Danh mục văn bản mới (từ ngày 15/3 - 17/3/2023)

LawNet trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 15/3 - 17/3/2023.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (16/03/2023) Quyết định 913/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
2. (14/03/2023) Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2023 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai
3. (14/03/2023) Quyết định 132/QĐ-UBND về Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Ninh Bình năm 2023
4. (13/03/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND về quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Long An năm 2023
5. (13/03/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An
6. (13/03/2023) Quyết định 573/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
7. (09/03/2023) Quyết định 492/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (09/03/2023) Quyết định 490/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
9. (28/02/2023) Quyết định 16/2023/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
10. (16/02/2023) Quyết định 220/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
11. (16/02/2023) Quyết định 03/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2017/QĐ-UBND về Quy định tiếp nhận đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau
12. (15/02/2023) Quyết định 213/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
13. (10/02/2023) Kế hoạch 32/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
14. (18/01/2023) Quyết định 01/2023/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Tài nguyên
1. (15/03/2023) Kế hoạch 51/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch "Giờ Trái đất năm 2023" trên địa bàn thành phố Cần Thơ
2. (14/03/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND về khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
3. (14/03/2023) Quyết định 537/QĐ-UBND năm 2023 công bố hiện trạng rừng tỉnh Lào Cai, năm 2022
4. (10/03/2023) Công văn 618/UBND-KTN về tổ chức hoạt động hưởng ứng đêm sự kiện Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 do thành phố Hà Nội ban hành
5. (10/03/2023) Công văn 1220/BCT-TKNL báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và gửi Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024 thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 do Bộ Công Thương ban hành
6. (10/03/2023) Quyết định 240/QĐ-UBND năm 2023 sửa đổi, bổ sung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại (Barit khai thác) tại Phụ lục II Quyết định 1343/QĐ-UBND do tỉnh Bắc Giang ban hành
7. (09/03/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn khu vực đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An
8. (09/03/2023) Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kế hoạch 50-KH/TU thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Bình Định ban hành
9. (02/03/2023) Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
10. (25/02/2023) Quyết định 311/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
11. (16/02/2023) Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
12. (01/02/2023) Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế làm việc Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Môi trường
1. (16/03/2023) Công văn 1663/BTNMT-TTTT về hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (15/03/2023) Kế hoạch 51/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch "Giờ Trái đất năm 2023" trên địa bàn thành phố Cần Thơ
3. (15/03/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND hướng dẫn nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
4. (15/03/2023) Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
5. (14/03/2023) Quyết định 111/QĐ-UBND năm 2023 Phê duyệt Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao và thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Gia Lai ban hành
6. (14/03/2023) Kế hoạch 137/KH-UBND về phòng chống thiên tai năm 2023 tỉnh Lào Cai
7. (14/03/2023) Quyết định 569/QĐ-BTNMT năm 2023 về Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
8. (13/03/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong sử dụng công trình, nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
9. (13/03/2023) Quyết định 291/QĐ-UBND-HC năm 2023 về Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10. (11/03/2023) Kế hoạch 728/KH-UBND thực hiện chủ đề năm 2023 "Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp" gắn với tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2023 "Bình Thuận - Hội tụ xanh" do tỉnh Bình Thuận ban hành
11. (10/03/2023) Công văn 618/UBND-KTN về tổ chức hoạt động hưởng ứng đêm sự kiện Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 do thành phố Hà Nội ban hành
12. (10/03/2023) Công văn 627/UBND-KTN năm 2023 triển khai Quyết định phê duyệt Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia do thành phố Hà Nội ban hành
13. (10/03/2023) Công văn 1239/BCT-TKNL năm 2023 về báo cáo số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương cho các năm 2020 và 2022 do Bộ Công Thương ban hành
14. (10/03/2023) Quyết định 106/QĐ-UBND về Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai năm 2023
15. (03/03/2023) Công văn 1295/BTNMT-BĐKH năm 2023 triển khai các quy định pháp luật về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
16. (03/03/2023) Công văn 1296/BTNMT-BĐKH năm 2023 triển khai quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đối với các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực chất thải do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
17. (27/02/2023) Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình tổng thể Phòng, chống thiên tai Quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18. (24/02/2023) Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
19. (22/02/2023) Quyết định 03/2023/QĐ-UBND Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
20. (16/02/2023) Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
21. (03/02/2023) Quyết định 242/QĐ-UBND năm 2023 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Lào Cai
Nông nghiệp, nông thôn
1. (15/03/2023) Quyết định 16/2023/QĐ-UBND về nội dung và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam
2. (15/03/2023) Quyết định 03/2023/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3. (15/03/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND về Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025
4. (14/03/2023) Quyết định 644/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
5. (14/03/2023) Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
6. (14/03/2023) Quyết định 146/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố do tỉnh Gia Lai ban hành
7. (14/03/2023) Quyết định 111/QĐ-UBND năm 2023 Phê duyệt Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao và thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Gia Lai ban hành
8. (14/03/2023) Quyết định 132/QĐ-UBND về Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Ninh Bình năm 2023
9. (14/03/2023) Quyết định 211/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
10. (13/03/2023) Kế hoạch 86/KH-UBND năm 2023 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới" thành phố Hà Nội đến năm 2025
11. (13/03/2023) Quyết định 835/QĐ-BNN-KH năm 2023 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
12. (13/03/2023) Quyết định 324/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; thay thế; bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
13. (13/03/2023) Quyết định 490/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Chương trình khuyến nông tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025
14. (13/03/2023) Quyết định 826/QĐ-BNN-HTQT năm 2023 phê duyệt Văn kiện dự án "Đánh giá các tác động kinh tế - xã hội của cuộc xung đột ở Ukraina đến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của Việt Nam” do Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) tài trợ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
15. (10/03/2023) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
16. (10/03/2023) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
17. (10/03/2023) Quyết định 440/QĐ-UBND năm 2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Bình Thuận
