Danh mục văn bản mới (từ ngày 04/3 - 08/3/2023)

LawNet trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 04/3 - 08/3/2023.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (07/03/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND về quy định thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2. (06/03/2023) Công văn 96/TTg-NN năm 2023 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án đường từ Quốc lộ 53 - Khu công nghiệp Hòa Phú (Đường tỉnh 909B) - đường Phú Lộc Bầu Gốc - Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (03/03/2023) Quyết định 1329/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
4. (03/03/2023) Công văn 1354/VPCP-NN năm 2023 về xin chủ trương điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm (2021-2030) do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (02/03/2023) Quyết định 694/QĐ-UBND năm 2023 về chấp thuận điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất và cập nhật kế hoạch sử dụng đất hằng năm, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
6. (01/03/2023) Công văn 1921/BCT-QLCS năm 2023 về báo cáo tình hình thực hiện di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khi thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất do Bộ Tài chính ban hành
7. (28/02/2023) Quyết định 19/2023/QĐ-UBND Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
8. (28/02/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Long An năm 2023
9. (27/02/2023) Quyết định 419/QĐ-CT năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai, Giao dịch Bảo đảm thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc
10. (27/02/2023) Quyết định 410/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
11. (27/02/2023) Quyết định 1240/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
12. (27/02/2023) Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2023 sửa đổi Nghị quyết 119/NQ-HĐND do tỉnh Sóc Trăng ban hành
13. (24/02/2023) Quyết định 396/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
14. (23/02/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
15. (14/02/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
16. (08/02/2023) Quyết định 211/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
17. (04/01/2023) Công văn 30/BTTTT-VP năm 2023 về quy hoạch sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để phát triển hạ tầng viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
18. (30/12/2022) Quyết định 3567/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
19. (22/12/2022) Quyết định 50/2022/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20. (09/12/2022) Nghị quyết 183/NQ-HĐND năm 2022 về thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và điều chỉnh nội dung tại Nghị quyết 76/NQ-HĐND
21. (09/12/2022) Nghị quyết 182/NQ-HĐND năm 2022 về thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất thực hiện trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và điều chỉnh nội dung tại Nghị quyết 75/NQ-HĐND
Tài nguyên
1. (06/03/2023) Quyết định 174/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (06/03/2023) Kế hoạch 490/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025
3. (28/02/2023) Quyết định 105/QĐ-UBND năm 2023 công bố hiện trạng rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022
4. (21/02/2023) Kế hoạch hành động 425/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kế hoạch 76-KH/TU về thực hiện Kết luận 36-KL/TW về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Kon Tum ban hành
5. (13/02/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND về Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6. (13/02/2023) Quyết định 185/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi Quyết định 383/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế, bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
7. (01/02/2023) Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Khoáng sản
8. (30/12/2022) Quyết định 42/2022/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Môi trường
1. (06/03/2023) Kế hoạch 490/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025
2. (06/03/2023) Quyết định 174/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (06/03/2023) Kế hoạch 490/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025
4. (03/03/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND về Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
5. (01/03/2023) Quyết định 435/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án tổng thể thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
6. (01/03/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
7. (28/02/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND Quy định cấp dự báo cháy rừng và Bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định
8. (27/02/2023) Công văn 1103/BTNMT-BĐKH năm 2023 lập báo cáo về ứng phó với biến đổi khí hậu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
9. (27/02/2023) Kế hoạch 492/KH-UBND năm 2023 triển khai Quyết định 882/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Kon Tum ban hành
10. (24/02/2023) Công văn 1068/BTNMT-KSONMT năm 2023 hướng dẫn kỹ thuật về lập kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
11. (21/02/2023) Quyết định 536/QĐ-BGDĐT phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2023 (đợt 1) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
12. (14/02/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác; khu đô thị; di tích lịch sử, điểm du lịch, khu du lịch; khu công nghiệp; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và công trình hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
13. (14/02/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
14. (13/02/2023) Quyết định 185/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi Quyết định 383/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế, bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
15. (02/02/2023) Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
16. (14/12/2022) Quyết định 31/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Nông nghiệp, nông thôn
1. (07/03/2023) Quyết định 398/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu
2. (07/03/2023) Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nam Định
3. (07/03/2023) Kế hoạch 493/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
4. (06/03/2023) Kế hoạch 490/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025
5. (06/03/2023) Quyết định 132/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới, 09 thủ tục hành chính bị bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
6. (04/03/2023) Quyết định 302/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang
7. (03/03/2023) Quyết định 280/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái
8. (03/03/2023) Quyết định 208/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh
9. (03/03/2023) Quyết định 84/QĐ-UBND năm 2023 công bố hiện trạng rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022
10. (03/03/2023) Quyết định 265/QĐ-UBND năm 2023 công bố hiện trạng rừng tỉnh Trà Vinh năm 2022
11. (03/03/2023) Kế hoạch 132/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
12. (03/03/2023) Quyết định 127/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
13. (03/03/2023) Quyết định 126/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới; 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
14. (02/03/2023) Quyết định 695/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình khuyến nông tỉnh Thanh Hóa năm 2023
15. (02/03/2023) Quyết định 129/QĐ-UBND năm 2023 công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp; thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
16. (02/03/2023) Quyết định 757/QĐ-BNN-VPĐP năm 2023 về Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp trung ương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
17. (02/03/2023) Quyết định 02/2023/QĐ-UBND quy định phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị; lập quy chế quản lý kiến trúc; phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
18. (01/03/2023) Công văn 1124/BNN-ĐĐ năm 2023 về xây dựng nội dung, nhiệm vụ chi và bố trí ngân sách của địa phương để duy tu, bảo dưỡng, xử lý cấp bách sự cố đê điều do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
19. (01/03/2023) Công văn 1169/BNN-TCLN năm 2023 về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
20. (01/03/2023) Quyết định 145/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
21. (01/03/2023) Quyết định 372/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
22. (28/02/2023) Quyết định 105/QĐ-UBND năm 2023 công bố hiện trạng rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022
23. (27/02/2023) Quyết định 83/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt và sửa đổi Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
24. (27/02/2023) Nghị quyết 09/NQ-HĐND về phân bổ vốn ngân sách Trung ương (vốn sự nghiệp) năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
25. (24/02/2023) Quyết định 372/QĐ-UBND năm 2023 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
26. (24/02/2023) Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
27. (23/02/2023) Quyết định 372/QĐ-UBND năm 2023 sửa đổi Chương trình khuyến nông tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025 phê duyệt kèm theo Quyết định 944/QĐ-UBND
