Danh mục văn bản mới (từ ngày 08/6 - 10/6/2022)

LawNet trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 08/6 - 10/6/2022.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (09/06/2022) Quyết định 18/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư cho hộ gia đình, cá nhân trong thời gian chờ bố trí nhà ở, đất ở tái định cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
2. (09/06/2022) Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (07/06/2022) Quyết định 551/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
4. (07/06/2022) Quyết định 552/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
5. (03/06/2022) Quyết định 24/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 27/2020/QĐ-UBND
6. (30/05/2022) Quyết định 15/2022/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ về diện tích đất xen kẽ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam
7. (25/05/2022) Quyết định 1796/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022
8. (24/05/2022) Quyết định 21/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về giá dịch vụ đo đạc; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
9. (16/05/2022) Quyết định 447/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
10. (13/05/2022) Quyết định 444/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
11. (13/05/2022) Quyết định 442/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
12. (13/05/2022) Quyết định 443/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
13. (13/05/2022) Quyết định 441/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
14. (12/05/2022) Quyết định 839/QĐ-UBND năm 2022 về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỉnh Đắk Nông cho các huyện, thành phố Gia Nghĩa
15. (05/05/2022) Nghị quyết 08/NQ-HĐND về điều chỉnh tên dự án cần thu hồi đất và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022
16. (27/04/2022) Công văn 2161/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2022 thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
17. (22/04/2022) Quyết định 549/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, danh mục thủ tục hành chính thay thế và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi
18. (20/04/2022) Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND quy định về cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất (từ các dự án có thu tiền sử dụng đất) cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn đầu tư các công trình, dự án trọng điểm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam
19. (13/04/2022) Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
20. (08/04/2022) Quyết định 1161/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu ngân sách tỉnh từ tiền sử dụng đất năm 2022 đối với các quỹ đất do tỉnh Bình Định quản lý
21. (07/04/2022) Quyết định 418/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng và nhu cầu sử dụng đất trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
22. (29/03/2022) Quyết định 387/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
23. (21/03/2022) Công văn 932/BXD-QLN năm 2022 hướng dẫn nộp số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã được miễn, giảm khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở do Bộ Xây dựng ban hành
24. (15/03/2022) Quyết định 318/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm, số lượng dự án và nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
25. (15/03/2022) Công văn 1334/BTNMT-PC năm 2022 về sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và hướng dẫn trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản phù hợp do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Tài nguyên
1. (20/05/2022) Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn áp dụng một phần của Nghị quyết 05/2010/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Hậu thuộc khu vực tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020
2. (13/04/2022) Quyết định 615/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn tỉnh Lâm Đồng năm 2021
3. (25/03/2022) Quyết định 343/QĐ-KTNN năm 2022 kiểm toán chuyên đề quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
4. (15/03/2022) Công văn 1334/BTNMT-PC năm 2022 về sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và hướng dẫn trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản phù hợp do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Môi trường
1. (07/06/2022) Quyết định 1537/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
2. (26/05/2022) Quyết định 973/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực biển, Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
3. (13/05/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Cà Mau
4. (13/04/2022) Quyết định 1194/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường năm 2022 do tỉnh Bình Định ban hành
5. (12/04/2022) Quyết định 1117/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau năm 2022
6. (06/04/2022) Quyết định 1062/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các tuyến sông, kênh thuộc nguồn nước nội tỉnh (nước mặt) trên địa bàn tỉnh Cà Mau
7. (15/03/2022) Công văn 1439/BNN-TCLN năm 2022 về cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Nông nghiệp, nông thôn
1. (08/06/2022) Quyết định 688/QĐ-TTg năm 2022 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (07/06/2022) Quyết định 1936/QĐ-UBND năm 2022 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội
3. (07/06/2022) Quyết định 29/2022/QĐ-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Long An
4. (07/06/2022) Quyết định 1319/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
5. (03/06/2022) Quyết định 307/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
6. (26/05/2022) Quyết định 1810/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025
7. (25/05/2022) Quyết định 1796/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022
8. (25/05/2022) Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND quy định về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
9. (25/05/2022) Kế hoạch 1051/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ suối đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
10. (17/05/2022) Quyết định 844/QĐ-UBND năm 2022 về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tạm thời tại 16 công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La
11. (16/05/2022) Quyết định 837/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Sơn La ban hành
