Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Bộ NN&PTNT

Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Bộ NN&PTNT
Trần Thanh Rin

Tôi muốn biết Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Bộ NN&PTNT có những nhiệm vụ trọng tâm nào? – Quang Thiện (Ninh Thuận)

Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Bộ NN&PTNT

Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Bộ NN&PTNT (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

Ngày 05/02/2024, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 514/QĐ-BNN-VP Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Bộ NN&PTNT

Theo đó, để rhực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và Quyết định 104/QĐ-TTg năm 2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 với các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

(1) Cắt giảm, đơn giản hoá các quy định kinh doanh

- Rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá TTHC “Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y - Mã số TTHC: 1.001686”

- Rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá TTHC “Cấy giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y - Mã số TTHC: 1.002409”

- Rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá TTHC “Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Mã số TTHC: 1.004363”

- Rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá TTHC “Cấy giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón - Mã số TTHC: 1.007931”

- Tổng hợp báo cáo Văn phòng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hoá các QĐKD tại số thứ tự I.1, I.2, I.3, I.4 của mục II (Nhiệm vụ trọng tâm)

(2) Rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá các quy định, tthc liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp

- Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá các quy định, TTHC liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp gửi Văn phòng Bộ tổng hợp

- Tổng hợp, đề xuất phương án đơn giản hoá TTHC liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp gửi Văn phòng Chính phủ (nếu có)

- Thực thi phương án đơn giản hoá TTHC liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp (nếu có)

(3) cắt giảm, đơn giản hoá quy định TTHC, nhóm TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và phân cấp giải quyết TTHC

- Chủ động rà soát, phát hiện các bất cập về TTHC, giấy tờ công dân cần cắt giảm, đơn giản hoá, phân cấp thẩm quyền giải quyết; đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản QPPL để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hoá, phân cấp

- Hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng để tổ chức thực thi phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022

(4) Rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá TTHC nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước

- Tiếp tục rà soát, công bố bổ sung danh mục TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước (nhóm A) thuộc phạm vi quản lý

- Tiếp tục rà soát các TTHC nội bộ nhóm A đã công bố tại Quyết định 1343/QĐ-BNN-VP ngày 04/4/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Tiếp tục rà soát, công bố bổ sung danh mục TTHC nội bộ giữa các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT (nhóm B)

- Tiếp tục rà soát các TTHC nội bộ nhóm A đã công bố tại Quyết định 2202/QĐ-BNN-VP ngày 06/6/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố TTHC nội bộ giữa các đơn vị thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT

(5) Kiểm soát quy định thủ tục hành chính

- Thực hiện tốt việc đánh giá tác động TTHC tại đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản QPPL, bảo đảm các TTHC được ban hành đáp ứng yêu cầu về sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý và chi phí tuân thủ TTHC thấp nhất

- Tăng cường công tác thẩm định quy định TTHC tại dự thảo Thông tư bảo đảm chỉ ban hành TTHC thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ thấp nhất

(6) Đổi mới việc thực hiện, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2024

- Thực hiện nghiêm việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử

- Đồng bộ 100% trạng thái hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp Bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia

- Rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình đối với các dịch vụ công trực tuyến đang được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; ưu tiên xây dựng, tích hợp, cung cấp các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông cung cấp ở mức độ toàn trình

- Công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

- Số hoá, làm sạch dữ liệu, gắn việc số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC với việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC

- Ban hành danh mục thành phần hồ sơ phải số hoá theo quy định tại Thông tư 01/2023/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ

- Thực hiện việc tích hợp, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ

- Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp Bộ, Cổng thông tin điện tử của bộ để tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát

Xem thêm tại Quyết định 514/QĐ-BNN-VP có hiệu lực ngày 05/02/2024.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

292 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;