Danh mục văn bản mới (từ ngày 17 - 19/5/2023)

LawNet trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 17 - 19/5/2023.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (18/05/2023) Quyết định 227/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
2. (18/05/2023) Quyết định 227/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
3. (16/05/2023) Quyết định 1141/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long
4. (16/05/2023) Quyết định 38/2023/QĐ-UBND về đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong năm 2023
5. (15/05/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
6. (12/05/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định hướng dẫn Luật đất đai và Nghị định 47/2014/NĐ-CP, Nghị định 01/2017/NĐ-CP và Nghị định 148/2020/NĐ-CP kèm theo Quyết định 16/2021/QĐ-UBND do tỉnh Yên Bái ban hành
7. (12/05/2023) Quyết định 492/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
8. (11/05/2023) Quyết định 174/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
9. (10/05/2023) Quyết định 1179/QĐ-BTNMT năm 2023 sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
10. (10/05/2023) Công văn 3226/BTNMT-QHPTTNĐ năm 2023 về báo cáo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 360/CĐ-TTg do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
11. (09/05/2023) Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND bãi bỏ danh mục xã miền núi kèm theo Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND do tỉnh Hải Dương ban hành
12. (08/05/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa; diện tích đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa; loại công trình công cộng khác của xã, phường, thị trấn được sử dụng đất công ích để xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
13. (05/05/2023) Công văn 1600/TCT-CS năm 2023 về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Quyết định 01/2023/QĐ-TTg do Tổng cục Thuế ban hành
14. (28/04/2023) Quyết định 987/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
15. (28/04/2023) Quyết định 982/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
16. (28/04/2023) Quyết định 990/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
17. (28/04/2023) Quyết định 989/QĐ-UBND năm 2023 về điều chỉnh quy mô diện tích và loại đất sử dụng một số công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
18. (28/04/2023) Quyết định 988/QĐ-UBND năm 2023 về điều chỉnh quy mô diện tích và loại đất sử dụng một số công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
19. (28/04/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 19/2017/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
20. (27/04/2023) Quyết định 903/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
21. (26/04/2023) Quyết định 940/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
22. (26/04/2023) Quyết định 941/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa
23. (26/04/2023) Quyết định 942/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
24. (21/04/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm và trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
25. (21/04/2023) Quyết định 938/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
26. (14/04/2023) Quyết định 756/QĐ-UBND năm 2023 về Đơn giá bồi thường nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất và đơn giá bồi thường di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
27. (05/04/2023) Công văn 1159/TCT-CS năm 2023 về chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
28. (05/04/2023) Công văn 1160/TCT-CS năm 2023 về chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
29. (31/03/2023) Quyết định 733/QĐ-UBND năm 2023 về điều chỉnh quy mô diện tích và loại đất sử dụng một số công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
30. (31/03/2023) Quyết định 732/QĐ-UBND năm 2023 về điều chỉnh quy mô diện tích và loại đất sử dụng một số công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
31. (30/03/2023) Công văn 1026/TCT-CS năm 2023 về giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
Tài nguyên
1. (17/05/2023) Quyết định 992/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Nam Định ban hành
2. (17/05/2023) Công văn 425/TTg-CN năm 2023 về Đề nghị xây dựng Nghị định quy định hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa (thay thế Nghị định 159/2018/NĐ-CP) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (16/05/2023) Quyết định 1180/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ
4. (16/05/2023) Quyết định 1140/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long
5. (16/05/2023) Quyết định 549/QĐ-UBND-HC năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp
6. (15/05/2023) Quyết định 364/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình
7. (15/05/2023) Kế hoạch 04/KH-BTNMT năm 2023 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
8. (15/05/2023) Quyết định 1235/QĐ-BTNMT năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
9. (10/05/2023) Quyết định 1186/QĐ-BTNMT năm 2023 sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
10. (10/05/2023) Quyết định 1189/QĐ-BTNMT năm 2023 sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
11. (05/05/2023) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã và bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
12. (20/03/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
Môi trường
1. (19/05/2023) Công văn 3556/BTNMT-TTTT về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (17/05/2023) Phương án 56/PA-SNN về ứng phó với ngập lụt, úng khu vực ngoại thành và đảm bảo an toàn hồ, đập trong mùa mưa bão năm 2023 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội ban hành
3. (17/05/2023) Quyết định 245/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi; phê duyệt mới, sửa đổi, bãi bỏ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum
4. (16/05/2023) Kế hoạch 107/KH-UBND về phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023
