04 nội dung đáng chú ý về chính sách ưu đãi đầu tư từ ngày 01/01/2021

Luật Đầu tư 2020 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và thay thế Luật Đầu tư 2014 . Đáng chú ý, Luật Đầu tư 2020 đã quy định 04 điểm mới về chính sách ưu đãi đầu tư so với quy định trước đây.

ưu đãi đầu tư

04 nội dung đáng chú ý về chính sách ưu đãi đầu tư từ ngày 01/01/2021 (Ảnh minh họa)

1. Mở rộng thêm các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư 2020 đã mở rộng thêm 09 dự án ưu đãi đầu tư so với Luật Đầu tư 2014. Các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư được bổ sung bao gồm:

 • Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội;

 • Dự án đầu tư sử dụng lao động là người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;      

 • Dự án có chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

 • Cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, pháp luật về khoa học và công nghệ;

 • Doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

 • Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển;

 • Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa;

 • Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa;

 • Đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đồng thời, Luật Đầu tư 2020 bổ sung thêm tiêu chí có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng mỗi năm trong thời gian chậm nhất sau 03 năm kể từ năm có doanh thu hoặc sử dụng trên 3.000 lao động đối với dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên so với quy định hiện hành. Tuy nhiên, ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư (Lưu ý: Chính phủ sẽ ban hành, sửa đổi, bổ sung Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư khi Luật Đầu tư); dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên; dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên; dự án đầu tư sử dụng lao động là người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật sẽ không áp dụng đối với các dự án đầu tư sau đây:

- Dự án đầu tư khai thác khoáng sản;

- Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ dự án sản xuất ô tô, tàu bay, du thuyền;

- Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở.

2. Tăng thêm một hình thức ưu đãi đầu tư

Cụ thể, tại khoản 1 Điều 15 Luật Đầu tư 2020 đã tăng thêm 1 hình thức ưu đãi đầu tư đó là “khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế” so với Luật Đầu tư 2014. Do đó, từ ngày 01/01/2021, áp dụng 04 hình thức ưu đãi đầu tư bao gồm:

 • Ưu đãi thuế TNDN, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

 • Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

 • Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất;

 • Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

3. Bổ sung một số ngành, nghề ưu đãi đầu tư

Theo quy định tại Điều 16 Luật đầu tư 2020, bổ sung một số ngành, nghề ưu đãi đầu tư so với Luật Đầu tư 2014. Cụ thể các ngành, nghề ưu đãi đầu tư được bổ sung bao gồm:

 • Giáo dục đại học;

 • Sản xuất các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ;

 • Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;

 • Bảo quản thuốc, sản xuất trang thiết bị y tế;

 • Sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ tạo ra hoặc tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành.

Bên cạnh đó, căn cứ vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư Chính phủ sẽ ban hành, sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư và xác định ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư trong Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư khi Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực.

4. Áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt

Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Luật Đầu tư 2020, Chính phủ sẽ quyết định việc áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt nhằm khuyến khích phát triển một số dự án đầu tư có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, đối tượng áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt bao gồm:

 • Dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án thành lập mới đó) các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

 • Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

Như vậy, những đối tượng áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt trên sẽ được hưởng mức ưu đãi và thời hạn áp dụng ưu đãi đặc biệt theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật về đất đai. Đồng thời, cần lưu ý, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt này không áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

 • Dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 01/01/2021;

 • Dự án đầu tư khai thác khoáng sản;

 • Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ dự án sản xuất ô tô, tàu bay, du thuyền;

 • Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Ty Na

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
538 lượt xem
Liên quan Văn bản
 • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (028) 7302 2286
  E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;