12. (12/05/2022) Quyết định 613/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
13. (29/04/2022) Quyết định 815/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã, thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
14. (27/04/2022) Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
15. (21/04/2022) Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2022 bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
16. (20/04/2022) Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam
17. (13/04/2022) Quyết định 615/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn tỉnh Lâm Đồng năm 2021
18. (08/04/2022) Quyết định 1166/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện kiên cố hóa kênh mương năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định
19. (08/04/2022) Quyết định 1167/QĐ-UBND năm 2022 quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2021-2022 do tỉnh Bình Định ban hành
20. (22/03/2022) Quyết định 895/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch diện tích được hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Trật tự an toàn xã hội
1. (08/06/2022) Công văn 5693/BGTVT-ATGT năm 2022 chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (11/05/2022) Quyết định 608/QĐ-UBND năm 2022 bãi bỏ Quyết định 1261/QĐ-UBND quy chế huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các cấp, các ngành trong trường hợp xảy ra cháy, nổ, sự cố tai nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3. (27/04/2022) Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
4. (20/04/2022) Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hà Nam
5. (15/04/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lai Châu
6. (08/04/2022) Quyết định 433/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu
An ninh quốc gia
1. (12/05/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Cà Mau
2. (19/04/2022) Quyết định 07/2022/QĐ-UBND quy định về thi đua, khen thưởng trong Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2022-2026
Tài chính
1. (09/06/2022) Quyết định 30/2022/QĐ-UBND công bố Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2. (09/06/2022) Quyết định 18/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư cho hộ gia đình, cá nhân trong thời gian chờ bố trí nhà ở, đất ở tái định cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
3. (08/06/2022) Quyết định 434/QĐ-BNV năm 2022 về công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
4. (08/06/2022) Công văn 2114/TCHQ-TXNK năm 2022 về chính sách thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (07/06/2022) Thông báo 168/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp của Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (07/06/2022) Công văn 2101/TCHQ-TXNK năm 2022 vướng mắc hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (06/06/2022) Công văn 2087/TCHQ-GSQL năm 2022 về khai bổ sung sau thông quan do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (06/06/2022) Công văn 2096/TCHQ-TXNK năm 2022 về xem xét gia hạn áp dụng thông báo xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (03/06/2022) Thông tư 30/2022/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
10. (03/06/2022) Công văn 2077/TCHQ-GSQL năm 2022 về vận chuyển hàng giữa kho chứa hàng miễn thuế và cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (03/06/2022) Công văn 2047/TCHQ-GSQL năm 2022 về đăng ký tờ khai hải quan một lần xuất nhập khẩu nhiều lần đối với mặt hàng thạch cao nhập khẩu và dăm gỗ xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (03/06/2022) Công văn 25542/CTHN-TTHT năm 2022 về thuế suất thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với việc xuất khẩu kim loại hiếm Metariod (thiên thạch) do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (02/06/2022) Công văn 5079/BTC-QLG năm 2022 về đẩy mạnh triển khai công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát do Bộ Tài chính ban hành
14. (02/06/2022) Thông báo 2030/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Dầu cá dạng lỏng do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (01/06/2022) Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
16. (30/05/2022) Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế áp dụng cho các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý
17. (27/05/2022) Công văn 1836/TCT-TTKT năm 2022 về tăng cường công tác quản lý thuế đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại do Tổng cục Thuế ban hành
18. (25/05/2022) Công văn 1123/HQTPHCM-GSQL năm 2022 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
19. (25/05/2022) Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND quy định về các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
20. (25/05/2022) Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
21. (24/05/2022) Quyết định 21/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về giá dịch vụ đo đạc; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
22. (23/05/2022) Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý
23. (20/05/2022) Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi tổ chức kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
24. (17/05/2022) Quyết định 844/QĐ-UBND năm 2022 về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tạm thời tại 16 công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La
25. (13/05/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Cà Mau
26. (27/04/2022) Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
27. (27/04/2022) Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
28. (26/04/2022) Công văn 4043/BGTVT-VP năm 2022 về đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công các dự án được Bộ Giao thông vận tải giao làm Chủ đầu tư
29. (21/04/2022) Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2022 quy định về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
30. (21/04/2022) Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2022 quy định về mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm giá sinh phẩm xét nghiệm) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
31. (20/04/2022) Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND quy định về mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Hà Nam
32. (20/04/2022) Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND quy định về cơ chế hỗ trợ chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
33. (20/04/2022) Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐND về mức giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam
34. (20/04/2022) Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND quy định về mức phân bổ nguồn kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam
35. (20/04/2022) Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND quy định về cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất (từ các dự án có thu tiền sử dụng đất) cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn đầu tư các công trình, dự án trọng điểm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam
36. (18/04/2022) Công văn 1956/BYT-VPB1 năm 2022 các biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về giá các trang thiết bị, vật tư y tế như thuốc chữa Covid-19, kít xét nghiệm do Bộ Y tế ban hành
37. (15/04/2022) Công văn 3428/BTC-NSNN về dự toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành
38. (14/04/2022) Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2022 về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do tỉnh Cà Mau ban hành
39. (13/04/2022) Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
40. (13/04/2022) Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND quy định về thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2022-2025 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
41. (12/04/2022) Quyết định 655/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 do tỉnh Bình Phước ban hành
42. (12/04/2022) Quyết định 1117/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau năm 2022
43. (08/04/2022) Quyết định 1161/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu ngân sách tỉnh từ tiền sử dụng đất năm 2022 đối với các quỹ đất do tỉnh Bình Định quản lý
44. (04/04/2022) Quyết định 901/QĐ-UBND năm 2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng
45. (22/03/2022) Quyết định 895/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch diện tích được hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định
46. (21/03/2022) Công văn 932/BXD-QLN năm 2022 hướng dẫn nộp số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã được miễn, giảm khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở do Bộ Xây dựng ban hành
47. (15/03/2022) Quyết định 798/QĐ-UBND về Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 do thành phố Hải Phòng ban hành
Bảo hiểm
1. (30/05/2022) Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế áp dụng cho các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý
2. (24/05/2022) Công văn 1371/BHXH-TĐKT về phát động phong trào thi đua trong công tác thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2022 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (13/04/2022) Quyết định 977/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế tỉnh Quảng Nam
Công nghiệp
1. (03/06/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 18/2016/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục, thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
2. (01/06/2022) Công văn 3018/BCT-TKNL năm 2022 về báo cáo đánh giá tình hình thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Bộ Công thương ban hành
3. (30/05/2022) Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn Quy hoạch và điều chỉnh 04 cụm công nghiệp vào quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020
4. (15/04/2022) Quyết định 688/QĐ-UBND năm 2022 công bố chuẩn hóa Quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thấm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thương trên địa tỉnh Bình Phước
5. (08/04/2022) Quyết định 648/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện các đề án khuyến công địa phương năm 2022 do tỉnh Bình Phước ban hành
Y tế - dược
1. (09/06/2022) Thông báo 764/TB-BYT năm 2022 về kết luận của Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về việc kiểm điểm tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
2. (08/06/2022) Công văn 5693/BGTVT-ATGT năm 2022 chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (07/06/2022) Thông báo 168/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp của Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (03/06/2022) Kế hoạch 154/KH-UBND năm 2022 triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) do Thành phố Hà Nội ban hành
5. (02/06/2022) Công văn 4781/QLD-ĐK năm 2022 công bố danh mục thuốc theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định 29/2022/NĐ-CP do Cục Quản lý dược ban hành
6. (02/06/2022) Quyết định 15/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
7. (02/06/2022) Quyết định 379/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
8. (30/05/2022) Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế áp dụng cho các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý
9. (26/05/2022) Công văn 1784/TCT-TVQT thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2022. Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022 do Tổng cục Thuế ban hành
10. (13/05/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Cà Mau
11. (21/04/2022) Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2022 quy định về mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm giá sinh phẩm xét nghiệm) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12. (20/04/2022) Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND quy định về cơ chế hỗ trợ chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
13. (20/04/2022) Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐND về mức giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam
14. (18/04/2022) Công văn 1956/BYT-VPB1 năm 2022 các biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về giá các trang thiết bị, vật tư y tế như thuốc chữa Covid-19, kít xét nghiệm do Bộ Y tế ban hành
15. (13/04/2022) Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
16. (08/04/2022) Quyết định 432/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lai Châu
17. (08/04/2022) Quyết định 602/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
18. (04/04/2022) Quyết định 1082/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025 tại tỉnh Bình Định
19. (18/03/2022) Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh
20. (15/03/2022) Công văn 2451/BTC-NSNN năm 2022 về cơ chế hỗ trợ một phần kinh phí chi trả cho công tác phòng chống dịch cho các doanh nghiệp trong giai đoạn giãn cách do Bộ Tài chính ban hành
21. (15/03/2022) Công văn 1303/BCT-KH năm 2022 về liên kết tiêu thụ sản phẩm và kích cầu tiêu dùng trong nước, tình trạng hàng hóa, nông sản tiếp tục bị tắc nghẽn ở cửa khẩu Trung Quốc và tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng do Bộ Công thương ban hành
