Danh mục văn bản mới (từ ngày 12/11 - 15/11/2022)

LawNet trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 12/11 - 15/11/2022.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (14/11/2022) Nghị quyết 150/NQ-CP năm 2022 về Kế hoạch hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do Chính phủ ban hành
2. (07/11/2022) Quyết định 22/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 42/2015/QĐ-UBND quy định cơ chế tài chính khi thực hiện các khu tái định cư phục vụ các dự án đầu tư do Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3. (04/11/2022) Quyết định 2671/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (04/11/2022) Công văn 53403/CTHN-TTHT năm 2022 về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (03/11/2022) Quyết định 475/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2022 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
6. (20/10/2022) Quyết định 22/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2022/QĐ-UBND về ủy quyền xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Tài nguyên
1. (10/11/2022) Quyết định 2097/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
2. (10/11/2022) Quyết định 2368/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
3. (09/11/2022) Công văn 6707/BTNMT-VP về đề xuất sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (03/11/2022) Quyết định 71/2022/QĐ-UBND sửa đổi Điều 6 Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định kèm theo Quyết định 09/2020/QĐ-UBND
5. (01/11/2022) Công văn 11274/BTC-CST về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2022 theo Nghị quyết số 35/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành
6. (31/10/2022) Kế hoạch 4731/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị định 43/2022/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch do tỉnh Ninh Thuận ban hành
Môi trường
1. (10/11/2022) Quyết định 3889/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ
2. (10/11/2022) Quyết định 2368/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
3. (09/11/2022) Quyết định 3840/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi/bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thanh Hóa
4. (09/11/2022) Kế hoạch 4898/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5. (09/11/2022) Quyết định 61/2022/QĐ-UBND quy định phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn cồng kềnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6. (09/11/2022) Công văn 6707/BTNMT-VP về đề xuất sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
7. (08/11/2022) Kế hoạch 3781/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
8. (08/11/2022) Quyết định 3009/QĐ-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 32/2022/NQ-HĐND và sửa đổi Quyết định 2830/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Nam ban hành
9. (08/11/2022) Quyết định 37/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2019/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
10. (07/11/2022) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2022 về phòng chống hạn, xâm nhập mặn và cháy rừng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
11. (03/11/2022) Quyết định 71/2022/QĐ-UBND sửa đổi Điều 6 Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định kèm theo Quyết định 09/2020/QĐ-UBND
12. (28/10/2022) Quyết định 2535/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt áp dụng hệ số K thành phần để tính toán mức chi trả dịch vụ môi trường rừng; đơn giá, diện tích rừng tự nhiên trong lưu vực do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý được thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng, nguồn năm 2021, trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13. (11/10/2022) Quyết định 35/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 36/2015/QĐ-UBND Quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố Hồ Chí Minh
14. (12/09/2022) Công văn 3346/TCT-CS năm 2022 về xác định sản lượng tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành
Nông nghiệp, nông thôn
1. (11/11/2022) Quyết định 3061/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
2. (10/11/2022) Quyết định 2092/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng
3. (10/11/2022) Quyết định 2367/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
4. (10/11/2022) Quyết định 2096/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
5. (10/11/2022) Quyết định 2311/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (lĩnh vực Bảo vệ thực vật) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh
6. (09/11/2022) Kế hoạch 3790/KH-UBND năm 2022 triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại Bình Thuận
7. (09/11/2022) Kế hoạch 3799/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025
8. (09/11/2022) Kế hoạch 4897/KH-UBND năm 2022 về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
9. (09/11/2022) Quyết định 3687/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
10. (09/11/2022) Quyết định 109/QĐ-BCĐLNTW năm 2022 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo trung ương thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025
11. (09/11/2022) Quyết định 3198/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang trong lĩnh vực Thuỷ lợi
12. (09/11/2022) Quyết định 2612/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
13. (07/11/2022) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2022 về phòng chống hạn, xâm nhập mặn và cháy rừng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
