Danh mục văn bản mới (từ ngày 10 - 12/5/2023)

LawNet trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 10 - 12/5/2023.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (10/05/2023) Quyết định 972/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
2. (10/05/2023) Quyết định 973/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
3. (09/05/2023) Công văn 3255/VPCP-V.I năm 2023 về phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Chính và công dân Tổ dân phố số 01, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (09/05/2023) Công văn 3245/VPCP-CN năm 2023 Tờ trình về điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (08/05/2023) Công văn 3223/VPCP-CN năm 2023 về đăng ký bổ sung nội dung điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (08/05/2023) Quyết định 956/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
7. (08/05/2023) Quyết định 19/2023/QĐ-UBND quy định về định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang
8. (05/05/2023) Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2023 về triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao do thành phố Hà Nội ban hành
9. (05/05/2023) Quyết định 1000/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
10. (04/05/2023) Quyết định 985/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
11. (28/04/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
12. (28/04/2023) Quyết định 19/2023/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quy định quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước nội địa và các đảo trên hồ Trị An tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 25/2022/QĐ-UBND
13. (27/04/2023) Nghị quyết 27/2023/NQ-HĐND thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
14. (27/04/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 34/2015/QĐ-UBND quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định 34/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Quyết định 34/2015/QĐ-UBND
15. (26/04/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
16. (26/04/2023) Quyết định 766/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
17. (25/04/2023) Quyết định 16/2023/QĐ-UBND quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
18. (24/04/2023) Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
19. (20/04/2023) Quyết định 1276/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
20. (20/04/2023) Quyết định 1285/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
21. (20/04/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND quy định khung hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
22. (19/04/2023) Quyết định 873/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
23. (18/04/2023) Quyết định 1227/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực: Đất đai, Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
24. (12/04/2023) Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
25. (10/04/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
26. (10/04/2023) Quyết định 688/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
27. (10/04/2023) Quyết định 690/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
28. (10/04/2023) Quyết định 699/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
29. (27/03/2023) Quyết định 620/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ
30. (20/03/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 06/2023/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
31. (24/02/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Tài nguyên
1. (11/05/2023) Quyết định 981/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt 10 quy trình nội bộ (02 quy trình nội bộ mới ban hành, 08 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước) thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre
2. (10/05/2023) Quyết định 607/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận
3. (09/05/2023) Công văn 3176/BTNMT-TNN thực hiện giải pháp cấp bách, giảm thiểu nguy cơ thiếu nước cấp cho hạ du các lưu vực sông miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ các tháng cuối mùa cạn năm 2023 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (09/05/2023) Quyết định 508/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
5. (09/05/2023) Quyết định 170/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt phương án giá nước sạch và biểu giá nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh
6. (08/05/2023) Quyết định 914/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
7. (05/05/2023) Quyết định 18/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 62/2021/QĐ-UBND phê duyệt phương án giá và lộ trình thực hiện giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang
8. (05/05/2023) Quyết định 1021/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
9. (28/04/2023) Quyết định 19/2023/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quy định quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước nội địa và các đảo trên hồ Trị An tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 25/2022/QĐ-UBND
10. (26/04/2023) Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 1623/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
11. (24/04/2023) Nghị quyết 17/2023/NQ-HĐND về kéo dài thời kỳ quy hoạch khai thác cát trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020 đến khi Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt và điều chỉnh mục đích sử dụng cát
12. (18/04/2023) Quyết định 506/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
13. (18/04/2023) Kế hoạch 1501/KH-UBND năm 2023 về triển khai đề án "Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
14. (11/04/2023) Quyết định 826/QĐ-UBND về phát triển hệ thống cấp nước, nâng cao tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch tại các đô thị và tỷ lệ dân cư được sử dụng nước hợp vệ sinh tại nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
15. (11/04/2023) Kế hoạch 246/KH-UBND năm 2023 về xây dựng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Môi trường
1. (11/05/2023) Quyết định 1873/QĐ-UBND năm 2023 về ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
2. (10/05/2023) Quyết định 868/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
3. (10/05/2023) Công văn 3287/VPCP-NN năm 2023 dự thảo Báo cáo về công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (09/05/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa
5. (09/05/2023) Công văn 3176/BTNMT-TNN thực hiện giải pháp cấp bách, giảm thiểu nguy cơ thiếu nước cấp cho hạ du các lưu vực sông miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ các tháng cuối mùa cạn năm 2023 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
6. (09/05/2023) Quyết định 715/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế phối hợp thực hiện công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn tỉnh Yên Bái
7. (08/05/2023) Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 48/NQ-CP phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Nam Định ban hành
8. (28/04/2023) Kế hoạch 1696/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
9. (24/04/2023) Kế hoạch 761/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
10. (20/04/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
11. (18/04/2023) Quyết định 1227/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực: Đất đai, Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
12. (17/04/2023) Kế hoạch 92/KH-UBND về triển khai chuỗi hoạt động "Lành sạch biển" trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
13. (17/04/2023) Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Dự án Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bình Phước đến năm 2030
14. (12/04/2023) Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND về Quy định mức thu, quản lý và sử dụng Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
15. (12/04/2023) Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
16. (10/04/2023) Quyết định 698/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
17. (07/04/2023) Thông báo 185/TB-BTNMT năm 2023 về tiếp nhận đề nghị công bố của tổ chức, đơn vị tái chế và tổ chức, đơn vị được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
18. (05/04/2023) Quyết định 532/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin cháy rừng của từng cấp và phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Nông nghiệp, nông thôn
1. (11/05/2023) Quyết định 1837/QĐ-BNN-CĐS về Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023
2. (08/05/2023) Quyết định 1786/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (08/05/2023) Quyết định 1788/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (08/05/2023) Quyết định 1789/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm ngư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (04/05/2023) Quyết định 21/2023/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Phước
6. (26/04/2023) Quyết định 770/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án Phát triển sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau giai đoạn 2023-2030