Thuế, phí, lệ phí
1. (08/06/2022) Thông báo 169/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển tại thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (08/06/2022) Công văn 2114/TCHQ-TXNK năm 2022 về chính sách thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (07/06/2022) Công văn 2101/TCHQ-TXNK năm 2022 vướng mắc hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (06/06/2022) Quyết định 1164/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre
5. (04/06/2022) Thông báo 163/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại buổi họp triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (03/06/2022) Quyết định 958/QĐ-BTC năm 2022 phê duyệt phương án kiểm tra thực hiện Nghị quyết 94/2019/QH14 và Thông tư 69/2020/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
7. (03/06/2022) Công văn 25539/CTHN-TTHT năm 2022 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động nhận viện trợ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (03/06/2022) Công văn 25542/CTHN-TTHT năm 2022 về thuế suất thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với việc xuất khẩu kim loại hiếm Metariod (thiên thạch) do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (03/06/2022) Công văn 25536/CTHN-TTHT năm 2022 hướng dẫn chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (03/06/2022) Công văn 25534/CTHN-TTHT năm 2022 về người nộp lệ phí môn bài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (02/06/2022) Công văn 5070/BTC-CST năm 2022 về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển do Bộ Tài chính ban hành
12. (01/06/2022) Công văn 25019/CTHN-TTHT năm 2022 về phân bổ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (27/05/2022) Công văn 1836/TCT-TTKT năm 2022 về tăng cường công tác quản lý thuế đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại do Tổng cục Thuế ban hành
14. (25/05/2022) Quyết định 1796/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022
15. (14/04/2022) Quyết định 673/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án “Triển khai Hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Phước”
16. (08/04/2022) Quyết định 1167/QĐ-UBND năm 2022 quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2021-2022 do tỉnh Bình Định ban hành
Ngân hàng, tiền tệ
1. (08/06/2022) Quyết định 689/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (01/06/2022) Quyết định 1853/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (30/05/2022) Quyết định 949/QĐ-NHNN năm 2022 về đính chính Thông tư số 28/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 40/2011/TT-NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Kế toán, kiểm toán
1. (14/04/2022) Quyết định 673/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án “Triển khai Hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Phước”
2. (25/03/2022) Quyết định 343/QĐ-KTNN năm 2022 kiểm toán chuyên đề quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (01/06/2022) Công văn 25019/CTHN-TTHT năm 2022 về phân bổ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (27/05/2022) Quyết định 1538/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2022 do thành phố Hải Phòng ban hành
3. (25/05/2022) Quyết định 1759/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án “Hoạt động của Vườn ươm doanh nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm Hà Nội giai đoạn 2021-2025”
4. (13/05/2022) Quyết định 14/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau
5. (12/04/2022) Quyết định 874/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Dương
6. (17/03/2022) Công văn 952/BGDĐT-GDĐH năm 2022 về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng cường triển khai các chương trình đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin; công nghệ số, marketing... do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (15/03/2022) Công văn 2451/BTC-NSNN năm 2022 về cơ chế hỗ trợ một phần kinh phí chi trả cho công tác phòng chống dịch cho các doanh nghiệp trong giai đoạn giãn cách do Bộ Tài chính ban hành
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (08/06/2022) Quyết định 721/QĐ-BGTVT năm 2022 phê duyệt danh mục Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 1 và số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (08/06/2022) Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 54/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
3. (07/06/2022) Thông báo 168/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp của Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (07/06/2022) Quyết định 1044/QĐ-BTTTT năm 2022 về Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 411/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành
5. (07/06/2022) Quyết định 687/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (06/06/2022) Thông báo 166/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc về Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (06/06/2022) Quyết định 52/QĐ-VKSTC phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án "Mua sắm ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022" do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
8. (06/06/2022) Thông báo 165/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc về nghiên cứu đầu tư các tuyến đường: Tuyến đường mới từ Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Nam Giang đến cảng biển Quảng Nam; Tuyến đường cao tốc kết nối Kon Tum với Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (02/06/2022) Công văn 5079/BTC-QLG năm 2022 về đẩy mạnh triển khai công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát do Bộ Tài chính ban hành
10. (31/05/2022) Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
11. (30/05/2022) Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn Quy hoạch và điều chỉnh 04 cụm công nghiệp vào quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020
12. (30/05/2022) Quyết định 1861/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 54/NQ-CP thực hiện Nghị quyết Quốc hội về cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
13. (25/05/2022) Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND quy định về các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
14. (25/05/2022) Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
15. (23/05/2022) Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý
16. (18/05/2022) Kế hoạch 259/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số do tỉnh Đắk Nông ban hành
17. (18/05/2022) Quyết định 940/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
18. (16/05/2022) Quyết định 837/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Sơn La ban hành
19. (27/04/2022) Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
20. (27/04/2022) Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
21. (26/04/2022) Công văn 4043/BGTVT-VP năm 2022 về đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công các dự án được Bộ Giao thông vận tải giao làm Chủ đầu tư
22. (13/04/2022) Quyết định 411/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
23. (01/04/2022) Công văn 3004/BTC-TCNH về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2022 của thành phố Hải Phòng do Bộ Tài chính ban hành
24. (15/03/2022) Công văn 1303/BCT-KH năm 2022 về liên kết tiêu thụ sản phẩm và kích cầu tiêu dùng trong nước, tình trạng hàng hóa, nông sản tiếp tục bị tắc nghẽn ở cửa khẩu Trung Quốc và tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng do Bộ Công thương ban hành
25. (15/03/2022) Công văn 1292/BCT-KH năm 2022 về hỗ trợ 100% kinh phí khi doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong nước, xúc tiến thương mại điện tử, Hội chợ triển lãm, quảng bá giới thiệu sản phẩm - hàng hóa do Bộ Công thương ban hành
Lao động
1. (09/06/2022) Quyết định 1557/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
2. (06/06/2022) Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
3. (06/06/2022) Quyết định 982/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn
4. (03/06/2022) Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
5. (15/04/2022) Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động do tỉnh Cà Mau ban hành
6. (14/04/2022) Quyết định 675/QĐ-UBND năm 2022 quy định về thẩm quyền phê duyệt danh sách bảng lương đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7. (25/03/2022) Quyết định 954/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
Chính sách xã hội
1. (08/06/2022) Quyết định 434/QĐ-BNV năm 2022 về công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
2. (06/06/2022) Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
3. (31/05/2022) Thông tư 10/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (18/05/2022) Quyết định 1410/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/ Cơ quan, đơn vị quản lý liệt sĩ trước khi hy sinh cấp tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Khánh Hòa
5. (27/04/2022) Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
6. (12/04/2022) Quyết định 1119/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Giáo dục, đào tạo
1. (07/06/2022) Công văn 1754/UBND-KGVX năm 2022 về tăng cường chỉ đạo công tác thi, tuyển sinh trên địa bàn Thành phố Hà Nội
2. (06/06/2022) Công văn 1846/SGDĐT-KHTC năm 2022 về báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (03/06/2022) Thông tư 30/2022/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (02/06/2022) Quyết định 379/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
5. (01/06/2022) Công văn 1046/TCGDNN-PCTT năm 2022 hướng dẫn linh hoạt quy mô tuyển sinh/năm do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
6. (01/06/2022) Công văn 2288/BGDĐT-GDCTHSSV về tăng cường hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp hè 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (31/05/2022) Quyết định 1114/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt 02 quy trình nội bộ ban hành mới trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre
8. (27/05/2022) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9. (20/05/2022) Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi tổ chức kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
10. (06/05/2022) Quyết định 996/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 và bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, năm học 2022-2023
11. (28/04/2022) Quyết định 801/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định
12. (20/04/2022) Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND quy định về mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Hà Nam
13. (12/04/2022) Quyết định 951/QĐ-UBND năm 2022 hướng dẫn triển khai đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập và Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
14. (04/04/2022) Quyết định 717/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ năm học 2022-2023
15. (25/03/2022) Quyết định 954/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
16. (14/03/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 2957/QĐ-UBND
Giao thông, vận tải
1. (09/06/2022) Công văn 5747/BGTVT-VT năm 2022 triển khai giải pháp tổ chức vận tải các lĩnh vực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm an toàn cho các phương tiện vận tải trong đợt cao điểm mùa du lịch và mùa mưa bão do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (08/06/2022) Quyết định 721/QĐ-BGTVT năm 2022 phê duyệt danh mục Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 1 và số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (07/06/2022) Công văn 3539/VPCP-CN năm 2022 về xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt thu hồi từ các dự án đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (07/06/2022) Công văn 3540/VPCP-CN năm 2022 về phương án nâng cao năng lực vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (07/06/2022) Công văn 5631/BGTVT-ATGT năm 2022 về đề nghị các địa phương và Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trong dịp cao điểm từ ngày 15/6-15/7/2022 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (06/06/2022) Thông báo 166/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc về Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (06/06/2022) Thông báo 165/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc về nghiên cứu đầu tư các tuyến đường: Tuyến đường mới từ Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Nam Giang đến cảng biển Quảng Nam; Tuyến đường cao tốc kết nối Kon Tum với Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (06/06/2022) Quyết định 1937/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh; mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
9. (04/06/2022) Thông báo 163/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại buổi họp triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (25/05/2022) Quyết định 1544/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