14. (07/11/2022) Kế hoạch 3762/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
15. (07/11/2022) Kế hoạch 2582/KH-UBND năm 2022 triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025
16. (07/11/2022) Quyết định 2686/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
17. (04/11/2022) Quyết định 2969/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
18. (04/11/2022) Quyết định 2936/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
19. (03/11/2022) Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
20. (31/10/2022) Quyết định 2696/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương
21. (27/10/2022) Kế hoạch 493/KH-UBND năm 2022 về củng cố phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022-2025
22. (27/10/2022) Quyết định 2691/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương
23. (26/10/2022) Quyết định 4075/QĐ-BNN-VP năm 2022 về Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025
24. (24/10/2022) Quyết định 2807/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Trật tự an toàn xã hội
1. (11/11/2022) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2022 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai
2. (10/11/2022) Quyết định 3047/QĐ-BYT năm 2022 về Quy chế công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Bộ Y tế
3. (03/11/2022) Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
4. (26/10/2022) Quyết định 3510/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 116/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Định
An ninh quốc gia
1. (22/09/2022) Quyết định 6968/QĐ-BCA năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
Quốc phòng
1. (07/11/2022) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2022 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 do tỉnh Phú Thọ ban hành
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (11/11/2022) Quyết định 22/2022/QĐ-TTg hướng dẫn thực hiện Nghị định thư (sửa đổi lần 2) Nghị định thư giữa Việt Nam - Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Tài chính
1. (11/11/2022) Công văn 692/TTMS-NVD năm 2022 về đề nghị báo giá thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế mua sắm tập trung năm 2023 (lần 3) do Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia ban hành
2. (11/11/2022) Quyết định 2296/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (10/11/2022) Công văn 8105/BKHĐT-TCTT năm 2022 hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại năm 2023 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
4. (08/11/2022) Quyết định 3009/QĐ-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 32/2022/NQ-HĐND và sửa đổi Quyết định 2830/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Nam ban hành
5. (07/11/2022) Quyết định 42/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2013/QĐ-UBND quy định về nội dung, các mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông và các kỳ thi khác trong phạm vi nhiệm vụ, chuyên môn của ngành giáo dục tại tỉnh Đắk Nông
6. (07/11/2022) Quyết định 22/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 42/2015/QĐ-UBND quy định cơ chế tài chính khi thực hiện các khu tái định cư phục vụ các dự án đầu tư do Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
7. (05/11/2022) Quyết định 2077/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 983/QĐ-UBND về giao kế hoạch thực hiện, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia do tỉnh Yên Bái ban hành
8. (04/11/2022) Quyết định 2859/QĐ-UBND năm 2022 về giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bình Dương ban hành
9. (04/11/2022) Quyết định 2323/QĐ-BCT năm 2022 về rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
10. (04/11/2022) Quyết định 3078/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Phương án thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội thông qua hệ thống bưu điện do tỉnh Tiền Giang ban hành
11. (03/11/2022) Quyết định 2661/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (03/11/2022) Kế hoạch 4809/KH-UBND thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của năm 2022 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
13. (02/11/2022) Hướng dẫn 33/HD-LĐLĐ năm 2022 về kinh phí thực hiện hoạt động chăm lo Tết Quý Mão năm 2023 cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động thành phố do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
14. (01/11/2022) Quyết định 48/2022/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ quay vòng, trình tự luân chuyển, quy trình theo dõi, giám sát của cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất và các nội dung khác về quản lý luân chuyển cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An
15. (01/11/2022) Kế hoạch 151/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành động 14-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp do tỉnh Bình Định ban hành
16. (31/10/2022) Kế hoạch 3644/KH-UBND năm 2022 triển khai nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ do tỉnh Bình Thuận ban hành
17. (28/10/2022) Quyết định 2535/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt áp dụng hệ số K thành phần để tính toán mức chi trả dịch vụ môi trường rừng; đơn giá, diện tích rừng tự nhiên trong lưu vực do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý được thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng, nguồn năm 2021, trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18. (28/10/2022) Quyết định 1974/QĐ-UBND năm 2022 sửa đổi mã đơn giá trong đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định
