Danh mục văn bản mới (từ ngày 25/3 - 29/3/2023)

LawNet trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 25/3 - 29/3/2023.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (28/03/2023) Quyết định 302/QĐ-TTg năm 2023 về kéo dài thời gian thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (28/03/2023) Thông báo 100/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về bổ sung quy hoạch Cảng hàng không Thành Sơn vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (27/03/2023) Nghị quyết 40/NQ-CP năm 2023 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành
4. (24/03/2023) Quyết định 719/QĐ-BTNMT năm 2023 phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
5. (21/03/2023) Quyết định 579/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
6. (20/03/2023) Quyết định 502/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của Huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
7. (20/03/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
8. (18/03/2023) Công điện 164/CĐ-TTg năm 2023 về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Thủ tướng Chính phủ điện
9. (17/03/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
10. (15/03/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình
11. (08/03/2023) Quyết định 167/QĐ-UBND về Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023
12. (01/03/2023) Kế hoạch 45/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình hành động về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao do tỉnh Phú Yên ban hành
13. (10/02/2023) Quyết định 121/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
14. (10/02/2023) Quyết định 108/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
15. (10/02/2023) Quyết định 109/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
16. (10/02/2023) Quyết định 110/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
17. (10/02/2023) Quyết định 118/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
Tài nguyên
1. (27/03/2023) Quyết định 434/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
2. (23/03/2023) Kế hoạch 1659/KH-UBND năm 2023 về triển khai Quyết định 925/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Nam ban hành
3. (23/03/2023) Quyết định 472/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn
4. (17/03/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
5. (17/03/2023) Quyết định 332/QĐ-UBND năm 2023 Kế hoạch thực hiện Đề án về lĩnh vực lâm nghiệp của tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
6. (16/03/2023) Quyết định 352/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
7. (16/03/2023) Quyết định 329/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, gắn trách nhiệm của lực lượng Kiểm lâm với chủ rừng do tỉnh Đắk Nông ban hành
8. (15/03/2023) Công văn 1620/BTNMT-TNN năm 2023 thực hiện Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
9. (15/03/2023) Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012-2020
10. (10/03/2023) Quyết định 502/QĐ-UBND về Kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Bình năm 2023
11. (08/03/2023) Quyết định 165/QĐ-UBND năm 2023 công bố hiện trạng rừng tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
12. (07/03/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND quy định giá bán nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
13. (03/03/2023) Quyết định 259/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 523/QĐ-TTg về phê duyệt "Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
14. (17/02/2023) Quyết định 177/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông
15. (15/02/2023) Kế hoạch 1063/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kế hoạch 62-KH/TU về thực hiện Kết luận 36/KL/TW về đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
16. (08/02/2023) Kế hoạch 27/KH-UBND năm 2023 về đầu tư, nâng cấp công trình cấp nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
17. (06/02/2023) Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2023 về bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Môi trường
1. (27/03/2023) Quyết định 739/QĐ-BTNMT năm 2023 Kế hoạch thực hiện Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (27/03/2023) Quyết định 999/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 và Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
3. (24/03/2023) Chỉ thị 07/CT-UBND về tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2023 do tỉnh Yên Bái ban hành
4. (24/03/2023) Quyết định 541/QĐ-UBND năm 2023 về Đề án "Quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2023-2027"
5. (23/03/2023) Kế hoạch 1659/KH-UBND năm 2023 về triển khai Quyết định 925/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Nam ban hành
6. (20/03/2023) Quyết định 504/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau năm 2023
7. (17/03/2023) Công văn 1757/BTNMT-BTĐD năm 2023 về hướng dẫn xây dựng và báo cáo tình hình triển khai Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường cấp tỉnh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
8. (17/03/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND quy định tiêu chí đảm bảo yêu cầu về phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
9. (15/03/2023) Công văn 1620/BTNMT-TNN năm 2023 thực hiện Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
10. (15/03/2023) Công văn 1617/BTNMT-KSONMT năm 2023 thực hiện quy định của Luật Bảo vệ môi trường đối với nội dung quy hoạch các khu xử lý chất thải do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
11. (14/03/2023) Quyết định 642/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ nội tỉnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025
12. (13/03/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND quy định hoạt động thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định
13. (10/03/2023) Quyết định 502/QĐ-UBND về Kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Bình năm 2023
14. (09/03/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND quy định khu vực, địa điểm đổ thải đối với vật chất nạo vét từ hệ thống giao thông đường thủy nội địa; tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp thông thường phải xử lý và nguy hại trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15. (28/02/2023) Kế hoạch 44/KH-UBND về quan trắc, cảnh báo môi trường các vùng nuôi trồng thủy sản của tỉnh Phú Yên năm 2023
16. (22/02/2023) Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 1651/QĐ-TTg về Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
17. (17/02/2023) Quyết định 177/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông
18. (15/02/2023) Kế hoạch 1063/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kế hoạch 62-KH/TU về thực hiện Kết luận 36/KL/TW về đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
19. (06/02/2023) Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2023 về bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Nông nghiệp, nông thôn
1. (29/03/2023) Quyết định 943/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
2. (28/03/2023) Quyết định 1126/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (24/03/2023) Quyết định 1061/QĐ-BNN-TC phê duyệt điều chỉnh dự toán năm 2023 thực hiện Dự án "Thiết lập chuỗi giá trị nông sản thông minh và an toàn tại Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (24/03/2023) Chỉ thị 07/CT-UBND về tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2023 do tỉnh Yên Bái ban hành
5. (24/03/2023) Công văn 821/UBND-KTN năm 2023 về tăng cường quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do thành phố Hà Nội ban hành
6. (24/03/2023) Kế hoạch 106/KH-UBND về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023 do thành phố Hà Nội ban hành
7. (23/03/2023) Kế hoạch 494/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 923/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
8. (23/03/2023) Kế hoạch 657/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2025
9. (22/03/2023) Công văn 776/UBND-KTN về tập trung triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023 do thành phố Hà Nội ban hành
10. (22/03/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 36/2013/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn xét và công nhận Danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
11. (21/03/2023) Quyết định 425/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định 25/2021/QĐ-TTg, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
12. (21/03/2023) Quyết định 351/QĐ-UBND năm 2023 về sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Đắk Nông ban hành
13. (17/03/2023) Quyết định 332/QĐ-UBND năm 2023 Kế hoạch thực hiện Đề án về lĩnh vực lâm nghiệp của tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