11. (23/05/2022) Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý
12. (12/05/2022) Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư về Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
13. (11/05/2022) Quyết định 17/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2012/QĐ-UBND quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sơn La
14. (20/04/2022) Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND quy định về mức phân bổ nguồn kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam
15. (08/04/2022) Quyết định 641/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
16. (04/04/2022) Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
17. (30/03/2022) Quyết định 554/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực đường bộ và lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (09/06/2022) Quyết định 30/2022/QĐ-UBND công bố Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2. (08/06/2022) Quyết định 1975/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chung đô thị Ngọc Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
3. (08/06/2022) Quyết định 1974/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035
4. (08/06/2022) Quyết định 1973/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040
5. (06/06/2022) Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
6. (06/06/2022) Thông báo 166/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc về Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (31/05/2022) Kế hoạch 151/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Chuyên đề: “Giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”
8. (26/05/2022) Quyết định 1810/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025
9. (25/05/2022) Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND quy định về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
10. (24/05/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
11. (16/05/2022) Quyết định 839/QĐ-UBND năm 2022 hủy bỏ Quyết định 2500/QĐ-UBND và Hồ sơ thiết kế mẫu kiến trúc Nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Sơn La kèm theo Quyết định
12. (27/04/2022) Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
13. (20/04/2022) Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam
14. (20/04/2022) Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hà Nam
15. (12/04/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-UBND về phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
16. (12/04/2022) Kế hoạch 34/KH-BCĐ năm 2022 về lập Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
17. (07/04/2022) Quyết định 934/QĐ-UBND năm 2022 về kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030” trong giai đoạn 2022-2025
18. (21/03/2022) Công văn 932/BXD-QLN năm 2022 hướng dẫn nộp số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã được miễn, giảm khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở do Bộ Xây dựng ban hành
Khoa học, công nghệ
1. (07/06/2022) Quyết định 1613/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
2. (31/05/2022) Quyết định 1109/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre
Bưu chính, viễn thông
1. (08/06/2022) Quyết định 1051/QĐ-BTTTT năm 2022 yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCs) (Phiên bản 1.0) do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (08/06/2022) Quyết định 1547/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
3. (07/06/2022) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Bưu chính do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (07/06/2022) Quyết định 1044/QĐ-BTTTT năm 2022 về Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 411/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành
5. (02/06/2022) Quyết định 1014/QĐ-BTTTT năm 2022 phê duyệt Đề án Bảo đảm an toàn thông tin cho đô thị thông minh giai đoạn 2022-2025 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
6. (31/05/2022) Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
7. (30/05/2022) Quyết định 1846/QĐ-UBND về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2022
8. (27/05/2022) Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2022 về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn trong cơ quan nhà nước thành phố Hải Phòng
9. (18/05/2022) Kế hoạch 259/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số do tỉnh Đắk Nông ban hành
10. (16/05/2022) Kế hoạch 952/KH-UBND năm 2022 triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Gia Lai
11. (11/05/2022) Quyết định 341/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Gia Lai
12. (06/05/2022) Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2022 về phát triển nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tỉnh Hà Giang
13. (04/05/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND về Quy chế vận hành, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính tỉnh Sơn La
14. (25/04/2022) Quyết định 760/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông
15. (08/04/2022) Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế quản lý, vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Cao Bằng
16. (06/04/2022) Quyết định 726/QĐ-UBND năm 2022 về mã định danh điện tử cấp 2 của các cơ quan thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
17. (17/03/2022) Công văn 952/BGDĐT-GDĐH năm 2022 về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng cường triển khai các chương trình đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin; công nghệ số, marketing... do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (07/06/2022) Quyết định 1044/QĐ-BTTTT năm 2022 về Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 411/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành
2. (07/06/2022) Quyết định 614/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
3. (03/06/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
4. (02/06/2022) Quyết định 17/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
5. (02/06/2022) Hướng dẫn 05/HD-HĐTĐKT về tổng kết phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" năm 2022 và giai đoạn 1992 - 2022; Tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2022
6. (26/05/2022) Công văn 1784/TCT-TVQT thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2022. Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022 do Tổng cục Thuế ban hành
7. (25/05/2022) Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND quy định về các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
