Danh mục văn bản mới (từ ngày 11/3 - 14/3/2023)

LawNet trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 11/3 - 14/3/2023.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (13/03/2023) Quyết định 72/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
2. (11/03/2023) Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2023 về giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững do Chính phủ ban hành
3. (10/03/2023) Quyết định 641/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
4. (10/03/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định kèm theo Quyết định 43/2021/QĐ-UBND
5. (09/03/2023) Công văn 49/TANDTC-KHTC năm 2023 về báo cáo tình hình thực hiện di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khi thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
6. (09/03/2023) Công văn 1470/VPCP-PL năm 2023 lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (09/03/2023) Quyết định 561/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
8. (09/03/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020-2024) kèm theo Quyết định 36/2019/QĐ-UBND và Quyết định 13/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 36/2019/QĐ-UBND
9. (08/03/2023) Quyết định 456/QĐ-UBND năm 2023 quy định về thời gian và phân công thực hiện các bước trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Bình
10. (08/03/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến người dân có đất bị thu hồi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
11. (06/03/2023) Quyết định 493/QÐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
12. (04/03/2023) Quyết định 467/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
13. (04/03/2023) Quyết định 468/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
14. (03/03/2023) Quyết định 392/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới, chuẩn hóa lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
15. (03/03/2023) Kế hoạch 24/KH-UBND về định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023
16. (03/03/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND quy định đơn giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
17. (02/03/2023) Kế hoạch 23/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình hành động 18-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về "tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
18. (01/03/2023) Quyết định 318/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
19. (28/02/2023) Quyết định 466/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
20. (28/02/2023) Quyết định 467/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
21. (27/02/2023) Quyết định 04/2023/QÐ-UBND sửa đổi Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
22. (24/02/2023) Công văn 1011/BNN-TCLN năm 2023 về giám sát chặt chẽ việc giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
23. (31/01/2023) Quyết định 59/QĐ-UBND năm 2023 về đính chính tại phần căn cứ của Quyết định 41/2022/QĐ-UBND do tỉnh Bạc Liêu ban hành
Tài nguyên
1. (10/03/2023) Quyết định 786/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp, Thú y, Bảo vệ thực vật, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
2. (10/03/2023) Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt, công bố hiện trạng rừng tỉnh Thanh Hóa năm 2022
3. (10/03/2023) Quyết định 208/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (10/03/2023) Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2023 thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
5. (10/03/2023) Quyết định 242/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
6. (10/03/2023) Kế hoạch 1299/KH-UBND năm 2023 thực hiện giải pháp cấp bách nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý khu bảo tồn biển trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7. (08/03/2023) Quyết định 348/QĐ-UBND năm 2023 công bố hiện trạng rừng tỉnh Sơn La năm 2022
8. (06/03/2023) Quyết định 472/QĐ-BTNMT năm 2023 phê duyệt tên tiếng Anh và tên giao dịch viết tắt bằng tiếng Anh của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
9. (03/03/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai
10. (02/03/2023) Kế hoạch 1881/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án "Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
11. (01/03/2023) Quyết định 445/QÐ-UBND năm 2023 công bố hiện trạng rừng tỉnh Khánh Hòa năm 2022
12. (01/03/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
13. (01/03/2023) Quyết định 438/QĐ-BTNMT năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
14. (01/03/2023) Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
15. (24/02/2023) Công văn 1010/BNN-TCLN năm 2023 về đảm bảo thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của dự án phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, gắn với bảo vệ rừng bền vững tại vùng đồng bào Dân tộc thiểu số do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
16. (24/02/2023) Công văn 986/BNN-TCLN năm 2023 về cấp kinh phí trả nợ khối lượng thực hiện công tác bảo vệ rừng năm 2021 của tỉnh Lào Cai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
17. (24/02/2023) Công văn 1001/BNN-TCLN năm 2023 về nghiên cứu điều chỉnh để cho trồng rừng kinh tế và phát triển nghề rừng; ủy quyền cho tỉnh Thanh Hóa phê duyệt chuyển đổi rừng đối với rừng tự nhiên để thống nhất giữa việc chuyển đổi đất rừng và chuyển đổi rừng sang mục đích khác theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
18. (24/02/2023) Công văn 1002/BNN-TCLN năm 2023 về xem xét nâng mức hỗ trợ và thống nhất mức chung cho Nhân dân, nhận khoán bảo vệ rừng đối với rừng phòng hộ, đặc dụng và quy hoạch rừng sản xuất trạng thái là rừng tự nhiên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
19. (23/02/2023) Công văn 204/TCTS-KTTS năm 2023 về thay đổi tên khoa học của cá cờ ấn độ do Tổng cục Thủy sản ban hành
Môi trường
1. (13/03/2023) Quyết định 1342/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 của Bộ Y tế
2. (13/03/2023) Thông tư 01/2023/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (13/03/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND Quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
4. (09/03/2023) Quyết định 325/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước sự nghiệp môi trường năm 2023 của Bộ Tài chính
5. (09/03/2023) Quyết định 239/QĐ-UBND về Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 tỉnh Bắc Giang
6. (08/03/2023) Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2023 về trồng mới 500.000 cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025
7. (08/03/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu
8. (06/03/2023) Quyết định 472/QĐ-BTNMT năm 2023 phê duyệt tên tiếng Anh và tên giao dịch viết tắt bằng tiếng Anh của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
