Danh mục văn bản mới (từ ngày 20 - 24/5/2023)

LawNet trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 20 - 24/5/2023.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (23/05/2023) Quyết định 1019/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
2. (22/05/2023) Quyết định 24/2023/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung một số quy định của Phụ lục kèm theo Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
3. (22/05/2023) Kế hoạch 1177/KH-UBND năm 2023 triển khai Nghị quyết 33/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững do tỉnh Gia Lai ban hành
4. (20/05/2023) Nghị quyết 71/NQ-HĐND về chấp thuận hủy bỏ một số công trình, dự án; điều chỉnh và bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
5. (20/05/2023) Nghị quyết 72/NQ-HĐND về chấp thuận hủy bỏ công trình, dự án; điều chỉnh và bổ sung danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
6. (19/05/2023) Quyết định 20/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 06/2018/QĐ-UBND
7. (19/05/2023) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2023 về chấn chỉnh công tác quản lý, xử lý vi phạm đối với các tổ chức chậm đưa đất vào sử dụng do tỉnh Thái Bình ban hành
8. (19/05/2023) Kế hoạch 109/KH-UBND về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9. (19/05/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023
10. (18/05/2023) Quyết định 39/2023/QĐ-UBND quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
11. (15/05/2023) Thông tư 02/2023/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
12. (11/05/2023) Quyết định 204/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
13. (11/05/2023) Quyết định 173/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
14. (10/05/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích khu đất công để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
15. (10/05/2023) Công văn 4624/BTC-QLCS năm 2023 về giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án bất động sản do Bộ Tài chính ban hành
16. (10/05/2023) Kế hoạch 4099/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, 37/NQ-CP và Chương trình hành động 39-CTr/TU về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
17. (09/05/2023) Quyết định 172/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
18. (09/05/2023) Quyết định 173/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2023 huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
19. (28/04/2023) Quyết định 1085/QĐ-BTNMT năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
20. (27/04/2023) Quyết định 958/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
21. (26/04/2023) Quyết định 943/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
22. (26/04/2023) Quyết định 944/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
23. (26/04/2023) Quyết định 945/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
24. (26/04/2023) Công văn 1514/TCT-CS năm 2023 về tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
25. (21/04/2023) Công văn 1457/TCT-CS năm 2023 về tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
26. (21/04/2023) Công văn 1463/TCT-CS năm 2023 về miễn tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
27. (10/04/2023) Công văn 1216/TCT-CS năm 2023 về thời hạn thanh toán nợ tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
28. (07/04/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
29. (07/04/2023) Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2023 thông qua Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Tài nguyên
1. (22/05/2023) Công văn 5171/BTC-TCDN năm 2023 về hỗ trợ kinh phí quản lý bảo vệ rừng tự nhiên của công ty lâm nghiệp đóng cửa rừng tự nhiên năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành
2. (22/05/2023) Quyết định 24/2023/QĐ-UBND về Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3. (22/05/2023) Kế hoạch 1174/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 876/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải do tỉnh Gia Lai ban hành
4. (20/05/2023) Quyết định 28/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận
5. (19/05/2023) Quyết định 27/2023/QĐ-UBND phê duyệt phương án giá nước và biểu giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6. (19/05/2023) Quyết định 1066/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre
7. (19/05/2023) Kế hoạch 1163/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
8. (16/05/2023) Kế hoạch 1679/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình hành động về thực hiện Kết luận 36-KL/TW về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Bình Thuận ban hành
9. (15/05/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau
10. (12/05/2023) Quyết định 572/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục và nội duy quy trình giải quyết nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh
11. (12/05/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
12. (12/05/2023) Quyết định 1236/QĐ-BTNMT năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
13. (11/05/2023) Quyết định 26/2023/QĐ-UBND phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và biểu giá nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận
14. (10/05/2023) Quyết định 701/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường, Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn
15. (10/05/2023) Công văn 3217/BTNMT-ĐCVN năm 2023 về lập kế hoạch thực hiện “Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
16. (09/05/2023) Quyết định 930/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ
17. (05/05/2023) Quyết định 23/2023/QĐ-UBND sửa đổi điểm 3.1, khoản 3, Điều 1 Quyết định 34/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020
18. (05/05/2023) Quyết định 23/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước
19. (14/04/2023) Công văn 1752/TCHQ-TVQT năm 2023 xử lý tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu là gỗ và các sản phẩm từ gỗ theo Thỏa thuận Quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (24/03/2023) Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ gạo cho hộ gia đình tham gia bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2026
Môi trường
1. (24/05/2023) Quyết định 36/QĐ-HĐTĐQH năm 2023 về Kế hoạch tổ chức thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia ban hành
2. (22/05/2023) Công văn 5171/BTC-TCDN năm 2023 về hỗ trợ kinh phí quản lý bảo vệ rừng tự nhiên của công ty lâm nghiệp đóng cửa rừng tự nhiên năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành
3. (22/05/2023) Kế hoạch 01/KH-BCHPCTT năm 2023 về ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2023-2024 do Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành
4. (22/05/2023) Kế hoạch 1174/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 876/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải do tỉnh Gia Lai ban hành
5. (20/05/2023) Quyết định 535/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Đề án Phát triển, nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030, định hướng năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (19/05/2023) Công văn 5393/VP-KTN năm 2023 thực hiện Công điện 397/CĐ-TTg về chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn do Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành
7. (19/05/2023) Quyết định 16/2023/QĐ-UBND quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai cụ thể đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình; các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nam Định
8. (19/05/2023) Công điện 779/CĐ-BGDĐT năm 2023 về đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh và ứng phó với nắng nóng tại các cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo điện
9. (12/05/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
10. (12/05/2023) Quyết định 1236/QĐ-BTNMT năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