18. (09/03/2023) Quyết định 472/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
19. (08/03/2023) Quyết định 367/QĐ-UBND năm 2023 về Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu và tiêu chí Thôn thông minh trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023-2025
20. (07/03/2023) Nghị quyết 163/2023/NQ-HĐND quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
21. (06/03/2023) Quyết định 426/QĐ-UBND về Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Lâm Đồng năm 2023
22. (06/03/2023) Kế hoạch 152/KH-UBND về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
23. (03/03/2023) Quyết định 344/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
24. (03/03/2023) Kế hoạch 54/KH-UBND về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Lạng Sơn năm 2023
25. (02/03/2023) Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
26. (02/03/2023) Kế hoạch 135/KH-UBND về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Bắc Kạn năm 2023
27. (28/02/2023) Quyết định 389/QĐ-UBND năm 2023 quy định tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025
28. (27/02/2023) Quyết định 308/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
29. (25/02/2023) Quyết định 311/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
30. (22/02/2023) Công văn 953/BNN-TL năm 2023 về tổ chức triển khai định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
31. (21/02/2023) Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2023 về danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
32. (21/02/2023) Quyết định 223/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi và thú y, lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang
33. (20/02/2023) Kế hoạch 94/KH-UBND thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn năm 2023
34. (16/02/2023) Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
35. (15/02/2023) Quyết định 224/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
36. (15/02/2023) Công văn 770/BNN-BVTV năm 2023 về sử dụng chế phẩm diệt côn trùng y tế trong lĩnh vực nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
37. (08/02/2023) Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2025
38. (07/02/2023) Quyết định 290/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt điều chỉnh Danh mục vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh
39. (01/02/2023) Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế làm việc Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
40. (01/02/2023) Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
Trật tự an toàn xã hội
1. (14/03/2023) Thông báo 74/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 01 tháng 3 năm 2023 về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Luật Cư trú và Nghị định 104/2022/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (14/03/2023) Quyết định 352/QĐ-UBND phê duyệt xây dựng xã, cơ quan, doanh nghiệp kiểu mẫu về an ninh, trật tự; phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và đô thị văn minh gắn với xây dựng đơn vị điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023
3. (13/03/2023) Quyết định 107/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4. (24/02/2023) Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
5. (14/01/2023) Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới do tỉnh Lạng Sơn ban hành
6. (25/12/2022) Lệnh công bố Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân
An ninh quốc gia
1. (27/02/2023) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
2. (09/02/2023) Kế hoạch 853/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 205, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Quốc phòng
1. (13/03/2023) Chỉ thị 04/CT-UBND thực hiện công tác tuyển sinh quân sự năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
2. (26/01/2023) Kế hoạch 23/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 và Chương trình hành động 52-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (27/02/2023) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
2. (31/01/2023) Quyết định 179/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Lĩnh vực: Hội nghị, hội thảo quốc tế)
Tài chính
1. (15/03/2023) Quyết định 16/2023/QĐ-UBND về nội dung và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam
2. (15/03/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND hướng dẫn nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
3. (15/03/2023) Công văn 2375/BTC-QLCS năm 2023 về rà soát, hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương về quản lý, sử dụng tài sản công do Bộ Tài chính ban hành
4. (14/03/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND về khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
5. (14/03/2023) Quyết định 366/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố bổ sung sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
6. (14/03/2023) Quyết định 496/QĐ-UBND năm 2023 về tiêu chí phân bổ dự toán chi hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở y tế điều trị tuyến tỉnh và hoạt động khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
7. (14/03/2023) Thông báo 1107/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Differin Cream 0,1% do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (13/03/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND về quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Long An năm 2023
9. (13/03/2023) Quyết định 271/QĐ-LĐTBXH Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
10. (13/03/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND quy định khung giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11. (13/03/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ đào tạo đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
12. (12/03/2023) Quyết định 215/QĐ-TTg năm 2023 về giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
13. (10/03/2023) Quyết định 621/QĐ-BCT năm 2023 về điều chỉnh giá truyền tải điện năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
14. (10/03/2023) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
15. (10/03/2023) Kế hoạch 88/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 74/2022/QH15 đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do tỉnh Hà Giang ban hành
16. (10/03/2023) Kế hoạch 151/KH-UBND năm 2023 về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 do tỉnh Nghệ An ban hành
17. (10/03/2023) Thông tư 15/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
18. (09/03/2023) Công văn 2180/BTC-NSNN năm 2023 về sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành
19. (09/03/2023) Kế hoạch 61/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
20. (08/03/2023) Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2023 về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 do tỉnh Bình Định ban hành
21. (08/03/2023) Hướng dẫn 97-HD/BTGTW năm 2023 triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đống chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
22. (07/03/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND bổ sung các định mức kinh tế - kỹ thuật vào Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định 11/2022/QĐ-UBND
23. (07/03/2023) Nghị quyết 163/2023/NQ-HĐND quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
24. (07/03/2023) Nghị quyết 165/2023/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 121/2022/NQ-HĐND quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
25. (07/03/2023) Nghị quyết 164/2023/NQ-HĐND sửa đổi Điều 6 Nghị quyết 84/2022/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
26. (03/03/2023) Kế hoạch 144/KH-UBND về thu ngân sách và giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2023 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
27. (28/02/2023) Quyết định 16/2023/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
28. (28/02/2023) Quyết định 01/2023/QĐ-UBND quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
29. (22/02/2023) Công văn 953/BNN-TL năm 2023 về tổ chức triển khai định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
30. (20/02/2023) Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
31. (16/02/2023) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
32. (10/02/2023) Kế hoạch 32/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
