11/11/2021 10:28

Tổng hợp 51 Công văn hướng dẫn của TANDTC trong lĩnh vực hình sự

Tổng hợp 51 Công văn hướng dẫn của TANDTC trong lĩnh vực hình sự

Nhằm mục đích nghiên cứu, làm việc và học tập, dưới đây là tổng hợp 51 công văn hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao trong lĩnh vực hình sự:

 1. Công văn 156/TANDTC-PC ngày 13/9/2021 về việc ra quyết định thi hành án, theo dõi việc thi hành án hình sự
 2. Công văn 02/TANDTC-PC ngày 02/8/2021 về việc giải đáp một số vướng mắc trong xét xử

 3. Công văn 58/TANDTC-PC ngày 06/5/2021 về việc xác định thời hạn chấp hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo

 4. Công văn 89/TANDTC-PC ngày 30/6/2020 về thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử

 5. Công văn 136/TANDTC-PC ngày 25/8/2020 về đính chính Công văn 89/TANDTC-PC ngày 30/6/2020 của TANDTC

 6. Công văn 244/TANDTC-PC ngày 05/11/2019 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTCVKSNDTC

 7. Công văn 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 về thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử

 8. Công văn 68/TANDTC-PC ngày 08/04/2019 của Tòa án nhân dân tối cao về việc xét xử tội phạm xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em

 9. Công văn 64/TANDTC-PC ngày 03/4/2019 về thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính

 10. Công văn 276/TANDTC-PC ngày 24/12/2018 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành án đối với người bị kết án phạt tù nhưng cho hưởng án treo trước ngày 01/01/2018 vi phạm nghĩa vụ

 11. Công văn 254/TANDTC-PC ngày 26/11/2018 của Tòa án nhân dân tối cao về việc người đã yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu theo quy định tại Điều 155 của BLTTHS

 12. Công văn 196/TANDTC-PC ngày 04/09/2018 của Tòa án nhân dân tối cao về việc áp dụng điểm c Khoản 2 Điều 321 và điểm c Khoản 2 Điều 322 của BLHS

 13. Công văn 170/TANDTC-PC ngày 01/08/2018 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện quy định của BLHS năm 2015 và NQ số 01/2018 về tha tù trước thời hạn có điều kiện

 14. Công văn 160/TANDTC-PC ngày 23/07/2018 về ban hành một số biểu mẫu về tha tù trước thời hạn có điều kiện

 15. Công văn 44/TANDTC-PC ngày 12/03/2018 của Tòa án nhân dân tối cao về việc quán triệt thi hành một số văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành

 16. Công văn 04/TANDTC-PC ngày 09/01/2018 của Tòa án nhân dân tối cao về việc áp dụng BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41 của Quốc hội

 17. Công văn 340/TANDTC-PC ngày 22/12/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về việc xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán “phóa hoa nổ” trong nội địa

 18. Công văn 256/TANDTC-PC ngày 31/07/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội

 19. Công văn 154/TANDTC-PC ngày 25/07/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về việc xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong nội địa

 20. Công văn 148/TANDTC-PC ngày 12/07/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội

 21. Công văn 146/TANDTC-PC ngày 11/07/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về việc viện dẫn, áp dụng án lệ trong xét xử

 22. Công văn 144/TANDTC-PC ngày 04/07/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành NQ số 03/2017/NQ-HĐTP

 23. Công văn 91/TANDTC-PC ngày 28/04/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về việc xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trong nội địa

 24. Công văn 90/TANDTC-PC ngày 27/04/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành biện pháp tự pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với người chưa thành niên

 25. Công văn 06/TANDTC-PC ngày 19/01/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về việc xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ

 26. Công văn 327/TANDTC-PC ngày 07/11/2016 của Tòa án nhân dân tối cao về việc viện dẫn các điều khoản có lợi cho người phạm tội của BLHS năm 2015 trong bản án

 27. Công văn 306/TANDTC-PC ngày 12/10/2016 của Tòa án nhân dân tối cao về việc áp dụng tình tiết “bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản” khi giải quyết vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

 28. Công văn 301/TANDTC-PC ngày 07/10/2016 của Tòa án nhân dân tối cao về việc áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật Hình sự năm 2015

 29. Công văn 289/TANDTC-PC ngày 27/09/2016 của Tòa án nhân dân tối cao về việc giám định chất ma túy

 30. Công văn 276/TANDTC-PC ngày 13/09/2016 của Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015

 31. Công văn 99/TANDTC-PC ngày 12/04/2016 của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai thực hiện việc tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên

 32. Công văn 80/TANDTC-PC ngày 29/03/2016 của Tòa án nhân dân tối cao về việc xử lý hành vi đánh bạc trái phép dưới 5.000.000 đồng

 33. Công văn 326/TANDTC-PC ngày 31/12/2015 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 của Quốc hội

 34. Công văn 315/TANDTC-PC ngày 11/12/2015 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện TTLT sửa đổi, bổ sung một số điểm của TTLT số 17

 35. Công văn 234/TANDTC-HS ngày 17/09/2014 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của BLHS năm 1999

 36. Công văn 27/TANDTC-KHXX ngày 17/02/2014 của Tòa án nhân dân tối cao về việc ấn định thời gian thử thách đối với người bị xử phạt tù được hưởng án treo

 37. Công văn 268/TANDTC-HS ngày 02/11/2012 của Tòa án nhân dân tối cao về việc áp dụng điều luật đối với hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

 38. Công văn 177/TANDTC-KHXX ngày 31/08/2012 của Tòa án nhân dân tối cao về việc xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ theo quy định của NĐ số 62/2012/NĐ-CP

 39. Công văn 245/TANDTC-TK ngày 16/08/2011 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành án tử hình

 40. Công văn 144/TANDTC-KHXX ngày 20/08/2009 của Tòa án nhân dân tối cao về việc xác định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

 41. Công văn 105/TANDTC-KHXX ngày 17/07/2009 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 33/2009/QH12 của Quốc hội

 42. Công văn 99/TANDTC-KHXX ngày 01/07/2009 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành một số quy định của các văn bản quy phạm pháp luật

 43. Công văn 235/TATC-VP này 31/08/2007 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện Chỉ thị số 16/2007/CT-TTG của Thủ tướng Chính Phủ

 44. Công văn 187/KHXX ngày 12/10/2006 của Tòa án nhân dân tối cao về việc miễn thi hành án đối với khoản tiền phạt trong vụ án hình sự

 45. Công văn 225/2005/KHXX ngày 18/10/2005 của Tòa án nhân dân tối cao về việc hiệu lực của Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTCBTP

 46. Công văn 106/2005/KHXX ngày 13/05/2005 của Tòa án nhân dân tối cao về việc trang phục của bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ án Hình sự

 47. Công văn 242/CV-TA ngày 02/11/2004 của Tòa án nhân dân tối cao về công tác đấu tranh chống tham nhũng

 48. Công văn 222/2004/KHXX ngày 17/12/2004 của Tòa án nhân dân tối cao về việc giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra

 49. Công văn 117/2004/KHXX ngày 22/07/2004 của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai thi hành BLTTHS năm 2003

 50. Công văn 04/2004/KHXX ngày 15/01/2004 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành Mục 4 Nghị quyết số 14/2003/QH11 của Quốc Hội

 51. Công văn 140/2003/KHXX ngày 31/10/2003 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành Mục 3 Phần III Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn
Thu Linh-Như Ý
5405


Vui lòng Đăng nhập để có thể tải về
Đăng nhập

 • Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (028) 7302 2286 (6 lines)
  E-mail: info@lawnet.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: (028) 7302 2286
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;