11. (11/05/2023) Quyết định 222/QĐ-UBND năm 2023 về quy định phân công trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
12. (11/05/2023) Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2021-2025
13. (11/05/2023) Công văn 2884/BNN-VPĐP năm 2023 về rà soát, bổ sung đề xuất mô hình thí điểm thuộc Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
14. (10/05/2023) Quyết định 701/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường, Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn
15. (10/05/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
16. (10/05/2023) Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2023 về triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
17. (09/05/2023) Quyết định 24/2023/QĐ-UBND Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
18. (05/05/2023) Quyết định 23/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước
Nông nghiệp, nông thôn
1. (22/05/2023) Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg về định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam tạo bản sắc và giữ gìn kiến trúc truyền thống trên địa bàn tỉnh Thái Bình
2. (22/05/2023) Quyết định 932/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình
3. (22/05/2023) Quyết định 1223/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục nghề nông nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2023-2025
4. (22/05/2023) Quyết định 934/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình
5. (22/05/2023) Quyết định 933/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
6. (19/05/2023) Quyết định 27/2023/QĐ-UBND phê duyệt phương án giá nước và biểu giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
7. (19/05/2023) Kế hoạch 109/KH-UBND về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8. (19/05/2023) Công văn 3228/BNN-VPĐP năm 2023 tập trung triển khai giải pháp về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
9. (18/05/2023) Quyết định 546/QĐ-UBND năm 2023 đính chính tên gọi "Cây Dâu tây" tại thứ tự số 19, mục II, Phụ lục I kèm theo Quyết định 267/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho các hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
10. (17/05/2023) Quyết định 934/QĐ-BKHCN năm 2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
11. (17/05/2023) Thông tư 29/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư liên tịch 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015 do Bộ Tài chính ban hành
12. (16/05/2023) Quyết định 20/2023/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi từ ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoặc hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác theo Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Long An
13. (15/05/2023) Công văn 4899/BTC-QLG năm 2023 về điều tra chi phí sản xuất và giá thành thóc do Bộ Tài chính ban hành
14. (15/05/2023) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2023 về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại do tỉnh Đắk Lắk ban hành
15. (13/05/2023) Quyết định 721/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn
16. (12/05/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
17. (12/05/2023) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2023 về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
18. (11/05/2023) Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2021-2025
19. (09/05/2023) Quyết định 926/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tỉnh Phú Thọ
20. (09/05/2023) Quyết định 924/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực Lâm nghiệp)
21. (08/05/2023) Kế hoạch 4342/KH-UBND năm 2023 về phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2025
22. (08/05/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND quy định thiết kế và lập dự toán kiên cố kênh mương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
23. (08/05/2023) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2023 về khắc phục hạn chế, khó khăn trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
24. (05/05/2023) Quyết định 1031/QĐ-UBND năm 2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
25. (05/05/2023) Kế hoạch 228/KH-UBND thực hiện Khung chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Năm 2023 do tỉnh Lào Cai ban hành
26. (04/05/2023) Kế hoạch 1277/KH-UBND năm 2023 về phát triển, chế biến, tiêu thụ sản phẩm từ cây ăn quả, dược liệu và mô hình Hội quán trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2050, định hướng đến năm 2030
27. (26/04/2023) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Trật tự an toàn xã hội
1. (23/05/2023) Kế hoạch 3126/KH-UBND thực hiện công tác phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
2. (23/05/2023) Quyết định 1021/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế hoạt động của Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3. (22/05/2023) Công điện 441/CĐ-TTg năm 2023 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng do Thủ tướng Chính phủ điện
4. (19/05/2023) Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
5. (18/05/2023) Công văn 1470/UBND-NC năm 2023 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong mùa nắng nóng
6. (11/05/2023) Quyết định 222/QĐ-UBND năm 2023 về quy định phân công trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
7. (11/05/2023) Quyết định 615/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, Tiền lương, Việc làm, Bảo trợ xã hội và phòng, chống Tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
8. (10/05/2023) Quyết định 690/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
9. (09/05/2023) Kết luận 54-KL/TW năm 2023 tiếp tục thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
10. (14/04/2023) Công văn 1752/TCHQ-TVQT năm 2023 xử lý tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu là gỗ và các sản phẩm từ gỗ theo Thỏa thuận Quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
Quốc phòng
1. (15/05/2023) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2023 về chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự năm 2024 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (19/05/2023) Quyết định 534/QĐ-TTg năm 2023 về thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (15/05/2023) Kế hoạch 4240/KH-UBND năm 2023 triển khai công tác ngoại giao kinh tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030
3. (11/05/2023) Công văn 2884/BNN-VPĐP năm 2023 về rà soát, bổ sung đề xuất mô hình thí điểm thuộc Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (25/04/2023) Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Ác-hen-ti-na
Tài chính
1. (22/05/2023) Quyết định 24/2023/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung một số quy định của Phụ lục kèm theo Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
2. (22/05/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-TTg về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (19/05/2023) Công văn 5110/BTC-ĐT năm 2023 về báo cáo tình hình giải ngân 13 tháng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 - chi tiết các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương do Bộ Tài chính ban hành
4. (19/05/2023) Quyết định 27/2023/QĐ-UBND phê duyệt phương án giá nước và biểu giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5. (19/05/2023) Quyết định 510/QĐ-BXD năm 2023 công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
6. (19/05/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023
7. (18/05/2023) Quyết định 546/QĐ-UBND năm 2023 đính chính tên gọi "Cây Dâu tây" tại thứ tự số 19, mục II, Phụ lục I kèm theo Quyết định 267/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho các hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
8. (17/05/2023) Thông tư 29/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư liên tịch 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015 do Bộ Tài chính ban hành
9. (16/05/2023) Quyết định 985/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Bộ Tài chính
