Danh mục văn bản mới (từ ngày 25 - 28/11/2023)

LawNet trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 25 - 28/11/2023.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (23/11/2023) Công văn 5240/TCT-CS năm 2023 giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
2. (23/11/2023) Công văn 5238/TCT-CS năm 2023 về thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công do Tổng cục Thuế ban hành
3. (23/11/2023) Công văn 9212/VPCP-NN năm 2023 về đôn đốc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thẩm định, bảo đảm đầy đủ quy định của pháp luật chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện Dự án do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (23/11/2023) Công văn 9208/VPCP-CN năm 2023 về chính sách phát triển nhà ở xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (23/11/2023) Quyết định 1924/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
6. (23/11/2023) Công văn 5242/TCT-CS năm 2023 về tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
7. (22/11/2023) Công văn 5210/TCT-CS năm 2023 về xác định ưu đãi tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
8. (22/11/2023) Công điện 1175/CĐ-TTg năm 2023 tháo gỡ khó khăn về chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 của các địa phương của Thủ Tướng Chính phủ ban hành
9. (21/11/2023) Quyết định 1895/QĐ-UBND năm 2023 công bố bổ sung Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường được tiếp nhận tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
10. (20/11/2023) Quyết định 4370/QĐ-UBND năm 2023 về chấp thuận điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất và cập nhật kế hoạch sử dụng đất hằng năm, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
11. (20/11/2023) Quyết định 1265/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
12. (20/11/2023) Công văn 8419/BNN-TC năm 2023 về ý kiến thu hồi đất Trạm kiểm dịch động vật cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
13. (17/11/2023) Quyết định 27/2023/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang
14. (17/11/2023) Quyết định 4337/QĐ-UBND năm 2023 về chấp thuận điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất và cập nhật kế hoạch sử dụng đất hằng năm, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
15. (17/11/2023) Quyết định 4338/QĐ-UBND năm 2023 về chấp thuận điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất và cập nhật kế hoạch sử dụng đất hằng năm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
16. (15/11/2023) Nghị quyết 399/2023/NQ-HĐND về Quy định mức chi đối với nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
17. (14/11/2023) Quyết định 32/2023/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 7 Điều 7 của Quyết định 40/2021/QĐ-UBND quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với một số loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
18. (09/11/2023) Quyết định 780/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt điều chỉnh, quy mô, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Khánh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định 19/QĐ-UBND
19. (07/11/2023) Quyết định 2296/QĐ-UBND năm 2023 về công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2022 của tỉnh Tây Ninh
20. (06/11/2023) Quyết định 2745/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thống Nhất (lần 2), tỉnh Đồng Nai
21. (02/11/2023) Quyết định 2899/QĐ-UBND cập nhật, bổ sung nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
22. (02/10/2023) Thông báo 401/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp nghe báo cáo tổng kết, đánh giá, kết thúc thực hiện Quyết định 990/QĐ-TTg về thí điểm cho hộ dân góp vốn cổ phần bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp để hợp tác đầu tư thực hiện dự án phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành
Tài nguyên
1. (23/11/2023) Quyết định 1286/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
2. (23/11/2023) Công văn 9197/VPCP-CN năm 2023 về đôn đốc báo cáo kết quả chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đường dây 500kV mạch 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (23/11/2023) Công văn 9199/VPCP-NN năm 2023 về rà soát lại dự thảo Nghị định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (21/11/2023) Quyết định 2912/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
5. (20/11/2023) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2023 tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2023-2024 do tỉnh Lai Châu ban hành
6. (20/11/2023) Quyết định 5902/QĐ-UBND năm 2023 về phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội
7. (20/11/2023) Quyết định 32/2023/QĐ-UBND về Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu
8. (18/11/2023) Kế hoạch 193/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 327/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định
9. (17/11/2023) Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
10. (16/11/2023) Quyết định 2682/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
11. (15/11/2023) Quyết định 32/2023/QĐ-UBND về Quy định giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
12. (15/11/2023) Nghị quyết 250/NQ-HĐND năm 2023 thông qua điều chỉnh cục bộ quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2025
13. (15/11/2023) Nghị quyết 249/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022, 2023 do tỉnh Sơn La ban hành
14. (15/11/2023) Nghị quyết 400/2023/NQ-HĐND quy định về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
15. (14/11/2023) Kế hoạch 3687/KH-UBND năm 2023 về thực hiện định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
16. (10/11/2023) Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất và khoán bảo vệ rừng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2030
17. (06/11/2023) Quyết định 2640/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Cần Thơ
18. (03/11/2023) Báo cáo 7971/BC-BNN-KL năm 2023 tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
19. (01/11/2023) Quyết định 34/2023/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
20. (19/10/2023) Quyết định 22/2023/QĐ-UBND về Quy định đơn giá về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Môi trường
1. (27/11/2023) Quyết định 1490/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Đề án "Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (27/11/2023) Nghị quyết 202/NQ-CP năm 2023 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn do Chính phủ ban hành
3. (20/11/2023) Kế hoạch 275/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án "Phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2025" trên địa bàn Thành phố Hà Nội
4. (13/11/2023) Nghị quyết 23/2023/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND quy định về các loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
5. (06/11/2023) Quyết định 2640/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Cần Thơ
6. (03/11/2023) Báo cáo 7971/BC-BNN-KL năm 2023 tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
7. (31/10/2023) Quyết định 4945/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
8. (30/10/2023) Kế hoạch 271/KH-UBND năm 2023 hỗ trợ giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2024-2025
9. (19/10/2023) Quyết định 22/2023/QĐ-UBND về Quy định đơn giá về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
10. (07/10/2023) Thông báo 406/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (16/09/2023) Thông báo 383/TB-VPCP năm 2023 kết luận Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
Nông nghiệp, nông thôn
