Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024

Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024
Trần Thanh Rin

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024 sẽ tập trung vào những nội dung trọng tâm nào? – Huyền Anh (Ninh Thuận)

Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024

Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

Ngày 26/12/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 4026/QÐ-BVHTTDL về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024.

Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024

Cụ thể, Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024 phải tập trung vào các nội dung trọng tâm như sau:

(1) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung của Hiến pháp 2013, đặc biệt là các nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; quán triệt, triển khai sâu rộng, toàn diện nội dung Kết luận 80-KL/TW.

Trong đó tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật các nội dung về chủ trương, quan điểm, chính sách trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 27- NQ/TW, Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 (giai đoạn 2023-2025); Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27- NQ/TW ban hành theo Quyết định 1760/QĐ-BVHTTDL năm 2023;

Tăng cường nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí;

(2) Tiếp tục triển khai các Đề án của Thủ tướng Chính phủ: Đề án“Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” (ban hành theo Quyết định 407/QĐ-TTg năm 2022); Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (ban hành theo Quyết định 977/QĐ-TTg năm 2022); Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” (ban hành theo Quyết định 979/QĐ-TTg năm 2022) bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của Ngành và triển khai có hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022 - 2026”;

(3) Tiếp tục phổ biến đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch như: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan, Nghị định quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “xã, phường, thị trấn tiêu biểu”, các Nghị định quy định chi tiết Luật Thi đua, Khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

(4) Phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với việc tiếp tục tổ chức thực hiện truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, tuyên truyền các chính sách mới, quy định của Nhà nước được dư luận xã hội quan tâm, định hướng dư luận xã hội ngay từ khâu đề xuất chính sách, soạn thảo văn bản, tạo sự đồng thuận trong xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật; thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luậ bằng tiếng dân tộc thiểu số; tăng cường truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo;

(5) Phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật mới ban hành, các Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch;

Xem thêm tại Quyết định 4026/QÐ-BVHTTDL có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

262 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;