Danh mục văn bản mới (từ ngày 18/3 - 21/3/2023)

LawNet trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 18/3 - 21/3/2023.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (17/03/2023) Nghị quyết 37/NQ-CP năm 2023 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” do Chính phủ ban hành
2. (16/03/2023) Quyết định 566/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (15/03/2023) Quyết định 567/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (10/03/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Định
5. (03/03/2023) Quyết định 476/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
6. (28/02/2023) Quyết định 89/QĐ-UBND năm 2023 về đính chính nội dung tại phần căn cứ pháp lý Quyết định 73/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế kèm theo Quyết định 97/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
7. (23/02/2023) Quyết định 286/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
8. (23/02/2023) Quyết định 285/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Cà Mau
9. (23/02/2023) Quyết định 287/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
10. (15/02/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích đất để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
11. (10/02/2023) Quyết định 55/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do tỉnh Ninh Thuận ban hành
Tài nguyên
1. (17/03/2023) Quyết định 115/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2. (17/03/2023) Quyết định 754/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị thay thế, bãi bỏ thuộc các lĩnh vực: Bảo vệ thực vật, Thú y, Lâm nghiệp, Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
3. (17/03/2023) Quyết định 530/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt, công bố số liệu hiện trạng rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4. (14/03/2023) Quyết định 478/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
5. (13/03/2023) Quyết định 524/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
6. (27/02/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7. (17/02/2023) Quyết định 429/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
8. (17/02/2023) Quyết định 430/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện trong lĩnh vực: Lâm nghiệp, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
9. (10/02/2023) Quyết định 55/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do tỉnh Ninh Thuận ban hành
10. (09/02/2023) Kế hoạch 410/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
11. (08/02/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
12. (29/12/2022) Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2022 hợp nhất Luật Thuế tài nguyên do Văn phòng Quốc hội ban hành
Môi trường
1. (13/03/2023) Quyết định 723/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030
2. (02/03/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND về Bảng đơn giá vận hành trạm quan trắc môi trường tự động, cố định trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
3. (23/02/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 01/2022/QĐ-UBND Quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu về phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. (20/02/2023) Kế hoạch 88/KH-UBND năm 2023 thực hiện chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
5. (10/02/2023) Quyết định 55/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do tỉnh Ninh Thuận ban hành
Nông nghiệp, nông thôn
1. (18/03/2023) Công văn 1761/VPCP-CN năm 2023 về đầu tư xây dựng Trạm kiểm dịch động thực vật tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (17/03/2023) Quyết định 754/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị thay thế, bãi bỏ thuộc các lĩnh vực: Bảo vệ thực vật, Thú y, Lâm nghiệp, Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
3. (17/03/2023) Kế hoạch 592/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
4. (17/03/2023) Quyết định 530/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt, công bố số liệu hiện trạng rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5. (16/03/2023) Quyết định 267/QĐ-UBND năm 2023 về định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho các hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
6. (16/03/2023) Quyết định 95/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang năm 2023
7. (16/03/2023) Quyết định 508/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
8. (16/03/2023) Quyết định 507/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
9. (16/03/2023) Quyết định 486/QĐ-UBND năm 2023 về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025
10. (15/03/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Nam
11. (14/03/2023) Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
12. (14/03/2023) Công văn 661/UBND-KGVX năm 2023 về tăng cường phòng, chống cúm gia cầm lây sang người do thành phố Hà Nội ban hành
13. (14/03/2023) Quyết định 739/QĐ-UBND năm 2023 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
14. (13/03/2023) Quyết định 522/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
15. (13/03/2023) Quyết định 523/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
16. (13/03/2023) Quyết định 524/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
17. (13/03/2023) Quyết định 459/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên
18. (10/03/2023) Quyết định 716/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
19. (10/03/2023) Quyết định 381/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
20. (09/03/2023) Quyết định 449/QÐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính thay thế và 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
21. (03/03/2023) Quyết định 353/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
