Danh mục văn bản mới (từ ngày 22/02 - 24/02/2023)

LawNet trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 22/02 - 24/02/2023.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (20/02/2023) Quyết định 92/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Ban Quản lý rừng đặc dụng Tân Trào thuộc Chi cục Kiểm lâm, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
2. (20/02/2023) Quyết định 82/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
3. (17/02/2023) Quyết định 330/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn thành phố Cần Thơ
4. (17/02/2023) Quyết định 282/QĐ-UBND năm 2023 về kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 45-CTr/TU do tỉnh Đồng Nai ban hành
5. (17/02/2023) Quyết định 239/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
6. (15/02/2023) Quyết định 280/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
7. (14/02/2023) Kế hoạch 25/KH-UBND năm 2023 về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do tỉnh Tuyên Quang ban hành
8. (13/02/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND quy định định mức đất sản xuất để thực hiện Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất theo Quyết định 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
9. (08/02/2023) Quyết định 183/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
10. (03/02/2023) Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2023 quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
11. (03/02/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020-2024)
12. (02/02/2023) Quyết định 204/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
13. (27/01/2023) Quyết định 198/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
14. (30/12/2022) Quyết định 3733/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
15. (30/12/2022) Quyết định 3732/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
16. (30/12/2022) Quyết định 3729/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
17. (30/12/2022) Quyết định 3728/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
18. (30/12/2022) Quyết định 3726/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
19. (30/12/2022) Quyết định 3725/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
20. (30/12/2022) Quyết định 3724/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
21. (30/12/2022) Quyết định 3723/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
22. (30/12/2022) Quyết định 3730/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
23. (30/12/2022) Quyết định 3727/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
24. (30/12/2022) Quyết định 3731/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
25. (29/12/2022) Quyết định 3023/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
26. (14/12/2022) Công văn 4728/TCT-CS năm 2022 về chính sách sử dụng đất đối với người có công với cách mạng do Tổng cục Thuế ban hành
27. (09/12/2022) Nghị quyết 94/NQ-HĐND năm 2022 thông qua công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2025
28. (09/12/2022) Nghị quyết 55/NQ-HĐND năm 2022 về điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020
Tài nguyên
1. (22/02/2023) Công văn 856/BCT-TKNL về phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 do Bộ Công Thương ban hành
2. (20/02/2023) Quyết định 206/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
3. (10/02/2023) Công văn 638/BTNMT-TNN năm 2023 thực hiện Nghị định 02/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (08/02/2023) Công văn 576/BTNMT-VP đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường năm 2023 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
5. (21/12/2022) Công văn 4831/TCT-DNL năm 2022 về chính sách thuế tài nguyên do Tổng cục Thuế ban hành
6. (09/12/2022) Nghị quyết 105/NQ-HĐND năm 2022 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
7. (09/12/2022) Nghị quyết 104/NQ-HĐND năm 2022 về điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2030
8. (08/12/2022) Quyết định 3397/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường, lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi các thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Nai
Môi trường
1. (23/02/2023) Quyết định 146/QĐ-TTg năm 2023 về Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/02/2023) Quyết định 61/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt đơn giá dịch vụ sự nghiệp công: quét dọn vệ sinh khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào do tỉnh Tuyên Quang ban hành
3. (20/02/2023) Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2023 về Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
4. (20/02/2023) Kế hoạch 32/KH-UBND về tổ chức "Trồng cây xanh phân tán năm 2023" trên địa bàn thành phố Cần Thơ
5. (20/02/2023) Quyết định 206/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
6. (17/02/2023) Chỉ thị 02/CT-UBND về tổ chức diễn tập ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn huyện Hàm Yên; diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang năm 2023
7. (10/02/2023) Công văn 638/BTNMT-TNN năm 2023 thực hiện Nghị định 02/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
8. (08/02/2023) Công văn 576/BTNMT-VP đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường năm 2023 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
9. (06/02/2023) Quyết định 02/2023/QĐ-UBND bổ sung vị trí đổ chất nạo vét trên đất liền vào Phụ lục 1 của Quyết định 47/2022/QĐ-UBND quy định khu vực, địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật chất nạo vét từ các hệ thống giao thông đường thủy nội địa và đường biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
10. (01/02/2023) Công văn 373/BTNMT-MT năm 2023 hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2022 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
11. (30/12/2022) Quyết định 3674/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2025
12. (28/12/2022) Công văn 4952/TCT-KK năm 2022 về kê khai thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Thuế ban hành
13. (09/12/2022) Nghị quyết 105/NQ-HĐND năm 2022 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
14. (08/12/2022) Quyết định 3397/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường, lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi các thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Nai
Nông nghiệp, nông thôn
1. (23/02/2023) Nghị quyết 23/NQ-CP năm 2023 về thí điểm cho phép tác động vào rừng tự nhiên để làm một số công trình tạm (đường công vụ, bãi tập kết vật liệu) phục vụ thi công Dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ trên địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành
2. (22/02/2023) Quyết định 583/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ (đưa ra khỏi Danh mục thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Nông nghiệp, Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
3. (22/02/2023) Quyết định 276/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
4. (22/02/2023) Quyết định 231/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam
5. (21/02/2023) Quyết định 16/2023/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
6. (21/02/2023) Quyết định 129/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
7. (21/02/2023) Quyết định 257/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bãi bỏ; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
8. (21/02/2023) Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính các lĩnh vực thú y, lâm nghiệp, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
