Danh mục văn bản mới (từ ngày 28/02 - 01/03/2024)

LawNet trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 28/02 - 01/03/2024.

 
Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (26/02/2024) Công văn 682/TCT-CS năm 2024 giảm tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
2. (07/02/2024) Quyết định 480/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
3. (02/02/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND về Quy định tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Tuyên Quang
4. (01/02/2024) Quyết định 116/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông kèm theo Quyết định 606/QĐ-UBND
5. (01/02/2024) Quyết định 261/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
6. (31/01/2024) Nghị quyết 292/NQ-HĐND năm 2024 thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La
7. (31/01/2024) Nghị quyết 295/NQ-HĐND năm 2024 điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất; điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do tỉnh Sơn La ban hành
8. (31/01/2024) Nghị quyết 294/NQ-HĐND năm 2024 điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất; điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất do tỉnh Sơn La ban hành
9. (31/01/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND về Quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
10. (30/01/2024) Quyết định 117/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh nội dung tại Phụ lục kèm theo Quyết định 80/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
11. (25/01/2024) Quyết định 264/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (18/01/2024) Quyết định 80/QĐ-UBND năm 2024 phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
13. (15/01/2024) Nghị quyết 08/NQ-HĐND thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14. (15/01/2024) Nghị quyết 07/NQ-HĐND danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai bổ sung năm 2024
15. (31/12/2023) Quyết định 2279/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
16. (31/12/2023) Quyết định 2272/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
17. (31/12/2023) Quyết định 2274/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
18. (31/12/2023) Quyết định 2275/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
19. (31/12/2023) Quyết định 2276/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
20. (31/12/2023) Quyết định 2277/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
21. (31/12/2023) Quyết định 2278/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
22. (31/12/2023) Quyết định 2284/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
23. (31/12/2023) Quyết định 2285/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
24. (31/12/2023) Quyết định 2289/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
25. (31/12/2023) Quyết định 3422/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt đơn giá gạo trung bình Quý I năm 2024 để hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26. (29/12/2023) Quyết định 2258/QĐ-UBND năm 2023 sửa đổi Điều 4 Quy trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định 1019/QĐ-UBND
27. (29/12/2023) Quyết định 44/2023/QĐ-UBND về Quy định mức trích kinh phí bảo đảm, tỷ lệ phân chia và mức chi kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
28. (27/12/2023) Quyết định 549/QĐ-TANDTC năm 2023 ủy quyền chủ trì thực hiện kiểm tra hiện trạng nhà, đất do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
29. (13/12/2023) Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
30. (08/12/2023) Nghị quyết 246/NQ-HĐND năm 2023 về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
31. (08/12/2023) Nghị quyết 61/NQ-HĐND năm 2023 danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
32. (07/12/2023) Nghị quyết 27/2023/NQ-HĐND về Quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Tài nguyên
1. (29/02/2024) Quyết định 208/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (26/02/2024) Công văn 1168/BCT-TKNL phối hợp tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024 do Bộ Công Thương ban hành
3. (05/02/2024) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2024 tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nam Định
4. (31/01/2024) Quyết định 139/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
5. (29/01/2024) Quyết định 189/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt 05 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre
6. (26/01/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND về Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
7. (24/01/2024) Quyết định 43/QĐ-UBND năm 2024 Kế hoạch kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn đến năm 2025
8. (24/01/2024) Quyết định 260/QĐ-UBND phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng, ưu tiên cấp điện năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
9. (17/01/2024) Quyết định 119/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt 16 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
10. (29/12/2023) Quyết định 2248/QĐ-UBND năm 2023 sửa đổi Quyết định 1296/QĐ-UBND về giảm tiền sử dụng nước sạch cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững
Môi trường
1. (26/02/2024) Công văn 1168/BCT-TKNL phối hợp tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024 do Bộ Công Thương ban hành
2. (22/02/2024) Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2024 triển khai Thoả thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) trên địa bàn tỉnh Nghệ An
3. (19/02/2024) Quyết định 01/2024/QĐ-UBND về Quy định quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải; tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải và lộ trình bố trí quỹ đất xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
4. (02/02/2024) Quyết định 09/2024/QĐ-UBND về Quy định quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Hà Giang
5. (01/02/2024) Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2024 triển khai Quyết định 1262/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
6. (25/01/2024) Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2024 chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (08/01/2024) Quyết định 33/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Phương án phòng, chống hạn vụ Đông-Xuân năm 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
8. (31/12/2023) Kế hoạch 452/KH-UBND về quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
9. (29/12/2023) Quyết định 3373/QĐ-UBND năm 2023 về định mức, đơn giá xử lý nước thải tại 02 trạm xử lý nước thải thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Nông nghiệp, nông thôn
1. (22/02/2024) Quyết định 359/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
2. (19/02/2024) Quyết định 559/QĐ-UBND về Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Bình Định năm 2024
3. (19/02/2024) Quyết định 559/QĐ-UBND về Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Bình Định năm 2024
4. (02/02/2024) Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Cần Thơ
5. (02/02/2024) Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
6. (01/02/2024) Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
7. (31/01/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND về Quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
8. (18/01/2024) Thông báo 20/TB-VPCP năm 2024 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp về bảo đảm nguồn kinh phí và thẩm quyền phê duyệt Đề án "Chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (08/01/2024) Quyết định 33/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Phương án phòng, chống hạn vụ Đông-Xuân năm 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10. (31/12/2023) Kế hoạch 452/KH-UBND về quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
11. (23/12/2023) Quyết định 2171/QĐ-UBND mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
12. (20/12/2023) Quyết định 53/2023/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
13. (19/12/2023) Quyết định 2126/QĐ-UBND năm 2023 thiết kế mẫu kênh tưới áp dụng cho công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
14. (07/12/2023) Nghị quyết 23/2023/NQ-HĐND về Quy định nội dung, mức hỗ trợ từ nguồn vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Trật tự an toàn xã hội
1. (28/02/2024) Quyết định 203/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (23/02/2024) Kế hoạch 452/KH-BHXH năm 2024 triển khai thi hành Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (22/02/2024) Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 64/QĐ-BGTVT về Kế hoạch triển khai Chỉ thị 31/CT-TTg tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Định
4. (21/02/2024) Công văn 491/C07-P5 hướng dẫn xây dựng Điều lệ Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" toàn quốc năm 2024 lần thứ nhất do Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn ban hành