9. (03/03/2023) Quyết định 454/QĐ-BTNMT năm 2023 về Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
10. (01/03/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
11. (09/02/2023) Quyết định 250/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính (Lĩnh vực: Môi trường) do tỉnh Bạc Liêu ban hành
12. (08/02/2023) Quyết định 265/QÐ-UBND năm 2023 sửa đổi Quyết định 1647/QĐ-UBND và Quyết định 2015/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Khánh Hòa
13. (29/12/2022) Văn bản hợp nhất 21/VBHN-VPQH năm 2022 hợp nhất Luật Bảo vệ môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
Nông nghiệp, nông thôn
1. (10/03/2023) Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023
2. (10/03/2023) Quyết định 786/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp, Thú y, Bảo vệ thực vật, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
3. (10/03/2023) Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt, công bố hiện trạng rừng tỉnh Thanh Hóa năm 2022
4. (10/03/2023) Quyết định 789/QĐ-UBND về Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Thanh Hóa năm 2023
5. (10/03/2023) Quyết định 208/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (10/03/2023) Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2023 thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
7. (10/03/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 10/2020/QĐ-UBND về quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
8. (10/03/2023) Quyết định 242/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
9. (09/03/2023) Quyết định 461/QÐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
10. (09/03/2023) Quyết định 449/QÐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành, 02 thủ tục hành chính thay thế và 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
11. (09/03/2023) Quyết định 104/QĐ-UBND về Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
12. (08/03/2023) Quyết định 348/QĐ-UBND năm 2023 công bố hiện trạng rừng tỉnh Sơn La năm 2022
13. (07/03/2023) Kế hoạch 39/KH-UBND về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2023
14. (07/03/2023) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2023 về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum
15. (06/03/2023) Công văn 572/UBND-KTN năm 2023 về tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội
16. (06/03/2023) Quyết định 497/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
17. (06/03/2023) Quyết định 496/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
18. (01/03/2023) Quyết định 451/QĐ-CT năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; thay thế; bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc
19. (28/02/2023) Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2023 thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022
20. (24/02/2023) Công văn 1010/BNN-TCLN năm 2023 về đảm bảo thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của dự án phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, gắn với bảo vệ rừng bền vững tại vùng đồng bào Dân tộc thiểu số do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
21. (24/02/2023) Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025
22. (24/02/2023) Công văn 986/BNN-TCLN năm 2023 về cấp kinh phí trả nợ khối lượng thực hiện công tác bảo vệ rừng năm 2021 của tỉnh Lào Cai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
23. (22/02/2023) Quyết định 373/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
24. (22/02/2023) Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2022 được chuẩn hóa và ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
25. (14/02/2023) Quyết định 292/QĐ-UBND về Kế hoạch phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh đạo ôn hại lúa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
26. (28/12/2022) Quyết định 3035/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
Trật tự an toàn xã hội
1. (13/03/2023) Quyết định 1342/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 của Bộ Y tế
2. (13/03/2023) Quyết định 481/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định
3. (13/03/2023) Quyết định 363/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch tổng kết việc thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ do tỉnh Sơn La ban hành
4. (09/03/2023) Quyết định 239/QĐ-UBND về Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 tỉnh Bắc Giang
5. (09/03/2023) Kế hoạch 149/KH-UBND về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023 do tỉnh Nghệ An ban hành
6. (02/03/2023) Kế hoạch 1881/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án "Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
7. (28/02/2023) Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước 2023
8. (18/01/2023) Kế hoạch 11/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới do tỉnh Tuyên Quang ban hành
Quốc phòng
1. (15/02/2023) Kế hoạch 17/KH-UBND năm 2023 thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022 và những năm tiếp theo
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (10/03/2023) Quyết định 207/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Bản Ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm và hồi hương lao động giữa Việt Nam - Malaysia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (07/03/2023) Kế hoạch 56/KH-UBND về hội nhập quốc tế tỉnh Cà Mau năm 2023
3. (06/01/2023) Thông báo 03/2023/TB-LPQT hiệu lực của Thông cáo chung về thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Khối thịnh vượng chung Ba-ha-mát
Tài chính
1. (11/03/2023) Công văn 127/TTg-CN năm 2023 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Hóa và đoạn tuyến qua Hải Phòng của tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (10/03/2023) Công điện 123/CĐ-TTg về khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 do Thủ tướng Chính phủ điện
3. (10/03/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 10/2020/QĐ-UBND về quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
4. (10/03/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Nam Định
5. (10/03/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định kèm theo Quyết định 43/2021/QĐ-UBND
6. (09/03/2023) Quyết định 325/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước sự nghiệp môi trường năm 2023 của Bộ Tài chính
7. (09/03/2023) Quyết định 322/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
8. (09/03/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND về Bộ định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo các nghề trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội (Đợt 02)
9. (09/03/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020-2024) kèm theo Quyết định 36/2019/QĐ-UBND và Quyết định 13/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 36/2019/QĐ-UBND