22. (01/03/2023) Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2023 về kiểm tra, giám sát, đánh giá về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
23. (24/02/2023) Kế hoạch 1596/KH-UBND năm 2023 về tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ các cấp, người dân và cộng đồng tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
24. (23/02/2023) Quyết định 514/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
25. (17/02/2023) Quyết định 430/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện trong lĩnh vực: Lâm nghiệp, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
26. (10/02/2023) Quyết định 877/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An
27. (09/02/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND bổ sung khoản 3 Điều 2 của Quyết định 51/2019/QĐ-UBND quy định hỗ trợ chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ chấp hành di dời đến địa điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
28. (09/02/2023) Kế hoạch 410/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
29. (08/02/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
Tôn giáo, tín ngưỡng
1. (06/03/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND quy định về hoạt động táng trong khuôn viên các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Trật tự an toàn xã hội
1. (20/03/2023) Kế hoạch 170/KH-UBND thực hiện phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023
2. (20/03/2023) Quyết định 356/QĐ-UBND năm 2023 về Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận
3. (17/03/2023) Kế hoạch 1522/KH-UBND thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
4. (16/03/2023) Kế hoạch 360/KH-BYT thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người năm 2023 do Bộ Y tế ban hành
5. (08/03/2023) Quyết định 388/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
6. (04/03/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
7. (28/02/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu khi công dân đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
8. (10/02/2023) Quyết định 875/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục, nội dung thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp do tỉnh Long An ban hành
9. (09/02/2023) Kế hoạch 875/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới do tỉnh Lâm Đồng ban hành
10. (29/12/2022) Văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH năm 2022 hợp nhất Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Văn phòng Quốc hội ban hành
An ninh quốc gia
1. (17/03/2023) Chỉ thị 4/CT-UBND năm 2023 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
2. (15/03/2023) Kế hoạch 1875/KH-UBND năm 2023 xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
3. (20/02/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. (29/12/2022) Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH năm 2022 hợp nhất Luật Phòng, chống khủng bố do Văn phòng Quốc hội ban hành
Quốc phòng
1. (07/03/2023) Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới do tỉnh Bắc Ninh ban hành
2. (03/03/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 12/2011/QĐ-UBND về quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (28/02/2023) Chương trình 113/CTr-UBND về hoạt động đối ngoại tỉnh Nghệ An năm 2023
2. (22/02/2023) Thông báo 05/2023/TB-LPQT hiệu lực của Công hàm về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trao đổi giữa Việt Nam và Bru-nây Đa-rút-xa-lam
3. (01/02/2023) Thông báo 04/2023/TB-LPQT hiệu lực của Thông cáo chung về thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tri-ni-đát và Tô-ba-gô
4. (11/01/2023) Thông báo 02/2023/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư về hợp tác đào tạo giữa Việt Nam - Lào giai đoạn 2022-2027
Tài chính
1. (18/03/2023) Thông báo 81/TB-VPCP năm 2023 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre
2. (17/03/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
3. (17/03/2023) Quyết định 895/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 tỉnh Thanh Hóa
4. (16/03/2023) Quyết định 570/QĐ-UBND năm 2023 quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
5. (16/03/2023) Quyết định 267/QĐ-UBND năm 2023 về định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho các hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
6. (16/03/2023) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2023 về đẩy nhanh công tác quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
7. (15/03/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Nam
8. (13/03/2023) Kế hoạch 63/KH-UBND về đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa tỉnh Cà Mau năm 2023
9. (09/03/2023) Công văn 576/HQTPHCM-TXNK năm 2023 về thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
10. (07/03/2023) Quyết định 356/QĐ-UBND năm 2023 công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 12 tháng năm 2022, tỉnh Bình Phước
11. (06/03/2023) Công văn 938/TCHQ-TXNK năm 2023 về chính sách thuế đối với hàng tạm xuất tái nhập cho thuê do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (04/03/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
13. (02/03/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND về Bảng đơn giá vận hành trạm quan trắc môi trường tự động, cố định trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
14. (27/02/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Phước
15. (22/02/2023) Công văn 497/TCT-DNNCN năm 2023 thực hiện nghĩa vụ tài chính trên môi trường điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
16. (15/02/2023) Quyết định 228/QĐ-UBND năm 2023 Quy chế phối hợp công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
17. (09/02/2023) Quyết định 398/QĐ-UBND năm 2023 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