5. (15/05/2023) Quyết định 762/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Phương án thí điểm mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái; xã Đông Cuông, huyện Văn Yên và xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
6. (15/05/2023) Kế hoạch 04/KH-BTNMT năm 2023 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
7. (11/05/2023) Công văn 4695/BTC-CST năm 2023 về chính sách thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
8. (10/05/2023) Quyết định 1188/QĐ-BTNMT năm 2023 sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Biến đổi khí hậu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
9. (25/04/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2014/QĐ-UBND quy định về bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc
10. (17/04/2023) Chỉ thị 07/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều năm 2023 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
11. (10/04/2023) Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
12. (20/03/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
Nông nghiệp, nông thôn
1. (18/05/2023) Công điện 426/CĐ-TTg năm 2023 về ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ điện
2. (17/05/2023) Quyết định 1919/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (17/05/2023) Quyết định 991/QĐ-UBND năm 2023 về danh mục giống cây nông lâm nghiệp, giống vật nuôi, giống thủy sản và quy mô dự án thực hiện chính sách phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
4. (17/05/2023) Thông báo 3169/TB-BNN-VP năm 2023 về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị triển khai xây dựng chuỗi, vùng an toàn dịch bệnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (17/05/2023) Công văn 425/TTg-CN năm 2023 về Đề nghị xây dựng Nghị định quy định hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa (thay thế Nghị định 159/2018/NĐ-CP) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (16/05/2023) Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án Phát triển cây ăn quả chủ lực và cây ăn quả đặc sản hàng hóa có giá trị kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025 và 2030
7. (16/05/2023) Quyết định 973/QĐ-UBND năm 2023 quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
8. (16/05/2023) Quyết định 775/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Dự án "Trồng xen canh, chăn nuôi dưới tán điều giai đoạn 2023-2025" do tỉnh Bình Phước ban hành
9. (16/05/2023) Công văn 3125/BNN-TCTS năm 2023 trả lời kiến nghị về phát triển giống cá tra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
10. (10/05/2023) Quyết định 21/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
11. (27/04/2023) Công văn 618/TCTS-KTTS năm 2023 về sử dụng Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đã cấp do Tổng cục Thủy sản ban hành
12. (27/04/2023) Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2023 về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
13. (25/04/2023) Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND "quy định giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu"
14. (25/04/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2014/QĐ-UBND quy định về bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc
15. (21/04/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm và trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
16. (21/04/2023) Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước để thực hiện nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
17. (20/04/2023) Quyết định 875/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thú y, lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên
18. (19/04/2023) Quyết định 805/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
19. (04/04/2023) Quyết định 398/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới, thay thế, bị bãi bỏ, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y, lâm nghiệp, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
Trật tự an toàn xã hội
1. (10/05/2023) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2023 về tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
2. (05/05/2023) Kế hoạch 4230/KH-UBND năm 2023 thực hiện Dự án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3. (17/04/2023) Chỉ thị 07/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều năm 2023 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
4. (10/04/2023) Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
An ninh quốc gia
1. (19/05/2023) Quyết định 531/QĐ-TTg năm 2023 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (16/05/2023) Kế hoạch 4281/KH-UBND năm 2023 về tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2. (26/04/2023) Quyết định 19/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
3. (25/04/2023) Kế hoạch 3984/KH-UBND năm 2023 về tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn do tỉnh Khánh Hòa ban hành
Tài chính
1. (18/05/2023) Quyết định 681/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản, tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
2. (17/05/2023) Công văn 2222/BGDĐT-KHCNMT năm 2023 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (16/05/2023) Quyết định 973/QĐ-UBND năm 2023 quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
4. (16/05/2023) Công văn 3122/BNN-KHCN năm 2023 về hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2024 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (16/05/2023) Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2023 về rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành có nội dung liên quan đến phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng
6. (16/05/2023) Quyết định 38/2023/QĐ-UBND về đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong năm 2023
7. (16/05/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-KTNN về Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng do Kiểm toán Nhà nước ban hành
8. (15/05/2023) Thông tư 03/2023/TT-BKHCN hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
