Danh mục văn bản mới (từ ngày 10/11 - 11/11/2022)

LawNet trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 10/11 - 11/11/2022.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (07/11/2022) Quyết định 3821/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa
2. (04/11/2022) Quyết định 3803/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hóa
3. (04/11/2022) Quyết định 2672/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (03/11/2022) Quyết định 1428/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; điều chỉnh Khoản 2 Điều 1 Quyết định 387/QĐ-UBND
5. (27/10/2022) Quyết định 1712/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
6. (26/10/2022) Kế hoạch 680/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao” do tỉnh Bắc Kạn ban hành
7. (26/10/2022) Quyết định 36/2022/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 14/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 31/2014/QĐ-UBND Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, mức đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, mức đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
8. (25/10/2022) Quyết định 2069/QĐ-UBND năm 2022 về định mức bình quân diện tích đất sản xuất để thực hiện Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định 1719/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025
9. (24/10/2022) Quyết định 1917/QĐ-UBND năm 2022 về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
10. (24/10/2022) Quyết định 4000/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
11. (24/10/2022) Quyết định 4004/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Tài nguyên
1. (09/11/2022) Quyết định 3686/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Môi trường, Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
2. (07/11/2022) Quyết định 35/2022/QĐ-UBND quy định trách nhiệm quản lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
3. (07/11/2022) Quyết định 1437/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu
4. (04/11/2022) Quyết định 3802/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt và công bố Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
5. (04/11/2022) Quyết định 680/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6. (27/10/2022) Công văn 4813/BXD-KTXD năm 2022 hướng dẫn về thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường trong giá gói thầu do Bộ Xây dựng ban hành
Môi trường
1. (09/11/2022) Quyết định 3686/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Môi trường, Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
2. (07/11/2022) Kế hoạch 698/KH-UBND năm 2022 truyền thông về biển và Đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
3. (07/11/2022) Quyết định 1437/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu
4. (04/11/2022) Quyết định 680/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
5. (02/11/2022) Quyết định 38/2022/QĐ-UBND hướng dẫn nội dung chi và mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn
6. (02/11/2022) Quyết định 41/2022/QĐ-UBND quy định nội dung chi, mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Điện Biên
7. (01/11/2022) Kế hoạch 201/KH-UBND năm 2022 truyền thông về biển và đại dương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022-2030
8. (01/11/2022) Quyết định 48/2022/QĐ-UBND Quy định phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
9. (24/10/2022) Kế hoạch 3567/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
10. (21/10/2022) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang
Nông nghiệp, nông thôn
1. (08/11/2022) Quyết định 2051/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
2. (07/11/2022) Quyết định 2565/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
3. (07/11/2022) Quyết định 3809/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án "Phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2030"
4. (07/11/2022) Quyết định 676/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023
5. (03/11/2022) Quyết định 2661/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
6. (02/11/2022) Quyết định 2649/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế (sửa đổi, bổ sung)
7. (02/11/2022) Quyết định 40/2022/QĐ-UBND quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2030
8. (26/10/2022) Quyết định 2078/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
9. (26/10/2022) Quyết định 679/QĐ-UBND năm 2022 quy định về đánh giá, công nhận và công bố thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
10. (24/10/2022) Kế hoạch 674/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành động 14-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
11. (24/10/2022) Kế hoạch 3567/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
12. (24/10/2022) Kế hoạch 3568/KH-UBND năm 2022 về kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trật tự an toàn xã hội
1. (03/11/2022) Quyết định 3764/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và quận, huyện, thành phố Hồ Chí Minh
2. (03/11/2022) Kế hoạch 204/KH-UBND năm 2022 thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm” giai đoạn 2022-2025 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