18. (12/01/2023) Công văn 101/TCT-KK năm 2023 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
19. (10/01/2023) Chương trình hành động 915/CTr-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
Bảo hiểm
1. (13/03/2023) Thông báo 941/TB-BHXH năm 2023 về ban hành, điều chỉnh Quy trình và Phiếu giao nhận theo cơ chế một cửa (mã Quy trình và Phiếu giao nhận: 214, 217) của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Công nghiệp
1. (20/03/2023) Quyết định 542/QĐ-UBND năm 2023 về Quy trình một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2. (13/03/2023) Quyết định 521/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (13/03/2023) Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hóa chất; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên
Y tế - dược
1. (20/03/2023) Quyết định 1465/QĐ-BYT năm 2023 sửa đổi Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 131/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (20/03/2023) Quyết định 264/QĐ-TTg năm 2023 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (18/03/2023) Công văn 163/TTg-KGVX năm 2023 thực hiện Nghị quyết 80/2023/QH15 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (18/03/2023) Công văn 1761/VPCP-CN năm 2023 về đầu tư xây dựng Trạm kiểm dịch động thực vật tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (17/03/2023) Công văn 1453/BYT-DP năm 2023 về chủ động, tích cực phòng, chống sốt xuất huyết do Bộ Y tế ban hành
6. (17/03/2023) Công văn 1452/BYT-DP năm 2023 về tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Mác-bớc do Bộ Y tế ban hành
7. (17/03/2023) Quyết định 1418/QĐ-BYT năm 2023 về Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết 80/2023/QH15 về tiếp tục thực hiện chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
8. (15/03/2023) Kế hoạch 36/KH-UBND về phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023
9. (14/03/2023) Công văn 661/UBND-KGVX năm 2023 về tăng cường phòng, chống cúm gia cầm lây sang người do thành phố Hà Nội ban hành
10. (10/03/2023) Quyết định 382/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế và Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
11. (09/03/2023) Công văn 2238/QLD-ĐK năm 2023 quy định về dữ liệu lâm sàng trong hồ sơ đăng ký thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
12. (06/03/2023) Quyết định 97/QĐ-UBND năm 2023 về đính chính khoản 3.2 và khoản 4 Điều 1 Quyết định 31/2022/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế và máy móc, thiết bị y tế tại mỗi trạm y tế tuyến xã thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
13. (22/02/2023) Quyết định 208/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
14. (07/02/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
15. (07/02/2023) Quyết định 812/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục, nội dung thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Long An
Thuế, phí, lệ phí
1. (20/03/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An
2. (20/03/2023) Quyết định 406/QĐ-BTC năm 2023 phê duyệt Kế hoạch tổng thể điều chỉnh của Dự án "Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế" do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (20/03/2023) Quyết định 407/QĐ-BTC phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2023 của Dự án "Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế" do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (17/03/2023) Quyết định 391/QĐ-BTC năm 2023 về thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp lớn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (17/03/2023) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2023 thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 do thành phố Cần Thơ ban hành
6. (16/03/2023) Công văn 11972/CTHN-TTHT năm 2023 về giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (09/03/2023) Công văn 576/HQTPHCM-TXNK năm 2023 về thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (06/03/2023) Công văn 938/TCHQ-TXNK năm 2023 về chính sách thuế đối với hàng tạm xuất tái nhập cho thuê do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (04/03/2023) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2023 thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
10. (27/02/2023) Công văn 567/TCT-KK năm 2023 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
11. (22/02/2023) Công văn 497/TCT-DNNCN năm 2023 thực hiện nghĩa vụ tài chính trên môi trường điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
12. (16/02/2023) Công văn 447/TCT-DNL năm 2023 về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
13. (31/01/2023) Công văn 244/TCT-KK năm 2023 về kê khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với hãng vận tải nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
14. (12/01/2023) Công văn 101/TCT-KK năm 2023 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
15. (06/01/2023) Công văn 32/TCT-KK năm 2023 về đăng ký mã số thuế để kê khai thuế chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành
16. (29/12/2022) Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2022 hợp nhất Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành
17. (29/12/2022) Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2022 hợp nhất Luật Thuế tài nguyên do Văn phòng Quốc hội ban hành
Ngân hàng, tiền tệ
1. (21/02/2023) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (14/02/2023) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (13/02/2023) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
4. (13/02/2023) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
5. (29/12/2022) Văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH năm 2022 hợp nhất Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Văn phòng Quốc hội ban hành