10. (09/03/2023) Quyết định 03/2023/QĐ-UBND quy định cơ chế quay vòng, luân chuyển một phần vốn hỗ trợ thực hiện các dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
11. (08/03/2023) Thông báo 982/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Refined Oil HFO350 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
12. (08/03/2023) Kế hoạch 142/KH-UBND về phát động thi đua thực hiện chính sách pháp luật thuế và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước năm 2023 do tỉnh Nghệ An ban hành
13. (08/03/2023) Quyết định 202/QĐ-TTg năm 2023 về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
14. (07/03/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2018/QĐ-UBND về quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
15. (07/03/2023) Công văn 955/TCHQ-TXNK năm 2023 về xác định trị giá hải quan hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (06/03/2023) Quyết định 212/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
17. (06/03/2023) Công văn 940/TCHQ-TXNK năm 2023 về chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa thuê gia công lại tại khu phi thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (05/03/2023) Quyết định 331/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Thực hiện thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công” trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023
19. (03/03/2023) Quyết định 327/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh Sơn La
20. (03/03/2023) Kế hoạch 24/KH-UBND về định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023
21. (03/03/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND quy định đơn giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
22. (28/02/2023) Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; một số nội dung và mức chi giảm nghèo về thông tin thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
23. (28/02/2023) Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2023 thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022
24. (27/02/2023) Quyết định 03/2023/QÐ-UBND quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý do tỉnh Khánh Hòa ban hành
25. (27/02/2023) Quyết định 04/2023/QÐ-UBND sửa đổi Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
26. (27/02/2023) Công văn 448/BKHCN-ĐTG năm 2023 đề nghị công bố thủ tục hành chính về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
27. (24/02/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND bổ sung nội dung tại Phụ lục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế kèm theo Quyết định 19/2020/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Lắk ban hành
28. (24/02/2023) Quyết định 449/QĐ-BCT năm 2023 sửa đổi Quyết định 84/QĐ-BCT về kết quả rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn từ nước Đại Hàn Dân Quốc và Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
29. (24/02/2023) Công văn 986/BNN-TCLN năm 2023 về cấp kinh phí trả nợ khối lượng thực hiện công tác bảo vệ rừng năm 2021 của tỉnh Lào Cai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
30. (24/02/2023) Công văn 1002/BNN-TCLN năm 2023 về xem xét nâng mức hỗ trợ và thống nhất mức chung cho Nhân dân, nhận khoán bảo vệ rừng đối với rừng phòng hộ, đặc dụng và quy hoạch rừng sản xuất trạng thái là rừng tự nhiên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
31. (22/02/2023) Công văn 244/GSQL-GQ1 năm 2023 về xử lý hàng hóa bị dừng đưa hàng qua khu vực giám sát phải đi phân tích phân loại do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
Bảo hiểm
1. (06/03/2023) Công văn 791/BHXH-CĐ năm 2023 về hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (28/02/2023) Kế hoạch 530/KH-BHXH về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (27/02/2023) Thông báo 246/TB-BHXH năm 2023 về Phòng khám ngưng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Công nghiệp
1. (10/03/2023) Quyết định 788/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới/được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hóa chất và lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa
2. (10/03/2023) Quyết định 143/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai
3. (28/02/2023) Quyết định 420/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (18/01/2023) Quyết định 88/QĐ-UBND năm 2023 bãi bỏ Quyết định 3431/QĐ-UBND về danh mục sản phẩm ưu tiên thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2025
Y tế - dược
1. (13/03/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND Quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
2. (10/03/2023) Công văn 1234/BYT-DP năm 2023 về tăng cường rà soát, cập nhật dữ liệu tiêm chủng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
3. (10/03/2023) Công văn 1260/BYT-KH-TC năm 2023 triển khai văn bản về tiếp tục thực hiện giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
4. (10/03/2023) Quyết định 1331/QĐ-BYT về Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5. (10/03/2023) Thông tư 05/2023/TT-BYT quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
6. (07/03/2023) Kế hoạch 39/KH-UBND về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2023
7. (07/03/2023) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2023 về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8. (06/03/2023) Kế hoạch 551/KH-UBND năm 2023 thực hiện các kiến nghị và giải pháp khắc phục các hạn chế trong công tác đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum
9. (03/03/2023) Kế hoạch 69/KH-UBND triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023
10. (02/03/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hải Dương
11. (02/03/2023) Kế hoạch 70/KH-UBND về phòng, chống bệnh truyền nhiễm ở người trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
12. (27/02/2023) Thông báo 246/TB-BHXH năm 2023 về Phòng khám ngưng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
13. (24/02/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND bổ sung nội dung tại Phụ lục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế kèm theo Quyết định 19/2020/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Lắk ban hành
14. (22/02/2023) Quyết định 371/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 và ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
15. (09/02/2023) Kế hoạch 1008/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Khánh Hòa năm 2023
Thuế, phí, lệ phí
1. (10/03/2023) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2023 về triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Lai Châu
2. (10/03/2023) Quyết định 183/QĐ-TCT năm 2023 sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý rủi ro trực thuộc Tổng cục Thuế
3. (09/03/2023) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2023 về triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Yên Bái
4. (09/03/2023) Quyết định 601/QĐ-CTUBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2023
