Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Kế hoạch công tác pháp chế năm 2024 của Bộ Nội vụ

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Kế hoạch công tác pháp chế năm 2024 của Bộ Nội vụ
Trần Thanh Rin

Tôi muốn biết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Kế hoạch công tác pháp chế năm 2024 của Bộ Nội vụ có những nội dung gì? – Ngọc Hà (Khánh Hòa)

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Kế hoạch công tác pháp chế năm 2024 của Bộ Nội vụ

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Kế hoạch công tác pháp chế năm 2024 của Bộ Nội vụ (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1087/QĐ-BNV về Kế hoạch công tác pháp chế năm 2024 của Bộ Nội vụ.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Kế hoạch công tác pháp chế năm 2024 của Bộ Nội vụ

Theo đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Kế hoạch công tác pháp chế năm 2024 của Bộ Nội vụ sẽ có những nội dung như sau:

- Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và tổ chức pháp chế của các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có tính thời sự liên quan đến công chức, viên chức khối cơ quan Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ; phối hợp với Trung tâm thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước của Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ và tổ chức pháp chế của các đơn vị trực thuộc Bộ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để thường xuyên phổ biến, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ sau khi được ban hành bằng các hình thức: Đăng tải trên Trang thông tin điện tử, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, Tạp chí điện tử...

- Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11/2024) theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp.

- Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị cử công chức, viên chức là báo cáo viên trung ương tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức.

- Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo các Quyết định 1521/QĐ-TTg năm 2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ. Nhân dân; Quyết định 407/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; Quyết định 977/QĐ-TTg năm 2022 phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường truyền thông chính sách.

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Ban Tôn giáo Chính phủ; Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước; Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực phụ trách với các hình thức và biện pháp thích hợp theo quy định của pháp luật. Gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm trước ngày 31/5/2024 và báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm trước ngày 31/10/2024 về Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ và Bộ Tư pháp theo quy định.

- Trung tâm Thông tin đăng tải nội dung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ sau khi được ban hành trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương và tham gia đoàn kiểm tra, khảo sát việc thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương.

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ tổ chức hội nghị tập huấn Nâng cao chất lượng công tác pháp chế cho đội ngũ công chức ngành Nội vụ.

- Giao Vụ Pháp chế phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến văn bản QPPL lĩnh vực Nội vụ.

Xem thêm tại Quyết định 1087/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày 29/12/2023.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

323 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;