Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 của Bộ Tài chính

Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 của Bộ Tài chính
Trần Thanh Rin

Xin cho tôi hỏi Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 của Bộ Tài chính có những nội dung trọng tâm nào? – Ngọc Bích (Quảng Nam)

Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 của Bộ Tài chính

Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 của Bộ Tài chính (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

Ngày 23/01/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 156/QĐ-BTC Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 của Bộ Tài chính.

Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 của Bộ Tài chính

Theo đó, Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 của Bộ Tài chính sẽ có các nội dung chính như sau:

(1) Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các đối tượng về tình hình, kết quả xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính trong năm 2023, 2024 và định hướng đến năm 2025, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

(2) Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền các luật, pháp lệnh đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5, 6 (tháng 5 và tháng 10 năm 2023) và được thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5 năm 2024), các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền trong năm 2023 và năm 2024.

- Nhóm các văn bản quy phạm pháp luật tài chính phổ biến đến các đối tượng có liên quan

+ Luật Giá số 16/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành

+ Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi)

- Tổ chức tập huấn pháp luật về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CPNghị định 154/2020/NĐ-CP

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính https://mof.gov.vn và các báo đài, tạp chí, thông qua các hội nghị, hội thảo, đối thoại... của ngành Tài chính nội dung các chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Quyết định 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2025”.

- Nhóm các văn bản quy phạm pháp luật đăng tải đề cương lên Trang thông tin pháp luật tài chính

- Đối với các văn bản quy phạm pháp luật không nêu trong Kế hoạch này, các đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại đơn vị, chủ động tổ chức phổ biến bằng các hình thức thích hợp; bảo đảm phù hợp với các đối tượng. Trong đó, tập trung vào các văn bản quy phạm pháp luật có phạm vi điều chỉnh rộng, đối tượng thi hành là người dân và doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu hiểu biết, tạo điều kiện tuân thủ pháp luật cho các đối tượng thi hành. Căn cứ vào từng văn bản cụ thể, việc phổ biến, tuyên truyền được thực hiện trong quá trình soạn thảo văn bản và sau khi văn bản được ban hành hoặc trong quá trình thực hiện có phát sinh nhiều vướng mắc.

- Thực hiện cập nhật, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

(3) Tổ chức các hoạt động triển khai “Ngày pháp luật Tài chính” và “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2024 theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành với các hình thức và nội dung phù hợp.

(4) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó lực lượng nòng cốt là các cơ quan báo chí truyền thông có số lượng độc giả lớn và các báo, tạp chí trong ngành; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật qua đó tạo kênh thông tin quan trọng trong việc lấy ý kiến rộng rãi đối với các văn bản quy pháp luật ngay trong quá trình soạn thảo, đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến các chính sách có tác động lớn đến xã hội. Tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông để thông tin, tuyên truyền về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính theo các chuyên đề.

(5) Tổ chức biên soạn, in ấn các tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi, sách hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, sách hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật tài chính, sách pháp điển quy phạm pháp luật tài chính.

Xem chi tiết tại Quyết định 156/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

265 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;