7. (24/04/2023) Nghị quyết 17/2023/NQ-HĐND về kéo dài thời kỳ quy hoạch khai thác cát trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020 đến khi Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt và điều chỉnh mục đích sử dụng cát
8. (19/04/2023) Kế hoạch 3499/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP và Chương trình hành động 40-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
9. (13/04/2023) Kế hoạch 666/KH-UBND về hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng theo Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023
10. (12/04/2023) Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND về Quy định mức thu, quản lý và sử dụng Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
11. (11/04/2023) Kế hoạch 246/KH-UBND năm 2023 về xây dựng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Trật tự an toàn xã hội
1. (08/05/2023) Công văn 3220/VPCP-KGVX năm 2023 về báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW và 01 năm thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (05/05/2023) Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2023 thực hiện Dự án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
3. (04/05/2023) Quyết định 678/QĐ-UBND năm 2023 về quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy cấp tỉnh do tỉnh Bình Phước ban hành
4. (28/04/2023) Chỉ thị 09/CT-UBND đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và những năm tiếp theo do tỉnh Nam Định ban hành
5. (28/04/2023) Kế hoạch 144/KH-UBND năm 2023 về tăng cường tuyên truyền, Kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với Chợ, Trung tâm thương mại, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
6. (25/04/2023) Quyết định 1138/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội liên ngành phòng, chống in lậu trên địa bàn tỉnh Nghệ An
7. (21/04/2023) Quyết định 641/QĐ-UBND năm 2023 về quy chế phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
8. (13/04/2023) Quyết định 583/QĐ-UBND năm 2023 quy định về tổ chức và hoạt động của Đội Xung kích phòng, chống tội phạm cơ động trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2023-2025
9. (10/04/2023) Quyết định 698/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
10. (07/04/2023) Kế hoạch 788/KH-UBND năm 2023 về tổng thể thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
11. (05/04/2023) Quyết định 532/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin cháy rừng của từng cấp và phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
12. (04/04/2023) Quyết định 672/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án “Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị giai đoạn 2023-2030” do tỉnh Nam Định ban hành
An ninh quốc gia
1. (12/04/2023) Quyết định 1161/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 28/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bình Định
Quốc phòng
1. (28/04/2023) Kế hoạch 1690/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, Nghị quyết 168/NQ-CP, Chương trình 179-Ctr/TU và Chương trình hành động 333-KH/BCSĐ về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
2. (19/04/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
3. (12/04/2023) Quyết định 1161/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 28/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bình Định
4. (07/04/2023) Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2023 thông qua Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (10/05/2023) Quyết định 1818/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (28/04/2023) Kế hoạch 170/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 21/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
3. (28/04/2023) Kế hoạch 91/KH-UBND thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
4. (13/04/2023) Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2023 thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
5. (12/04/2023) Kế hoạch 247/KH-UBND năm 2023 về tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Tài chính
1. (11/05/2023) Quyết định 2122/QĐ-BYT công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế
2. (10/05/2023) Quyết định 519/QĐ-UBND-HC năm 2023 phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Đồng Tháp
3. (09/05/2023) Công văn 4600/BTC-TCDN năm 2023 thực hiện Nghị định 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
4. (09/05/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa
5. (09/05/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 11 của Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Nam Định kèm theo Quyết định 01/2019/QĐ-UBND
6. (09/05/2023) Quyết định 170/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt phương án giá nước sạch và biểu giá nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh
7. (09/05/2023) Quyết định 715/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế phối hợp thực hiện công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn tỉnh Yên Bái
8. (08/05/2023) Quyết định 18/2023/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ kinh phí, tỷ lệ quay vòng, trình tự luân chuyển và quy trình theo dõi, giám sát của cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện hoạt động phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
9. (08/05/2023) Thông tư 11/2023/TT-BCT quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
10. (08/05/2023) Quyết định 19/2023/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh do tỉnh Bến Tre ban hành
11. (08/05/2023) Thông tư 02/2023/TT-BKHCN hướng dẫn nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
12. (08/05/2023) Quyết định 19/2023/QĐ-UBND quy định về định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang
13. (05/05/2023) Quyết định 18/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 62/2021/QĐ-UBND phê duyệt phương án giá và lộ trình thực hiện giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang
14. (05/05/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2018/QĐ-UBND Quy định quản lý đầu tư các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh Vĩnh Long ban hành
15. (28/04/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
16. (28/04/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND về áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
17. (28/04/2023) Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
18. (27/04/2023) Kế hoạch 996/KH-TTCP năm 2023 về xây dựng hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết quy định việc trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước của Thanh tra Chính phủ
19. (27/04/2023) Nghị quyết 27/2023/NQ-HĐND thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
20. (27/04/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 34/2015/QĐ-UBND quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định 34/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Quyết định 34/2015/QĐ-UBND
21. (27/04/2023) Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 kèm theo Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND
22. (27/04/2023) Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND sửa đổi Điều 5 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kèm theo Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND
23. (26/04/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Cà Mau
24. (24/04/2023) Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
25. (20/04/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND quy định khung hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
26. (20/04/2023) Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND bổ sung nội dung vào Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2017 cho ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk
27. (19/04/2023) Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND sửa đổi Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn kèm theo Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND và bãi bỏ Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND
28. (17/04/2023) Quyết định 609/QĐ-UBND năm 2023 về danh mục loại dự án, thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và phương pháp, trình tự xác định mức hỗ trợ làm đường bê tông xi măng đối với các dự án áp dụng cơ chế đặc thù trong Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
29. (14/04/2023) Quyết định 152/QĐ-TTCP năm 2023 về "Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022" do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành
30. (12/04/2023) Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND quy định phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý do tỉnh Bắc Ninh ban hành
31. (12/04/2023) Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
32. (12/04/2023) Nghị quyết 07/2023/NQ-HĐND sửa đổi Quy định một số chế độ dinh dưỡng, tiền thưởng, đãi ngộ đối với huấn luyện viên, vận động viên và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh kèm theo Nghị quyết 232/2019/NQ-HĐND
33. (11/04/2023) Kế hoạch 246/KH-UBND năm 2023 về xây dựng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