5. (07/02/2024) Thông báo 47/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tại Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (05/02/2024) Kế hoạch 46/KH-UBND phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2024
7. (02/02/2024) Kế hoạch 24/KH-UBND triển khai lồng ghép nhiệm vụ Điểm hỗ trợ, tư vấn cộng đồng với công tác dự phòng, giảm tác hại tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2024
8. (02/02/2024) Kế hoạch 89/KH-UBND tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024
9. (02/02/2024) Kế hoạch 27/KH-UBND thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
10. (01/02/2024) Quyết định 114/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông
11. (31/01/2024) Nghị quyết 18/NQ-CP năm 2024 phê duyệt Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông giữa Việt Nam - Mông Cổ do Chính phủ ban hành
12. (30/01/2024) Kế hoạch 602/KH-UBND năm 2024 thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 do tỉnh Bến Tre ban hành
13. (26/01/2024) Kế hoạch 38/KH-UBND phòng, chống, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
14. (25/01/2024) Kế hoạch 35/KH-UBND phòng, chống mại dâm tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
15. (25/01/2024) Quyết định 153/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
16. (05/01/2024) Quyết định 19/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Thái Nguyên
17. (29/12/2023) Quyết định 2413/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Quốc phòng
1. (27/02/2024) Nghị định 22/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2016/NĐ-CP quy định về quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam và Nghị định 61/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cảnh sát biển Việt Nam
2. (16/02/2024) Nghị định 16/2024/NĐ-CP về người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân
3. (01/02/2024) Chỉ thị 02/CT-UBND thực hiện công tác tuyển sinh quân sự năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
4. (08/12/2023) Nghị quyết 82/NQ-HĐND năm 2023 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (22/02/2024) Quyết định 360/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực hợp tác quốc tế, gia đình và mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
2. (05/02/2024) Kế hoạch 47/KH-UBND tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2024 do thành phố Hà Nội ban hành
3. (01/02/2024) Kế hoạch 25/KH-UBND thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa năm 2024 do Thành phố Cần Thơ ban hành
4. (01/02/2024) Quyết định 146/QĐ-UBND năm 2024 ủy quyền Sở Tư pháp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
5. (31/01/2024) Nghị quyết 18/NQ-CP năm 2024 phê duyệt Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông giữa Việt Nam - Mông Cổ do Chính phủ ban hành
6. (30/01/2024) Kế hoạch 64/KH-UBND thực hiện công tác đưa người lao động tỉnh Lào Cai đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2024
7. (22/01/2024) Thông báo 25/TB-VPCP năm 2024 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Chương trình Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (17/01/2024) Quyết định 93/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hợp tác quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
Tài chính
1. (26/02/2024) Chỉ thị 03/CT-UBND đẩy mạnh thực hiện phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 do tỉnh Quảng Nam ban hành
2. (26/02/2024) Kế hoạch 50/KH-UBND thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
3. (26/02/2024) Chỉ thị 04/CT-UBND điều hành thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024 do Thành phố Cần Thơ ban hành
4. (26/02/2024) Kế hoạch 42/KH-UBND triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
5. (22/02/2024) Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2024 triển khai Thoả thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) trên địa bàn tỉnh Nghệ An
6. (02/02/2024) Kế hoạch 438/KH-UBND công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 do tỉnh Bình Thuận ban hành
7. (02/02/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND về Quy định tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Tuyên Quang
8. (02/02/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND về Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu
9. (02/02/2024) Kế hoạch 82/KH-UBND triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 do tỉnh Đắk Nông ban hành
10. (31/01/2024) Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
11. (26/01/2024) Kế hoạch 37/KH-UBND công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
12. (23/01/2024) Quyết định 94/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
13. (23/01/2024) Quyết định 118/QĐ-TCHQ về Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2024 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
14. (23/01/2024) Quyết định 132/QĐ-UBND năm 2024 quy định về mức chi tiền thưởng theo Nghị định 98/2023/NĐ-CP trên mức lương cơ sở quy định tại Nghị định 24/2023/NĐ-CP do tỉnh Bến Tre ban hành
15. (22/01/2024) Quyết định 124/QĐ-UBND phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 do tỉnh Sơn La ban hành
16. (19/01/2024) Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND về Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
17. (18/01/2024) Quyết định 105/QĐ-UBND hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 do tỉnh Bình Dương ban hành
18. (15/01/2024) Nghị quyết 08/NQ-HĐND thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19. (15/01/2024) Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2024 điều chỉnh dự toán và xử lý hụt thu ngân sách địa phương năm 2023 do tỉnh Lào Cai ban hành
20. (12/01/2024) Quyết định 78/QĐ-UBND năm 2024 quy định về mức giá cụ thể dịch vụ sử dụng đường bộ dự án: Đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) do tỉnh Lao Cai ban hành
21. (31/12/2023) Quyết định 3422/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt đơn giá gạo trung bình Quý I năm 2024 để hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22. (29/12/2023) Quyết định 2248/QĐ-UBND năm 2023 sửa đổi Quyết định 1296/QĐ-UBND về giảm tiền sử dụng nước sạch cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững
23. (29/12/2023) Quyết định 2258/QĐ-UBND năm 2023 sửa đổi Điều 4 Quy trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định 1019/QĐ-UBND
24. (29/12/2023) Quyết định 44/2023/QĐ-UBND về Quy định mức trích kinh phí bảo đảm, tỷ lệ phân chia và mức chi kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
25. (29/12/2023) Quyết định 3374/QĐ-UBND năm 2023 quy định về giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ dự án: Đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) do tỉnh Lào Cai ban hành
26. (29/12/2023) Quyết định 3373/QĐ-UBND năm 2023 về định mức, đơn giá xử lý nước thải tại 02 trạm xử lý nước thải thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
27. (23/12/2023) Quyết định 2171/QĐ-UBND mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
28. (21/12/2023) Quyết định 2154/QĐ-UBND năm 2023 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn
29. (17/12/2023) Quyết định 2113/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
30. (13/12/2023) Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
31. (13/12/2023) Nghị quyết 20/2023/NQ-HĐND về Quy định nội dung, định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
32. (08/12/2023) Nghị quyết 94/NQ-HĐND năm 2023 điều chỉnh tên danh mục dự án được giao kế hoạch vốn tại Nghị quyết 13/NQ-HĐND và 26/NQ-HĐND do tỉnh Bắc Kạn ban hành
33. (08/12/2023) Nghị quyết 57/NQ-HĐND năm 2023 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2022
34. (08/12/2023) Nghị quyết 81/NQ-HĐND năm 2023 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Bắc Kạn
35. (08/12/2023) Nghị quyết 56/NQ-HĐND năm 2023 về kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Lào Cai
36. (08/12/2023) Nghị quyết 88/NQ-HĐND năm 2023 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 9) do tỉnh Bắc Kạn ban hành
37. (08/12/2023) Nghị quyết 238/NQ-HĐND năm 2023 kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công tỉnh Bắc Ninh năm 2024
38. (08/12/2023) Nghị quyết 18/2023/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 do tỉnh Băc Ninh ban hành
39. (08/12/2023) Nghị quyết 83/NQ-HĐND năm 2023 quyết định tạm giao biên chế công chức; tạm phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024
40. (08/12/2023) Nghị quyết 90/NQ-HĐND năm 2023 dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
41. (08/12/2023) Nghị quyết 91/NQ-HĐND năm 2023 kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh Bắc Kạn ban hành
42. (08/12/2023) Nghị quyết 92/NQ-HĐND năm 2023 kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia do tỉnh Bắc Kạn ban hành
43. (08/12/2023) Nghị quyết 85/NQ-HĐND năm 2023 giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024 do tỉnh Yên Bái ban hành
44. (08/12/2023) Nghị quyết 60/NQ-HĐND năm 2023 dự toán ngân sách địa phương tỉnh Lào Cai năm 2024