19. (21/10/2022) Công văn 648/XNK-CN năm 2022 về tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu hàng hóa sau đó xuất khẩu không qua gia công, chế biến do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
20. (20/10/2022) Công văn 643/XNK-CN năm 2022 về tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu hàng hóa sau đó xuất khẩu không qua gia công, chế biến do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
21. (20/10/2022) Quyết định 22/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2022/QĐ-UBND về ủy quyền xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
22. (20/10/2022) Quyết định 23/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 03/2010/QĐ-UBND Quy định về hỗ trợ cấp mai táng phí đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, đảng, đoàn thể, cán bộ hưu trí, mất sức và đối tượng chính sách khi từ trần do tỉnh Bình Phước ban hành
23. (11/10/2022) Quyết định 35/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 36/2015/QĐ-UBND Quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố Hồ Chí Minh
24. (28/09/2022) Quyết định 1776/QĐ-SXD-KTXD năm 2022 công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 6, Quý I và Quý II năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Bảo hiểm
1. (07/11/2022) Công văn 3371/BHXH-TT năm 2022 về tăng cường truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tháng cuối năm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Công nghiệp
1. (11/11/2022) Công điện 1085/CĐ-TTg năm 2022 về quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu do Thủ tướng Chính phủ điện
2. (11/11/2022) Công văn 7633/VPCP-CN năm 2022 về phát triển điện mặt trời: Phá sản vì không bán được điện do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (09/11/2022) Quyết định 1370/QĐ-TTg năm 2022 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hải Long, tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Y tế - dược
1. (15/11/2022) Nghị định 95/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
2. (11/11/2022) Công văn 11968/QLD-KD năm 2022 về báo cáo thực trạng để xây dựng Luật sửa đổi của Luật Dược do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (11/11/2022) Công văn 692/TTMS-NVD năm 2022 về đề nghị báo giá thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế mua sắm tập trung năm 2023 (lần 3) do Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia ban hành
4. (11/11/2022) Thông báo 350/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (07/11/2022) Công văn 3371/BHXH-TT năm 2022 về tăng cường truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tháng cuối năm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
6. (07/11/2022) Kế hoạch 4847/KH-UBND về đào tạo bác sĩ tuyến y tế cơ sở và chuyên ngành hiếm ngành y tế tỉnh Ninh Thuận năm 2021 và năm 2022
7. (01/11/2022) Thông tư 11/2022/TT-BYT quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
8. (31/10/2022) Quyết định 2034/QĐ-UBND năm 2022 Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Phước
9. (28/10/2022) Kế hoạch 498/KH-UBND năm 2022 thực hiện đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm không an toàn” giai đoạn 2022-2025 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
Thuế, phí, lệ phí
1. (10/11/2022) Công văn 54502/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tư vấn giám sát thi công của nhà thầu phụ Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (10/11/2022) Công văn 54309/CTHN-TTHT năm 2022 về hướng dẫn lập hóa đơn giá trị gia tăng giảm giá hàng bán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (07/11/2022) Công văn 53673/CTHN-TTHT năm 2022 về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ sinh con do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (04/11/2022) Công văn 53415/CTHN-TTHT năm 2022 về thủ tục xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước và khấu trừ thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (04/11/2022) Công văn 53403/CTHN-TTHT năm 2022 về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (03/11/2022) Quyết định 475/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2022 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
7. (01/11/2022) Công văn 11274/BTC-CST về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2022 theo Nghị quyết số 35/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành
8. (12/09/2022) Công văn 3346/TCT-CS năm 2022 về xác định sản lượng tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành
9. (09/09/2022) Công văn 3334/TCT-CS năm 2022 về chính sách thuế nhà thầu nước ngoài đối với hoạt động cung cấp dịch vụ mua bán hàng hóa do Tổng cục thuế ban hành
10. (23/08/2022) Công văn 3127/TCT-CS năm 2022 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
Ngân hàng, tiền tệ
1. (12/10/2022) Quyết định 68/2022/QĐ-UBND phê duyệt cơ chế phân bổ nguồn vốn, phương án vay lại vốn vay Ngân hàng thế giới (WB) và kế hoạch trả nợ vay Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) do tỉnh Bình Định ban hành
Kế toán, kiểm toán
