Danh mục văn bản mới (từ ngày 13 - 16/5/2023)

LawNet trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 10 - 12/5/2023.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (15/05/2023) Công văn 3382/BTNMT-ĐĐ năm 2023 thực hiện quy định của pháp luật về đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (12/05/2023) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh Sơn La
3. (12/05/2023) Quyết định 909/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
4. (10/05/2023) Quyết định 473/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
5. (10/05/2023) Quyết định 472/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
6. (10/05/2023) Quyết định 2629/QĐ-UBND năm 2023 về điều chỉnh Phụ lục kèm theo Quyết định 4135/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội
7. (10/05/2023) Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2023 về rà soát diện tích đất ở, đất sản xuất xen kẽ trong rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Sơn La
8. (09/05/2023) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất của tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
9. (05/05/2023) Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2023 về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP, Nghị định 67/2021/NĐ-CP
10. (04/05/2023) Quyết định 917/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
11. (04/05/2023) Quyết định 971/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (28/04/2023) Quyết định 159/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
13. (27/04/2023) Quyết định 888/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
14. (27/04/2023) Quyết định 887/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
15. (27/04/2023) Quyết định 886/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
16. (27/04/2023) Quyết định 16/2023/QĐ-UBND sửa đổi Điều 23 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 75/2021/QĐ-UBND
17. (26/04/2023) Quyết định 827/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
18. (26/04/2023) Quyết định 816/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị
19. (26/04/2023) Quyết định 819/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
20. (25/04/2023) Quyết định 805/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
21. (25/04/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
22. (25/04/2023) Quyết định 716/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
23. (21/04/2023) Quyết định 784/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
24. (18/04/2023) Công văn 1374/TCT-CS năm 2023 về giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
25. (07/04/2023) Nghị quyết 227/NQ-HĐND năm 2023 thông qua điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
26. (05/04/2023) Công văn 2317/BTNMT-CĐKDLTTĐĐ năm 2023 về tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận trong tình hình hiện nay do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Tài nguyên
1. (16/05/2023) Quyết định 894/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình
2. (12/05/2023) Quyết định 1131/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
3. (11/05/2023) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (11/05/2023) Hướng dẫn 06/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, tỉnh Ninh Bình
5. (11/05/2023) Quyết định 1132/QĐ-UBND năm 2023 bãi bỏ một số thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
6. (11/05/2023) Quyết định 1141/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
7. (11/05/2023) Quyết định 1133/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
8. (11/05/2023) Quyết định 734/QĐ-UBND năm 2023 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi
9. (11/05/2023) Quyết định 881/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
10. (09/05/2023) Quyết định 718/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi
11. (09/05/2023) Quyết định 788/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
12. (05/05/2023) Quyết định 1109/QĐ-BTNMT năm 2023 phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Điện Biên do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
13. (04/05/2023) Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
14. (21/04/2023) Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Trị
15. (12/04/2023) Kế hoạch 2098/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Môi trường
1. (13/05/2023) Công điện 397/CĐ-TTg năm 2023 về chủ động triển khai biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn do Thủ tướng Chính phủ điện
2. (12/05/2023) Nghị định 22/2023/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
3. (12/05/2023) Phương án 07/PA-UBND về bảo vệ trọng điểm tỉnh Ninh Bình năm 2023
4. (12/05/2023) Phương án 06/PA-UBND năm 2023 về hộ đê toàn tuyến và ứng phó với trường hợp lũ lớn vượt tần suất thiết kế do tỉnh Ninh Bình ban hành
5. (11/05/2023) Hướng dẫn 06/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, tỉnh Ninh Bình
6. (11/05/2023) Quyết định 1141/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
7. (11/05/2023) Quyết định 881/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
8. (11/05/2023) Báo cáo 624/BC-BYT năm 2023 về kết quả rà soát quy định và thực tiễn tổ chức thực hiện pháp luật về quản lý chất thải y tế, quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
9. (10/05/2023) Quyết định 1182/QĐ-BTNMT năm 2023 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Tài nguyên và Môi trường
10. (08/05/2023) Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
11. (04/05/2023) Quyết định 1090/QĐ-BTNMT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng giúp việc Hội đồng EPR quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
12. (03/05/2023) Kế hoạch 2504/KH-UBND năm 2023 về quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Bến Tre giai đoạn 2022-2025
13. (20/04/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2022/QĐ-UBND quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí suối thuộc phạm vi tỉnh Đắk Nông
14. (12/04/2023) Kế hoạch 2098/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Nông nghiệp, nông thôn
1. (13/05/2023) Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 57/2023/NQ-HĐND quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời Cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La
2. (12/05/2023) Quyết định 1598/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
3. (12/05/2023) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh Sơn La
4. (11/05/2023) Quyết định 1100/QĐ-UBND năm 2023 thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho các xã, huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2023-2025
5. (11/05/2023) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2023 về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại do tỉnh Nghệ An ban hành
6. (10/05/2023) Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
7. (09/05/2023) Quyết định 587/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông
8. (08/05/2023) Quyết định 783/QĐ-UBND phê duyệt đơn giá một số loài cây giống lâm nghiệp phục vụ trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
9. (05/05/2023) Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2022-2025
10. (04/05/2023) Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
11. (28/04/2023) Kế hoạch 805/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 924/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn thông minh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
12. (28/04/2023) Quyết định 852/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị
13. (27/04/2023) Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2023 về triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
14. (26/04/2023) Quyết định 823/QĐ-UBND năm 2023 quy định thực hiện chỉ tiêu thuộc bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
15. (25/04/2023) Quyết định 677/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2024-2026
16. (25/04/2023) Nghị quyết 01/NQ-HĐND thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 và năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
17. (24/04/2023) Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP; Chương trình hành động 25-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
18. (21/04/2023) Quyết định 771/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình kỹ thuật sản xuất lúa hữu cơ áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
19. (20/04/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2022/QĐ-UBND quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí suối thuộc phạm vi tỉnh Đắk Nông
20. (28/03/2023) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Trật tự an toàn xã hội
1. (15/05/2023) Công văn 3426/VPCP-KGVX về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (10/05/2023) Quyết định 1182/QĐ-BTNMT năm 2023 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Tài nguyên và Môi trường
3. (10/05/2023) Quyết định 171/QĐ-UBND năm 2023 Quy chế Hoạt động của Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý tỉnh Tuyên Quang
4. (26/04/2023) Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2023 về kiểm tra, khảo sát thực tế công tác quản lý, giúp đỡ, phòng ngừa người bị bệnh tâm thần gây án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
5. (21/04/2023) Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2023 về triển khai Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6. (13/04/2023) Kế hoạch 2116/KH-UBND năm 2023 thực hiện Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Bến Tre" giai đoạn 2023-2025
An ninh quốc gia
1. (08/05/2023) Kế hoạch 120/KH-UBND về xây dựng mô hình An ninh cơ sở năm 2023 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
Quốc phòng
1. (10/05/2023) Quyết định 1302/QĐ-BGDĐT năm 2023 phê duyệt danh mục sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (04/05/2023) Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2023 thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) của tỉnh Đồng Nai
2. (28/04/2023) Kế hoạch 92/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân năm 2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
3. (26/04/2023) Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2023 về tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
4. (25/04/2023) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2023 về đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các đối tác, địa phương nước ngoài của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2028
5. (21/04/2023) Kế hoạch 2436/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 87/QĐ-TTg về tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn do tỉnh Quảng Nam ban hành
Tài chính
1. (15/05/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 29/2021/QĐ-UBND
2. (12/05/2023) Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2023 về sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ
3. (11/05/2023) Quyết định 1100/QĐ-UBND năm 2023 thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho các xã, huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2023-2025
4. (11/05/2023) Quyết định 734/QĐ-UBND năm 2023 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi
5. (10/05/2023) Quyết định 37/2023/QĐ-UBND quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
6. (09/05/2023) Quyết định 718/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi
7. (09/05/2023) Quyết định 36/2023/QĐ-UBND quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với một số dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
8. (09/05/2023) Công văn 2059/BGDĐT-GDĐH năm 2023 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9. (08/05/2023) Quyết định 783/QĐ-UBND phê duyệt đơn giá một số loài cây giống lâm nghiệp phục vụ trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
10. (04/05/2023) Công văn 2093/TCHQ-TXNK năm 2023 về hoàn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (28/04/2023) Kế hoạch 282/KH-UBND năm 2023 về hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030
12. (28/04/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND quy định nội dung, chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
13. (27/04/2023) Quyết định 1028/QĐ-BCT về Biểu giá chi phí tránh được năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
14. (27/04/2023) Quyết định 16/2023/QĐ-UBND sửa đổi Điều 23 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 75/2021/QĐ-UBND
15. (27/04/2023) Công văn 2036/TCHQ-TXNK năm 2023 về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (27/04/2023) Công văn 2027/TCHQ-TXNK năm 2023 về phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (25/04/2023) Nghị quyết 01/NQ-HĐND thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 và năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
18. (21/04/2023) Quyết định 780/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
19. (21/04/2023) Quyết định 616/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án rà soát, tổ chức sắp xếp và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi
20. (18/04/2023) Công văn 1374/TCT-CS năm 2023 về giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
21. (07/04/2023) Nghị quyết 227/NQ-HĐND năm 2023 thông qua điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Công nghiệp
1. (15/05/2023) Quyết định 500/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (08/05/2023) Kế hoạch 114/KH-UBND về khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2023
3. (17/02/2023) Công văn 736/BCT-ĐL năm 2023 về lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư 43/2012/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành
Y tế - dược
1. (12/05/2023) Quyết định 2135/QĐ-BYT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế
2. (12/05/2023) Quyết định 1129/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai
3. (11/05/2023) Báo cáo 624/BC-BYT năm 2023 về kết quả rà soát quy định và thực tiễn tổ chức thực hiện pháp luật về quản lý chất thải y tế, quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
4. (09/05/2023) Công văn 2740/BYT-KHTC năm 2023 báo cáo theo đề nghị của Đoàn giám sát Quốc Hội về huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
5. (05/05/2023) Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2023 triển khai các hoạt động về chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng phát hiện sớm, can thiệp sớm dị tật, khuyết tật, quản lý thai nghén, tư vấn sinh sản cho nạn nhân có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học/dioxin trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2023-2030
6. (28/04/2023) Quyết định 1649/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
7. (28/04/2023) Quyết định 1698/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế, Công Thương thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý An toàn thực phẩm do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (27/04/2023) Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2023 về triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
9. (25/04/2023) Kế hoạch 1982/KH-TCHQ về triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (24/04/2023) Kế hoạch 106/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023
11. (21/04/2023) Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2023 về triển khai Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
12. (28/03/2023) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Thuế, phí, lệ phí
1. (15/05/2023) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2023 thực hiện chiến lược cải cách hệ thống Thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La
2. (15/05/2023) Công văn 33037/CTHN-TTHT năm 2023 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (15/05/2023) Thông báo 176/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về vấn đề học phí và sách giáo khoa cho năm học mới do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (12/05/2023) Công văn 32469/CTHN-TTHT năm 2023 về thuế đối với tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ cho thuê đường truyền viễn thông quốc tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (11/05/2023) Công văn 32108/CTHN-TTHT năm 2023 về xử lý hóa đơn đã lập thiếu dòng "Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan" do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (11/05/2023) Công văn 32107/CTHN-TTHT năm 2023 về nghĩa vụ thuế đối với trung tâm dạy học dạy nghề do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (09/05/2023) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2023 về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
8. (05/05/2023) Công văn 30380/CTHN-TTHT năm 2023 về hóa đơn, chứng từ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (04/05/2023) Công văn 2093/TCHQ-TXNK năm 2023 về hoàn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (04/05/2023) Công văn 30027/CTHN-TTHT năm 2023 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (27/04/2023) Công văn 2036/TCHQ-TXNK năm 2023 về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (14/04/2023) Công văn 1322/TCT-CS năm 2023 về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
13. (14/04/2023) Công văn 1316/TCT-CS năm 2023 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
14. (14/04/2023) Công văn 1321/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế của cơ sở thực hiện xã hội hóa do Tổng cục Thuế ban hành
15. (14/04/2023) Công văn 1323/TCT-CS năm 2023 về gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành
16. (28/03/2023) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2023 thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
17. (28/03/2023) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2023 về tổ chức thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
18. (24/03/2023) Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND sửa đổi mức thu học phí năm học 2022-2023 quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 287/2022/NQ-HĐND và hỗ trợ phần chênh lệch tăng thêm mức thu học phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên do tỉnh Thanh Hóa ban hành
Ngân hàng, tiền tệ
1. (15/05/2023) Chỉ thị 02/CT-CA năm 2023 về thi hành Nghị quyết 63/2022/QH15 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (12/05/2023) Nghị định 23/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
3. (25/04/2023) Kế hoạch 273/KH-UBND năm 2023 thực hiện "Tuyến đường "điểm" thanh toán không dùng tiền mặt" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
4. (14/04/2023) Quyết định 658/QĐ-NHNN năm 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy để xác nhận thành phần hồ sơ thủ tục hành chính do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Kế toán, kiểm toán
1. (11/05/2023) Công văn 32108/CTHN-TTHT năm 2023 về xử lý hóa đơn đã lập thiếu dòng "Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan" do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (09/05/2023) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2023 về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
3. (05/05/2023) Công văn 30380/CTHN-TTHT năm 2023 về hóa đơn, chứng từ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (14/04/2023) Công văn 1323/TCT-CS năm 2023 về gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành
5. (28/03/2023) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2023 thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (11/05/2023) Công văn 32107/CTHN-TTHT năm 2023 về nghĩa vụ thuế đối với trung tâm dạy học dạy nghề do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (10/05/2023) Quyết định 946/QĐ-BTC năm 2023 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
3. (04/05/2023) Công văn 30027/CTHN-TTHT năm 2023 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (26/04/2023) Kế hoạch 110/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về chuyển đổi số năm 2023
5. (25/04/2023) Quyết định 718/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý công sản và lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Điện Biên
6. (21/04/2023) Quyết định 616/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án rà soát, tổ chức sắp xếp và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi
7. (14/04/2023) Công văn 1322/TCT-CS năm 2023 về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
8. (14/04/2023) Công văn 1316/TCT-CS năm 2023 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (15/05/2023) Kế hoạch 1122/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 319/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
2. (15/05/2023) Quyết định 1013/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt 02 quy trình nội bộ (01 quy trình nội bộ mới ban hành trong lĩnh vực điện ảnh, 01 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa) thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
