Danh mục văn bản mới (từ ngày 27 - 30/5/2023)

LawNet trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 27 - 30/5/2023.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (29/05/2023) Quyết định 962/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
2. (26/05/2023) Quyết định 1038/QĐ-UBND năm 2023 về ủy quyền quyết định giá đất cụ thể do tỉnh Nam Định ban hành
3. (26/05/2023) Quyết định 249/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
4. (25/05/2023) Kế hoạch 104/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
5. (25/05/2023) Kế hoạch 154/KH-UBND năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; Xử lý việc lấn, chiếm và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội
6. (25/05/2023) Công điện 469/CĐ-TTg năm 2023 về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững do Thủ tướng Chính phủ điện
7. (25/05/2023) Thông báo 492/TB-UBND năm 2023 kết luận của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về chính sách hỗ trợ khác phục vụ công tác giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường (bán kính 500m) của bãi chôn lấp rác thải huyện Ba Vì (5,6ha) kết hợp trồng cây xanh tạo hành lang cách ly
8. (24/05/2023) Thông báo 491/TB-UBND năm 2023 kết luận của Ủy ban nhân dân Thành phố về chủ trương xây dựng, ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội
9. (19/05/2023) Quyết định 1087/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
10. (18/05/2023) Quyết định 1068/QĐ-UBND về chuyển tiếp, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
11. (17/05/2023) Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 37/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động 73-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" do tỉnh Lạng Sơn ban hành
12. (16/05/2023) Quyết định 22/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2016/QĐ-UBND quy định lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
13. (16/05/2023) Kế hoạch 311/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 37/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao" do tỉnh Bắc Kạn ban hành
14. (14/05/2023) Quyết định 21/2023/QĐ-UBND về đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh Bình Định
15. (10/05/2023) Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND quy định mức chi đối với nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
16. (15/03/2023) Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
17. (15/03/2023) Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Mục II Phụ lục kèm theo Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND về thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020-2024)
Tài nguyên
1. (29/05/2023) Quyết định 1276/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ
2. (29/05/2023) Quyết định 919/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn
3. (26/05/2023) Quyết định 1255/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
4. (23/05/2023) Công văn 3310/BNN-ĐĐ năm 2023 về kết quả thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (22/05/2023) Công văn 3626/BTNMT-TNN năm 2023 về đề xuất phương án vận hành linh hoạt các hồ chứa trên các lưu vực sông do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
6. (22/05/2023) Kế hoạch 1476/KH-UBND năm 2023 về khắc phục các hạn chế và tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng và trồng rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
7. (22/05/2023) Chỉ thị 08/CT-UBND về đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo việc cung ứng điện mùa khô năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (19/05/2023) Chỉ thị 12/CT-UBND về tăng cường tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng năm 2023 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
9. (18/05/2023) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2023 về đảm bảo cung ứng điện, thực hiện sử dụng Năng lượng tiết kiệm hiệu quả, đảm bảo an toàn điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
10. (18/05/2023) Quyết định 22/2023/QĐ-UBND quy định giá nước sạch sinh hoạt các công trình cấp nước do Nhà máy cấp nước sạch Phù Mỹ quản lý, vận hành của tỉnh Bình Định ban hành
11. (18/05/2023) Quyết định 23/2023/QĐ-UBND quy định giá nước sạch sinh hoạt lộ trình 03 năm (2023-2025) đối với Công trình cấp nước 03 xã Khu đông An Nhơn do Công ty cổ phần Xây lắp An Nhơn quản lý, vận hành của tỉnh Bình Định ban hành
12. (18/05/2023) Quyết định 24/2023/QĐ-UBND quy định giá nước sạch sinh hoạt, giá nước thô lộ trình 03 năm (2023-2025) đối với Công trình cấp nước của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hòa tại phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
13. (17/05/2023) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2023 thực hiện nhiệm vụ năm 2024 thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
14. (16/05/2023) Quyết định 1043/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
15. (11/05/2023) Kế hoạch 299/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kế hoạch 169-KH/TU về thực hiện Kết luận 36-KL/TW về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
16. (08/05/2023) Quyết định 787/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn
17. (05/05/2023) Quyết định 772/QĐ-UBND năm 2023 quy định trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Môi trường
1. (29/05/2023) Quyết định 1276/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ
