Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024
Trần Thanh Rin

Tôi muốn biết viêc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024 nhằm thực hiện mục đích gì? – Minh Phượng (Khánh Hòa)

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

Ngày 02/02/2024, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Kế hoạch 318/KH-BHXH phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024.

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024

Cụ thể, việc ban hành Kế hoạch 318/KH-BHXH phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024 nhằm thực hiện các mục đích như sau:

- Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

- Đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân, nâng cao ý thức chủ động nghiên cứu, học tập của công chức, viên chức trong Ngành về pháp luật.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành BHXH Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành; gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác tham gia xây dựng chính sách, tổ chức thi hành pháp luật.

- Tạo sự chuyển biến trong ý thức, tuân thủ chấp hành pháp luật của đơn vị sử dụng lao động và người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Khi triển khai các nội dung trong Kế hoạch này, các các nhân, tổ chức có liên quan phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

- Quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương của Đảng; quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật; bám sát nhiệm vụ được giao trong các văn bản pháp luật, các Quyết định, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa phương; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Pháp chế (BHXH Việt Nam), Văn phòng (BHXH tỉnh, thành phố) trong chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động.

- Gắn hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp; với hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, giải đáp, tư vấn, cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhằm nâng cao trình độ dân trí, bảo đảm an sinh xã hội.

- Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động, tích cực thực hiện chuyển đổi số và phát huy sức mạnh của mạng xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Xác định cụ thể nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, phân công rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành và điều kiện bảo đảm thực hiện. Kết hợp chặt chẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cần cụ thể, dễ hiểu, đảm bảo truyền tải đầy đủ thông tin đến các công chức, viên chức, người dân; lựa chọn hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đa dạng, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng.

Xem thêm tại Kế hoạch 318/KH-BHXH ngày 02/02/2024.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

226 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;