33. (03/02/2023) Quyết định 242/QĐ-UBND năm 2023 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Lào Cai
34. (31/01/2023) Kế hoạch 48/KH-UBND và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
35. (18/01/2023) Quyết định 01/2023/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
36. (29/12/2022) Công văn 2038/GSQL-GQ1 năm 2022 về triển khai quy định tại Nghị định 72/2022/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
37. (26/12/2022) Công văn 6183/BTTTT-CXBIPH năm 2022 về thông báo thực hiện thủ tục hành chính nhập khẩu thiết bị in từ ngày 01/01/2023 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Bảo hiểm
1. (15/03/2023) Công văn 1342/BYT-VPB1 năm 2023 về trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành Y tế do Bộ Y tế ban hành
2. (15/03/2023) Công văn 1340/BYT-VPB1 năm 2023 về hỗ trợ bảo hiểm y tế cho bộ đội, công an nghĩa vụ đã xuất ngũ trở về địa phương do Bộ Y tế ban hành
3. (15/03/2023) Công văn 1338/BYT-VPB1 năm 2023 về đề nghị sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế theo hướng nâng mức thanh toán bảo hiểm y tế đối với Thanh niên xung phong từ 80% lên 100% do Bộ Y tế ban hành
4. (02/02/2023) Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Công nghiệp
1. (10/03/2023) Quyết định 715/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
2. (10/03/2023) Quyết định 621/QĐ-BCT năm 2023 về điều chỉnh giá truyền tải điện năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
3. (09/03/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn khu vực đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An
4. (28/02/2023) Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình hành động 20-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
Y tế - dược
1. (15/03/2023) Kế hoạch 1429/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam tỉnh Bến Tre giai đoạn 2023-2025
2. (15/03/2023) Công văn 266/DP-TC năm 2023 về triển khai Nghị định 103/2016/NĐ-CP do Cục Y tế dự phòng ban hành
3. (15/03/2023) Công văn 265/DP-TC năm 2023 về triển khai Nghị định 104/2016/NĐ-CP do Cục Y tế dự phòng ban hành
4. (15/03/2023) Công văn 1331/BYT-VPB1 năm 2023 về giải pháp đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc do Bộ Y tế ban hành
5. (15/03/2023) Công văn 1337/BYT-VPB1 năm 2023 về chuyển giao Trung tâm Y tế tuyến huyện, Trạm Y tế tuyến xã về Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, điều hành trực tiếp và thống nhất mô hình quản lý y tế cơ sở trên địa bàn cả nước do Bộ Y tế ban hành
6. (15/03/2023) Công văn 1342/BYT-VPB1 năm 2023 về trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành Y tế do Bộ Y tế ban hành
7. (15/03/2023) Công văn 1341/BYT-VPB1 năm 2023 về trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành Y tế do Bộ Y tế ban hành
8. (15/03/2023) Công văn 1340/BYT-VPB1 năm 2023 về hỗ trợ bảo hiểm y tế cho bộ đội, công an nghĩa vụ đã xuất ngũ trở về địa phương do Bộ Y tế ban hành
9. (15/03/2023) Công văn 1339/BYT-VPB1 năm 2023 về trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành Y tế do Bộ Y tế ban hành
10. (15/03/2023) Công văn 1338/BYT-VPB1 năm 2023 về đề nghị sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế theo hướng nâng mức thanh toán bảo hiểm y tế đối với Thanh niên xung phong từ 80% lên 100% do Bộ Y tế ban hành
11. (14/03/2023) Quyết định 496/QĐ-UBND năm 2023 về tiêu chí phân bổ dự toán chi hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở y tế điều trị tuyến tỉnh và hoạt động khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
12. (14/03/2023) Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2023 triển khai Kế hoạch 172-KH/TU thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới do tỉnh Lào Cai ban hành
13. (14/03/2023) Kế hoạch 1388/KH-UBND thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng tỉnh Quảng Nam năm 2023
14. (12/03/2023) Thông tư 06/2023/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
15. (10/03/2023) Kế hoạch 81/KH-UBND về phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023
16. (10/03/2023) Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2023 về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2024
17. (10/03/2023) Quyết định 159/QĐ-QLD năm 2023 về thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
18. (10/03/2023) Quyết định 158/QĐ-QLD năm 2023 về sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo các Quyết định cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược
19. (10/03/2023) Công văn 1040/TCHQ-GSQL năm 2023 thực hiện Khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 80/2023/QH15 do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (06/03/2023) Kế hoạch 152/KH-UBND về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
21. (03/03/2023) Kế hoạch 54/KH-UBND về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Lạng Sơn năm 2023
22. (16/02/2023) Kế hoạch 37/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
23. (16/02/2023) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
24. (15/02/2023) Kế hoạch 22/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
25. (07/02/2023) Kế hoạch 831/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW và Kế hoạch 66-KH/TWU thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW về "Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Thuế, phí, lệ phí
1. (15/03/2023) Văn bản hợp nhất 5/VBHN-BTC năm 2023 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành
2. (14/03/2023) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2023 về đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3. (13/03/2023) Công văn 2298/BTC-CST năm 2023 lấy ý kiến về lập đề nghị xây dựng dự án Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành
4. (13/03/2023) Công văn 691/TCT-DNNCN năm 2023 triển khai chính thức hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy do Tổng cục Thuế ban hành
5. (13/03/2023) Công văn 11000/CTHN-TTHT năm 2023 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (13/03/2023) Công văn 11001/CTHN-TTHT năm 2023 về chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (07/03/2023) Công văn 9580/CTHN-TTHT năm 2023 về giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (01/03/2023) Công văn 586/TCT-TTKT về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế năm 2023 do Tổng cục Thuế ban hành
9. (28/02/2023) Công văn 575/TCT-QLN năm 2023 về lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn sai sót đối với người nộp thuế đang bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
10. (27/12/2022) Công văn 4932/TCT-KK năm 2022 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư liên quan vấn đề vốn góp từ chuyển nhượng do Tổng cục Thuế ban hành
Ngân hàng, tiền tệ
1. (14/03/2023) Quyết định 313/QĐ-NHNN năm 2023 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
2. (14/03/2023) Quyết định 314/QĐ-NHNN năm 2023 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (07/03/2023) Thông tư 14/2023/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (09/02/2023) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
5. (09/02/2023) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2023 hợp nhất Quyết định về Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
6. (07/02/2023) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Kế toán, kiểm toán
1. (14/03/2023) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2023 về đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2. (07/03/2023) Thông tư 14/2023/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (28/02/2023) Công văn 575/TCT-QLN năm 2023 về lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn sai sót đối với người nộp thuế đang bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (16/03/2023) Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP và Chương trình 49-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới tại thành phố Cần Thơ
2. (14/03/2023) Kế hoạch 8/KH-UBND năm 2023 về thoái vốn tại các công ty cổ phần có vốn góp Nhà nước đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
3. (13/03/2023) Kế hoạch 1363/KH-UBND năm 2023 thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre
4. (13/03/2023) Quyết định 376/QĐ-BTTTT năm 2023 về tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