3. (15/05/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-TTg về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (15/05/2023) Quyết định 501/QĐ-TTg năm 2023 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (12/05/2023) Quyết định 330/QĐ-UBDT năm 2023 phê duyệt "Đề án chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025" do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
6. (12/05/2023) Nghị định 22/2023/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
7. (11/05/2023) Quyết định 1099/QĐ-UBND năm 2023 thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
8. (11/05/2023) Quyết định 18/2023/QĐ-UBND về danh mục hàng hóa, dịch vụ đặc thù thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
9. (10/05/2023) Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 308/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
10. (10/05/2023) Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
11. (10/05/2023) Quyết định 2647/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
12. (09/05/2023) Quyết định 36/2023/QĐ-UBND quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với một số dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
13. (09/05/2023) Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
14. (08/05/2023) Quyết định 930/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Phương án "Xây dựng mô hình trồng một số loài cây dược liệu có giá trị kinh tế trên địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam"
15. (04/05/2023) Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2023 thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) của tỉnh Đồng Nai
16. (28/04/2023) Kế hoạch 798/KH-UBND năm 2023 về tổ chức thực hiện chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
17. (28/04/2023) Quyết định 1697/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện, thành phố Hồ Chí Minh
18. (28/04/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND quy định nội dung, chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
19. (28/04/2023) Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 168/NQ-CP và Chương trình hành động 58-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Quảng Trị ban hành
20. (25/04/2023) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2023 về đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các đối tác, địa phương nước ngoài của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2028
21. (25/04/2023) Quyết định 676/QĐ-UBND năm 2023 về Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
22. (24/04/2023) Quyết định 845/QĐ-UBND phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 của tỉnh Đồng Nai
23. (24/04/2023) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP, Chương trình hành động 22-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về "tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới" do tỉnh Quảng Ninh ban hành
24. (19/04/2023) Quyết định 747/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch thực hiện Nội dung số 01 Tiểu dự án 2 Dự án 5: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
25. (10/04/2023) Công văn 2011/BYT-KHTC năm 2023 về đôn đốc khẩn trương giải ngân kế hoạch đầu tư vốn được giao và hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực y tế do Bộ Y tế ban hành
26. (17/02/2023) Công văn 736/BCT-ĐL năm 2023 về lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư 43/2012/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành
Lao động
1. (14/05/2023) Quyết định 557/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 07 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Việt Làm, Lao động - Tiền lương thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 do tỉnh Gia Lai ban hành
2. (12/05/2023) Quyết định 885/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình
3. (12/05/2023) Quyết định 1087/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang
4. (11/05/2023) Quyết định 731/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục ngành nghề cần thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ ở các lĩnh vực tỉnh cần ưu tiên thu hút đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
5. (11/05/2023) Quyết định 929/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Nam Định ban hành
6. (11/05/2023) Quyết định 748/QĐ-UBND năm 2023 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7. (09/05/2023) Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
8. (05/05/2023) Quyết định 1515/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Việc làm, Lao động - Tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 Quyết định số 493/QĐ-LĐTBXH
9. (05/05/2023) Quyết định 702/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
10. (05/05/2023) Công văn 1634/LĐTBXH-VL năm 2023 về báo cáo tình hình lao động, việc làm trên địa bàn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
11. (04/05/2023) Quyết định 924/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Nai
12. (25/04/2023) Kế hoạch 774/KH-UBND năm 2023 triển khai Kế hoạch 101-KH/TU thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới do tỉnh Quảng Bình ban hành
13. (14/04/2023) Quyết định 467/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục và nội dung quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới; bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh
Chính sách xã hội
1. (11/05/2023) Quyết định 929/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Nam Định ban hành
2. (11/05/2023) Quyết định 748/QĐ-UBND năm 2023 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3. (09/05/2023) Quyết định 1168/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và xã hội Quảng Ninh
4. (05/05/2023) Quyết định 1515/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Việc làm, Lao động - Tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 Quyết định số 493/QĐ-LĐTBXH
5. (05/05/2023) Quyết định 702/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6. (24/04/2023) Quyết định 527/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ về lĩnh vực Giảm nghèo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông
Giáo dục, đào tạo
1. (15/05/2023) Quyết định 1066/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Khánh Hòa ban hành
2. (15/05/2023) Thông báo 176/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về vấn đề học phí và sách giáo khoa cho năm học mới do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (12/05/2023) Quyết định 1590/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa
4. (12/05/2023) Quyết định 763/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 8, sách giáo khoa lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 2023-2024
5. (12/05/2023) Quyết định 497/QĐ-TTg năm 2023 về sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây vào Trường Đại học Thủ đô Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (12/05/2023) Quyết định 945/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nam Định