1. (27/11/2023) Quyết định 1490/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Đề án "Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (23/11/2023) Công văn 13334/BGTVT-VT năm 2023 triển khai Công điện về công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (23/11/2023) Chỉ thị 35/CT-UBND năm 2023 về tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi do tỉnh Nghệ An ban hành
4. (22/11/2023) Quyết định 4323/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
5. (22/11/2023) Kế hoạch 235/KH-UBND năm 2023 về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái năm 2024
6. (21/11/2023) Kế hoạch 249/KH-UBND năm 2023 phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025
7. (21/11/2023) Quyết định 2320/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
8. (21/11/2023) Quyết định 2128/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu
9. (21/11/2023) Kế hoạch 8041/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2030
10. (20/11/2023) Quyết định 2304/QĐ-UBND năm 2023 về công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
11. (20/11/2023) Kế hoạch 4477/KH-UBND năm 2023 về phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2024
12. (20/11/2023) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2023 tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2023-2024 do tỉnh Lai Châu ban hành
13. (20/11/2023) Quyết định 27/2023/QĐ-UBND về Danh mục các khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
14. (20/11/2023) Quyết định 2672/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
15. (18/11/2023) Quyết định 4278/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế hoạt động của Hội đồng và Tổ tư vấn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bình Định
16. (17/11/2023) Quyết định 963/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chính mới lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
17. (17/11/2023) Quyết định 39/2023/QĐ-UBND về Quy định phân công trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi do tỉnh Vĩnh Phúc quản lý
18. (15/11/2023) Quyết định 2753/QĐ-UBND năm 2023 về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
19. (13/11/2023) Nghị quyết 22/2023/NQ-HĐND sửa đổi Quy định nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025 kèm theo Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND
20. (13/11/2023) Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2023 về hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023-2025
21. (10/11/2023) Nghị quyết 18/2023/NQ-HĐND về Quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
22. (10/11/2023) Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất và khoán bảo vệ rừng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2030
23. (30/10/2023) Kế hoạch 271/KH-UBND năm 2023 hỗ trợ giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2024-2025
24. (24/10/2023) Nghị quyết 85/NQ-HĐND năm 2023 phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do tỉnh Quảng Trị ban hành
25. (05/10/2023) Quyết định 4098/QĐ-BNN-PC năm 2023 Kế hoạch rà soát quy định về hoạt động cấp phép thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trật tự an toàn xã hội
1. (13/11/2023) Quyết định 38/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quy định về mức chi hỗ trợ cho cán bộ xã, phường, thị trấn theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
2. (13/11/2023) Quyết định 2564/QĐ-UBND năm 2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 149/NQ-CP Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới do tỉnh Vĩnh Long ban hành
3. (31/10/2023) Quyết định 3094/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội, Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
An ninh quốc gia
1. (22/11/2023) Thông tư 88/2023/TT-BQP quy định về màu sắc, cờ hiệu, phù hiệu, tín hiệu của tàu thuyền, máy bay, xe - máy và phương tiện khác do Bộ đội Biên phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Quốc phòng
1. (22/11/2023) Thông tư 88/2023/TT-BQP quy định về màu sắc, cờ hiệu, phù hiệu, tín hiệu của tàu thuyền, máy bay, xe - máy và phương tiện khác do Bộ đội Biên phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (22/11/2023) Kế hoạch 203/KH-UBND năm 2023 về công tác thông tin đối ngoại và truyền thông chính sách tỉnh Quảng Ngãi năm 2024
2. (20/11/2023) Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2023 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 5 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3. (16/11/2023) Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định
4. (15/11/2023) Quyết định 49/2023/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của Thành phố Đà Nẵng
5. (13/11/2023) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2023 tăng cường thực hiện công tác hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Vĩnh Long
6. (10/11/2023) Kế hoạch 274/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 93/NQ-CP về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
7. (08/11/2023) Kế hoạch 262/KH-UBND năm 2023 về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Nai năm 2024
Tài chính
1. (24/11/2023) Công văn 6087/TCHQ-GSQL năm 2023 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (24/11/2023) Công văn 6110/TCHQ-GSQL năm 2023 thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (24/11/2023) Quyết định 34/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 46/2022/QĐ-UBND do tỉnh Lai Châu ban hành
4. (22/11/2023) Kế hoạch 8093/KH-UBND năm 2023 triển khai Đề án "Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5. (21/11/2023) Thông tư 21/2023/TT-BKHCN về Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
6. (20/11/2023) Quyết định 28/2023/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
7. (20/11/2023) Quyết định 62/2023/QĐ-UBND về Quy định quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8. (17/11/2023) Quyết định 50/2023/QĐ-UBND về Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
9. (16/11/2023) Quyết định 4251/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định
10. (15/11/2023) Nghị quyết 243/NQ-HĐND năm 2023 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (đợt 9) do tỉnh Sơn La ban hành
11. (15/11/2023) Nghị quyết 251/NQ-HĐND năm 2023 sửa đổi Khoản 5 Mục A Phần VIII Phụ lục kèm theo Nghị quyết 78/NQ-HĐND do tỉnh Sơn La ban hành
12. (15/11/2023) Nghị quyết 244/NQ-HĐND về điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh Sơn La ban hành
13. (15/11/2023) Nghị quyết 245/NQ-HĐND năm 2023 phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do tỉnh Sơn La
14. (15/11/2023) Nghị quyết 248/NQ-HĐND phê duyệt bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 do tỉnh Sơn La ban hành
15. (15/11/2023) Nghị quyết 249/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022, 2023 do tỉnh Sơn La ban hành
16. (15/11/2023) Nghị quyết 401/2023/NQ-HĐND sửa đổi Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết 302/2022/NQ-HĐND
17. (15/11/2023) Nghị quyết 399/2023/NQ-HĐND về Quy định mức chi đối với nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
18. (14/11/2023) Quyết định 2470/QĐ-UBND năm 2023 điều chỉnh và phân khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (đợt 7) do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
19. (14/11/2023) Công văn 12464/BTC-NSNN năm 2023 chuẩn bị cho công tác tổng hợp quyết toán ngân sách địa phương từ năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành
20. (13/11/2023) Quyết định 38/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quy định về mức chi hỗ trợ cho cán bộ xã, phường, thị trấn theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