5. (22/02/2023) Kế hoạch 101/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023
6. (21/02/2023) Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2023 về danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
7. (07/02/2023) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
8. (12/01/2023) Kế hoạch 14/KH-UBND thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (17/03/2023) Quyết định 252/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (16/03/2023) Công văn 1707/VPCP-CN năm 2023 về báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (16/03/2023) Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP và Chương trình 49-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới tại thành phố Cần Thơ
4. (15/03/2023) Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 1968/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn thành phố Cần Thơ
5. (15/03/2023) Công văn 2520/BGTVT-VT năm 2023 về tăng cường công tác quản lý đảm bảo chấp hành đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (15/03/2023) Kế hoạch 1868/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022-2030, giai đoạn I: từ năm 2022 đến năm 2025
7. (15/03/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 2 và bổ sung Khoản 3 vào Điều 2 Quyết định 20/2021/QĐ-UBND về Phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
8. (14/03/2023) Quyết định 291/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang
9. (14/03/2023) Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
10. (14/03/2023) Quyết định 146/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố do tỉnh Gia Lai ban hành
11. (14/03/2023) Kế hoạch 1409/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do tỉnh Bến Tre ban hành
12. (14/03/2023) Quyết định 211/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
13. (13/03/2023) Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2023 triển khai Nghị quyết 06/NQ-CP về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An
14. (13/03/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND quy định khung giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15. (13/03/2023) Quyết định 826/QĐ-BNN-HTQT năm 2023 phê duyệt Văn kiện dự án "Đánh giá các tác động kinh tế - xã hội của cuộc xung đột ở Ukraina đến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của Việt Nam” do Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) tài trợ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
16. (13/03/2023) Kế hoạch 84/KH-UBND về tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023
17. (12/03/2023) Quyết định 215/QĐ-TTg năm 2023 về giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
18. (12/03/2023) Thông tư 06/2023/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
19. (10/03/2023) Quyết định 715/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
20. (10/03/2023) Công văn 1715/BKHĐT-TH năm 2023 đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
21. (10/03/2023) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2023 hợp nhất Nghị định quy định về quản lý phân bón do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
22. (10/03/2023) Công văn 1239/BCT-TKNL năm 2023 về báo cáo số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương cho các năm 2020 và 2022 do Bộ Công Thương ban hành
23. (10/03/2023) Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2023 sửa đổi và công bố quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính tại Quy trình số 45 (theo Quyết định 1078/QĐ-UBND) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
24. (09/03/2023) Quyết định 472/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
25. (09/03/2023) Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hiện đại, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định
26. (08/03/2023) Kế hoạch 59/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
27. (08/03/2023) Công văn 831/LĐTBXH-VPQGGN năm 2023 về đôn đốc, triển khai Kế hoạch hỗ trợ huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025 và giải ngân vốn đầu tư công do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
28. (08/03/2023) Quyết định 679/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
29. (08/03/2023) Công điện 03/CĐ-BGTVT năm 2023 về rà soát, đánh giá tình hình hoàn thiện thủ tục đầu tư, tình hình thực hiện các dự án phục vụ đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải điện
30. (06/03/2023) Quyết định 649/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
31. (03/03/2023) Công văn 739/BVHTTDL-KHTC năm 2023 thực hiện Công điện 71/CĐ-TTg đối với Dự án 6 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
32. (02/03/2023) Kế hoạch 137/KH-UBND về giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023
33. (28/02/2023) Quyết định 314/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch Xúc tiến đầu tư năm 2023 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
34. (28/02/2023) Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình hành động 20-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
35. (27/02/2023) Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2023 truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021–2025
36. (21/02/2023) Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2023 về danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
37. (17/02/2023) Công văn 583/BGDĐT-HTQT năm 2023 về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
38. (09/02/2023) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2023 hợp nhất Quyết định về Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
39. (27/01/2023) Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác quản lý xây dựng nhà ở tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Định
40. (26/01/2023) Kế hoạch 23/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 và Chương trình hành động 52-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
41. (12/01/2023) Kế hoạch 14/KH-UBND thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
42. (30/12/2022) Quyết định 890/QĐ-SGDHN năm 2022 về Bộ quy trình Tham gia đấu thầu công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
43. (27/12/2022) Công văn 4932/TCT-KK năm 2022 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư liên quan vấn đề vốn góp từ chuyển nhượng do Tổng cục Thuế ban hành
Lao động
1. (13/03/2023) Nghị định 09/2023/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 54/2022/QH15 thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
2. (13/03/2023) Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2023 triển khai Nghị quyết 06/NQ-CP về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An
3. (13/03/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ đào tạo đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
4. (13/03/2023) Chỉ thị 391/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Hà Giang
5. (10/03/2023) Kế hoạch 83/KH-UBND về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023
6. (10/03/2023) Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2023 về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội
7. (10/03/2023) Kế hoạch 82/KH-UBND tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023 do thành phố Hà Nội ban hành
8. (09/03/2023) Quyết định 327/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Xây dựng, Lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang
9. (09/03/2023) Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hiện đại, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định
10. (07/03/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND bổ sung các định mức kinh tế - kỹ thuật vào Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định 11/2022/QĐ-UBND
11. (03/03/2023) Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12. (28/02/2023) Quyết định 387/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế phối hợp giải quyết cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
13. (07/02/2023) Quyết định 290/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt điều chỉnh Danh mục vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh
Chính sách xã hội