9. (21/02/2023) Quyết định 253/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
10. (21/02/2023) Quyết định 331/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
11. (20/02/2023) Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
12. (20/02/2023) Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2023 về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, đến năm 2025
13. (20/02/2023) Quyết định 372/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ
14. (20/02/2023) Quyết định 76/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Thú y áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
15. (20/02/2023) Quyết định 207/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước
16. (20/02/2023) Quyết định 333/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
17. (17/02/2023) Quyết định 314/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
18. (17/02/2023) Quyết định 212/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
19. (06/02/2023) Quyết định 172/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
20. (03/02/2023) Quyết định 240/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục và quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính mới; danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
21. (02/02/2023) Quyết định 299/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã)
22. (30/01/2023) Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt 03 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung (02 quy trình trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, 01 quy trình trong lĩnh vực thú ý) thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
23. (19/01/2023) Quyết định 375/QĐ-BNN-TCLN năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
24. (19/01/2023) Quyết định 118/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi/ bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai
25. (17/01/2023) Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm do tỉnh Thanh Hóa ban hành
26. (30/12/2022) Quyết định 3451/QĐ-UBND năm 2022 công bố giá thành sản xuất thóc dự tính các vụ sản xuất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
27. (20/12/2022) Kế hoạch 269/KH-UBND năm 2022 về rà soát, lập thủ tục cấp giấy, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
28. (16/12/2022) Kế hoạch 265/KH-UBND năm 2022 về phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2030
29. (12/12/2022) Quyết định 3159/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch đổi mới và phát triển hợp tác xã nông nghiệp của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030
30. (09/12/2022) Nghị quyết 55/NQ-HĐND năm 2022 về điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020
Tôn giáo, tín ngưỡng
1. (09/12/2022) Kế hoạch 260/KH-UBND năm 2022 về bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2026
Trật tự an toàn xã hội
1. (23/02/2023) Chỉ thị 05/CT-TTg tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/02/2023) Công văn 639/BNV-VP năm 2023 về triển khai Quyết định 893/QĐ-TTg và 06/QĐ-TTg do Bộ Nội vụ ban hành
3. (20/02/2023) Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2023 về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, đến năm 2025
4. (17/02/2023) Chỉ thị 02/CT-UBND về tổ chức diễn tập ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn huyện Hàm Yên; diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang năm 2023
5. (17/02/2023) Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên địa bàn thành phố Hà Nội
6. (15/02/2023) Kế hoạch 43/KH-UBND Phòng, chống, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2023 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
7. (31/01/2023) Công văn 221/LĐTBXH-PCTNXH năm 2023 thực hiện lồng ghép hoạt động phòng ngừa mại dâm với các chương trình có liên quan tại địa bàn cơ sở do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
8. (15/01/2023) Kế hoạch 05/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới do tỉnh Thanh Hóa ban hành
9. (13/01/2023) Thông tư 02/2023/TT-BCA quy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Quốc phòng
1. (22/02/2023) Kế hoạch 7/KH-HĐGDQPANTW về giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023 do Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương ban hành
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (20/02/2023) Nghị quyết 21/NQ-CP năm 2023 về Chương trình hành động giai đoạn 2022-2026 thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030 do Chính phủ ban hành
2. (13/02/2023) Kế hoạch 27/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại năm 2023 do tỉnh Cà Mau ban hành
3. (16/01/2023) Quyết định 97/QĐ-CTN năm 2023 về đàm phán Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Việt Nam và Bê-la-rút do Chủ tịch nước ban hành
4. (13/12/2022) Quyết định 3442/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai
Tài chính
1. (23/02/2023) Quyết định 241/QĐ-BTC năm 2023 về xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022-2023 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (22/02/2023) Quyết định 141/QĐ-TTg năm 2023 về điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (21/02/2023) Quyết định 139/QĐ-TTg về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lạng Sơn để hỗ trợ nhân dân trong thời giáp hạt năm 2023 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (21/02/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND về Quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
5. (21/02/2023) Quyết định 212/QĐ-UBND về giao chi tiết kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (đợt 1) do tỉnh Bình Phước ban hành
6. (21/02/2023) Quyết định 61/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt đơn giá dịch vụ sự nghiệp công: quét dọn vệ sinh khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào do tỉnh Tuyên Quang ban hành
7. (20/02/2023) Thông báo 717/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với DETTOL REPLENISHING do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
8. (20/02/2023) Thông báo 716/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với DETTOL ORIGINAL ANTIBACTERIAL SOAP do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
9. (20/02/2023) Thông tư 04/2023/TT-BCT quy định về áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu trong giai đoạn 2023-2027 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
10. (16/02/2023) Kế hoạch 23/KH-UBND năm 2023 về hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá đến năm 2030 do tỉnh Ninh Bình ban hành
11. (16/02/2023) Quyết định 199/QĐ-TCHQ Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, Quyết định 33/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Tài chính do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
12. (03/02/2023) Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2023 công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
13. (03/02/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020-2024)
14. (02/02/2023) Công văn 929/BTC-TCDN năm 2023 về nguồn thu từ bán vốn nhà nước nộp về Ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tài chính ban hành
15. (31/01/2023) Quyết định 167/QĐ-UBND về Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của tỉnh Quảng Trị
16. (30/01/2023) Kế hoạch 405/KH-UBND năm 2023 về phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
17. (19/01/2023) Kế hoạch 370/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 do tỉnh Bến Tre ban hành
18. (18/01/2023) Công văn 349/TCHQ-TXNK năm 2023 xử lý thuế hàng hóa tạm nhập và tái nhập do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (17/01/2023) Quyết định 105/QĐ-UBND phê duyệt nội dung Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 của Thanh tra tỉnh Đồng Nai