10. (16/05/2023) Quyết định 20/2023/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi từ ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoặc hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác theo Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Long An
11. (15/05/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau
12. (15/05/2023) Công văn 4899/BTC-QLG năm 2023 về điều tra chi phí sản xuất và giá thành thóc do Bộ Tài chính ban hành
13. (15/05/2023) Công văn 3145/SXD-KTXD năm 2023 đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu do Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội ban hành
14. (11/05/2023) Quyết định 26/2023/QĐ-UBND phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và biểu giá nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận
15. (08/05/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND quy định thiết kế và lập dự toán kiên cố kênh mương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
16. (26/04/2023) Công văn 1514/TCT-CS năm 2023 về tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
17. (21/04/2023) Công văn 1457/TCT-CS năm 2023 về tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
18. (21/04/2023) Công văn 1463/TCT-CS năm 2023 về miễn tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
19. (10/04/2023) Công văn 1216/TCT-CS năm 2023 về thời hạn thanh toán nợ tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
20. (24/03/2023) Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi đặc thù cho hoạt động, dự án thuộc Chương trình mục tiếu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025
Công nghiệp
1. (19/05/2023) Công văn 1487/UBND-KTN về đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong giai đoạn cao điểm hè năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội
2. (15/05/2023) Công văn 1993/UBND-KT về đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong mùa khô và năm 2023
3. (10/05/2023) Công văn 3217/BTNMT-ĐCVN năm 2023 về lập kế hoạch thực hiện “Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (14/04/2023) Quyết định 774/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Y tế - dược
1. (23/05/2023) Công văn 3102/BYT-TCCB năm 2023 thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề tại Nghị định 05/2023/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành
2. (23/05/2023) Công văn 3106/BYT-TCCB năm 2023 đánh giá về cơ chế quản lý và mô hình tổ chức đối với Trung tâm Y tế cấp huyện do Bộ Y tế ban hành
3. (23/05/2023) Công văn 3115/BYT-KH-TC về bảo đảm công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong điều kiện nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn năm 2023 do Bộ Y tế ban hành
4. (19/05/2023) Kế hoạch 957/KH-UBND năm 2023 về định hướng công tác Truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2023-2024 tỉnh Quảng Bình
5. (19/05/2023) Quyết định 2229/QĐ-BYT năm 2023 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y dược cổ truyền thuộc chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 08/2023/TT-BYT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
6. (19/05/2023) Quyết định 2227/QĐ-BYT về Kế hoạch sử dụng vắc xin phòng COVID-19 năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
7. (19/05/2023) Quyết định 2248/QĐ-BYT năm 2023 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Hội chứng mạch vành mạn” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
8. (19/05/2023) Quyết định 2266/QĐ-BYT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Y tế
9. (18/05/2023) Quyết định 24/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Phước
10. (18/05/2023) Kế hoạch 1963/KH-UBND về đào tạo bác sĩ tuyến y tế cơ sở và chuyên ngành hiếm ngành y tế tỉnh Ninh Thuận năm 2023
11. (16/05/2023) Quyết định 2201/QĐ-BYT năm 2023 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh sốt xuất huyết Marburg do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
12. (15/05/2023) Quyết định 319/QĐ-QLD năm 2023 sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo các Quyết định cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược
13. (11/05/2023) Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2021-2025
14. (11/05/2023) Công văn 2884/BNN-VPĐP năm 2023 về rà soát, bổ sung đề xuất mô hình thí điểm thuộc Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
15. (10/05/2023) Quyết định 2099/QĐ-BYT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Y tế
16. (08/05/2023) Kế hoạch 111/KH-UBND thực hiện Kế hoạch 102-KH/TU thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới do tỉnh Lạng Sơn ban hành
17. (06/05/2023) Quyết định 677/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khám, chữa bệnh, lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
18. (06/05/2023) Quyết định 429/QĐ-UBND năm 2023 về điều chỉnh, phân loại lại vị trí việc làm; điều chỉnh biên chế công chức tương ứng với vị trí việc làm; điều chỉnh, bổ sung bản mô tả công việc và khung năng lực đối với một số vị trí việc làm của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
19. (04/05/2023) Kế hoạch 1277/KH-UBND năm 2023 về phát triển, chế biến, tiêu thụ sản phẩm từ cây ăn quả, dược liệu và mô hình Hội quán trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2050, định hướng đến năm 2030
20. (26/04/2023) Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023 và những năm tiếp theo
21. (12/04/2023) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BYT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
22. (24/03/2023) Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi đặc thù cho hoạt động, dự án thuộc Chương trình mục tiếu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025
Thuế, phí, lệ phí
1. (23/05/2023) Công văn 35354/CTHN-TTHT năm 2023 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (23/05/2023) Công văn 35355/CTHN-TTHT năm 2023 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (22/05/2023) Công văn 5158/BTC-CST năm 2023 về rà soát đề xuất giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
4. (19/05/2023) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2023 thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 do tỉnh Nghệ An
5. (18/05/2023) Công văn 34133/CTHN-TTHT năm 2023 về chi phí khấu hao tài sản cố định cho thuê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (16/05/2023) Công văn 1798/TCT-TTKT năm 2023 về rà soát, xử lý hóa đơn không hợp pháp do Tổng cục Thuế ban hành
7. (12/05/2023) Thông tư 28/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
8. (12/05/2023) Thông tư 27/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
9. (12/05/2023) Quyết định 958/QĐ-UBND năm 2023 sửa đổi Quyết định 2374/QĐ-UBND về Đề án "Tăng cường giải pháp chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng"
10. (10/05/2023) Quyết định 575/QĐ-TCT năm 2023 về Quy trình áp dụng quản lý rủi ro đánh giá, xác định người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
11. (25/04/2023) Công văn 1499/TCT-CS năm 2023 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
12. (24/04/2023) Công văn 1469/TCT-CS năm 2023 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
13. (24/04/2023) Công văn 1470/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
14. (14/04/2023) Công văn 1315/TCT-CS năm 2023 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
15. (06/04/2023) Công văn 1570/TCHQ-TXNK năm 2023 về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với lô hàng viện trợ thuộc dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Hàn Quốc do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngân hàng, tiền tệ
1. (23/05/2023) Quyết định 950/QĐ-NHNN năm 2023 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
2. (23/05/2023) Quyết định 951/QĐ-NHNN năm 2023 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN
3. (22/05/2023) Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2023 về triển khai thí điểm chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội tại cộng đồng, giai đoạn 2023-2025 do thành phố Cần Thơ ban hành