9. (15/05/2023) Kế hoạch 04/KH-BTNMT năm 2023 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
10. (09/05/2023) Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND bãi bỏ danh mục xã miền núi kèm theo Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND do tỉnh Hải Dương ban hành
11. (05/05/2023) Công văn 1600/TCT-CS năm 2023 về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Quyết định 01/2023/QĐ-TTg do Tổng cục Thuế ban hành
12. (05/05/2023) Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (04/05/2023) Quyết định 22/2023/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp công tác thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum
14. (28/04/2023) Quyết định 963/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
15. (26/04/2023) Công văn 1068/HQTPHCM-GSQL năm 2023 về hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
16. (25/04/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động nguồn lực khác để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025
17. (25/04/2023) Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND "quy định giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu"
18. (24/04/2023) Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND sửa đổi Quy định chế độ, chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Nam Định kèm theo Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND
19. (21/04/2023) Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước để thực hiện nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
20. (20/04/2023) Công văn 1134/BHXH-KHĐT về báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 1 năm 2023 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
21. (14/04/2023) Quyết định 756/QĐ-UBND năm 2023 về Đơn giá bồi thường nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất và đơn giá bồi thường di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
22. (05/04/2023) Công văn 1159/TCT-CS năm 2023 về chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
23. (05/04/2023) Công văn 1160/TCT-CS năm 2023 về chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
24. (30/03/2023) Công văn 1026/TCT-CS năm 2023 về giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
Công nghiệp
1. (15/05/2023) Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình hành động 34-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Nam Định ban hành
2. (12/05/2023) Quyết định 208/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030” do tỉnh Kon Tum ban hành
3. (08/05/2023) Quyết định 1007/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa
4. (26/04/2023) Quyết định 938/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương do tỉnh Khánh Hòa ban hành
Y tế - dược
1. (18/05/2023) Công điện 426/CĐ-TTg năm 2023 về ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ điện
2. (17/05/2023) Kế hoạch 1767/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 426/QĐ-TTg, Kế hoạch 156-KH/TU thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới do tỉnh Lai Châu ban hành
3. (17/05/2023) Công văn 2175/SYT-NVY năm 2023 về tăng cường tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
4. (16/05/2023) Quyết định 2196/QĐ-BYT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Y tế
5. (16/05/2023) Quyết định 746/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Trà Vinh năm 2023
6. (16/05/2023) Quyết định 2200/QĐ-BYT năm 2023 về danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (Đợt 6) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
7. (16/05/2023) Công văn 1423/UBND-KGVX năm 2023 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
8. (12/05/2023) Quyết định 799/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
9. (10/05/2023) Quyết định 1048/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên
10. (09/05/2023) Công văn 4613/QLD-ĐK năm 2023 công bố danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư 08/2022/TT-BYT (Đợt 2) do Cục Quản lý Dược ban hành
11. (05/05/2023) Kế hoạch 70/KH-UBND về phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây sang người trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023
12. (04/05/2023) Công văn 4559/QLD-ĐK năm 2023 công bố danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư 08/2022/TT-BYT (Đợt 1) do Cục Quản lý Dược ban hành
13. (24/04/2023) Công văn 474/KCB-QLHN năm 2023 tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
14. (20/04/2023) Quyết định 875/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thú y, lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên
Thuế, phí, lệ phí
1. (17/05/2023) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2023 thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
2. (16/05/2023) Quyết định 241/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về phí, lệ phí trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3. (15/05/2023) Thông báo 445/TB-UBND năm 2023 về kết luận của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về Nghị quyết quy định mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2023-2024
4. (12/05/2023) Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
5. (11/05/2023) Công văn 4695/BTC-CST năm 2023 về chính sách thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
6. (28/04/2023) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2023 về triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Hải Dương
7. (24/04/2023) Công văn 1482/TCT-KK năm 2023 về triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID) do Tổng cục Thuế ban hành
8. (30/03/2023) Công văn 1022/TCT-CS năm 2023 về thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành
Ngân hàng, tiền tệ
1. (28/04/2023) Thông báo 2462/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05 năm 2023 do Kho bạc Nhà nước ban hành
2. (27/04/2023) Công văn 21/KTNN-TT năm 2023 về cung cấp danh sách ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản do Cục Kế toán Nhà nước ban hành
Kế toán, kiểm toán