21. (10/11/2023) Nghị quyết 18/2023/NQ-HĐND về Quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
22. (09/11/2023) Quyết định 2689/QĐ-BTP về công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
23. (24/10/2023) Nghị quyết 86/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương do tỉnh Quảng Trị ban hành
24. (24/10/2023) Nghị quyết 85/NQ-HĐND năm 2023 phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do tỉnh Quảng Trị ban hành
25. (24/10/2023) Nghị quyết 83/NQ-HĐND năm 2023 cho ý kiến về dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương do tỉnh Quảng Trị ban hành
26. (20/10/2023) Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND về Quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam
27. (10/10/2023) Công văn 5247/TCHQ-TXNK năm 2023 về xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
28. (04/10/2023) Thông báo 403/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về giao vốn từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 cho 03 dự án đường cao tốc do Văn phòng Chính phủ ban hành
29. (29/09/2023) Thông báo 399/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 cho các Bộ, ngành Văn phòng Chính phủ ban hành
30. (27/09/2023) Công văn 5020/TCHQ-TXNK năm 2023 về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
31. (22/09/2023) Nghị quyết 46/NQ-HĐND về phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
Bảo hiểm
1. (23/11/2023) Thông báo 6875/TB-BHXH năm 2023 về quy trình và phiếu giao nhận theo cơ chế một cửa (mã Quy trình và Phiếu giao nhận: 218) do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Công nghiệp
1. (27/11/2023) Quyết định 27/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2016/QĐ-UBND quy định về thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2. (21/11/2023) Quyết định 2106/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2024
3. (20/11/2023) Kế hoạch 275/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án "Phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2025" trên địa bàn Thành phố Hà Nội
4. (20/11/2023) Quyết định 29/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị
5. (18/11/2023) Kế hoạch 193/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 327/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Y tế - dược
1. (24/11/2023) Quyết định 4437/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
2. (23/11/2023) Quyết định 878/QĐ-QLD về công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc Đợt 5 - Năm 2023 của Cục Quản lý Dược ban hành
3. (23/11/2023) Quyết định 2584/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Bình
4. (23/11/2023) Công văn 9205/VPCP-TCCV năm 2023 ý kiến của Bộ Nội vụ về cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (22/11/2023) Quyết định 2529/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
6. (21/11/2023) Kế hoạch 201/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
7. (21/11/2023) Kế hoạch 202/KH-UBND về loại trừ bệnh sốt rét năm 2023 và phòng ngừa sốt rét quay trở lại giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
8. (20/11/2023) Công văn 10212/QLD-CL năm 2023 công bố kết quả đánh giá đáp ứng thực hành tốt sản xuất của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại nước ngoài của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 32) do Cục Quản lý Dược ban hành
9. (16/11/2023) Kế hoạch 282/KH-UBND năm 2023 triển khai Quyết định 569/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển phục hồi chức năng giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
10. (10/11/2023) Quyết định 783/QĐ-UBND năm 2023 bãi bỏ văn bản về phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành
11. (09/11/2023) Công văn 10106/QLD-VP về hướng dẫn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2023 do Cục Quản lý Dược ban hành
12. (15/10/2023) Quyết định 930/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 11 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Khá​m bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
13. (18/09/2023) Quyết định 1242/QĐ-UBND năm 2023 về công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên
14. (15/09/2023) Thông báo 380/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp nghe Bộ Y tế báo cáo kết quả rà soát khó khăn, vướng mắc của 02 Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
Thuế, phí, lệ phí
1. (27/11/2023) Nghị quyết 202/NQ-CP năm 2023 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn do Chính phủ ban hành
2. (24/11/2023) Công văn 5250/TCT-DNNCN năm 2023 về quy đổi thu nhập để tính thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
3. (23/11/2023) Công văn 5240/TCT-CS năm 2023 giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
4. (23/11/2023) Công văn 5241/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
5. (23/11/2023) Công văn 5239/TCT-CS năm 2023 thu phí, lệ phí do Tổng cục Thuế
6. (23/11/2023) Công văn 5238/TCT-CS năm 2023 về thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công do Tổng cục Thuế ban hành
7. (23/11/2023) Công văn 5243/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
8. (23/11/2023) Công văn 5242/TCT-CS năm 2023 về tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
9. (22/11/2023) Công văn 6027/TCHQ-TXNK năm 2023 về thuế giá trị gia tăng bộ đầu nối điện do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (22/11/2023) Công văn 5210/TCT-CS năm 2023 về xác định ưu đãi tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
11. (22/11/2023) Công văn 5209/TCT-DNL năm 2023 về chấp thuận kết nối, truyền dữ liệu trực tiếp với cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành
12. (16/11/2023) Công văn 5946/TCHQ-TXNK năm 2023 về xử lý về thuế đối với doanh nghiệp phá sản do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (16/11/2023) Công văn 5947/TCHQ-TXNK năm 2023 về thuế giá trị gia tăng thiết bị điện tử chuyên dùng trong nghiên cứu khoa học, phòng thí nghiệm do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (15/11/2023) Nghị quyết 400/2023/NQ-HĐND quy định về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
15. (13/11/2023) Nghị quyết 23/2023/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND quy định về các loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
16. (01/11/2023) Quyết định 34/2023/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
17. (10/10/2023) Công văn 5247/TCHQ-TXNK năm 2023 về xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (27/09/2023) Công văn 5020/TCHQ-TXNK năm 2023 về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngân hàng, tiền tệ
1. (23/11/2023) Công điện 1177/CĐ-TTg năm 2023 về tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (08/11/2023) Thông báo 343/TB-NHNN năm 2023 về Kết luận của Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tại Hội nghị trực tuyến triển khai Công điện 990/CĐ-TTg và đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (24/11/2023) Công văn 9245/VPCP-ĐMDN năm 2023 sửa đổi, bổ sung Quyết định 22/2021/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (23/11/2023) Công văn 5243/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
3. (16/11/2023) Công văn 5946/TCHQ-TXNK năm 2023 về xử lý về thuế đối với doanh nghiệp phá sản do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (14/11/2023) Quyết định 2578/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