34. (10/04/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
35. (05/04/2023) Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ đào tạo đối với thành viên, người lao động của tổ chức kinh tế tập thể và hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2025
36. (29/03/2023) Quyết định 644/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
37. (20/03/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 06/2023/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
38. (24/02/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Bảo hiểm
1. (28/04/2023) Quyết định 783/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, Ngân hàng Chính sách xã hội cấp tỉnh, cấp huyện về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 do tỉnh Cà Mau ban hành
2. (05/04/2023) Văn bản hợp nhất 922/VBHN-BHXH năm 2023 hợp nhất Quyết định về Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Công nghiệp
1. (08/05/2023) Quyết định 952/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt 19 quy trình nội bộ (03 quy trình nội bộ mới ban hành, 06 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hóa chất; 03 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung, 02 quy trình nội bộ bị bãi bỏ trong lĩnh vực điện; 05 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh) thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
2. (04/05/2023) Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (03/05/2023) Kế hoạch 2530/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình 40-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Bến Tre ban hành
Y tế - dược
1. (11/05/2023) Thông tư 10/2023/TT-BYT sửa đổi Thông tư 19/2021/TT-BYT quy định mẫu văn bản, báo cáo thực hiện Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (11/05/2023) Công văn 4724/QLD-KD năm 2023 về tăng cường nguồn cung ứng Vitamin A đơn thành phần dược chất do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (11/05/2023) Quyết định 2115/QĐ-BYT năm 2023 về tài liệu chuyên môn “Sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình quản lý sử dụng kháng sinh dành cho bệnh viện tuyến huyện” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4. (11/05/2023) Quyết định 986/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
5. (10/05/2023) Quyết định 2112/QĐ-BYT năm 2023 về phân công địa bàn khám giám định và giao nhiệm vụ cụ thể đối với cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa cấp trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
6. (09/05/2023) Quyết định 310/QĐ-QLD công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Đợt 1 - năm 2023 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
7. (09/05/2023) Quyết định 715/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế phối hợp thực hiện công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn tỉnh Yên Bái
8. (08/05/2023) Quyết định 2068/QĐ-BYT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế
9. (08/05/2023) Quyết định 2058/QĐ-BYT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Y tế
10. (05/05/2023) Kế hoạch 1556/KH-UBND năm 2023 về triển khai phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
11. (28/04/2023) Quyết định 1986/QĐ-BYT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em thuộc Bộ Y tế
12. (27/04/2023) Quyết định 1977/QĐ-BYT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế thuộc Bộ Y tế
13. (26/04/2023) Công văn 494/KCB-ĐD&KSNK năm 2023 hướng dẫn tổ chức thực hiện hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5 do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
14. (26/04/2023) Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2023 về chuyển đổi số lĩnh vực Y tế giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Lào Cai ban hành
15. (25/04/2023) Quyết định 766/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Mỹ phẩm - Vi sinh vật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
16. (25/04/2023) Quyết định 493/QĐ-LĐTBXH năm 2023 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
17. (12/04/2023) Quyết định 674/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về mỹ phẩm - Phương pháp phân tích do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
18. (03/03/2023) Quyết định 398/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thuế, phí, lệ phí
1. (08/05/2023) Thông tư 11/2023/TT-BCT quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
2. (05/05/2023) Công văn 30382/CTHN-TTHT năm 2023 về gia hạn nộp thuế theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (05/05/2023) Công văn 30384/CTHN-TTHT năm 2023 về sử dụng bảng kê khi lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (27/04/2023) Nghị quyết 28/2023/NQ-HĐND về cấp bù chênh lệch học phí năm học 2022-2023 so với năm học 2021-2022 cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
5. (24/04/2023) Nghị quyết 22/2023/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Nam Định
6. (20/04/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND về Bảng giá tính lệ phí trước bạ và tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại đối với nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Cà Mau
7. (12/04/2023) Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND về Quy định mức thu, quản lý và sử dụng Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
8. (12/04/2023) Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
9. (12/04/2023) Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND quy định mức học phí và hỗ trợ kinh phí đóng học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026 thuộc tỉnh Bắc Ninh quản lý
10. (12/04/2023) Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
11. (11/04/2023) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2023 về đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền và Chương trình "Hóa đơn may mắn" trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Ngân hàng, tiền tệ
1. (10/05/2023) Quyết định 486/QĐ-TTg năm 2023 về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (20/04/2023) Kế hoạch 3546/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 05/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
Kế toán, kiểm toán
1. (05/05/2023) Công văn 30384/CTHN-TTHT năm 2023 về sử dụng bảng kê khi lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (28/04/2023) Quyết định 03/2023/QĐ-KTNN bãi bỏ Quyết định 01/2018/QĐ-KTNN về Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
3. (11/04/2023) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2023 về đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền và Chương trình "Hóa đơn may mắn" trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (10/05/2023) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2023 về phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến năm 2030
2. (09/05/2023) Công văn 4600/BTC-TCDN năm 2023 thực hiện Nghị định 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
3. (09/05/2023) Quyết định 711/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027
4. (05/05/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND sửa đổi Điểm c Khoản 2 Điều 26 của Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định, kèm theo Quyết định 26/2019/QĐ-UBND
5. (24/04/2023) Kế hoạch 152/KH-UBND về hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
6. (17/04/2023) Kế hoạch 688/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án "Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (11/05/2023) Công văn 2789/BCT-TTTN năm 2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (11/05/2023) Thông báo 175/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 5 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (10/05/2023) Quyết định 509/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng
4. (09/05/2023) Công văn 4600/BTC-TCDN năm 2023 thực hiện Nghị định 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
5. (09/05/2023) Công văn 3266/VPCP-CN năm 2023 về Phương án đầu tư tuyến đường kết nối tỉnh Bình Phước và Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (09/05/2023) Công văn 3245/VPCP-CN năm 2023 Tờ trình về điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (09/05/2023) Công văn 377/TTg-CN năm 2023 về phương án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (09/05/2023) Quyết định 1075/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai
9. (09/05/2023) Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình hành động 21-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do thành phố Hà Nội ban hành
10. (09/05/2023) Kế hoạch 864/KH-UBND năm 2023 về phát triển dịch vụ logistics tỉnh Quảng Bình đến năm 2030
11. (08/05/2023) Quyết định 1040/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
12. (08/05/2023) Quyết định 18/2023/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ kinh phí, tỷ lệ quay vòng, trình tự luân chuyển và quy trình theo dõi, giám sát của cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện hoạt động phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