1. (18/05/2023) Công văn 34134/CTHN-TTHT năm 2023 về xuất hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (16/05/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-KTNN về Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng do Kiểm toán Nhà nước ban hành
3. (28/04/2023) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2023 về triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Hải Dương
4. (25/04/2023) Thông báo 7592/TB-CTTPHCM năm 2023 về cảnh báo tình trạng vi phạm khi sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (15/05/2023) Quyết định 577/QĐ-BGTVT phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (19/05/2023) Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2023 về lập lại trật tự, kỷ cương, khắc phục những bất cập đối với công tác tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án ngành giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (17/05/2023) Công văn 5025/BGTVT-CĐCTVN năm 2023 về bàn giao Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (17/05/2023) Thông báo 184/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Tổ trưởng tổ công tác số 1 về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại Hội nghị trực tuyến với 05 địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (17/05/2023) Thông báo 179/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị giao ban công tác quý I năm 2023; tổng kết Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (17/05/2023) Kế hoạch 1130/KH-UBND năm 2023 về phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030
6. (16/05/2023) Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án Phát triển cây ăn quả chủ lực và cây ăn quả đặc sản hàng hóa có giá trị kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025 và 2030
7. (15/05/2023) Quyết định 577/QĐ-BGTVT phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
8. (15/05/2023) Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình hành động 34-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Nam Định ban hành
9. (12/05/2023) Quyết định 208/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030” do tỉnh Kon Tum ban hành
10. (11/05/2023) Quyết định 1096/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện phát triển thương mại điện tử năm 2023 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
11. (10/05/2023) Quyết định 1052/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên
12. (05/05/2023) Quyết định 1717/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030
13. (05/05/2023) Quyết định 18/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 5 Điều 4 Quy chế quản lý hoạt động karaoke, vũ trường và các hoạt động văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Quyết định 21/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động karaoke, vũ trường và các hoạt động văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
14. (05/05/2023) Kế hoạch 1450/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội do tỉnh Hải Dương ban hành
15. (04/05/2023) Quyết định 8/2023/QĐ-UBND quy định định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2021-2025
16. (04/05/2023) Quyết định 22/2023/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp công tác thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum
17. (28/04/2023) Kế hoạch 1366/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2025
18. (27/04/2023) Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP về Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến năm 2025 do tỉnh Sơn La ban hành
19. (19/04/2023) Quyết định 806/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Công thương tỉnh Phú Thọ
Lao động
1. (17/05/2023) Quyết định 1652/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
2. (16/05/2023) Quyết định 240/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3. (16/05/2023) Quyết định 814/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
4. (15/05/2023) Quyết định 895/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương
5. (15/05/2023) Kế hoạch 2747/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 01/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Bến Tre
6. (12/05/2023) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" trên địa bàn thành phố Cần Thơ
7. (10/05/2023) Công văn 10180/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2023 thực hiện Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP về báo cáo sử dụng lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (08/05/2023) Kế hoạch 1471/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kế hoạch 139-KH/TU thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới do tỉnh Hải Dương ban hành
9. (05/05/2023) Quyết định 1717/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030
10. (05/05/2023) Kế hoạch 1450/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội do tỉnh Hải Dương ban hành
11. (28/04/2023) Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới do tỉnh Sơn La ban hành
12. (27/04/2023) Quyết định 944/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên
13. (27/04/2023) Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2023 về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Chính sách xã hội
1. (18/05/2023) Quyết định 1182/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
2. (17/05/2023) Quyết định 670/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu
3. (17/05/2023) Quyết định 1168/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
4. (17/05/2023) Quyết định 984/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp xã mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
5. (16/05/2023) Quyết định 240/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6. (16/05/2023) Quyết định 1171/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Bảo trợ xã hội áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
7. (12/05/2023) Kế hoạch 322/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
8. (12/05/2023) Quyết định 627/QĐ-LĐTBXH năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