14. (15/03/2023) Quyết định 316/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông
15. (15/03/2023) Kế hoạch 1432/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình 20-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Quảng Nam ban hành
16. (15/03/2023) Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012-2020
17. (13/03/2023) Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2023 về tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
18. (13/03/2023) Công văn 1486/BNN-VPĐP về hướng dẫn triển khai vốn bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
19. (09/03/2023) Công văn 942/BGDĐT-CSVC năm 2023 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
20. (09/03/2023) Công văn 943/BGDĐT-CSVC năm 2023 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
21. (08/03/2023) Quyết định 167/QĐ-UBND về Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023
22. (07/03/2023) Quyết định 274/QĐ-TCTK năm 2023 về Phương án điều tra năng suất, sản lượng cây nông nghiệp do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành
23. (02/03/2023) Kế hoạch 48/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Đà Nẵng năm 2023
24. (28/02/2023) Kế hoạch 44/KH-UBND về quan trắc, cảnh báo môi trường các vùng nuôi trồng thủy sản của tỉnh Phú Yên năm 2023
25. (22/02/2023) Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình 52-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Đắk Nông ban hành
26. (09/02/2023) Quyết định 282/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Trật tự an toàn xã hội
1. (27/03/2023) Kế hoạch 205/KH-UBND năm 2023 về triển khai Dự án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Nghệ An
2. (21/03/2023) Kế hoạch 454/KH-UBND năm 2023 về tổng kết thực hiện Luật Phòng cháy, chữa cháy, Luật Phòng cháy, chữa cháy sửa đổi và quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ do tỉnh Quảng Bình ban hành
3. (17/03/2023) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong tình hình mới
4. (16/03/2023) Kế hoạch 65/KH-UBND về phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Phú Yên năm 2023
5. (15/03/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
6. (14/03/2023) Công văn 715/BCA-C07 năm 2023 về hướng dẫn tổng kết thực hiện Luật phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung Luật phòng cháy, chữa cháy do Bộ Công an ban hành
7. (10/03/2023) Lệnh công bố Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước 2023
8. (09/03/2023) Công văn 944/BGDĐT-GDĐT năm 2023 về tài liệu hướng dẫn đối với nội dung thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9. (20/02/2023) Kế hoạch 35/KH-UBND thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
10. (09/02/2023) Kế hoạch 1006/KH-UBND triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023
An ninh quốc gia
1. (28/03/2023) Kế hoạch 1866/KH-BNN-VP về công tác phòng, chống khủng bố của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023
Quốc phòng
1. (20/03/2023) Kế hoạch 437/KH-UBND xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị năm 2023, lộ trình đến năm 2030 do tỉnh Quảng Bình ban hành
2. (20/03/2023) Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW về đẩy mạnh xây lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới do tỉnh Tuyên Quang ban hành
3. (07/03/2023) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BQP năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định về chức danh cán bộ Ngành Thi hành án Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (28/03/2023) Quyết định 19/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Tháp
2. (28/03/2023) Quyết định 763/QÐ-BVHTTDL năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hợp tác quốc tế do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (27/03/2023) Quyết định 739/QĐ-BTNMT năm 2023 Kế hoạch thực hiện Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (24/03/2023) Kế hoạch 1714/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam năm 2023
5. (23/03/2023) Kế hoạch 101/KH-UBND về tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023 do thành phố Hà Nội ban hành
Tài chính
1. (27/03/2023) Công văn 2746/BTC-ĐT về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 02 tháng, ước thực hiện 03 tháng kế hoạch năm 2023 do Bộ Tài chính ban hành
2. (27/03/2023) Công điện 176/CĐ-TTg năm 2023 về hủy vốn vay Ngân hàng Thế giới không có khả năng sử dụng và tái phân bổ, sử dụng vốn vay IDA hủy tài khóa 2022-2023 do Thủ tướng Chính phủ điện
3. (27/03/2023) Quyết định 999/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 và Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
4. (24/03/2023) Quyết định 480/QĐ-UBND về uỷ quyền công bố thông tin giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023
5. (24/03/2023) Công văn 1310/TCHQ-TXNK năm 2023 về xác định mã HS và thuế suất đối với mặt hàng xe sát xi chạy trong phạm vi hẹp do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (24/03/2023) Công văn 2732/BTC-TCDN năm 2023 xác định tiền bán cổ phần phải nộp về Quỹ và tiền lãi chậm nộp do Bộ Tài chính ban hành
7. (24/03/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND quy định hỗ trợ kinh phí cho cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý
8. (23/03/2023) Công văn 796/UBND-KTTH thực hiện biện pháp điều hành, bình ổn giá trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023
9. (23/03/2023) Quyết định 712/QĐ-BCT năm 2023 về Công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Bộ Công Thương
10. (22/03/2023) Thông báo 106/TB-VP năm 2023 về ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh theo Nghị quyết 04/NQ-HĐND và Kế hoạch 160/KH-UBND do Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành
11. (22/03/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND quy định cơ chế quay vòng một phần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
12. (22/03/2023) Quyết định 328/QĐ-UBND về Bảng xếp loại đường bộ để tính cước vận tải đường bộ bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2023
13. (22/03/2023) Công văn 1260/TCHQ-TXNK năm 2023 về hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (22/03/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
15. (21/03/2023) Thông báo 377/TB-BTC tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá trực thuộc Cục Quản lý giá năm 2023 do Bộ Tài chính ban hành
16. (20/03/2023) Kế hoạch 94/KH-UBND thực hiện và giải ngân dự án đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023 do thành phố Hà Nội ban hành
17. (20/03/2023) Quyết định 504/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau năm 2023
18. (20/03/2023) Quyết định 408/QĐ-BTC năm 2023 về Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp phát sinh trong năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
19. (17/03/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
20. (17/03/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
21. (17/03/2023) Công văn 1196/TCHQ-TXNK năm 2023 về mã số hàng hóa đối với các nguyên liệu phối trộn xăng "Xylene, Alkylate, C9C10" do Tổng cục Hải quan ban hành
22. (15/03/2023) Công văn 1158/TCHQ-TXNK năm 2023 về mã số HS mặt hàng sản phẩm hạt thủy tinh do Tổng cục Hải quan ban hành
23. (15/03/2023) Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023-2025
24. (15/03/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình
25. (15/03/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND quy định cơ chế quay vòng một phần vốn bằng tiền hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau
26. (14/03/2023) Chỉ thị 02/CT-UBND về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
27. (09/03/2023) Quyết định 336/QĐ-BKHCN phê duyệt Kế hoạch công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ
28. (08/03/2023) Quyết định 02/2023/QĐ-UBND quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
29. (07/03/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND quy định giá bán nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
30. (07/03/2023) Quyết định 271/QĐ-TCTK năm 2023 về Phương án điều tra vốn đầu tư thực hiện do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành
31. (06/03/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND năm 2023 bãi bỏ Quyết định 06/2016/QĐ-UBND quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
32. (03/03/2023) Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
33. (17/02/2023) Kế hoạch 26/KH-UBND năm 2023 triển khai Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2023-2025
Công nghiệp
1. (24/03/2023) Quyết định 545/QĐ-UBND về Kế hoạch cung cấp điện năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
2. (21/03/2023) Dự thảo Thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