13. (08/05/2023) Thông tư 11/2023/TT-BCT quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
14. (08/05/2023) Công văn 3223/VPCP-CN năm 2023 về đăng ký bổ sung nội dung điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Văn phòng Chính phủ ban hành
15. (08/05/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quyết định 01/2022/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn hành chính của huyện, thành phố sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quyết định đầu tư do tỉnh Lạng Sơn ban hành
16. (08/05/2023) Quyết định 849/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án đẩy mạnh đào tạo lao động có kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
17. (08/05/2023) Quyết định 952/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt 19 quy trình nội bộ (03 quy trình nội bộ mới ban hành, 06 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hóa chất; 03 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung, 02 quy trình nội bộ bị bãi bỏ trong lĩnh vực điện; 05 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh) thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
18. (05/05/2023) Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2023 về triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao do thành phố Hà Nội ban hành
19. (05/05/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2018/QĐ-UBND Quy định quản lý đầu tư các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh Vĩnh Long ban hành
20. (05/05/2023) Quyết định 313/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2023
21. (05/05/2023) Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP về Chương trình hạnh động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do tỉnh Yên Bái ban hành
22. (04/05/2023) Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
23. (03/05/2023) Kế hoạch 2530/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình 40-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Bến Tre ban hành
24. (03/05/2023) Kế hoạch 2505/KH-UBND năm 2023 về tái cơ cấu ngành Công Thương tỉnh Bến Tre giai đoạn đến năm 2030
25. (28/04/2023) Kế hoạch 170/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 21/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
26. (28/04/2023) Kế hoạch 1690/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, Nghị quyết 168/NQ-CP, Chương trình 179-Ctr/TU và Chương trình hành động 333-KH/BCSĐ về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
27. (28/04/2023) Kế hoạch 144/KH-UBND năm 2023 về tăng cường tuyên truyền, Kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với Chợ, Trung tâm thương mại, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
28. (28/04/2023) Quyết định 943/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
29. (27/04/2023) Kế hoạch 977/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
30. (27/04/2023) Quyết định 1629/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng; lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh
31. (27/04/2023) Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND bổ sung Điều 3a vào Quy định kèm theo Nghị quyết 62/2022/NQ-HĐND do tỉnh Cao Bằng ban hành
32. (27/04/2023) Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND sửa đổi Điều 5 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kèm theo Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND
33. (26/04/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Cà Mau
34. (24/04/2023) Kế hoạch 967/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
35. (21/04/2023) Kế hoạch 1562/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận năm 2023
36. (17/04/2023) Quyết định 843/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 do tỉnh Quảng Bình ban hành
37. (17/04/2023) Kế hoạch 688/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án "Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
38. (17/04/2023) Quyết định 596/QĐ-UBND năm 2023 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục, hội đồng thẩm định thực hiện chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND
39. (13/04/2023) Kế hoạch 666/KH-UBND về hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng theo Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023
Lao động
1. (11/05/2023) Quyết định 986/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
2. (10/05/2023) Quyết định 1217/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
3. (10/05/2023) Văn bản hợp nhất 1676/VBHN-BLĐTBXH năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (09/05/2023) Quyết định 1078/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
5. (09/05/2023) Quyết định 785/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
6. (09/05/2023) Quyết định 960/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm (về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
7. (09/05/2023) Quyết định 559/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh
8. (08/05/2023) Quyết định 687/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong các lĩnh vực: Việc làm; Lao động - Tiền lương; Bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
9. (08/05/2023) Quyết định 849/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án đẩy mạnh đào tạo lao động có kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
10. (05/05/2023) Quyết định 343/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
11. (04/05/2023) Quyết định 338/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
12. (28/04/2023) Quyết định 783/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, Ngân hàng Chính sách xã hội cấp tỉnh, cấp huyện về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 do tỉnh Cà Mau ban hành
13. (25/04/2023) Quyết định 493/QĐ-LĐTBXH năm 2023 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
14. (24/04/2023) Kế hoạch 152/KH-UBND về hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
15. (19/04/2023) Quyết định 519/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
16. (19/04/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
17. (14/04/2023) Quyết định 594/QĐ-UBND năm 2023 về danh mục đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Phước
18. (06/04/2023) Quyết định 620/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
19. (05/04/2023) Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ đào tạo đối với thành viên, người lao động của tổ chức kinh tế tập thể và hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2025
Chính sách xã hội
1. (11/05/2023) Quyết định 614/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội, Giảm nghèo thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
2. (10/05/2023) Văn bản hợp nhất 1676/VBHN-BLĐTBXH năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (10/05/2023) Quyết định 486/QĐ-TTg năm 2023 về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (09/05/2023) Quyết định 960/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm (về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
5. (28/04/2023) Thông tư 03/2023/TT-BXD sửa đổi Điều 3 Thông tư 09/2021/TT-BXD hướng dẫn thực hiện nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
6. (27/04/2023) Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 kèm theo Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND
7. (12/04/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2025
8. (11/04/2023) Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2025 định hướng đến năm 2030
9. (10/04/2023) Quyết định 651/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Giáo dục, đào tạo
1. (11/05/2023) Quyết định 1241/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 (bổ sung), lớp 4, lớp 8, lớp 10 (bổ sung), lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
2. (11/05/2023) Quyết định 1110/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình
3. (11/05/2023) Quyết định 984/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre
4. (10/05/2023) Quyết định 177/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ năm học 2023-2024
5. (10/05/2023) Quyết định 175/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục bổ sung sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ năm học 2023-2024
6. (10/05/2023) Quyết định 179/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ năm học 2023-2024
7. (10/05/2023) Quyết định 176/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ năm học 2023-2024
8. (10/05/2023) Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2023 về tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 các trường phổ thông dân tộc nội trú năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
9. (10/05/2023) Quyết định 178/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ năm học 2023-2024
10. (10/05/2023) Quyết định 1088/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
11. (09/05/2023) Quyết định 1035/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (09/05/2023) Quyết định 901/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định
13. (09/05/2023) Quyết định 1182/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng
14. (09/05/2023) Quyết định 928/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
15. (09/05/2023) Quyết định 654/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu
16. (09/05/2023) Quyết định 1075/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cơ sở giáo dục có hệ phổ thông dân tộc nội trú, các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện, cấp tỉnh do tỉnh Quảng Bình ban hành
17. (08/05/2023) Quyết định 742/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống quốc dân; Thi, tuyển sinh) tại Quyết định 826/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành
18. (08/05/2023) Quyết định 853/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương
19. (08/05/2023) Quyết định 777/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn
20. (08/05/2023) Quyết định 1508/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới/được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục Trung học và Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa
21. (05/05/2023) Quyết định 701/QĐ-UBND phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
22. (05/05/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND sửa đổi Điểm c Khoản 2 Điều 26 của Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định, kèm theo Quyết định 26/2019/QĐ-UBND
23. (05/05/2023) Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2023 thực hiện Dự án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
24. (05/05/2023) Quyết định 1022/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
25. (04/05/2023) Kế hoạch 67/KH-UBND về tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh Đắk Lắk
26. (04/05/2023) Quyết định 209/QĐ-UBND về Phương án và Kế hoạch tổ chức các kỳ xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh lớp đầu cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
27. (28/04/2023) Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2023 về xây dựng 07 trường phổ thông có nhiều cấp học tiên tiến, hiện đại theo Chương trình 06-CTr/TU do thành phố Hà Nội ban hành
28. (27/04/2023) Quyết định 781/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
29. (27/04/2023) Nghị quyết 28/2023/NQ-HĐND về cấp bù chênh lệch học phí năm học 2022-2023 so với năm học 2021-2022 cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30. (24/04/2023) Quyết định 854/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh vào các trường chuyên biệt năm học 2023-2024 do tỉnh Quảng Nam ban hành
31. (19/04/2023) Quyết định 875/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 104/2022/NĐ-CP trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, các Cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
32. (18/04/2023) Quyết định 176/QĐ-UBND năm 2023 về điều chỉnh Quyết định 145/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch và Phương thức tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
33. (18/04/2023) Quyết định 863/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 104/2022/NĐ-CP trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các Cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
34. (17/04/2023) Quyết định 832/QĐ-UBND năm 2023 sửa đổi Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 trung học phổ thông chuyên, lớp 10 phổ thông dân tộc nội trú, lớp 10 giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm học 2023-2024 kèm theo Quyết định 3512/QĐ-UBND
35. (17/04/2023) Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hnàh chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 104/2022/NĐ-CP trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các Cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
36. (12/04/2023) Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND quy định mức học phí và hỗ trợ kinh phí đóng học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026 thuộc tỉnh Bắc Ninh quản lý
37. (11/04/2023) Quyết định 739/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Giao thông, vận tải
1. (11/05/2023) Thông báo 175/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 5 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (09/05/2023) Công văn 3266/VPCP-CN năm 2023 về Phương án đầu tư tuyến đường kết nối tỉnh Bình Phước và Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (09/05/2023) Công văn 3245/VPCP-CN năm 2023 Tờ trình về điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (09/05/2023) Công văn 3244/VPCP-CN năm 2023 về niên hạn sử dụng phương tiện giao thông đường sắt; đề xuất sửa Nghị định 65/2018/NĐ-CP và 01/2022/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (09/05/2023) Công văn 377/TTg-CN năm 2023 về phương án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (08/05/2023) Công văn 3223/VPCP-CN năm 2023 về đăng ký bổ sung nội dung điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (08/05/2023) Thông báo 3239/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp rà soát dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (05/05/2023) Kế hoạch 146/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới do tỉnh Hà Giang ban hành
9. (05/05/2023) Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới do tỉnh Ninh Bình ban hành
10. (28/04/2023) Kế hoạch 1252/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới do tỉnh Bắc Ninh ban hành
11. (28/04/2023) Quyết định 963/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực Giao thông đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
12. (17/04/2023) Quyết định 605/QĐ-UBND năm 2023 quy định phạm vi, thời gian cấm máy kéo tham gia giao thông các đoạn đường qua khu vực đông dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (10/05/2023) Quyết định 764/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Cái Tắc, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040
2. (10/05/2023) Quyết định 486/QĐ-TTg năm 2023 về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (09/05/2023) Quyết định 1077/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực Nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
4. (08/05/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quyết định 01/2022/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn hành chính của huyện, thành phố sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quyết định đầu tư do tỉnh Lạng Sơn ban hành
5. (05/05/2023) Quyết định 2602/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc phạm vi và chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội
6. (04/05/2023) Quyết định 741/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040
7. (04/05/2023) Quyết định 2575/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc phạm vi và chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội
8. (28/04/2023) Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định
9. (28/04/2023) Thông tư 03/2023/TT-BXD sửa đổi Điều 3 Thông tư 09/2021/TT-BXD hướng dẫn thực hiện nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
10. (20/04/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND về Bảng giá tính lệ phí trước bạ và tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại đối với nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Cà Mau
11. (17/04/2023) Quyết định 609/QĐ-UBND năm 2023 về danh mục loại dự án, thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và phương pháp, trình tự xác định mức hỗ trợ làm đường bê tông xi măng đối với các dự án áp dụng cơ chế đặc thù trong Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
12. (11/04/2023) Quyết định 826/QĐ-UBND về phát triển hệ thống cấp nước, nâng cao tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch tại các đô thị và tỷ lệ dân cư được sử dụng nước hợp vệ sinh tại nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
13. (05/04/2023) Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2023 thông qua Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Bố Hạ và vùng phụ cận, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
14. (04/04/2023) Quyết định 672/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án “Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị giai đoạn 2023-2030” do tỉnh Nam Định ban hành
Khoa học, công nghệ
1. (09/05/2023) Quyết định 1125/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
2. (09/05/2023) Quyết định 1076/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
3. (08/05/2023) Quyết định 555/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp và Sở Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
4. (08/05/2023) Thông tư 02/2023/TT-BKHCN hướng dẫn nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
5. (08/05/2023) Quyết định 1788/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (05/05/2023) Kế hoạch 149/KH-UBND thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Tiền Giang năm 2023
7. (28/04/2023) Quyết định 16/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 71/2019/QĐ-UBND
8. (26/04/2023) Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 1623/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