1. (13/03/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND quy định đối tượng, điều kiện, nguyên tắc xét duyệt và thứ tự ưu tiên cho các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2. (10/03/2023) Quyết định 303/QĐ-BTP năm 2023 về Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Ngành Tư pháp chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2023-2025 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
3. (10/03/2023) Kế hoạch 52/KH-UBND truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bắc Giang năm 2023
4. (09/03/2023) Công văn 305/UBDT-CSDT năm 2023 về rà soát thôn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù do Ủy ban Dân tộc ban hành
5. (08/03/2023) Công văn 831/LĐTBXH-VPQGGN năm 2023 về đôn đốc, triển khai Kế hoạch hỗ trợ huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025 và giải ngân vốn đầu tư công do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
6. (07/03/2023) Nghị quyết 163/2023/NQ-HĐND quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
7. (03/03/2023) Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2023 thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
8. (28/02/2023) Quyết định 318/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Lạng Sơn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
9. (22/02/2023) Công văn 521/LĐTBXH-VPQGGN năm 2023 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
10. (08/02/2023) Công văn 306/LĐTBXH-VPQGGN năm 2023 phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Giáo dục, đào tạo
1. (14/03/2023) Công văn 677/SGDĐT-CTTT-KHCN năm 2023 về cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội ban hành
2. (14/03/2023) Kế hoạch 1365/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3. (09/03/2023) Kế hoạch 172/KH-UBND năm 2023 thực hiện chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030” cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
4. (08/03/2023) Quyết định 668/QĐ-BGDĐT về Điều lệ Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (07/03/2023) Nghị quyết 165/2023/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 121/2022/NQ-HĐND quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
6. (03/03/2023) Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Lào Cai
7. (17/02/2023) Công văn 583/BGDĐT-HTQT năm 2023 về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8. (15/02/2023) Quyết định 291/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
9. (15/02/2023) Kế hoạch 22/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
10. (08/02/2023) Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
11. (13/01/2023) Kế hoạch 15/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 1309/QĐ-TTg trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
12. (30/12/2022) Quyết định 59/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 76/2017/QĐ-UBND
Giao thông, vận tải
1. (15/03/2023) Công văn 2520/BGTVT-VT năm 2023 về tăng cường công tác quản lý đảm bảo chấp hành đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (15/03/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND quy định về hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ sản xuất, lắp ráp trong nước và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3. (13/03/2023) Công văn 691/TCT-DNNCN năm 2023 triển khai chính thức hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy do Tổng cục Thuế ban hành
4. (10/03/2023) Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2023 về phòng, chống tai nạn giao thông do xe khách gây ra trên địa bàn tỉnh Bình Định
5. (10/03/2023) Quyết định 226/QĐ-BGTVT về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của Bộ Giao thông vận tải năm 2023
6. (10/03/2023) Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tuc hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi
7. (09/03/2023) Quyết định 02/2023/QĐ-UBND Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn quy hoạch, bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông tỉnh Điện Biên
8. (17/02/2023) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
9. (11/01/2023) Kế hoạch 12/KH-UBND về Năm an toàn giao thông 2023 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (17/03/2023) Quyết định 252/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (16/03/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
3. (15/03/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND về Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025
4. (15/03/2023) Quyết định 462/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk
5. (15/03/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 2 và bổ sung Khoản 3 vào Điều 2 Quyết định 20/2021/QĐ-UBND về Phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
6. (14/03/2023) Quyết định 222/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (14/03/2023) Quyết định 352/QĐ-UBND phê duyệt xây dựng xã, cơ quan, doanh nghiệp kiểu mẫu về an ninh, trật tự; phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và đô thị văn minh gắn với xây dựng đơn vị điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023
8. (13/03/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong sử dụng công trình, nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
9. (13/03/2023) Kế hoạch 86/KH-UBND năm 2023 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới" thành phố Hà Nội đến năm 2025
10. (13/03/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND quy định đối tượng, điều kiện, nguyên tắc xét duyệt và thứ tự ưu tiên cho các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11. (13/03/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND quy định khung giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12. (13/03/2023) Chỉ thị 391/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Hà Giang
13. (13/03/2023) Quyết định 430/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu
14. (13/03/2023) Quyết định 107/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
15. (13/03/2023) Công văn 890/BXD-VP năm 2023 thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy do Bộ Xây dựng ban hành
16. (11/03/2023) Kế hoạch 728/KH-UBND thực hiện chủ đề năm 2023 "Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp" gắn với tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2023 "Bình Thuận - Hội tụ xanh" do tỉnh Bình Thuận ban hành
17. (10/03/2023) Công văn 765/BTTTT-TTĐN năm 2023 về thúc đẩy công tác truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài theo cách làm mới do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
18. (10/03/2023) Hướng dẫn 386/HD-UBND năm 2023 về trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị không sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh
19. (09/03/2023) Quyết định 327/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Xây dựng, Lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang
20. (09/03/2023) Quyết định 02/2023/QĐ-UBND Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn quy hoạch, bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông tỉnh Điện Biên
21. (09/03/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn khu vực đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An
22. (08/03/2023) Quyết định 367/QĐ-UBND năm 2023 về Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu và tiêu chí Thôn thông minh trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023-2025
23. (08/03/2023) Quyết định 680/QĐ-UBND năm 2023 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam, Hoạt động xây dựng, Quy hoạch xây dựng - kiến trúc và Môi troừng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
24. (08/03/2023) Quyết định 03/2023/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Xây dựng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện do tỉnh Lai Châu ban hành
25. (03/03/2023) Quyết định 456/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26. (02/03/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND về danh mục cây trồng, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế trong đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
27. (28/02/2023) Quyết định 318/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Lạng Sơn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
28. (22/02/2023) Quyết định 03/2023/QĐ-UBND Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