28. (21/02/2023) Kế hoạch hành động 425/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kế hoạch 76-KH/TU về thực hiện Kết luận 36-KL/TW về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Kon Tum ban hành
29. (14/02/2023) Kế hoạch 52/KH-UBND về Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023
30. (10/02/2023) Quyết định 179/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên
31. (03/02/2023) Quyết định 105/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
32. (02/02/2023) Quyết định 198/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
33. (17/01/2023) Kế hoạch 14/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kế hoạch hành động thúc đẩy ứng dụng Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) trên cây trồng chủ lực tại tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2023-2030
34. (17/01/2023) Kế hoạch 12/KH-UBND năm 2023 về phát triển cơ giới hóa nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030
35. (11/01/2023) Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025
36. (04/01/2023) Công văn 25/BTTTT-VP năm 2023 về triển khai chỉ tiêu trong Quyết định 1127/QĐ-BTTTT và quản lý các dịch vụ cho vay tiền qua các ứng dụng mạng, chính sách thu hút lao động giỏi về công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
37. (30/12/2022) Thông tư 30/2022/TT-BNNPTNT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
38. (09/12/2022) Nghị quyết 177/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 90/NQ-HĐND về thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của tỉnh Gia Lai cho năm 2022
Trật tự an toàn xã hội
1. (03/03/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2015/QĐ-UBND về giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trong các cơ sở điều trị công lập tỉnh Nam Định
2. (03/03/2023) Quyết định 97/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh sách và biện pháp xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy 27/2001/QH10 có hiệu lực thi hành
3. (01/03/2023) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2023 về tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do thành phố Hà Nội ban hành
4. (23/02/2023) Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
5. (22/02/2023) Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới do tỉnh Đồng Tháp ban hành
6. (13/02/2023) Quyết định 72/QĐ-BNV phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thuộc Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06/CP) năm 2023 của Bộ Nội vụ
7. (06/02/2023) Công văn 473/TCHQ-PC năm 2023 về xử lý vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (03/02/2023) Kế hoạch 35/KH-UBND thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023
9. (13/01/2023) Quyết định 51/QĐ-UBND năm 2023 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
10. (31/12/2022) Quyết định 86/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giải quyết tình hình an ninh, trật tự ở vùng giáp ranh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
11. (09/12/2022) Nghị quyết 32/2022/NQ-HĐND về Quy định mức hỗ trợ đối với Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng và người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
An ninh quốc gia
1. (03/03/2023) Quyết định 132/QĐ-BXD về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2023 của Bộ Xây dựng
2. (03/03/2023) Quyết định 281/QĐ-BKHCN về Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ
3. (01/03/2023) Nghị quyết 28/NQ-CP năm 2023 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo do Chính phủ ban hành
4. (09/12/2022) Nghị quyết 51/2022/NQ-HĐND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
Quốc phòng
1. (07/03/2023) Thông báo 67/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (03/03/2023) Quyết định 136/QĐ-BXD năm 2023 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 168/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
3. (22/02/2023) Kế hoạch 434/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình 50-CTr/TU và Nghị quyết 152/NQ-CP thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Kon Tum ban hành
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (03/03/2023) Quyết định 1340/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hội nghị, hội thảo quốc tế theo phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội
2. (03/03/2023) Quyết định 456/QÐ-BVHTTDL về Kế hoạch triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế về kinh tế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2023
3. (17/02/2023) Công văn 76/XNK-XXHH năm 2023 về thông báo hiệu lực thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương của Chi-lê do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
Tài chính
1. (07/03/2023) Quyết định 305/QĐ-BTC năm 2023 phê duyệt kết thúc Dự án "Tài chính công cho trẻ em" sử dụng viện trợ không hoàn lại của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (06/03/2023) Công văn 1154/BCT-CN năm 2023 về đánh giá tác động của việc không áp dụng quy định về mức độ rời rạc đối với linh kiện ô tô nhập khẩu do Bộ Công Thương ban hành
3. (06/03/2023) Thông báo 924/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với hương cotton soft AD98419-OG do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (06/03/2023) Thông báo 920/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với White ginger 774 do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (03/03/2023) Quyết định 287/QĐ-BTC năm 2023 về điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6. (03/03/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2015/QĐ-UBND về giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trong các cơ sở điều trị công lập tỉnh Nam Định
7. (03/03/2023) Kế hoạch 1118/KH-UBND thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 do tỉnh Quảng Nam ban hành
8. (03/03/2023) Công văn 904/TCHQ-TXNK năm 2023 về mã số HS mặt hàng "dây an toàn làm từ sợi polyester" do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (03/03/2023) Quyết định 539/QĐ-BCT năm 2023 về điều chỉnh bổ sung danh mục, nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện trong kế hoạch giai đoạn 2023-2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
10. (03/03/2023) Công văn 2000/BTC-ĐT về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 01 tháng, ước thực hiện 02 tháng kế hoạch năm 2023 do Bộ Tài chính ban hành
11. (02/03/2023) Công văn 897/TCHQ-GSQL năm 2023 về cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương của Chi-lê do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (02/03/2023) Chỉ thị 03/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
13. (02/03/2023) Quyết định 695/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình khuyến nông tỉnh Thanh Hóa năm 2023
14. (02/03/2023) Quyết định 415/QĐ-UBND về phương án phân bổ vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
15. (02/03/2023) Thông báo 879/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Hạt nhựa Polypropolylene Homopolymerdo tái sinh P108N, dạng nguyên sinh, dạng hạt do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
16. (02/03/2023) Công văn 887/TCHQ-TXNK năm 2023 về tổ chức thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế trong trường hợp trụ sở người nộp thuế nằm ngoài địa bàn quản lý do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (02/03/2023) Công văn 898/TCHQ-GSQL năm 2023 về hàng hóa xuất khẩu gửi kho ngoại quan nhập khẩu trở lại nội địa và thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (02/03/2023) Công văn 1985/BTC-NSNN năm 2023 về báo cáo kết quả thực hiện chính sách tiền lương và chính sách an sinh xã hội năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành
19. (02/03/2023) Công văn 1976/BTC-ĐT năm 2023 về thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tài chính ban hành
20. (02/03/2023) Kế hoạch 66/KH-UBND về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2022 và đẩy nhanh thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023 do thành phố Hà Nội ban hành
21. (01/03/2023) Công văn 1124/BNN-ĐĐ năm 2023 về xây dựng nội dung, nhiệm vụ chi và bố trí ngân sách của địa phương để duy tu, bảo dưỡng, xử lý cấp bách sự cố đê điều do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
22. (01/03/2023) Công văn 1921/BCT-QLCS năm 2023 về báo cáo tình hình thực hiện di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khi thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất do Bộ Tài chính ban hành
23. (28/02/2023) Quyết định 404/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện dự án Điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
24. (28/02/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Long An năm 2023
25. (28/02/2023) Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND sửa đổi Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2022-2025 kèm theo Nghị quyết 20/2021/NQ-HĐND
26. (27/02/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND về giá thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân thuê làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
27. (27/02/2023) Nghị quyết 02/NQ-HĐND về phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 2) nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh Sóc Trăng ban hành
28. (27/02/2023) Nghị quyết 03/NQ-HĐND về phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh Sóc Trăng