5. (09/03/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Gia Lai
6. (08/03/2023) Kế hoạch 142/KH-UBND về phát động thi đua thực hiện chính sách pháp luật thuế và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước năm 2023 do tỉnh Nghệ An ban hành
7. (07/03/2023) Công văn 9579/CTHN-TTHT năm 2023 về khai, nộp thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (06/03/2023) Công văn 940/TCHQ-TXNK năm 2023 về chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa thuê gia công lại tại khu phi thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (03/03/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai
10. (03/03/2023) Công văn 909/TCHQ-TXNK năm 2023 về kiểm tra sau hoàn thuế đối với các hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (28/02/2023) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2023 về đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
12. (27/02/2023) Công văn 1771/BTC-CST về kiến nghị gia hạn chính sách giảm thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2023 do Bộ Tài chính ban hành
13. (27/02/2023) Công văn 7973/CTHN-TTHT năm 2023 về khoản thu hộ, chi hộ nhân viên có được tính vào chi phí được trừ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (27/02/2023) Công văn 7971/CTHN-TTHT năm 2023 hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (27/02/2023) Công văn 7970/CTHN-TTHT năm 2023 về thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ ngân hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (21/02/2023) Công văn 729/TCHQ-TXNK năm 2023 về thuế chống bán phá giá do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (16/02/2023) Công văn 6099/CTHN-TTHT năm 2023 hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
18. (17/01/2023) Công văn 158/TCT-DNNCN năm 2023 về thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai do Tổng cục Thuế ban hành
19. (26/12/2022) Công văn 4907/TCT-KK năm 2022 về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với tiền thu bán căn hộ cho các hộ dân tái định cư do Tổng cục Thuế ban hành
20. (20/12/2022) Công văn 4809/TCT-DNNCN năm 2022 về cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh đối với hoạt động cho thuê tài sản do Tổng cục Thuế ban hành
Ngân hàng, tiền tệ
1. (28/02/2023) Thông báo 1076/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2023 do Kho bạc Nhà nước ban hành
2. (17/01/2023) Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2023 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Kế toán, kiểm toán
1. (10/03/2023) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2023 về triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Lai Châu
2. (09/03/2023) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2023 về triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Yên Bái
3. (28/02/2023) Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước 2023
4. (28/02/2023) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2023 về đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
5. (27/02/2023) Công văn 7970/CTHN-TTHT năm 2023 về thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ ngân hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (20/12/2022) Công văn 4809/TCT-DNNCN năm 2022 về cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh đối với hoạt động cho thuê tài sản do Tổng cục Thuế ban hành
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (08/03/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam
2. (03/03/2023) Kế hoạch 71/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
3. (27/02/2023) Công văn 1766/BTC-CST về đề xuất tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp năm 2023 của Hiệp hội Dệt may Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
4. (24/02/2023) Kế hoạch 1627/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình hành động 46-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới do tỉnh Khánh Hòa ban hành
5. (22/02/2023) Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025
6. (09/02/2023) Quyết định 204/QĐ-BCT về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Bộ Công thương
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (13/03/2023) Công văn 1325/BCT-TTTN năm 2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (11/03/2023) Công văn 127/TTg-CN năm 2023 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Hóa và đoạn tuyến qua Hải Phòng của tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (10/03/2023) Công điện 123/CĐ-TTg về khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 do Thủ tướng Chính phủ điện
4. (10/03/2023) Công điện 126/CĐ-TTg năm 2023 về tập trung kiểm tra, rà soát và đầu tư xây dựng trường học, cơ sở y tế tại các khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư, khu công nghiệp và nhà vệ sinh công cộng tại trường học, đô thị do Thủ tướng Chính phủ điện
5. (10/03/2023) Công văn 1714/BKHĐT-TH về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và Quý I năm 2023 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
6. (10/03/2023) Công văn 1535/VPCP-CN năm 2023 thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (10/03/2023) Quyết định 143/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai
8. (08/03/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
9. (08/03/2023) Quyết định 202/QĐ-TTg năm 2023 về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10. (08/03/2023) Quyết định 456/QĐ-UBND năm 2023 quy định về thời gian và phân công thực hiện các bước trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Bình
11. (07/03/2023) Quyết định 330/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 của tỉnh Hà Giang
12. (07/03/2023) Kế hoạch 56/KH-UBND về hội nhập quốc tế tỉnh Cà Mau năm 2023
13. (06/03/2023) Kế hoạch 551/KH-UBND năm 2023 thực hiện các kiến nghị và giải pháp khắc phục các hạn chế trong công tác đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum
14. (05/03/2023) Quyết định 331/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Thực hiện thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công” trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023
15. (03/03/2023) Kế hoạch 256-KH/BTGTW năm 2023 về tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
16. (28/02/2023) Quyết định 420/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
17. (24/02/2023) Công văn 1011/BNN-TCLN năm 2023 về giám sát chặt chẽ việc giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
18. (24/02/2023) Công văn 1010/BNN-TCLN năm 2023 về đảm bảo thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của dự án phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, gắn với bảo vệ rừng bền vững tại vùng đồng bào Dân tộc thiểu số do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
