Danh mục văn bản mới (từ ngày 22/05 - 24/05/2024)

LawNet trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 22/05 - 24/05/2024.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (21/05/2024) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2024 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Bình
2. (20/05/2024) Công văn 325/TTg-NN năm 2024 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu tái định cư Tân Tập trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (20/05/2024) Công văn 2128/TCT-CS năm 2024 giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
4. (20/05/2024) Công văn 2129/TCT-CS năm 2024 vướng mắc chính sách tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
5. (20/05/2024) Quyết định 16/2024/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
6. (17/05/2024) Quyết định 26/2024/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
7. (17/05/2024) Quyết định 1972/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất trong hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
8. (17/05/2024) Quyết định 697/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
9. (16/05/2024) Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2024 đính chính Điều 2 Quyết định 24/2023/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
10. (15/05/2024) Quyết định 1491/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, quy mô, địa điểm và loại đất trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk
11. (15/05/2024) Nghị quyết 24/NQ-HĐND phê duyệt bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2024
12. (15/05/2024) Quyết định 692/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tân Uyên và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
13. (15/05/2024) Quyết định 693/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Nậm Nhùn và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu
14. (15/05/2024) Quyết định 669/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
15. (14/05/2024) Nghị quyết 05/2024/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
16. (14/05/2024) Nghị quyết 36/NQ-HĐND sửa đổi Quy định kèm theo Nghị quyết 12/NQ-HĐND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
17. (14/05/2024) Nghị quyết 35/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 (Đợt 1)
18. (13/05/2024) Quyết định 986/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
19. (13/05/2024) Quyết định 980/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
20. (10/05/2024) Quyết định 652/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024
21. (04/05/2024) Nghị quyết 123/2024/NQ-HĐND sửa đổi Quy định về Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh kèm theo Nghị quyết 172/2019/NQ-HĐND
22. (30/04/2024) Quyết định 260/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
23. (16/04/2024) Quyết định 2020/QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
24. (15/04/2024) Quyết định 792/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
25. (27/03/2024) Quyết định 647/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi; bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị
26. (20/03/2024) Quyết định 594/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
27. (14/03/2024) Quyết định 234/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Tài nguyên
1. (21/05/2024) Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 208/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2. (21/05/2024) Thông báo 234/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) về Bộ Công Thương do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (20/05/2024) Thông tư 41/2024/TT-BTC sửa đổi Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (17/05/2024) Kế hoạch 1442/KH-UBND năm 2024 thực hiện Công điện 43/CĐ-TTg tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
5. (16/05/2024) Thông tư 05/2024/TT-BTNMT quy định về di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
6. (15/05/2024) Quyết định 675/QĐ-CT năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc
7. (15/05/2024) Quyết định 671/QĐ-CT năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực địa chất và khoáng sản trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc
8. (15/05/2024) Quyết định 02/2024/QĐ-UBND quy đinh về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức cùa Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
9. (15/05/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND phê duyệt lộ trình điều chỉnh giá nước sạch tối đa 05 năm (giai đoạn 2024-2028) trên địa bàn tỉnh Thái Bình
10. (13/05/2024) Quyết định 25/2024/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, kết nối, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
11. (13/05/2024) Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
12. (09/05/2024) Quyết định 15/2024/QĐ-UBND quy định về thời gian, tỷ lệ tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Cà Mau
13. (09/05/2024) Quyết định 516/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực địa chất và khoáng sản trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận
14. (08/05/2024) Quyết định 920/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
15. (07/05/2024) Quyết định 16/2024/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
16. (07/05/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
17. (06/05/2024) Quyết định 1181/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
18. (02/05/2024) Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Môi trường
1. (22/05/2024) Thông báo 238/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (17/05/2024) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD năm 2024 hợp nhất Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải do Bộ Xây dựng ban hành
3. (15/05/2024) Kế hoạch 1149/KH-UBND về phòng, chống thiên tai năm 2024 do tỉnh Cao Bằng ban hành
4. (15/05/2024) Quyết định 675/QĐ-CT năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc
5. (15/05/2024) Quyết định 02/2024/QĐ-UBND quy đinh về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức cùa Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
6. (13/05/2024) Quyết định 25/2024/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, kết nối, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (07/05/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
8. (06/05/2024) Quyết định 1181/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
9. (16/04/2024) Kế hoạch 249/KH-UBND năm 2024 về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nông nghiệp, nông thôn
1. (21/05/2024) Quyết định 473/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục loài cây sinh trưởng nhanh, cây sinh trưởng chậm; cây mục đích, cây phi mục đích đối với rừng phòng hộ và rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
2. (17/05/2024) Quyết định 1214/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực kiểm lâm thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
3. (17/05/2024) Quyết định 895/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y, Thủy sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
4. (17/05/2024) Quyết định 1277/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
5. (17/05/2024) Quyết định 1054/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
6. (16/05/2024) Quyết định 433/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thuỷ sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
7. (15/05/2024) Quyết định 670/QĐ-CT năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc
8. (14/05/2024) Nghị quyết 06/2024/NQ-HĐND quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
9. (14/05/2024) Quyết định 1277/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
10. (14/05/2024) Quyết định 567/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông
11. (14/05/2024) Quyết định 539/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y, Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
12. (14/05/2024) Quyết định 1275/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản, thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Khánh Hòa
13. (13/05/2024) Quyết định 947/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2030
14. (13/05/2024) Quyết định 661/QĐ-CT năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc
15. (13/05/2024) Quyết định 1234/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thuỷ sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thừa Thiên Huế
16. (13/05/2024) Quyết định 786/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Trà Vinh năm 2024
17. (13/05/2024) Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 182/QĐ-TTg do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
18. (13/05/2024) Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
19. (11/05/2024) Quyết định 1215/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
20. (10/05/2024) Quyết định 1107/QĐ-UBND năm 2024 công bố bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương
21. (10/05/2024) Quyết định 1489/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
22. (09/05/2024) Quyết định 15/2024/QĐ-UBND quy định về thời gian, tỷ lệ tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Cà Mau
23. (09/05/2024) Quyết định 522/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
24. (02/05/2024) Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trên địa bàn tỉnh Cà Mau
25. (26/04/2024) Quyết định 819/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp, Kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
26. (19/04/2024) Quyết định 756/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
27. (19/04/2024) Quyết định 755/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
28. (05/04/2024) Quyết định 770/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn 2050
29. (01/04/2024) Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2024 về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
30. (27/03/2024) Quyết định 554/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Kiểm lâm thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
31. (21/03/2024) Quyết định 486/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng theo Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND
32. (13/03/2024) Quyết định 501/QĐ-UBND về Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Tây Ninh năm 2024
Tôn giáo, tín ngưỡng
1. (09/05/2024) Kế hoạch 3299/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 43/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2026”
Trật tự an toàn xã hội
1. (17/05/2024) Kế hoạch 1442/KH-UBND năm 2024 thực hiện Công điện 43/CĐ-TTg tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2. (16/05/2024) Quyết định 3384/QĐ-BCA-C07 năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an
3. (15/05/2024) Quyết định 296/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
4. (14/05/2024) Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2024 triển khai Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 do tỉnh Cà Mau ban hành
5. (25/04/2024) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2024 triển khai Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
6. (22/03/2024) Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
7. (14/03/2024) Quyết định 503/QĐ-UBND năm 2024 về Đề án "Phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030"
An ninh quốc gia
1. (22/05/2024) Quyết định 440/QĐ-TTg năm 2024 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quốc phòng
1. (21/05/2024) Công văn 3474/VPCP-PL năm 2024 về tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
Tài chính
1. (22/05/2024) Thông báo 237/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về sửa đổi Quyết định 583/QĐ-TTg về giao dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (22/05/2024) Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2024 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (21/05/2024) Công văn 3463/VPCP-DMDN năm 2024 Báo cáo của Bộ Tài chính (11/4/2024) về chậm bàn giao Công ty Thực phẩm Miền Bắc sang công ty cổ phần do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (20/05/2024) Thông tư 02/2024/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
5. (20/05/2024) Quyết định 16/2024/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
6. (16/05/2024) Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2024 đính chính Điều 2 Quyết định 24/2023/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
7. (16/05/2024) Thông tư 28/2024/TT-BTC quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
8. (15/05/2024) Quyết định 283/QĐ-UBND giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
9. (15/05/2024) Quyết định 1698/QĐ-UBND áp dụng mức giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành Báo Bình Định năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định
10. (15/05/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND phê duyệt lộ trình điều chỉnh giá nước sạch tối đa 05 năm (giai đoạn 2024-2028) trên địa bàn tỉnh Thái Bình
11. (15/05/2024) Thông tư 12/2024/TT-BGTVT quy định về cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
12. (14/05/2024) Nghị quyết 07/2024/NQ-HĐND về Quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
13. (14/05/2024) Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2024 giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum
14. (14/05/2024) Quyết định 275/QĐ-UBND giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 tỉnh Kon Tum (từ nguồn ngân sách thành phố Hà Nội hỗ trợ)
15. (14/05/2024) Nghị quyết 06/2024/NQ-HĐND quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
16. (14/05/2024) Nghị quyết 36/NQ-HĐND sửa đổi Quy định kèm theo Nghị quyết 12/NQ-HĐND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
17. (14/05/2024) Nghị quyết 08/2024/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
18. (14/05/2024) Nghị quyết 34/NQ-HĐND điều chỉnh Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn kinh phí khắc phục thiên tai năm 2023 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
19. (10/05/2024) Quyết định 652/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024
20. (10/05/2024) Nghị quyết 32/2024/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
21. (04/05/2024) Nghị quyết 123/2024/NQ-HĐND sửa đổi Quy định về Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh kèm theo Nghị quyết 172/2019/NQ-HĐND
Bảo hiểm
1. (22/05/2024) Thông báo 237/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về sửa đổi Quyết định 583/QĐ-TTg về giao dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (10/05/2024) Kế hoạch 1709/KH-UBND năm 2024 triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do tỉnh Hải Dương ban hành
3. (10/05/2024) Nghị quyết 32/2024/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Công nghiệp
1. (21/05/2024) Công văn 3474/VPCP-PL năm 2024 về tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (21/05/2024) Công văn 3457/VPCP-CN năm 2024 triển khai các dự án Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (20/05/2024) Thông báo 232/TB-VPCP năm 2024 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về xây dựng Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (13/05/2024) Quyết định 947/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2030
5. (06/05/2024) Quyết định 504/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
6. (02/05/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2023/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang
7. (24/04/2024) Quyết định 788/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng
8. (02/04/2024) Quyết định 866/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được mới, bị bãi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai
Y tế - dược
1. (22/05/2024) Quyết định 440/QĐ-TTg năm 2024 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/05/2024) Quyết định 314/QĐ-QLD về công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Đợt 4 - Năm 2024 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
3. (21/05/2024) Quyết định 313/QĐ-QLD về công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc - Đợt 4 năm 2024 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
4. (21/05/2024) Công văn 832/KCB-PHCN&GĐ năm 2024 tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác giám sát việc khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
5. (17/05/2024) Kế hoạch 1693/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6. (17/05/2024) Quyết định 1055/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Nam Định
7. (16/05/2024) Nghị quyết 82/2024/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ túi y tế cho các bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La
8. (16/05/2024) Kế hoạch 1818/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 25-CT/TW về tiếp tục củng cố, hoàn thiện nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới do tỉnh Lai Châu ban hành
9. (15/05/2024) Quyết định 544/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, xúc tiến thương mại, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
10. (13/05/2024) Kế hoạch 1110/KH-UBND năm 2024 phòng chống bệnh ký sinh trùng, phân vùng dịch tễ bệnh ký sinh trùng thường gặp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2024-2025
11. (13/05/2024) Quyết định 786/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Trà Vinh năm 2024
12. (10/05/2024) Nghị quyết 32/2024/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
13. (03/05/2024) Quyết định 1055/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Hải Dương
14. (02/05/2024) Kế hoạch 1569/KH-UBND triển khai Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2024 do tỉnh Hải Dương ban hành
15. (02/05/2024) Kế hoạch 1570/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024 do tỉnh Hải Dương ban hành
16. (26/04/2024) Quyết định 1255/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh
17. (26/04/2024) Quyết định 475/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
18. (19/04/2024) Quyết định 3803/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục, nội dung và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực Y dược cổ truyền, lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Long An
19. (29/03/2024) Quyết định 694/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm, biên chế và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị
20. (20/03/2024) Quyết định 465/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
21. (20/03/2024) Quyết định 464/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ một số thủ tục hành chính lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
Thuế, phí, lệ phí
1. (21/05/2024) Thông báo 460/TB-TCT kết luận tại Hội nghị về triển khai công tác cải cách hiện đại hóa và chuyển đổi số ngành thuế năm 2024 do Tổng cục Thuế ban hành
2. (20/05/2024) Công văn 2127/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
3. (20/05/2024) Công văn 2133/TCT-CS năm 2024 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
4. (20/05/2024) Công văn 2132/TCT-CS năm 2024 thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
5. (20/05/2024) Thông tư 41/2024/TT-BTC sửa đổi Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6. (20/05/2024) Công văn 29272/CTHN-TTHT năm 2024 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
7. (20/05/2024) Công văn 29273/CTHN-TTHT năm 2024 về thanh toán chi phí bằng dịch vụ ví điện tử do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
8. (20/05/2024) Công văn 2128/TCT-CS năm 2024 giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
9. (20/05/2024) Công văn 2122/TCT-DNL năm 2024 thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành
10. (20/05/2024) Công văn 2129/TCT-CS năm 2024 vướng mắc chính sách tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
11. (20/05/2024) Công văn 2125/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
12. (20/05/2024) Công văn 2134/TCT-CS năm 2024 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động game, âm nhạc do Tổng cục Thuế ban hành
13. (17/05/2024) Công văn 28812/CTHN-TTHT năm 2024 về chính sách thuế đối với khoản hỗ trợ chi phí vận chuyển do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
14. (17/05/2024) Công văn 28813/CTHN-TTHT năm 2024 về sửa chữa tài sản đi thuê của đơn vị sự nghiệp do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
15. (17/05/2024) Quyết định 26/2024/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
16. (17/05/2024) Công văn 2093/TCT-TCCB năm 2024 xây dựng vị trí việc làm tại Tổng cục Thuế
17. (14/05/2024) Nghị quyết 05/2024/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
18. (22/04/2024) Quyết định 765/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi mức phí, lệ phí của một số thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Xây dựng theo Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND do tỉnh Sóc Trăng ban hành
19. (27/03/2024) Quyết định 551/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi mức phí, lệ phí của một số thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng áp dụng tại cấp huyện theo Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
20. (27/03/2024) Quyết định 556/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi mức phí, lệ phí của thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã áp dụng tại cấp huyện theo Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND do tỉnh Sóc Trăng ban hành
21. (27/03/2024) Quyết định 557/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi mức phí, lệ phí của thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng theo Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND
22. (21/03/2024) Quyết định 486/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng theo Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND
Ngân hàng, tiền tệ
1. (10/05/2024) Kế hoạch 1709/KH-UBND năm 2024 triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do tỉnh Hải Dương ban hành
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (20/05/2024) Công văn 2133/TCT-CS năm 2024 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
2. (20/05/2024) Công văn 29272/CTHN-TTHT năm 2024 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
3. (20/05/2024) Công văn 2134/TCT-CS năm 2024 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động game, âm nhạc do Tổng cục Thuế ban hành
4. (16/05/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; cán bộ, công chức, viên chức; người giữ chức danh, chức vụ, kiểm soát viên và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn
5. (16/05/2024) Thông tư 09/2024/TT-BKHĐT về biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
6. (14/05/2024) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2024 hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi số, giai đoạn 2024-2025 do tỉnh Bình Định ban hành
7. (13/05/2024) Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 182/QĐ-TTg do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
8. (10/05/2024) Quyết định 38/2024/QĐ-UBND sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận kèm theo Quyết định 49/2021/QĐ-UBND do tỉnh Ninh Thuận ban hành
9. (04/05/2024) Quyết định 263/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế phối hợp thực hiện hướng dẫn, cung cấp thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đào tạo nghề, tuyển lao động và cung ứng lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
10. (22/04/2024) Quyết định 764/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