29. (27/02/2023) Nghị quyết 13/NQ-HĐND về phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2023 (vốn sự nghiệp) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
30. (27/02/2023) Nghị quyết 09/NQ-HĐND về phân bổ vốn ngân sách Trung ương (vốn sự nghiệp) năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
31. (24/02/2023) Công văn 795/TCHQ-TXNK năm 2023 về miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạm xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để bảo hành sửa chữa, thay thế do Tổng cục Hải quan ban hành
32. (23/02/2023) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2023 hợp nhất Thông tư Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
33. (23/02/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
34. (23/02/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 28/2019/QĐ-UBND
35. (16/02/2023) Quyết định 308/QĐ-UBND năm 2023 về điều chỉnh phương án phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
36. (15/02/2023) Quyết định 02/2023/QĐ-UBND quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
37. (14/02/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
38. (10/02/2023) Công văn 571/TCHQ-GSQL năm 2023 về thông báo mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi do Tổng cục Hải quan ban hành
39. (09/02/2023) Công văn 552/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường kiểm soát, giám sát thực hiện tiêu hủy với phế liệu tồn đọng tại cảng biển do Tổng cục Hải quan ban hành
40. (08/02/2023) Chỉ thị 03/CT-UBND thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
41. (07/02/2023) Công văn 498/TCHQ-TXNK năm 2023 hướng dẫn nội dung liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
42. (03/02/2023) Công văn 451/TCHQ-TXNK năm 2023 về sử dụng xe ô tô xi téc phun nước nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp thành xe khác do Tổng cục Hải quan ban hành
43. (30/01/2023) Quyết định 62/QĐ-BKHCN về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2023
44. (19/01/2023) Quyết định 91/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
45. (09/01/2023) Quyết định 39/QĐ-UBND-HC năm 2023 về Bộ đơn giá đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước sản xuất chương trình truyền hình tỉnh Đồng Tháp
46. (04/01/2023) Hướng dẫn 95/HD-MTTW-BTT năm 2023 thực hiện nội dung Nghị định 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành
47. (22/12/2022) Quyết định 50/2022/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
48. (09/12/2022) Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2022 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
49. (09/12/2022) Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2022 về Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
50. (09/12/2022) Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023, tỉnh Tuyên Quang
51. (09/12/2022) Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND Quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025
52. (09/12/2022) Nghị quyết 46/NQ-HĐND năm 2022 phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2023 do tỉnh Trà Vinh ban hành
53. (09/12/2022) Nghị quyết 185/NQ-HĐND năm 2022 phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương, các Chương trình mục tiêu quốc gia và thông qua phương án phân bổ vốn năm 2023 nguồn ngân sách Trung ương do tỉnh Gia Lai ban hành
54. (09/12/2022) Nghị quyết 32/2022/NQ-HĐND về Quy định mức hỗ trợ đối với Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng và người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
55. (09/12/2022) Nghị quyết 31/2022/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 29/2021/NQ-HĐND về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
56. (09/12/2022) Nghị quyết 177/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 90/NQ-HĐND về thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của tỉnh Gia Lai cho năm 2022
Công nghiệp
1. (07/03/2023) Quyết định 61/QĐ-UBQLV năm 2023 phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành
2. (06/03/2023) Quyết định 179/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn 2, tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (06/03/2023) Công văn 1391/VPCP-CN năm 2023 về Thủy điện Hồi Xuân chậm tiến độ ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (03/03/2023) Quyết định 425/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
5. (02/03/2023) Quyết định 609/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hóa chất, Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
6. (02/03/2023) Quyết định 235/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoá chất, lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
7. (02/03/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi
8. (28/02/2023) Quyết định 253/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi
9. (22/02/2023) Quyết định 283/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
Y tế - dược
1. (06/03/2023) Kế hoạch 490/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025
2. (06/03/2023) Kế hoạch 490/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025
3. (04/03/2023) Nghị quyết 30/NQ-CP năm 2023 về tiếp tục thực hiện giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế do Chính phủ ban hành
4. (03/03/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2015/QĐ-UBND về giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trong các cơ sở điều trị công lập tỉnh Nam Định
5. (03/03/2023) Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 155/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
6. (03/03/2023) Nghị định 07/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế
7. (03/03/2023) Quyết định 172/QĐ-TTg năm 2023 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ bất thường lần thứ hai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (01/03/2023) Công văn 544/BHXH-CSYT năm 2023 thực hiện Công điện hỏa tốc 72/CĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
9. (28/02/2023) Kế hoạch 44/KH-UBND về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2023
10. (27/02/2023) Kế hoạch 39/KH-UBND thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030" năm 2023
11. (23/02/2023) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12. (23/02/2023) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2023 hợp nhất Thông tư Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
13. (22/02/2023) Quyết định 359/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Điều lệ Hội Điều dưỡng tỉnh Vĩnh Long khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027
Thuế, phí, lệ phí
1. (07/03/2023) Công văn 9578/CTHN-TTHT năm 2023 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án viện trợ không hoàn lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (06/03/2023) Công văn 9297/CTHN-TTHT năm 2023 về thời điểm lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (06/03/2023) Công văn 9298/CTHN-TTHT năm 2023 về chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (06/03/2023) Công văn 9300/CTHN-TTHT năm 2023 về sử dụng hóa đơn điện tử khi giao hàng hóa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (06/03/2023) Công văn 9302/CTHN-TTHT năm 2023 về kê khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (06/03/2023) Công văn 9301/CTHN-TTHT năm 2023 về hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (02/03/2023) Công văn 887/TCHQ-TXNK năm 2023 về tổ chức thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế trong trường hợp trụ sở người nộp thuế nằm ngoài địa bàn quản lý do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (01/03/2023) Công văn 8442/CTHN-TTHT năm 2023 về thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (01/03/2023) Công văn 8441/CTHN-TTHT năm 2023 về chính sách ưu đãi thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động lập trình máy vi tính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (28/02/2023) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2023 thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 do thành phố Hà Nội ban hành
11. (28/02/2023) Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND bãi bỏ Khoản 1, Mục I, Phần B - Lệ phí đăng ký cư trú của Phụ lục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An kèm theo Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh đã được sửa đổi tại Khoản 5, Điều 1 Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND
12. (28/02/2023) Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND về mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An
13. (24/02/2023) Công văn 795/TCHQ-TXNK năm 2023 về miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạm xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để bảo hành sửa chữa, thay thế do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (13/02/2023) Công văn 408/TCT-KK năm 2023 về triển khai nghiệp vụ liên quan đến công tác kế toán thuế đáp ứng Thông tư 111/2021/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành
15. (13/02/2023) Công văn 406/TCT-DNNCN năm 2023 về đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền do Tổng cục Thuế ban hành
16. (19/01/2023) Công văn 211/TCT-TCCB về phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2023 do Tổng cục Thuế ban hành
17. (18/01/2023) Quyết định 25/QĐ-TCT phê duyệt Kế hoạch kiểm tra văn bản và Danh mục quy phạm pháp luật kiểm tra năm 2023 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
