Hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Xin cho tôi hỏi hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng có những loại giấy tờ nào? - Quang Huy (Khánh Hòa)

Hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là gì?

Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 53/2018/TT-NHNN, chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là đơn vị phụ thuộc tổ chức tín dụng phi ngân hàng, có con dấu, có nhiệm vụ thực hiện một hoặc một số chức năng của tổ chức tín dụng phi ngân hàng theo quy định nội bộ và quy định của pháp luật.

Cụ thể, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng, công ty cho thuê tài chính. (Khoản 1 Điều 3 Thông tư 53/2018/TT-NHNN)

2. Hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Cụ thể tại Điều 9 Thông tư 53/2018/TT-NHNN, hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm:

- Văn bản của tổ chức tín dụng phi ngân hàng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) chấp thuận thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp theo mẫu Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 53/2018/TT-NHNN.

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng phi ngân hàng về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

- Đề án thành lập chi nhánh, trong đó phải có tối thiểu các nội dung sau:

+ Tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tên viết tắt bằng tiếng Việt, địa chỉ trụ sở, nội dung hoạt động;

+ Lý do thành lập và lựa chọn địa bàn thành lập;

+ Cơ cấu tổ chức: sơ đồ tổ chức của chi nhánh, dự kiến nhân sự chủ chốt (Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng các bộ phận chuyên môn);

+ Nghiên cứu khả thi: phân tích môi trường kinh doanh, thị trường mục tiêu, các cơ hội kinh doanh và kế hoạch chiếm lĩnh thị trường;

+ Phương án kinh doanh dự kiến trong 03 năm đầu, trong đó tối thiểu bao gồm: dự kiến bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả kinh doanh; căn cứ xây dựng phương án và thuyết minh khả năng thực hiện phương án trong từng năm.

- Đề án thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp trong đó phải có tối thiểu các nội dung sau:

+ Tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài (nếu có); tên viết tắt bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài (nếu có); địa chỉ; nội dung hoạt động;

+ Lý do, nhu cầu thành lập;

+ Dự kiến nhân sự chủ chốt (Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng các bộ phận chuyên môn, người đứng đầu văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp);

+ Kế hoạch hoạt động dự kiến trong 03 năm đầu.

3. Các trường hợp chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng chấm dứt hoạt động, giải thể

Chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng chấm dứt hoạt động, giải thể trong các trường hợp sau:

- Đương nhiên chấm dứt hoạt động, giải thể;

- Tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể;

- Bắt buộc chấm dứt hoạt động, giải thể.

(Khoản 1 Điều 16 Thông tư 53/2018/TT-NHNN)

4. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng phi ngân hàng khi chi nhánh chấm dứt hoạt động, giải thể

Theo khoản 2 Điều 16 Thông tư 53/2018/TT-NHNN, Tổ chức tín dụng phi ngân hàng chịu các trách nhiệm sau đây khi chi nhánh chấm dứt hoạt động, giải thể:

- Giải quyết tài sản, quyền, nghĩa vụ và các lợi ích liên quan của chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp chấm dứt hoạt động, giải thể theo quy định của pháp luật;

- Lưu trữ chứng từ, tài liệu, hồ sơ của chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp chấm dứt hoạt động, giải thể và các văn bản liên quan đến việc chấm dứt hoạt động, giải thể;

- Thực hiện các thủ tục pháp lý chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thanh Rin

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
219 lượt xem
Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;