11. (27/03/2024) Quyết định 556/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi mức phí, lệ phí của thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã áp dụng tại cấp huyện theo Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND do tỉnh Sóc Trăng ban hành
12. (27/03/2024) Quyết định 557/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi mức phí, lệ phí của thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng theo Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (23/05/2024) Công văn 3469/BCT-TTTN năm 2024 điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (22/05/2024) Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2024 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (21/05/2024) Công văn 3457/VPCP-CN năm 2024 triển khai các dự án Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (21/05/2024) Quyết định 1078/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Nam Định
5. (20/05/2024) Thông báo 232/TB-VPCP năm 2024 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về xây dựng Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (15/05/2024) Quyết định 544/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, xúc tiến thương mại, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
7. (14/05/2024) Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2024 giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum
8. (14/05/2024) Quyết định 275/QĐ-UBND giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 tỉnh Kon Tum (từ nguồn ngân sách thành phố Hà Nội hỗ trợ)
9. (14/05/2024) Quyết định 1274/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
10. (14/05/2024) Nghị quyết 34/NQ-HĐND điều chỉnh Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn kinh phí khắc phục thiên tai năm 2023 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
11. (26/04/2024) Quyết định 857/QĐ-UBND về Danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024
Lao động
1. (21/05/2024) Công điện 51/CĐ-TTg năm 2024 chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động do Thủ tướng Chính phủ điện
2. (17/05/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 41/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La
3. (16/05/2024) Công văn 2045/BLĐTBXH-CQLLĐNN năm 2024 phối hợp thông tin để ngăn chặn tình trạng lừa đảo đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Ô-xtrây-li-a trong ngành nông nghiệp do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành
4. (15/05/2024) Quyết định 283/QĐ-UBND giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
5. (14/05/2024) Kế hoạch 1637/KH-UBND năm 2024 về Đào tạo nghề cho lao động giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6. (09/05/2024) Kế hoạch 3299/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 43/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2026”
7. (07/05/2024) Quyết định 511/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
8. (04/05/2024) Quyết định 263/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế phối hợp thực hiện hướng dẫn, cung cấp thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đào tạo nghề, tuyển lao động và cung ứng lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
9. (02/05/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2023/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang
10. (29/03/2024) Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm, biên chế và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
11. (29/03/2024) Quyết định 694/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm, biên chế và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị
12. (27/03/2024) Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm; cơ cấu ngạch công chức của Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh
13. (27/03/2024) Quyết định 726/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh
14. (27/03/2024) Quyết định 727/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh
15. (27/03/2024) Quyết định 730/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh
16. (27/03/2024) Quyết định 731/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh
17. (27/03/2024) Quyết định 733/QĐ-UBND năm 2024 danh mục vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
18. (27/03/2024) Quyết định 734/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh
19. (27/03/2024) Quyết định 736/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh
20. (27/03/2024) Quyết định 739/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh
21. (27/03/2024) Quyết định 729/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh
22. (25/03/2024) Quyết định 519/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền của Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng
23. (25/03/2024) Quyết định 518/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng
24. (22/03/2024) Quyết định 507/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng
Chính sách xã hội
1. (21/05/2024) Quyết định 1529/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch thực hiện tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg và 28/2023/QĐ-TTg
2. (20/05/2024) Công văn 2090/BLÐTBXH-CBTXH năm 2024 về tiếp tục thực hiện kết nối Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh với Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về trợ giúp xã hội do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành
3. (17/05/2024) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2024 thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg và 28/2023/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
4. (13/05/2024) Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2024 thực hiện Kế hoạch 217-KH/TU thực hiện Kế hoạch 19-KH/TW; Chương trình 66-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới do tỉnh Cà Mau ban hành
Giáo dục, đào tạo
1. (22/05/2024) Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT năm 2024 đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT sửa đổi quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (21/05/2024) Kế hoạch 144/KH-UBND kiểm tra công tác chuẩn bị và công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 do tỉnh Sơn La ban hành
3. (20/05/2024) Kế hoạch 1195/KH-UBND tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
4. (20/05/2024) Chỉ thị 04/CT-UBND tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
5. (12/05/2024) Kế hoạch 2036/KH-UBND năm 2024 thực hiện Kế hoạch 296-KH/TU thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông do tỉnh Ninh Thuận ban hành
6. (10/05/2024) Quyết định 168/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ năm học 2024-2025
7. (10/05/2024) Quyết định 169/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt điều chỉnh danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 6, lớp 7, lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ năm học 2024-2025
8. (10/05/2024) Quyết định 558/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
9. (10/05/2024) Kế hoạch 1362/KH-UBND năm 2024 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2024-2030
10. (09/05/2024) Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh Cà Mau
11. (08/05/2024) Quyết định 272/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
12. (07/05/2024) Kế hoạch 1950/KH-UBND năm 2024 triển khai, sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường, lớp học và đội ngũ giáo viên đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2024-2025
13. (03/05/2024) Quyết định 1064/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương
14. (26/04/2024) Công văn 2545/SGDĐT-KTKĐ năm 2024 hướng dẫn đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 thường trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
15. (27/03/2024) Quyết định 731/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh
16. (27/03/2024) Quyết định 733/QĐ-UBND năm 2024 danh mục vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
17. (22/03/2024) Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Giao thông, vận tải
1. (22/05/2024) Công văn 3505/VPCP-CN năm 2024 Xem xét, thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (20/05/2024) Quyết định 2611/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt, bãi bỏ các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội
3. (20/05/2024) Nghị định 57/2024/NĐ-CP quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
4. (17/05/2024) Quyết định 610/QĐ-BGTVT năm 2024 phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Liên Khương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (16/05/2024) Quyết định 1962/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa
6. (15/05/2024) Quyết định 274/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
7. (15/05/2024) Thông tư 12/2024/TT-BGTVT quy định về cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
8. (15/05/2024) Quyết định 546/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận
9. (14/05/2024) Quyết định 968/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
10. (14/05/2024) Quyết định 271/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum
11. (14/05/2024) Quyết định 1258/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (13/05/2024) Quyết định 660/QĐ-CT năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc
13. (13/05/2024) Quyết định 1656/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
14. (08/05/2024) Quyết định 515/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận
15. (02/05/2024) Quyết định 355/QĐ-TTg năm 2024 sửa đổi thẩm quyền của trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
16. (22/04/2024) Quyết định 763/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng kiểm thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
17. (19/04/2024) Quyết định 964/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương
18. (27/03/2024) Quyết định 729/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (22/05/2024) Quyết định 442/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/05/2024) Quyết định 1063/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, nhà ở, hoạt động xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành xây dựng tỉnh Bình Thuận
3. (21/05/2024) Công văn 2198/BXD-HĐXD năm 2024 tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
4. (20/05/2024) Thông tư 02/2024/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
5. (17/05/2024) Quyết định 610/QĐ-BGTVT năm 2024 phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Liên Khương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (15/05/2024) Quyết định 296/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
7. (22/04/2024) Quyết định 765/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi mức phí, lệ phí của một số thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Xây dựng theo Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND do tỉnh Sóc Trăng ban hành
8. (27/03/2024) Quyết định 551/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi mức phí, lệ phí của một số thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng áp dụng tại cấp huyện theo Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
9. (27/03/2024) Quyết định 726/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh
Khoa học, công nghệ
1. (20/05/2024) Quyết định 1989/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Điều lệ Hội các ngành Sinh học và Hóa học tỉnh Thanh Hóa
2. (07/05/2024) Quyết định 395/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt chuẩn hóa Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình
3. (25/04/2024) Quyết định 794/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng
4. (02/04/2024) Quyết định 866/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được mới, bị bãi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai
5. (27/03/2024) Quyết định 730/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh
6. (20/03/2024) Quyết định 463/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng
Bưu chính, viễn thông
1. (21/05/2024) Thông báo 460/TB-TCT kết luận tại Hội nghị về triển khai công tác cải cách hiện đại hóa và chuyển đổi số ngành thuế năm 2024 do Tổng cục Thuế ban hành
2. (21/05/2024) Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2024 về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
3. (20/05/2024) Công văn 2090/BLÐTBXH-CBTXH năm 2024 về tiếp tục thực hiện kết nối Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh với Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về trợ giúp xã hội do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành
4. (16/05/2024) Công văn 1901/BTTTT-VCL năm 2024 hướng dẫn triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
5. (15/05/2024) Quyết định 670/QĐ-CT năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc
6. (14/05/2024) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2024 hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi số, giai đoạn 2024-2025 do tỉnh Bình Định ban hành
7. (13/05/2024) Kế hoạch 200/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (07/05/2024) Kế hoạch 1956/KH-UBND năm 2024 triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
9. (06/05/2024) Quyết định 1062/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương
10. (03/05/2024) Quyết định 1063/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
11. (30/04/2024) Quyết định 480/QĐ-UBND năm 2024 bổ sung Danh mục Dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận
12. (12/04/2024) Kế hoạch 1082/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 do tỉnh Tây Ninh ban hành
13. (29/03/2024) Quyết định 834/QĐ-UBND năm 2024 về danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa tỉnh Đồng Nai
14. (29/03/2024) Kế hoạch 115/KH-UBND về chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh năm 2024
Thông tin báo chí, xuất bản
1. (15/05/2024) Quyết định 674/QĐ-CT năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
2. (15/05/2024) Quyết định 1698/QĐ-UBND áp dụng mức giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành Báo Bình Định năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định
3. (14/05/2024) Quyết định 1273/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa
4. (07/05/2024) Quyết định 09/2024/QĐ-UBND quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên
5. (25/04/2024) Quyết định 1471/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định
6. (24/04/2024) Quyết định 785/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (22/05/2024) Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2024 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/05/2024) Công văn 3214/BTNMT-BHĐVN-TTTT về tổ chức hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2024 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (17/05/2024) Kế hoạch 1699/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4. (15/05/2024) Quyết định 673/QĐ-CT năm 2024 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
5. (04/05/2024) Quyết định 498/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
6. (30/04/2024) Quyết định 478/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Ninh Thuận
7. (19/04/2024) Quyết định 967/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
8. (19/04/2024) Quyết định 691/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
9. (10/04/2024) Quyết định 687/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
10. (29/03/2024) Quyết định 628/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch triển khai Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng" giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Bổ trợ tư pháp