3. (06/03/2023) Kế hoạch 78/KH-UBND triển khai Chương trình hành động thực hiện chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư năm 2023 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
Y tế - dược
1. (28/03/2023) Quyết định 300/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (27/03/2023) Quyết định 1575/QĐ-BYT năm 2023 về Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3. (24/03/2023) Quyết định 198/QĐ-QLD năm 2023 về Danh mục 135 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 183 do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (24/03/2023) Quyết định 196/QĐ-QLD năm 2023 về danh mục 01 thuốc trong nước sản xuất gia công để xuất khẩu, không lưu hành tại Việt Nam - Đợt 183 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
5. (24/03/2023) Quyết định 1526/QÐ-BYT năm 2023 hướng dẫn giám sát nhiễm khuẩn vết mổ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
6. (24/03/2023) Quyết định 197/QĐ-QLD năm 2023 về danh mục 147 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 183 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
7. (24/03/2023) Công văn 821/UBND-KTN năm 2023 về tăng cường quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do thành phố Hà Nội ban hành
8. (24/03/2023) Công văn 811/UBND-KGVX về tổ chức triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch năm 2023 do thành phố Hà Nội ban hành
9. (24/03/2023) Kế hoạch 106/KH-UBND về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023 do thành phố Hà Nội ban hành
10. (23/03/2023) Kế hoạch 1659/KH-UBND năm 2023 về triển khai Quyết định 925/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Nam ban hành
11. (22/03/2023) Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
12. (20/03/2023) Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý thuốc methadone do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
13. (17/03/2023) Quyết định 26/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Tâm thần trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
14. (17/03/2023) Quyết định 27/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Phổi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
15. (17/03/2023) Quyết định 25/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Cấp cứu 115 trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
16. (17/03/2023) Quyết định 24/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định Y khoa trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
17. (17/03/2023) Quyết định 23/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
18. (17/03/2023) Quyết định 22/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Mắt trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
19. (17/03/2023) Quyết định 21/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Sản - Nhi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
20. (17/03/2023) Quyết định 20/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
21. (17/03/2023) Quyết định 19/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
22. (17/03/2023) Quyết định 18/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
23. (15/03/2023) Kế hoạch 403/KH-UBND về triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
24. (13/03/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND quy định hoạt động thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định
25. (08/03/2023) Kế hoạch 335/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình "Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
26. (02/03/2023) Kế hoạch 1504/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
27. (23/02/2023) Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU về đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
28. (13/02/2023) Kế hoạch 25/KH-UBND tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thanh Hóa năm 2023
Thuế, phí, lệ phí
1. (27/03/2023) Quyết định 20/2023/QĐ-UBND quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hà Nam
2. (24/03/2023) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2023 thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
3. (24/03/2023) Công văn 1310/TCHQ-TXNK năm 2023 về xác định mã HS và thuế suất đối với mặt hàng xe sát xi chạy trong phạm vi hẹp do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (24/03/2023) Công văn 918/TCT-VP năm 2023 về tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính thuế liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy do Tổng cục Thuế ban hành
5. (22/03/2023) Công văn 1260/TCHQ-TXNK năm 2023 về hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (20/03/2023) Công văn 786/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
7. (17/03/2023) Công văn 1925/BKHĐT-ĐTNN năm 2023 về tổng hợp thông tin doanh nghiệp có khả năng bị ảnh hưởng khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
8. (15/03/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
9. (15/03/2023) Công văn 1158/TCHQ-TXNK năm 2023 về mã số HS mặt hàng sản phẩm hạt thủy tinh do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (15/03/2023) Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND sửa đổi Mục I.1 Phụ lục 2 và khoản 1 Mục II Phụ lục 3 kèm theo Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật Phí và lệ phí năm 2025 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình
11. (15/03/2023) Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND quy định mức học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm học 2022-2023
Ngân hàng, tiền tệ
1. (14/03/2023) Văn bản hợp nhất 13/VBHN-NHNN năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định về quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (03/03/2023) Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Kế toán, kiểm toán
1. (10/03/2023) Lệnh công bố Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước 2023
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (24/03/2023) Công văn 2732/BTC-TCDN năm 2023 xác định tiền bán cổ phần phải nộp về Quỹ và tiền lãi chậm nộp do Bộ Tài chính ban hành
2. (24/03/2023) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2023 về triển khai Đề án "Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030" do thành phố Hà Nội ban hành
3. (20/03/2023) Công văn 786/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
4. (20/03/2023) Quyết định 408/QĐ-BTC năm 2023 về Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp phát sinh trong năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (17/03/2023) Công văn 1925/BKHĐT-ĐTNN năm 2023 về tổng hợp thông tin doanh nghiệp có khả năng bị ảnh hưởng khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
6. (07/03/2023) Quyết định 270/QĐ-TCTK về Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2023 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành
7. (06/03/2023) Công văn 1138/BCT-PC năm 2023 khảo sát về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương tại địa phương do Bộ Công Thương ban hành
8. (06/03/2023) Công văn 716/BTTTT-CNICT năm 2023 về đôn đốc tập trung phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tại địa phương do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
9. (20/02/2023) Kế hoạch 36/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2023
10. (10/02/2023) Kế hoạch 23/KH-UBND 2023 thực hiện chính sách, nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (28/03/2023) Quyết định 599/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Nam Định
2. (27/03/2023) Quyết định 633/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Quản lý cạnh tranh)
3. (27/03/2023) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2023 về tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố Cần Thơ
4. (27/03/2023) Công văn 1647/BYT-KH-TC năm 2023 chuyển văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lộ trình áp dụng đấu thầu thuốc qua mạng do Bộ Y tế ban hành
5. (25/03/2023) Thông báo 95/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (24/03/2023) Quyết định 1061/QĐ-BNN-TC phê duyệt điều chỉnh dự toán năm 2023 thực hiện Dự án "Thiết lập chuỗi giá trị nông sản thông minh và an toàn tại Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
7. (24/03/2023) Thông báo 94/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thường trực Chính phủ về Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) và Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (24/03/2023) Quyết định 124/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý cạnh tranh áp dụng trên địa bàn tỉnh KonTum
9. (24/03/2023) Quyết định 279/QĐ-BXD năm 2023 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
10. (24/03/2023) Quyết định 458/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh, dịch vụ thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên
11. (23/03/2023) Kế hoạch 655/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP và Chương trình 46-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới do tỉnh Gia Lai ban hành