9. (25/04/2023) Quyết định 766/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Mỹ phẩm - Vi sinh vật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
10. (14/04/2023) Quyết định 589/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027
11. (12/04/2023) Quyết định 674/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về mỹ phẩm - Phương pháp phân tích do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Bưu chính, viễn thông
1. (11/05/2023) Quyết định 1837/QĐ-BNN-CĐS về Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023
2. (10/05/2023) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2023 về phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến năm 2030
3. (10/05/2023) Quyết định 1082/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển Bưu chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
4. (09/05/2023) Quyết định 604/QĐ-UBND năm 2023 công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang
5. (09/05/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND quy định cung cấp thông tin, tổ chức quản lý và hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang và Cổng thông tin điện tử thành phần
6. (09/05/2023) Công văn 1669/BTTTT-BC năm 2023 về đẩy mạnh triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg về tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
7. (09/05/2023) Quyết định 2089/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án 06 của Bộ Y tế năm 2023
8. (09/05/2023) Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng, giai đoạn 2021-2025" do tỉnh Tuyên Quang ban hành
9. (08/05/2023) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2023 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
10. (04/05/2023) Quyết định 739/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt bổ sung mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
11. (28/04/2023) Chỉ thị 09/CT-UBND đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và những năm tiếp theo do tỉnh Nam Định ban hành
12. (28/04/2023) Kế hoạch hành động 164/KH-UBND về nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
13. (26/04/2023) Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2023 về chuyển đổi số lĩnh vực Y tế giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Lào Cai ban hành
14. (25/04/2023) Kế hoạch 988/KH-UBND về triển khai rà quét, xử lý, bóc gỡ mã độc các hệ thống thông tin tại cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
15. (24/04/2023) Kế hoạch 967/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
16. (21/04/2023) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2023 về phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận
17. (21/04/2023) Kế hoạch 1562/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận năm 2023
18. (19/04/2023) Quyết định 1082/QĐ-UBND năm 2023 về Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn tỉnh Nghệ An
19. (18/04/2023) Kế hoạch 708/KH-UBND năm 2023 về triển khai nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch vào hệ thống điện tử trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với các địa bàn chưa thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch do tỉnh Quảng Bình ban hành
20. (14/04/2023) Quyết định 489/QĐ-UBND năm 2023 về Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Thông tin báo chí, xuất bản
1. (04/05/2023) Kế hoạch 2549/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
2. (28/04/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND về áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
3. (27/03/2023) Quyết định 617/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; lĩnh vực Xuất bản - In - Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (11/05/2023) Quyết định 1227/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố do thành phố Hải Phòng ban hành
2. (08/05/2023) Quyết định 1060/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch tỉnh Vĩnh Long
3. (08/05/2023) Quyết định 1248/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án xây dựng "Mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội" tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An
4. (08/05/2023) Quyết định 849/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án đẩy mạnh đào tạo lao động có kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
5. (28/04/2023) Kế hoạch 1690/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, Nghị quyết 168/NQ-CP, Chương trình 179-Ctr/TU và Chương trình hành động 333-KH/BCSĐ về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
6. (27/04/2023) Kế hoạch 1680/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2023-2030" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
7. (27/04/2023) Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND bổ sung Điều 3a vào Quy định kèm theo Nghị quyết 62/2022/NQ-HĐND do tỉnh Cao Bằng ban hành
8. (27/04/2023) Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND sửa đổi Điều 5 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kèm theo Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND
9. (26/04/2023) Kế hoạch 160/KH-UBND năm 2023 về Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
10. (26/04/2023) Công văn 494/KCB-ĐD&KSNK năm 2023 hướng dẫn tổ chức thực hiện hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5 do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
11. (24/04/2023) Hướng dẫn 973/HD-UBND năm 2023 về khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
12. (14/04/2023) Quyết định 589/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027
13. (12/04/2023) Nghị quyết 07/2023/NQ-HĐND sửa đổi Quy định một số chế độ dinh dưỡng, tiền thưởng, đãi ngộ đối với huấn luyện viên, vận động viên và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh kèm theo Nghị quyết 232/2019/NQ-HĐND
14. (22/03/2023) Kế hoạch 942/KH-UBND năm 2023 triển khai Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Dân sự
1. (05/05/2023) Kế hoạch 149/KH-UBND thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Tiền Giang năm 2023
2. (28/04/2023) Kế hoạch 91/KH-UBND thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
3. (13/04/2023) Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2023 thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Bổ trợ tư pháp
1. (09/05/2023) Quyết định 749/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023 do tỉnh Sơn La ban hành
Hành chính tư pháp
1. (10/05/2023) Quyết định 949/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
2. (09/05/2023) Quyết định 604/QĐ-UBND năm 2023 công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang
3. (08/05/2023) Quyết định 555/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp và Sở Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
4. (08/05/2023) Quyết định 953/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 16 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
5. (08/05/2023) Quyết định 951/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 16 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
6. (08/05/2023) Quyết định 1245/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
7. (08/05/2023) Quyết định 1036/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
8. (08/05/2023) Quyết định 602/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang
9. (05/05/2023) Kế hoạch 91/KH-UBND về kiểm tra công tác pháp chế; công tác tư pháp tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện năm 2023 do thành phố Cần Thơ ban hành
10. (27/04/2023) Quyết định 522/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
11. (25/04/2023) Quyết định 362/QĐ-CTN năm 2023 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 228 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
12. (25/04/2023) Quyết định 359/QĐ-CTN năm 2023 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Juan Shih, Luan do Chủ tịch nước ban hành
13. (25/04/2023) Quyết định 360/QĐ-CTN năm 2023 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Pan, Shih Yen-Erh do Chủ tịch nước ban hành
14. (25/04/2023) Quyết định 363/QĐ-CTN năm 2023 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 162 công dân hiện đang cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành
15. (25/04/2023) Quyết định 364/QĐ-CTN năm 2023 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 110 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
16. (25/04/2023) Quyết định 361/QĐ-CTN năm 2023 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 61 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
17. (25/04/2023) Quyết định 365/QĐ-CTN năm 2023 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 79 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
18. (25/04/2023) Quyết định 366/QĐ-CTN năm 2023 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
19. (24/04/2023) Nghị quyết 22/2023/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Nam Định
20. (18/04/2023) Kế hoạch 708/KH-UBND năm 2023 về triển khai nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch vào hệ thống điện tử trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với các địa bàn chưa thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch do tỉnh Quảng Bình ban hành