18. (16/01/2023) Công văn 134/TCT-TVQT năm 2023 về cấp phát biên lai thuế cho Cục Thuế các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) và điều chuyển ấn chỉ giữa các Cục Thuế do Tổng cục Thuế ban hành
19. (13/01/2023) Công văn 132/TCT-TVQT năm 2023 về tăng cường công tác quản lý ấn chỉ do Tổng cục Thuế ban hành
20. (12/01/2023) Quyết định 18/QĐ-TCT năm 2023 về Quy trình áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
21. (30/12/2022) Quyết định 42/2022/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Kế toán, kiểm toán
1. (06/03/2023) Công văn 9297/CTHN-TTHT năm 2023 về thời điểm lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (06/03/2023) Công văn 9300/CTHN-TTHT năm 2023 về sử dụng hóa đơn điện tử khi giao hàng hóa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (13/02/2023) Công văn 408/TCT-KK năm 2023 về triển khai nghiệp vụ liên quan đến công tác kế toán thuế đáp ứng Thông tư 111/2021/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành
4. (13/02/2023) Công văn 406/TCT-DNNCN năm 2023 về đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền do Tổng cục Thuế ban hành
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (07/03/2023) Quyết định 61/QĐ-UBQLV năm 2023 phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành
2. (06/03/2023) Công văn 535/BKHCN-TÐC năm 2023 thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về tập trung triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3. (01/03/2023) Công văn 8442/CTHN-TTHT năm 2023 về thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (01/03/2023) Công văn 8441/CTHN-TTHT năm 2023 về chính sách ưu đãi thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động lập trình máy vi tính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (27/02/2023) Quyết định 396/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
6. (23/02/2023) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7. (22/02/2023) Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án "Nhận diện khó khăn, thách thức và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Ngãi hội nhập quốc tế giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030"
8. (06/02/2023) Công văn 476/TCHQ-TXNK năm 2023 hướng dẫn về thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hoạt động doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn máy móc, thiết bị do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (18/01/2023) Quyết định 24/QĐ-TCT về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Tổng cục Thuế
10. (11/01/2023) Kế hoạch 07/KH-UBND năm 2023 về đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp đến năm 2030 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
11. (09/01/2023) Quyết định 40/QĐ-UBND-HC năm 2023 về Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính đăng ký thành lập doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12. (09/12/2022) Nghị quyết 171/NQ-HĐND năm 2022 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 do tỉnh Gia Lai ban hành
13. (09/12/2022) Nghị quyết 174/NQ-HĐND năm 2022 về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (07/03/2023) Thông tư 1/2023/TT-BGTVT hướng dẫn về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (07/03/2023) Quyết định 398/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu
3. (07/03/2023) Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nam Định
4. (07/03/2023) Quyết định 576/QĐ-BCT về Kế hoạch tăng cường thực hiện Chương trình hành động hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
5. (07/03/2023) Thông báo 67/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (06/03/2023) Quyết định 179/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn 2, tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (05/03/2023) Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
8. (04/03/2023) Công điện 95/CĐ-TTg năm 2023 về khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội do Thủ tướng Chính phủ điện
9. (03/03/2023) Kế hoạch 68/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng 05 huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng thành quận do thành phố Hà Nội ban hành
10. (03/03/2023) Quyết định 136/QĐ-BXD năm 2023 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 168/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
11. (03/03/2023) Quyết định 280/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái
12. (03/03/2023) Kế hoạch 1118/KH-UBND thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 do tỉnh Quảng Nam ban hành
13. (03/03/2023) Quyết định 456/QÐ-BVHTTDL về Kế hoạch triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế về kinh tế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2023
14. (03/03/2023) Công văn 2000/BTC-ĐT về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 01 tháng, ước thực hiện 02 tháng kế hoạch năm 2023 do Bộ Tài chính ban hành
15. (02/03/2023) Quyết định 757/QĐ-BNN-VPĐP năm 2023 về Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp trung ương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
16. (02/03/2023) Công văn 1976/BTC-ĐT năm 2023 về thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tài chính ban hành
17. (02/03/2023) Kế hoạch 66/KH-UBND về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2022 và đẩy nhanh thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023 do thành phố Hà Nội ban hành
18. (28/02/2023) Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND về nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Long An
19. (27/02/2023) Công văn 1275/BKHĐT-TCTK về cung cấp thông tin phục vụ biên soạn số liệu GDP, GRDP sơ bộ quý IV, cả năm 2022 và ước tính quý I năm 2023 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
20. (27/02/2023) Kế hoạch 477/KH-UBND năm 2023 khắc phục tồn tại về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh và thực hiện chủ trương phát triển kinh tế tập thể do tỉnh Kon Tum ban hành
21. (27/02/2023) Kế hoạch 492/KH-UBND năm 2023 triển khai Quyết định 882/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Kon Tum ban hành
22. (27/02/2023) Nghị quyết 02/NQ-HĐND về phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 2) nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh Sóc Trăng ban hành
23. (27/02/2023) Nghị quyết 03/NQ-HĐND về phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh Sóc Trăng
24. (27/02/2023) Nghị quyết 13/NQ-HĐND về phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2023 (vốn sự nghiệp) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
25. (22/02/2023) Kế hoạch 434/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình 50-CTr/TU và Nghị quyết 152/NQ-CP thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Kon Tum ban hành
26. (21/02/2023) Quyết định 333/QĐ-UBND phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 tỉnh Nam Định
27. (20/02/2023) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2023 về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
28. (20/02/2023) Quyết định 531/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
29. (17/02/2023) Công văn 76/XNK-XXHH năm 2023 về thông báo hiệu lực thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương của Chi-lê do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
30. (15/02/2023) Quyết định 292/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Vĩnh Long
31. (13/02/2023) Quyết định 112/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023
32. (08/02/2023) Chỉ thị 03/CT-UBND thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
33. (19/01/2023) Quyết định 91/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
34. (13/01/2023) Chỉ thị 01/CT-UBND thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
35. (04/01/2023) Công văn 10/BTTTT-VP năm 2023 về quản lý hoạt động quảng cáo và tăng cường công tác kiểm soát, giám sát chất lượng thuốc, giá thuốc trước khi quảng cáo do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
36. (09/12/2022) Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023, tỉnh Tuyên Quang
37. (09/12/2022) Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND Quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025
38. (09/12/2022) Nghị quyết 185/NQ-HĐND năm 2022 phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương, các Chương trình mục tiêu quốc gia và thông qua phương án phân bổ vốn năm 2023 nguồn ngân sách Trung ương do tỉnh Gia Lai ban hành
39. (09/12/2022) Nghị quyết 171/NQ-HĐND năm 2022 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 do tỉnh Gia Lai ban hành
40. (09/12/2022) Nghị quyết 174/NQ-HĐND năm 2022 về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025
Lao động
1. (07/03/2023) Quyết định 466/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2. (06/03/2023) Công văn 1554/BKHĐT-TCCB năm 2023 về giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (03/03/2023) Công văn 845/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2023 về báo cáo tổng kết triển khai Quyết định 24/2022/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (02/03/2023) Quyết định 471/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/ Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa
5. (02/03/2023) Công văn 1985/BTC-NSNN năm 2023 về báo cáo kết quả thực hiện chính sách tiền lương và chính sách an sinh xã hội năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành
6. (22/02/2023) Quyết định 132/QĐ-UBND năm 2023 về hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
7. (22/02/2023) Kế hoạch 65/KH-UBND thực hiện công tác giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2023 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
8. (21/02/2023) Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2023 về điều tra, thu thập thông tin người lao động tỉnh Đồng Tháp đi làm việc ở nước ngoài trở về
9. (14/02/2023) Kế hoạch 52/KH-UBND về Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023
10. (08/02/2023) Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2023 về khắc phục việc thừa, thiếu cục bộ giáo viên và thiếu giáo viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11. (11/01/2023) Kế hoạch 07/KH-UBND năm 2023 về đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp đến năm 2030 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
12. (10/12/2022) Nghị quyết 56/NQ-HĐND năm 2022 về tạm giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2023
Chính sách xã hội
1. (02/03/2023) Quyết định 412/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
2. (02/03/2023) Quyết định 59/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, tỉnh Kon Tum thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
3. (02/03/2023) Công văn 1985/BTC-NSNN năm 2023 về báo cáo kết quả thực hiện chính sách tiền lương và chính sách an sinh xã hội năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành
4. (28/02/2023) Kế hoạch 73/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5. (22/02/2023) Dự thảo Nghị định hướng dẫn trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”
6. (16/02/2023) Quyết định 308/QĐ-UBND năm 2023 về điều chỉnh phương án phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
7. (04/01/2023) Hướng dẫn 95/HD-MTTW-BTT năm 2023 thực hiện nội dung Nghị định 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành
8. (31/12/2022) Kế hoạch 244/KH-UBND năm 2022 về hỗ trợ hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng thoát nghèo do tỉnh Tuyên Quang ban hành
Giáo dục, đào tạo
1. (07/03/2023) Quyết định 467/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
2. (06/03/2023) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2023 hợp nhất Thông tư về Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (06/03/2023) Quyết định 130/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai
4. (03/03/2023) Công văn 845/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2023 về báo cáo tổng kết triển khai Quyết định 24/2022/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (01/03/2023) Quyết định 257/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
6. (28/02/2023) Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND về mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An
7. (27/02/2023) Quyết định 154/QĐ-TTg năm 2023 về kiện toàn Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023-2026 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (24/02/2023) Kế hoạch 468/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình "Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022-2030" trên địa bàn tỉnh Kon Tum
9. (21/02/2023) Kế hoạch 228/KH-BGDĐT về tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
10. (15/02/2023) Quyết định 02/2023/QĐ-UBND quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
11. (08/02/2023) Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg về tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12. (08/02/2023) Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2023 về khắc phục việc thừa, thiếu cục bộ giáo viên và thiếu giáo viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13. (20/01/2023) Quyết định 111/QĐ-UBND-HC năm 2023 về Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14. (11/01/2023) Kế hoạch 07/KH-UBND năm 2023 về đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp đến năm 2030 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
15. (04/01/2023) Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16. (14/12/2022) Quyết định 33/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Giao thông, vận tải
1. (07/03/2023) Thông tư 1/2023/TT-BGTVT hướng dẫn về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (06/03/2023) Công văn 96/TTg-NN năm 2023 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án đường từ Quốc lộ 53 - Khu công nghiệp Hòa Phú (Đường tỉnh 909B) - đường Phú Lộc Bầu Gốc - Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (03/03/2023) Quyết định 170/QĐ-BGTVT năm 2023 phê duyệt điều chỉnh Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu Sông Hóa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (02/03/2023) Công văn 1328/VPCP-CN năm 2023 xây dựng Chỉ thị về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (28/02/2023) Quyết định 567/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thí điểm Ứng dụng Hệ thống Nhật ký điện tử trên tàu khai thác xa bờ trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023
6. (27/02/2023) Quyết định 132/QĐ-BGTVT năm 2023 về kiểm tra công tác quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống quốc lộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (27/02/2023) Kế hoạch 75/KH-UBND về Năm an toàn giao thông 2023 do tỉnh Hà Giang ban hành
8. (03/02/2023) Quyết định 207/QĐ-UBND năm 2023 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
9. (09/12/2022) Nghị quyết 175/NQ-HĐND năm 2022 về đặt tên đường và công trình công cộng thuộc thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (07/03/2023) Kế hoạch 493/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
2. (03/03/2023) Kế hoạch 68/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng 05 huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng thành quận do thành phố Hà Nội ban hành
3. (03/03/2023) Quyết định 133/QĐ-BXD năm 2023 công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc phạm vi và chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
4. (03/03/2023) Quyết định 135/QĐ-BXD về Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2023
5. (03/03/2023) Quyết định 170/QĐ-BGTVT năm 2023 phê duyệt điều chỉnh Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu Sông Hóa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (03/03/2023) Quyết định 03/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum kèm theo Quyết định 16/2019/QĐ-UBND
7. (03/03/2023) Kế hoạch 132/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
8. (03/03/2023) Thông tư 02/2023/TT-BXD hướng dẫn nội dung về hợp đồng xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
9. (02/03/2023) Kế hoạch 81/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TU về phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
10. (02/03/2023) Quyết định 02/2023/QĐ-UBND quy định phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị; lập quy chế quản lý kiến trúc; phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
11. (01/03/2023) Công văn 1124/BNN-ĐĐ năm 2023 về xây dựng nội dung, nhiệm vụ chi và bố trí ngân sách của địa phương để duy tu, bảo dưỡng, xử lý cấp bách sự cố đê điều do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
12. (28/02/2023) Quyết định 404/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện dự án Điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
13. (27/02/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND về giá thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân thuê làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
14. (27/02/2023) Nghị quyết 09/NQ-HĐND về phân bổ vốn ngân sách Trung ương (vốn sự nghiệp) năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
15. (24/02/2023) Quyết định 653/BXD-QLN năm 2023 thực hiện Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
16. (14/02/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác; khu đô thị; di tích lịch sử, điểm du lịch, khu du lịch; khu công nghiệp; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và công trình hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
17. (11/01/2023) Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025
18. (04/01/2023) Công văn 25/BTTTT-VP năm 2023 về triển khai chỉ tiêu trong Quyết định 1127/QĐ-BTTTT và quản lý các dịch vụ cho vay tiền qua các ứng dụng mạng, chính sách thu hút lao động giỏi về công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
19. (30/12/2022) Quyết định 54/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu
Khoa học, công nghệ
1. (03/03/2023) Quyết định 281/QĐ-BKHCN về Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ
2. (03/03/2023) Quyết định 539/QĐ-BCT năm 2023 về điều chỉnh bổ sung danh mục, nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện trong kế hoạch giai đoạn 2023-2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
3. (21/02/2023) Quyết định 228/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2023 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
4. (21/02/2023) Kế hoạch 228/KH-BGDĐT về tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (16/02/2023) Thông báo số 33/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về tình hình chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong ngành, lĩnh vực kiểm định kỹ thuật và sản xuất, lưu giữ giống gốc cây trồng, vật nuôi do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (13/02/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND về Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