20. (04/01/2023) Nghị quyết 03/NQ-HĐND năm 2023 về hỗ trợ ngân sách cấp huyện và chi thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của tỉnh Thừa Thiên Huế
21. (30/12/2022) Quyết định 3451/QĐ-UBND năm 2022 công bố giá thành sản xuất thóc dự tính các vụ sản xuất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
22. (30/12/2022) Quyết định 3496/QĐ-UBND năm 2022 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Quảng Trị
23. (30/12/2022) Quyết định 3507/QĐ-UBND năm 2022 công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Quảng Trị
24. (27/12/2022) Kế hoạch 8395/KH-UBND năm 2022 thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước năm 2023 do tỉnh Bến Tre ban hành
25. (26/12/2022) Quyết định 2980/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài chính đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bến Tre
26. (10/12/2022) Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2022 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Tiền Giang
27. (09/12/2022) Nghị quyết 105/NQ-HĐND năm 2022 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
28. (09/12/2022) Nghị quyết 57/NQ-HĐND năm 2022 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
29. (09/12/2022) Nghị quyết 92/NQ-HĐND năm 2022 về giám sát tình hình vận động, quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
30. (09/12/2022) Nghị quyết 55/NQ-HĐND năm 2022 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
31. (09/12/2022) Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2022 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Yên Bái ban hành
32. (09/12/2022) Nghị quyết 84/NQ-HĐND năm 2022 về kế hoạch đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2023 do tỉnh Quảng Trị ban hành
33. (09/12/2022) Nghị quyết 83/NQ-HĐND năm 2022 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 do tỉnh Quảng Trị ban hành
34. (09/12/2022) Nghị quyết 47/NQ-HĐND về giao bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 từ nguồn tiết kiệm chi so với dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2021 do tỉnh Yên Bái ban hành
35. (09/12/2022) Nghị quyết 46/NQ-HĐND năm 2022 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh Yên Bái ban hành
Bảo hiểm
1. (04/01/2023) Công văn 09/BHXH-TĐKT về phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2023 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Công nghiệp
1. (23/02/2023) Nghị quyết 23/NQ-CP năm 2023 về thí điểm cho phép tác động vào rừng tự nhiên để làm một số công trình tạm (đường công vụ, bãi tập kết vật liệu) phục vụ thi công Dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ trên địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành
2. (21/02/2023) Công văn 818/BCT-DKT năm 2023 về đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí do Bộ Công thương ban hành
3. (23/12/2022) Quyết định 2879/QĐ-BCT năm 2022 phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Y tế - dược
1. (21/02/2023) Quyết định 386/QĐ-UBND năm 2023 về giao Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ là Đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương năm 2023-2025
2. (20/02/2023) Công văn 787/BYT-ATTP năm 2023 về tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể do Bộ Y tế ban hành
3. (17/02/2023) Công văn 279/VSDTTU&-TCQG năm 2023 về khẩn trương tiếp nhận và tăng cường triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 phân bổ đợt 185 và 186 do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
4. (17/02/2023) Kế hoạch 25/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023
5. (16/02/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 34/2014/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
6. (15/02/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh
7. (11/01/2023) Công văn 155/BYT-DP về tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023 do Bộ Y tế ban hành
8. (03/01/2023) Quyết định 01/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
9. (09/12/2022) Nghị quyết 87/NQ-HĐND năm 2022 về phát triển hệ thống y tế, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở y tế công lập đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026, định hướng đến 2030
10. (01/12/2022) Quyết định 2767/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục 07 thủ tục hành chính bị bãi bỏ (03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực mỹ phẩm; 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực giám định y khoa và 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực trang thiết bị y tế) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre
Thuế, phí, lệ phí
1. (24/02/2023) Đề cương Dự thảo Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi
2. (21/02/2023) Công văn 6867/CTHN-TTHT năm 2023 về thuế suất giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (21/02/2023) Công văn 1585/BTC-CST năm 2023 lấy ý kiến về lập đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) do Bộ Tài chính ban hành
4. (20/02/2023) Thông tư 04/2023/TT-BCT quy định về áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu trong giai đoạn 2023-2027 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
5. (03/02/2023) Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2023 quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
6. (18/01/2023) Công văn 349/TCHQ-TXNK năm 2023 xử lý thuế hàng hóa tạm nhập và tái nhập do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (28/12/2022) Công văn 4952/TCT-KK năm 2022 về kê khai thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Thuế ban hành
8. (23/12/2022) Công văn 4868/TCT-KK năm 2022 về kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
9. (21/12/2022) Công văn 4831/TCT-DNL năm 2022 về chính sách thuế tài nguyên do Tổng cục Thuế ban hành
10. (21/12/2022) Kế hoạch 271/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025
11. (19/12/2022) Công văn 15769/CTTPHCM-TTHT năm 2022 hướng dẫn chế độ thuế và quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
12. (16/12/2022) Công văn 4768/TCT-KK năm 2022 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
13. (12/12/2022) Công văn 4679/TCT-KK năm 2022 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư mới khác tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (23/02/2023) Công văn 879/BCT-HC năm 2023 hướng dẫn trình tự xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của các Tập đoàn do Bộ Công thương ban hành
2. (23/02/2023) Quyết định 48/QĐ-UBQLV phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ban hành
3. (17/02/2023) Quyết định 281/QĐ-UBND năm 2023 về kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 47-CTr/TU do tỉnh Quảng Trị ban hành
4. (17/02/2023) Kế hoạch 24/KH-UBND năm 2023 Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
5. (27/12/2022) Quyết định 3618/QĐ-UBND năm 2022 về Danh mục các lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên cho vay của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Đồng Nai
6. (12/12/2022) Quyết định 3159/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch đổi mới và phát triển hợp tác xã nông nghiệp của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (23/02/2023) Công điện 71/CĐ-TTg năm 2023 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ điện
2. (23/02/2023) Quyết định 4/2023/QĐ-TTg về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (23/02/2023) Nghị quyết 23/NQ-CP năm 2023 về thí điểm cho phép tác động vào rừng tự nhiên để làm một số công trình tạm (đường công vụ, bãi tập kết vật liệu) phục vụ thi công Dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ trên địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành
4. (23/02/2023) Quyết định 48/QĐ-UBQLV phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ban hành
5. (22/02/2023) Thông báo 48/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại buổi làm việc với Ủy ban dân tộc do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (22/02/2023) Công văn 875/BCT-KHTC năm 2023 về bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được do Bộ Công thương ban hành
7. (21/02/2023) Thông báo 44/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (21/02/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND về Quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
9. (21/02/2023) Quyết định 219/QĐ-BTTTT năm 2023 phê duyệt Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2300-2400 MHz do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
10. (21/02/2023) Công văn 818/BCT-DKT năm 2023 về đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí do Bộ Công thương ban hành
11. (21/02/2023) Thông báo 43/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (21/02/2023) Kế hoạch 548/KH-UBND tổ chức Phiên họp Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và nhiệm vụ, giải pháp tháng 03 năm 2023
13. (21/02/2023) Quyết định 212/QĐ-UBND về giao chi tiết kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (đợt 1) do tỉnh Bình Phước ban hành
14. (21/02/2023) Công văn 1169/BKHĐT-QLĐT năm 2023 về báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
15. (21/02/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 05/2017/QĐ-UBND về phân cấp cấp giấy phép kinh doanh ka-ra-ô-kê trên địa bàn tỉnh Hà Nam
16. (20/02/2023) Nghị quyết 21/NQ-CP năm 2023 về Chương trình hành động giai đoạn 2022-2026 thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030 do Chính phủ ban hành
17. (17/02/2023) Quyết định 313/QĐ-BCT năm 2023 về bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
18. (17/02/2023) Quyết định 314/QĐ-BCT năm 2023 về bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
19. (17/02/2023) Quyết định 312/QĐ-BCT năm 2023 về bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
20. (17/02/2023) Quyết định 557/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 168/NQ-CP thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
21. (17/02/2023) Quyết định 284/QĐ-UBND về Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2023 của tỉnh Quảng Trị
22. (16/02/2023) Quyết định 199/QĐ-TCHQ Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, Quyết định 33/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Tài chính do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
23. (15/02/2023) Chương trình 03/CTr-UBND xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang năm 2023
24. (15/02/2023) Công văn 1435/BTC-TCNH năm 2023 về tăng cường quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng do Bộ Tài chính ban hành
25. (13/02/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND quy định định mức đất sản xuất để thực hiện Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất theo Quyết định 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
26. (13/02/2023) Kế hoạch 28/KH-UBND thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
27. (13/02/2023) Công văn 857/VPCP-QHQT năm 2023 về báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài năm 2021 và 10 tháng năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành
28. (19/01/2023) Quyết định 117/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai
29. (19/01/2023) Kế hoạch 370/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 do tỉnh Bến Tre ban hành
30. (17/01/2023) Quyết định 48/QĐ-BTP về Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
31. (13/01/2023) Kế hoạch 07/KH-UBND về kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2023 tỉnh Quảng Ninh
32. (11/01/2023) Quyết định 64/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP; Kết luận 372-KL/TU và Nghị quyết 80/2022/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 do tỉnh Quảng Trị ban hành
33. (27/12/2022) Quyết định 3618/QĐ-UBND năm 2022 về Danh mục các lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên cho vay của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Đồng Nai
34. (26/12/2022) Quyết định 2979/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
35. (26/12/2022) Quyết định 2980/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài chính đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bến Tre
36. (23/12/2022) Quyết định 2879/QĐ-BCT năm 2022 phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
37. (23/12/2022) Công văn 4868/TCT-KK năm 2022 về kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
38. (19/12/2022) Công văn 15769/CTTPHCM-TTHT năm 2022 hướng dẫn chế độ thuế và quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
39. (14/12/2022) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2022 thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 do tỉnh Đồng Nai ban hành
40. (12/12/2022) Quyết định 3438/QĐ-UBND năm 2022 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
41. (09/12/2022) Nghị quyết 98/NQ-HĐND năm 2022 quy định tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021-2025
42. (09/12/2022) Nghị quyết 84/NQ-HĐND năm 2022 về kế hoạch đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2023 do tỉnh Quảng Trị ban hành
43. (09/12/2022) Nghị quyết 43/NQ-HĐND năm 2022 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 do tỉnh Yên Bái ban hành
44. (09/12/2022) Nghị quyết 46/NQ-HĐND năm 2022 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh Yên Bái ban hành
Lao động
1. (23/02/2023) Công văn 892/BCT-TCCB năm 2023 về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp do Bộ Công thương ban hành
2. (21/02/2023) Công văn 470/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2023 về rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (20/02/2023) Kế hoạch 520/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
4. (20/02/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND về đính chính Quyết định 47/2022/QĐ-UBND do tỉnh Bình Định ban hành
5. (13/02/2023) Kế hoạch 32/KH-UBND tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
6. (02/02/2023) Quyết định 02/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 25/2012/QĐ-UBND quy định chế độ chính sách đối với giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội
7. (17/01/2023) Hướng dẫn 76/HD-TLĐ về nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2023 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
8. (16/12/2022) Quyết định 1457/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi
9. (09/12/2022) Nghị quyết 59/NQ-HĐND năm 2022 về biên chế công chức hành chính, các hội có tính chất đặc thù; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; khoán và giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, các tổ chức hội đặc thù, các đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh Yên Bái
Chính sách xã hội
1. (23/02/2023) Quyết định 241/QĐ-BTC năm 2023 về xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022-2023 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (22/02/2023) Quyết định 101/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, tỉnh Gia Lai
3. (22/02/2023) Kế hoạch 39/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2023