Kế toán, kiểm toán
1. (04/03/2023) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2023 thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (17/03/2023) Công văn 1742/VPCP-QHQT năm 2023 về tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (17/03/2023) Thông tư 16/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư 36/2021/TT-BTC hướng dẫn nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP; 32/2018/NĐ-CP; 121/2020/NĐ-CP và 140/2020/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (17/03/2023) Quyết định 391/QĐ-BTC năm 2023 về thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp lớn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (15/03/2023) Kế hoạch 1875/KH-UBND năm 2023 xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
5. (15/03/2023) Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2023 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2023-2025
6. (01/03/2023) Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án "Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Nghệ An
7. (16/02/2023) Công văn 447/TCT-DNL năm 2023 về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
8. (31/01/2023) Công văn 244/TCT-KK năm 2023 về kê khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với hãng vận tải nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
9. (29/12/2022) Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2022 hợp nhất Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (20/03/2023) Quyết định 542/QĐ-UBND năm 2023 về Quy trình một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2. (18/03/2023) Công văn 1760/VPCP-CN năm 2023 về tăng tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (18/03/2023) Thông báo 81/TB-VPCP năm 2023 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre
4. (17/03/2023) Công văn 1753/VPCP-CN năm 2023 về thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đường liên kết vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay - Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (17/03/2023) Quyết định 255/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (17/03/2023) Thông báo 79/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại buổi làm việc về bảo đảm nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải khu vực Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (17/03/2023) Thông tư 16/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư 36/2021/TT-BTC hướng dẫn nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP; 32/2018/NĐ-CP; 121/2020/NĐ-CP và 140/2020/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
8. (17/03/2023) Công văn 2600/BGTVT-VT năm 2023 thực hiện thông báo kết luận của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Bộ Giao thông vận tải ban hành
9. (16/03/2023) Thông báo 78/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc khảo sát và làm việc về các dự án giao thông trọng điểm: đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh và đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (16/03/2023) Quyết định 527/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Nam Định
11. (16/03/2023) Quyết định 508/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
12. (16/03/2023) Quyết định 507/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
13. (14/03/2023) Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
14. (13/03/2023) Quyết định 521/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
15. (13/03/2023) Quyết định 522/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
16. (13/03/2023) Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hóa chất; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên
17. (13/03/2023) Quyết định 459/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên
18. (10/03/2023) Quyết định 716/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
19. (10/03/2023) Quyết định 381/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
20. (09/03/2023) Quyết định 381/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn
21. (06/03/2023) Kế hoạch 55/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Cà Mau năm 2023
22. (03/03/2023) Quyết định 353/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
23. (28/02/2023) Quyết định 89/QĐ-UBND năm 2023 về đính chính nội dung tại phần căn cứ pháp lý Quyết định 73/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế kèm theo Quyết định 97/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
24. (22/02/2023) Quyết định 510/QÐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 52-KH/TU thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định
25. (14/02/2023) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
26. (13/02/2023) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
27. (09/02/2023) Quyết định 398/QĐ-UBND năm 2023 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
28. (10/01/2023) Chương trình hành động 915/CTr-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
Lao động
1. (16/03/2023) Quyết định 292/QĐ-LĐTBXH năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
2. (16/03/2023) Công văn 211/LĐLĐ-CSPL năm 2023 thực hiện rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu do Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (13/03/2023) Quy chế phối hợp 869/QCPH-UBND-LĐLĐ năm 2023 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023-2026
4. (13/03/2023) Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2023 thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
5. (03/03/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
6. (03/03/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 12/2011/QĐ-UBND về quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