7. (21/12/2022) Công văn 9354/BKHĐT-PTDN năm 2022 về tình hình chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong ngành, lĩnh vực Kiểm định kỹ thuật và sản xuất, lưu giữ giống gốc cây trồng, vật nuôi do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
8. (14/12/2022) Quyết định 32/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Bưu chính, viễn thông
1. (06/03/2023) Quyết định 574/QĐ-BCT năm 2023 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số Bộ Công Thương
2. (03/03/2023) Kế hoạch 132/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
3. (28/02/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng
4. (28/02/2023) Quyết định 567/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thí điểm Ứng dụng Hệ thống Nhật ký điện tử trên tàu khai thác xa bờ trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023
5. (28/02/2023) Công văn 652/BTTTT-CATTT về hướng dẫn triển khai nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng trong năm 2023 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
6. (27/02/2023) Công văn 624/BTTTT-TTCS năm 2023 triển khai thiết lập mới, nâng cấp đài truyền thanh có dây/không dây FM sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
7. (24/02/2023) Quyết định 388/QĐ-BTNMT về Kế hoạch năm 2023 triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
8. (13/02/2023) Quyết định 72/QĐ-BNV phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thuộc Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06/CP) năm 2023 của Bộ Nội vụ
9. (03/02/2023) Kế hoạch 35/KH-UBND thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023
10. (11/01/2023) Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025
11. (09/01/2023) Quyết định 39/QĐ-UBND-HC năm 2023 về Bộ đơn giá đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước sản xuất chương trình truyền hình tỉnh Đồng Tháp
12. (04/01/2023) Công văn 12/BTTTT-VP năm 2023 về giải pháp quản lý sim rác của các nhà cung cấp dịch vụ mạng và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
13. (04/01/2023) Công văn 13/BTTTT-VP năm 2023 về giải pháp quản lý sim rác của các nhà cung cấp dịch vụ mạng và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
14. (04/01/2023) Công văn 15/BTTTT-VP năm 2023 về giải pháp quản lý sim rác của các nhà cung cấp dịch vụ mạng và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
15. (04/01/2023) Công văn 14/BTTTT-VP năm 2023 về giải pháp quản lý sim rác của các nhà cung cấp dịch vụ mạng và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
16. (04/01/2023) Công văn 11/BTTTT-VP năm 2023 về giải pháp quản lý sim rác của các nhà cung cấp dịch vụ mạng và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
17. (04/01/2023) Công văn 18/BTTTT-VP năm 2023 về quản lý các trang mạng chứa những hình ảnh phản cảm, hở hang, nội dung xấu, độc do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
18. (04/01/2023) Công văn 20/BTTTT-VP năm 2023 về giải pháp giảm thiểu các thông tin xấu, độc trên các trang mạng xã hội, nền tảng chia sẻ trực tuyến do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
19. (04/01/2023) Công văn 22/BTTTT-VP năm 2023 về giải pháp quản lý các nhà mạng sản xuất ra sim điện thoại, người mua sim điện thoại phải được đăng ký và triệt để không để xảy ra tình trạng bán sim rác do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
20. (04/01/2023) Công văn 23/BTTTT-VP năm 2023 về tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức đến người dân và có giải pháp quản lý trước những thông tin tràn lan trên mạng xã hội hiện nay do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
21. (04/01/2023) Công văn 24/BTTTT-VP năm 2023 về xây dựng Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) và sửa đổi, bổ sung Nghị định số 25/2011/NĐ-CP do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
22. (04/01/2023) Công văn 25/BTTTT-VP năm 2023 về triển khai chỉ tiêu trong Quyết định 1127/QĐ-BTTTT và quản lý các dịch vụ cho vay tiền qua các ứng dụng mạng, chính sách thu hút lao động giỏi về công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
23. (04/01/2023) Công văn 31/BTTTT-VP năm 2023 về giải pháp phát huy tối đa hiệu quả tích cực của các mạng xã hội và tăng cường quản lý không gian mạng đảm bảo an toàn an ninh mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
24. (04/01/2023) Công văn 16/BTTTT-VP năm 2023 về giải pháp quản lý sim rác của các nhà cung cấp dịch vụ mạng và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
25. (31/12/2022) Quyết định 2065/QĐ-UBND năm 2022 về Ngày Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang
Thông tin báo chí, xuất bản
1. (03/03/2023) Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang
2. (28/02/2023) Quy định 101-QĐ/TW năm 2023 về trách nhiệm, quyền hạn và bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
3. (02/02/2023) Quyết định 201/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
4. (04/01/2023) Công văn 29/BTTTT-VP năm 2023 về sửa đổi Luật Báo chí 2016 và nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, công tác quản lý nhà nước về báo chí tại địa phương do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (07/03/2023) Thông báo 67/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (06/03/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
3. (04/03/2023) Công điện 95/CĐ-TTg năm 2023 về khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội do Thủ tướng Chính phủ điện
4. (03/03/2023) Quyết định 136/QĐ-BXD năm 2023 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 168/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
5. (03/03/2023) Kế hoạch 463/KH-UBND thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023
6. (02/03/2023) Quyết định 244/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ; chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
7. (02/03/2023) Quyết định 440/QÐ-BVHTTDL năm 2023 phê duyệt Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
8. (02/03/2023) Quyết định 294/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch
9. (01/03/2023) Kế hoạch 683/KH-BVHTTDL về Truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
10. (01/03/2023) Kế hoạch 78/KH-UBND về tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Hà Giang năm 2023
11. (01/03/2023) Quyết định 432/QÐ-BVHTTDL năm 2023 về Kế hoạch triển khai xây dựng môi trường văn hóa cơ sở giai đoạn 2023-2025 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
12. (28/02/2023) Quyết định 306/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Điện ảnh và Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
13. (28/02/2023) Quyết định 377/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, tỉnh Lâm Đồng
14. (28/02/2023) Công văn 653/BVHTTDL-VHDT năm 2023 về rà soát, sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn 677/HD-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch ban hành
15. (28/02/2023) Kế hoạch 66/KH-UBND về triển khai hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 do tỉnh Yên Bái ban hành
16. (27/02/2023) Nghị quyết 13/NQ-HĐND về phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2023 (vốn sự nghiệp) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
17. (24/02/2023) Kế hoạch 468/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình "Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022-2030" trên địa bàn tỉnh Kon Tum
18. (24/02/2023) Kế hoạch 70/KH-UBND về phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp năm 2023
19. (23/02/2023) Quyết định 260/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2023 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
20. (22/02/2023) Quyết định 359/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Điều lệ Hội Điều dưỡng tỉnh Vĩnh Long khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027
21. (22/02/2023) Kế hoạch 434/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình 50-CTr/TU và Nghị quyết 152/NQ-CP thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Kon Tum ban hành
22. (22/02/2023) Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kết luận 480-KL/TU về tiếp tục đẩy mạnh tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp
23. (20/02/2023) Quyết định 212/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023
24. (20/02/2023) Quyết định 531/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
25. (08/02/2023) Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg về tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
26. (20/01/2023) Kế hoạch 18/KH-UBND năm 2023 về phát triển văn học, nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025
27. (19/01/2023) Quyết định 95/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
28. (19/01/2023) Quyết định 91/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
29. (13/01/2023) Chỉ thị 01/CT-UBND thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
30. (12/01/2023) Quyết định 67/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
31. (04/01/2023) Công văn 23/BTTTT-VP năm 2023 về tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức đến người dân và có giải pháp quản lý trước những thông tin tràn lan trên mạng xã hội hiện nay do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