5. (12/09/2023) Thông báo 373/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về vướng mắc thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Tổng công ty Cà phê Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (27/11/2023) Nghị quyết 201/NQ-CP năm 2023 hoàn thiện dự thảo Nghị quyết thí điểm chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ do Chính phủ ban hành
2. (24/11/2023) Quyết định 27/2023/QĐ-UBND quy định về quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
3. (24/11/2023) Công văn 6087/TCHQ-GSQL năm 2023 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (23/11/2023) Công văn 9197/VPCP-CN năm 2023 về đôn đốc báo cáo kết quả chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đường dây 500kV mạch 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (23/11/2023) Công điện 1177/CĐ-TTg năm 2023 về tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (23/11/2023) Quyết định 1913/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7. (22/11/2023) Quyết định 2527/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục địa điểm, lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024
8. (22/11/2023) Công văn 9774/BKHĐT-KTĐPLT về đề nghị gửi Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 23/NQ-CP trong năm 2023 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
9. (21/11/2023) Quyết định 5943/QĐ-UBND năm 2023 về công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
10. (20/11/2023) Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2023 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 5 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
11. (18/11/2023) Quyết định 4278/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế hoạt động của Hội đồng và Tổ tư vấn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bình Định
12. (18/11/2023) ​Kế hoạch 3215/KH-UBND sửa đổi Kế hoạch 1334/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023
13. (17/11/2023) Quyết định 1874/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14. (16/11/2023) Kế hoạch 269/KH-UBND năm 2023 triển khai Chương trình hành động 38-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Đồng Nai ban hành
15. (15/11/2023) Nghị quyết 243/NQ-HĐND năm 2023 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (đợt 9) do tỉnh Sơn La ban hành
16. (15/11/2023) Nghị quyết 244/NQ-HĐND về điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh Sơn La ban hành
17. (15/11/2023) Nghị quyết 245/NQ-HĐND năm 2023 phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do tỉnh Sơn La
18. (14/11/2023) Quyết định 2470/QĐ-UBND năm 2023 điều chỉnh và phân khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (đợt 7) do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
19. (13/11/2023) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2023 tăng cường thực hiện công tác hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Vĩnh Long
20. (10/11/2023) Kế hoạch 278/KH-UBND năm 2023 triển khai Quyết định 843/QĐ-TTg về chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam giai đoạn 2023-2027 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
21. (10/11/2023) Kế hoạch 274/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 93/NQ-CP về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
22. (09/11/2023) Nghị quyết 103/2023/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do Quốc hội ban hành
23. (24/10/2023) Nghị quyết 86/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương do tỉnh Quảng Trị ban hành
24. (24/10/2023) Nghị quyết 83/NQ-HĐND năm 2023 cho ý kiến về dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương do tỉnh Quảng Trị ban hành
25. (13/10/2023) Thông báo 415/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Long Đức 3 và khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp, tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành
26. (13/10/2023) Thông báo 416/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
27. (12/10/2023) Công văn 5297/TCHQ-GSQL năm 2023 về thanh lý hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
28. (02/10/2023) Chương trình hành động 09/CTr-UBND tăng cường triển khai nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2023 và chủ động triển khai, nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm 2024 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
29. (23/09/2023) Thông báo 391/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
30. (12/09/2023) Thông báo 373/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về vướng mắc thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Tổng công ty Cà phê Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
Lao động
1. (23/11/2023) Quyết định 1587/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông
2. (23/11/2023) Quyết định 6011/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội theo phương án đơn giản hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội
3. (21/11/2023) Quyết định 1910/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động, Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
4. (20/11/2023) Quyết định 2756/QĐ-UBND năm 2023 về công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Cần Thơ
5. (15/11/2023) Quyết định 33/2023/QĐ-UBND quy định về Quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
6. (06/11/2023) Quyết định 2581/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
7. (23/10/2023) Quyết định 2596/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng
Chính sách xã hội
1. (23/11/2023) Công văn 9208/VPCP-CN năm 2023 về chính sách phát triển nhà ở xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (23/11/2023) Quyết định 28/2023/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (22/11/2023) Kế hoạch 277/KH-UBND năm 2023 triển khai thực hiện Chương trình "Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2023-2030" trên địa bàn tỉnh Sơn La
4. (22/11/2023) Quyết định 2325/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nam Định
5. (21/11/2023) Kế hoạch 201/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6. (14/11/2023) Quyết định 2526/QĐ-UBND năm 2023 về phê duyệt Đề án "Phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Bình"
7. (13/11/2023) Kế hoạch 239/KH-UBND năm 2023 về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2023-2025
8. (04/11/2023) Quyết định 1298/QĐ-TTg năm 2023 công nhận xã An toàn khu thuộc tỉnh Đắk Lắk do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Giáo dục, đào tạo
1. (24/11/2023) Thông báo 482/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 81/2021/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (24/11/2023) Thông báo 483/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng tại Phiên họp năm 2023 của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (23/11/2023) Công văn 2468/TCGDNN-ĐTCQ năm 2023 về khai thác, sử dụng mô đun đào tạo "Năng lực số" do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
4. (22/11/2023) Công văn 6810/SGDĐT-GDTXCNĐH năm 2023 về hướng dẫn báo cáo công tác đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (22/11/2023) Kế hoạch 278/KH-UBND năm 2023 triển khai thực hiện Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2023-2030" trên địa bàn tỉnh Sơn La
6. (20/11/2023) Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGDĐT năm 2023 hợp nhất Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
7. (13/11/2023) Quyết định 3814/QĐ-BGDĐT năm 2023 phê duyệt Chương trình bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức các hoạt động thể thao cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giáo dục thể chất trong các cơ sở giáo dục tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Giao thông, vận tải