19. (24/02/2023) Kế hoạch 1627/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình hành động 46-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới do tỉnh Khánh Hòa ban hành
20. (15/02/2023) Kế hoạch 17/KH-UBND năm 2023 thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022 và những năm tiếp theo
21. (19/01/2023) Quyết định 109/QĐ-UBND năm 2023 về Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
22. (18/01/2023) Quyết định 88/QĐ-UBND năm 2023 bãi bỏ Quyết định 3431/QĐ-UBND về danh mục sản phẩm ưu tiên thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2025
23. (30/12/2022) Kế hoạch 213/KH-UBND năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025
24. (29/12/2022) Văn bản hợp nhất 28/VBHN-VPQH năm 2022 hợp nhất Luật Đầu tư do Văn phòng Quốc hội ban hành
Lao động
1. (10/03/2023) Quyết định 207/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Bản Ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm và hồi hương lao động giữa Việt Nam - Malaysia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (09/03/2023) Quyết định 465/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt bổ sung Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thực hiện tại tỉnh Thái Bình
3. (08/03/2023) Kế hoạch 47/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị định 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố Cần Thơ ban hành
4. (07/03/2023) Kế hoạch 10/KH-LĐLĐ về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2023 do Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (03/03/2023) Kế hoạch 256-KH/BTGTW năm 2023 về tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
6. (02/03/2023) Hướng dẫn 05/HD-LĐLĐ về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trong hệ thống công đoàn thành phố do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
7. (02/03/2023) Công văn 1074/BCT-TCCB năm 2023 thực hiện chính sách đối với người lao động do Bộ Công Thương ban hành
8. (17/02/2023) Kế hoạch 20/KH-UBND thực hiện Chương trình Việc làm tỉnh Bạc Liêu năm 2023
9. (17/02/2023) Kế hoạch 21/KH-UBND thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2023
10. (15/02/2023) Kế hoạch 17/KH-UBND năm 2023 thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022 và những năm tiếp theo
11. (14/02/2023) Quyết định 299/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được tiếp nhận tại Trung tâm Dịch vụ việc làm/Trung tâm Bảo trợ xã hội
12. (14/02/2023) Quyết định 296/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/ Ban Quản lý các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
13. (14/02/2023) Quyết định 298/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện (các lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội)
14. (14/02/2023) Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã (các lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội)
Chính sách xã hội
1. (02/03/2023) Quyết định 476/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2. (28/02/2023) Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; một số nội dung và mức chi giảm nghèo về thông tin thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
3. (14/02/2023) Kế hoạch 14/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023
Giáo dục, đào tạo
1. (13/03/2023) Kế hoạch 656/KH-SGDĐT năm 2023 về tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội ban hành
2. (10/03/2023) Công điện 126/CĐ-TTg năm 2023 về tập trung kiểm tra, rà soát và đầu tư xây dựng trường học, cơ sở y tế tại các khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư, khu công nghiệp và nhà vệ sinh công cộng tại trường học, đô thị do Thủ tướng Chính phủ điện
3. (09/03/2023) Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
4. (09/03/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND về Bộ định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo các nghề trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội (Đợt 02)
5. (07/03/2023) Quyết định 504/QĐ-UBND năm 2023 quy định phương thức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
6. (07/03/2023) Kế hoạch 70/KH-UBND thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023
7. (02/03/2023) Quyết định 478/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo)
8. (02/03/2023) Quyết định 475/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu
9. (02/03/2023) Quyết định 476/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc phạm vi, thẩm quyền của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu
10. (02/03/2023) Quyết định 477/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo)
11. (02/03/2023) Kế hoạch 62/KH-UBND năm 2023 về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng Khối các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023-2025
12. (24/02/2023) Kế hoạch 1599/KH-UBND năm 2023 triển khai Chỉ thị 08/CT-TTg về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
13. (17/02/2023) Quyết định 373/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Giao thông, vận tải
1. (11/03/2023) Công văn 127/TTg-CN năm 2023 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Hóa và đoạn tuyến qua Hải Phòng của tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (10/03/2023) Công văn 1535/VPCP-CN năm 2023 thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (10/03/2023) Công văn 124/TTg-CN năm 2023 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (10/03/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Nam Định
5. (09/03/2023) Quyết định 193/QĐ-BGTVT năm 2023 về tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các Cảng vụ hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (09/03/2023) Dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
7. (08/03/2023) Quyết định 332/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt, công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang
8. (23/02/2023) Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 48/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
9. (06/02/2023) Quyết định 215/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
10. (03/02/2023) Quyết định 196/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện (Lĩnh vực: Giao thông vận tải)
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (13/03/2023) Quyết định 481/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định
2. (10/03/2023) Công điện 126/CĐ-TTg năm 2023 về tập trung kiểm tra, rà soát và đầu tư xây dựng trường học, cơ sở y tế tại các khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư, khu công nghiệp và nhà vệ sinh công cộng tại trường học, đô thị do Thủ tướng Chính phủ điện
3. (10/03/2023) Quyết định 313/QĐ-UBND năm 2023 công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
4. (10/03/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng
5. (09/03/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Gia Lai