4. (22/05/2023) Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
5. (21/04/2023) Công văn 2756/VPCP-KTTH năm 2023 Báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Kế toán, kiểm toán
1. (16/05/2023) Công văn 1798/TCT-TTKT năm 2023 về rà soát, xử lý hóa đơn không hợp pháp do Tổng cục Thuế ban hành
2. (25/04/2023) Công văn 1499/TCT-CS năm 2023 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
3. (24/04/2023) Công văn 1469/TCT-CS năm 2023 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (22/05/2023) Quyết định 2826/QĐ-UBND năm 2023 quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
2. (19/05/2023) Kế hoạch 1761/KH-UBND thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2023 trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do tỉnh Bình Thuận ban hành
3. (19/05/2023) Kế hoạch 780/KH-BGDĐT triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (16/05/2023) Công văn 465/LĐLĐ-CSPL năm 2023 triển khai nắm tình hình lao động - việc làm tại doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (15/05/2023) Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: thành lập và hoạt động hộ kinh doanh; thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
6. (15/05/2023) Quyết định 958/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
7. (15/05/2023) Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình hành động 71-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới do tỉnh Lạng Sơn ban hành
8. (09/05/2023) Công văn 9846/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2023 về nắm bắt tình hình lao động - việc làm tại doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
9. (05/05/2023) Kế hoạch 233/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (23/05/2023) Quyết định 801/QĐ-UBND năm 2023 điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 1633/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030"
2. (23/05/2023) Thông báo 192/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác kiểm tra về tình hình triển khai một số dự án tại thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (22/05/2023) Công văn 3080/BCT-TTTN năm 2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
4. (22/05/2023) Quyết định 693/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu
5. (22/05/2023) Kế hoạch 1184/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
6. (20/05/2023) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
7. (19/05/2023) Công văn 5110/BTC-ĐT năm 2023 về báo cáo tình hình giải ngân 13 tháng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 - chi tiết các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương do Bộ Tài chính ban hành
8. (19/05/2023) Quyết định 2804/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương Hà Nội
9. (18/05/2023) Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án phát triển hạ tầng chợ miền núi, biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
10. (18/05/2023) Công văn 3567/VPCP-CN năm 2023 về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352 do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (18/05/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình
12. (18/05/2023) Quyết định 1198/QĐ-UBND năm 2023 về Danh mục dự án thu hút đầu tư tại thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025 (đợt 2)
13. (18/05/2023) Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2023 quy định cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc của Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang
14. (15/05/2023) Quyết định 963/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
15. (15/05/2023) Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình hành động 71-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới do tỉnh Lạng Sơn ban hành
16. (15/05/2023) Công văn 1993/UBND-KT về đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong mùa khô và năm 2023
17. (15/05/2023) Kế hoạch 4240/KH-UBND năm 2023 triển khai công tác ngoại giao kinh tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030
18. (12/05/2023) Thông tư 28/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
19. (10/05/2023) Quyết định 687/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
20. (10/05/2023) Quyết định 692/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
21. (10/05/2023) Công văn 4624/BTC-QLCS năm 2023 về giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án bất động sản do Bộ Tài chính ban hành
22. (10/05/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
23. (10/05/2023) Kế hoạch 1827/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 1129/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm do tỉnh Ninh Thuận ban hành
24. (08/05/2023) Kế hoạch 1309/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
25. (04/05/2023) Kế hoạch 1277/KH-UBND năm 2023 về phát triển, chế biến, tiêu thụ sản phẩm từ cây ăn quả, dược liệu và mô hình Hội quán trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2050, định hướng đến năm 2030
26. (04/05/2023) Kế hoạch 1274/KH-UBND năm 2023 triển khai Nghị quyết số 45/NQ-CP về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do tỉnh Kon Tum ban hành
27. (27/04/2023) Quyết định 860/QĐ-UBND phê duyệt Phương án cung ứng điện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2023
28. (21/04/2023) Công văn 2756/VPCP-KTTH năm 2023 Báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 do Văn phòng Chính phủ ban hành
29. (21/04/2023) Công điện 03/CĐ-BKHĐT về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
30. (14/04/2023) Quyết định 774/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Lao động
1. (23/05/2023) Công văn 3102/BYT-TCCB năm 2023 thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề tại Nghị định 05/2023/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành
2. (23/05/2023) Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
3. (22/05/2023) Quyết định 797/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái
4. (22/05/2023) Quyết định 1223/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục nghề nông nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2023-2025
5. (22/05/2023) Quyết định 29/2023/QĐ-UBND quy định số lượng, quy trình xét chọn và hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6. (22/05/2023) Quyết định 1237/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động, việc làm về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
7. (20/05/2023) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8. (19/05/2023) Quyết định 1217/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình
9. (19/05/2023) Quyết định 1200/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Cần Thơ
10. (18/05/2023) Quyết định 25/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước
11. (18/05/2023) Quyết định 662/QĐ-UBND năm 2023 đính chính nội dung Quyết định 615/QĐ-UBND về Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, Tiền lương, Việc làm, Bảo trợ xã hội và phòng, chống Tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
12. (18/05/2023) Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2023 quy định cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc của Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang
13. (17/05/2023) Kế hoạch 100/KH-UBND về xây dựng cơ sở dữ liệu người lao động, việc tìm người - người tìm việc thành phố Cần Thơ năm 2023
14. (17/05/2023) Công văn 479/LĐLĐ-CSPL năm 2023 thực hiện chương trình về an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2022-2025 do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
15. (16/05/2023) Công văn 465/LĐLĐ-CSPL năm 2023 triển khai nắm tình hình lao động - việc làm tại doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
16. (15/05/2023) Quyết định 633/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
17. (15/05/2023) Quyết định 959/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