4. (21/02/2023) Quyết định 139/QĐ-TTg về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lạng Sơn để hỗ trợ nhân dân trong thời giáp hạt năm 2023 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (20/02/2023) Quyết định 449/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và chính sách người có công với cách mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
6. (31/01/2023) Công văn 295/BTTTT-VTF về cung cấp số liệu danh sách chi tiết hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương năm 2023 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Giáo dục, đào tạo
1. (23/02/2023) Thông tư 04/2023/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (23/02/2023) Công văn 892/BCT-TCCB năm 2023 về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp do Bộ Công thương ban hành
3. (22/02/2023) Kế hoạch 7/KH-HĐGDQPANTW về giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023 do Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương ban hành
4. (22/02/2023) Công văn 455/UBND-KGVX năm 2023 về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 do Thành phố Hà Nội ban hành
5. (20/02/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ
6. (20/02/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
7. (20/02/2023) Quyết định 449/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và chính sách người có công với cách mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
8. (17/02/2023) Quyết định 350/QĐ-SGDĐT năm 2023 về Điều lệ Giải thể thao học sinh phổ thông thành phố Hà Nội năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
9. (02/02/2023) Quyết định 02/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 25/2012/QĐ-UBND quy định chế độ chính sách đối với giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội
10. (30/12/2022) Quyết định 3682/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
11. (21/12/2022) Kế hoạch 271/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025
Giao thông, vận tải
1. (24/02/2023) Chỉ thị 06/CT-TTg năm 2023 về nâng cao năng lực công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/02/2023) Thông báo 43/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (06/02/2023) Quyết định 02/2023/QĐ-UBND bổ sung vị trí đổ chất nạo vét trên đất liền vào Phụ lục 1 của Quyết định 47/2022/QĐ-UBND quy định khu vực, địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật chất nạo vét từ các hệ thống giao thông đường thủy nội địa và đường biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
4. (03/02/2023) Kế hoạch 954/KH-BGTVT năm 2023 về tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (04/01/2023) Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND về điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường thuộc thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
6. (26/12/2022) Quyết định 2978/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt 04 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung (02 quy trình trong lĩnh vực đường thủy nội địa và 02 quy trình trong lĩnh vực đường bộ) thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre
7. (05/12/2022) Quyết định 2786/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (20/02/2023) Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2023 về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, đến năm 2025
2. (20/02/2023) Quyết định 03/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ
3. (20/02/2023) Quyết định 310/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng năm 2023
4. (17/02/2023) Quyết định 544/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
5. (17/02/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam
6. (16/02/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
7. (03/02/2023) Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2023 công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
8. (19/01/2023) Kế hoạch 09/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 148/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
9. (04/01/2023) Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND về điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường thuộc thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
10. (30/12/2022) Quyết định 3459/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị năm 2023
11. (30/12/2022) Quyết định 3458/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển tỉnh Quảng Trị đến năm 2045
12. (22/12/2022) Quyết định 3317/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 và năm 2021, năm 2022
13. (21/12/2022) Quyết định 3280/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2045
14. (16/12/2022) Quyết định 1457/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi
15. (10/12/2022) Nghị quyết 63/NQ-HĐND năm 2022 thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
16. (30/11/2022) Quyết định 2761/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt 06 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre
Khoa học, công nghệ
1. (20/02/2023) Quyết định 203/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
Bưu chính, viễn thông
1. (23/02/2023) Chỉ thị 05/CT-TTg tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/02/2023) Công văn 639/BNV-VP năm 2023 về triển khai Quyết định 893/QĐ-TTg và 06/QĐ-TTg do Bộ Nội vụ ban hành
3. (21/02/2023) Quyết định 219/QĐ-BTTTT năm 2023 phê duyệt Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2300-2400 MHz do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (21/02/2023) Kế hoạch 865/KH-UBND năm 2023 triển khai thi hành Nghị định 59/2022/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử do tỉnh Quảng Nam ban hành
5. (17/02/2023) Kế hoạch 69/KH-UBND triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2023
6. (20/01/2023) Chỉ thị 01/CT-BTTTT về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2023 và giai đoạn 2024-2025 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
7. (18/01/2023) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị Camera giám sát trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
8. (27/12/2022) Kế hoạch 278/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU về Chuyển đổi số của tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 của ngành Công Thương
9. (23/12/2022) Quyết định 3577/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Nai
10. (19/12/2022) Công văn 15769/CTTPHCM-TTHT năm 2022 hướng dẫn chế độ thuế và quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Thông tin báo chí, xuất bản
1. (16/02/2023) Quyết định 204/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi
2. (31/01/2023) Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; lĩnh vực xuất bản, in và phát hành và 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre
3. (31/01/2023) Quyết định 141/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
4. (31/01/2023) Quyết định 134/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (23/02/2023) Thông báo 54/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về tổ chức hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (23/02/2023) Công điện 71/CĐ-TTg năm 2023 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ điện
3. (23/02/2023) Quyết định 4/2023/QĐ-TTg về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (22/02/2023) Thông báo 48/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại buổi làm việc với Ủy ban dân tộc do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (22/02/2023) Kế hoạch 41/KH-UBND về công tác thanh niên năm 2023 do thành phố Cần Thơ ban hành
6. (21/02/2023) Thông báo 44/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (21/02/2023) Quyết định 345/QĐ-BVHTTDL năm 2023 về tổ chức Hội thảo quốc tế "Điều kiện và quy trình xây dựng điểm đến du lịch thông minh ở Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