9. (27/04/2023) Kế hoạch 1347/KH-UBND năm 2023 về giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025
10. (26/04/2023) Quyết định 939/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và Giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã do tỉnh Khánh Hòa ban hành
11. (18/04/2023) Quyết định 785/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Giáo dục, đào tạo
1. (19/05/2023) Quyết định 531/QĐ-TTg năm 2023 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (18/05/2023) Kế hoạch 101/KH-UBND về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 do Thành phố Cần Thơ ban hành
3. (17/05/2023) Quyết định 983/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
4. (17/05/2023) Quyết định 4185/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An
5. (16/05/2023) Quyết định 241/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về phí, lệ phí trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6. (16/05/2023) Quyết định 1380/QĐ-BGDĐT năm 2023 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Pearson Test of English Academic giữa Công ty Cổ phần Quản lý Giáo dục và Đầu tư EMG và Tập đoàn Giáo dục Pearson do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (16/05/2023) Công văn 2180/BGDĐT-GDTC năm 2023 về kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Quyết định 1076/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể phát triển Giáo dục thể chất và Thể thao trường học giai đoạn 2022-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8. (16/05/2023) Quyết định 1266/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
9. (16/05/2023) Quyết định 1042/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên
10. (16/05/2023) Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình "Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
11. (15/05/2023) Công văn 2158/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
12. (15/05/2023) Thông báo 445/TB-UBND năm 2023 về kết luận của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về Nghị quyết quy định mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2023-2024
13. (15/05/2023) Quyết định 1358/QĐ-BGDĐT phê duyệt Phương án, ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
14. (10/05/2023) Chỉ thị 06/CT-UBND về tập trung chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 do tỉnh Hải Dương ban hành
15. (10/05/2023) Thông báo 209/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Vũ Thu Hà - Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2023 và Trưởng Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2023-2024 tại phiên họp lần thứ nhất
16. (05/05/2023) Quyết định 549/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục và nội quy quy trình giải quyết nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh
17. (27/04/2023) Quyết định 960/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Khánh Hòa ban hành
18. (26/04/2023) Quyết định 1389/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm học 2023-2024
19. (19/04/2023) Quyết định 803/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
20. (19/04/2023) Quyết định 804/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
21. (11/04/2023) Quyết định 740/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Giao thông, vận tải
1. (19/05/2023) Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2023 về lập lại trật tự, kỷ cương, khắc phục những bất cập đối với công tác tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án ngành giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (17/05/2023) Công văn 5025/BGTVT-CĐCTVN năm 2023 về bàn giao Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (16/05/2023) Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới do tỉnh Thái Bình ban hành
4. (16/05/2023) Kế hoạch 328/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới do tỉnh Nghệ An ban hành
5. (16/05/2023) Thông báo 154/TB-BGTVT năm 2023 kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang tại cuộc họp về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (16/05/2023) Kế hoạch 4998/KH-BGTVT năm 2023 về phát triển vận tải theo hướng hiện đại, đồng bộ, giảm chi phí và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (16/05/2023) Công văn 1008/CĐSVN-PCTT về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trong dịp vận tải hè 2023 do Cục Đường sắt Việt Nam ban hành
8. (16/05/2023) Thông báo 155/TB-BGTVT năm 2023 kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy tại cuộc họp về triển khai dự án đường sắt tốc độ cao tốc Bắc - Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
9. (16/05/2023) Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2023 về xây dựng và phát động phong trào Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội
10. (15/05/2023) Quyết định 577/QĐ-BGTVT phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
11. (15/05/2023) Quyết định 365/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
12. (12/05/2023) Thông tư 06/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
13. (12/05/2023) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2023 về tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
14. (12/05/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì hệ thống đèn tín hiệu giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
15. (10/05/2023) Quyết định 1050/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
16. (05/05/2023) Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
17. (30/04/2023) Kế hoạch 1404/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương
18. (05/04/2023) Quyết định 715/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (19/05/2023) Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2023 về lập lại trật tự, kỷ cương, khắc phục những bất cập đối với công tác tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án ngành giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (17/05/2023) Công văn 5025/BGTVT-CĐCTVN năm 2023 về bàn giao Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (16/05/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND quy định quản lý, bàn giao và tiếp nhận hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