29. (16/02/2023) Công văn 915/VPCP-CN năm 2023 thực hiện công tác Quy hoạch tổng thể quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
30. (16/02/2023) Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
31. (08/02/2023) Công văn 825/BKHĐT-CLPT năm 2023 hoàn thiện nội dung sửa đổi Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
32. (27/01/2023) Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác quản lý xây dựng nhà ở tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Định
Khoa học, công nghệ
1. (14/03/2023) Quyết định 366/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố bổ sung sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
2. (09/03/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn
3. (09/03/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lào Cai
4. (08/03/2023) Quyết định 453/QĐ-UBND năm 2023 quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng
5. (07/03/2023) Quyết định 358/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Điều lệ Hội Khoa học kỹ thuật Thủy lợi tỉnh Lạng Sơn
6. (03/03/2023) Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2023 về Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025
7. (22/02/2023) Quyết định 254/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Điều lệ Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp tỉnh Lạng Sơn
Bưu chính, viễn thông
1. (15/03/2023) Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 1968/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn thành phố Cần Thơ
2. (15/03/2023) Quyết định 339/QĐ-UBND năm 2023 quy định tạm thời về tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, góp ý của cá nhân, tổ chức thông qua hệ thống "Phản ánh, góp ý" trên ứng dụng Công dân số Yên Bái (YenBai-S) do tỉnh Yên Bái ban hành
3. (14/03/2023) Kế hoạch 45/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4. (14/03/2023) Công văn 677/SGDĐT-CTTT-KHCN năm 2023 về cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội ban hành
5. (13/03/2023) Quyết định 376/QĐ-BTTTT năm 2023 về tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
6. (13/03/2023) Công văn 691/TCT-DNNCN năm 2023 triển khai chính thức hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy do Tổng cục Thuế ban hành
7. (13/03/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND quy định tiêu chí, cách phân bổ máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
8. (10/03/2023) Kế hoạch 44/KH-UBND về chuyển đổi số năm 2023, định hướng đến năm 2025 do tỉnh Bình Định ban hành
9. (10/03/2023) Thông tư 15/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
10. (09/03/2023) Kế hoạch 172/KH-UBND năm 2023 thực hiện chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030” cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
11. (08/03/2023) Quyết định 454/QĐ-UBND năm 2023 về Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
12. (07/03/2023) Kế hoạch 47/KH-UBND triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo do tỉnh Bắc Giang ban hành
13. (04/03/2023) Kế hoạch 75/KH-UBND thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
14. (24/02/2023) Kế hoạch 45/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030” trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do tỉnh Lạng Sơn ban hành
15. (09/02/2023) Kế hoạch 853/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 205, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Thông tin báo chí, xuất bản
1. (14/03/2023) Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực Thông tin và Truyền thông)
2. (09/03/2023) Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2023 triển khai Quyết định 1079/QĐ-TTg phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định
3. (01/03/2023) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT năm 2023 hợp nhất Nghị định quy định về hoạt động in do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (19/01/2023) Quyết định 101/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành)
5. (19/01/2023) Quyết định 103/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện (lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành) do tỉnh Bạc Liêu ban hành
6. (30/12/2022) Quyết định 57/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (16/03/2023) Quyết định 481/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận
2. (16/03/2023) Công văn 1663/BTNMT-TTTT về hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (15/03/2023) Kế hoạch 1868/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022-2030, giai đoạn I: từ năm 2022 đến năm 2025
4. (15/03/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình
5. (14/03/2023) Quyết định 523/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Điện ảnh và lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
6. (14/03/2023) Quyết định 487/QĐ-UBND năm 2023 về ủy quyền phê duyệt một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình
7. (14/03/2023) Kế hoạch 45/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8. (14/03/2023) Quyết định 210/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình
9. (14/03/2023) Kế hoạch 1365/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
10. (13/03/2023) Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2023 triển khai Nghị quyết 06/NQ-CP về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An
11. (13/03/2023) Quyết định 826/QĐ-BNN-HTQT năm 2023 phê duyệt Văn kiện dự án "Đánh giá các tác động kinh tế - xã hội của cuộc xung đột ở Ukraina đến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của Việt Nam” do Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) tài trợ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
12. (13/03/2023) Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2023 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
13. (11/03/2023) Kế hoạch 728/KH-UBND thực hiện chủ đề năm 2023 "Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp" gắn với tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2023 "Bình Thuận - Hội tụ xanh" do tỉnh Bình Thuận ban hành
14. (10/03/2023) Công văn 1715/BKHĐT-TH năm 2023 đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
15. (10/03/2023) Kế hoạch 79/KH-UBND về phát triển du lịch thành phố Hà Nội năm 2023
16. (10/03/2023) Kế hoạch 711/KH-UBND thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận năm 2023
17. (08/03/2023) Quyết định 1697/QĐ-UBND năm 2023 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An
18. (08/03/2023) Kế hoạch 59/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
19. (08/03/2023) Quyết định 668/QĐ-BGDĐT về Điều lệ Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
20. (08/03/2023) Kế hoạch 37/KH-UBND thực hiện Đề án phát triển Thể thao thành tích cao tỉnh Bình Định năm 2023
21. (03/03/2023) Kế hoạch 33/KH-UBND về phát triển du lịch tỉnh Bình Định năm 2023
22. (03/03/2023) Công văn 739/BVHTTDL-KHTC năm 2023 thực hiện Công điện 71/CĐ-TTg đối với Dự án 6 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
23. (02/03/2023) Quyết định 610/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 01 thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
24. (02/03/2023) Kế hoạch 137/KH-UBND về giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023
25. (27/02/2023) Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2023 truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021–2025
26. (24/02/2023) Kế hoạch 45/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030” trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do tỉnh Lạng Sơn ban hành
27. (08/02/2023) Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2025
28. (08/02/2023) Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
29. (26/01/2023) Kế hoạch 23/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 và Chương trình hành động 52-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
Dân sự
1. (16/03/2023) Quyết định 113/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2. (15/03/2023) Quyết định 414/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
3. (15/03/2023) Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị định 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Thái Bình
4. (03/03/2023) Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị định 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
