Sẽ xây dựng Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024

Sẽ xây dựng Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024
Trần Thanh Rin

Có phải Văn phòng Chính phủ sẽ xây dựng Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 đúng không? – Ngọc Đoan (Quảng Nam)

Sẽ xây dựng Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024

Sẽ xây dựng Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

Ngày 18/01/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định 20/QĐ-VPCP Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ năm 2024.

Sẽ xây dựng Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024

Cụ thể, đối với nhóm nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện thể chế trong Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ năm 2024 đã đề cập tới những nội dung như sau:

- Xây dựng Nghị định quy định về hồ sơ, quy trình liên thông điện tử thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đối với 02 nhóm TTHC: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

- Xây dựng Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024.

- Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2024.

- Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định về:

(i) Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

(ii) Quy định về Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh;

(iii) Khung chỉ số phục vụ chỉ đạo điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

- Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

- Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Quy định quản lý, khai thác, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin các trang thiết bị công nghệ thông tin đầu cuối tại Văn phòng Chính phủ.

- Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của Văn phòng Chính phủ; Quy định quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số của Văn phòng Chính phủ.

- Thẩm tra các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC của các bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Thẩm tra các đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (trừ các dự án luật, pháp lệnh) về cải cách hành chính nhà nước; hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; công nghệ thông tin (bao gồm cả nghiên cứu, ứng dụng, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và tác chiến không gian mạng); cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, chuyển đổi số (bao gồm cả Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số) của các bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Xem thêm các nhóm nhiệm vụ khác liên quan đến Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ năm 2024 tại Quyết định 20/QĐ-VPCP có hiệu lực từ ngày 18/01/2024.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp năm 2024 cho Văn phòng Chính phủ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Giao Cục Kiểm soát thủ tục hành chính theo dõi, đôn đốc các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

192 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;