7. (01/03/2023) Công văn 4304/SLĐTBXH-LĐ 2023 về rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (28/02/2023) Kế hoạch 681/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội do tỉnh Ninh Thuận ban hành
9. (17/02/2023) Quyết định 195/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tạm thời của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận
Chính sách xã hội
1. (17/03/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
2. (17/03/2023) Kế hoạch 1522/KH-UBND thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
3. (16/03/2023) Quyết định 292/QĐ-LĐTBXH năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
4. (09/03/2023) Kế hoạch 40/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023
Giáo dục, đào tạo
1. (20/03/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An
2. (17/03/2023) Quyết định 882/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Phương án tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
3. (16/03/2023) Thông báo 78/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc khảo sát và làm việc về các dự án giao thông trọng điểm: đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh và đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (16/03/2023) Quyết định 526/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023-2024 do tỉnh Nam Định ban hành
5. (15/03/2023) Kế hoạch 1875/KH-UBND năm 2023 xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
6. (14/03/2023) Quyết định 23/2023/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Đà Lạt do tỉnh Lâm Đồng ban hành
7. (13/03/2023) Quyết định 711/QĐ-BGDĐT năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
8. (13/03/2023) Kế hoạch 864/KH-UBND năm 2023 về triển khai Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
9. (06/03/2023) Quyết định 18/2023/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quyết định 41/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 84/2013/QĐ-UBND quy định việc dạy và học tiếng Chăm trong các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
10. (07/02/2023) Công văn 423/BGDĐT-GDMN năm 2023 về phối hợp chỉ đạo công tác nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
11. (11/01/2023) Thông báo 02/2023/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư về hợp tác đào tạo giữa Việt Nam - Lào giai đoạn 2022-2027
Giao thông, vận tải
1. (18/03/2023) Công văn 1761/VPCP-CN năm 2023 về đầu tư xây dựng Trạm kiểm dịch động thực vật tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (18/03/2023) Công văn 1760/VPCP-CN năm 2023 về tăng tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (17/03/2023) Công văn 1753/VPCP-CN năm 2023 về thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đường liên kết vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay - Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (17/03/2023) Quyết định 255/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (17/03/2023) Thông báo 79/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại buổi làm việc về bảo đảm nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải khu vực Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (14/03/2023) Quyết định 19/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước
7. (13/03/2023) Quyết định 729/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt xếp loại đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định
8. (01/03/2023) Quyết định 244/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận
9. (31/01/2023) Công văn 244/TCT-KK năm 2023 về kê khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với hãng vận tải nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (20/03/2023) Quyết định 356/QĐ-UBND năm 2023 về Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận
2. (17/03/2023) Quyết định 258/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (17/03/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-TTg quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (17/03/2023) Kế hoạch 592/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
5. (17/03/2023) Quyết định 167/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
6. (16/03/2023) Quyết định 524/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của tỉnh Lâm Đồng
7. (16/03/2023) Quyết định 486/QĐ-UBND năm 2023 về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025
8. (15/03/2023) Quyết định 326/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình Sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận
9. (15/03/2023) Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
10. (15/03/2023) Quyết định 552/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế
11. (11/03/2023) Quyết định 309/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
12. (10/03/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Định
13. (08/03/2023) Quyết định 388/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
14. (07/03/2023) Quyết định 357/QĐ-UBND năm 2023 quy định cơ cấu tổ chức, biên chế của Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Phước trực thuộc Sở Xây dựng
15. (02/03/2023) Quyết định 92/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
16. (01/03/2023) Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2023 về kiểm tra, giám sát, đánh giá về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
17. (01/03/2023) Quyết định 244/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận
18. (28/02/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu khi công dân đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
19. (28/02/2023) Quyết định 89/QĐ-UBND năm 2023 về đính chính nội dung tại phần căn cứ pháp lý Quyết định 73/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế kèm theo Quyết định 97/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
20. (24/02/2023) Kế hoạch 1596/KH-UBND năm 2023 về tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ các cấp, người dân và cộng đồng tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