32. (04/01/2023) Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
33. (30/12/2022) Quyết định 3875/QĐ-BVHTTDL năm 2022 phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số đến năm 2030” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
34. (27/12/2022) Quyết định 698/QĐ-UBND năm 2022 về Đề án đổi mới tổ chức Lễ hội Thành Tuyên, giai đoạn 2023-2025 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
35. (09/12/2022) Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND Quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025
36. (09/12/2022) Nghị quyết 175/NQ-HĐND năm 2022 về đặt tên đường và công trình công cộng thuộc thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Dân sự
1. (28/02/2023) Quyết định 414/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường và áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
2. (28/02/2023) Kế hoạch 495/KH-UBND năm 2023 triển khai thi hành Nghị định 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Bổ trợ tư pháp
1. (02/03/2023) Quyết định 412/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
2. (28/02/2023) Kế hoạch 73/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hành chính tư pháp
1. (03/03/2023) Quyết định 562/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
2. (15/02/2023) Quyết định 133/QĐ-CTN năm 2023 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Li Shih Chin Miao do Chủ tịch nước ban hành
3. (15/02/2023) Quyết định 132/QĐ-CTN năm 2023 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Trương Vĩ Thao do Chủ tịch nước ban hành
4. (15/02/2023) Quyết định 135/QĐ-CTN năm 2023 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Thammachanh Phetsamay và Thammachanh Phetmany do Chủ tịch nước ban hành
5. (15/02/2023) Quyết định 134/QĐ-CTN năm 2023 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Thammachanh Phetsamone do Chủ tịch nước ban hành
6. (08/02/2023) Quyết định 126/QĐ-CTN năm 2023 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 83 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành
7. (08/02/2023) Quyết định 125/QĐ-CTN năm 2023 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Trương Thị Ánh do Chủ tịch nước ban hành
8. (08/02/2023) Quyết định 124/QĐ-CTN năm 2023 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
9. (08/02/2023) Quyết định 228/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp và áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
10. (08/02/2023) Quyết định 229/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
11. (08/02/2023) Quyết định 231/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hộ tịch áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
12. (08/02/2023) Quyết định 230/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hộ tịch áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Khiếu nại, tố cáo
1. (02/03/2023) Quyết định 292/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (07/03/2023) Quyết định 467/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
2. (07/03/2023) Quyết định 466/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3. (07/03/2023) Quyết định 398/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu
4. (07/03/2023) Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nam Định
5. (06/03/2023) Quyết định 132/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới, 09 thủ tục hành chính bị bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
6. (06/03/2023) Quyết định 130/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai
7. (04/03/2023) Quyết định 302/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang
8. (03/03/2023) Quyết định 280/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái
9. (03/03/2023) Kế hoạch 69/KH-UBND kiểm tra việc áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023
10. (03/03/2023) Quyết định 208/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh
11. (03/03/2023) Quyết định 133/QĐ-BXD năm 2023 công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc phạm vi và chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
12. (03/03/2023) Quyết định 135/QĐ-BXD về Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2023
13. (03/03/2023) Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang
14. (03/03/2023) Quyết định 425/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
15. (03/03/2023) Quyết định 562/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16. (03/03/2023) Quyết định 1340/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hội nghị, hội thảo quốc tế theo phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội
17. (03/03/2023) Quyết định 585/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Cần Thơ
18. (03/03/2023) Quyết định 172/QĐ-TTg năm 2023 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ bất thường lần thứ hai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
19. (03/03/2023) Quyết định 127/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
20. (03/03/2023) Quyết định 126/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới; 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
21. (02/03/2023) Quyết định 609/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hóa chất, Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
22. (02/03/2023) Quyết định 235/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoá chất, lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
23. (02/03/2023) Quyết định 471/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/ Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa
24. (02/03/2023) Quyết định 244/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ; chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
25. (02/03/2023) Quyết định 129/QĐ-UBND năm 2023 công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp; thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
26. (02/03/2023) Quyết định 294/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch
27. (01/03/2023) Kế hoạch 61/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 do thành phố Hà Nội ban hành
28. (01/03/2023) Quyết định 372/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
29. (01/03/2023) Kế hoạch 79/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2023
30. (28/02/2023) Quyết định 414/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường và áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
31. (28/02/2023) Quyết định 406/QĐ-UBND năm 2023 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng
32. (28/02/2023) Quyết định 306/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Điện ảnh và Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
33. (28/02/2023) Quyết định 253/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi
34. (28/02/2023) Quyết định 19/2023/QĐ-UBND Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
35. (28/02/2023) Quyết định 377/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, tỉnh Lâm Đồng
36. (28/02/2023) Kế hoạch 500/KH-UBND thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023
37. (27/02/2023) Quyết định 145/QĐ-TCT phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Tổng cục Thuế
38. (27/02/2023) Quyết định 419/QĐ-CT năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai, Giao dịch Bảo đảm thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc
39. (27/02/2023) Quyết định 83/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt và sửa đổi Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
40. (27/02/2023) Quyết định 396/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
41. (27/02/2023) Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt, công bố, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
42. (24/02/2023) Quyết định 372/QĐ-UBND năm 2023 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
43. (24/02/2023) Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
44. (23/02/2023) Quyết định 260/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2023 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
45. (23/02/2023) Công văn 694/BNV-TCBC năm 2023 về phân cấp, phân quyền trong quản lý chứng chỉ hành nghề do Bộ Nội vụ ban hành
46. (22/02/2023) Quyết định 283/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
47. (20/02/2023) Quyết định 812/QĐ-BCA-V03 về Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027" năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
48. (17/02/2023) Quyết định 313/QĐ-UBND năm 2023 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng
49. (13/02/2023) Quyết định 185/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi Quyết định 383/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế, bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
50. (10/02/2023) Quyết định 179/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên
51. (08/02/2023) Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 407/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022–2027” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
52. (08/02/2023) Quyết định 228/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp và áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
53. (08/02/2023) Quyết định 229/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
54. (08/02/2023) Quyết định 231/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hộ tịch áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