45. (07/12/2023) Nghị quyết 23/2023/NQ-HĐND về Quy định nội dung, mức hỗ trợ từ nguồn vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
46. (07/12/2023) Nghị quyết 30/2023/NQ-HĐND về Quy định mức chi hỗ trợ chi phí sinh hoạt đối với huấn luyện viên hợp đồng và vận động viên hợp đồng của thể thao tỉnh Bến Tre khi có quyết định triệu tập đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia
47. (07/12/2023) Nghị quyết 27/2023/NQ-HĐND về Quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
48. (07/12/2023) Nghị quyết 25/2023/NQ-HĐND phân bổ chi tiết danh mục và kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2024
49. (07/12/2023) Kế hoạch 393/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 53/NQ-CP thực hiện Nghị quyết 74/2022/QH15 đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bắc Ninh
Bảo hiểm
1. (23/02/2024) Quyết định 216/QĐ-BHXH năm 2024 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam
2. (02/02/2024) Công văn 314/BHXH-CSYT năm 2024 đảm bảo quyền lợi cho người bệnh bảo hiểm y tế trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (31/01/2024) Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
4. (23/01/2024) Kế hoạch 33/KH-UBND phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
5. (19/01/2024) Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND về Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Công nghiệp
1. (29/01/2024) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2024 quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2024-2030
2. (24/01/2024) Quyết định 260/QĐ-UBND phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng, ưu tiên cấp điện năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Y tế - dược
1. (27/02/2024) Công văn 248/KCB-QLHN năm 2024 thực hiện thủ tục đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Nghị định 96/2023/NĐ-CP đối với các Bệnh viện tư nhân do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
2. (27/02/2024) Nghị định 25/2024/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"
3. (27/02/2024) Quyết định 201/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (26/02/2024) Quyết định 123/QĐ-QLD công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học có thay đổi, bổ sung thông tin thuốc Đợt 2 - năm 2024 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
5. (26/02/2024) Quyết định 202/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Bình
6. (26/02/2024) Công văn 598/QLD-CL năm 2024 thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 do Cục Quản lý dược ban hành
7. (23/02/2024) Quyết định 334/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên
8. (23/02/2024) Quyết định 387/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh, lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
9. (21/02/2024) Quyết định 511/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh
10. (16/02/2024) Nghị định 16/2024/NĐ-CP về người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân
11. (06/02/2024) Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế Thành phố Cần Thơ
12. (05/02/2024) Công văn 171/TTMS-NVĐT đảm bảo cung ứng thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia, đàm phán giá trong và sau những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2024 do Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia ban hành
13. (02/02/2024) Kế hoạch 38/KH-UBND phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm ở người năm 2024 do tỉnh Sơn La ban hành
14. (02/02/2024) Quyết định 224/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
15. (02/02/2024) Công văn 314/BHXH-CSYT năm 2024 đảm bảo quyền lợi cho người bệnh bảo hiểm y tế trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
16. (01/02/2024) Kế hoạch 26/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
17. (01/02/2024) Quyết định 113/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dược phẩm được quy định tại Nghị định 88/2023/NĐ-CP thuộc phạm vi chức năng của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
18. (01/02/2024) Quyết định 212/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Thành phố Cần Thơ
19. (01/02/2024) Quyết định 215/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
20. (31/01/2024) Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
21. (30/01/2024) Kế hoạch 58/KH-UBND thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU về “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số tỉnh Lào Cai trong tình hình mới, giai đoạn 2020-2025” năm 2024
22. (30/01/2024) Kế hoạch 62/KH-UBND tiêm chủng mở rộng tỉnh Lào Cai năm 2024
23. (30/01/2024) Quyết định 103/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 và Nghị định 96/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh do tỉnh Đắk Nông ban hành
24. (29/01/2024) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2024 quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2024-2030
25. (29/01/2024) Quyết định 84/QĐ-UBND Kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người năm 2024 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
26. (26/01/2024) Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi tỉnh Lào Cai giai đoạn 2024-2030
27. (26/01/2024) Kế hoạch 53/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người tỉnh Lào Cai năm 2024
28. (24/01/2024) Quyết định 72/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính công bố mới, sửa đổi, bổ sung và danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh
29. (23/01/2024) Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
30. (19/01/2024) Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND về Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
31. (09/01/2024) Quyết định 28/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt 11 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên
32. (23/12/2023) Quyết định 2183/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến so với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
33. (05/12/2023) Quyết định 3088/QĐ-UBND năm 2023 bãi bỏ văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai ban hành
Thuế, phí, lệ phí
1. (27/02/2024) Nghị quyết 25/NQ-CP năm 2024 đề nghị xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) do Chính phủ ban hành
2. (26/02/2024) Công văn 682/TCT-CS năm 2024 giảm tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
3. (26/02/2024) Công văn 672/TCT-QLN năm 2024 cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh do Tổng cục Thuế ban hành
4. (23/02/2024) Công văn 660/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
5. (23/02/2024) Công văn 659/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
6. (23/02/2024) Công văn 8983/CTHN-TTHT năm 2024 chính sách thuế hoạt động chuyển nhượng, cho tặng vốn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (23/02/2024) Công văn 657/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
8. (07/02/2024) Quyết định 274/QĐ-CT năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính trực tuyến trong lĩnh vực Liên hiệp hợp tác xã, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư được giảm 50% mức thu lệ phí do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
9. (06/02/2024) Công văn 485/TCT-KK năm 2024 ngừng kê khai bổ sung, điều chỉnh đối với người nộp thuế theo đề nghị của cơ quan điều tra do Tổng cục Thuế ban hành
10. (31/01/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND về Quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
11. (31/01/2024) ​Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND về phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Dương​
12. (20/12/2023) Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2023 tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số do tỉnh Lào Cai ban hành
13. (13/12/2023) Nghị quyết 24/2023/NQ-HĐND về Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, năm học 2023-2024
14. (06/12/2023) Nghị quyết 16/2023/NQ-HĐND sửa đổi Quy định phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn Thành phố Hà Nội tại Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND
Ngân hàng, tiền tệ
1. (31/01/2024) Thông báo 34/TB-VPCP năm 2024 Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
Kế toán, kiểm toán
1. (26/02/2024) Công văn 672/TCT-QLN năm 2024 cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh do Tổng cục Thuế ban hành
2. (20/12/2023) Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2023 tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số do tỉnh Lào Cai ban hành
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (23/02/2024) Nghị định 21/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2016/NĐ-CP quy định về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định 52/2016/NĐ-CP quy định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
2. (23/02/2024) Công văn 660/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