5. (24/02/2023) Công văn 606/VKSTC-V11 năm 2023 giải đáp, hướng dẫn về khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Bổ trợ tư pháp
1. (15/03/2023) Quyết định 438/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
2. (13/03/2023) Kế hoạch 1363/KH-UBND năm 2023 thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre
3. (10/03/2023) Kế hoạch 726/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
4. (22/02/2023) Kế hoạch 101/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023
Hành chính tư pháp
1. (16/03/2023) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác đăng ký và thống kê hộ tịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái
2. (14/03/2023) Thông báo 74/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 01 tháng 3 năm 2023 về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Luật Cư trú và Nghị định 104/2022/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (13/03/2023) Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2023 triển khai Quyết định 1079/QĐ-TTg phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
4. (10/03/2023) Quyết định 303/QĐ-BTP năm 2023 về Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Ngành Tư pháp chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2023-2025 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
5. (21/02/2023) Quyết định 142/QĐ-CTN năm 2023 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Huang Shih Chin-E do Chủ tịch nước ban hành
6. (21/02/2023) Quyết định 143/QĐ-CTN năm 2023 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Trần Văn Mừng do Chủ tịch nước ban hành
7. (16/02/2023) Quyết định 136/QĐ-CTN năm 2023 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với 02 cá nhân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành
Thi hành án
1. (13/03/2023) Nghị định 09/2023/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 54/2022/QH15 thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
2. (24/02/2023) Công văn 606/VKSTC-V11 năm 2023 giải đáp, hướng dẫn về khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Khiếu nại, tố cáo
1. (01/03/2023) Công văn 586/TCT-TTKT về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế năm 2023 do Tổng cục Thuế ban hành
2. (28/02/2023) Quyết định 387/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế phối hợp giải quyết cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
3. (16/02/2023) Quyết định 03/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2017/QĐ-UBND về Quy định tiếp nhận đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau
4. (07/02/2023) Công văn 127/UBDT-TTr năm 2023 về xây dựng đề án nâng cao năng lực hệ thống cơ quan thanh tra công tác dân tộc cấp tỉnh đến năm 2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (16/03/2023) Quyết định 913/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
2. (16/03/2023) Quyết định 117/QĐ-UBDT về Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Ủy ban Dân tộc
3. (16/03/2023) Quyết định 481/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận
4. (16/03/2023) Quyết định 113/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
5. (15/03/2023) Quyết định 15/QĐ-HĐPH phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương năm 2023
6. (15/03/2023) Quyết định 438/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
7. (15/03/2023) Quyết định 339/QĐ-UBND năm 2023 quy định tạm thời về tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, góp ý của cá nhân, tổ chức thông qua hệ thống "Phản ánh, góp ý" trên ứng dụng Công dân số Yên Bái (YenBai-S) do tỉnh Yên Bái ban hành
8. (15/03/2023) Quyết định 414/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
9. (15/03/2023) Quyết định 462/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk
10. (15/03/2023) Quyết định 498/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng
11. (14/03/2023) Quyết định 644/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12. (14/03/2023) Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực Thông tin và Truyền thông)
13. (14/03/2023) Quyết định 523/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Điện ảnh và lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
14. (14/03/2023) Quyết định 487/QĐ-UBND năm 2023 về ủy quyền phê duyệt một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình
15. (14/03/2023) Quyết định 291/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang
16. (14/03/2023) Quyết định 454/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận
17. (14/03/2023) Quyết định 210/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình
18. (14/03/2023) Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
19. (14/03/2023) Quyết định 146/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố do tỉnh Gia Lai ban hành
20. (14/03/2023) Thông báo 74/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 01 tháng 3 năm 2023 về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Luật Cư trú và Nghị định 104/2022/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
21. (14/03/2023) Kế hoạch 46/KH-UBND thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
22. (14/03/2023) Quyết định 211/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
23. (13/03/2023) Công văn 2298/BTC-CST năm 2023 lấy ý kiến về lập đề nghị xây dựng dự án Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành
24. (13/03/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An
25. (13/03/2023) Quyết định 324/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; thay thế; bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
26. (13/03/2023) Quyết định 814/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Thanh Hóa
27. (13/03/2023) Quyết định 478/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình
28. (13/03/2023) Quyết định 430/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu
29. (13/03/2023) Quyết định 107/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
30. (13/03/2023) Quyết định 1467/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
31. (13/03/2023) Công văn 890/BXD-VP năm 2023 thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy do Bộ Xây dựng ban hành
32. (10/03/2023) Quyết định 715/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
33. (10/03/2023) Quyết định 226/QĐ-BGTVT về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của Bộ Giao thông vận tải năm 2023
34. (10/03/2023) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
35. (10/03/2023) Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2023 sửa đổi và công bố quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính tại Quy trình số 45 (theo Quyết định 1078/QĐ-UBND) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
36. (10/03/2023) Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tuc hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi
37. (09/03/2023) Quyết định 472/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
38. (09/03/2023) Quyết định 327/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Xây dựng, Lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang
39. (08/03/2023) Quyết định 1697/QĐ-UBND năm 2023 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An
40. (08/03/2023) Quyết định 12/QĐ-BCĐCCHC về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
41. (08/03/2023) Công văn 1181/BCT-PC năm 2023 triển khai Quyết định 383/QĐ-BCT về Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật liên quan đến quản lý ngoại thương do Bộ Công Thương ban hành
42. (08/03/2023) Quyết định 680/QĐ-UBND năm 2023 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam, Hoạt động xây dựng, Quy hoạch xây dựng - kiến trúc và Môi troừng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
43. (08/03/2023) Quyết định 679/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
44. (06/03/2023) Quyết định 649/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
45. (06/03/2023) Quyết định 1065/QĐ-BCA-V03 về Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
46. (03/03/2023) Quyết định 344/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
47. (02/03/2023) Quyết định 610/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 01 thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
48. (27/02/2023) Quyết định 308/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