1. (21/05/2024) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 315/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2. (20/05/2024) Quyết định 24/2024/QĐ-UBND áp dụng hình thức và quy trình lựa chọn luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước Việt Nam, Cơ quan nhà nước tại Cơ quan tài phán nước ngoài hoặc quốc tế theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 29 Luật Đấu thầu do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (15/05/2024) Kế hoạch 1402/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
4. (10/05/2024) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh Cà Mau
5. (09/04/2024) Quyết định 677/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
6. (20/03/2024) Quyết định 461/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ một số thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
Hành chính tư pháp
1. (12/04/2024) Quyết định 701/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nuôi con nuôi áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
2. (12/04/2024) Quyết định 700/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Nuôi con nuôi áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Hình sự
1. (15/03/2024) Thông tư 10/2024/TT-BCA quy định về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù của lực lượng Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
2. (14/03/2024) Quyết định 503/QĐ-UBND năm 2024 về Đề án "Phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030"
Thi hành án
1. (15/03/2024) Thông tư 10/2024/TT-BCA quy định về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù của lực lượng Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (23/05/2024) Quyết định 444/QĐ-TTg năm 2024 Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (22/05/2024) Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT năm 2024 đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT sửa đổi quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (21/05/2024) Công văn 3474/VPCP-PL năm 2024 về tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (21/05/2024) Nghị quyết 74/NQ-CP năm 2024 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng do Chính phủ ban hành
5. (21/05/2024) Quyết định 1063/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, nhà ở, hoạt động xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành xây dựng tỉnh Bình Thuận
6. (21/05/2024) Quyết định 1078/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Nam Định
7. (20/05/2024) Công văn 3445/VPCP-PL về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất, pháp điển văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (20/05/2024) Quyết định 2611/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt, bãi bỏ các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội
9. (20/05/2024) Công văn 3439/VPCP-TH về xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (20/05/2024) Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2024 tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
11. (20/05/2024) Quyết định 1166/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
12. (19/05/2024) Quyết định 22/2024/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
13. (18/05/2024) Báo cáo 248/BC-CP năm 2024 về kết quả rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập về thủ tục hành chính do Chính phủ ban hành
14. (17/05/2024) Quyết định 1214/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực kiểm lâm thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
15. (17/05/2024) Quyết định 895/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y, Thủy sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
16. (17/05/2024) Kế hoạch 1711/KH-UBND triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2024
17. (17/05/2024) Quyết định 1277/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
18. (17/05/2024) Quyết định 1055/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Nam Định
19. (17/05/2024) Quyết định 1054/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
20. (16/05/2024) Quyết định 433/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thuỷ sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
21. (16/05/2024) Quyết định 438/QĐ-UBND năm 2024 công bố bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình
22. (16/05/2024) Quyết định 439/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình
23. (16/05/2024) Quyết định 1962/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa
24. (16/05/2024) Quyết định 3384/QĐ-BCA-C07 năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an
25. (16/05/2024) Công văn 1901/BTTTT-VCL năm 2024 hướng dẫn triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
26. (15/05/2024) Quyết định 15/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2013/QĐ-UBND quy định về quản lý các Dự án, nhiệm vụ từ nguồn chi sự nghiệp môi trường cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định 52/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 23/2013/QĐ-UBND
27. (15/05/2024) Quyết định 675/QĐ-CT năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc
28. (15/05/2024) Quyết định 674/QĐ-CT năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
29. (15/05/2024) Quyết định 673/QĐ-CT năm 2024 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
30. (15/05/2024) Quyết định 671/QĐ-CT năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực địa chất và khoáng sản trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc
31. (15/05/2024) Quyết định 670/QĐ-CT năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc
32. (15/05/2024) Quyết định 274/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
33. (15/05/2024) Quyết định 672/QĐ-CT năm 2024 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
34. (15/05/2024) Quyết định 1290/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh Khánh Hòa và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
35. (15/05/2024) Quyết định 544/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, xúc tiến thương mại, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
36. (15/05/2024) Quyết định 546/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận
37. (14/05/2024) Quyết định 968/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
38. (14/05/2024) Nghị quyết 07/2024/NQ-HĐND về Quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
39. (14/05/2024) Quyết định 271/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum
40. (14/05/2024) Quyết định 817/QĐ-UBND năm 2024 công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh
41. (14/05/2024) Quyết định 1277/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
42. (14/05/2024) Quyết định 1258/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
43. (14/05/2024) Quyết định 567/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông
44. (14/05/2024) Quyết định 539/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y, Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
45. (14/05/2024) Quyết định 1275/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản, thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Khánh Hòa
46. (14/05/2024) Quyết định 1273/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa
47. (14/05/2024) Quyết định 1274/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
48. (14/05/2024) Quyết định 959/QĐ-UBND năm 2024 công bố thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau
49. (13/05/2024) Quyết định 1092/QĐ-BTC năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính kỳ 2019-2023
50. (13/05/2024) Quyết định 661/QĐ-CT năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc
51. (13/05/2024) Quyết định 660/QĐ-CT năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc
52. (13/05/2024) Quyết định 1656/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