7. (12/05/2023) Quyết định 1086/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
8. (11/05/2023) Hướng dẫn 02/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, tỉnh Ninh Bình
9. (11/05/2023) Quyết định 1072/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
10. (11/05/2023) Quyết định 1073/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
11. (11/05/2023) Quyết định 1074/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
12. (11/05/2023) Quyết định 1139/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
13. (11/05/2023) Quyết định 737/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy chế thi tuyển sinh, lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
14. (11/05/2023) Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 1520/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
15. (11/05/2023) Chỉ thị 02/CT-UBND về tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp các cấp học, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm 2023 do tỉnh Bến Tre ban hành
16. (11/05/2023) Công văn 2223/SGDĐT-KTKĐ về hướng dẫn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
17. (10/05/2023) Quyết định 1302/QĐ-BGDĐT năm 2023 phê duyệt danh mục sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
18. (10/05/2023) Chỉ thị 733/CT-BGDĐT năm 2023 về chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
19. (10/05/2023) Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình "Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2023-2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
20. (09/05/2023) Công văn 2059/BGDĐT-GDĐH năm 2023 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
21. (08/05/2023) Quyết định 1287/QĐ-BGDĐT năm 2023 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
22. (05/05/2023) Quyết định 771/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
23. (28/04/2023) Quyết định 844/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị
24. (25/04/2023) Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm học 2023-2024
25. (25/04/2023) Quyết định 860/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm học 2023-2024
26. (24/04/2023) Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 và môn Lịch sử lớp 10 (bổ sung) sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên
27. (24/04/2023) Quyết định 853/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025
28. (21/04/2023) Quyết định 1048/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 10 năm học 2023-2024 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
29. (24/03/2023) Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND sửa đổi mức thu học phí năm học 2022-2023 quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 287/2022/NQ-HĐND và hỗ trợ phần chênh lệch tăng thêm mức thu học phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên do tỉnh Thanh Hóa ban hành
30. (16/02/2023) Quyết định 506/QĐ-BGDĐT năm 2023 phê duyệt sách giáo khoa lớp 4 và sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Giao thông, vận tải
1. (15/05/2023) Kế hoạch 1718/KH-UBND năm 2023 về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu
2. (12/05/2023) Quyết định 1085/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
3. (12/05/2023) Quyết định 573/QĐ-BGTVT năm 2023 sửa đổi Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ kèm theo Quyết định 748/QĐ-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (12/05/2023) Công văn 2390/CHK-ANHK năm 2023 về phương án thí điểm ứng dụng công nghệ sinh trắc học trong làm thủ tục đi tàu bay của hành khách do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
5. (11/05/2023) Quyết định 22/2023/QĐ-UBND sửa đổi quy định kèm theo Quyết định 11/2011/QĐ-UBND quy định về tổ chức quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khánh, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai
6. (09/05/2023) Công văn 4706/BGTVT-KCHT năm 2023 về nâng cao điều kiện an toàn giao thông đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (04/05/2023) Kế hoạch 2693/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8. (28/04/2023) Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2023 về quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
9. (28/04/2023) Quyết định 853/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị
10. (28/04/2023) Kế hoạch 3588/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về "tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới" trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (15/05/2023) Quyết định 885/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận năm 2023
2. (15/05/2023) Quyết định 501/QĐ-TTg năm 2023 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (13/05/2023) Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 57/2023/NQ-HĐND quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời Cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La
4. (12/05/2023) Quyết định 330/QĐ-UBDT năm 2023 phê duyệt "Đề án chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025" do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
5. (12/05/2023) Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực hoạt động xây dựng và lĩnh vực kiến trúc thay thế thông tin liên quan đến nơi cư trú bằng mã định danh cá nhân thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên
6. (11/05/2023) Quyết định 1100/QĐ-UBND năm 2023 thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho các xã, huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2023-2025
7. (10/05/2023) Quyết định 474/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt sửa đổi, bổ sung Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050
8. (07/05/2023) Quyết định 1536/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Mỹ đến năm 2035 do tỉnh Bình Định ban hành
9. (05/05/2023) Quyết định 874/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 148/NQ-CP và Chương trình hành động 51-CTr-TU thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Quảng Trị ban hành
10. (05/05/2023) Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2023 về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP, Nghị định 67/2021/NĐ-CP
11. (05/05/2023) Quyết định 1146/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
12. (05/05/2023) Hướng dẫn 103-HD/BTGTW năm 2023 tuyên truyền về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
13. (04/05/2023) Quyết định 923/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế Lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đồng Nai
14. (28/04/2023) Kế hoạch 805/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 924/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn thông minh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
15. (28/04/2023) Quyết định 646/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030
16. (28/04/2023) Quyết định 648/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