1. (27/11/2023) Nghị quyết 201/NQ-CP năm 2023 hoàn thiện dự thảo Nghị quyết thí điểm chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ do Chính phủ ban hành
2. (24/11/2023) Quyết định 1485/QĐ-TTg năm 2023 sửa đổi Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo Quyết định 648/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (23/11/2023) Quyết định 1531/QĐ-BGTVT năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
4. (23/11/2023) Công văn 9206/VPCP-CN năm 2023 về thí điểm vận chuyển hành khách từ trung tâm đô thị, trung tâm du lịch của tỉnh Hải Dương đến cảng hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (22/11/2023) Công văn 9186/VPCP-CN năm 2023 hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay và Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (21/11/2023) Công văn 9123/VPCP-CN năm 2023 về thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (21/11/2023) Công văn 1136/TTg-CN năm 2023 về đầu tư xây dựng quốc lộ 15D, tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (21/11/2023) Công văn 1135/TTg-CN năm 2023 về Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (21/11/2023) Quyết định 2134/QĐ-UBND năm 2023 về công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: đường bộ)
10. (21/11/2023) Quyết định 2913/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên
11. (17/11/2023) Quyết định 2912/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai
12. (16/11/2023) Công văn 13028/BGTVT-KHĐT năm 2023 về đôn đốc ý kiến tham gia đối với hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (bao gồm cả Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược) do Bộ Giao thông vận tải ban hành
13. (15/11/2023) Công văn 604/UBATGTQG báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023; bổ sung phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành
14. (13/11/2023) Quyết định 2564/QĐ-UBND năm 2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 149/NQ-CP Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới do tỉnh Vĩnh Long ban hành
15. (13/11/2023) Quyết định 32/2023/QĐ-UBND quy định về tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
16. (07/11/2023) Quyết định 1418/QĐ-BGTVT năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (24/11/2023) Quyết định 27/2023/QĐ-UBND quy định về quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
2. (24/11/2023) Quyết định 46/2023/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
3. (24/11/2023) Quyết định 1485/QĐ-TTg năm 2023 sửa đổi Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo Quyết định 648/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (24/11/2023) Quyết định 1486/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (24/11/2023) Quyết định 1489/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (22/11/2023) Công văn 8523/BNN-VPĐP năm 2023 về thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, vận hành công trình sau đầu tư trên địa bàn xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
7. (21/11/2023) Quyết định 2629/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
8. (21/11/2023) Quyết định 2321/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nhà ở; Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định
9. (21/11/2023) Công văn 1136/TTg-CN năm 2023 về đầu tư xây dựng quốc lộ 15D, tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10. (21/11/2023) Quyết định 5885/QĐ-UBND năm 2023 về phê duyệt quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội
11. (21/11/2023) Quyết định 2449/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2023-2025
12. (21/11/2023) Quyết định 1899/QĐ-UBND năm 2023 về công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
13. (20/11/2023) Thông tư 12/2023/TT-BXD quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
14. (17/11/2023) Quyết định 22/2023/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành
15. (16/11/2023) Công văn 8295/BNN-PC năm 2023 triển khai Quyết định 4628/QĐ-BNN-PC về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
16. (16/11/2023) Kế hoạch 269/KH-UBND năm 2023 triển khai Chương trình hành động 38-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Đồng Nai ban hành
17. (16/11/2023) Quyết định 2594/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
18. (14/11/2023) Quyết định 2526/QĐ-UBND năm 2023 về phê duyệt Đề án "Phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Bình"
19. (14/11/2023) Kế hoạch 3687/KH-UBND năm 2023 về thực hiện định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
20. (14/11/2023) Báo cáo 218/BC-BXD năm 2023 tiếp thu, giải trình ý kiến của các Thành viên Chính phủ về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) do Bộ Xây dựng ban hành
21. (13/11/2023) Kế hoạch 239/KH-UBND năm 2023 về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2023-2025
22. (02/11/2023) Quyết định 33/2023/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Sơn La
23. (24/10/2023) Nghị quyết 85/NQ-HĐND năm 2023 phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do tỉnh Quảng Trị ban hành
24. (13/10/2023) Thông báo 415/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Long Đức 3 và khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp, tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành
25. (15/09/2023) Thông báo 380/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp nghe Bộ Y tế báo cáo kết quả rà soát khó khăn, vướng mắc của 02 Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
Khoa học, công nghệ
1. (24/11/2023) Quyết định 1488/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt "Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (24/11/2023) Quyết định 2350/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định
3. (21/11/2023) Thông tư 21/2023/TT-BKHCN về Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4. (21/11/2023) Quyết định 2521/QĐ-UBND năm 2023 về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
5. (21/11/2023) Quyết định 2914/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
6. (17/11/2023) Quyết định 3289/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
7. (16/11/2023) Công văn 5947/TCHQ-TXNK năm 2023 về thuế giá trị gia tăng thiết bị điện tử chuyên dùng trong nghiên cứu khoa học, phòng thí nghiệm do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (20/10/2023) Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND về Quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam
9. (29/09/2023) Thông báo 397/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp về Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Bưu chính, viễn thông
1. (27/11/2023) Chỉ thị 28/CT-TTg năm 2023 về đẩy mạnh triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê Nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (23/11/2023) Kế hoạch 204/KH-UBND năm 2023 tổng thể triển khai thực hiện các mô hình của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo
3. (23/11/2023) Thông tư 13/2023/TT-BTTTT Quy hoạch băng tần 3560-4000 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (23/11/2023) Công văn 2468/TCGDNN-ĐTCQ năm 2023 về khai thác, sử dụng mô đun đào tạo "Năng lực số" do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
5. (22/11/2023) Kế hoạch 8093/KH-UBND năm 2023 triển khai Đề án "Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6. (22/11/2023) Công văn 5209/TCT-DNL năm 2023 về chấp thuận kết nối, truyền dữ liệu trực tiếp với cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành
7. (21/11/2023) Quyết định 2449/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2023-2025