53. (13/05/2024) Quyết định 1659/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
54. (13/05/2024) Quyết định 1234/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thuỷ sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thừa Thiên Huế
55. (13/05/2024) Kế hoạch 93/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định
56. (11/05/2024) Quyết định 1215/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
57. (10/05/2024) Quyết định 15/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về lĩnh vực quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu
58. (10/05/2024) Quyết định 36/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 67/2023/QĐ-UBND định mức lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và quy định nội dung, mức chi hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
59. (10/05/2024) Quyết định 1107/QĐ-UBND năm 2024 công bố bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương
60. (10/05/2024) Quyết định 1489/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
61. (09/05/2024) Quyết định 516/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực địa chất và khoáng sản trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận
62. (09/05/2024) Quyết định 522/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
63. (08/05/2024) Quyết định 515/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận
64. (08/05/2024) Quyết định 17/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 39/2019/QĐ-UBND điều chỉnh Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
65. (08/05/2024) Quyết định 1615/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện trong lĩnh vực Viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định
66. (07/05/2024) Quyết định 511/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
67. (07/05/2024) Quyết định 395/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt chuẩn hóa Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình
68. (06/05/2024) Quyết định 1181/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
69. (06/05/2024) Quyết định 504/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
70. (06/05/2024) Quyết định 1062/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương
71. (04/05/2024) Quyết định 498/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
72. (03/05/2024) Quyết định 1063/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
73. (03/05/2024) Quyết định 1064/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương
74. (03/05/2024) Quyết định 1055/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Hải Dương
75. (30/04/2024) Quyết định 478/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Ninh Thuận
76. (30/04/2024) Kế hoạch 1838/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 635/QĐ-BTP trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
77. (30/04/2024) Quyết định 480/QĐ-UBND năm 2024 bổ sung Danh mục Dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận
78. (30/04/2024) Quyết định 260/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
79. (26/04/2024) Quyết định 819/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp, Kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
80. (26/04/2024) Quyết định 1255/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh
81. (26/04/2024) Quyết định 475/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
82. (25/04/2024) Quyết định 794/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng
83. (25/04/2024) Quyết định 1471/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định
84. (24/04/2024) Quyết định 785/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
85. (24/04/2024) Quyết định 15/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 39/2017/QĐ-UBND quy định chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre
86. (24/04/2024) Quyết định 788/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng
87. (22/04/2024) Quyết định 763/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng kiểm thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
88. (22/04/2024) Quyết định 764/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
89. (19/04/2024) Quyết định 3803/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục, nội dung và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực Y dược cổ truyền, lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Long An
90. (19/04/2024) Quyết định 756/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
91. (19/04/2024) Quyết định 755/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
92. (19/04/2024) Quyết định 967/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
93. (19/04/2024) Quyết định 691/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
94. (19/04/2024) Quyết định 966/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
95. (19/04/2024) Quyết định 1282/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
96. (19/04/2024) Quyết định 964/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương
97. (19/04/2024) Quyết định 965/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương
98. (12/04/2024) Quyết định 701/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nuôi con nuôi áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
99. (12/04/2024) Quyết định 700/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Nuôi con nuôi áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
100. (12/04/2024) Quyết định 885/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương
101. (10/04/2024) Quyết định 687/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
102. (09/04/2024) Quyết định 677/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
103. (02/04/2024) Quyết định 866/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được mới, bị bãi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai
104. (29/03/2024) Quyết định 834/QĐ-UBND năm 2024 về danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa tỉnh Đồng Nai
105. (29/03/2024) Quyết định 594/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
106. (27/03/2024) Quyết định 647/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi; bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị
107. (27/03/2024) Quyết định 557/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi mức phí, lệ phí của thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng theo Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND
108. (27/03/2024) Quyết định 554/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Kiểm lâm thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
109. (25/03/2024) Quyết định 519/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền của Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng
110. (25/03/2024) Quyết định 518/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng
111. (22/03/2024) Quyết định 507/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng
112. (21/03/2024) Quyết định 486/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng theo Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND
113. (20/03/2024) Quyết định 465/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
114. (20/03/2024) Quyết định 461/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ một số thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
115. (20/03/2024) Quyết định 464/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ một số thủ tục hành chính lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
116. (20/03/2024) Quyết định 463/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng
117. (29/02/2024) Quyết định 667/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk kỳ 2019-2023
Văn thư, lưu trữ
1. (17/05/2024) Kế hoạch 366/KH-UBND năm 2024 thu thập tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2024-2030