17. (27/04/2023) Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2023 về triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Khoa học, công nghệ
1. (15/05/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-TTg về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (12/05/2023) Quyết định 883/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình
3. (04/05/2023) Quyết định 919/QĐ-UBND năm 2023 thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định nguyên tắc, điều kiện, mức chi hỗ trợ hoạt động chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2030
4. (28/04/2023) Quyết định 850/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế Công nhận sáng kiến và hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cấp tỉnh để xét, tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng do tỉnh Quảng Trị ban hành
Bưu chính, viễn thông
1. (12/05/2023) Quyết định 330/QĐ-UBDT năm 2023 phê duyệt "Đề án chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025" do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
2. (12/05/2023) Công văn 32469/CTHN-TTHT năm 2023 về thuế đối với tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ cho thuê đường truyền viễn thông quốc tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (11/05/2023) Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2023 về Danh mục dữ liệu mở thành phố Đà Nẵng
4. (08/05/2023) Quyết định 781/QĐ-BTTTT năm 2023 về Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
5. (08/05/2023) Kế hoạch 164/KH-UBND năm 2023 triển khai cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức và đồng bộ về cơ sở dữ liệu quốc gia theo Đề án 06/CP và Quyết định 893/QĐ-TTg do tỉnh Đồng Tháp ban hành
6. (05/05/2023) Quyết định 1500/QĐ-UBND năm 2023 Kế hoạch triển khai nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Định
7. (05/05/2023) Quyết định 716/QĐ-UBND năm 2023 về Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La
8. (28/04/2023) Kế hoạch 805/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 924/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn thông minh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
9. (26/04/2023) Kế hoạch 110/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về chuyển đổi số năm 2023
10. (25/04/2023) Kế hoạch 273/KH-UBND năm 2023 thực hiện "Tuyến đường "điểm" thanh toán không dùng tiền mặt" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
11. (24/04/2023) Kế hoạch hành động 2359/KH-UBND năm 2023 về triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
12. (21/04/2023) Kế hoạch 90/KH-UBND năm 2023 triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Thông tin báo chí, xuất bản
1. (08/05/2023) Quyết định 781/QĐ-BTTTT năm 2023 về Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (27/04/2023) Quyết định 1627/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (15/05/2023) Quyết định 1013/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt 02 quy trình nội bộ (01 quy trình nội bộ mới ban hành trong lĩnh vực điện ảnh, 01 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa) thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
2. (15/05/2023) Quyết định 515/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (12/05/2023) Quyết định 762/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
4. (11/05/2023) Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 1520/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
5. (11/05/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND về Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Thái Bình
6. (10/05/2023) Quyết định 1849/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
7. (10/05/2023) Quyết định 171/QĐ-UBND năm 2023 Quy chế Hoạt động của Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý tỉnh Tuyên Quang
8. (05/05/2023) Quyết định 772/QĐ-UBND năm 2023 về Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên
9. (28/04/2023) Quyết định 1067/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng bàn thành phố Cần Thơ
10. (28/04/2023) Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 168/NQ-CP và Chương trình hành động 58-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Quảng Trị ban hành
11. (25/04/2023) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2023 về đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các đối tác, địa phương nước ngoài của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2028
12. (25/04/2023) Quyết định 676/QĐ-UBND năm 2023 về Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
13. (19/04/2023) Quyết định 747/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch thực hiện Nội dung số 01 Tiểu dự án 2 Dự án 5: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
14. (10/04/2023) Công văn 2011/BYT-KHTC năm 2023 về đôn đốc khẩn trương giải ngân kế hoạch đầu tư vốn được giao và hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực y tế do Bộ Y tế ban hành
Dân sự
1. (11/05/2023) Quyết định 1140/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
2. (26/04/2023) Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2023 về tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3. (21/04/2023) Kế hoạch 2436/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 87/QĐ-TTg về tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn do tỉnh Quảng Nam ban hành
Hành chính tư pháp
1. (15/05/2023) Quyết định 1624/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thanh Hóa
2. (11/05/2023) Quyết định 604/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông
3. (11/05/2023) Văn bản hợp nhất 1844/VBHN-BTP năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
4. (11/05/2023) Văn bản hợp nhất 1843/VBHN-BTP năm 2023 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành
5. (09/05/2023) Quyết định 888/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị
6. (05/05/2023) Quyết định 1500/QĐ-UBND năm 2023 Kế hoạch triển khai nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Định
7. (05/05/2023) Quyết định 716/QĐ-UBND năm 2023 về Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La
8. (25/04/2023) Quyết định 367/QĐ-CTN năm 2023 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 44 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
9. (24/04/2023) Quyết định 1004/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
10. (24/04/2023) Quyết định 1005/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hộ tịch áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
11. (24/04/2023) Quyết định 1006/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hộ tịch áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
12. (21/04/2023) Quyết định 604/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
13. (21/04/2023) Kế hoạch 2436/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 87/QĐ-TTg về tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn do tỉnh Quảng Nam ban hành
Hình sự