3. (23/02/2024) Công văn 8983/CTHN-TTHT năm 2024 chính sách thuế hoạt động chuyển nhượng, cho tặng vốn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (21/02/2024) Công văn 1122/VPCP-DMDN năm 2024 phương án sắp xếp lại Công ty mẹ - Tập đoàn Bảo Việt giai đoạn 2022-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (20/02/2024) Quyết định 184/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hải Dương đến hết năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (07/02/2024) Quyết định 274/QĐ-CT năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính trực tuyến trong lĩnh vực Liên hiệp hợp tác xã, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư được giảm 50% mức thu lệ phí do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
7. (31/01/2024) Thông báo 34/TB-VPCP năm 2024 Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (30/01/2024) Kế hoạch 18/KH-UBND năm 2024 thực hiện Kế hoạch 83-KH/TU về thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh Bình Định
9. (23/01/2024) Kế hoạch 14/KH-UBND triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024
10. (29/12/2023) Quyết định 2248/QĐ-UBND năm 2023 sửa đổi Quyết định 1296/QĐ-UBND về giảm tiền sử dụng nước sạch cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững
11. (08/12/2023) Nghị quyết 80/NQ-HĐND năm 2023 phê duyệt đề án tổ chức sắp xếp lại quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Yên Bái
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (29/02/2024) Công văn 1258/BCT-TTTN năm 2024 điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (28/02/2024) Công văn 1268/VPCP-CN năm 2024 lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 4 Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (28/02/2024) Thông báo 72/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 9 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (26/02/2024) Chỉ thị 03/CT-UBND đẩy mạnh thực hiện phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 do tỉnh Quảng Nam ban hành
5. (02/02/2024) Kế hoạch 82/KH-UBND triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 do tỉnh Đắk Nông ban hành
6. (01/02/2024) Kế hoạch 53/KH-UBND thực hiện Đề án “Phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030”, năm 2024
7. (01/02/2024) Kế hoạch 24/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi năm 2024
8. (31/01/2024) Quyết định 193/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên
9. (26/01/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-UBND quy định về nhiệm vụ, quvền hạn của các cơ quan, đơn vị cá nhân trong quản lý, thực hỉện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
10. (15/01/2024) Nghị quyết 07/NQ-HĐND danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai bổ sung năm 2024
11. (14/01/2024) Quyết định 56/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
12. (29/12/2023) Quyết định 46/2023/QĐ-UBND về Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
13. (28/12/2023) Quyết định 2240/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến so với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
14. (12/12/2023) Kế hoạch 213/KH-UBND năm 2023 thực hiện bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu, đảm bảo cung ứng xăng dầu phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 do tỉnh Sóc Trăng ban hành
15. (08/12/2023) Nghị quyết 56/NQ-HĐND năm 2023 về kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Lào Cai
16. (08/12/2023) Nghị quyết 88/NQ-HĐND năm 2023 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 9) do tỉnh Bắc Kạn ban hành
17. (08/12/2023) Nghị quyết 238/NQ-HĐND năm 2023 kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công tỉnh Bắc Ninh năm 2024
18. (08/12/2023) Nghị quyết 237/NQ-HĐND năm 2023 về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
19. (08/12/2023) Nghị quyết 82/NQ-HĐND năm 2023 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
20. (08/12/2023) Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2023 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 tỉnh Lào Cai
21. (08/12/2023) Nghị quyết 91/NQ-HĐND năm 2023 kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh Bắc Kạn ban hành
22. (08/12/2023) Nghị quyết 92/NQ-HĐND năm 2023 kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia do tỉnh Bắc Kạn ban hành
23. (08/12/2023) Nghị quyết 61/NQ-HĐND năm 2023 danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
24. (07/12/2023) Nghị quyết 25/2023/NQ-HĐND phân bổ chi tiết danh mục và kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2024
Lao động
1. (26/02/2024) Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 135/QĐ-TTg do Thành phố Cần Thơ ban hành
2. (23/02/2024) Nghị định 21/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2016/NĐ-CP quy định về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định 52/2016/NĐ-CP quy định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
3. (20/02/2024) Quyết định 148/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
4. (06/02/2024) Quyết định 159/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
5. (01/02/2024) Quyết định 196/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
6. (01/02/2024) Quyết định 214/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
7. (30/01/2024) Kế hoạch 64/KH-UBND thực hiện công tác đưa người lao động tỉnh Lào Cai đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2024
8. (26/01/2024) Kế hoạch 43/KH-UBND thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
9. (23/01/2024) Kế hoạch 36/KH-UBND thực hiện "Đề án Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho người lao động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025" năm 2024
10. (22/01/2024) Quyết định 119/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt 02 quy trình nội bộ mới, 01 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
11. (19/01/2024) Quyết định 02/2024/QĐ-UBND về Quy định quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
12. (08/12/2023) Nghị quyết 45/NQ-HĐND năm 2023 phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP tỉnh Lào Cai năm 2024
Chính sách xã hội
1. (06/02/2024) Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW, Kế hoạch 19-KH/TW và 196-KH/TU thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới do tỉnh Sơn La ban hành
2. (06/02/2024) Kế hoạch 59/KH-UBND thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
3. (02/02/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND về Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
4. (31/01/2024) Kế hoạch 66/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
5. (31/01/2024) Kế hoạch 71/KH-UBND giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
6. (26/01/2024) Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi tỉnh Lào Cai giai đoạn 2024-2030
7. (26/01/2024) Kế hoạch 39/KH-UBND thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
8. (23/01/2024) Kế hoạch 34/KH-UBND thực hiện Đề án 10-ĐA/TU về giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025, năm 2024
9. (17/12/2023) Quyết định 2113/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
10. (13/12/2023) Quyết định 2083/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
Giáo dục, đào tạo
1. (26/02/2024) Kế hoạch 961/KH-SGDĐT phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (06/02/2024) Quyết định 283/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện Thành phố Cần Thơ
3. (06/02/2024) Quyết định 121/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh
4. (06/02/2024) Quyết định 162/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình
5. (01/02/2024) Quyết định 142/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên
6. (01/02/2024) Quyết định 214/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
7. (31/01/2024) Quyết định 447/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin, tham gia môi trường mạng an toàn đối với hoạt động giảng dạy, quản lý giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8. (31/01/2024) Quyết định 303/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
9. (26/01/2024) Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW "về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” do tỉnh Lào Cai ban hành
10. (23/01/2024) Quyết định 95/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được thay thế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
11. (23/01/2024) Quyết định 68/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và nội dung quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới và được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh
12. (22/01/2024) Quyết định 123/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
13. (22/01/2024) Thông báo 25/TB-VPCP năm 2024 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Chương trình Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
14. (19/01/2024) Quyết định 157/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên
15. (15/01/2024) Quyết định 112/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên
16. (09/01/2024) Quyết định 52/QĐ-UBND phê duyệt phương án xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở và kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17. (13/12/2023) Nghị quyết 24/2023/NQ-HĐND về Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, năm học 2023-2024
18. (08/12/2023) Kế hoạch 227/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án “Phát triển hệ thống đánh giá diện rộng cấp quốc gia đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế của giáo dục phổ thông giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Giao thông, vận tải
1. (28/02/2024) Công văn 1268/VPCP-CN năm 2024 lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 4 Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/02/2024) Thông báo 72/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 9 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (27/02/2024) Quyết định 395/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
4. (26/02/2024) Quyết định 371/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Đăng kiểm thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
5. (22/02/2024) Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 64/QĐ-BGTVT về Kế hoạch triển khai Chỉ thị 31/CT-TTg tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Định
6. (19/02/2024) Quyết định 161/QĐ-BGTVT năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
7. (02/02/2024) Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình
8. (02/02/2024) Kế hoạch 89/KH-UBND tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024
9. (02/02/2024) Kế hoạch 27/KH-UBND thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
10. (31/01/2024) Quyết định 02/2024/QĐ-UBND về Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
11. (31/01/2024) Quyết định 207/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
12. (31/01/2024) Quyết định 192/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đường thủy nội địa, Đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
13. (31/01/2024) Quyết định 197/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Thành phố Cần Thơ
14. (29/01/2024) Quyết định 83/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính công bố mới; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh
15. (26/01/2024) Quyết định 178/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre
16. (23/01/2024) Quyết định 130/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
17. (23/01/2024) Quyết định 159/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên
18. (12/01/2024) Quyết định 78/QĐ-UBND năm 2024 quy định về mức giá cụ thể dịch vụ sử dụng đường bộ dự án: Đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) do tỉnh Lao Cai ban hành
19. (05/01/2024) Quyết định 16/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
20. (29/12/2023) Quyết định 3384/QĐ-UBND năm 2023 bãi bỏ Quyết định 2376/QĐ-UBND đặt tên đường, phố công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai
21. (29/12/2023) Quyết định 3374/QĐ-UBND năm 2023 quy định về giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ dự án: Đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) do tỉnh Lào Cai ban hành
22. (22/12/2023) Quyết định 2157/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến so với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
23. (08/12/2023) Nghị quyết 43/NQ-HĐND năm 2023 thành lập Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai trên cơ sở Sở Giao thông vận tải - Xây dựng sau khi chia tách Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (28/02/2024) Quyết định 205/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (27/02/2024) Quyết định 198/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Pleiku đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (27/02/2024) Quyết định 201/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (20/02/2024) Công văn 1101/VPCP-CN năm 2024 chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phụng Hiệp, Thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (01/02/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
6. (31/01/2024) ​Quyết định 78/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai
7. (31/01/2024) Quyết định 02/2024/QĐ-UBND về Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
8. (23/01/2024) Quyết định 95/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Trà Vinh năm 2024
9. (29/12/2023) Quyết định 3384/QĐ-UBND năm 2023 bãi bỏ Quyết định 2376/QĐ-UBND đặt tên đường, phố công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai
10. (27/12/2023) Quyết định 549/QĐ-TANDTC năm 2023 ủy quyền chủ trì thực hiện kiểm tra hiện trạng nhà, đất do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
11. (26/12/2023) Quyết định 2212/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
12. (19/12/2023) Quyết định 2126/QĐ-UBND năm 2023 thiết kế mẫu kênh tưới áp dụng cho công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
13. (08/12/2023) Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2023 thành lập Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai trên cơ sở chia tách từ Sở giao thông vận tải - xây dựng tỉnh Lào Cai
14. (07/12/2023) Nghị quyết 23/2023/NQ-HĐND về Quy định nội dung, mức hỗ trợ từ nguồn vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Khoa học, công nghệ
1. (30/01/2024) Kế hoạch 55/KH-UBND triển khai duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2024
2. (26/01/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND về Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
3. (11/01/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
4. (29/12/2023) Kế hoạch 426/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 189/NQ-CP về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới tỉnh Bắc Ninh
5. (27/12/2023) Quyết định 2228/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến so với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
6. (13/12/2023) Nghị quyết 20/2023/NQ-HĐND về Quy định nội dung, định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Bưu chính, viễn thông
1. (28/02/2024) Quyết định 206/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2024 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (19/02/2024) Quyết định 549/QĐ-BNN-VP năm 2024 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thuộc Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án 06/CP) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3. (05/02/2024) Kế hoạch 47/KH-UBND tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2024 do thành phố Hà Nội ban hành
4. (02/02/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND về Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu
5. (01/02/2024) Kế hoạch 44/KH-UBND thực hiện "Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2024
6. (31/01/2024) Quyết định 447/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin, tham gia môi trường mạng an toàn đối với hoạt động giảng dạy, quản lý giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (31/01/2024) ​Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND về phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Dương​
8. (26/01/2024) Kế hoạch 519/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 1690/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" do tỉnh Bến Tre ban hành
9. (26/01/2024) Quyết định 123/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông (các lĩnh vực Thông tin và Truyền thông) do tỉnh Bạc Liêu ban hành
10. (18/01/2024) Thông báo 20/TB-VPCP năm 2024 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp về bảo đảm nguồn kinh phí và thẩm quyền phê duyệt Đề án "Chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (11/01/2024) Quyết định 73/QĐ-UBND năm 2024 Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung Thành phố Đà Nẵng
12. (09/01/2024) Quyết định 01/2024/QĐ-UBND về Quy định tiêu chí, cách phân bổ điện thoại thông minh thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
13. (20/12/2023) Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2023 tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số do tỉnh Lào Cai ban hành
Thông tin báo chí, xuất bản
1. (29/01/2024) Quyết định 127/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024 của Nhà xuất bản Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (22/02/2024) Quyết định 360/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực hợp tác quốc tế, gia đình và mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
2. (21/02/2024) Kế hoạch 28/KH-UBND triển khai Chương trình hợp tác phát triển du lịch 06 tỉnh Bình Định - Đắk Lắk - Gia Lai - Quảng Ngãi - Kon Tum - Phú Yên năm 2024
3. (02/02/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND về Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
4. (02/02/2024) Kế hoạch 85/KH-UBND thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2024
