Ai là Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính?

Ai là Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính?
Trần Thanh Rin

Xin cho tôi hỏi ai là Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ? Tổ công tác này có nhiệm vụ và quyền hạn ra sao? – Công Bảo (Ninh Thuận)

Ai là Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính?

Ai là Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính? (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

Ngày 06/8/2023, Thủ tướng ban hành Quyết định 932/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

1. Ai là Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính?

Cụ thể, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Tổ công tác), gồm các thành viên sau đây:

(1) Tổ trưởng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

(2) Tổ phó:

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Tổ phó thường trực;

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

- Lãnh đạo Bộ Công an là Tổ phó thường trực Tổ công tác triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

(3) Các thành viên là lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội và Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ - Ủy viên thường trực.

Như vậy, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang sẽ làm Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính.

Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách.

(Điều 2 Quyết định 932/QĐ-TTg năm 2023)

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính

2.1. Nhiệm vụ của Tổ công tác

Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính có các nhiệm vụ như sau:

- Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương theo các văn bản, chương trình, kế hoạch, đề án được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

- Kịp thời nắm bắt, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý các báo cáo, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, người dân về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân (bao gồm cả những quy định dự kiến ban hành trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật);

Định kỳ hoặc đột xuất làm việc với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức liên quan để lắng nghe, nhận diện các khó khăn, vướng mắc và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ.

- Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách của các bộ, ngành, địa phương.

- Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

(Khoản 1 Điều 3 Quyết định 932/QĐ-TTg năm 2023)

2.2. Quyền hạn của Tổ công tác

Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính có các quyền hạn như sau:

- Mời lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, cá nhân, tổ chức liên quan để làm việc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân.

- Tổ chức các đoàn làm việc, đôn đốc thúc đẩy triển khai việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và phản ứng chính sách của các bộ, ngành, địa phương.

- Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương báo cáo, cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện và giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương.

- Các quyền hạn khác được Thủ tướng Chính phủ giao.

(Khoản 2 Điều 3 Quyết định 932/QĐ-TTg năm 2023)

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

630 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;