3. (28/10/2022) Quyết định 2210/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác thực hiện Nghị định 116/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (09/11/2022) Quyết định 2371/QĐ-BCT năm 2022 Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam (FTAP) do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
2. (02/11/2022) Công văn 6883/BCT-ĐB năm 2022 về xác định cơ quan đầu mối phối hợp triển khai Đề án FTA Index tại địa phương do Bộ Công thương ban hành
Tài chính
1. (10/11/2022) Công điện 1076/CĐ-TTg về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023 do Thủ tướng Chính phủ điện
2. (08/11/2022) Công văn 4700/TCHQ-TXNK năm 2022 về hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất thuê tài chính do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (07/11/2022) Quyết định 2310/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp); bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Lĩnh vực Quản lý giá, Tài chính doanh nghiệp) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Sơn La
4. (07/11/2022) Công văn 1881/UBDT-DTTS năm 2022 thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc ban hành
5. (07/11/2022) Quyết định 43/2022/QĐ-UBND quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Lai Châu
6. (04/11/2022) Quyết định 31/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long
7. (03/11/2022) Quyết định 18/2022/QĐ-UBND quy định khung giá dịch vụ cho thuê hạ tầng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
8. (02/11/2022) Quyết định 38/2022/QĐ-UBND hướng dẫn nội dung chi và mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn
9. (02/11/2022) Công văn 3003/HQTPHCM-GSQL năm 2022 hướng dẫn C/O mẫu D có hóa đơn bên thứ 3 do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
10. (02/11/2022) Quyết định 41/2022/QĐ-UBND quy định nội dung chi, mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Điện Biên
11. (31/10/2022) Công văn 11167/BTC-HCSN năm 2022 về chuyển tiền vào quỹ bảo hiểm xã hội để thực hiện hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và quỹ bảo hiểm y tế do Bộ Tài chính ban hành
12. (28/10/2022) Quyết định 1927/QĐ-UBND năm 2022 về đính chính sai sót Quyết định 22/2022/QĐ-UBND quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025
13. (27/10/2022) Quyết định 1712/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
14. (26/10/2022) Nghị quyết 102/NQ-HĐND năm 2022 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Công thương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
15. (26/10/2022) Nghị quyết 98/NQ-HĐND năm 2022 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
16. (26/10/2022) Quyết định 36/2022/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 14/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 31/2014/QĐ-UBND Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, mức đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, mức đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
17. (21/10/2022) Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính ban hành
18. (20/09/2022) Quyết định 36/2022/QĐ-UBND về Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai
19. (20/09/2022) Quyết định 37/2022/QĐ-UBND về Bộ Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai
20. (20/09/2022) Quyết định 38/2022/QĐ-UBND về Bộ Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Đồng Nai
21. (20/09/2022) Quyết định 39/2022/QĐ-UBND về Bộ Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Đồng Nai
Bảo hiểm
1. (31/10/2022) Công văn 11167/BTC-HCSN năm 2022 về chuyển tiền vào quỹ bảo hiểm xã hội để thực hiện hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và quỹ bảo hiểm y tế do Bộ Tài chính ban hành
2. (28/10/2022) Công văn 6954/BHXH-QLT năm 2022 về giao dịch nộp tiền thu qua Hệ thống Agribank do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Công nghiệp
1. (08/11/2022) Công văn 11675/BGTVT-VT năm 2022 về tổ chức giao thông trên địa bàn tỉnh, thành phố hỗ trợ công tác bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên thị trường nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (28/10/2022) Kế hoạch 358/KH-UBND năm 2022 về phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030
Y tế - dược
1. (09/11/2022) Quyết định 3044/QĐ-BYT năm 2022 về bổ sung bệnh Đậu mùa khỉ vào danh mục các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (04/11/2022) Quyết định 32/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
3. (02/11/2022) Quyết định 40/2022/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Lai Châu
4. (01/11/2022) Quyết định 703/QĐ-UBND năm 2022 về giao chỉ tiêu thực hiện Dự án 7 - Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do tỉnh Kon Tum ban hành
5. (26/10/2022) Kế hoạch 4005/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Thuế, phí, lệ phí
1. (28/10/2022) Công văn 3981/TCT-DNNCN năm 2022 về tiếp tục triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn” do Tổng cục Thuế ban hành
2. (27/10/2022) Công văn 4813/BXD-KTXD năm 2022 hướng dẫn về thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường trong giá gói thầu do Bộ Xây dựng ban hành
3. (24/10/2022) Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ do Bộ Tài chính ban hành
4. (24/10/2022) Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngân hàng, tiền tệ