5. (02/02/2024) Kế hoạch 82/KH-UBND triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 do tỉnh Đắk Nông ban hành
6. (02/02/2024) Quyết định 246/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Cần Thơ
7. (01/02/2024) Kế hoạch 24/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi năm 2024
8. (01/02/2024) Kế hoạch 25/KH-UBND thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa năm 2024 do Thành phố Cần Thơ ban hành
9. (31/01/2024) Kế hoạch 69/KH-UBND thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
10. (30/01/2024) Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông
11. (29/01/2024) Quyết định 62/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
12. (26/01/2024) Quyết định 165/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
13. (26/01/2024) Quyết định 166/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
14. (25/01/2024) Quyết định 268/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
15. (24/01/2024) Quyết định 225/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa
16. (23/01/2024) Quyết định 160/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
17. (23/01/2024) Quyết định 67/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
18. (20/01/2024) Quyết định 118/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhiếp ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La
19. (19/01/2024) Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
20. (19/01/2024) Quyết định 158/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
21. (18/01/2024) Quyết định 105/QĐ-UBND hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 do tỉnh Bình Dương ban hành
22. (17/01/2024) Quyết định 94/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
23. (16/01/2024) Chỉ thị 01/CT-UBND tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 do Thành phố Đà Nẵng ban hành
24. (15/01/2024) Nghị quyết 07/NQ-HĐND danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai bổ sung năm 2024
25. (22/12/2023) Quyết định 2158/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến so với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
26. (08/12/2023) Nghị quyết 237/NQ-HĐND năm 2023 về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
27. (08/12/2023) Nghị quyết 82/NQ-HĐND năm 2023 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
28. (08/12/2023) Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2023 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 tỉnh Lào Cai
29. (08/12/2023) Nghị quyết 61/NQ-HĐND năm 2023 danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
30. (07/12/2023) Nghị quyết 30/2023/NQ-HĐND về Quy định mức chi hỗ trợ chi phí sinh hoạt đối với huấn luyện viên hợp đồng và vận động viên hợp đồng của thể thao tỉnh Bến Tre khi có quyết định triệu tập đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia
31. (06/12/2023) Nghị quyết 16/2023/NQ-HĐND sửa đổi Quy định phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn Thành phố Hà Nội tại Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND
Dân sự
1. (29/01/2024) Quyết định 189/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt 05 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre
Bổ trợ tư pháp
1. (23/01/2024) Kế hoạch 14/KH-UBND triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024
Hành chính tư pháp
1. (01/02/2024) Quyết định 146/QĐ-UBND năm 2024 ủy quyền Sở Tư pháp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
2. (30/01/2024) Quyết định 196/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt 02 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
3. (12/01/2024) Quyết định 13/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 406 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
Khiếu nại, tố cáo
1. (25/01/2024) Quyết định 236/QĐ-UBND năm 2024 về Quy trình tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp
1. (31/01/2024) Hướng dẫn 02/HDLN-BCA-VKSNDTC năm 2024 phối hợp thực hiện trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành hoạt động điều tra của Công an nhân dân do Bộ Công an - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (28/02/2024) Quyết định 206/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2024 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (28/02/2024) Quyết định 456/QĐ-BYT năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế kỳ 2019-2023
3. (28/02/2024) Thông báo 71/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác tại Phiên họp thứ ba của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/02/2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (27/02/2024) Nghị quyết 25/NQ-CP năm 2024 đề nghị xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) do Chính phủ ban hành
5. (27/02/2024) Quyết định 395/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
6. (26/02/2024) Quyết định 202/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Bình
7. (26/02/2024) Quyết định 371/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Đăng kiểm thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
8. (26/02/2024) Quyết định 316/QĐ-BTC thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản hướng dẫn luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
9. (24/02/2024) Thông báo 66/TB-VPCP năm 2024 Kết luận của Thường trực Chính phủ về các Đề nghị xây dựng Luật: Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi), Đường sắt (sửa đổi), Công nghiệp công nghệ số; các Dự án: Luật sửa đổi, bổ sung Luật Dược, Luật Địa chất và khoáng sản do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (23/02/2024) Kế hoạch 452/KH-BHXH năm 2024 triển khai thi hành Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
11. (23/02/2024) Công văn 85/UBND-KTN năm 2024 đính chính văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Bắc Giang ban hành
12. (23/02/2024) Quyết định 334/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên
13. (23/02/2024) Quyết định 387/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh, lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
14. (23/02/2024) Quyết định 377/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Chính quyền địa phương; thi đua, khen thưởng thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
15. (22/02/2024) Quyết định 326/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
16. (22/02/2024) Quyết định 360/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực hợp tác quốc tế, gia đình và mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
17. (22/02/2024) Quyết định 359/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
18. (21/02/2024) Công văn 491/C07-P5 hướng dẫn xây dựng Điều lệ Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" toàn quốc năm 2024 lần thứ nhất do Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn ban hành
19. (21/02/2024) Quyết định 511/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh
20. (19/02/2024) Quyết định 161/QĐ-BGTVT năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
21. (07/02/2024) Quyết định 274/QĐ-CT năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính trực tuyến trong lĩnh vực Liên hiệp hợp tác xã, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư được giảm 50% mức thu lệ phí do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
22. (06/02/2024) Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế Thành phố Cần Thơ
23. (06/02/2024) Quyết định 283/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện Thành phố Cần Thơ
24. (06/02/2024) Quyết định 121/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh
25. (06/02/2024) Quyết định 162/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình
26. (06/02/2024) Quyết định 159/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
27. (02/02/2024) Quyết định 250/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Thành phố Cần Thơ
28. (02/02/2024) Quyết định 224/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
29. (02/02/2024) Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
30. (02/02/2024) Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình
31. (02/02/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2016/QĐ-UBND về phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa cho cấp huyện trên địa bàn toàn tỉnh Hà Giang
32. (02/02/2024) Quyết định 172/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công chức viên chức, Thi đua khen thưởng và thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nội vụ tỉnh Hà Nam
33. (02/02/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND về Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu
34. (02/02/2024) Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Cần Thơ
35. (02/02/2024) Quyết định 246/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Cần Thơ
36. (02/02/2024) Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
37. (01/02/2024) Quyết định 114/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông
38. (01/02/2024) Quyết định 208/QĐ-UBND năm 2024 công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công tác Dân tộc được tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước
39. (01/02/2024) Quyết định 121/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế và Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu
40. (01/02/2024) Quyết định 113/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dược phẩm được quy định tại Nghị định 88/2023/NĐ-CP thuộc phạm vi chức năng của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
41. (01/02/2024) Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
42. (01/02/2024) Quyết định 196/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
43. (01/02/2024) Quyết định 142/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên
44. (01/02/2024) Quyết định 214/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
45. (01/02/2024) Quyết định 212/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Thành phố Cần Thơ
46. (01/02/2024) Quyết định 215/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
47. (01/02/2024) Quyết định 214/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
48. (31/01/2024) ​Quyết định 78/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai
49. (31/01/2024) Quyết định 135/QĐ-BLĐTBXH năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
50. (31/01/2024) Quyết định 303/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
51. (31/01/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 72/2006/QĐ-UBND về Quy định chế độ thông tin báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
52. (31/01/2024) Quyết định 207/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
53. (31/01/2024) Quyết định 193/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên
54. (31/01/2024) Quyết định 245/QĐ-BNG năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2022
55. (31/01/2024) ​Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND về phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Dương​
56. (31/01/2024) Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 do Ủy ban nhân dân Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
57. (31/01/2024) Quyết định 192/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đường thủy nội địa, Đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
58. (31/01/2024) Quyết định 139/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
59. (31/01/2024) Quyết định 199/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Thành phố Cần Thơ
60. (31/01/2024) Quyết định 197/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Thành phố Cần Thơ
61. (30/01/2024) Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông
62. (30/01/2024) Quyết định 196/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt 02 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
63. (30/01/2024) Kế hoạch 602/KH-UBND năm 2024 thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 do tỉnh Bến Tre ban hành
64. (30/01/2024) Quyết định 103/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 và Nghị định 96/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh do tỉnh Đắk Nông ban hành
65. (29/01/2024) Quyết định 189/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt 05 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre
66. (29/01/2024) Quyết định 83/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính công bố mới; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh
67. (29/01/2024) Quyết định 62/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
68. (29/01/2024) Quyết định 127/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024 của Nhà xuất bản Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
69. (27/01/2024) Quyết định 77/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần
70. (26/01/2024) Kế hoạch 51/KH-UBND công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
71. (26/01/2024) Quyết định 178/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre
72. (26/01/2024) Quyết định 165/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
73. (26/01/2024) Quyết định 166/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
74. (26/01/2024) Quyết định 123/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông (các lĩnh vực Thông tin và Truyền thông) do tỉnh Bạc Liêu ban hành
75. (26/01/2024) Kế hoạch 546/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 do tỉnh Bến Tre ban hành
76. (25/01/2024) Quyết định 268/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
77. (25/01/2024) Quyết định 153/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
78. (24/01/2024) Quyết định 168/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần trong năm 2023
79. (24/01/2024) Quyết định 225/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa
80. (24/01/2024) Quyết định 72/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính công bố mới, sửa đổi, bổ sung và danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh
81. (24/01/2024) Kế hoạch 34/KH-UBND thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
82. (24/01/2024) Kế hoạch 33/KH-UBND thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
83. (23/01/2024) Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2024 thực hiện Kết luận kiểm tra 1204/KL-KTĐB của Đoàn Kiểm tra văn bản theo địa bàn, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp do tỉnh Ninh Bình ban hành
84. (23/01/2024) Kế hoạch 13/KH-UBND quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 do tỉnh Ninh Bình ban hành
85. (23/01/2024) Quyết định 95/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được thay thế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
86. (23/01/2024) Kế hoạch 29/KH-UBND kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
87. (23/01/2024) Quyết định 160/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
88. (23/01/2024) Quyết định 67/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
89. (23/01/2024) Quyết định 68/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và nội dung quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới và được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh
90. (23/01/2024) Công văn 347/UBND-KGVX năm 2024 đính chính nội dung tại Quyết định 03/2024/QĐ-UBND do tỉnh Điện Biên ban hành
91. (23/01/2024) Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
92. (23/01/2024) Quyết định 130/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
93. (23/01/2024) Quyết định 159/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên
94. (22/01/2024) Quyết định 123/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
95. (22/01/2024) Quyết định 119/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt 02 quy trình nội bộ mới, 01 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
96. (21/01/2024) Kế hoạch 20/KH-UBND thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024
97. (21/01/2024) Kế hoạch 21/KH-UBND thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 do tỉnh Sơn La ban hành
98. (20/01/2024) Quyết định 118/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhiếp ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La
99. (19/01/2024) Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
100. (19/01/2024) Quyết định 157/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên
101. (19/01/2024) Quyết định 158/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
102. (17/01/2024) Quyết định 93/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hợp tác quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
103. (17/01/2024) Quyết định 94/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
104. (17/01/2024) Quyết định 119/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt 16 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
105. (16/01/2024) Kế hoạch 08/KH-UBND kiểm tra công vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2024
106. (15/01/2024) Quyết định 112/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên
107. (14/01/2024) Quyết định 56/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
108. (09/01/2024) Quyết định 28/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt 11 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên
109. (05/01/2024) Quyết định 19/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Thái Nguyên
110. (29/12/2023) Quyết định 2413/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
111. (28/12/2023) Quyết định 2240/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến so với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
112. (28/12/2023) Kế hoạch 446/KH-UBND năm 2023 kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
113. (27/12/2023) Quyết định 2228/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến so với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
114. (25/12/2023) Quyết định 2202/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Quy chế làm việc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