21. (09/02/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND bổ sung khoản 3 Điều 2 của Quyết định 51/2019/QĐ-UBND quy định hỗ trợ chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ chấp hành di dời đến địa điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Khoa học, công nghệ
1. (17/03/2023) Quyết định 562/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được thay thế trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
2. (17/03/2023) Quyết định 561/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được thay thế trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
Bưu chính, viễn thông
1. (19/03/2023) Quyết định 261/QĐ-TTg năm 2023 về công nhận Khu phức hợp văn phòng FPT là Khu công nghệ thông tin tập trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (17/03/2023) Quyết định 531/QĐ-UBND năm 2023 về mô hình mạng nội bộ, kết nối mạng diện rộng của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3. (17/03/2023) Công văn 1811/SYT-CNTT năm 2023 về trang bị chữ ký số do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (16/03/2023) Quyết định 930/QĐ-BNN-VP Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thuộc Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06/CP) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023
5. (10/03/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Định
6. (06/03/2023) Kế hoạch 55/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Cà Mau năm 2023
7. (03/03/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND về tiêu chí, cách phân bổ máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
8. (28/02/2023) Chương trình 113/CTr-UBND về hoạt động đối ngoại tỉnh Nghệ An năm 2023
9. (28/02/2023) Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2023 về triển khai Chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm "Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau"
10. (22/02/2023) Công văn 497/TCT-DNNCN năm 2023 thực hiện nghĩa vụ tài chính trên môi trường điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
Thông tin báo chí, xuất bản
1. (21/03/2023) Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2023 về tăng cường công tác truyền thông chính sách do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (14/03/2023) Quyết định 473/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên
3. (10/03/2023) Quyết định 150/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (18/03/2023) Thông báo 81/TB-VPCP năm 2023 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre
2. (17/03/2023) Quyết định 537/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Điện ảnh, lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
3. (16/03/2023) Kế hoạch 941/KH-UBND về triển khai công tác “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
4. (14/03/2023) Quyết định 740/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
5. (14/03/2023) Quyết định 18/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước
6. (10/03/2023) Quyết định 19/2023/QĐ-UBND sửa đổi Điểm e Khoản 3 Điều 3 Quyết định 83/2021/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
7. (07/03/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND về Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
8. (22/02/2023) Quyết định 493/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Điện ảnh và Thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
9. (10/01/2023) Chương trình hành động 915/CTr-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
Dân sự
1. (22/02/2023) Kế hoạch 1219/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị định 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2. (29/12/2022) Văn bản hợp nhất 24/VBHN-VPQH năm 2022 hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành
Bổ trợ tư pháp
1. (16/03/2023) Quyết định 348/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
2. (13/03/2023) Quyết định 446/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
3. (03/02/2023) Văn bản hợp nhất 302/VBHN-BTP năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
4. (03/02/2023) Văn bản hợp nhất 301/VBHN-BTP năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Hành chính tư pháp
1. (17/03/2023) Quyết định 486/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
2. (16/03/2023) Quyết định 528/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
3. (22/02/2023) Quyết định 149/QĐ-CTN năm 2023 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Vũ Thị Hồng Loan do Chủ tịch nước ban hành
4. (21/02/2023) Quyết định 144/QĐ-CTN năm 2023 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 22 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
5. (21/02/2023) Quyết định 145/QĐ-CTN năm 2023 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Áo do Chủ tịch nước ban hành
6. (21/02/2023) Quyết định 147/QĐ-CTN năm 2023 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Huang, Rih-Sheng do Chủ tịch nước ban hành
7. (10/02/2023) Quyết định 875/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục, nội dung thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp do tỉnh Long An ban hành
Khiếu nại, tố cáo
1. (17/03/2023) Quyết định 168/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã do tỉnh Gia Lai ban hành
2. (17/03/2023) Quyết định 170/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Gia Lai ban hành
3. (17/03/2023) Quyết định 169/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh Gia Lai
4. (15/03/2023) Quyết định 480/QĐ-UBND năm 2023 thực hiện thí điểm giao cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh do tỉnh Cà Mau ban hành
Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp
1. (29/12/2022) Văn bản hợp nhất 24/VBHN-VPQH năm 2022 hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (20/03/2023) Quyết định 542/QĐ-UBND năm 2023 về Quy trình một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2. (20/03/2023) Quyết định 997/QĐ-BNN-TCCB về Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3. (20/03/2023) Quyết định 356/QĐ-UBND năm 2023 về Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận
4. (20/03/2023) Quyết định 264/QĐ-TTg năm 2023 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (17/03/2023) Quyết định 115/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6. (17/03/2023) Nghị quyết 37/NQ-CP năm 2023 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” do Chính phủ ban hành
7. (17/03/2023) Quyết định 486/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
8. (17/03/2023) Quyết định 562/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được thay thế trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
9. (17/03/2023) Quyết định 561/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được thay thế trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
10. (17/03/2023) Quyết định 754/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị thay thế, bãi bỏ thuộc các lĩnh vực: Bảo vệ thực vật, Thú y, Lâm nghiệp, Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
11. (17/03/2023) Quyết định 537/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Điện ảnh, lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
12. (17/03/2023) Quyết định 167/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
13. (17/03/2023) Quyết định 168/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã do tỉnh Gia Lai ban hành
14. (17/03/2023) Quyết định 170/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Gia Lai ban hành
15. (17/03/2023) Quyết định 169/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh Gia Lai
16. (16/03/2023) Kế hoạch 99/KH-UBND thực hiện Chương trình cải cách tư pháp năm 2023 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
17. (16/03/2023) Quyết định 348/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
18. (16/03/2023) Quyết định 292/QĐ-LĐTBXH năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
19. (16/03/2023) Quyết định 524/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của tỉnh Lâm Đồng
20. (16/03/2023) Quyết định 528/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
21. (16/03/2023) Quyết định 527/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Nam Định
22. (16/03/2023) Quyết định 508/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
23. (16/03/2023) Quyết định 506/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre
24. (16/03/2023) Quyết định 507/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
25. (16/03/2023) Quyết định 343/QĐ-BTP Kế hoạch công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
26. (15/03/2023) Quyết định 480/QĐ-UBND năm 2023 thực hiện thí điểm giao cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh do tỉnh Cà Mau ban hành
27. (15/03/2023) Quyết định 326/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình Sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận
28. (15/03/2023) Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
29. (15/03/2023) Quyết định 552/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế
30. (14/03/2023) Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
31. (14/03/2023) Quyết định 473/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên
32. (14/03/2023) Quyết định 740/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
33. (14/03/2023) Quyết định 739/QĐ-UBND năm 2023 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
34. (14/03/2023) Quyết định 478/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
35. (13/03/2023) Quyết định 521/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
36. (13/03/2023) Quyết định 522/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
37. (13/03/2023) Quyết định 523/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
38. (13/03/2023) Quyết định 524/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
39. (13/03/2023) Quyết định 446/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
40. (13/03/2023) Thông báo 941/TB-BHXH năm 2023 về ban hành, điều chỉnh Quy trình và Phiếu giao nhận theo cơ chế một cửa (mã Quy trình và Phiếu giao nhận: 214, 217) của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
41. (13/03/2023) Quyết định 711/QĐ-BGDĐT năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
42. (13/03/2023) Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hóa chất; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên
43. (13/03/2023) Quyết định 459/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên
44. (11/03/2023) Quyết định 309/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
45. (10/03/2023) Quyết định 716/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
46. (10/03/2023) Quyết định 150/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
47. (10/03/2023) Quyết định 382/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế và Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
48. (10/03/2023) Quyết định 381/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
49. (09/03/2023) Quyết định 449/QÐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính thay thế và 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
50. (09/03/2023) Quyết định 381/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn
51. (09/03/2023) Quyết định 707/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2023
52. (08/03/2023) Quyết định 388/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
53. (06/03/2023) Kế hoạch 75/KH-UBND thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
54. (03/03/2023) Quyết định 353/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