18. (11/05/2023) Quyết định 615/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, Tiền lương, Việc làm, Bảo trợ xã hội và phòng, chống Tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
19. (09/05/2023) Công văn 9846/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2023 về nắm bắt tình hình lao động - việc làm tại doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
20. (08/05/2023) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2023 về khắc phục hạn chế, khó khăn trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
21. (06/05/2023) Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kế hoạch 103-KH/TU thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới do tỉnh Lạng Sơn ban hành
22. (06/05/2023) Quyết định 429/QĐ-UBND năm 2023 về điều chỉnh, phân loại lại vị trí việc làm; điều chỉnh biên chế công chức tương ứng với vị trí việc làm; điều chỉnh, bổ sung bản mô tả công việc và khung năng lực đối với một số vị trí việc làm của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
23. (04/05/2023) Văn bản hợp nhất 1607/VBHN-BLĐTBXH năm 2023 hợp nhất Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Chính sách xã hội
1. (22/05/2023) Quyết định 1079/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
2. (22/05/2023) Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2023 về triển khai thí điểm chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội tại cộng đồng, giai đoạn 2023-2025 do thành phố Cần Thơ ban hành
3. (22/05/2023) Quyết định 874/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn
4. (22/05/2023) Quyết định 1046/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực người có công, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình
5. (22/05/2023) Quyết định 1730/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
6. (22/05/2023) Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
7. (18/05/2023) Quyết định 784/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, tỉnh Yên Bái
8. (18/05/2023) Kế hoạch 126/KH-UBND thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái, năm 2023
9. (17/05/2023) Quyết định 991/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Nam Định
10. (17/05/2023) Quyết định 1147/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
11. (15/05/2023) Quyết định 959/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
12. (24/03/2023) Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ gạo cho hộ gia đình tham gia bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2026
Giáo dục, đào tạo
1. (22/05/2023) Quyết định 540/QĐ-TTg năm 2023 sửa đổi Quyết định 979/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (22/05/2023) Công văn 1633/SGDĐT-VP năm 2023 thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội ban hành
3. (19/05/2023) Kế hoạch 148/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 1142/QĐ-LĐTBXH phê duyệt Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030" trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội
4. (19/05/2023) Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
5. (19/05/2023) Kế hoạch 1761/KH-UBND thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2023 trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do tỉnh Bình Thuận ban hành
6. (19/05/2023) Công văn 2438/SGDĐT-KTKĐ năm 2023 hướng dẫn tổ chức khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2023-2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
7. (19/05/2023) Quyết định 254/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
8. (19/05/2023) Công điện 779/CĐ-BGDĐT năm 2023 về đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh và ứng phó với nắng nóng tại các cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo điện
9. (19/05/2023) Kế hoạch 780/KH-BGDĐT triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
10. (18/05/2023) Văn bản hợp nhất 1798/VBHN-BLĐTBXH năm 2023 hợp nhất Nghị định quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
11. (18/05/2023) Quyết định 663/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận
12. (18/05/2023) Quyết định 238/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Ninh Thuận
13. (17/05/2023) Quyết định 648/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh, giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
14. (17/05/2023) Quyết định 1108/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh
15. (16/05/2023) Công văn 466/LĐLĐ-CSPL năm 2023 thực hiện chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
16. (16/05/2023) Quyết định 728/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
17. (15/05/2023) Quyết định 960/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
18. (15/05/2023) Quyết định 1325/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An
19. (12/05/2023) Quyết định 211/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum
20. (12/05/2023) Quyết định 733/QĐ-UBND năm 2023 công bố mới và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh
21. (11/05/2023) Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
22. (10/05/2023) Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
23. (10/05/2023) Quyết định 932/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu
24. (09/05/2023) Quyết định 927/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo/ Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
25. (04/05/2023) Quyết định 656/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
Giao thông, vận tải
1. (23/05/2023) Quyết định 572/QĐ-UBND năm 2023 công bố 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
2. (19/05/2023) Nghị định 25/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 32/2014/NĐ-CP về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
3. (18/05/2023) Công văn 3567/VPCP-CN năm 2023 về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (12/05/2023) Kế hoạch 897/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới do tỉnh Quảng Bình ban hành
5. (12/05/2023) Quyết định 958/QĐ-UBND năm 2023 sửa đổi Quyết định 2374/QĐ-UBND về Đề án "Tăng cường giải pháp chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng"
6. (10/05/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7. (04/05/2023) Kế hoạch 1570/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới do tỉnh Phú Thọ ban hành
8. (28/04/2023) Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới do tỉnh Cà Mau ban hành
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (22/05/2023) Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg về định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam tạo bản sắc và giữ gìn kiến trúc truyền thống trên địa bàn tỉnh Thái Bình
2. (19/05/2023) Quyết định 21/2023/QĐ-UBND quy định về giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
3. (19/05/2023) Quyết định 16/2023/QĐ-UBND quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai cụ thể đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình; các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nam Định
4. (19/05/2023) Công văn 3228/BNN-VPĐP năm 2023 tập trung triển khai giải pháp về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (19/05/2023) Quyết định 510/QĐ-BXD năm 2023 công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
6. (18/05/2023) Kế hoạch 126/KH-UBND thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái, năm 2023
7. (17/05/2023) Quyết định 1182/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
8. (17/05/2023) Quyết định 982/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030
9. (15/05/2023) Quyết định 22/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre
10. (12/05/2023) Thông tư 28/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
11. (12/05/2023) Thông tư 27/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
12. (11/05/2023) Kế hoạch 4111/KH-UBND năm 2023 triển khai lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023-2025
13. (10/05/2023) Quyết định 700/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