2. (29/05/2023) Quyết định 533/QĐ-UBND năm 2023 quy định về công tác trực ban và báo cáo về Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3. (27/05/2023) Quyết định 194/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt đơn giá dịch công: Quét, gom rác đường phố, vệ sinh ngõ xóm; tưới nước rửa đường; chăm sóc cây xanh, bồn hoa nơi công cộng; quản lý, duy trì hệ thống điện chiếu sáng đô thị; trông coi, quản lý nghĩa trang; duy tu, vận hành hệ thống thoát nước tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
4. (26/05/2023) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2023 triển khai giải pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
5. (25/05/2023) Thông tư 31/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6. (25/05/2023) Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 876/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
7. (24/05/2023) Kế hoạch 157/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 876/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
8. (22/05/2023) Công văn 3626/BTNMT-TNN năm 2023 về đề xuất phương án vận hành linh hoạt các hồ chứa trên các lưu vực sông do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
9. (19/05/2023) Chỉ thị 12/CT-UBND về tăng cường tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng năm 2023 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
10. (18/05/2023) Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2023 thực hiện "Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan trong giao thông vận tải" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
11. (17/05/2023) Quyết định 1012/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường ngành Công Thương thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
12. (16/05/2023) Quyết định 20/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2013/QĐ-UBND quy định về phân vùng xả nước thải vào các nguồn tiếp nhận trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
13. (15/05/2023) Kế hoạch 154/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai Quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
14. (12/05/2023) Quyết định 182/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt đơn giá cung ứng dịch vụ thoát nước trên địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
15. (12/05/2023) Quyết định 183/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt đơn giá cung ứng dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
16. (23/03/2023) Quyết định 456/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải của các con sông là nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Nông nghiệp, nông thôn
1. (29/05/2023) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2023 về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại do tỉnh Thái Bình ban hành
2. (26/05/2023) Kế hoạch 1900/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP và Chương trình hành động 32-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
3. (26/05/2023) Quyết định 583/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (25/05/2023) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
5. (25/05/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND về Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trên địa bàn thành phố Hà Nội
6. (24/05/2023) Kế hoạch 90/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 330/2022/NQ-HĐND quy định khu vực không được phép chăn nuôi thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư; chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
7. (23/05/2023) Công văn 3310/BNN-ĐĐ năm 2023 về kết quả thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
8. (19/05/2023) Quyết định 1000/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
9. (17/05/2023) Kế hoạch 312/KH-UBND năm 2023 về kiểm tra, giám sát và đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
10. (10/05/2023) Kế hoạch 297/KH-UBND năm 2023 thực hiện chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
11. (01/05/2023) Thông báo 167/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu lâm sản và thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (30/03/2023) Quyết định 524/QĐ-UBND năm 2023 công bố hiện trạng rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
13. (07/03/2023) Quyết định 320/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Giống cây trồng nông nghiệp - Sản xuất giống do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Trật tự an toàn xã hội
1. (29/05/2023) Quyết định 533/QĐ-UBND năm 2023 quy định về công tác trực ban và báo cáo về Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2. (29/05/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2019/QĐ-UBND quy định mức đóng góp và chế độ miễn đối với người nghiện ma túy tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La
3. (27/05/2023) Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2023 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (10/05/2023) Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐND về quy định chính sách hỗ trợ đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, đối tượng quản lý sau cai nghiện ma túy và người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
5. (15/03/2023) Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
An ninh quốc gia
1. (15/05/2023) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 28/NQ-CP và Kế hoạch 199-KH/TU về thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