55. (01/03/2023) Quyết định 244/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận
56. (28/02/2023) Quyết định 142/QĐ-BGTVT năm 2023 về Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải kỳ 2019-2023
57. (28/02/2023) Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2023 về triển khai Chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm "Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau"
58. (23/02/2023) Quyết định 514/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
59. (22/02/2023) Quyết định 208/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
60. (22/02/2023) Quyết định 493/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Điện ảnh và Thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
61. (17/02/2023) Quyết định 429/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
62. (17/02/2023) Quyết định 430/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện trong lĩnh vực: Lâm nghiệp, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
63. (10/02/2023) Quyết định 875/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục, nội dung thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp do tỉnh Long An ban hành
64. (10/02/2023) Quyết định 877/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An
65. (09/02/2023) Quyết định 398/QĐ-UBND năm 2023 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
66. (07/02/2023) Quyết định 812/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục, nội dung thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Long An
Dân tộc
1. (09/03/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước
2. (16/02/2023) Kế hoạch 521/KH-UBND năm 2023 triển khai Quyết định 1657/QĐ-TTg về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
1. (16/03/2023) Công văn 912/LĐTBXH-BĐG về hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2023 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (07/02/2023) Công văn 423/BGDĐT-GDMN năm 2023 về phối hợp chỉ đạo công tác nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (17/03/2023) Dự thảo Nghị định về Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ
2. (14/03/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (10/03/2023) Quyết định 382/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế và Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
4. (03/03/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
5. (27/02/2023) Quyết định 130/QĐ-BGTVT về Kế hoạch điều động cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Giao thông vận tải đợt 1 năm 2023
6. (24/02/2023) Kế hoạch 1596/KH-UBND năm 2023 về tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ các cấp, người dân và cộng đồng tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
7. (02/02/2023) Quyết định 299/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố giai đoạn 2023-2025 do tỉnh Bình Định ban hành
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (20/03/2023) Nghị quyết 38/NQ-CP năm 2023 về Đề nghị xây dựng Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành
2. (17/03/2023) Quyết định 531/QĐ-UBND năm 2023 về mô hình mạng nội bộ, kết nối mạng diện rộng của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3. (14/03/2023) Quyết định 23/2023/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Đà Lạt do tỉnh Lâm Đồng ban hành
4. (14/03/2023) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2023 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ do tỉnh Cà Mau ban hành
5. (14/03/2023) Quyết định 18/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước
6. (14/03/2023) Quyết định 19/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước
7. (10/03/2023) Quyết định 19/2023/QĐ-UBND sửa đổi Điểm e Khoản 3 Điều 3 Quyết định 83/2021/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
8. (09/03/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước
9. (08/03/2023) Kế hoạch 470/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
10. (07/03/2023) Quyết định 357/QĐ-UBND năm 2023 quy định cơ cấu tổ chức, biên chế của Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Phước trực thuộc Sở Xây dựng
11. (07/03/2023) Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới do tỉnh Bắc Ninh ban hành
12. (28/02/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước
13. (28/02/2023) Quyết định 167/QĐ-TTg năm 2023 bổ sung, kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số do Thủ tướng Chính phủ ban hành
14. (08/02/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
15. (07/02/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
16. (06/02/2023) Quyết định 49/QĐ-TTg năm 2023 về công nhận xã An toàn khu tại tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
17. (29/12/2022) Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2022 hợp nhất Nghị Quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính do Văn phòng Quốc hội ban hành
Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
1. (22/02/2023) Quyết định 493/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Điện ảnh và Thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
285 lượt xem
Tiêu điểm
Quy định về ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài

Cho tôi hỏi quy định về ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài thế nào? - Duy Minh (Long An)

Điều kiện cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

Nguyên tắc và điều kiện cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được quy định ra sao? - Khiết Lâm (Long An)

Điều kiện miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

Xin cho hỏi để miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước cần có những điều kiện gì? - Thuận Khánh (Kiên Giang)

  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;