8. (20/11/2023) Quyết định 28/2023/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
9. (16/11/2023) Quyết định 2594/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
10. (15/11/2023) Quyết định 2373/QĐ-UBND về công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính mới năm 2023 của Ngành Công Thương tỉnh Tây Ninh
11. (15/11/2023) Quyết định 49/2023/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của Thành phố Đà Nẵng
12. (14/11/2023) Kế hoạch 3688/KH-UBND năm 2023 về giải pháp nâng cao hiệu quả, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo dễ sử dụng, thân thiện với người dùng tỉnh Tây Ninh đến năm 2025
13. (08/11/2023) Kế hoạch 262/KH-UBND năm 2023 về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Nai năm 2024
14. (02/11/2023) Quyết định 33/2023/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Sơn La
Thông tin báo chí, xuất bản
1. (20/11/2023) Quyết định 28/2023/QĐ-UBND về Quy chế Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị
2. (17/11/2023) Quyết định 50/2023/QĐ-UBND về Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (27/11/2023) Quyết định 3638/QĐ-BVHTTDL năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2. (23/11/2023) Chỉ thị 26-CT/TW năm 2023 về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
3. (23/11/2023) Quyết định 2232/QĐ-UBND năm 2023 Kế hoạch thi hành Nghị định 61/2023/NĐ-CP về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
4. (23/11/2023) Công văn 9206/VPCP-CN năm 2023 về thí điểm vận chuyển hành khách từ trung tâm đô thị, trung tâm du lịch của tỉnh Hải Dương đến cảng hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (23/11/2023) Quyết định 3605/QĐ-BVHTTDL năm 2023 về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch
6. (22/11/2023) Kế hoạch 277/KH-UBND năm 2023 triển khai thực hiện Chương trình "Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2023-2030" trên địa bàn tỉnh Sơn La
7. (20/11/2023) Quyết định 62/2023/QĐ-UBND về Quy định quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8. (18/11/2023) ​Kế hoạch 3215/KH-UBND sửa đổi Kế hoạch 1334/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023
9. (17/11/2023) Quyết định 1873/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
10. (16/11/2023) Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định
11. (09/11/2023) Nghị quyết 103/2023/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do Quốc hội ban hành
12. (02/10/2023) Chương trình hành động 09/CTr-UBND tăng cường triển khai nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2023 và chủ động triển khai, nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm 2024 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
Dân sự
1. (21/11/2023) Quyết định 1726/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng và lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
2. (21/11/2023) Quyết định 2915/QĐ-UBND năm 2023 về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng; nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên
3. (20/11/2023) Quyết định 2671/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
4. (20/11/2023) Quyết định 3784/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An
5. (20/11/2023) Quyết định 1879/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trong lĩnh vực công chứng, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
6. (09/11/2023) Quyết định 1353/QĐ-CTN năm 2023 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Juan, Shih-Yu do Chủ tịch nước ban hành
Bổ trợ tư pháp
1. (22/11/2023) Quyết định 4326/QĐ-UBND năm 2023 về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
2. (21/11/2023) Quyết định 2623/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
3. (21/11/2023) Quyết định 2915/QĐ-UBND năm 2023 về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng; nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên
4. (21/11/2023) Quyết định 2776/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Thành phố Cần Thơ
5. (20/11/2023) Quyết định 2822/QĐ-UBND năm 2023 về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
6. (20/11/2023) Quyết định 1879/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trong lĩnh vực công chứng, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7. (17/11/2023) Kế hoạch 172/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kết luận số 4594/KL-ĐKTLN về công tác phối hợp trợ giúp pháp lý tại Hưng Yên
8. (14/11/2023) Quyết định 4200/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
9. (19/10/2023) Quyết định 2962/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
Hành chính tư pháp
1. (23/11/2023) Kế hoạch 204/KH-UBND năm 2023 tổng thể triển khai thực hiện các mô hình của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo
2. (22/11/2023) Quyết định 3338/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3. (09/11/2023) Quyết định 1350/QĐ-CTN năm 2023 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Malaysia do Chủ tịch nước ban hành
4. (09/11/2023) Quyết định 1351/QĐ-CTN năm 2023 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 43 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
5. (09/11/2023) Quyết định 1352/QĐ-CTN năm 2023 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại tỉnh An Giang do Chủ tịch nước ban hành
6. (09/11/2023) Quyết định 1354/QĐ-CTN năm 2023 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Juan, Shih Hsueh-Mei do Chủ tịch nước ban hành
7. (09/11/2023) Quyết định 1355/QĐ-CTN năm 2023 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Huang, Kuan-Chih do Chủ tịch nước ban hành
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (27/11/2023) Quyết định 3638/QĐ-BVHTTDL năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2. (24/11/2023) Thông báo 482/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 81/2021/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (24/11/2023) Quyết định 34/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 46/2022/QĐ-UBND do tỉnh Lai Châu ban hành
4. (24/11/2023) Công văn 9245/VPCP-ĐMDN năm 2023 sửa đổi, bổ sung Quyết định 22/2021/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (24/11/2023) Quyết định 2350/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định
6. (24/11/2023) Quyết định 4437/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
7. (23/11/2023) Quyết định 1531/QĐ-BGTVT năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
8. (23/11/2023) Quyết định 1286/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
9. (23/11/2023) Công văn 9191/VPCP-KTTH năm 2023 về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 96/2018/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (23/11/2023) Công văn 9212/VPCP-NN năm 2023 về đôn đốc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thẩm định, bảo đảm đầy đủ quy định của pháp luật chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện Dự án do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (23/11/2023) Quyết định 3605/QĐ-BVHTTDL năm 2023 về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch
12. (23/11/2023) Quyết định 2584/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Bình
13. (23/11/2023) Quyết định 1587/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông
14. (23/11/2023) Quyết định 1924/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
15. (23/11/2023) Công văn 9199/VPCP-NN năm 2023 về rà soát lại dự thảo Nghị định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành
16. (23/11/2023) Thông báo 6875/TB-BHXH năm 2023 về quy trình và phiếu giao nhận theo cơ chế một cửa (mã Quy trình và Phiếu giao nhận: 218) do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