Quốc phòng
1. (25/05/2023) Quyết định 205/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ năm học 2023-2024
2. (15/05/2023) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 28/NQ-CP và Kế hoạch 199-KH/TU về thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
Tài chính
1. (29/05/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2019/QĐ-UBND quy định mức đóng góp và chế độ miễn đối với người nghiện ma túy tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La
2. (27/05/2023) Quyết định 194/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt đơn giá dịch công: Quét, gom rác đường phố, vệ sinh ngõ xóm; tưới nước rửa đường; chăm sóc cây xanh, bồn hoa nơi công cộng; quản lý, duy trì hệ thống điện chiếu sáng đô thị; trông coi, quản lý nghĩa trang; duy tu, vận hành hệ thống thoát nước tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
3. (26/05/2023) Quyết định 1038/QĐ-UBND năm 2023 về ủy quyền quyết định giá đất cụ thể do tỉnh Nam Định ban hành
4. (26/05/2023) Quyết định 583/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (25/05/2023) Quyết định 27/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 19/2015/QĐ-UBND về ủy quyền, phân cấp phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
6. (25/05/2023) Thông tư 31/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
7. (25/05/2023) Thông tư 06/2023/TT-BKHCN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
8. (25/05/2023) Kế hoạch 104/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
9. (25/05/2023) Quyết định 19/2023/QĐ-UBND quy định về mức chi cho các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương
10. (25/05/2023) Công văn 2504/TCHQ-TXNK năm 2023 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (25/05/2023) Thông báo 2524/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Lưỡi dao cong thép không gỉ do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (25/05/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND về Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trên địa bàn thành phố Hà Nội
13. (24/05/2023) Quyết định 1326/QĐ-UBND năm 2023 về chính sách hỗ trợ khác đối với hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
14. (24/05/2023) Thông báo 488/TB-UBND năm 2023 kết luận của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về chủ trương xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố sửa đổi nội dung chi và mức chi quy định tại Phụ lục 01 Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi của các cuộc điều tra thống kê do Ngân sách Thành phố bảo đảm
15. (24/05/2023) Thông báo 489/TB-UBND năm 2023 kết luận của Ủy ban nhân dân Thành phố về chủ trương xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố sửa đổi, bổ sung mục 9, phần III, Phu lục 01 Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định nội dung chi và mức chi thực hiện công tác điều tra dư luận xã hội của thành phố Hà Nội
16. (24/05/2023) Thông báo 487/TB-UBND năm 2023 kết luận của Ủy ban nhân dân Thành phố về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội
17. (24/05/2023) Thông báo 490/TB-UBND năm 2023 kết luận của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về chủ trương xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố sửa đổi mức chi quy định tại mục 1, Biểu số 03, Phụ lục 02 Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND
18. (24/05/2023) Thông báo 491/TB-UBND năm 2023 kết luận của Ủy ban nhân dân Thành phố về chủ trương xây dựng, ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội
19. (24/05/2023) Công văn 2473/TCHQ-TXNK năm 2023 về hướng dẫn áp mã HS do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (24/05/2023) Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2023 thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 do thành phố Hà Nội ban hành
21. (23/05/2023) Quyết định 1065/QĐ-UBND năm 2023 về Bộ chỉ số và Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2022
22. (23/05/2023) Công văn 2457/TCHQ-TXNK năm 2023 về thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa của doanh nghiệp nội địa bán cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
23. (23/05/2023) Quyết định 25/2023/QĐ-UBND về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định
24. (18/05/2023) Quyết định 22/2023/QĐ-UBND quy định giá nước sạch sinh hoạt các công trình cấp nước do Nhà máy cấp nước sạch Phù Mỹ quản lý, vận hành của tỉnh Bình Định ban hành
25. (18/05/2023) Quyết định 23/2023/QĐ-UBND quy định giá nước sạch sinh hoạt lộ trình 03 năm (2023-2025) đối với Công trình cấp nước 03 xã Khu đông An Nhơn do Công ty cổ phần Xây lắp An Nhơn quản lý, vận hành của tỉnh Bình Định ban hành
26. (18/05/2023) Quyết định 24/2023/QĐ-UBND quy định giá nước sạch sinh hoạt, giá nước thô lộ trình 03 năm (2023-2025) đối với Công trình cấp nước của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hòa tại phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
27. (17/05/2023) Thông báo 2350/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Chế phẩm làm sạch Metanox M6314 do Tổng cục Hải quan ban hành
28. (17/05/2023) Công văn 56/CCPT-CL1 năm 2023 quy định của Ukraina về mẫu chứng thư do Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường ban hành
29. (16/05/2023) Quyết định 22/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2016/QĐ-UBND quy định lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