1. (10/11/2022) Công văn 54309/CTHN-TTHT năm 2022 về hướng dẫn lập hóa đơn giá trị gia tăng giảm giá hàng bán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (14/11/2022) Quyết định 1415/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án "Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (10/11/2022) Thông báo 348/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (10/11/2022) Kế hoạch 4931/KH-UBND năm 2022 triển khai Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022-2030 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
4. (08/11/2022) Kế hoạch 232/KH-UBND năm 2022 về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái năm 2023
5. (07/11/2022) Quyết định 2686/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
6. (27/10/2022) Quyết định 1074/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh
7. (27/10/2022) Kế hoạch 493/KH-UBND năm 2022 về củng cố phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022-2025
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (12/11/2022) Công văn 7197/BCT-TTTN năm 2022 về rà soát, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định về kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (11/11/2022) Công điện 1085/CĐ-TTg năm 2022 về quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu do Thủ tướng Chính phủ điện
3. (11/11/2022) Công văn 7634/VPCP-CN năm 2022 về báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng sản xuất Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (11/11/2022) Công văn 4588/LĐTBXH-KHTC năm 2022 về tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (10/11/2022) Công văn 7159/BCT-TTTN năm 2022 bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên thị trường nội địa do Bộ Công thương ban hành
6. (10/11/2022) Công văn 54502/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tư vấn giám sát thi công của nhà thầu phụ Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (09/11/2022) Kế hoạch 3799/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025
8. (09/11/2022) Quyết định 1370/QĐ-TTg năm 2022 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hải Long, tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (07/11/2022) Kế hoạch 2582/KH-UBND năm 2022 triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025
10. (04/11/2022) Quyết định 20/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh
11. (04/11/2022) Quyết định 2859/QĐ-UBND năm 2022 về giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bình Dương ban hành
12. (02/11/2022) Quyết định 1999/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025
13. (01/11/2022) Quyết định 48/2022/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ quay vòng, trình tự luân chuyển, quy trình theo dõi, giám sát của cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất và các nội dung khác về quản lý luân chuyển cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An
14. (01/11/2022) Quyết định 2051/QĐ-UBND năm 2022 công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Bình Phước
15. (31/10/2022) Quyết định 2029/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023
16. (27/10/2022) Quyết định 2509/QĐ-UBND năm 2022 về phân công nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị phụ trách theo dõi, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, nội dung, tiểu dự án, dự án thành phần thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17. (27/10/2022) Quyết định 2506/QĐ-UBND năm 2022 bổ sung Quyết định 1376/QĐ-UBND về danh mục loại dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18. (26/10/2022) Quyết định 18/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về lựa chọn chủ đầu tư dự án khu nhà ở xã hội không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
19. (25/10/2022) Quyết định 3294/QĐ-UBND năm 2022 về ủy quyền quyết định đầu tư dự án sử dụng vốn chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Nghệ An ban hành
20. (24/10/2022) Kế hoạch 355/KH-UBND năm 2022 triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn I: 2021-2025
21. (20/10/2022) Quyết định 1959/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Bình Phước
22. (09/09/2022) Công văn 3334/TCT-CS năm 2022 về chính sách thuế nhà thầu nước ngoài đối với hoạt động cung cấp dịch vụ mua bán hàng hóa do Tổng cục thuế ban hành
Lao động
1. (11/11/2022) Công văn 4588/LĐTBXH-KHTC năm 2022 về tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (08/11/2022) Hướng dẫn 33/HD-VKSTC năm 2022 về nội dung cơ bản trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp lao động cá nhân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
3. (07/11/2022) Công văn 53673/CTHN-TTHT năm 2022 về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ sinh con do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (04/11/2022) Quyết định 49/2022/QĐ-UBND phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo cụ thể đối với từng đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
5. (02/11/2022) Hướng dẫn 33/HD-LĐLĐ năm 2022 về kinh phí thực hiện hoạt động chăm lo Tết Quý Mão năm 2023 cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động thành phố do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (01/11/2022) Thông tư 11/2022/TT-BYT quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
7. (28/10/2022) Kế hoạch 497/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022-2025
8. (12/10/2022) Quyết định 51/2022/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
9. (26/09/2022) Quyết định 35/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2013/QĐ-UBND Quy chế quản lý nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Chính sách xã hội