1. (12/05/2023) Thông tư liên tịch 03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội do Bộ trưởng Bộ Công an - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (26/04/2023) Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2023 về kiểm tra, khảo sát thực tế công tác quản lý, giúp đỡ, phòng ngừa người bị bệnh tâm thần gây án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp
1. (12/05/2023) Thông tư liên tịch 03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội do Bộ trưởng Bộ Công an - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (11/05/2023) Thông báo 867/TB-TCCB năm 2023 về tuyển chọn bổ sung Hòa giải viên tại Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (16/05/2023) Quyết định 894/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình
2. (15/05/2023) Quyết định 1624/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thanh Hóa
3. (15/05/2023) Quyết định 1066/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Khánh Hòa ban hành
4. (15/05/2023) Quyết định 1013/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt 02 quy trình nội bộ (01 quy trình nội bộ mới ban hành trong lĩnh vực điện ảnh, 01 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa) thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
5. (14/05/2023) Quyết định 557/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 07 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Việt Làm, Lao động - Tiền lương thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 do tỉnh Gia Lai ban hành
6. (14/05/2023) Quyết định 23/2023/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
7. (12/05/2023) Quyết định 1590/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa
8. (12/05/2023) Quyết định 885/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình
9. (12/05/2023) Nghị định 23/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
10. (12/05/2023) Quyết định 762/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
11. (12/05/2023) Quyết định 883/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình
12. (12/05/2023) Quyết định 1085/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
13. (12/05/2023) Quyết định 1598/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
14. (12/05/2023) Quyết định 1086/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
15. (12/05/2023) Quyết định 1087/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang
16. (12/05/2023) Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực hoạt động xây dựng và lĩnh vực kiến trúc thay thế thông tin liên quan đến nơi cư trú bằng mã định danh cá nhân thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên
17. (12/05/2023) Quyết định 1129/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai
18. (12/05/2023) Quyết định 1131/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
19. (12/05/2023) Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2023 về sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ
20. (11/05/2023) Quyết định 1132/QĐ-UBND năm 2023 bãi bỏ một số thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
21. (11/05/2023) Quyết định 1140/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
22. (11/05/2023) Quyết định 1115/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
23. (11/05/2023) Quyết định 1141/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
24. (11/05/2023) Quyết định 1133/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
25. (11/05/2023) Quyết định 1139/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
26. (11/05/2023) Quyết định 737/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy chế thi tuyển sinh, lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
27. (11/05/2023) Quyết định 604/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông
28. (11/05/2023) Quyết định 881/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
29. (11/05/2023) Quyết định 929/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Nam Định ban hành
30. (11/05/2023) Quyết định 748/QĐ-UBND năm 2023 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
31. (10/05/2023) Quyết định 946/QĐ-BTC năm 2023 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
32. (10/05/2023) Quyết định 1847/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban quản lý Khu Công nghệ cao do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
33. (10/05/2023) Quyết định 1849/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
34. (10/05/2023) Quyết định 1024/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực Chính sách thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
35. (10/05/2023) Chỉ thị 733/CT-BGDĐT năm 2023 về chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
36. (10/05/2023) Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2023 về Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Tuyên Quang
37. (10/05/2023) Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW và Chương trình hành động 30-CTr/TU về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
38. (10/05/2023) Quyết định 2647/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
39. (10/05/2023) Quyết định 2629/QĐ-UBND năm 2023 về điều chỉnh Phụ lục kèm theo Quyết định 4135/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội
40. (09/05/2023) Quyết định 1121/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
41. (09/05/2023) Quyết định 1120/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Sóc Trăng
42. (09/05/2023) Quyết định 704/QĐ-TCT về Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật
43. (09/05/2023) Quyết định 587/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông
44. (09/05/2023) Quyết định 788/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
45. (09/05/2023) Quyết định 888/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị
46. (09/05/2023) Quyết định 1168/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và xã hội Quảng Ninh
47. (08/05/2023) Kế hoạch hành động 842/KH-UBND về nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023
48. (08/05/2023) Kế hoạch 241/KH-BCA năm 2023 thực hiện Quyết định 407/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
49. (05/05/2023) Quyết định 1515/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Việc làm, Lao động - Tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 Quyết định số 493/QĐ-LĐTBXH
50. (05/05/2023) Quyết định 716/QĐ-UBND năm 2023 về Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La
51. (05/05/2023) Quyết định 1090/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp huyện, cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
52. (05/05/2023) Quyết định 771/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
53. (05/05/2023) Quyết định 702/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
54. (04/05/2023) Quyết định 924/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Nai
55. (04/05/2023) Quyết định 923/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế Lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đồng Nai