1. (08/11/2022) Kế hoạch 7370/KH-UBND năm 2022 về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2. (08/11/2022) Quyết định 1361/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (28/10/2022) Công văn 6954/BHXH-QLT năm 2022 về giao dịch nộp tiền thu qua Hệ thống Agribank do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Kế toán, kiểm toán
1. (28/10/2022) Công văn 11134/BTC-ĐT năm 2022 về đôn đốc báo cáo tình hình thực hiện, tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị Kiểm toán nhà nước đối với nguồn vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
2. (28/10/2022) Công văn 3981/TCT-DNNCN năm 2022 về tiếp tục triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn” do Tổng cục Thuế ban hành
3. (24/10/2022) Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ do Bộ Tài chính ban hành
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (07/11/2022) Quyết định 2310/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp); bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Lĩnh vực Quản lý giá, Tài chính doanh nghiệp) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Sơn La
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (11/11/2022) Công văn 7180/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (09/11/2022) Quyết định 2371/QĐ-BCT năm 2022 Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam (FTAP) do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
3. (09/11/2022) Quyết định 1473/QĐ-BGTVT năm 2022 về điều chỉnh Quốc lộ 32 đoạn Km103+271 - Km103+434 và đoạn Km106+312 - Km106+406; Quốc lộ 32B đoạn Km5+662 - Km5+840; Quốc lộ 70B đoạn Km26+541 - Km26+648 và cầu Lạc Đình cũ qua địa bàn tỉnh Phú Thọ thành đường địa phương do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (08/11/2022) Quyết định 1459/QĐ-BGTVT năm 2022 về phân công thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (08/11/2022) Công văn 11675/BGTVT-VT năm 2022 về tổ chức giao thông trên địa bàn tỉnh, thành phố hỗ trợ công tác bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên thị trường nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (07/11/2022) Quyết định 1777/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong năm 2023
7. (07/11/2022) Quyết định 60/2022/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
8. (07/11/2022) Quyết định 3006/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
9. (07/11/2022) Quyết định 3651/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023
10. (04/11/2022) Thông tư 30/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 57/2018/TT-BCT hướng dẫn các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
11. (03/11/2022) Công văn 7946/BKHĐT-TH năm 2022 về tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
12. (02/11/2022) Công văn 6883/BCT-ĐB năm 2022 về xác định cơ quan đầu mối phối hợp triển khai Đề án FTA Index tại địa phương do Bộ Công thương ban hành
13. (01/11/2022) Quyết định 703/QĐ-UBND năm 2022 về giao chỉ tiêu thực hiện Dự án 7 - Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do tỉnh Kon Tum ban hành
14. (28/10/2022) Công văn 11134/BTC-ĐT năm 2022 về đôn đốc báo cáo tình hình thực hiện, tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị Kiểm toán nhà nước đối với nguồn vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
15. (28/10/2022) Quyết định 1927/QĐ-UBND năm 2022 về đính chính sai sót Quyết định 22/2022/QĐ-UBND quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025
16. (28/10/2022) Kế hoạch 358/KH-UBND năm 2022 về phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030
17. (27/10/2022) Công văn 4814/BXD-KTXD năm 2022 hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định, quản lý chi phí dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
18. (27/10/2022) Quyết định 2620/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện tổng thể Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025
19. (26/10/2022) Nghị quyết 102/NQ-HĐND năm 2022 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Công thương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
20. (26/10/2022) Quyết định 1947/QĐ-UBND năm 2022 về Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
21. (26/10/2022) Nghị quyết 98/NQ-HĐND năm 2022 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
22. (25/10/2022) Quyết định 2069/QĐ-UBND năm 2022 về định mức bình quân diện tích đất sản xuất để thực hiện Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định 1719/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025
Lao động
1. (03/11/2022) Quyết định 4210/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
2. (03/11/2022) Quyết định 3764/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và quận, huyện, thành phố Hồ Chí Minh
3. (25/10/2022) Quyết định 2197/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Chính sách xã hội
1. (09/11/2022) Quyết định 3043/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025
2. (07/11/2022) Kế hoạch 157/KH-UBND năm 2022 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
3. (02/11/2022) Kế hoạch 202/KH-UBND năm 2022 thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Giáo dục, đào tạo