8. (21/02/2023) Quyết định 339/QĐ-BVHTTDL năm 2023 về tổ chức tuần phim Ba Lan tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
9. (21/02/2023) Quyết định 193/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
10. (21/02/2023) Thông tư 02/2023/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
11. (21/02/2023) Kế hoạch 548/KH-UBND tổ chức Phiên họp Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và nhiệm vụ, giải pháp tháng 03 năm 2023
12. (21/02/2023) Quyết định 212/QĐ-UBND về giao chi tiết kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (đợt 1) do tỉnh Bình Phước ban hành
13. (21/02/2023) Quyết định 224/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam
14. (20/02/2023) Quyết định 453/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15. (20/02/2023) Quyết định 330/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục 99 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai
16. (20/02/2023) Quyết định 329/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục 15 thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai
17. (20/02/2023) Quyết định 75/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh và lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
18. (20/02/2023) Quyết định 327/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai
19. (17/02/2023) Kế hoạch 27/KH-UBND về tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
20. (17/02/2023) Quyết định 547/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Điều lệ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa
21. (17/02/2023) Quyết định 557/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 168/NQ-CP thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
22. (17/02/2023) Quyết định 350/QĐ-SGDĐT năm 2023 về Điều lệ Giải thể thao học sinh phổ thông thành phố Hà Nội năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
23. (16/02/2023) Quyết định 199/QĐ-TCHQ Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, Quyết định 33/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Tài chính do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
24. (13/02/2023) Quyết định 243/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị
25. (13/02/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND quy định định mức đất sản xuất để thực hiện Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất theo Quyết định 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
26. (13/02/2023) Kế hoạch 27/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại năm 2023 do tỉnh Cà Mau ban hành
27. (01/02/2023) Hướng dẫn 93-HD/BTGTW năm 2023 về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam" (1943-2023) do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
28. (19/01/2023) Kế hoạch 370/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 do tỉnh Bến Tre ban hành
29. (17/01/2023) Quyết định 48/QĐ-BTP về Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
30. (11/01/2023) Quyết định 64/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP; Kết luận 372-KL/TU và Nghị quyết 80/2022/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 do tỉnh Quảng Trị ban hành
31. (28/12/2022) Quyết định 3404/QĐ-UBND năm 2022 về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2030
32. (12/12/2022) Quyết định 3438/QĐ-UBND năm 2022 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
33. (09/12/2022) Nghị quyết 103/NQ-HĐND năm 2022 về phát triển Thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2030
34. (09/12/2022) Nghị quyết 43/NQ-HĐND năm 2022 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 do tỉnh Yên Bái ban hành
Dân sự
1. (21/02/2023) Quyết định 223/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam
2. (21/02/2023) Kế hoạch 30/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị định 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3. (17/02/2023) Quyết định 308/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4. (16/02/2023) Quyết định 355/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
5. (16/01/2023) Quyết định 94/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai
Bổ trợ tư pháp
1. (22/02/2023) Kế hoạch 39/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2023
Hành chính tư pháp
1. (21/02/2023) Quyết định 191/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
2. (17/02/2023) Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên địa bàn thành phố Hà Nội
3. (15/02/2023) Quyết định 280/QĐ-UBND năm 2023 về Quy trình thực hiện thủ tục Cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến một phần, trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Lâm Đồng
4. (13/01/2023) Quyết định 88/QĐ-CTN năm 2023 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Nguyễn Lập Mà do Chủ tịch nước ban hành
5. (13/01/2023) Quyết định 89/QĐ-CTN năm 2023 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Hoa do Chủ tịch nước ban hành
6. (03/01/2023) Quyết định 07/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai
7. (30/12/2022) Quyết định 3684/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
8. (08/12/2022) Quyết định 3396/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai
9. (28/11/2022) Quyết định 2738/QĐ-UBND năm 2022 về Quy trình tiếp nhận, giải quyết 03 thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre
Hình sự
1. (16/01/2023) Quyết định 97/QĐ-CTN năm 2023 về đàm phán Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Việt Nam và Bê-la-rút do Chủ tịch nước ban hành
Khiếu nại, tố cáo
1. (21/02/2023) Kế hoạch 866/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 34-CT/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2. (20/02/2023) Quyết định 305/QĐ-UBND về điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2023 do tỉnh Quảng Nam ban hành
3. (10/02/2023) Công văn 638/BTNMT-TNN năm 2023 thực hiện Nghị định 02/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (07/12/2022) Quyết định 3139/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra tỉnh Quảng Trị
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (23/02/2023) Quyết định 266/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2. (22/02/2023) Quyết định 583/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ (đưa ra khỏi Danh mục thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Nông nghiệp, Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
3. (22/02/2023) Quyết định 582/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ (đưa ra khỏi Danh mục thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Thi đua - khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
4. (22/02/2023) Quyết định 101/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, tỉnh Gia Lai
5. (22/02/2023) Quyết định 276/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
6. (22/02/2023) Quyết định 353/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long
7. (22/02/2023) Quyết định 227/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
8. (22/02/2023) Quyết định 231/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam
9. (22/02/2023) Quyết định 226/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt và công bố xếp hạng Năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thành phố (DDCI) tỉnh Bắc Giang năm 2022
10. (22/02/2023) Kế hoạch 381/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn tỉnh Gia Lai
11. (21/02/2023) Quyết định 191/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