2. (13/05/2024) Kế hoạch 200/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (13/05/2024) Quyết định 25/2024/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, kết nối, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (12/04/2024) Kế hoạch 1082/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 do tỉnh Tây Ninh ban hành
Dân tộc
1. (21/05/2024) Quyết định 1529/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch thực hiện tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg và 28/2023/QĐ-TTg
2. (17/05/2024) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2024 thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg và 28/2023/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3. (15/05/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng phương tiện nghe nhìn cấp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn từ năm 2024-2025
4. (09/05/2024) Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (20/05/2024) Quyết định 669/QĐ-TCT năm 2024 về Quy chế quản lý, sử dụng và tổ chức thi, kiểm tra trên phần mềm thi trực tuyến của Tổng cục Thuế
2. (18/05/2024) Quyết định 15/2024/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình
3. (17/05/2024) Quyết định 15/2024/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định
4. (17/05/2024) Công văn 2093/TCT-TCCB năm 2024 xây dựng vị trí việc làm tại Tổng cục Thuế
5. (16/05/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; cán bộ, công chức, viên chức; người giữ chức danh, chức vụ, kiểm soát viên và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn
6. (15/05/2024) Quyết định 1290/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh Khánh Hòa và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
7. (14/05/2024) Nghị quyết 41/NQ-HĐND phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
8. (14/05/2024) Quy định 146-QĐ/TW năm 2024 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
9. (13/05/2024) Quyết định 261/QĐ-UBND về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2024
10. (10/05/2024) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình 62-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới do tỉnh Cà Mau ban hành
11. (10/05/2024) Quy định 145-QĐ/TW năm 2024 về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp do Ban chấp hành Trung ương ban hành
12. (09/05/2024) Kế hoạch 3299/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 43/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2026”
13. (08/05/2024) Quyết định 1615/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện trong lĩnh vực Viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định
14. (22/04/2024) Kế hoạch 1459/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới" do tỉnh Hải Dương ban hành
15. (29/03/2024) Quyết định 694/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm, biên chế và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị
16. (27/03/2024) Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm; cơ cấu ngạch công chức của Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh
17. (27/03/2024) Quyết định 726/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh
18. (27/03/2024) Quyết định 727/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh
19. (27/03/2024) Quyết định 730/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh
20. (27/03/2024) Quyết định 731/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh
21. (27/03/2024) Quyết định 733/QĐ-UBND năm 2024 danh mục vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
22. (27/03/2024) Quyết định 734/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh
23. (27/03/2024) Quyết định 736/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh
24. (27/03/2024) Quyết định 739/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh
25. (27/03/2024) Quyết định 729/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (21/05/2024) Thông báo 234/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) về Bộ Công Thương do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (17/05/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quyết định 23/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương
3. (17/05/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 41/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La
4. (17/05/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 13 Điều 2 Quyết định 25/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Định
5. (16/05/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
6. (15/05/2024) Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2024 thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023-2025
7. (15/05/2024) Quyết định 02/2024/QĐ-UBND quy đinh về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức cùa Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
8. (14/05/2024) Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2024 tán thành chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế
9. (14/05/2024) Kế hoạch 160/KH-UBND về xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2024
10. (14/05/2024) Quyết định 13/2024/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình
11. (14/05/2024) Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2024 thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
12. (14/05/2024) Quy định 146-QĐ/TW năm 2024 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
13. (14/05/2024) Quyết định 147-QĐ/TW năm 2024 về Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
14. (13/05/2024) Quyết định 265/QĐ-UBND năm 2024 về tổ chức lại các tổ chức hành chính thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
15. (07/05/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
16. (07/05/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
17. (03/05/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
18. (02/05/2024) Quyết định 355/QĐ-TTg năm 2024 sửa đổi thẩm quyền của trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
19. (29/03/2024) Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm, biên chế và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
1. (20/05/2024) Quyết định 1166/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
2. (15/05/2024) Quyết định 672/QĐ-CT năm 2024 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
3. (14/05/2024) Quyết định 817/QĐ-UBND năm 2024 công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh
4. (13/05/2024) Quyết định 1659/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
5. (06/05/2024) Quyết định 17/2024/QĐ-UBND quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (20/05/2024) Quyết định 27/2024/QĐ-UBND về Quy định giá cho thuê tài sản Nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương tại Khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
2. (17/05/2024) Quyết định 572/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch triển khai Quyết định 213/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
3. (09/05/2024) Quyết định 15/2024/QĐ-UBND quy định về thời gian, tỷ lệ tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Cà Mau
4. (08/05/2024) Quyết định 276/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý do tỉnh Ninh Thuận ban hành
5. (02/05/2024) Quyết định 1280/QĐ-UBND năm 2024 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, mức giá mua xe và phương thức quản lý xe ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh ủy, đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy và xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh
Tổ chức chính trị - xã hội
1. (20/05/2024) Quyết định 1989/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Điều lệ Hội các ngành Sinh học và Hóa học tỉnh Thanh Hóa
2. (13/05/2024) Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 182/QĐ-TTg do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
139 lượt xem
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;