4. (16/05/2023) Quyết định 2758/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
5. (12/05/2023) Thông tư 06/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (05/05/2023) Quyết định 1013/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên
7. (21/04/2023) Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước để thực hiện nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
8. (20/04/2023) Quyết định 818/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ
9. (14/04/2023) Quyết định 756/QĐ-UBND năm 2023 về Đơn giá bồi thường nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất và đơn giá bồi thường di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Khoa học, công nghệ
1. (17/05/2023) Công văn 2222/BGDĐT-KHCNMT năm 2023 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (17/05/2023) Quyết định 1148/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
3. (16/05/2023) Công văn 3122/BNN-KHCN năm 2023 về hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2024 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (15/05/2023) Thông tư 04/2023/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
5. (15/05/2023) Thông tư 03/2023/TT-BKHCN hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
6. (05/05/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý một số hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo Quyết định 14/2017/QĐ-UBND
7. (28/04/2023) Công văn 1538/TCT-CC năm 2023 về phổ biến kết quả nghiên cứu đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở của Viện Chiến lược và Chính sách tài chính năm 2022 do Tổng cục Thuế ban hành
Bưu chính, viễn thông
1. (17/05/2023) Quyết định 356/QĐ-BNV năm 2023 về Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
2. (17/05/2023) Quyết định 719/QĐ-UBND về Danh mục dữ liệu mở tỉnh Bắc Giang năm 2023
3. (16/05/2023) Quyết định 1142/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2023
4. (11/05/2023) Quyết định 1096/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện phát triển thương mại điện tử năm 2023 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
5. (10/05/2023) Quyết định 791/QĐ-BTTTT năm 2023 sửa đổi Quyết định 40/QĐ-BTTTT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
6. (08/05/2023) Kế hoạch 165/KH-UBND về hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (19/05/2023) Công văn 3556/BTNMT-TTTT về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (18/05/2023) Nghị quyết 82/NQ-CP năm 2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững do Chính phủ ban hành
3. (18/05/2023) Quyết định 1286/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Thi đua, khen thưởng, lĩnh vực Điện ảnh; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
4. (18/05/2023) Công văn 2261/BGDĐT-GDĐT năm 2023 thực hiện chính sách phát triển, bảo tồn tiếng nói, chữ viết các dân tộc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (17/05/2023) Công văn 1908/BVHTTDL-BCĐDS triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 do Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội ban hành
6. (17/05/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền đăng ký phương tiện và quản lý phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước được miễn đăng ký trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
7. (16/05/2023) Công văn 2180/BGDĐT-GDTC năm 2023 về kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Quyết định 1076/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể phát triển Giáo dục thể chất và Thể thao trường học giai đoạn 2022-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8. (15/05/2023) Thông tư 06/2023/TT-BVHTTDL hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
9. (12/05/2023) Quyết định 799/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
10. (11/05/2023) Quyết định 20/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về Quy chế công nhận, thu hồi, xóa tên các danh hiệu trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bến Tre
11. (10/05/2023) Kế hoạch 177/KH-UBND năm 2023 thực hiện chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030" trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (10/05/2023) Quyết định 1030/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa
13. (09/05/2023) Kế hoạch 175/KH-UBND về phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
14. (05/05/2023) Quyết định 1717/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030
15. (05/05/2023) Kế hoạch 327/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi do tỉnh An Giang ban hành
16. (05/05/2023) Kế hoạch 1450/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội do tỉnh Hải Dương ban hành
17. (04/05/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND về Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
18. (28/04/2023) Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU về xây dựng Làng Văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025
19. (26/04/2023) Quyết định 937/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Khánh Hòa ban hành
Dân sự
1. (25/04/2023) Kế hoạch 3984/KH-UBND năm 2023 về tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn do tỉnh Khánh Hòa ban hành
2. (23/03/2023) Quyết định 344/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên
Bổ trợ tư pháp
1. (19/05/2023) Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
2. (25/04/2023) Quyết định 957/QĐ-UBND năm 2023 về Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2023-2028
3. (24/04/2023) Quyết định 483/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên
4. (14/04/2023) Quyết định 757/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ
Hành chính tư pháp