12. (21/02/2023) Công văn 1585/BTC-CST năm 2023 lấy ý kiến về lập đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) do Bộ Tài chính ban hành
13. (21/02/2023) Quyết định 193/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
14. (21/02/2023) Quyết định 223/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam
15. (21/02/2023) Kế hoạch 93/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
16. (21/02/2023) Kế hoạch 92/KH-UBND về truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
17. (21/02/2023) Quyết định 129/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
18. (21/02/2023) Quyết định 224/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam
19. (21/02/2023) Quyết định 257/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bãi bỏ; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
20. (21/02/2023) Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính các lĩnh vực thú y, lâm nghiệp, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
21. (21/02/2023) Quyết định 253/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
22. (21/02/2023) Quyết định 331/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
23. (21/02/2023) Kế hoạch 468/KH-UBND năm 2023 về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận kỳ 2019-2023
24. (20/02/2023) Quyết định 453/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25. (20/02/2023) Quyết định 368/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế (bao gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã)
26. (20/02/2023) Quyết định 330/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục 99 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai
27. (20/02/2023) Quyết định 329/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục 15 thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai
28. (20/02/2023) Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2023 về Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
29. (20/02/2023) Quyết định 203/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
30. (20/02/2023) Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
31. (20/02/2023) Quyết định 372/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ
32. (20/02/2023) Kế hoạch 35/KH-UBND quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 do thành phố Cần Thơ ban hành
33. (20/02/2023) Kế hoạch 34/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 do thành phố Cần Thơ ban hành
34. (20/02/2023) Quyết định 75/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh và lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
35. (20/02/2023) Quyết định 76/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Thú y áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
36. (20/02/2023) Quyết định 449/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và chính sách người có công với cách mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
37. (20/02/2023) Quyết định 327/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai
38. (20/02/2023) Quyết định 333/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
39. (17/02/2023) Quyết định 308/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
40. (17/02/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
41. (17/02/2023) Quyết định 316/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
42. (17/02/2023) Quyết định 314/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
43. (17/02/2023) Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên địa bàn thành phố Hà Nội
44. (17/02/2023) Quyết định 282/QĐ-UBND năm 2023 về kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 45-CTr/TU do tỉnh Đồng Nai ban hành
45. (17/02/2023) Quyết định 210/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2023
46. (17/02/2023) Quyết định 212/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
47. (16/02/2023) Kế hoạch 61/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 do tỉnh Hà Giang ban hành
48. (16/02/2023) Kế hoạch 15/KH-UBND năm 2023 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
49. (16/02/2023) Quyết định 204/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi
50. (16/02/2023) Kế hoạch 62/KH-UBND kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023 do tỉnh Hà Giang ban hành
51. (16/02/2023) Quyết định 355/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
52. (15/02/2023) Quyết định 280/QĐ-UBND năm 2023 về Quy trình thực hiện thủ tục Cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến một phần, trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Lâm Đồng
53. (15/02/2023) Kế hoạch 30/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh Cà Mau
54. (13/02/2023) Quyết định 243/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị
55. (13/02/2023) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2023 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
56. (07/02/2023) Kế hoạch 29/KH-UBND về khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023
57. (06/02/2023) Quyết định 172/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
58. (03/02/2023) Quyết định 240/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục và quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính mới; danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
59. (02/02/2023) Quyết định 299/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã)
60. (31/01/2023) Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; lĩnh vực xuất bản, in và phát hành và 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre
61. (31/01/2023) Quyết định 141/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
62. (31/01/2023) Quyết định 134/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai
63. (30/01/2023) Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt 03 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung (02 quy trình trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, 01 quy trình trong lĩnh vực thú ý) thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
64. (19/01/2023) Quyết định 375/QĐ-BNN-TCLN năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
65. (19/01/2023) Kế hoạch 22/KH-UBND quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 do tỉnh Đồng Nai ban hành
66. (19/01/2023) Kế hoạch 23/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 do tỉnh Đồng Nai ban hành
67. (19/01/2023) Quyết định 118/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi/ bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai
68. (19/01/2023) Quyết định 117/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai
69. (16/01/2023) Quyết định 94/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai
70. (16/01/2023) Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2022
71. (03/01/2023) Quyết định 07/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai
72. (30/12/2022) Quyết định 2053/QĐ-TCT năm 2022 về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Tổng cục Thuế năm 2023
73. (30/12/2022) Quyết định 3688/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đồng Nai
74. (30/12/2022) Quyết định 3682/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
75. (29/12/2022) Kế hoạch 8474/KH-UBND năm 2022 về công tác cải cách hành chính năm 2023 do tỉnh Bến Tre ban hành
76. (29/12/2022) Kế hoạch 8472/KH-UBND năm 2022 thực hiện công tác pháp chế năm 2023 do tỉnh Bến Tre ban hành
77. (29/12/2022) Kế hoạch 8464/KH-UBND năm 2022 kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
78. (26/12/2022) Quyết định 2979/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
79. (26/12/2022) Quyết định 2980/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài chính đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bến Tre