30. (16/05/2023) Quyết định 23/2023/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
31. (16/05/2023) Quyết định 1083/QĐ-UBND năm 2023 về đơn giá sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí (báo nói, báo hình) của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa
32. (16/05/2023) Thông báo 2308/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với MS TOPFOAM LC ACID do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
33. (14/05/2023) Quyết định 21/2023/QĐ-UBND về đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh Bình Định
34. (12/05/2023) Quyết định 182/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt đơn giá cung ứng dịch vụ thoát nước trên địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
35. (12/05/2023) Quyết định 183/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt đơn giá cung ứng dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
36. (11/05/2023) Thông báo 2232/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với BUTTERFLY PEA STERILIZED POWDER do Tổng cục Hải quan ban hành
37. (10/05/2023) Thông báo 2194/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với SPRINGER 2006/0-MG-L do Tổng cục Hải quan ban hành
38. (10/05/2023) Thông báo 2196/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với SPRINGER 0203/0-PW-L do Tổng cục Hải quan ban hành
39. (10/05/2023) Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
40. (10/05/2023) Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND quy định mức chi đối với nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
41. (10/05/2023) Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐND về quy định chính sách hỗ trợ đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, đối tượng quản lý sau cai nghiện ma túy và người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
42. (09/05/2023) Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2023 về điều chỉnh, thay thế Phụ lục II và Phụ lục V kèm theo Nghị quyết 40/NQ-HĐND do tỉnh Bình Thuận ban hành
43. (09/05/2023) Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND quy định một số nội dung, mức chi chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
44. (08/05/2023) Thông báo 2145/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với SOLSPERSE 88000 do Tổng cục Hải quan ban hành
45. (04/05/2023) Thông báo 2106/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Con lăn trung gian (IDLER PULLEY - L54 QC5-2886-000) do Tổng cục Hải quan ban hành
46. (01/05/2023) Thông báo 167/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu lâm sản và thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành
47. (28/04/2023) Thông báo 2075/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Lưỡi dao 3 inch do Tổng cục Hải quan ban hành
48. (27/04/2023) Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
49. (27/04/2023) Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2023 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
50. (26/04/2023) Thông báo 2014/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với TAB-S7/S7+ PEN HOLDER RING-1 do Tổng cục Hải quan ban hành
51. (26/04/2023) Thông báo 2015/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với TAB-S7 PEN HOLDER STEEL-1 do Tổng cục Hải quan ban hành
52. (26/04/2023) Thông báo 2016/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với TAB-S7 PEN HOLDER RING-2 do Tổng cục Hải quan ban hành
53. (26/04/2023) Thông báo 2017/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với TAB-S7/S7+ HINGE RING TAB-S7/S7+ REAR RING, (11*2.5*0.4)mm do Tổng cục Hải quan ban hành
54. (18/04/2023) Công văn 1514/BXD-KTXD năm 2023 về xác định hệ số tỉ lệ % chi phí tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công công trình Công viên Kỳ Bá, thành phố Thái Bình do Bộ Xây dựng ban hành
55. (18/04/2023) Công văn 1510/BXD-KTXD năm 2023 về hướng dẫn nội dung liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với dự án Làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà, tỉnh Bình Thuận do Bộ Xây dựng ban hành
56. (17/04/2023) Công văn 1479/BXD-KTXD năm 2023 hướng dẫn định mức lập, thẩm định và thanh toán chi phí lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành
57. (16/03/2023) Công văn 951/BXD-KTXD năm 2023 về hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
58. (15/03/2023) Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
59. (15/03/2023) Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Mục II Phụ lục kèm theo Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND về thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020-2024)
60. (10/03/2023) Công văn 879/BXD-KTXD năm 2023 về hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
61. (07/03/2023) Công văn 803/BXD-KTXD năm 2023 về định mức dự toán các công tác xây dựng liên quan đến tấm tường bê tông khí chưng áp do Bộ Xây dựng ban hành
Bảo hiểm
1. (22/05/2023) Công văn 2252/BHXH-CĐ năm 2023 về giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Công nghiệp
1. (25/05/2023) Quyết định 19/2023/QĐ-UBND quy định về mức chi cho các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương
2. (23/05/2023) Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình hành động 34-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Hưng Yên ban hành