12. (23/03/2023) Quyết định 414/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang
13. (22/03/2023) Thông báo 106/TB-VP năm 2023 về ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh theo Nghị quyết 04/NQ-HĐND và Kế hoạch 160/KH-UBND do Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành
14. (22/03/2023) Quyết định 93/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
15. (21/03/2023) Dự thảo Thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
16. (20/03/2023) Quyết định 836/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam, Hoạt động xây dựng, Quy hoạch xây dựng - kiến trúc và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
17. (20/03/2023) Kế hoạch 94/KH-UBND thực hiện và giải ngân dự án đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023 do thành phố Hà Nội ban hành
18. (17/03/2023) Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 14/2018/NĐ-CP hướng dẫn về hoạt động thương mại biên giới do Chính phủ ban hành
19. (15/03/2023) Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2023 thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025
20. (15/03/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND quy định cơ chế quay vòng một phần vốn bằng tiền hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau
21. (14/03/2023) Chỉ thị 02/CT-UBND về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
22. (14/03/2023) Quyết định 332/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi
23. (13/03/2023) Công văn 1486/BNN-VPĐP về hướng dẫn triển khai vốn bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
24. (07/03/2023) Công văn 2194/BGTVT-KHĐT năm 2023 về đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, giai đoạn 1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
25. (07/03/2023) Quyết định 271/QĐ-TCTK năm 2023 về Phương án điều tra vốn đầu tư thực hiện do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành
26. (07/03/2023) Quyết định 272/QĐ-TCTK năm 2023 về Phương án điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành
27. (06/03/2023) Công văn 1138/BCT-PC năm 2023 khảo sát về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương tại địa phương do Bộ Công Thương ban hành
28. (03/03/2023) Quyết định 152/QĐ-UBND năm 2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP và Chương trình hành động 23-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
29. (03/03/2023) Quyết định 623/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định
30. (02/03/2023) Kế hoạch 48/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Đà Nẵng năm 2023
31. (23/02/2023) Quyết định 226/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Chương trình "Công bố tài liệu Lưu trữ lịch sử phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước của tỉnh Đắk Nông" giai đoạn 2023-2030
32. (17/02/2023) Quyết định 424/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lao động
1. (29/03/2023) Quyết định 531/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương
2. (28/03/2023) Quyết định 1064/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
3. (24/03/2023) Quyết định 388/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
4. (21/03/2023) Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kế hoạch 176-KH/TU về thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
5. (16/03/2023) Quyết định 18/2023/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp
6. (13/03/2023) Quyết định 518/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến sửa đổi trong lĩnh vực Lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
7. (07/03/2023) Quyết định 275/QĐ-TCTK về Phương án Điều tra lao động và việc làm năm 2023 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành
8. (22/02/2023) Kế hoạch 1217/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội do tỉnh Lâm Đồng ban hành
Chính sách xã hội
1. (28/03/2023) Quyết định 327/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh
2. (28/03/2023) Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
3. (28/03/2023) Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
4. (28/03/2023) Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Nam Định ban hành
5. (28/03/2023) Quyết định 641/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
6. (27/03/2023) Quyết định 599/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp huyện được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
7. (27/03/2023) Quyết định 985/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thanh Hóa
8. (27/03/2023) Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
9. (24/03/2023) Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
10. (24/03/2023) Quyết định 616/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
11. (24/03/2023) Quyết định 426/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
12. (23/03/2023) Quyết định 382/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giảiq uyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái
13. (17/03/2023) Kế hoạch 66/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
14. (17/03/2023) Quyết định 810/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện chính sách cấp muối i-ốt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023
15. (14/03/2023) Kế hoạch 1368/KH-UBND năm 2023 về hỗ trợ huyện Phước Sơn và huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025
16. (06/03/2023) Kế hoạch 78/KH-UBND triển khai Chương trình hành động thực hiện chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư năm 2023 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
Giáo dục, đào tạo
1. (28/03/2023) Quyết định 640/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
2. (28/03/2023) Quyết định 758/QÐ-BVHTTDL năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đào tạo do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (27/03/2023) Kế hoạch 209/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 311/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030" trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
4. (27/03/2023) Quyết định 437/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang
5. (27/03/2023) Quyết định 106/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6. (24/03/2023) Quyết định 481/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu
7. (24/03/2023) Quyết định 362/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
8. (24/03/2023) Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9. (24/03/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND quy định hỗ trợ kinh phí cho cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý
10. (23/03/2023) Quyết định 384/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục đào tạo hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
11. (22/03/2023) Quyết định 868/QĐ-BGDĐT năm 2023 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Pearson English International Certificate giữa Công ty Cổ phần Quản lý Giáo dục và Đầu tư EMG và Tập đoàn Giáo dục Pearson do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
12. (22/03/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
13. (22/03/2023) Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
14. (21/03/2023) Quyết định 820/QĐ-BGDĐT năm 2023 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa Trung tâm ngoại ngữ CB MeKong và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
15. (20/03/2023) Quyết định 809/QĐ-BGDĐT năm 2023 sửa đổi Quyết định 1440/QĐ-BGDĐT về phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
16. (20/03/2023) Quyết định 142/QĐ-UBND năm 2023 sửa đổi Quyết định 1148/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 tỉnh Ninh Bình
17. (17/03/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
18. (17/03/2023) Thông báo 367/TB-BGDĐT năm 2023 về tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
19. (15/03/2023) Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND quy định mức học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm học 2022-2023
20. (14/03/2023) Kế hoạch 315/KH-BGDĐT về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
21. (13/03/2023) Quyết định 715/QĐ-BGDĐT năm 2023 phê duyệt bổ sung sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
22. (08/03/2023) Kế hoạch 335/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình "Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
23. (28/02/2023) Quyết định 300/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2018-2025" năm 2023
24. (22/02/2023) Kế hoạch 1216/KH-UBND năm 2023 về phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030
25. (15/02/2023) Kế hoạch 1050/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