8. (25/05/2022) Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
9. (24/05/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
10. (13/05/2022) Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án "Xây dựng Chương trình định vị và phát triển thương hiệu du lịch Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
11. (05/05/2022) Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2022 về phát triển thanh niên tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022-2030
12. (04/05/2022) Kế hoạch 859/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Quyết định 2013/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
13. (27/04/2022) Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
14. (21/04/2022) Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2022 về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2030
15. (05/04/2022) Quyết định 1052/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16. (22/03/2022) Quyết định 497/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn
17. (21/03/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai
Bổ trợ tư pháp
1. (03/06/2022) Quyết định 24/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 27/2020/QĐ-UBND
Hành chính tư pháp
1. (19/05/2022) Quyết định 593/QĐ-CTN năm 2022 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Na Uy do Chủ tịch nước ban hành
2. (19/05/2022) Quyết định 592/QĐ-CTN năm 2022 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Ma Cao (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
3. (19/05/2022) Quyết định 589/QĐ-CTN năm 2022 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 54 công dân hiện đang cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành
4. (19/05/2022) Quyết định 590/QĐ-CTN năm 2022 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
5. (19/05/2022) Quyết định 591/QĐ-CTN năm 2022 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Ngọc Hồng Ân do Chủ tịch nước ban hành
6. (12/05/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Khiếu nại, tố cáo
1. (09/06/2022) Quyết định 1114/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
2. (07/06/2022) Quyết định 1316/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý của ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
3. (01/06/2022) Quyết định 1657/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra thành phố; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã, thành phố Cần Thơ
4. (01/06/2022) Quyết định 1656/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra thành phố; Ủy ban nhân cấp huyện, cấp xã, thành phố Cần Thơ
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (09/06/2022) Quyết định 1557/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
2. (09/06/2022) Quyết định 1114/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
3. (09/06/2022) Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (08/06/2022) Quyết định 1547/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
5. (07/06/2022) Quyết định 1537/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
6. (07/06/2022) Quyết định 1316/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý của ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
7. (07/06/2022) Quyết định 1613/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
8. (07/06/2022) Quyết định 614/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
9. (07/06/2022) Quyết định 1319/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
10. (06/06/2022) Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
11. (06/06/2022) Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
12. (06/06/2022) Quyết định 1164/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre
13. (06/06/2022) Quyết định 982/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn
14. (03/06/2022) Quyết định 307/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
15. (01/06/2022) Quyết định 1657/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra thành phố; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã, thành phố Cần Thơ
16. (01/06/2022) Quyết định 1656/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra thành phố; Ủy ban nhân cấp huyện, cấp xã, thành phố Cần Thơ
17. (31/05/2022) Quyết định 1109/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre
18. (31/05/2022) Quyết định 1114/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt 02 quy trình nội bộ ban hành mới trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre
19. (31/05/2022) Quyết định 264/QĐ-UBND năm 2022 bãi bỏ các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
20. (27/05/2022) Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2022 về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn trong cơ quan nhà nước thành phố Hải Phòng
21. (26/05/2022) Quyết định 973/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực biển, Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
22. (25/05/2022) Quyết định 1544/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
23. (18/05/2022) Quyết định 940/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
24. (18/05/2022) Quyết định 1410/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/ Cơ quan, đơn vị quản lý liệt sĩ trước khi hy sinh cấp tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Khánh Hòa
25. (11/05/2022) Quyết định 341/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Gia Lai
26. (04/05/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND về Quy chế vận hành, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính tỉnh Sơn La
27. (29/04/2022) Quyết định 815/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã, thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
28. (28/04/2022) Quyết định 801/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định
29. (22/04/2022) Quyết định 549/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, danh mục thủ tục hành chính thay thế và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi
30. (15/04/2022) Quyết định 688/QĐ-UBND năm 2022 công bố chuẩn hóa Quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thấm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thương trên địa tỉnh Bình Phước
31. (13/04/2022) Quyết định 1194/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường năm 2022 do tỉnh Bình Định ban hành
32. (13/04/2022) Quyết định 411/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
33. (08/04/2022) Quyết định 432/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lai Châu