1. (15/05/2023) Quyết định 1127/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2. (05/05/2023) Quyết định 1002/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3. (05/05/2023) Quyết định 425/QĐ-CTN năm 2023 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 10 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành
4. (05/05/2023) Quyết định 426/QĐ-CTN năm 2023 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 24 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
5. (27/04/2023) Quyết định 945/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên
6. (26/04/2023) Quyết định 949/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc do tỉnh Khánh Hòa ban hành
7. (23/03/2023) Quyết định 344/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (19/05/2023) Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
2. (18/05/2023) Quyết định 681/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản, tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
3. (18/05/2023) Quyết định 1182/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
4. (18/05/2023) Quyết định 1286/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Thi đua, khen thưởng, lĩnh vực Điện ảnh; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
5. (18/05/2023) Công văn 3541/VPCP-PL năm 2023 về kết quả thực hiện Quyết định 25/2021/QĐ-TTg về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (17/05/2023) Quyết định 670/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu
7. (17/05/2023) Quyết định 848/QĐ-BTTTT về Kế hoạch giám sát, đánh giá tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các địa phương năm 2023
8. (17/05/2023) Quyết định 1652/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
9. (17/05/2023) Quyết định 1168/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
10. (17/05/2023) Quyết định 983/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
11. (17/05/2023) Quyết định 984/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp xã mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
12. (17/05/2023) Quyết định 992/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Nam Định ban hành
13. (17/05/2023) Quyết định 1148/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
14. (17/05/2023) Quyết định 245/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi; phê duyệt mới, sửa đổi, bãi bỏ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum
15. (17/05/2023) Quyết định 4185/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An
16. (16/05/2023) Quyết định 241/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về phí, lệ phí trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
17. (16/05/2023) Quyết định 240/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
18. (16/05/2023) Quyết định 1266/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
19. (16/05/2023) Quyết định 1180/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ
20. (16/05/2023) Quyết định 1171/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Bảo trợ xã hội áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
21. (16/05/2023) Quyết định 1042/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên
22. (16/05/2023) Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022-2030" trên địa bàn tỉnh Nam Định
23. (16/05/2023) Quyết định 1140/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long
24. (16/05/2023) Quyết định 1141/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long
25. (16/05/2023) Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2023 về rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành có nội dung liên quan đến phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng
26. (16/05/2023) Quyết định 549/QĐ-UBND-HC năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp
27. (16/05/2023) Quyết định 814/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
28. (16/05/2023) Thông báo 155/TB-BGTVT năm 2023 kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy tại cuộc họp về triển khai dự án đường sắt tốc độ cao tốc Bắc - Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
29. (16/05/2023) Quyết định 2758/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
30. (15/05/2023) Quyết định 1127/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
31. (15/05/2023) Quyết định 364/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình
32. (15/05/2023) Quyết định 365/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
33. (15/05/2023) Công văn 1877/HĐPH năm 2023 hướng dẫn thực hiện và sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định 407/QĐ-TTg do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương ban hành
34. (15/05/2023) Quyết định 895/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương
35. (15/05/2023) Quyết định 1235/QĐ-BTNMT năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
36. (12/05/2023) Quyết định 627/QĐ-LĐTBXH năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
37. (11/05/2023) Quyết định 22/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
38. (10/05/2023) Quyết định 1048/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên
39. (10/05/2023) Quyết định 1052/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên
40. (10/05/2023) Quyết định 1050/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
41. (10/05/2023) Quyết định 791/QĐ-BTTTT năm 2023 sửa đổi Quyết định 40/QĐ-BTTTT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
42. (10/05/2023) Quyết định 1030/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa
43. (10/05/2023) Quyết định 1188/QĐ-BTNMT năm 2023 sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Biến đổi khí hậu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
44. (10/05/2023) Quyết định 1189/QĐ-BTNMT năm 2023 sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
45. (10/05/2023) Công văn 3226/BTNMT-QHPTTNĐ năm 2023 về báo cáo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 360/CĐ-TTg do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
46. (08/05/2023) Kế hoạch 165/KH-UBND về hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023