26. (14/02/2023) Kế hoạch 26/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Giao thông, vận tải
1. (28/03/2023) Thông báo 100/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về bổ sung quy hoạch Cảng hàng không Thành Sơn vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/03/2023) Quyết định 406/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng kiểm thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái
3. (28/03/2023) Quyết định 492/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu
4. (24/03/2023) Thông báo 94/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thường trực Chính phủ về Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) và Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (23/03/2023) Quyết định 528/QĐ-UBND năm 2023 công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng
6. (22/03/2023) Quyết định 328/QĐ-UBND về Bảng xếp loại đường bộ để tính cước vận tải đường bộ bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2023
7. (14/03/2023) Quyết định 332/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi
8. (09/03/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND quy định khu vực, địa điểm đổ thải đối với vật chất nạo vét từ hệ thống giao thông đường thủy nội địa; tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp thông thường phải xử lý và nguy hại trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9. (07/03/2023) Công văn 2194/BGTVT-KHĐT năm 2023 về đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, giai đoạn 1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
10. (06/03/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND năm 2023 bãi bỏ Quyết định 06/2016/QĐ-UBND quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (28/03/2023) Quyết định 303/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt sửa đổi nội dung trong Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (27/03/2023) Quyết định 20/2023/QĐ-UBND quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hà Nam
3. (24/03/2023) Quyết định 480/QĐ-UBND về uỷ quyền công bố thông tin giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023
4. (23/03/2023) Quyết định 532/QĐ-UBND năm 2023 công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng
5. (23/03/2023) Kế hoạch 494/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 923/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
6. (22/03/2023) Quyết định 187/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nhà ở, kiến trúc, hoạt động xây dựng liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
7. (21/03/2023) Quyết định 425/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định 25/2021/QĐ-TTg, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
8. (21/03/2023) Quyết định 580/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 104/2022/NĐ-CP trong lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
9. (21/03/2023) Quyết định 351/QĐ-UBND năm 2023 về sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Đắk Nông ban hành
10. (20/03/2023) Quyết định 832/QĐ-UBND năm 2023 thông qua phương án đơn giản hóa 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc, Hoạt động xây dựng, Nhà ở và công sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
11. (20/03/2023) Quyết định 836/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam, Hoạt động xây dựng, Quy hoạch xây dựng - kiến trúc và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
12. (20/03/2023) Kế hoạch 437/KH-UBND xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị năm 2023, lộ trình đến năm 2030 do tỉnh Quảng Bình ban hành
13. (20/03/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
14. (20/03/2023) Quyết định 351/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi
15. (17/03/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
16. (16/03/2023) Quyết định 133/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
17. (15/03/2023) Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 148/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Ninh Bình ban hành
18. (13/03/2023) Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2023 về tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
19. (13/03/2023) Công văn 1486/BNN-VPĐP về hướng dẫn triển khai vốn bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
20. (09/03/2023) Công văn 942/BGDĐT-CSVC năm 2023 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
21. (09/03/2023) Công văn 943/BGDĐT-CSVC năm 2023 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
22. (07/03/2023) Quyết định 468/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
23. (07/03/2023) Quyết định 269/QĐ-TCTK năm 2023 về Phương án điều tra hoạt động xây dựng do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành
Khoa học, công nghệ
1. (23/03/2023) Kế hoạch 494/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 923/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2. (13/02/2023) Kế hoạch 24/KH-UBND 2023 thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Bưu chính, viễn thông
1. (28/03/2023) Quyết định 756/QÐ-BVHTTDL năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (27/03/2023) Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt xếp hạng chỉ số chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022
3. (27/03/2023) Kế hoạch 209/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 311/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030" trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
4. (27/03/2023) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2023 về tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố Cần Thơ
5. (27/03/2023) Công văn 1647/BYT-KH-TC năm 2023 chuyển văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lộ trình áp dụng đấu thầu thuốc qua mạng do Bộ Y tế ban hành
6. (24/03/2023) Quyết định 95/QĐ-VPCP về Kế hoạch năm 2023 về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (24/03/2023) Kế hoạch 1714/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam năm 2023
8. (23/03/2023) Kế hoạch 101/KH-UBND về tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023 do thành phố Hà Nội ban hành
9. (23/03/2023) Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2023 triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Yên Bái
10. (23/03/2023) Quyết định 18/2023/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 3 của Quy định về quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam kèm theo Quyết định 11/2019/QĐ-UBND
11. (22/03/2023) Quyết định 365/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế vận hành Hệ thống giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC) tỉnh Quảng Ngãi
12. (21/03/2023) Quyết định 514/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tỉnh Cà Mau
13. (20/03/2023) Quyết định 499/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục chương trình, dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2023
14. (20/03/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
15. (17/03/2023) Công văn 1757/BTNMT-BTĐD năm 2023 về hướng dẫn xây dựng và báo cáo tình hình triển khai Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường cấp tỉnh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
16. (17/03/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc tỉnh Ninh Bình (eCabinet)
17. (15/03/2023) Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023-2025
18. (13/03/2023) Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2023 về tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
19. (13/03/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 37/2018/QĐ-UBND Quy định về trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
20. (13/03/2023) Quyết định 518/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến sửa đổi trong lĩnh vực Lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
21. (06/03/2023) Công văn 716/BTTTT-CNICT năm 2023 về đôn đốc tập trung phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tại địa phương do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
22. (03/03/2023) Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị định 42/2022/NĐ-CP quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
23. (28/02/2023) Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2023 về phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2023-2025
24. (23/02/2023) Kế hoạch 33/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
25. (22/02/2023) Quyết định 221/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên tỉnh Đắk Nông, phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của các cấp bộ Đoàn trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại giai đoạn 2023-2027
26. (16/02/2023) Quyết định 151/QĐ-UBND năm 2023 về Bộ chỉ tiêu tạm thời đánh giá công nhận xã, phường, thị trấn chuyển đổi số/chuyển đổi số nâng cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023-2025