1. (11/11/2022) Quyết định 3646/QĐ-BGDĐT năm 2022 phê duyệt liên kết tổ chức cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn British Council (Việt Nam), Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Phát triển Giáo dục Việt Nam, Công ty Cổ phần truyền thông giáo dục và thời đại, Công ty trách nhiệm hữu hạn ETE Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và Phát triển Giáo dục thời đại và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (24/10/2022) Công văn 2310/TCGDNN-KĐCL năm 2022 hướng dẫn đánh giá tiêu chí, tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
3. (30/08/2022) Thông báo 1226/TB-QLCL năm 2022 về danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ do Cục Quản lý chất lượng ban hành
Giao thông, vận tải
1. (09/11/2022) Quyết định 21/2022/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (09/11/2022) Quyết định 1473/QĐ-BGTVT năm 2022 về điều chỉnh Quốc lộ 32 đoạn Km103+271 - Km103+434 và đoạn Km106+312 - Km106+406; Quốc lộ 32B đoạn Km5+662 - Km5+840; Quốc lộ 70B đoạn Km26+541 - Km26+648 và cầu Lạc Đình cũ qua địa bàn tỉnh Phú Thọ thành đường địa phương do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (03/11/2022) Quyết định 18/2022/QĐ-UBND quy định khung giá dịch vụ cho thuê hạ tầng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
4. (28/10/2022) Công văn 11309/BGTVT-KCHT năm 2022 triển khai Quyết định 358/QĐ-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (04/11/2022) Quyết định 17/2022/QĐ-UBND bãi bỏ, sửa đổi Quy định quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương kèm theo Quyết định 19/2017/QĐ-UBND
2. (03/11/2022) Quyết định 1869/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản, Hoạt động xây dựng)
3. (03/11/2022) Quyết định 52/2022/QĐ-UBND Quy định quản lý trật tự xây dựng và phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (27/10/2022) Công văn 4813/BXD-KTXD năm 2022 hướng dẫn về thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường trong giá gói thầu do Bộ Xây dựng ban hành
5. (27/10/2022) Công văn 4814/BXD-KTXD năm 2022 hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định, quản lý chi phí dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
6. (26/10/2022) Quyết định 679/QĐ-UBND năm 2022 quy định về đánh giá, công nhận và công bố thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
7. (24/10/2022) Kế hoạch 3568/KH-UBND năm 2022 về kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8. (21/10/2022) Kế hoạch 259/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 04/2022/QĐ-TTg quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
9. (05/10/2022) Công văn 4500/BXD-QLN năm 2022 về hợp đồng thuê bất động sản dài hạn (50 năm) do Bộ Xây dựng ban hành
10. (20/09/2022) Quyết định 36/2022/QĐ-UBND về Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai
11. (20/09/2022) Quyết định 37/2022/QĐ-UBND về Bộ Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai
12. (20/09/2022) Quyết định 38/2022/QĐ-UBND về Bộ Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Đồng Nai
13. (20/09/2022) Quyết định 39/2022/QĐ-UBND về Bộ Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Đồng Nai
Khoa học, công nghệ
1. (09/11/2022) Quyết định 3027/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng
2. (09/11/2022) Quyết định 3025/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng
3. (07/11/2022) Quyết định 37/2022/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tiền Giang
4. (04/11/2022) Quyết định 2263/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và Công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
5. (31/10/2022) Thông tư 19/2022/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp vi sai phi điện nổ chậm LP do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
6. (31/10/2022) Thông tư 18/2022/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp vi sai phi điện MS do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
7. (31/10/2022) Thông tư 22/2022/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ ANFO chịu nước do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
8. (31/10/2022) Thông tư 21/2022/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL) do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
9. (31/10/2022) Thông tư 26/2022/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Hexogen do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
10. (31/10/2022) Thông tư 29/2022/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với rơle bảo vệ rò điện điện áp đến 1 140V phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
11. (31/10/2022) Thông tư 25/2022/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT) do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
12. (31/10/2022) Thông tư 24/2022/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - mồi nổ tăng cường do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
13. (31/10/2022) Thông tư 27/2022/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai LPG composite do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
14. (31/10/2022) Thông tư 28/2022/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
15. (31/10/2022) Thông tư 23/2022/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ nhũ tương rời do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Bưu chính, viễn thông
1. (08/11/2022) Quyết định 1625/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ và Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính; báo chí; xuất bản, in và phát hành; phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng
2. (08/11/2022) Công văn 11537/BTC-QLCS thực hiện cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trong Phần mềm Quản lý tài sản công phục vụ Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành
3. (07/11/2022) Công văn 11504/BTC-QLCS năm 2022 về đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công do Bộ Tài chính ban hành
4. (07/11/2022) Quyết định 43/2022/QĐ-UBND quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Lai Châu
5. (07/11/2022) Quyết định 42/2022/QĐ-UBND quy định tiêu chí, cách phân bổ máy tính bảng thuộc chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
6. (03/11/2022) Quyết định 42/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên
7. (02/11/2022) Kế hoạch 3698/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thông tin báo chí, xuất bản
1. (08/11/2022) Quyết định 1625/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ và Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính; báo chí; xuất bản, in và phát hành; phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (07/11/2022) Quyết định 3836/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ
2. (07/11/2022) Quyết định 60/2022/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3. (07/11/2022) Quyết định 3006/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
4. (07/11/2022) Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2022 thực hiện “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị " và “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030" do tỉnh Nam Định ban hành
5. (03/11/2022) Công văn 7946/BKHĐT-TH năm 2022 về tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
6. (01/11/2022) Quyết định 703/QĐ-UBND năm 2022 về giao chỉ tiêu thực hiện Dự án 7 - Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do tỉnh Kon Tum ban hành
7. (01/11/2022) Kế hoạch 418/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2030
8. (31/10/2022) Quyết định 2220/QĐ-UBND năm 2022 về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2030
9. (27/10/2022) Quyết định 2620/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện tổng thể Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025
10. (26/10/2022) Quyết định 1947/QĐ-UBND năm 2022 về Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
11. (25/10/2022) Quyết định 2069/QĐ-UBND năm 2022 về định mức bình quân diện tích đất sản xuất để thực hiện Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định 1719/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025
12. (21/10/2022) Kế hoạch 259/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 04/2022/QĐ-TTg quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
13. (18/08/2022) Quyết định 1673/QĐ-SVHTT năm 2022 về Quy chế quản lý và xét duyệt công chức, viên chức, người lao động Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị trực thuộc đi nước ngoài do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Bổ trợ tư pháp
1. (07/11/2022) Quyết định 3847/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ
Hành chính tư pháp
1. (01/11/2022) Thông tư 07/2022/TT-BTP quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
2. (26/10/2022) Quyết định 2434/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình thực hiện thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (10/11/2022) Quyết định 876/QĐ-BNV năm 2022 phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022-2030 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
2. (09/11/2022) Quyết định 3027/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng
3. (09/11/2022) Quyết định 2371/QĐ-BCT năm 2022 Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam (FTAP) do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
4. (09/11/2022) Quyết định 3025/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng
5. (09/11/2022) Quyết định 3686/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Môi trường, Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
6. (08/11/2022) Quyết định 1625/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ và Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính; báo chí; xuất bản, in và phát hành; phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng
7. (08/11/2022) Quyết định 1361/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (08/11/2022) Quyết định 2051/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
9. (07/11/2022) Quyết định 2310/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp); bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Lĩnh vực Quản lý giá, Tài chính doanh nghiệp) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Sơn La
10. (07/11/2022) Quyết định 3836/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ
11. (07/11/2022) Quyết định 3847/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ
12. (07/11/2022) Quyết định 2565/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
13. (07/11/2022) Quyết định 2172/QĐ-BKHCN về Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ
14. (07/11/2022) Quyết định 3007/QĐ-UBND năm 2022 về ủy quyền phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Quảng Nam ban hành
15. (07/11/2022) Quyết định 1437/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu
16. (04/11/2022) Quyết định 2263/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và Công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
17. (04/11/2022) Quyết định 680/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
18. (03/11/2022) Quyết định 3764/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và quận, huyện, thành phố Hồ Chí Minh
19. (03/11/2022) Kế hoạch 365/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp do tỉnh Lào Cai ban hành
20. (03/11/2022) Quyết định 1869/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản, Hoạt động xây dựng)
21. (03/11/2022) Quyết định 2661/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
22. (03/11/2022) Quyết định 2660/QĐ-UBND năm 2022 về kế hoạch thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
23. (02/11/2022) Quyết định 2649/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế (sửa đổi, bổ sung)
24. (01/11/2022) Quyết định 35/2022/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
25. (31/10/2022) Kế hoạch 359/KH-UBND năm 2022 về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022-2025
26. (31/10/2022) Kế hoạch 178/KH-UBND năm 2022 triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
27. (31/10/2022) Kế hoạch 416/KH-UBND năm 2022 về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025
28. (31/10/2022) Kế họach 415/KH-UBND năm 2022 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
29. (26/10/2022) Quyết định 2078/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
30. (26/10/2022) Kế hoạch 682/KH-UBND năm 2022 về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
31. (26/10/2022) Quyết định 2434/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình thực hiện thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
32. (21/10/2022) Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2022 về học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác cải cách hành chính tại tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Thái Nguyên do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành
33. (21/10/2022) Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính ban hành
34. (19/10/2022) Kế hoạch 257/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2023-2030
35. (18/10/2022) Quyết định 2552/QĐ-UBND năm 2022 về danh mục thủ tục hành chính bắt buộc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử cho tổ chức, cá nhân do tỉnh An Giang ban hành
36. (09/09/2022) Quyết định 3063/QĐ-UBND năm 2022 về ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện một số nội dung về quỹ xã hội, quỹ từ thiện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Thống kê
1. (08/11/2022) Quyết định 1459/QĐ-BGTVT năm 2022 về phân công thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (07/11/2022) Nghị định 94/2022/NĐ-CP về quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Dân tộc
1. (07/11/2022) Công văn 1881/UBDT-DTTS năm 2022 thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc ban hành
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (07/11/2022) Quyết định 3006/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
2. (03/11/2022) Quyết định 4210/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
3. (03/11/2022) Quyết định 42/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên
4. (03/11/2022) Quyết định 43/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động tỉnh Hưng Yên
5. (25/10/2022) Quyết định 2197/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
6. (18/08/2022) Quyết định 1673/QĐ-SVHTT năm 2022 về Quy chế quản lý và xét duyệt công chức, viên chức, người lao động Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị trực thuộc đi nước ngoài do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (04/11/2022) Nghị quyết 143/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2022
2. (04/11/2022) Quyết định 32/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
3. (04/11/2022) Quyết định 31/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long
4. (03/11/2022) Quyết định 2138/QĐ-UBND năm 2022 quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
5. (01/11/2022) Thông tư 07/2022/TT-BTP quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
6. (26/10/2022) Kế hoạch 3626/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1046/QĐ-TTg do tỉnh Kon Tum ban hành
7. (26/10/2022) Quyết định 1556/QĐ-UBND năm 2022 về điều chỉnh phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (08/11/2022) Công văn 11537/BTC-QLCS thực hiện cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trong Phần mềm Quản lý tài sản công phục vụ Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành
2. (07/11/2022) Quyết định 35/2022/QĐ-UBND quy định trách nhiệm quản lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
3. (07/11/2022) Công văn 11504/BTC-QLCS năm 2022 về đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công do Bộ Tài chính ban hành
4. (07/11/2022) Quyết định 37/2022/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tiền Giang
5. (27/10/2022) Quyết định 36/2022/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
6. (18/10/2022) Nghị quyết 60/2022/NQ-HĐND quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
32 lượt xem
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;