115. (23/12/2023) Quyết định 2183/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến so với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
116. (22/12/2023) Quyết định 2155/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến so với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
117. (22/12/2023) Quyết định 2157/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến so với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
118. (22/12/2023) Quyết định 2158/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến so với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
119. (20/12/2023) Kế hoạch 411/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (năm 2024) do tỉnh Bắc Ninh ban hành
120. (13/12/2023) Quyết định 2083/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
121. (08/12/2023) Nghị quyết 51/NQ-HĐND năm 2023 biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
122. (08/12/2023) Nghị quyết 59/NQ-HĐND năm 2023 tiếp tục thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
123. (05/12/2023) Quyết định 3088/QĐ-UBND năm 2023 bãi bỏ văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai ban hành
Văn thư, lưu trữ
1. (16/01/2024) Kế hoạch 177/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2024 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
Dân tộc
1. (01/02/2024) Kế hoạch 24/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi năm 2024
2. (01/02/2024) Quyết định 208/QĐ-UBND năm 2024 công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công tác Dân tộc được tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
1. (26/02/2024) Công văn 1221/VPCP-KGVX năm 2024 báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (20/02/2024) Quyết định 145/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch Thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024-2030
3. (02/02/2024) Kế hoạch 85/KH-UBND thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2024
4. (01/02/2024) Kế hoạch 44/KH-UBND thực hiện "Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2024
5. (30/01/2024) Kế hoạch 60/KH-UBND thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
6. (30/01/2024) Kế hoạch 58/KH-UBND thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU về “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số tỉnh Lào Cai trong tình hình mới, giai đoạn 2020-2025” năm 2024
7. (30/01/2024) Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TU về nâng cao chất lượng dân số tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
8. (26/01/2024) Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi tỉnh Lào Cai giai đoạn 2024-2030
9. (26/01/2024) Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW "về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” do tỉnh Lào Cai ban hành
10. (19/01/2024) Quyết định 02/2024/QĐ-UBND về Quy định quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (26/02/2024) Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 135/QĐ-TTg do Thành phố Cần Thơ ban hành
2. (23/02/2024) Quyết định 377/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Chính quyền địa phương; thi đua, khen thưởng thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
3. (02/02/2024) Quyết định 172/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công chức viên chức, Thi đua khen thưởng và thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nội vụ tỉnh Hà Nam
4. (31/01/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 01/2014/QĐ-UBND về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ Chi cục trưởng và tương đương trở xuống; Quyết định 11/2017/QĐ-UBND và 39/2018/QĐ-UBND do tỉnh Long An ban hành
5. (08/12/2023) Nghị quyết 46/NQ-HĐND năm 2023 quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
6. (08/12/2023) Nghị quyết 240/NQ-HĐND giao số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2023, đối với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
7. (08/12/2023) Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2023 quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Lào Cai năm 2024
8. (08/12/2023) Nghị quyết 83/NQ-HĐND năm 2023 quyết định tạm giao biên chế công chức; tạm phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024
9. (08/12/2023) Nghị quyết 84/NQ-HĐND năm 2023 quyết định số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn năm 2024
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (23/02/2024) Quyết định 216/QĐ-BHXH năm 2024 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam
2. (16/02/2024) Quyết định 177/QĐ-BTTTT năm 2024 phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (07/02/2024) Thông báo 47/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tại Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (01/02/2024) Quyết định 68/QĐ-BNV điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ
5. (01/02/2024) Quyết định 116/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông kèm theo Quyết định 606/QĐ-UBND
6. (31/01/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
7. (30/01/2024) Kế hoạch 55/KH-UBND triển khai duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2024
8. (26/01/2024) Kế hoạch 519/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 1690/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" do tỉnh Bến Tre ban hành
9. (26/01/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-UBND quy định về nhiệm vụ, quvền hạn của các cơ quan, đơn vị cá nhân trong quản lý, thực hỉện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
10. (18/01/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026
11. (11/01/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
12. (28/12/2023) Quyết định 2233/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
13. (20/12/2023) Quyết định 53/2023/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
14. (09/12/2023) Nghị quyết 101/NQ-HĐND năm 2023 về kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
15. (08/12/2023) Nghị quyết 99/NQ-HĐND năm 2023 tổ chức các kỳ họp trong năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
16. (08/12/2023) Nghị quyết 49/NQ-HĐND năm 2023 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
17. (08/12/2023) Nghị quyết 50/NQ-HĐND năm 2023 Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI
18. (08/12/2023) Nghị quyết 241/NQ-HĐND năm 2023 về chương trình các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh năm 2024
19. (08/12/2023) Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2023 thành lập Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai trên cơ sở chia tách từ Sở giao thông vận tải - xây dựng tỉnh Lào Cai
20. (08/12/2023) Nghị quyết 43/NQ-HĐND năm 2023 thành lập Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai trên cơ sở Sở Giao thông vận tải - Xây dựng sau khi chia tách Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai
21. (08/12/2023) Nghị quyết 47/NQ-HĐND năm 2023 quyết định số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
22. (08/12/2023) Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2023 sáp nhập và đổi tên thôn thuộc huyện Bảo Yên, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
23. (08/12/2023) Nghị quyết 84/NQ-HĐND năm 2023 quyết định số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn năm 2024
24. (07/12/2023) Nghị quyết 28/2023/NQ-HĐND quy định về chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố và lực lượng phụ trách an ninh trật tự, quốc phòng ở cấp xã, ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
1. (27/02/2024) Nghị định 25/2024/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"
2. (23/02/2024) Quyết định 377/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Chính quyền địa phương; thi đua, khen thưởng thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
3. (22/02/2024) Quyết định 326/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
4. (02/02/2024) Quyết định 172/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công chức viên chức, Thi đua khen thưởng và thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nội vụ tỉnh Hà Nam
5. (02/02/2024) Kế hoạch 26/KH-UBND công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Thái Bình năm 2024
6. (31/01/2024) Nghị quyết 76/2024/NQ-HĐND về Quy định tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La"
7. (23/01/2024) Quyết định 132/QĐ-UBND năm 2024 quy định về mức chi tiền thưởng theo Nghị định 98/2023/NĐ-CP trên mức lương cơ sở quy định tại Nghị định 24/2023/NĐ-CP do tỉnh Bến Tre ban hành
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (16/02/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 68/2018/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý tài sản công của tỉnh Ninh Thuận
2. (27/12/2023) Quyết định 549/QĐ-TANDTC năm 2023 ủy quyền chủ trì thực hiện kiểm tra hiện trạng nhà, đất do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
257 lượt xem
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;