14. (08/05/2023) Kế hoạch 4342/KH-UBND năm 2023 về phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2025
15. (05/05/2023) Quyết định 1031/QĐ-UBND năm 2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
16. (05/05/2023) Quyết định 908/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2025
Khoa học, công nghệ
1. (22/05/2023) Quyết định 24/2023/QĐ-UBND về Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2. (27/04/2023) Quyết định 860/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu
Bưu chính, viễn thông
1. (23/05/2023) Quyết định 2027/QĐ-BNN-CĐS năm 2023 về Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2. (19/05/2023) Quyết định 504/QĐ-BCĐCĐS về Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng năm 2023
3. (19/05/2023) Quyết định 1013/QĐ-BTC năm 2023 về Quy chế An toàn thông tin mạng và An ninh mạng Bộ Tài chính
4. (19/05/2023) Kế hoạch 88/KH-UBND năm 2023 về chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ, hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025
5. (19/05/2023) Kế hoạch 148/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 1142/QĐ-LĐTBXH phê duyệt Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030" trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội
6. (19/05/2023) Quyết định 839/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án triển khai đồng bộ các nền tảng số và hạ tầng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Sơn La
7. (19/05/2023) Kế hoạch 1166/KH-UBND năm 2023 về hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Gia Lai
8. (19/05/2023) Công văn 571/QLD-KD năm 2023 công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược do Cục Quản lý Dược ban hành
9. (19/05/2023) Quyết định 1988/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
10. (18/05/2023) Quyết định 1135/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đồng Nai
11. (17/05/2023) Quyết định 1194/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình
12. (17/05/2023) Thông tư 29/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư liên tịch 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015 do Bộ Tài chính ban hành
13. (17/05/2023) Công văn 1451/UBND-KSTTHC năm 2023 về cấp căn cước công dân gắp chíp điện tử và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội
14. (17/05/2023) Quyết định 931/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình triển khai trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
15. (15/05/2023) Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2023 về tiếp tục thực hiện Chiến dịch "Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau"
16. (11/05/2023) Kế hoạch 75/KH-UBND về bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2023
17. (09/05/2023) Kế hoạch 4046/KH-UBND năm 2023 về hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023-2025
18. (25/04/2023) Quyết định 846/QĐ-UBND năm 2023 về quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
19. (24/04/2023) Công văn 2669/TCTTKĐA năm 2023 về đánh giá hướng dẫn kết nối Đề án 06/CP theo Công văn 1552/BTTTT-THH do Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử ban hành
Thông tin báo chí, xuất bản
1. (09/05/2023) Kế hoạch 4046/KH-UBND năm 2023 về hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023-2025
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (23/05/2023) Quyết định 2852/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
2. (22/05/2023) Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg về định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam tạo bản sắc và giữ gìn kiến trúc truyền thống trên địa bàn tỉnh Thái Bình
3. (22/05/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 34/2002/QĐ-UB về thành lập Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng
4. (22/05/2023) Quyết định 693/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu
5. (20/05/2023) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6. (19/05/2023) Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
7. (19/05/2023) Quyết định 530/QĐ-TTg năm 2023 về kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (19/05/2023) Công văn 3228/BNN-VPĐP năm 2023 tập trung triển khai giải pháp về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
9. (18/05/2023) Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án phát triển hạ tầng chợ miền núi, biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
10. (18/05/2023) Quyết định 1673/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án phát triển du lịch huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
11. (16/05/2023) Quyết định 19/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
12. (12/05/2023) Quyết định 20/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 17/2012/QĐ-UBND và một phần Quyết định 23/2014/QĐ-UBND do tỉnh Bình Định ban hành
13. (12/05/2023) Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2023 về xây dựng, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
14. (11/05/2023) Quyết định 709/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Gia đình, Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn
15. (09/05/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
16. (05/05/2023) Kế hoạch 228/KH-UBND thực hiện Khung chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Năm 2023 do tỉnh Lào Cai ban hành
17. (27/04/2023) Quyết định 861/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu
18. (21/04/2023) Công văn 2756/VPCP-KTTH năm 2023 Báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Dân sự
1. (05/05/2023) Kế hoạch 1297/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam, giai đoạn 2023-2028 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Bổ trợ tư pháp
1. (23/05/2023) Quyết định 839/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư, lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
2. (22/05/2023) Quyết định 1051/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư, lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
3. (22/05/2023) Quyết định 382/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình
4. (19/05/2023) Quyết định 690/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
5. (18/05/2023) Quyết định 785/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
6. (18/05/2023) Quyết định 798/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2030
7. (18/05/2023) Quyết định 910/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương
8. (12/05/2023) Quyết định 1143/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
9. (10/05/2023) Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 30-CT/TU về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Luật gia trong tình hình mới do tỉnh Bình Định ban hành
10. (05/05/2023) Kế hoạch 233/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hành chính tư pháp
1. (23/05/2023) Quyết định 571/QĐ-UBND năm 2023 công bố 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn do tỉnh Gia Lai ban hành
2. (18/05/2023) Quyết định 943/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
3. (17/05/2023) Công văn 1451/UBND-KSTTHC năm 2023 về cấp căn cước công dân gắp chíp điện tử và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội
4. (16/05/2023) Công văn 1432/UBND-KSTTHC năm 2023 về kết quả kiểm tra xử lý thông tin báo chí phản ánh; tình hình, giải quyết thực hiện thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp do Thành phố Hà Nội ban hành
5. (28/04/2023) Quyết định 875/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã do tỉnh Phú Thọ ban hành
6. (25/04/2023) Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ
7. (25/04/2023) Quyết định 846/QĐ-UBND năm 2023 về quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Hình sự
1. (25/04/2023) Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Ác-hen-ti-na
Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp
1. (19/05/2023) Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở do tỉnh Sơn La ban hành