56. (28/04/2023) Quyết định 853/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị
57. (28/04/2023) Quyết định 852/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị
58. (28/04/2023) Quyết định 844/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị
59. (28/04/2023) Quyết định 843/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị
60. (28/04/2023) Quyết định 1697/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện, thành phố Hồ Chí Minh
61. (28/04/2023) Quyết định 1698/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế, Công Thương thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý An toàn thực phẩm do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
62. (28/04/2023) Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
63. (27/04/2023) Quyết định 1627/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh
64. (27/04/2023) Quyết định 1630/QĐ-UBND năm 2023 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
65. (25/04/2023) Quyết định 718/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý công sản và lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Điện Biên
66. (24/04/2023) Quyết định 527/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ về lĩnh vực Giảm nghèo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông
67. (24/04/2023) Quyết định 1004/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
68. (24/04/2023) Quyết định 1005/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hộ tịch áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
69. (24/04/2023) Quyết định 1006/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hộ tịch áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
70. (21/04/2023) Quyết định 604/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
71. (14/04/2023) Quyết định 658/QĐ-NHNN năm 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy để xác nhận thành phần hồ sơ thủ tục hành chính do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
72. (14/04/2023) Quyết định 467/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục và nội dung quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới; bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh
Văn thư, lưu trữ
1. (09/05/2023) Quyết định 322/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình
2. (05/05/2023) Quyết định 772/QĐ-UBND năm 2023 về Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên
Dân tộc
1. (19/04/2023) Quyết định 747/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch thực hiện Nội dung số 01 Tiểu dự án 2 Dự án 5: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (12/05/2023) Quyết định 573/QĐ-BGTVT năm 2023 sửa đổi Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ kèm theo Quyết định 748/QĐ-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (12/05/2023) Quyết định 1129/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai
3. (11/05/2023) Quyết định 731/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục ngành nghề cần thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ ở các lĩnh vực tỉnh cần ưu tiên thu hút đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
4. (11/05/2023) Thông báo 867/TB-TCCB năm 2023 về tuyển chọn bổ sung Hòa giải viên tại Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh
5. (08/05/2023) Kế hoạch 164/KH-UBND năm 2023 triển khai cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức và đồng bộ về cơ sở dữ liệu quốc gia theo Đề án 06/CP và Quyết định 893/QĐ-TTg do tỉnh Đồng Tháp ban hành
6. (21/04/2023) Kế hoạch 90/KH-UBND năm 2023 triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
7. (20/04/2023) Quyết định 674/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án tuyển dụng tập trung công chức cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (16/05/2023) Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2023 về triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở do tỉnh Sơn La ban hành
2. (15/05/2023) Quyết định 23/2023/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
3. (15/05/2023) Chỉ thị 02/CT-CA năm 2023 về thi hành Nghị quyết 63/2022/QH15 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
4. (12/05/2023) Quyết định 2135/QĐ-BYT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế
5. (11/05/2023) Quyết định 38/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình
6. (11/05/2023) Hướng dẫn 07/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, tỉnh Ninh Bình
7. (11/05/2023) Hướng dẫn 06/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, tỉnh Ninh Bình
8. (11/05/2023) Hướng dẫn 05/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, tỉnh Ninh Bình
9. (11/05/2023) Hướng dẫn 04/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, tỉnh Ninh Bình
10. (11/05/2023) Hướng dẫn 03/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, tỉnh Ninh Bình
11. (11/05/2023) Hướng dẫn 02/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, tỉnh Ninh Bình
12. (11/05/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình
13. (11/05/2023) Quyết định 22/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 36/2018/QĐ-UBND Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Hà Tĩnh
14. (10/05/2023) Quyết định 1182/QĐ-BTNMT năm 2023 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Tài nguyên và Môi trường
15. (05/05/2023) Quyết định 772/QĐ-UBND năm 2023 về Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên
16. (05/05/2023) Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2023 về triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở do tỉnh Bình Định ban hành
17. (04/05/2023) Quyết định 1090/QĐ-BTNMT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng giúp việc Hội đồng EPR quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
18. (28/04/2023) Quyết định 1649/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
1. (28/04/2023) Quyết định 850/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế Công nhận sáng kiến và hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cấp tỉnh để xét, tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng do tỉnh Quảng Trị ban hành
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (10/05/2023) Công văn 112/TANDTC-KHTC năm 2023 về đặt câu hỏi để giải đáp trong lĩnh vực quản lý tiền và tài sản của Nhà nước thuộc hệ thống Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (27/04/2023) Quyết định 1630/QĐ-UBND năm 2023 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
3. (25/04/2023) Quyết định 718/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý công sản và lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Điện Biên
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
148 lượt xem
Tiêu điểm
Chính thức có Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế

Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 quy định về tinh giản biên chế

  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;