6. (09/03/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND quy định phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Yên Bái
7. (08/03/2023) Công văn 1432/VPCP-CN năm 2023 phản ánh của các cơ quan truyền thông về thiếu cát xây dựng ở miền Trung và Tây Nam Bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (08/03/2023) Quyết định 456/QĐ-UBND năm 2023 quy định về thời gian và phân công thực hiện các bước trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Bình
9. (07/03/2023) Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2023 về nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025
10. (02/03/2023) Công văn 194/HĐXD-VP năm 2023 về đối tượng được miễn giấy phép xây dựng do Cục Quản lý hoạt động xây dựng ban hành
11. (02/03/2023) Quyết định 444/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế vận hành Hệ thống Quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (28/02/2023) Quyết định 02/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
13. (28/02/2023) Quyết định 260/QĐ-BKHCN năm 2023 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
14. (24/02/2023) Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025
15. (02/02/2023) Quyết định 191/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
16. (02/02/2023) Quyết định 192/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/Ban Quản lý các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
17. (18/01/2023) Thông báo 1006/TB-SXD-VLXD năm 2023 hướng dẫn thực hiện đăng ký hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh
Khoa học, công nghệ
1. (13/03/2023) Thông tư 01/2023/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (08/03/2023) Quyết định 616/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Cần Thơ năm 2023
3. (02/03/2023) Quyết định 476/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc phạm vi, thẩm quyền của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu
4. (28/02/2023) Quyết định 260/QĐ-BKHCN năm 2023 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
5. (18/01/2023) Thông báo 1006/TB-SXD-VLXD năm 2023 hướng dẫn thực hiện đăng ký hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh
Bưu chính, viễn thông
1. (10/03/2023) Công văn 1234/BYT-DP năm 2023 về tăng cường rà soát, cập nhật dữ liệu tiêm chủng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
2. (10/03/2023) Công văn 2221/BTC-CST năm 2023 thực hiện Thông báo 36/TB-VPCP và Chỉ thị 05/CT-TTg do Bộ Tài chính ban hành
3. (09/03/2023) Quyết định 542/QÐ-BVHTTDL về Kế hoạch thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06) năm 2023 tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4. (07/03/2023) Quyết định 500/QĐ-UBND năm 2023 quy định quản lý, xây dựng và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông, hạ tầng kỹ thuật viễn thông với hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
5. (03/03/2023) Quyết định 453/QĐ-BTNMT năm 2023 về Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; văn phòng các cơ quan, đơn vị do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống thông tin nội bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
6. (03/03/2023) Quyết định 454/QĐ-BTNMT năm 2023 về Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
7. (02/03/2023) Quyết định 444/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế vận hành Hệ thống Quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (01/03/2023) Công văn 337/CNTT-PM năm 2023 về dừng triển khai tin nhắn tra cứu đến đầu số 8079 do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành
9. (28/02/2023) Quyết định 475/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Hưng Yên
10. (28/02/2023) Quyết định 476/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Hưng Yên
11. (24/02/2023) Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025
12. (23/02/2023) Kế hoạch 1533/KH-UBND về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023
13. (19/02/2023) Thông báo 36/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 10 tháng 02 năm 2023 về tình hình triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
14. (29/12/2022) Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2022 hợp nhất Luật Tần số vô tuyến điện do Văn phòng Chính phủ ban hành
Thông tin báo chí, xuất bản
1. (13/03/2023) Quyết định 562/QĐ-BVHTTDL năm 2023 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2. (13/03/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1726/2014/QĐ-UBND Quy chế về quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Quyết định 3061/2014/QĐ-UBND về Sửa đổi Điều 6 Quy chế về quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí kèm theo Quyết định 1726/2014/QĐ-UBND
3. (28/02/2023) Quy định 100-QĐ/TW năm 2023 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản do Ban Chấp hành trung ương ban hành
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (10/03/2023) Công văn 1714/BKHĐT-TH về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và Quý I năm 2023 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (09/03/2023) Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
3. (09/03/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND Quy định về khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
4. (09/03/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5. (07/03/2023) Quyết định 357/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
6. (03/03/2023) Quyết định 418/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Tiền Giang
7. (03/03/2023) Quyết định 188/QĐ-UBND năm 2023 công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
8. (03/03/2023) Kế hoạch 26/KH-UBND thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
9. (02/03/2023) Kế hoạch 62/KH-UBND năm 2023 về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng Khối các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023-2025
10. (24/02/2023) Kế hoạch 1599/KH-UBND năm 2023 triển khai Chỉ thị 08/CT-TTg về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
11. (19/01/2023) Quyết định 109/QĐ-UBND năm 2023 về Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
12. (30/12/2022) Kế hoạch 213/KH-UBND năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025
Bổ trợ tư pháp
1. (10/03/2023) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2. (02/03/2023) Quyết định 476/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3. (09/02/2023) Quyết định 204/QĐ-BCT về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Bộ Công thương
Hành chính tư pháp
1. (28/02/2023) Quyết định 236/QĐ-BTP về Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
2. (20/02/2023) Kế hoạch 16/KH-UBND về công tác Tư pháp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3. (14/02/2023) Quyết định 919/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội
Hình sự
1. (02/03/2023) Kế hoạch 1881/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án "Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Khiếu nại, tố cáo