55. (08/02/2023) Quyết định 230/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hộ tịch áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
56. (03/02/2023) Quyết định 105/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
57. (03/02/2023) Quyết định 207/QĐ-UBND năm 2023 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
58. (02/02/2023) Quyết định 198/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
59. (02/02/2023) Quyết định 201/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
60. (01/02/2023) Quyết định 194/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng
61. (19/01/2023) Quyết định 95/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
62. (18/01/2023) Quyết định 24/QĐ-TCT về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Tổng cục Thuế
63. (18/01/2023) Quyết định 25/QĐ-TCT phê duyệt Kế hoạch kiểm tra văn bản và Danh mục quy phạm pháp luật kiểm tra năm 2023 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
64. (12/01/2023) Quyết định 67/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
65. (09/01/2023) Quyết định 40/QĐ-UBND-HC năm 2023 về Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính đăng ký thành lập doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
66. (04/01/2023) Công văn 29/BTTTT-VP năm 2023 về sửa đổi Luật Báo chí 2016 và nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, công tác quản lý nhà nước về báo chí tại địa phương do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
67. (04/01/2023) Công văn 24/BTTTT-VP năm 2023 về xây dựng Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) và sửa đổi, bổ sung Nghị định số 25/2011/NĐ-CP do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Thống kê
1. (24/02/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-TTg về Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (22/02/2023) Quyết định 549/QĐ-BGDĐT năm 2023 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Văn thư, lưu trữ
1. (22/02/2023) Kế hoạch 63/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
Dân tộc
1. (28/02/2023) Công văn 653/BVHTTDL-VHDT năm 2023 về rà soát, sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn 677/HD-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch ban hành
2. (20/02/2023) Quyết định 531/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
1. (07/03/2023) Quyết định 305/QĐ-BTC năm 2023 phê duyệt kết thúc Dự án "Tài chính công cho trẻ em" sử dụng viện trợ không hoàn lại của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (23/02/2023) Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
3. (22/02/2023) Kế hoạch 62/KH-UBND thực hiện công tác gia đình năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4. (05/01/2023) Quyết định 01/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ
5. (29/12/2022) Thông tư 27/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn sự tham gia của trẻ em vào hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (06/03/2023) Công văn 1554/BKHĐT-TCCB năm 2023 về giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (03/03/2023) Thông báo 38/TB-VKSTC về tuyển dụng công chức tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2023
3. (01/03/2023) Công văn 826/BNV-TCBC năm 2023 về giảm tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức và hướng dẫn thực hiện chế độ khuyến khích nghỉ tinh giản biên chế do Bộ Nội vụ ban hành
4. (23/02/2023) Công văn 692/BNV-TCBC năm 2023 quy định về tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành
5. (23/02/2023) Công văn 693/BNV-TCBC năm 2023 về hướng dẫn Nghị định 62/2020/NĐ-CP và 106/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành
6. (22/02/2023) Quyết định 132/QĐ-UBND năm 2023 về hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
7. (13/02/2023) Công văn 518/BNV-TCBC năm 2023 về hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nội vụ ban hành
8. (08/02/2023) Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2023 về khắc phục việc thừa, thiếu cục bộ giáo viên và thiếu giáo viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9. (20/01/2023) Quyết định 111/QĐ-UBND-HC năm 2023 về Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10. (31/12/2022) Quyết định 2062/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt danh mục vị trí việc làm; điều chỉnh vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu, số lượng người làm việc tương ứng với vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, tỉnh Tuyên Quang
11. (10/12/2022) Nghị quyết 56/NQ-HĐND năm 2022 về tạm giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2023
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (06/03/2023) Quyết định 574/QĐ-BCT năm 2023 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số Bộ Công Thương
2. (03/03/2023) Quyết định 171/QĐ-BGTVT năm 2023 về phân công các Thứ trưởng quản lý, theo dõi các dự án đầu tư phát triển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (03/03/2023) Quyết định 51/QĐ-VKSTC năm 2023 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện "Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân" do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
4. (03/03/2023) Công văn 874/BNV-VP năm 2023 về cung cấp số liệu ngành Nội vụ đến 31/12/2022 do Bộ Nội vụ ban hành
5. (02/03/2023) Kế hoạch 612/KH-UBND về kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2023
6. (02/03/2023) Quyết định 757/QĐ-BNN-VPĐP năm 2023 về Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp trung ương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
7. (01/03/2023) Quyết định 1270/QĐ-UBND năm 2023 về ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải phê duyệt danh mục hạ tầng giao thông do Thành phố Hà Nội quản lý sau đầu tư theo Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND
8. (28/02/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng
9. (27/02/2023) Quyết định 154/QĐ-TTg năm 2023 về kiện toàn Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023-2026 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10. (24/02/2023) Quyết định 388/QĐ-BTNMT về Kế hoạch năm 2023 triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
11. (16/02/2023) Thông báo số 33/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về tình hình chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong ngành, lĩnh vực kiểm định kỹ thuật và sản xuất, lưu giữ giống gốc cây trồng, vật nuôi do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (10/01/2023) Quyết định 48/QĐ-UBND-HC về Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp năm 2023
13. (05/01/2023) Quyết định 01/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ
14. (03/01/2023) Quyết định 01/2023/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026
15. (30/12/2022) Thông tư 30/2022/TT-BNNPTNT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
16. (30/12/2022) Quyết định 54/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu
17. (21/12/2022) Công văn 9354/BKHĐT-PTDN năm 2022 về tình hình chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong ngành, lĩnh vực Kiểm định kỹ thuật và sản xuất, lưu giữ giống gốc cây trồng, vật nuôi do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
18. (14/12/2022) Quyết định 34/2022/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
19. (14/12/2022) Quyết định 35/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
20. (14/12/2022) Quyết định 31/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
21. (14/12/2022) Quyết định 32/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
22. (14/12/2022) Quyết định 33/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
1. (02/03/2023) Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng
2. (28/02/2023) Quy định 101-QĐ/TW năm 2023 về trách nhiệm, quyền hạn và bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
3. (22/02/2023) Dự thảo Nghị định hướng dẫn trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”
4. (21/02/2023) Kế hoạch 228/KH-BGDĐT về tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (19/01/2023) Công văn 211/TCT-TCCB về phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2023 do Tổng cục Thuế ban hành
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (23/02/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 28/2019/QĐ-UBND
2. (01/02/2023) Kế hoạch 33/KH-UBND thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Tổ chức chính trị - xã hội
1. (02/03/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi
2. (28/02/2023) Quy định 101-QĐ/TW năm 2023 về trách nhiệm, quyền hạn và bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
65 lượt xem
Tiêu điểm
Cơ quan thẩm quyền quản lý và cơ quan khoa học CITES Việt Nam

CITES là gì? Cơ quan thẩm quyền quản lý và cơ quan khoa học CITES Việt Nam gồm những cơ quan nào? - Trung Kiên (Tiền Giang)

Đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng

Đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng gồm những ai? Chế độ với đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng thế nào? - Kim Du ...

Thủ tục thông báo phát hành biên lai đặt in, tự in

Ai phải thông báo phát hành biên lai đặt in, tự in? Và thủ tục thông báo phát hành biên lai đặt in, tự in thế nào? - Kim Ánh (Long An)

  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;