49. (25/02/2023) Quyết định 311/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
50. (22/02/2023) Quyết định 383/QĐ-BCT năm 2023 về Kế hoạch và Bảng phân công rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật liên quan đến quản lý ngoại thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
51. (21/02/2023) Quyết định 223/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi và thú y, lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang
52. (15/02/2023) Quyết định 224/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
53. (14/02/2023) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2023 về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
54. (02/02/2023) Quyết định 193/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện
55. (01/02/2023) Quyết định 185/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Công thương)
56. (01/02/2023) Quyết định 182/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
57. (01/02/2023) Quyết định 183/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương/ Ban Quản lý các Khu công nghiệp được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
58. (01/02/2023) Quyết định 184/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
59. (01/02/2023) Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
60. (31/01/2023) Quyết định 179/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Lĩnh vực: Hội nghị, hội thảo quốc tế)
61. (31/01/2023) Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Quản lý công sản)
62. (19/01/2023) Quyết định 101/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành)
63. (19/01/2023) Quyết định 103/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện (lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành) do tỉnh Bạc Liêu ban hành
Thống kê
1. (16/03/2023) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác đăng ký và thống kê hộ tịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Văn thư, lưu trữ
1. (07/03/2023) Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2023 về Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Lâm Đồng
Dân tộc
1. (15/03/2023) Kế hoạch 1868/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022-2030, giai đoạn I: từ năm 2022 đến năm 2025
2. (09/03/2023) Công văn 305/UBDT-CSDT năm 2023 về rà soát thôn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù do Ủy ban Dân tộc ban hành
3. (08/03/2023) Kế hoạch 59/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
4. (03/03/2023) Công văn 739/BVHTTDL-KHTC năm 2023 thực hiện Công điện 71/CĐ-TTg đối với Dự án 6 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
5. (02/03/2023) Kế hoạch 137/KH-UBND về giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023
6. (27/02/2023) Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2023 truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021–2025
7. (07/02/2023) Công văn 127/UBDT-TTr năm 2023 về xây dựng đề án nâng cao năng lực hệ thống cơ quan thanh tra công tác dân tộc cấp tỉnh đến năm 2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
1. (14/03/2023) Kế hoạch 1366/KH-UBND thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
2. (13/03/2023) Công văn 1583/VPCP-KGVX năm 2023 báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (08/03/2023) Kế hoạch 38/KH-UBND thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023
4. (28/02/2023) Công văn 636/LĐTBXH-TE về hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác trẻ em năm 2023 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (10/03/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND về giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
2. (08/03/2023) Quyết định 03/2023/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Xây dựng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện do tỉnh Lai Châu ban hành
3. (01/03/2023) Quyết định 02/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 12/2021/QĐ-UBND
4. (16/02/2023) Quyết định 02/2023/QĐ-UBND quy định địa bàn tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào các Trường phổ thông Dân tộc nội trú của tỉnh Cà Mau
5. (07/02/2023) Quyết định 290/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt điều chỉnh Danh mục vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh
6. (30/12/2022) Quyết định 58/2022/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lai Châu
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (16/03/2023) Quyết định 440/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ Khu kinh tế tỉnh Lai Châu
2. (16/03/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
3. (16/03/2023) Kế hoạch 1459/KH-UBND năm 2023 tổ chức thực hiện Nghị quyết 727/NQ-UBTVQH15 về thành lập các phường thuộc thị xã Điện Bàn và thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
4. (15/03/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
5. (15/03/2023) Công văn 1337/BYT-VPB1 năm 2023 về chuyển giao Trung tâm Y tế tuyến huyện, Trạm Y tế tuyến xã về Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, điều hành trực tiếp và thống nhất mô hình quản lý y tế cơ sở trên địa bàn cả nước do Bộ Y tế ban hành
6. (13/03/2023) Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2023 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
7. (10/03/2023) Quyết định 440/QĐ-UBND năm 2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Bình Thuận
8. (09/03/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn
9. (09/03/2023) Quyết định 02/2023/QĐ-UBND Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn quy hoạch, bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông tỉnh Điện Biên
10. (08/03/2023) Quyết định 454/QĐ-UBND năm 2023 về Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
11. (08/03/2023) Hướng dẫn 97-HD/BTGTW năm 2023 triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đống chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
12. (07/03/2023) Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới do tỉnh Bắc Kạn ban hành
13. (08/02/2023) Quyết định 67/QĐ-TTg năm 2023 về công nhận xã An toàn khu thuộc tỉnh Cao Bằng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
14. (01/02/2023) Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế làm việc Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
15. (11/01/2023) Quyết định 24/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Điều lệ Hội Khoa học Kỹ thuật cầu đường tỉnh Lạng Sơn
16. (30/12/2022) Quyết định 59/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 76/2017/QĐ-UBND
17. (30/12/2022) Quyết định 57/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu
18. (25/12/2022) Lệnh công bố Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân
Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
1. (17/03/2023) Quyết định 54/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2023 về Kế hoạch sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (13/03/2023) Kế hoạch 86/KH-UBND năm 2023 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới" thành phố Hà Nội đến năm 2025
3. (10/03/2023) Quyết định 303/QĐ-BTP năm 2023 về Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Ngành Tư pháp chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2023-2025 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (31/01/2023) Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Quản lý công sản)
Tổ chức chính trị - xã hội
1. (08/03/2023) Quyết định 453/QĐ-UBND năm 2023 quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng
2. (07/03/2023) Quyết định 358/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Điều lệ Hội Khoa học kỹ thuật Thủy lợi tỉnh Lạng Sơn
3. (22/02/2023) Quyết định 254/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Điều lệ Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp tỉnh Lạng Sơn
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
229 lượt xem
Tiêu điểm
Danh mục văn bản mới (từ ngày 22/3 - 24/3/2023)

LawNet trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 22/3 - 24/3/2023.

Phấn đấu đạt 93,2% dân số tham gia BHYT trong năm 2023

Nội dung được đề cập tại Quyết định

Tôi muốn biết cách đặt tên, số hiệu đường bộ trong và ngoài đô thị ở Việt Nam được quy định như thế nào? - Thanh Tâm (Quảng Ngãi)

  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;