1. (02/03/2023) Quyết định 450/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân và lĩnh vực xử lý đơn thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2. (03/02/2023) Quyết định 39/QĐ-UBDT năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc
Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp
1. (09/03/2023) Thông tư 01/2023/TT-TANDTC hướng dẫn điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (13/03/2023) Quyết định 481/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định
2. (10/03/2023) Quyết định 641/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
3. (10/03/2023) Quyết định 313/QĐ-UBND năm 2023 công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
4. (10/03/2023) Quyết định 786/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp, Thú y, Bảo vệ thực vật, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
5. (10/03/2023) Quyết định 788/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới/được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hóa chất và lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa
6. (10/03/2023) Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2023 triển khai hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 do tỉnh Nam Định ban hành
7. (10/03/2023) Quyết định 143/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai
8. (10/03/2023) Quyết định 242/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
9. (09/03/2023) Quyết định 461/QÐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
10. (09/03/2023) Quyết định 449/QÐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành, 02 thủ tục hành chính thay thế và 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
11. (09/03/2023) Quyết định 601/QĐ-CTUBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2023
12. (09/03/2023) Quyết định 465/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt bổ sung Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thực hiện tại tỉnh Thái Bình
13. (09/03/2023) Quyết định 809/QĐ-BNN-PC về Kế hoạch công tác pháp chế năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14. (09/03/2023) Công văn 1470/VPCP-PL năm 2023 lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) do Văn phòng Chính phủ ban hành
15. (08/03/2023) Quyết định 485/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
16. (07/03/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2018/QĐ-UBND về quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
17. (07/03/2023) Quyết định 357/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
18. (06/03/2023) Quyết định 493/QÐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
19. (06/03/2023) Quyết định 497/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
20. (06/03/2023) Quyết định 496/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
21. (03/03/2023) Quyết định 392/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới, chuẩn hóa lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
22. (03/03/2023) Quyết định 188/QĐ-UBND năm 2023 công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
23. (02/03/2023) Kế hoạch 23/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình hành động 18-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về "tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
24. (02/03/2023) Quyết định 478/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo)
25. (02/03/2023) Quyết định 475/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu
26. (02/03/2023) Quyết định 476/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc phạm vi, thẩm quyền của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu
27. (02/03/2023) Quyết định 477/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo)
28. (02/03/2023) Quyết định 253/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” năm 2023 của Bộ Tư pháp
29. (02/03/2023) Quyết định 450/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân và lĩnh vực xử lý đơn thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
30. (02/03/2023) Quyết định 254/QĐ-BTP về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp năm 2023
31. (02/03/2023) Quyết định 470/QÐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn thư-Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa
32. (01/03/2023) Quyết định 450/QĐ-CT năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc
33. (01/03/2023) Quyết định 451/QĐ-CT năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; thay thế; bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc
34. (01/03/2023) Quyết định 438/QĐ-BTNMT năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
35. (28/02/2023) Quyết định 442/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Hóa chất)
36. (28/02/2023) Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước 2023
37. (28/02/2023) Kế hoạch 530/KH-BHXH về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
38. (28/02/2023) Quyết định 226/QĐ-UBND năm 2023 đính chính sai sót về căn cứ trong Quyết định 03/2023/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành
39. (27/02/2023) Công văn 448/BKHCN-ĐTG năm 2023 đề nghị công bố thủ tục hành chính về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
40. (24/02/2023) Quyết định 399/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng)
41. (24/02/2023) Quyết định 398/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực Nội vụ)
42. (24/02/2023) Quyết định 394/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh/Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực: Tổ chức - Biên chế; Công chức, viên chức)
43. (24/02/2023) Quyết định 395/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu
44. (24/02/2023) Quyết định 396/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh do tỉnh Bạc Liêu ban hành (các lĩnh vực: Tổ chức phi chính phủ; Công chức, viên chức)
45. (24/02/2023) Công văn 1001/BNN-TCLN năm 2023 về nghiên cứu điều chỉnh để cho trồng rừng kinh tế và phát triển nghề rừng; ủy quyền cho tỉnh Thanh Hóa phê duyệt chuyển đổi rừng đối với rừng tự nhiên để thống nhất giữa việc chuyển đổi đất rừng và chuyển đổi rừng sang mục đích khác theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
46. (22/02/2023) Công văn 1183/BKHĐT-KTĐPLT năm 2023 về xin ý kiến xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/2017/QH14 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
47. (22/02/2023) Quyết định 371/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 và ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
48. (22/02/2023) Quyết định 373/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
49. (22/02/2023) Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2022 được chuẩn hóa và ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