17. (23/11/2023) Quyết định 6011/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội theo phương án đơn giản hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội
18. (23/11/2023) Quyết định 1913/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Phước
19. (22/11/2023) Quyết định 4326/QĐ-UBND năm 2023 về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
20. (22/11/2023) Quyết định 4323/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
21. (22/11/2023) Công văn 9186/VPCP-CN năm 2023 hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay và Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng do Văn phòng Chính phủ ban hành
22. (22/11/2023) Công văn 12861/BTC-TCDT năm 2023 về xây dựng quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia hàng dự trữ quốc gia năm 2024 do Bộ Tài chính ban hành
23. (22/11/2023) Quyết định 2325/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nam Định
24. (22/11/2023) Quyết định 2529/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
25. (22/11/2023) Quyết định 3338/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
26. (21/11/2023) Quyết định 2629/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
27. (21/11/2023) Quyết định 2623/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
28. (21/11/2023) Quyết định 5943/QĐ-UBND năm 2023 về công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
29. (21/11/2023) Quyết định 2912/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
30. (21/11/2023) Quyết định 2321/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nhà ở; Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định
31. (21/11/2023) Quyết định 2320/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
32. (21/11/2023) Quyết định 2521/QĐ-UBND năm 2023 về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
33. (21/11/2023) Quyết định 2134/QĐ-UBND năm 2023 về công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: đường bộ)
34. (21/11/2023) Quyết định 5885/QĐ-UBND năm 2023 về phê duyệt quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội
35. (21/11/2023) Quyết định 1726/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng và lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
36. (21/11/2023) Quyết định 2128/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu
37. (21/11/2023) Quyết định 1910/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động, Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
38. (21/11/2023) Quyết định 2914/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
39. (21/11/2023) Quyết định 2913/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên
40. (21/11/2023) Quyết định 2915/QĐ-UBND năm 2023 về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng; nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên
41. (21/11/2023) Quyết định 2776/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Thành phố Cần Thơ
42. (21/11/2023) Quyết định 1895/QĐ-UBND năm 2023 công bố bổ sung Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường được tiếp nhận tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
43. (21/11/2023) Quyết định 1899/QĐ-UBND năm 2023 về công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
44. (20/11/2023) Quyết định 2304/QĐ-UBND năm 2023 về công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
45. (20/11/2023) Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGDĐT năm 2023 hợp nhất Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
46. (20/11/2023) Quyết định 2756/QĐ-UBND năm 2023 về công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Cần Thơ
47. (20/11/2023) Quyết định 5902/QĐ-UBND năm 2023 về phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội
48. (20/11/2023) Quyết định 2822/QĐ-UBND năm 2023 về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
49. (20/11/2023) Quyết định 2671/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
50. (20/11/2023) Quyết định 577/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
51. (20/11/2023) Quyết định 2672/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
52. (20/11/2023) Quyết định 2546/QĐ-UBND năm 2023 quy định về tiếp nhận, giải quyết và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
53. (20/11/2023) Quyết định 3784/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An
54. (20/11/2023) Quyết định 33/2023/QĐ-UBND về Quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
55. (20/11/2023) Quyết định 1879/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trong lĩnh vực công chứng, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
56. (18/11/2023) Quyết định 26/2023/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang; cập nhật, đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức
57. (18/11/2023) ​Kế hoạch 3215/KH-UBND sửa đổi Kế hoạch 1334/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023
58. (17/11/2023) Quyết định 61/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 33/2014/QĐ-UBND và Quyết định 29/2018/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
59. (17/11/2023) Quyết định 2912/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai
60. (17/11/2023) Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
61. (17/11/2023) Quyết định 3289/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
62. (17/11/2023) Quyết định 963/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chính mới lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
63. (17/11/2023) Quyết định 1873/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
64. (17/11/2023) Quyết định 1874/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước
65. (17/11/2023) Quyết định 22/2023/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành
66. (16/11/2023) Công văn 8295/BNN-PC năm 2023 triển khai Quyết định 4628/QĐ-BNN-PC về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
67. (16/11/2023) Quyết định 2682/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
68. (15/11/2023) Kế hoạch 280/KH-UBND năm 2023 về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2023-2025
69. (15/11/2023) Quyết định 32/2023/QĐ-UBND về Quy định giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
70. (15/11/2023) Quyết định 2373/QĐ-UBND về công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính mới năm 2023 của Ngành Công Thương tỉnh Tây Ninh
71. (15/11/2023) Quyết định 2753/QĐ-UBND năm 2023 về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
72. (15/11/2023) Nghị quyết 251/NQ-HĐND năm 2023 sửa đổi Khoản 5 Mục A Phần VIII Phụ lục kèm theo Nghị quyết 78/NQ-HĐND do tỉnh Sơn La ban hành
73. (15/11/2023) ​Quyết định 39/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 31/2015/QĐ-UBND về Quy chế thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương​
74. (15/11/2023) Quyết định 25/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 17/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang
75. (14/11/2023) Quyết định 32/2023/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 7 Điều 7 của Quyết định 40/2021/QĐ-UBND quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với một số loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
76. (14/11/2023) Quyết định 4200/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
77. (14/11/2023) Báo cáo 218/BC-BXD năm 2023 tiếp thu, giải trình ý kiến của các Thành viên Chính phủ về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) do Bộ Xây dựng ban hành
78. (14/11/2023) Quyết định 2578/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