1. (09/11/2022) Công văn 7564/VPCP-KGVX năm 2022 về trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (08/11/2022) Thông báo 346/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (07/11/2022) Quyết định 2088/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định 90/QĐ-TTg) do tỉnh Yên Bái ban hành
4. (06/11/2022) Quyết định 4576/QĐ-BQP năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
5. (04/11/2022) Quyết định 3078/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Phương án thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội thông qua hệ thống bưu điện do tỉnh Tiền Giang ban hành
Giáo dục, đào tạo
1. (08/11/2022) Công văn 5871/BGDĐT-QLCL năm 2022 về tăng cường quản lý liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (07/11/2022) Quyết định 42/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2013/QĐ-UBND quy định về nội dung, các mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông và các kỳ thi khác trong phạm vi nhiệm vụ, chuyên môn của ngành giáo dục tại tỉnh Đắk Nông
3. (05/11/2022) Quyết định 3182/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang
4. (04/11/2022) Quyết định 49/2022/QĐ-UBND phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo cụ thể đối với từng đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Giao thông, vận tải
1. (11/11/2022) Quyết định 3086/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương
2. (11/11/2022) Quyết định 22/2022/QĐ-TTg hướng dẫn thực hiện Nghị định thư (sửa đổi lần 2) Nghị định thư giữa Việt Nam - Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (10/11/2022) Quyết định 2726/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
4. (04/11/2022) Quyết định 21/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh
5. (03/11/2022) Quyết định 36/2022/QĐ-UBND Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
6. (27/10/2022) Công văn 4094/VKSTC-V2 năm 2022 hướng dẫn vướng mắc trong giải quyết vụ việc vi phạm quy định về tham gia giao thông do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
7. (24/10/2022) Văn bản hợp nhất 62/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
8. (12/10/2022) Quyết định 68/2022/QĐ-UBND phê duyệt cơ chế phân bổ nguồn vốn, phương án vay lại vốn vay Ngân hàng thế giới (WB) và kế hoạch trả nợ vay Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) do tỉnh Bình Định ban hành
9. (29/09/2022) Văn bản hợp nhất 54/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
10. (29/09/2022) Văn bản hợp nhất 55/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (11/11/2022) Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành
2. (09/11/2022) Kế hoạch 3790/KH-UBND năm 2022 triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại Bình Thuận
3. (08/11/2022) Quyết định 1026/QĐ-BXD năm 2022 công bố danh mục và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị và môi trường do Bộ Xây dựng quản lý
4. (07/11/2022) Quyết định 2032/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lâm Đồng giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
5. (07/11/2022) Quyết định 49/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế kèm theo Quyết định 01/2014/QĐ-UBND về quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
6. (03/11/2022) Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
7. (03/11/2022) Công văn 4937/BXD-QLN năm 2022 về hướng dẫn xác định loại hình nhà ở thuộc các dự án xây dựng Khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành
8. (02/11/2022) Công văn 4925/BXD-HĐXD năm 2022 hướng dẫn xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
9. (31/10/2022) Công văn 4882/BXD-QLN năm 2022 về hồ sơ đề nghị chuyển nhượng một phần dự án Khu liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng của Công ty cổ phần Gamuda Land do Bộ Xây dựng ban hành
10. (28/10/2022) Quyết định 1974/QĐ-UBND năm 2022 sửa đổi mã đơn giá trong đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định
11. (28/09/2022) Quyết định 1776/QĐ-SXD-KTXD năm 2022 công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 6, Quý I và Quý II năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
12. (26/09/2022) Quyết định 35/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2013/QĐ-UBND Quy chế quản lý nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Khoa học, công nghệ
1. (08/11/2022) Quyết định 38/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh
2. (31/10/2022) Thông tư 20/2022/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - dây nổ thường do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Bưu chính, viễn thông
1. (11/11/2022) Kế hoạch 7475/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị định 55/2022/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do tỉnh Quảng Nam ban hành
2. (09/11/2022) Quyết định 3853/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
3. (09/11/2022) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2022 về đẩy mạnh triển khai hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4. (09/11/2022) Quyết định 1560/QĐ-UBND năm 2022 về Ngày chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận
5. (07/11/2022) Kế hoạch 771/KH-UBND năm 2022 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
6. (07/11/2022) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
7. (04/11/2022) Quyết định 19/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh
8. (04/11/2022) Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình 31-CTr/TU về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau
9. (03/11/2022) Quyết định 71/2022/QĐ-UBND sửa đổi Điều 6 Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định kèm theo Quyết định 09/2020/QĐ-UBND
Thông tin báo chí, xuất bản
1. (04/11/2022) Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình 31-CTr/TU về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (11/11/2022) Công văn 4588/LĐTBXH-KHTC năm 2022 về tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (09/11/2022) Kế hoạch 3790/KH-UBND năm 2022 triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại Bình Thuận
3. (07/11/2022) Quyết định 50/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 51/2019/QĐ-UBND về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
4. (06/11/2022) Kế hoạch 156/KH-UBND năm 2022 triển khai Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2022-2025" trên địa bàn tỉnh Bình Định
5. (04/11/2022) Quyết định 2626/QĐ-UBND năm 2022 về Khung chiến lược phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
6. (02/11/2022) Quyết định 1999/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025
7. (02/11/2022) Hướng dẫn 33/HD-LĐLĐ năm 2022 về kinh phí thực hiện hoạt động chăm lo Tết Quý Mão năm 2023 cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động thành phố do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (01/11/2022) Kế hoạch 758/KH-UBND năm 2022 triển khai Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2026
9. (01/11/2022) Quyết định 2887/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chương trình khung xúc tiến du lịch của tỉnh Phú Thọ năm 2023
10. (01/11/2022) Quyết định 48/2022/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ quay vòng, trình tự luân chuyển, quy trình theo dõi, giám sát của cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất và các nội dung khác về quản lý luân chuyển cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An
11. (27/10/2022) Quyết định 2509/QĐ-UBND năm 2022 về phân công nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị phụ trách theo dõi, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, nội dung, tiểu dự án, dự án thành phần thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12. (26/10/2022) Quyết định 1946/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng
13. (24/10/2022) Kế hoạch 355/KH-UBND năm 2022 triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn I: 2021-2025
Bổ trợ tư pháp
1. (02/11/2022) Quyết định 3743/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh
2. (25/10/2022) Quyết định 3292/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực Luật sư và Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Hành chính tư pháp
1. (11/11/2022) Quyết định 2373/QĐ-UBND năm 2022 về nội dung tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục hành chính Cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình do tỉnh Bình Thuận ban hành
2. (10/11/2022) Quyết định 2371/QĐ-UBND năm 2022 về nội dung tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến một phần do tỉnh Bình Thuận ban hành
3. (31/10/2022) Quyết định 2712/QĐ-UBND năm 2022 về Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Dương
4. (31/10/2022) Quyết định 2711/QĐ-UBND năm 2022 về Quy trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Dương
5. (25/10/2022) Quyết định 3292/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực Luật sư và Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Khiếu nại, tố cáo
1. (11/11/2022) Kế hoạch 7475/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị định 55/2022/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do tỉnh Quảng Nam ban hành
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (11/11/2022) Công văn 11968/QLD-KD năm 2022 về báo cáo thực trạng để xây dựng Luật sửa đổi của Luật Dược do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (11/11/2022) Quyết định 3086/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương
3. (11/11/2022) Quyết định 2373/QĐ-UBND năm 2022 về nội dung tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục hành chính Cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình do tỉnh Bình Thuận ban hành
4. (11/11/2022) Quyết định 3061/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
5. (10/11/2022) Quyết định 3889/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ
6. (10/11/2022) Quyết định 2371/QĐ-UBND năm 2022 về nội dung tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến một phần do tỉnh Bình Thuận ban hành
7. (10/11/2022) Quyết định 2092/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng
8. (10/11/2022) Quyết định 2726/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
9. (10/11/2022) Quyết định 2367/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
10. (10/11/2022) Quyết định 2369/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực tổ chức, biên chế và lĩnh vực văn thư, lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
11. (10/11/2022) Quyết định 2096/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
12. (10/11/2022) Quyết định 2097/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
13. (10/11/2022) Quyết định 2368/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
14. (10/11/2022) Quyết định 2311/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (lĩnh vực Bảo vệ thực vật) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh
15. (09/11/2022) Quyết định 3840/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi/bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thanh Hóa