50. (14/02/2023) Quyết định 299/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được tiếp nhận tại Trung tâm Dịch vụ việc làm/Trung tâm Bảo trợ xã hội
51. (14/02/2023) Quyết định 296/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/ Ban Quản lý các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
52. (14/02/2023) Quyết định 298/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện (các lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội)
53. (14/02/2023) Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã (các lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội)
54. (14/02/2023) Quyết định 919/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội
55. (09/02/2023) Quyết định 250/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính (Lĩnh vực: Môi trường) do tỉnh Bạc Liêu ban hành
56. (08/02/2023) Quyết định 265/QÐ-UBND năm 2023 sửa đổi Quyết định 1647/QĐ-UBND và Quyết định 2015/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Khánh Hòa
57. (08/02/2023) Quyết định 238/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên
58. (06/02/2023) Quyết định 215/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
59. (03/02/2023) Quyết định 196/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện (Lĩnh vực: Giao thông vận tải)
60. (03/02/2023) Quyết định 39/QĐ-UBDT năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc
61. (02/02/2023) Quyết định 191/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
62. (02/02/2023) Quyết định 192/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/Ban Quản lý các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
63. (17/01/2023) Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2023 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
64. (29/12/2022) Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2022 hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính do Văn phòng Quốc hội ban hành
65. (28/12/2022) Quyết định 3035/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
Văn thư, lưu trữ
1. (09/03/2023) Thông tư 1/2023/TT-BNV sửa đổi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 02/2020/TT-BNV sửa đổi Thông tư 09/2014/TT-BNV hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
2. (02/03/2023) Quyết định 470/QÐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn thư-Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa
3. (01/03/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
1. (10/03/2023) Công văn 2221/BTC-CST năm 2023 thực hiện Thông báo 36/TB-VPCP và Chỉ thị 05/CT-TTg do Bộ Tài chính ban hành
2. (10/03/2023) Kế hoạch 1297/KH-UBND thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
3. (15/02/2023) Quyết định 305/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2023
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (28/02/2023) Quy định 100-QĐ/TW năm 2023 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản do Ban Chấp hành trung ương ban hành
2. (24/02/2023) Quyết định 394/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh/Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực: Tổ chức - Biên chế; Công chức, viên chức)
3. (24/02/2023) Quyết định 396/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh do tỉnh Bạc Liêu ban hành (các lĩnh vực: Tổ chức phi chính phủ; Công chức, viên chức)
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (10/03/2023) Thông tư 05/2023/TT-BYT quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (10/03/2023) Quyết định 183/QĐ-TCT năm 2023 sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý rủi ro trực thuộc Tổng cục Thuế
3. (10/03/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng
4. (09/03/2023) Quyết định 1421/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội
5. (08/03/2023) Quyết định 616/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Cần Thơ năm 2023
6. (08/03/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu
7. (06/03/2023) Quyết định 595/QĐ-UBND năm 2023 về thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ
8. (03/03/2023) Quyết định 418/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Tiền Giang
9. (03/03/2023) Quyết định 453/QĐ-BTNMT năm 2023 về Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; văn phòng các cơ quan, đơn vị do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống thông tin nội bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
10. (02/03/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hải Dương
11. (28/02/2023) Quyết định 02/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
12. (28/02/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
13. (28/02/2023) Quyết định 420/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
1. (09/03/2023) Quyết định 1421/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội
2. (08/03/2023) Kế hoạch 142/KH-UBND về phát động thi đua thực hiện chính sách pháp luật thuế và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước năm 2023 do tỉnh Nghệ An ban hành
3. (05/03/2023) Quyết định 331/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Thực hiện thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công” trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023
4. (03/03/2023) Quyết định 327/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh Sơn La
5. (28/02/2023) Quyết định 236/QĐ-BTP về Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
6. (24/02/2023) Quyết định 399/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng)
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (09/03/2023) Quyết định 193/QĐ-BGTVT năm 2023 về tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các Cảng vụ hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (07/03/2023) Quyết định 329/QĐ-UBND năm 2023 về danh mục tài sản mua sắm tập trung đối với các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Tổ chức chính trị - xã hội
1. (09/03/2023) Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kế hoạch 71-KH/TU thực hiện Kết luận 44-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới do tỉnh Bạc Liêu ban hành
2. (09/03/2023) Công văn 1497/VPCP-KGVX năm 2023 về báo cáo hoạt động chữ thập đỏ năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
53 lượt xem
Tiêu điểm
Cơ quan thẩm quyền quản lý và cơ quan khoa học CITES Việt Nam

CITES là gì? Cơ quan thẩm quyền quản lý và cơ quan khoa học CITES Việt Nam gồm những cơ quan nào? - Trung Kiên (Tiền Giang)

Đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng

Đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng gồm những ai? Chế độ với đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng thế nào? - Kim Du ...

Thủ tục thông báo phát hành biên lai đặt in, tự in

Ai phải thông báo phát hành biên lai đặt in, tự in? Và thủ tục thông báo phát hành biên lai đặt in, tự in thế nào? - Kim Ánh (Long An)

  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;