47. (08/05/2023) Quyết định 1007/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa
48. (05/05/2023) Quyết định 1002/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
49. (05/05/2023) Quyết định 1001/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Khánh Hòa ban hành
50. (05/05/2023) Quyết định 549/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục và nội quy quy trình giải quyết nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh
51. (05/05/2023) Quyết định 1013/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên
52. (28/04/2023) Quyết định 820/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Hải Dương
53. (27/04/2023) Quyết định 960/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Khánh Hòa ban hành
54. (27/04/2023) Công văn 618/TCTS-KTTS năm 2023 về sử dụng Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đã cấp do Tổng cục Thủy sản ban hành
55. (27/04/2023) Quyết định 944/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên
56. (27/04/2023) Quyết định 945/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên
57. (26/04/2023) Quyết định 937/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Khánh Hòa ban hành
58. (26/04/2023) Quyết định 938/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương do tỉnh Khánh Hòa ban hành
59. (26/04/2023) Quyết định 949/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc do tỉnh Khánh Hòa ban hành
60. (26/04/2023) Quyết định 939/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và Giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã do tỉnh Khánh Hòa ban hành
61. (25/04/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động nguồn lực khác để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025
62. (25/04/2023) Quyết định 964/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023
63. (24/04/2023) Quyết định 483/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên
64. (21/04/2023) Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND quy định cơ chế huy động nguồn lực khác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên
65. (20/04/2023) Quyết định 875/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thú y, lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên
66. (20/04/2023) Quyết định 818/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ
67. (19/04/2023) Quyết định 803/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
68. (19/04/2023) Quyết định 804/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
69. (19/04/2023) Quyết định 805/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
70. (19/04/2023) Quyết định 806/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Công thương tỉnh Phú Thọ
71. (18/04/2023) Quyết định 785/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
72. (14/04/2023) Quyết định 757/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ
73. (11/04/2023) Quyết định 740/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
74. (05/04/2023) Quyết định 715/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
75. (04/04/2023) Quyết định 398/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới, thay thế, bị bãi bỏ, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y, lâm nghiệp, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
76. (23/03/2023) Quyết định 344/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên
Văn thư, lưu trữ
1. (12/05/2023) Quyết định 798/QĐ-UBND năm 2023 về thu nộp hồ sơ, tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên giai đoạn năm 2023-2025
Dân tộc
1. (18/05/2023) Công văn 2261/BGDĐT-GDĐT năm 2023 thực hiện chính sách phát triển, bảo tồn tiếng nói, chữ viết các dân tộc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
1. (15/05/2023) Quyết định 1242/QÐ-BVHTTDL năm 2023 về Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ về trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (10/05/2023) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2023 về tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (18/05/2023) Công điện 436/CĐ-TTg năm 2023 về khẩn trương báo cáo những kiến nghị, đề xuất của địa phương, bộ, ngành chưa được các bộ, cơ quan giải quyết do Thủ tướng Chính phủ điện
2. (16/05/2023) Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022-2030" trên địa bàn tỉnh Nam Định
3. (15/05/2023) Thông tư 06/2023/TT-BVHTTDL hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (18/05/2023) Quyết định 23/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh kèm theo Quyết định 16/2021/QĐ-UBND
2. (17/05/2023) Quyết định 1919/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (17/05/2023) Quyết định 356/QĐ-BNV năm 2023 về Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
4. (16/05/2023) Quyết định 2196/QĐ-BYT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Y tế
5. (12/05/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
6. (11/05/2023) Hướng dẫn 01/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Văn hóa - Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố do tỉnh Ninh Bình ban hành
7. (10/05/2023) Quyết định 21/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (10/05/2023) Quyết định 1179/QĐ-BTNMT năm 2023 sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
9. (10/05/2023) Quyết định 1186/QĐ-BTNMT năm 2023 sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
10. (20/03/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
1. (18/05/2023) Quyết định 1286/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Thi đua, khen thưởng, lĩnh vực Điện ảnh; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (11/05/2023) Quyết định 627/QĐ-UBND năm 2023 bãi bỏ Quyết định 2870/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá mua từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản, ca nô, xe mô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang
Tổ chức chính trị - xã hội
1. (26/04/2023) Quyết định 19/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
130 lượt xem
Tiêu điểm
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;