16. (09/11/2022) Quyết định 3853/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
17. (09/11/2022) Quyết định 3687/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
18. (09/11/2022) Quyết định 3198/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang trong lĩnh vực Thuỷ lợi
19. (09/11/2022) Quyết định 2612/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
20. (07/11/2022) Kế hoạch 8439/KH-UBND năm 2022 về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022-2025
21. (07/11/2022) Quyết định 2686/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
22. (06/11/2022) Quyết định 4576/QĐ-BQP năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
23. (05/11/2022) Quyết định 3182/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang
24. (04/11/2022) Quyết định 2936/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
25. (04/11/2022) Thông tư 79/2022/TT-BQP quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
26. (03/11/2022) Quyết định 2661/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế
27. (03/11/2022) Quyết định 592/QĐ-UBND năm 2022 về đính chính văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Ninh Thuận ban hành
28. (02/11/2022) Quyết định 3743/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh
29. (01/11/2022) Kế hoạch 4756/KH-UBND năm 2022 về phát động phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
30. (01/11/2022) Quyết định 2051/QĐ-UBND năm 2022 công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Bình Phước
31. (31/10/2022) Quyết định 2696/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương
32. (31/10/2022) Quyết định 2712/QĐ-UBND năm 2022 về Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Dương
33. (31/10/2022) Quyết định 2711/QĐ-UBND năm 2022 về Quy trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Dương
34. (27/10/2022) Quyết định 1074/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh
35. (27/10/2022) Quyết định 2691/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương
36. (27/10/2022) Quyết định 1073/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
37. (26/10/2022) Quyết định 1946/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng
38. (26/10/2022) Quyết định 4075/QĐ-BNN-VP năm 2022 về Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025
39. (25/10/2022) Quyết định 3292/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực Luật sư và Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
40. (24/10/2022) Quyết định 2807/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
41. (20/10/2022) Quyết định 1959/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Bình Phước
42. (06/10/2022) Quyết định 01/2022/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
43. (22/09/2022) Quyết định 6968/QĐ-BCA năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
Văn thư, lưu trữ
1. (10/11/2022) Quyết định 2369/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực tổ chức, biên chế và lĩnh vực văn thư, lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
1. (10/11/2022) Kế hoạch 2604/KH-UBND triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
2. (09/11/2022) Kế hoạch 3798/KH-UBND năm 2022 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc Dự án 8 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 do tỉnh Bình Thuận ban hành
3. (09/11/2022) Kế hoạch 3784/KH-UBND triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 do tỉnh Bình Thuận ban hành
4. (24/10/2022) Kế hoạch 355/KH-UBND năm 2022 triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn I: 2021-2025
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (11/11/2022) Công văn 5670/BNV-TCBC năm 2022 thực hiện chính sách tinh giản biên chế do Bộ Nội vụ ban hành
2. (20/10/2022) Quyết định 23/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 03/2010/QĐ-UBND Quy định về hỗ trợ cấp mai táng phí đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, đảng, đoàn thể, cán bộ hưu trí, mất sức và đối tượng chính sách khi từ trần do tỉnh Bình Phước ban hành
3. (12/10/2022) Quyết định 51/2022/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (15/11/2022) Nghị định 95/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
2. (10/11/2022) Đề án 4935/ĐA-UBND năm 2022 đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
3. (09/11/2022) Quyết định 109/QĐ-BCĐLNTW năm 2022 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo trung ương thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025
4. (08/11/2022) Quyết định 38/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh
5. (07/11/2022) Quyết định 58/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
6. (07/11/2022) Hướng dẫn 78-HD/BTGTW năm 2022 về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
7. (04/11/2022) Quyết định 20/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh
8. (04/11/2022) Quyết định 21/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh
9. (04/11/2022) Quyết định 19/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh
10. (31/10/2022) Quyết định 70/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (31/10/2022) Kế hoạch 4731/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị định 43/2022/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch do tỉnh Ninh Thuận ban hành
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
99 lượt xem
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;