Thông tin báo chí, xuất bản
1. (28/03/2023) Quyết định 759/QÐ-BVHTTDL năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Văn hóa do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (24/03/2023) Quyết định 1041/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Báo chí; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh
3. (01/03/2023) Quyết định 453/QĐ-CT năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc chức năng quản lý của ngành Thông tin và Truyền thông do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (28/03/2023) Quyết định 754/QÐ-BVHTTDL năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thư viện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (28/03/2023) Quyết định 759/QÐ-BVHTTDL năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Văn hóa do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (28/03/2023) Quyết định 766/QÐ-BVHTTDL năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4. (27/03/2023) Kế hoạch 209/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 311/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030" trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
5. (27/03/2023) Quyết định 746/QÐ-BVHTTDL năm 2023 về Kế hoạch xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định 126/2018/NĐ-CP về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
6. (25/03/2023) Thông báo 95/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (24/03/2023) Kế hoạch 1713/KH-UBND năm 2023 về thu hút và đón khách du lịch quốc tế đến tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn mới
8. (23/03/2023) Thông tư 03/2023/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
9. (23/03/2023) Kế hoạch 655/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP và Chương trình 46-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới do tỉnh Gia Lai ban hành
10. (23/03/2023) Kế hoạch 657/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2025
11. (22/03/2023) Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
12. (21/03/2023) Kế hoạch 169/KH-UBND năm 2023 về triển khai Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030" do tỉnh Đắk Nông ban hành
13. (20/03/2023) Quyết định 354/QĐ-BTP Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 của Bộ Tư pháp
14. (15/03/2023) Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2023 thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025
15. (07/03/2023) Quyết định 273/QĐ-TCTK về Phương án Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2023 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành
16. (06/03/2023) Quyết định 292/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Bóng rổ tỉnh Quảng Ngãi
17. (06/03/2023) Quyết định 291/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Xe đạp - Mô tô tỉnh Quảng Ngãi
18. (06/03/2023) Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2023 về xây dựng tiêu chuẩn và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022-2025
19. (03/03/2023) Quyết định 345/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
20. (02/03/2023) Quyết định 455/QĐ-CT năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực du lịch; danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua khen thưởng; trong lĩnh vực điện ảnh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
21. (28/02/2023) Kế hoạch 1453/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TU về phát triển du lịch chất lượng cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
22. (23/02/2023) Quyết định 226/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Chương trình "Công bố tài liệu Lưu trữ lịch sử phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước của tỉnh Đắk Nông" giai đoạn 2023-2030
23. (22/02/2023) Quyết định 221/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên tỉnh Đắk Nông, phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của các cấp bộ Đoàn trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại giai đoạn 2023-2027
24. (21/02/2023) Quyết định 215/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông
Dân sự
1. (24/03/2023) Quyết định 427/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; bãi bỏ một số Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La
Bổ trợ tư pháp
1. (28/03/2023) Quyết định 784/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục và quy trình thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh
2. (27/03/2023) Quyết định 983/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
3. (24/03/2023) Quyết định 540/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
4. (24/03/2023) Quyết định 484/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lai Châu
5. (24/03/2023) Quyết định 461/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
6. (21/03/2023) Quyết định 225/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình
7. (15/03/2023) Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2023 thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025
8. (06/03/2023) Công văn 1138/BCT-PC năm 2023 khảo sát về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương tại địa phương do Bộ Công Thương ban hành
Hành chính tư pháp
1. (28/03/2023) Quyết định 495/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
2. (23/03/2023) Quyết định 18/2023/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 3 của Quy định về quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam kèm theo Quyết định 11/2019/QĐ-UBND
3. (21/03/2023) Quyết định 514/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tỉnh Cà Mau
4. (20/03/2023) Quyết định 212/QĐ-CTN năm 2023 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Nguyễn Ngọc Trang do Chủ tịch nước ban hành
5. (20/03/2023) Quyết định 213/QĐ-CTN năm 2023 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
6. (16/03/2023) Quyết định 193/QĐ-CTN năm 2023 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 34 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
7. (16/03/2023) Quyết định 192/QĐ-CTN năm 2023 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Bungari do Chủ tịch nước ban hành
8. (16/03/2023) Quyết định 191/QĐ-CTN năm 2023 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 371 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
9. (15/03/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
10. (06/03/2023) Kế hoạch 1572/KH-UBND về công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023
11. (08/02/2023) Quyết định 154/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Thi hành án
1. (27/03/2023) Kế hoạch 63/KH-UBND về triển khai công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính năm 2023 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
2. (22/03/2023) Công văn 834/TCTHADS-TCCB về đăng tải thông báo tuyển dụng công chức năm 2023 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành
3. (22/03/2023) Thông báo 96/TB-TCTHADS về Tuyển dụng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự năm 2023
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (29/03/2023) Quyết định 943/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
2. (29/03/2023) Quyết định 531/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương
3. (28/03/2023) Quyết định 1064/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
4. (28/03/2023) Quyết định 640/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
5. (28/03/2023) Quyết định 327/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh
6. (28/03/2023) Quyết định 495/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
7. (28/03/2023) Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
8. (28/03/2023) Quyết định 296/QĐ-BXD về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng năm 2023
9. (28/03/2023) Quyết định 406/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng kiểm thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái
10. (28/03/2023) Quyết định 784/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục và quy trình thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh
11. (28/03/2023) Quyết định 492/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu
12. (28/03/2023) Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
13. (28/03/2023) Quyết định 599/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Nam Định
14. (28/03/2023) Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Nam Định ban hành
15. (28/03/2023) Quyết định 641/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
16. (28/03/2023) Quyết định 643/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
17. (28/03/2023) Quyết định 1126/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
18. (27/03/2023) Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt xếp hạng chỉ số chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022