3. (22/05/2023) Chỉ thị 08/CT-UBND về đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo việc cung ứng điện mùa khô năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (17/05/2023) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2023 thực hiện nhiệm vụ năm 2024 thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
5. (27/04/2023) Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
6. (27/04/2023) Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BCT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Y tế - dược
1. (29/05/2023) Quyết định 849/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định y khoa thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
2. (26/05/2023) Quyết định 2316/QĐ-BYT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế thuộc Bộ Y tế
3. (26/05/2023) Quyết định 2318/QĐ-BYT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế
4. (26/05/2023) Quyết định 265/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
5. (26/05/2023) Quyết định 371/QĐ-QLD công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc Đợt 1 - Năm 2023 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
6. (25/05/2023) Quyết định 352/QĐ-QLD năm 2023 về Danh mục 231 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 184 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
7. (25/05/2023) Quyết định 353/QĐ-QLD năm 2023 về danh mục 69 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 184 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
8. (24/05/2023) Công văn 5266/QLD-ĐK năm 2023 công bố danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Thông tư 08/2022/TT-BYT (Đợt 3) do Cục Quản lý Dược ban hành
9. (24/05/2023) Kế hoạch 331/KH-UBND năm 2023 về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023-2024
10. (23/05/2023) Quyết định 2285/QĐ-BYT năm 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư 18/2022/TT-BYT
11. (10/05/2023) Kế hoạch 296/KH-UBND năm 2023 về phòng ngừa sốt rét quay trở lại sau loại trừ giai đoạn 2023-2025 tỉnh Bắc Kạn
12. (05/05/2023) Kế hoạch 147/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 80/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Thuế, phí, lệ phí
1. (26/05/2023) Công văn 2099/TCT-KK năm 2023 triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
2. (25/05/2023) Công văn 2504/TCHQ-TXNK năm 2023 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (23/05/2023) Công văn 2457/TCHQ-TXNK năm 2023 về thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa của doanh nghiệp nội địa bán cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (09/05/2023) Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
5. (06/05/2023) Nghị quyết 72/NQ-CP năm 2023 dự thảo Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng do Chính phủ ban hành
6. (15/03/2023) Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
7. (15/03/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngân hàng, tiền tệ
1. (24/05/2023) Kế hoạch 1498/KH-UBND năm 2023 về triển khai thí điểm việc chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2. (23/05/2023) Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2023 về tăng cường công tác tín dụng và triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (23/05/2023) Kế hoạch 324/KH-UBND năm 2023 thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi, trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt cho người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Kế toán, kiểm toán
1. (29/05/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-KTNN về Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (29/05/2023) Công văn 3983/BKHĐT-QLKTTW năm 2023 cập nhật và cung cấp thông tin về những vướng mắc, bất cập của quy định pháp lý và thực thi ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (24/05/2023) Công văn 5301/BTC-TCDN năm 2023 về tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2022 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
3. (23/05/2023) Công văn 2457/TCHQ-TXNK năm 2023 về thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa của doanh nghiệp nội địa bán cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (16/05/2023) Hướng dẫn 08/HD-LĐLĐ thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng doanh nghiệp" năm 2023 với chủ đề: "Hội nhập - Phát triển" do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (29/05/2023) Quyết định 586/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (29/05/2023) Quyết định 587/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (26/05/2023) Công điện 470/CĐ-TTg năm 2023 về tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ điện
4. (26/05/2023) Công văn 3754/VPCP-CN năm 2023 về đầu tư xây dựng tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (26/05/2023) Quyết định 804/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP về Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do tỉnh Trà Vinh ban hành
6. (26/05/2023) Quyết định 810/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoach thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dệt may và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
7. (25/05/2023) Kế hoạch 335/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP về Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do tỉnh Bắc Kạn ban hành
8. (25/05/2023) Quyết định 27/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 19/2015/QĐ-UBND về ủy quyền, phân cấp phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
9. (24/05/2023) Thông báo 487/TB-UBND năm 2023 kết luận của Ủy ban nhân dân Thành phố về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội
10. (23/05/2023) Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình hành động 34-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Hưng Yên ban hành
11. (23/05/2023) Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2023 hợp nhất Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp do Bộ Công Thương ban hành
12. (23/05/2023) Quyết định 25/2023/QĐ-UBND về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định
13. (22/05/2023) Quyết định 25/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu tinh tế tỉnh Kon Tum kèm theo Quyết định 32/2018/QĐ-UBND (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 19/2021/QĐ-UBND)
14. (19/05/2023) Quyết định 22/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh kèm Quyết định 19/2021/QĐ-UBND
15. (19/05/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND quy định về một số nội dung quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
16. (10/05/2023) Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đầu tư Nhà văn hóa - Khu thể thao xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2023-2025
17. (09/05/2023) Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kết luận 127-KL/TU về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU về xây dựng huyện Đông Hải trở thành huyện trọng điểm về kinh tế biển, phấn đấu từng bước đạt các tiêu chí nâng lên thị xã do tỉnh Bạc Liêu ban hành
18. (05/05/2023) Quyết định 772/QĐ-UBND năm 2023 quy định trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
19. (01/05/2023) Thông báo 167/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu lâm sản và thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành
20. (17/04/2023) Công văn 1479/BXD-KTXD năm 2023 hướng dẫn định mức lập, thẩm định và thanh toán chi phí lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành
21. (22/03/2023) Công văn 1071/BXD-KTXD năm 2023 về hướng dẫn áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Lao động
1. (25/05/2023) Thông tư 07/2023/TT-BKHCN quy định việc thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ công lập đối với người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2. (25/05/2023) Công văn 3739/VPCP-KGVX năm 2023 thực hiện Quyết định 659/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (22/05/2023) Công văn 2252/BHXH-CĐ năm 2023 về giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (18/05/2023) Quyết định 1098/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên
5. (16/05/2023) Quyết định 1041/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên về thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
6. (15/05/2023) Quyết định 1076/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Tiền lương và lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Bảo hiểm xã hội tỉnh/Ngân hàng chính sách xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
7. (15/05/2023) Quyết định 827/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn
8. (27/04/2023) Báo cáo 560/BC-BYT năm 2023 về tiến độ triển khai thực hiện Quyết định 659/QĐ-TTg do Bộ Y tế ban hành
Chính sách xã hội
1. (26/05/2023) Quyết định 1372/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/ Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
2. (26/05/2023) Công văn 3756/VPCP-KGVX năm 2023 về báo cáo kết quả Dự án Chăm sóc sức khỏe và Phục hồi chức năng đối với nạn nhân chất độc hóa học/dioxin giai đoạn 2018-2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (26/05/2023) Quyết định 954/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình
4. (26/05/2023) Quyết định 953/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình
5. (24/05/2023) Quyết định 1326/QĐ-UBND năm 2023 về chính sách hỗ trợ khác đối với hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
6. (23/05/2023) Kế hoạch 324/KH-UBND năm 2023 thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi, trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt cho người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
7. (22/05/2023) Quyết định 254/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8. (19/05/2023) Quyết định 1002/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: Bảo trợ xã hội)
9. (19/05/2023) Quyết định 591/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục và nội dung quy trình giải quyết nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh
10. (10/05/2023) Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
11. (05/05/2023) Quyết định 1028/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Giáo dục, đào tạo
1. (29/05/2023) Chỉ thị 17/CT-TTg tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (29/05/2023) Quyết định 25/2023/QĐ-UBND về quy chế đào tạo sau đại học ở nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3. (26/05/2023) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2023 về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông; xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở năm 2023 và xét tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở, thi tuyển sinh và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 do tỉnh Bình Thuận ban hành
4. (26/05/2023) Quyết định 884/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 do tỉnh Sơn La ban hành