80. (26/12/2022) Quyết định 2978/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt 04 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung (02 quy trình trong lĩnh vực đường thủy nội địa và 02 quy trình trong lĩnh vực đường bộ) thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre
81. (15/12/2022) Quyết định 2858/QĐ-UBND năm 2022 ban hành Kế hoạch tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022-2030 do tỉnh Bến Tre ban hành
82. (13/12/2022) Quyết định 3442/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai
83. (08/12/2022) Quyết định 3397/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường, lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi các thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Nai
84. (08/12/2022) Quyết định 3396/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai
85. (05/12/2022) Quyết định 2786/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre
86. (01/12/2022) Quyết định 2767/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục 07 thủ tục hành chính bị bãi bỏ (03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực mỹ phẩm; 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực giám định y khoa và 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực trang thiết bị y tế) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre
87. (30/11/2022) Quyết định 2761/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt 06 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre
88. (28/11/2022) Quyết định 2738/QĐ-UBND năm 2022 về Quy trình tiếp nhận, giải quyết 03 thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre
Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
1. (17/02/2023) Kế hoạch 24/KH-UBND năm 2023 Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
2. (16/02/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 34/2014/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
3. (17/01/2023) Hướng dẫn 76/HD-TLĐ về nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2023 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (22/02/2023) Công văn 874/BCT-TCCB về rà soát danh sách cán bộ tham gia xét tuyển đào tạo cao cấp lý luận chính trị năm 2023 do Bộ Công thương ban hành
2. (22/02/2023) Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 171/NQ-CP và Chương trình 50-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới do thành phố Cần Thơ ban hành
3. (21/02/2023) Nghị định 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
4. (21/02/2023) Thông tư 02/2023/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
5. (20/02/2023) Kế hoạch 28/KH-UBND về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các tổ chức hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, tỉnh Tuyên Quang năm 2023
6. (16/02/2023) Quyết định 292/QĐ-UBND về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2023
7. (15/02/2023) Quyết định 01/2023/QĐ-UBND quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức, thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý do tỉnh Yên Bái ban hành
8. (15/12/2022) Quyết định 2858/QĐ-UBND năm 2022 ban hành Kế hoạch tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022-2030 do tỉnh Bến Tre ban hành
9. (09/12/2022) Kế hoạch 260/KH-UBND năm 2022 về bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2026
10. (09/12/2022) Nghị quyết 89/NQ-HĐND năm 2022 về chỉ tiêu biên chế công chức, số người làm việc, hợp đồng lao động và biên chế hội năm 2023 do tỉnh Quảng Trị ban hành
11. (09/12/2022) Nghị quyết 59/NQ-HĐND năm 2022 về biên chế công chức hành chính, các hội có tính chất đặc thù; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; khoán và giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, các tổ chức hội đặc thù, các đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh Yên Bái
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (23/02/2023) Quyết định 114/QĐ-BNV Kế hoạch Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của một số Bộ, ngành, địa phương; việc chấp hành pháp luật và điều lệ của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
2. (20/02/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ
3. (20/02/2023) Quyết định 03/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ
4. (20/02/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
5. (20/02/2023) Quyết định 207/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước
6. (20/02/2023) Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2023 tuyên truyền về hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ
7. (17/02/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam
8. (17/02/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
9. (15/02/2023) Kế hoạch 44/KH-UBND triển khai Kết luận 69-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
10. (15/02/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh
11. (13/02/2023) Nghị quyết 728/NQ-UBTVQH15 năm 2023 về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa xã Long Khánh và xã Ngũ Lạc thuộc huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
12. (10/02/2023) Quyết định 165/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Vụ Pháp luật hình sự - hành chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
13. (09/02/2023) Quyết định 154/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
14. (09/02/2023) Công văn 4789-CV/BTGTW năm 2023 về sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
15. (07/02/2023) Quyết định 195/QĐ-UBND về Chương trình công tác trọng tâm bổ sung năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
16. (02/02/2023) Quyết định 141/QĐ-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 53/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
17. (03/01/2023) Quyết định 01/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
18. (20/12/2022) Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2022 về Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái năm 2023
19. (10/12/2022) Nghị quyết 65/NQ-HĐND năm 2022 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái
20. (10/12/2022) Nghị quyết 66/NQ-HĐND năm 2022 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
21. (10/12/2022) Nghị quyết 53/NQ-HĐND năm 2022 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
22. (10/12/2022) Nghị quyết 67/NQ-HĐND năm 2022 về Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
23. (09/12/2022) Nghị quyết 106/NQ-HĐND năm 2022 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị năm 2023
Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
1. (22/02/2023) Quyết định 582/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ (đưa ra khỏi Danh mục thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Thi đua - khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
2. (22/02/2023) Thông báo 47/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (21/02/2023) Công văn 03/TANDTC-TĐKT năm 2023 về góp ý kiến dự thảo Bảng chấm điểm thi đua áp dụng trong Tòa án nhân dân do Vụ Thi đua - Khen thưởng ban hành
4. (10/01/2023) Chỉ thị 01/CTLT-BCT-CĐCT về tổ chức phong trào thi đua năm 2023 do Bộ Công Thương, Công đoàn Công Thương Việt Nam ban hành
5. (04/01/2023) Công văn 09/BHXH-TĐKT về phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2023 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (20/02/2023) Quyết định 92/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Ban Quản lý rừng đặc dụng Tân Trào thuộc Chi cục Kiểm lâm, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
417 lượt xem
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;