Pháp luật về Tài chính nhà nước

Pháp luật Từ ngày 15/7/2022, miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp chuyên ngành, khu công nghiệp công nghệ cao? 01:06 06/06/2022
Xin chào ban tư vấn. Theo như tôi được biết thì hiện tại Chính phủ đang có chính sách hỗ trợ chuyển đổi khu công nghiệp đã thành lập sang khu công nghiệp chuyên ngành. Cho tôi hỏi cụ thể chính sách hỗ trợ ở đây là gì?
Pháp luật Hướng dẫn chi hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp trong quỹ phát triển khoa học và công nghệ? 03:04 04/06/2022
Doanh nghiệp của tôi là doanh nghiệp hoạt động sản xuất nước giải khát cho nên cần rất nhiều máy móc tiến bộ và chi phí đào tạo nhân lực theo kịp tiến độ khoa học và công nghệ. Hiện tại, doanh nghiệp tôi được hỗ trợ cho chi phí phát triển khoa học công nghệ. Tôi muốn biết chi phí đó sẽ được sử dụng như thế nào?
Pháp luật Hỗ trợ lãi suất mức 2% từ ngày 01/1/2022 đến 31/12/2023 đối với các khoản vay hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội? 05:31 31/05/2022
Đầu năm nay, Quốc hội có đưa ra chính sách, giải pháp hỗ trợ trong 2 năm 2022 và 2023 để nâng cao năng lực phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tôi muốn hỏi hỗ trợ lãi suất từ thời gian nào? Mức hỗ trợ bao nhiêu?
Pháp luật Tập trung thanh tra, kiểm tra chống thất thu đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về hoàn thuế, hóa đơn, giao dịch liên kết, kinh doanh thương mại điện tử? 07:30 30/05/2022
Tôi muốn hỏi trong lĩnh vực thương mại điện tử thì việc thực hiện chống thất thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước năm 2022 được quy định như thế nào? Sắp tới, Nhà nước sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra chống thất thu đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về hoàn thuế, hóa đơn, giao dịch liên kết, kinh doanh thương mại điện tử? Xin cảm ơn!
ĐỌC NHIỀU NHẤT
{{i.ImageTitle_Alt}}
{{i.Title}}