2. (18/05/2023) Quyết định 797/QĐ-UBND năm 2023 Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng do tỉnh Bình Phước ban hành
3. (18/05/2023) Quyết định 747/QĐ-BTP năm 2023 về Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (23/05/2023) Quyết định 571/QĐ-UBND năm 2023 công bố 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn do tỉnh Gia Lai ban hành
2. (23/05/2023) Quyết định 572/QĐ-UBND năm 2023 công bố 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
3. (23/05/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
4. (23/05/2023) Quyết định 2273/QĐ-BYT năm 2023 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định 41/2015/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" và "Thầy thuốc Ưu tú"
5. (23/05/2023) Quyết định 2852/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
6. (23/05/2023) Công văn 452/TTg-KSTT năm 2023 về tháo gỡ các "điểm nghẽn" triển khai Đề án 06 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (23/05/2023) Quyết định 839/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư, lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
8. (23/05/2023) Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
9. (22/05/2023) Quyết định 777/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Hà Giang
10. (22/05/2023) Quyết định 1079/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
11. (22/05/2023) Quyết định 874/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn
12. (22/05/2023) Quyết định 932/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình
13. (22/05/2023) Quyết định 1046/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực người có công, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình
14. (22/05/2023) Quyết định 1051/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư, lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
15. (22/05/2023) Quyết định 382/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình
16. (22/05/2023) Quyết định 1218/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ
17. (22/05/2023) Quyết định 1730/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
18. (22/05/2023) Công văn 1633/SGDĐT-VP năm 2023 thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội ban hành
19. (22/05/2023) Quyết định 934/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình
20. (22/05/2023) Quyết định 1237/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động, việc làm về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
21. (22/05/2023) Quyết định 933/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
22. (19/05/2023) Quyết định 690/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
23. (19/05/2023) Quyết định 2804/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương Hà Nội
24. (19/05/2023) Quyết định 839/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án triển khai đồng bộ các nền tảng số và hạ tầng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Sơn La
25. (19/05/2023) Quyết định 1217/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình
26. (19/05/2023) Thông báo 820/TB-UBDT năm 2023 về kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ, kết quả triển khai nhiệm vụ trọng tâm do Ủy ban Dân tộc ban hành
27. (19/05/2023) Kế hoạch 1166/KH-UBND năm 2023 về hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Gia Lai
28. (19/05/2023) Quyết định 2229/QĐ-BYT năm 2023 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y dược cổ truyền thuộc chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 08/2023/TT-BYT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
29. (19/05/2023) Quyết định 1066/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre
30. (19/05/2023) Kế hoạch 337/KH-UBND thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023
31. (19/05/2023) Quyết định 1200/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Cần Thơ
32. (18/05/2023) Quyết định 785/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
33. (18/05/2023) Quyết định 784/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, tỉnh Yên Bái
34. (18/05/2023) Quyết định 797/QĐ-UBND năm 2023 Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng do tỉnh Bình Phước ban hành
35. (18/05/2023) Quyết định 663/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận
36. (18/05/2023) Quyết định 910/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương
37. (18/05/2023) Quyết định 1135/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đồng Nai
38. (18/05/2023) Quyết định 662/QĐ-UBND năm 2023 đính chính nội dung Quyết định 615/QĐ-UBND về Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, Tiền lương, Việc làm, Bảo trợ xã hội và phòng, chống Tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
39. (18/05/2023) Quyết định 943/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
40. (17/05/2023) Quyết định 648/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh, giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
41. (17/05/2023) Quyết định 1194/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình
42. (17/05/2023) Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
43. (17/05/2023) Quyết định 1182/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
44. (17/05/2023) Quyết định 1108/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh
45. (17/05/2023) Quyết định 991/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Nam Định
46. (17/05/2023) Quyết định 740/QĐ-BTP năm 2023 công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp
47. (17/05/2023) Kế hoạch 147/KH-UBND năm 2023 triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở do Thành phố Hà Nội ban hành
48. (17/05/2023) Quyết định 931/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình triển khai trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
49. (17/05/2023) Quyết định 1147/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
50. (16/05/2023) Quyết định 728/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
51. (16/05/2023) Quyết định 01/2023/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
52. (15/05/2023) Quyết định 633/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
53. (15/05/2023) Quyết định 963/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
54. (15/05/2023) Quyết định 960/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
55. (15/05/2023) Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: thành lập và hoạt động hộ kinh doanh; thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
56. (15/05/2023) Quyết định 910/QĐ-NHNN năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
57. (15/05/2023) Quyết định 959/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
58. (15/05/2023) Quyết định 958/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
59. (15/05/2023) Quyết định 1325/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An
60. (15/05/2023) Công văn 3145/SXD-KTXD năm 2023 đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu do Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội ban hành
61. (13/05/2023) Quyết định 721/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn
62. (12/05/2023) Quyết định 572/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục và nội duy quy trình giải quyết nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh
63. (12/05/2023) Quyết định 733/QĐ-UBND năm 2023 công bố mới và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh
64. (12/05/2023) Quyết định 1143/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
65. (12/05/2023) Quyết định 1236/QĐ-BTNMT năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
66. (11/05/2023) Quyết định 709/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Gia đình, Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn
67. (10/05/2023) Quyết định 687/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
68. (10/05/2023) Quyết định 690/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
69. (10/05/2023) Quyết định 692/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