19. (27/03/2023) Quyết định 599/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp huyện được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
20. (27/03/2023) Quyết định 633/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Quản lý cạnh tranh)
21. (27/03/2023) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2023 về tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố Cần Thơ
22. (27/03/2023) Quyết định 787/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công thương thành phố Cần Thơ
23. (27/03/2023) Quyết định 985/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thanh Hóa
24. (27/03/2023) Quyết định 983/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
25. (27/03/2023) Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
26. (27/03/2023) Quyết định 199/QĐ-BNV Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2023
27. (27/03/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND bãi bỏ 04 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về lĩnh vực Nội vụ
28. (27/03/2023) Quyết định 434/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
29. (27/03/2023) Kế hoạch 63/KH-UBND về triển khai công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính năm 2023 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
30. (24/03/2023) Quyết định 481/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu
31. (24/03/2023) Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
32. (24/03/2023) Quyết định 388/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
33. (24/03/2023) Quyết định 1041/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Báo chí; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh
34. (24/03/2023) Quyết định 616/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
35. (24/03/2023) Quyết định 540/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
36. (24/03/2023) Quyết định 124/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý cạnh tranh áp dụng trên địa bàn tỉnh KonTum
37. (24/03/2023) Quyết định 461/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
38. (24/03/2023) Quyết định 459/QĐ-UBND năm 2023 về Bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử tỉnh Điện Biên
39. (24/03/2023) Quyết định 458/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh, dịch vụ thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên
40. (24/03/2023) Quyết định 426/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
41. (24/03/2023) Quyết định 427/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; bãi bỏ một số Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La
42. (24/03/2023) Công văn 918/TCT-VP năm 2023 về tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính thuế liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy do Tổng cục Thuế ban hành
43. (23/03/2023) Quyết định 532/QĐ-UBND năm 2023 công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng
44. (23/03/2023) Quyết định 528/QĐ-UBND năm 2023 công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng
45. (23/03/2023) Quyết định 382/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giảiq uyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái
46. (23/03/2023) Kế hoạch 191/KH-UBND về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023
47. (23/03/2023) Quyết định 472/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn
48. (23/03/2023) Quyết định 414/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang
49. (23/03/2023) Quyết định 384/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục đào tạo hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
50. (23/03/2023) Quyết định 18/2023/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 3 của Quy định về quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam kèm theo Quyết định 11/2019/QĐ-UBND
51. (22/03/2023) Quyết định 187/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nhà ở, kiến trúc, hoạt động xây dựng liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
52. (21/03/2023) Quyết định 514/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tỉnh Cà Mau
53. (21/03/2023) Quyết định 579/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
54. (21/03/2023) Quyết định 225/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình
55. (21/03/2023) Quyết định 580/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 104/2022/NĐ-CP trong lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
56. (21/03/2023) Quyết định 299/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh
57. (20/03/2023) Quyết định 832/QĐ-UBND năm 2023 thông qua phương án đơn giản hóa 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc, Hoạt động xây dựng, Nhà ở và công sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
58. (20/03/2023) Quyết định 836/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam, Hoạt động xây dựng, Quy hoạch xây dựng - kiến trúc và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
59. (20/03/2023) Quyết định 403/QĐ-BTP về Danh mục phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án trình các cấp có thẩm quyền trong năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
60. (20/03/2023) Quyết định 351/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi
61. (17/03/2023) Quyết định 24/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định Y khoa trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
62. (17/03/2023) Quyết định 22/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Mắt trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
63. (17/03/2023) Quyết định 21/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Sản - Nhi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
64. (17/03/2023) Quyết định 20/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
65. (17/03/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
66. (17/03/2023) Quyết định 537/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Bộ chỉ số "Xác định chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022-2025"
67. (16/03/2023) Quyết định 352/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
68. (15/03/2023) Dự thảo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi
69. (15/03/2023) Quyết định 316/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông
70. (14/03/2023) Kế hoạch 315/KH-BGDĐT về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
71. (14/03/2023) Quyết định 474/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt và công bố kết quả đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022
72. (14/03/2023) Công văn 926/BXD-GĐ năm 2023 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 do Bộ Xây dựng ban hành
73. (14/03/2023) Quyết định 16/2023/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
74. (13/03/2023) Công văn 2303/BTC-VP năm 2023 về đôn đốc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy do Bộ Tài chính ban hành
75. (10/03/2023) Kế hoạch 299/KH-BGDĐT-BTP về phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp năm 2023
76. (10/03/2023) Lệnh công bố Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước 2023
77. (09/03/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
78. (07/03/2023) Quyết định 468/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
79. (03/03/2023) Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị định 42/2022/NĐ-CP quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
80. (03/03/2023) Quyết định 425/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
81. (02/03/2023) Quyết định 455/QĐ-CT năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực du lịch; danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua khen thưởng; trong lĩnh vực điện ảnh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
82. (01/03/2023) Kế hoạch 45/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình hành động về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao do tỉnh Phú Yên ban hành
83. (01/03/2023) Quyết định 453/QĐ-CT năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc chức năng quản lý của ngành Thông tin và Truyền thông do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
84. (21/02/2023) Quyết định 215/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông
85. (21/02/2023) Kế hoạch 1454/KH-UBND năm 2023 về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kỳ 2019-2023
86. (17/02/2023) Quyết định 177/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông
87. (14/02/2023) Quyết định 222/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
88. (09/02/2023) Quyết định 282/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
89. (08/02/2023) Quyết định 154/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Thống kê
