Pháp luật về Tài chính nhà nước

Pháp luật Từ ngày 25/6/2022, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ thù lao tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa? Hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ bao gồm những gì? 04:17 17/06/2022
Ban tư vấn cho tôi hỏi: Hiện nay pháp luật có quy định hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Có phải theo quy định thì tất cả các hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa đều được hỗ trợ hay không? Kinh phí hỗ trợ được quy định như thế nào?
Pháp luật Các dự án có vốn ngoài ngân sách đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chậm triển khai tại Hà Nội sẽ xử lý như thế nào? 01:15 15/06/2022
Tôi đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hà Nội. Trong những năm gần đây, tôi thấy thành phố đã giao đất, cho thuê đất đối với một số dự án ngoài ngân sách nhà nước. Nhưng đến nay, các dự án này vẫn chưa triển khai hoặc chậm tiến độ. Vậy Ủy ban nhân dân thành phố đã có kế hoạch xử lý các hiện trạng này hay chưa?
Pháp luật Hà Nội: Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai giai đoạn từ năm 2021-2023? 00:15 15/06/2022
Ngày 8/6/2022 vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 160/KH-UBND năm 2022 về việc triển khai công tác kiểm tra và xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội. Vậy để thực hiện Kế hoạch này thì cần những yêu cầu gì?
Pháp luật Hướng dẫn thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà dành cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh? 07:13 13/06/2022
Ngày 10/5/2022, Sở Lao động Thương binh và Xã Hội Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Hướng dẫn 16741/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2022. Vậy người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ trong trường hợp nào? Thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà được thực hiện như thế nào?
Pháp luật Hướng dẫn thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh? 07:13 13/06/2022
Nhằm thu hút nguồn nhân lực quay trở lại làm việc tại các địa phương để khôi phục lại hoạt động kinh tế. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 08/QĐ-TTg năm 2022 để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã có quy định hướng dẫn thủ tục nhận tiền hỗ trợ nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động.
ĐỌC NHIỀU NHẤT
{{i.ImageTitle_Alt}}
{{i.Title}}