34. (08/04/2022) Quyết định 641/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
35. (08/04/2022) Quyết định 602/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
36. (06/04/2022) Quyết định 726/QĐ-UBND năm 2022 về mã định danh điện tử cấp 2 của các cơ quan thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
37. (05/04/2022) Quyết định 1052/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
38. (04/04/2022) Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
39. (30/03/2022) Quyết định 554/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực đường bộ và lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
40. (28/03/2022) Quyết định 903/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện; kết quả đánh giá phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của người đứng đầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Hải Phòng năm 2021
41. (22/03/2022) Quyết định 497/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn
42. (18/03/2022) Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh
Thống kê
1. (06/06/2022) Công văn 1846/SGDĐT-KHTC năm 2022 về báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Dân tộc
1. (15/04/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
1. (02/06/2022) Quyết định 1843/QĐ-UBND năm 2022 về Đề án “Đẩy mạnh vai trò của Hội phụ nữ các cấp trong xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh đến năm 2025” do thành phố Hà Nội ban hành
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (08/06/2022) Kế hoạch 81/KH-VKSTC về tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2022 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (27/05/2022) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (06/05/2022) Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Hà Giang ban hành
4. (14/03/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 2957/QĐ-UBND
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (10/06/2022) Quyết định 147/QĐ-TANDTC về Kế hoạch và thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 trong Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (08/06/2022) Quyết định 688/QĐ-TTg năm 2022 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (07/06/2022) Quyết định 1936/QĐ-UBND năm 2022 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội
4. (03/06/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
5. (03/06/2022) Quyết định 1904/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội
6. (02/06/2022) Quyết định 17/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
7. (02/06/2022) Quyết định 15/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
8. (01/06/2022) Quyết định 28/2022/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
9. (18/05/2022) Kế hoạch 259/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số do tỉnh Đắk Nông ban hành
10. (12/05/2022) Nghị quyết 510/NQ-UBTVQH15 năm 2022 về thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
11. (18/04/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau
12. (15/04/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
13. (14/04/2022) Quyết định 675/QĐ-UBND năm 2022 quy định về thẩm quyền phê duyệt danh sách bảng lương đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14. (13/04/2022) Quyết định 977/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế tỉnh Quảng Nam
15. (08/04/2022) Quyết định 943/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
16. (04/04/2022) Quyết định 901/QĐ-UBND năm 2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng
17. (01/04/2022) Công văn 2000/VPCP-TH năm 2022 về đánh giá việc thực hiện Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do Văn phòng Chính phủ ban hành
18. (21/03/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai
Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
1. (10/06/2022) Quyết định 147/QĐ-TANDTC về Kế hoạch và thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 trong Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (03/06/2022) Quyết định 1904/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội
3. (02/06/2022) Hướng dẫn 05/HD-HĐTĐKT về tổng kết phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" năm 2022 và giai đoạn 1992 - 2022; Tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2022
4. (24/05/2022) Công văn 1371/BHXH-TĐKT về phát động phong trào thi đua trong công tác thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2022 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
5. (19/04/2022) Quyết định 08/2022/QĐ-UBND quy định về thi đua, khen thưởng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2022-2026
6. (19/04/2022) Quyết định 07/2022/QĐ-UBND quy định về thi đua, khen thưởng trong Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2022-2026
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (07/06/2022) Quyết định 990/QĐ-BTC năm 2022 công bố tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ cụ thể cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (06/06/2022) Quyết định 52/QĐ-VKSTC phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án "Mua sắm ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022" do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
3. (31/05/2022) Công văn 5000/BTC-QLCS năm 2022 lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 45/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
4. (13/04/2022) Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi

Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin văn bản, mời bạn bấm vào đây.
Hoặc gửi email đến info@lawnet.vn

LawNet
  • 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
184 lượt xem
Focus
Notable documents of Vietnam in the previous week (from May 22 to May 28, 2023)

Promulgation of the Circular on amendments to regulations on issuance of certificates of land use rights; maximum interest rates of deposits in Vietnam ...

Vietnam to phase out low-efficiency equipment

This is a content of Decision No.

9 standards of fixed asset identification; requirements for facilities providing training and advanced training in ethnic minority languages; etc., are ...

  • Address: 19 Nguyen Gia Thieu, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
    Phone: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Parent company: THU VIEN PHAP LUAT Ltd.
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu - Tel. 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyen Van Troi, Ward 8, Phu Nhuan District, HCM City;