21. (14/04/2023) Quyết định 683/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau
22. (14/04/2023) Quyết định 489/QĐ-UBND năm 2023 về Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
23. (14/04/2023) Quyết định 586/QĐ-UBND năm 2023 công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn, Xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
24. (14/04/2023) Quyết định 585/QĐ-UBND năm 2023 công bố chuẩn hóa Quy trình giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực Luật sư thuộc phạm vi, chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
25. (12/04/2023) Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐND quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
26. (12/04/2023) Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Hình sự
1. (26/04/2023) Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 1623/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
2. (18/04/2023) Kế hoạch 1501/KH-UBND năm 2023 về triển khai đề án "Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Khiếu nại, tố cáo
1. (09/05/2023) Công văn 3255/VPCP-V.I năm 2023 về phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Chính và công dân Tổ dân phố số 01, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (11/05/2023) Thông tư 10/2023/TT-BYT sửa đổi Thông tư 19/2021/TT-BYT quy định mẫu văn bản, báo cáo thực hiện Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (11/05/2023) Quyết định 614/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội, Giảm nghèo thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
3. (11/05/2023) Quyết định 1110/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình
4. (11/05/2023) Quyết định 984/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre
5. (11/05/2023) Quyết định 986/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
6. (11/05/2023) Quyết định 981/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt 10 quy trình nội bộ (02 quy trình nội bộ mới ban hành, 08 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước) thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre
7. (11/05/2023) Quyết định 1873/QĐ-UBND năm 2023 về ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
8. (10/05/2023) Kế hoạch 1083/KH-UBND năm 2023 về tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai
9. (10/05/2023) Quyết định 868/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
10. (10/05/2023) Quyết định 1217/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
11. (10/05/2023) Quyết định 949/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
12. (10/05/2023) Quyết định 509/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng
13. (10/05/2023) Quyết định 1088/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
14. (10/05/2023) Quyết định 607/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận
15. (09/05/2023) Quyết định 604/QĐ-UBND năm 2023 công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang
16. (09/05/2023) Quyết định 1125/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
17. (09/05/2023) Quyết định 1078/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
18. (09/05/2023) Quyết định 1035/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế
19. (09/05/2023) Quyết định 901/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định
20. (09/05/2023) Công văn 1669/BTTTT-BC năm 2023 về đẩy mạnh triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg về tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
21. (09/05/2023) Quyết định 1182/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22. (09/05/2023) Quyết định 508/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
23. (09/05/2023) Quyết định 785/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
24. (09/05/2023) Quyết định 928/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
25. (09/05/2023) Quyết định 960/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm (về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
26. (09/05/2023) Quyết định 559/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh
27. (09/05/2023) Quyết định 1075/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai
28. (09/05/2023) Quyết định 1075/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cơ sở giáo dục có hệ phổ thông dân tộc nội trú, các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện, cấp tỉnh do tỉnh Quảng Bình ban hành
29. (09/05/2023) Quyết định 1077/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực Nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
30. (09/05/2023) Quyết định 1076/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
31. (08/05/2023) Quyết định 1040/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
32. (08/05/2023) Quyết định 742/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống quốc dân; Thi, tuyển sinh) tại Quyết định 826/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành
33. (08/05/2023) Quyết định 914/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
34. (08/05/2023) Quyết định 555/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp và Sở Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
35. (08/05/2023) Quyết định 853/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương
36. (08/05/2023) Quyết định 777/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn
37. (08/05/2023) Quyết định 953/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 16 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
38. (08/05/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
39. (08/05/2023) Quyết định 951/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 16 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
40. (08/05/2023) Quyết định 1245/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
41. (08/05/2023) Quyết định 1508/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới/được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục Trung học và Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa
42. (08/05/2023) Quyết định 687/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong các lĩnh vực: Việc làm; Lao động - Tiền lương; Bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
43. (08/05/2023) Quyết định 1036/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
44. (08/05/2023) Quyết định 952/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt 19 quy trình nội bộ (03 quy trình nội bộ mới ban hành, 06 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hóa chất; 03 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung, 02 quy trình nội bộ bị bãi bỏ trong lĩnh vực điện; 05 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh) thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
45. (08/05/2023) Quyết định 602/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang
46. (05/05/2023) Kế hoạch 1556/KH-UBND năm 2023 về triển khai phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
47. (05/05/2023) Quyết định 2602/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc phạm vi và chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội
48. (05/05/2023) Quyết định 1021/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
49. (05/05/2023) Quyết định 1021/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
50. (05/05/2023) Quyết định 343/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
51. (05/05/2023) Quyết định 1022/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
52. (04/05/2023) Quyết định 678/QĐ-UBND năm 2023 về quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy cấp tỉnh do tỉnh Bình Phước ban hành
53. (04/05/2023) Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
54. (04/05/2023) Quyết định 338/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
55. (04/05/2023) Quyết định 2575/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc phạm vi và chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội
56. (29/04/2023) Quyết định 1458/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Định
57. (28/04/2023) Kế hoạch hành động 164/KH-UBND về nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
58. (28/04/2023) Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định
59. (28/04/2023) Quyết định 783/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, Ngân hàng Chính sách xã hội cấp tỉnh, cấp huyện về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 do tỉnh Cà Mau ban hành
60. (28/04/2023) Kế hoạch 91/KH-UBND thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
61. (28/04/2023) Quyết định 943/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
62. (28/04/2023) Quyết định 963/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực Giao thông đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
63. (27/04/2023) Quyết định 1111/QĐ-UBND năm 2023 bãi bỏ Quyết định 156/QĐ-UBND về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
64. (27/04/2023) Quyết định 1629/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng; lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh
65. (27/04/2023) Quyết định 522/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
66. (27/04/2023) Quyết định 781/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
67. (25/04/2023) Quyết định 493/QĐ-LĐTBXH năm 2023 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
68. (19/04/2023) Quyết định 875/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 104/2022/NĐ-CP trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, các Cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
69. (19/04/2023) Quyết định 519/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
70. (18/04/2023) Quyết định 506/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
71. (18/04/2023) Quyết định 1227/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực: Đất đai, Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
72. (18/04/2023) Quyết định 863/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 104/2022/NĐ-CP trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các Cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
73. (17/04/2023) Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hnàh chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 104/2022/NĐ-CP trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các Cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
74. (17/04/2023) Quyết định 596/QĐ-UBND năm 2023 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục, hội đồng thẩm định thực hiện chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND
75. (14/04/2023) Quyết định 683/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau
76. (14/04/2023) Quyết định 489/QĐ-UBND năm 2023 về Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
77. (14/04/2023) Quyết định 586/QĐ-UBND năm 2023 công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn, Xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
78. (14/04/2023) Quyết định 585/QĐ-UBND năm 2023 công bố chuẩn hóa Quy trình giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực Luật sư thuộc phạm vi, chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
79. (14/04/2023) Quyết định 288/QĐ-BNV năm 2023 phê duyệt và công bố Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
80. (12/04/2023) Quyết định 1175/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn tỉnh Bình Định
81. (11/04/2023) Quyết định 739/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
82. (11/04/2023) Quyết định 849/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
83. (10/04/2023) Quyết định 651/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau
84. (06/04/2023) Quyết định 620/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
85. (05/04/2023) Quyết định 708/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức - Viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
86. (30/03/2023) Quyết định 410/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành
87. (29/03/2023) Quyết định 643/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông do tỉnh Phú Thọ ban hành
88. (29/03/2023) Quyết định 644/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
89. (27/03/2023) Quyết định 620/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ
90. (27/03/2023) Quyết định 617/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; lĩnh vực Xuất bản - In - Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ
91. (03/03/2023) Quyết định 398/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Văn thư, lưu trữ
1. (08/05/2023) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2023 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2. (28/04/2023) Kế hoạch 3870/KH-UBND năm 2023 về thu thập tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023-2027
Dân tộc
1. (08/05/2023) Quyết định 1047/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2023
2. (26/04/2023) Kế hoạch 160/KH-UBND năm 2023 về Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
1. (10/05/2023) Kế hoạch 1073/KH-UBND triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
2. (09/05/2023) Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng, giai đoạn 2021-2025" do tỉnh Tuyên Quang ban hành
3. (08/05/2023) Công văn 3217/VPCP-KGVX năm 2023 báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (28/04/2023) Chỉ thị 09/CT-UBND đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và những năm tiếp theo do tỉnh Nam Định ban hành
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (11/05/2023) Quyết định 489/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023-2027 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (05/05/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND sửa đổi Điểm c Khoản 2 Điều 26 của Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định, kèm theo Quyết định 26/2019/QĐ-UBND
3. (28/04/2023) Dự thảo Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập
4. (12/04/2023) Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐND quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
5. (05/04/2023) Quyết định 708/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức - Viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (12/05/2023) Nghị quyết 77/NQ-CP năm 2023 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới do Chính phủ ban hành
2. (11/05/2023) Quyết định 1227/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố do thành phố Hải Phòng ban hành
3. (10/05/2023) Quyết định 1818/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (10/05/2023) Quyết định 2112/QĐ-BYT năm 2023 về phân công địa bàn khám giám định và giao nhiệm vụ cụ thể đối với cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa cấp trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5. (08/05/2023) Quyết định 2068/QĐ-BYT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế
6. (08/05/2023) Quyết định 2058/QĐ-BYT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Y tế
7. (08/05/2023) Quyết định 1047/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2023
8. (08/05/2023) Quyết định 1060/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch tỉnh Vĩnh Long
9. (08/05/2023) Quyết định 1786/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
10. (08/05/2023) Quyết định 1788/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
11. (08/05/2023) Quyết định 1789/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm ngư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
12. (04/05/2023) Quyết định 739/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt bổ sung mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
13. (04/05/2023) Quyết định 21/2023/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14. (28/04/2023) Quyết định 1986/QĐ-BYT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em thuộc Bộ Y tế
15. (27/04/2023) Quyết định 1977/QĐ-BYT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế thuộc Bộ Y tế
16. (25/04/2023) Quyết định 1138/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội liên ngành phòng, chống in lậu trên địa bàn tỉnh Nghệ An
17. (18/04/2023) Quyết định 293/QĐ-BNV năm 2023 Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của Bộ Nội vụ
18. (17/04/2023) Quyết định 688/QĐ-UBND năm 2023 quy định về tổ chức hoạt động và phân công phụ trách Trưởng, Phó Cụm, các Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Cà Mau
19. (12/04/2023) Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND quy định phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý do tỉnh Bắc Ninh ban hành
20. (07/04/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh
21. (07/04/2023) Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2023 thông qua Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
22. (04/04/2023) Quyết định 672/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án “Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị giai đoạn 2023-2030” do tỉnh Nam Định ban hành
Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
1. (09/05/2023) Công văn 30/TANDTC-TĐKT năm 2023 về kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền những thành tựu nổi bật của Tòa án nhân dân trong phong trào thi đua yêu nước do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (24/04/2023) Hướng dẫn 973/HD-UBND năm 2023 về khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
3. (17/04/2023) Quyết định 688/QĐ-UBND năm 2023 quy định về tổ chức hoạt động và phân công phụ trách Trưởng, Phó Cụm, các Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (25/04/2023) Quyết định 16/2023/QĐ-UBND quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2. (12/04/2023) Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND "về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý" do tỉnh Bắc Ninh ban hành
3. (05/04/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang
Tổ chức chính trị - xã hội
1. (09/05/2023) Quyết định 711/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
164 lượt xem
Tiêu điểm
Chính thức có Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế

Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 quy định về tinh giản biên chế

  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;