70. (10/05/2023) Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
71. (10/05/2023) Quyết định 700/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
72. (10/05/2023) Quyết định 701/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường, Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn
73. (10/05/2023) Quyết định 932/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu
74. (09/05/2023) Quyết định 930/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ
75. (09/05/2023) Quyết định 926/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tỉnh Phú Thọ
76. (09/05/2023) Quyết định 924/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực Lâm nghiệp)
77. (09/05/2023) Quyết định 927/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo/ Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
78. (06/05/2023) Quyết định 677/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khám, chữa bệnh, lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
79. (05/05/2023) Quyết định 686/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
80. (04/05/2023) Quyết định 656/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
81. (28/04/2023) Quyết định 1085/QĐ-BTNMT năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
82. (28/04/2023) Quyết định 875/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã do tỉnh Phú Thọ ban hành
83. (27/04/2023) Quyết định 861/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu
84. (27/04/2023) Quyết định 857/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu
85. (27/04/2023) Quyết định 860/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu
86. (26/04/2023) Quyết định 832/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Công tác Văn phòng)
87. (25/04/2023) Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ
88. (25/04/2023) Quyết định 846/QĐ-UBND năm 2023 về quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
89. (14/04/2023) Quyết định 774/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Thống kê
1. (19/05/2023) Quyết định 1988/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Văn thư, lưu trữ
1. (10/05/2023) Quyết định 933/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tại các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023-2027
Dân tộc
1. (22/05/2023) Quyết định 541/QĐ-TTg năm 2023 về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Dân tộc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (19/05/2023) Thông báo 820/TB-UBDT năm 2023 về kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ, kết quả triển khai nhiệm vụ trọng tâm do Ủy ban Dân tộc ban hành
3. (16/05/2023) Quyết định 20/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. (09/05/2023) Kế hoạch 4037/KH-UBND về hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023
Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
1. (22/05/2023) Quyết định 29/2023/QĐ-UBND quy định số lượng, quy trình xét chọn và hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2. (11/05/2023) Quyết định 709/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Gia đình, Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn
3. (09/05/2023) Kế hoạch 4037/KH-UBND về hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023
4. (24/03/2023) Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi đặc thù cho hoạt động, dự án thuộc Chương trình mục tiếu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (22/05/2023) Quyết định 797/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái
2. (22/05/2023) Quyết định 540/QĐ-TTg năm 2023 sửa đổi Quyết định 979/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (19/05/2023) Công điện 779/CĐ-BGDĐT năm 2023 về đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh và ứng phó với nắng nóng tại các cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo điện
4. (18/05/2023) Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2023 quy định cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc của Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang
5. (17/05/2023) Công văn 1454/UBND-SNV năm 2023 thực hiện Thông báo 16-TB/BCĐ do Thành phố Hà Nội ban hành
6. (17/05/2023) Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Đắk Lắk ban hành
7. (06/05/2023) Quyết định 429/QĐ-UBND năm 2023 về điều chỉnh, phân loại lại vị trí việc làm; điều chỉnh biên chế công chức tương ứng với vị trí việc làm; điều chỉnh, bổ sung bản mô tả công việc và khung năng lực đối với một số vị trí việc làm của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (23/05/2023) Công văn 3106/BYT-TCCB năm 2023 đánh giá về cơ chế quản lý và mô hình tổ chức đối với Trung tâm Y tế cấp huyện do Bộ Y tế ban hành
2. (23/05/2023) Quyết định 1021/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế hoạt động của Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3. (22/05/2023) Quyết định 2826/QĐ-UBND năm 2023 quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
4. (22/05/2023) Quyết định 541/QĐ-TTg năm 2023 về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Dân tộc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (22/05/2023) Quyết định 693/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu
6. (22/05/2023) Quyết định 1015/QĐ-UBND năm 2023 sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam
7. (20/05/2023) Quyết định 28/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận
8. (19/05/2023) Quyết định 504/QĐ-BCĐCĐS về Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng năm 2023
9. (19/05/2023) Quyết định 33/QĐ-BCĐTKHNQT năm 2023 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế"
10. (19/05/2023) Quyết định 530/QĐ-TTg năm 2023 về kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
11. (19/05/2023) Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 54/2018/NĐ-CP hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính
12. (19/05/2023) Quyết định 534/QĐ-TTg năm 2023 về thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
13. (19/05/2023) Quyết định 1988/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
14. (19/05/2023) Quyết định 2266/QĐ-BYT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Y tế
15. (18/05/2023) Quyết định 24/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Phước
16. (18/05/2023) Quyết định 25/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước
17. (18/05/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình
18. (17/05/2023) Kế hoạch 86/KH-UBND năm 2023 về triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
19. (16/05/2023) Quyết định 19/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
20. (16/05/2023) Quyết định 20/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
21. (15/05/2023) Quyết định 22/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre
22. (15/05/2023) Kế hoạch 4258/KH-UBND năm 2023 triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
23. (10/05/2023) Quyết định 2099/QĐ-BYT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Y tế
24. (09/05/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
25. (05/05/2023) Quyết định 23/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước
Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
1. (23/05/2023) Quyết định 2273/QĐ-BYT năm 2023 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định 41/2015/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" và "Thầy thuốc Ưu tú"
2. (22/05/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 34/2002/QĐ-UB về thành lập Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng
3. (12/05/2023) Quyết định 20/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 17/2012/QĐ-UBND và một phần Quyết định 23/2014/QĐ-UBND do tỉnh Bình Định ban hành
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
90 lượt xem
Tiêu điểm
Chính thức có Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế

Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 quy định về tinh giản biên chế

  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;