79. (13/11/2023) Quyết định 66/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 09/2018/QĐ-UBND và Quyết định 39/2019/QĐ-UBND
80. (13/11/2023) Quyết định 32/2023/QĐ-UBND quy định về tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
81. (10/11/2023) Kế hoạch 278/KH-UBND năm 2023 triển khai Quyết định 843/QĐ-TTg về chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam giai đoạn 2023-2027 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
82. (10/11/2023) Quyết định 783/QĐ-UBND năm 2023 bãi bỏ văn bản về phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành
83. (07/11/2023) Quyết định 1418/QĐ-BGTVT năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
84. (06/11/2023) Quyết định 2640/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Cần Thơ
85. (06/11/2023) Quyết định 2581/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
86. (01/11/2023) Quyết định 34/2023/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
87. (31/10/2023) Quyết định 3094/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội, Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
88. (31/10/2023) Quyết định 4945/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
89. (30/10/2023) Quyết định 2588/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
90. (23/10/2023) Quyết định 2596/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng
91. (23/10/2023) Quyết định 3012/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
92. (19/10/2023) Quyết định 4292/QĐ-BNN-TCCB về Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023
93. (19/10/2023) Quyết định 2962/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
94. (15/10/2023) Quyết định 930/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 11 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Khá​m bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
95. (05/10/2023) Quyết định 4098/QĐ-BNN-PC năm 2023 Kế hoạch rà soát quy định về hoạt động cấp phép thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
96. (02/10/2023) Thông báo 401/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp nghe báo cáo tổng kết, đánh giá, kết thúc thực hiện Quyết định 990/QĐ-TTg về thí điểm cho hộ dân góp vốn cổ phần bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp để hợp tác đầu tư thực hiện dự án phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành
97. (29/09/2023) Thông báo 397/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp về Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
98. (18/09/2023) Quyết định 1242/QĐ-UBND năm 2023 về công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên
Thống kê
1. (27/11/2023) Chỉ thị 28/CT-TTg năm 2023 về đẩy mạnh triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê Nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Văn thư, lưu trữ
1. (14/11/2023) Kế hoạch 07/KH-BTNMT năm 2023 tổ chức triển khai Quyết định 71/QĐ-TTg về phê duyệt nhiệm vụ, giải pháp bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia, giai đoạn II do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Dân tộc
1. (23/11/2023) Quyết định 28/2023/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của Thủ tướng Chính phủ ban hành
Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
1. (15/11/2023) Quyết định 33/2023/QĐ-UBND quy định về Quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (23/11/2023) Quyết định 2487/QĐ-UBND năm 2023 sửa đổi Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La kèm theo Quyết định 1938/QĐ-UBND
2. (18/11/2023) Quyết định 26/2023/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang; cập nhật, đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức
3. (16/11/2023) Quyết định 4251/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định
4. (13/11/2023) Quyết định 38/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quy định về mức chi hỗ trợ cho cán bộ xã, phường, thị trấn theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (27/11/2023) Nghị định 81/2023/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
2. (24/11/2023) Quyết định 1187/QĐ-TTg năm 2023 về danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (23/11/2023) Công văn 9205/VPCP-TCCV năm 2023 ý kiến của Bộ Nội vụ về cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (22/11/2023) Kế hoạch 8093/KH-UBND năm 2023 triển khai Đề án "Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5. (21/11/2023) Công văn 9127/VPCP-KGVX về đôn đốc thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (21/11/2023) Kế hoạch 200/KH-UBND năm 2023 về thực hiện chỉnh biên, biên soạn và xuất bản Địa chí tỉnh Quảng Ngãi
7. (20/11/2023) Báo cáo 9095/BC-VPCP về kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (20/11/2023) Thông tư 12/2023/TT-BXD quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
9. (20/11/2023) Quyết định 29/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị
10. (18/11/2023) Quyết định 4278/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế hoạt động của Hội đồng và Tổ tư vấn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bình Định
11. (17/11/2023) Phương án 9526/PA-UBND năm 2023 về tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Vĩnh Phúc
12. (17/11/2023) Quyết định 39/2023/QĐ-UBND về Quy định phân công trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi do tỉnh Vĩnh Phúc quản lý
13. (15/11/2023) Công văn 5250/BXD-PC về báo cáo tình hình thực hiện Chương trình công tác năm 2023 và đăng ký Chương trình công tác năm 2024 do Bộ Xây dựng ban hành
14. (15/11/2023) ​Quyết định 39/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 31/2015/QĐ-UBND về Quy chế thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương​
15. (07/11/2023) Quyết định 2677/QĐ-BTP năm 2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 04/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
16. (04/11/2023) Quyết định 1298/QĐ-TTg năm 2023 công nhận xã An toàn khu thuộc tỉnh Đắk Lắk do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
1. (20/11/2023) Quyết định 28/2023/QĐ-UBND về Quy chế Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị
2. (13/11/2023) Quyết định 66/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 09/2018/QĐ-UBND và Quyết định 39/2019/QĐ-UBND
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (21/11/2023) Công văn 1135/TTg-CN năm 2023 về Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (17/11/2023) Quyết định 42/2023/QĐ-UBND quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Nam Định
3. (17/11/2023) Quyết định 40/2023/QĐ-UBND quy định về quản lý chi phí sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hải Dương
4. (15/11/2023) Nghị quyết 401/2023/NQ-HĐND sửa đổi Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết 302/2022/NQ-HĐND
5. (13/11/2023) Nghị quyết 22/2023/NQ-HĐND sửa đổi Quy định nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025 kèm theo Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND
6. (09/11/2023) Quyết định 31/2023/QĐ-UBND về giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Cà Mau
7. (04/10/2023) Thông báo 403/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về giao vốn từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 cho 03 dự án đường cao tốc do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (10/09/2023) Thông báo 371/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về xử lý công nợ giai đoạn 2005-2011 của Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
 
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
362 lượt xem
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;