1. (24/03/2023) Quyết định 719/QĐ-BTNMT năm 2023 phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (07/03/2023) Quyết định 276/QĐ-TCTK về Phương án điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2023 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành
3. (07/03/2023) Quyết định 274/QĐ-TCTK năm 2023 về Phương án điều tra năng suất, sản lượng cây nông nghiệp do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành
4. (07/03/2023) Quyết định 275/QĐ-TCTK về Phương án Điều tra lao động và việc làm năm 2023 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành
5. (07/03/2023) Quyết định 269/QĐ-TCTK năm 2023 về Phương án điều tra hoạt động xây dựng do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành
6. (07/03/2023) Quyết định 270/QĐ-TCTK về Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2023 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành
7. (07/03/2023) Quyết định 271/QĐ-TCTK năm 2023 về Phương án điều tra vốn đầu tư thực hiện do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành
8. (07/03/2023) Quyết định 272/QĐ-TCTK năm 2023 về Phương án điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành
9. (07/03/2023) Quyết định 273/QĐ-TCTK về Phương án Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2023 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành
Văn thư, lưu trữ
1. (22/03/2023) Kế hoạch 469/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 do tỉnh Quảng Bình ban hành
Dân tộc
1. (09/03/2023) Công văn 944/BGDĐT-GDĐT năm 2023 về tài liệu hướng dẫn đối với nội dung thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
1. (28/03/2023) Công văn 1088/LĐTBXH-TE hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (21/03/2023) Kế hoạch 73/KH-UBND thực hiện công tác gia đình năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
3. (17/03/2023) Kế hoạch 156/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025
4. (07/03/2023) Quyết định 276/QĐ-TCTK về Phương án điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2023 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành
5. (07/03/2023) Quyết định 273/QĐ-TCTK về Phương án Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2023 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành
6. (20/02/2023) Quyết định 287/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 tại thành phố Đà Nẵng
7. (20/02/2023) Kế hoạch 35/KH-UBND thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (28/03/2023) Quyết định 1126/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (27/03/2023) Dự thảo Nghị định Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
3. (24/03/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc trong các tổ chức Hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 03/2021/QĐ-UBND
4. (24/03/2023) Quyết định 386/QĐ-UBND năm 2023 về Chương trình bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Quảng Ngãi
5. (24/03/2023) Quyết định 384/QĐ-UBND năm 2023 về Chương trình bồi dưỡng đối với cán bộ quy hoạch chức danh Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cấp xã tỉnh Quảng Ngãi
6. (23/03/2023) Thông tư 03/2023/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
7. (23/03/2023) Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2023 triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Yên Bái
8. (22/03/2023) Công văn 834/TCTHADS-TCCB về đăng tải thông báo tuyển dụng công chức năm 2023 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành
9. (22/03/2023) Thông báo 96/TB-TCTHADS về Tuyển dụng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự năm 2023
10. (21/03/2023) Dự thảo Nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung
11. (21/03/2023) Thông báo 377/TB-BTC tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá trực thuộc Cục Quản lý giá năm 2023 do Bộ Tài chính ban hành
12. (17/03/2023) Công văn 191/TCCB-ĐTBD thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 do Vụ Tổ chức cán bộ ban hành
13. (17/03/2023) Quyết định 1587/QĐ-UBND phê duyệt tạm thời cơ cấu ngạch công chức hành chính, chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2023
14. (07/03/2023) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BQP năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định về chức danh cán bộ Ngành Thi hành án Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
15. (28/02/2023) Quyết định 300/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2018-2025" năm 2023
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (28/03/2023) Quyết định 19/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Tháp
2. (28/03/2023) Quyết định 754/QÐ-BVHTTDL năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thư viện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (28/03/2023) Quyết định 756/QÐ-BVHTTDL năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
4. (28/03/2023) Quyết định 759/QÐ-BVHTTDL năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Văn hóa do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
5. (28/03/2023) Quyết định 763/QÐ-BVHTTDL năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hợp tác quốc tế do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
6. (28/03/2023) Quyết định 766/QÐ-BVHTTDL năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7. (28/03/2023) Quyết định 755/QÐ-BVHTTDL năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8. (28/03/2023) Quyết định 758/QÐ-BVHTTDL năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đào tạo do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
9. (28/03/2023) Quyết định 1128/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
10. (27/03/2023) Quyết định 547/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức đối với Trung tâm Thông tin và giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng do thành phố Đà Nẵng ban hành
11. (24/03/2023) Quyết định 484/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lai Châu
12. (23/03/2023) Dự thảo Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
13. (20/03/2023) Quyết định 809/QĐ-BGDĐT năm 2023 sửa đổi Quyết định 1440/QĐ-BGDĐT về phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
14. (20/03/2023) Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW về đẩy mạnh xây lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới do tỉnh Tuyên Quang ban hành
15. (17/03/2023) Quyết định 26/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Tâm thần trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
16. (17/03/2023) Quyết định 27/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Phổi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
17. (17/03/2023) Quyết định 25/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Cấp cứu 115 trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
18. (17/03/2023) Quyết định 23/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
19. (17/03/2023) Quyết định 19/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
20. (17/03/2023) Quyết định 18/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
21. (17/03/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 88/2003/QĐ-UB về ủy quyền cho Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh ký Quyết định cho phép thành lập, công nhận Ban lãnh đạo và phê duyệt Điều lệ, Quy chế của một số tổ chức quần chúng do tỉnh Bình Định ban hành
22. (16/03/2023) Quyết định 18/2023/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp
23. (15/03/2023) Kế hoạch 08/KH-HĐND về tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2023 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
24. (14/03/2023) Quyết định 332/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi
25. (13/03/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 37/2018/QĐ-UBND Quy định về trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
26. (17/02/2023) Quyết định 424/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
1. (02/03/2023) Quyết định 455/QĐ-CT năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực du lịch; danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua khen thưởng; trong lĩnh vực điện ảnh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
298 lượt xem
Tiêu điểm
Quy định về ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài

Cho tôi hỏi quy định về ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài thế nào? - Duy Minh (Long An)

Điều kiện cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

Nguyên tắc và điều kiện cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được quy định ra sao? - Khiết Lâm (Long An)

Điều kiện miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

Xin cho hỏi để miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước cần có những điều kiện gì? - Thuận Khánh (Kiên Giang)

  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;