5. (26/05/2023) Quyết định 1500/QĐ-BGDĐT năm 2023 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Giáo dục IDP (Việt Nam), Trường Đại học Hà Nội, Công ty Cổ phần Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Quốc tế Canadal - Lào Cai, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, Công ty trách nhiệm hữu hạn IELTS Champions, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển IVY Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển Giáo dục Việt - Anh, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Đào tạo và Phát triển Kinh tế và IELTS Australia Pty Limited (Australia) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (26/05/2023) Quyết định 1493/QĐ-BGDĐT năm 2023 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nhật NAT-TEST giữa Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Công ty cổ phần Chuyên ngành Xuất bản Giáo dục (Nhật Bản) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (26/05/2023) Chỉ thị 10/CT-UBND về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 do tỉnh Quảng Nam ban hành
8. (25/05/2023) Quyết định 897/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn
9. (25/05/2023) Quyết định 24/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 03/2017/QĐ-UBND về Quy định đối tượng và điểm cộng thêm cho từng loại đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong tuyển sinh vào Trường phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
10. (25/05/2023) Quyết định 205/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ năm học 2023-2024
11. (25/05/2023) Quyết định 1146/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên
12. (19/05/2023) Quyết định 1199/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ
13. (18/05/2023) Quyết định 1114/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa
14. (17/05/2023) Quyết định 845/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
15. (16/05/2023) Quyết định 21/2023/QĐ-UBND quy định vùng tạo nguồn đào tạo nhân lực cho các dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo để tuyển sinh thêm vào Trường phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
16. (15/05/2023) Quyết định 1047/QĐ-CT năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc
17. (09/05/2023) Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND quy định một số nội dung, mức chi chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
18. (09/05/2023) Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
19. (05/05/2023) Quyết định 770/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch tuyển sinh vào các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, trường trung học phổ thông, trường Phổ thông dân tộc nội trú Bắc Kạn, trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Kạn năm học 2023-2024 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
20. (13/04/2023) Quyết định 653/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt bổ sung Danh mục các ngành nghề hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND kèm theo Quyết định 913/QĐ-UBND do tỉnh Bắc Kạn ban hành
21. (15/03/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Giao thông, vận tải
1. (29/05/2023) Quyết định 586/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (29/05/2023) Quyết định 651/QĐ-BGTVT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (26/05/2023) Công văn 3754/VPCP-CN năm 2023 về đầu tư xây dựng tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (25/05/2023) Hướng dẫn 10/HD-LĐLĐ tuyên truyền về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với đoàn viên, người lao động năm 2023 do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (25/05/2023) Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 876/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
6. (23/05/2023) Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới do tỉnh Bạc Liêu ban hành
7. (22/05/2023) Quyết định 1010/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Đường bộ)
8. (18/05/2023) Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2023 thực hiện "Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan trong giao thông vận tải" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
9. (16/05/2023) Quyết định 23/2023/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (29/05/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2012/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà trên địa bàn tỉnh Thái Bình
2. (29/05/2023) Chỉ thị 04/CT-BXD năm 2023 về tăng cường rà soát, chấn chỉnh công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
3. (27/05/2023) Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 148/NQ-CP và Chương trình hành động 74-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
4. (27/05/2023) Quyết định 194/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt đơn giá dịch công: Quét, gom rác đường phố, vệ sinh ngõ xóm; tưới nước rửa đường; chăm sóc cây xanh, bồn hoa nơi công cộng; quản lý, duy trì hệ thống điện chiếu sáng đô thị; trông coi, quản lý nghĩa trang; duy tu, vận hành hệ thống thoát nước tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
5. (25/05/2023) Quyết định 868/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
6. (23/05/2023) Quyết định 26/2023/QĐ-UBND quy định tiêu chí, thủ tục xét công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định
7. (22/05/2023) Quyết định 255/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8. (19/05/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
9. (19/05/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương
10. (17/05/2023) Kế hoạch 312/KH-UBND năm 2023 về kiểm tra, giám sát và đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
11. (10/05/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang
12. (09/05/2023) Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kết luận 127-KL/TU về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU về xây dựng huyện Đông Hải trở thành huyện trọng điểm về kinh tế biển, phấn đấu từng bước đạt các tiêu chí nâng lên thị xã do tỉnh Bạc Liêu ban hành
13. (08/05/2023) Quyết định 2614/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội năm 2023
14. (27/04/2023) Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2023 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
15. (18/04/2023) Công văn 1514/BXD-KTXD năm 2023 về xác định hệ số tỉ lệ % chi phí tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công công trình Công viên Kỳ Bá, thành phố Thái Bình do Bộ Xây dựng ban hành
16. (18/04/2023) Công văn 1512/BXD-KTXD năm 2023 về hướng dẫn phương pháp lập dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
17. (18/04/2023) Công văn 1510/BXD-KTXD năm 2023 về hướng dẫn nội dung liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với dự án Làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà, tỉnh Bình Thuận do Bộ Xây dựng ban hành
18. (22/03/2023) Công văn 1071/BXD-KTXD năm 2023 về hướng dẫn áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
19. (17/03/2023) Công văn 987/BXD-KTXD năm 2023 về hướng dẫn áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng khu đô thị mới kiểu mẫu do Bộ Xây dựng ban hành
20. (16/03/2023) Công văn 951/BXD-KTXD năm 2023 về hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
21. (10/03/2023) Công văn 879/BXD-KTXD năm 2023 về hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
22. (07/03/2023) Công văn 803/BXD-KTXD năm 2023 về định mức dự toán các công tác xây dựng liên quan đến tấm tường bê tông khí chưng áp do Bộ Xây dựng ban hành
Khoa học, công nghệ
1. (29/05/2023) Quyết định 587/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (25/05/2023) Thông tư 07/2023/TT-BKHCN quy định việc thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ công lập đối với người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3. (25/05/2023) Thông tư 06/2023/TT-BKHCN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4. (19/05/2023) Quyết định 16/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương
5. (10/05/2023) Kế hoạch 297/KH-UBND năm 2023 thực hiện chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
6. (08/05/2023) Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030
7. (07/03/2023) Quyết định 320/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Giống cây trồng nông nghiệp - Sản xuất giống do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Bưu chính, viễn thông
1. (26/05/2023) Công văn 1554/UBND-KSTTHC năm 2023 đôn đốc thực hiện đăng ký mô hình điểm về đảm bảo dữ liệu dân cư "đúng, đủ, sạch, sống" và Đề án 06 (lần 1) do thành phố Hà Nội ban hành
2. (25/05/2023) Quyết định 885/QĐ-BTTTT năm 2023 về Bộ tiêu chí đánh giá phát triển hạ tầng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (23/05/2023) Kế hoạch 4423/KH-UBND năm 2023 về triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
4. (18/05/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND về Quy chế quản trị, quản lý, vận hành, khai thác hệ thống hạ tầng, ứng dụng, cơ sở dữ liệu dùng chung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bắc Kạn
5. (26/04/2023) Quyết định 726/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch hành động Năm dữ liệu số quốc gia và phát triển dữ liệu mở của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023
Thông tin báo chí, xuất bản
1. (18/05/2023) Công văn 1460/UBND-KGVX năm 2023 về tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn thành phố Hà Nội
2. (16/05/2023) Quyết định 1083/QĐ-UBND năm 2023 về đơn giá sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí (báo nói, báo hình) của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (29/05/2023) Kế hoạch 1251/KH-UBND năm 2023 về bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030
2. (25/05/2023) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
3. (24/05/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kèm theo Quyết định 37/2015/QĐ-UBND
4. (19/05/2023) Quyết định 922/QĐ-UBND năm 2023 về Chương trình tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao thường xuyên tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2030
5. (17/05/2023) Kế hoạch 154/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
6. (17/05/2023) Quyết định 1066/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc
7. (12/05/2023) Quyết định 817/QĐ-UBND năm 2023 thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định một số nội dung hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm phát triển "Điểm du lịch cộng đồng" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023-2026
8. (10/05/2023) Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đầu tư Nhà văn hóa - Khu thể thao xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2023-2025
9. (05/05/2023) Quyết định 772/QĐ-UBND năm 2023 quy định trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
10. (05/05/2023) Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐND quy định chính sách đặc thù hỗ trợ xây dựng "Làng văn hóa kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023-2030
11. (30/03/2023) Quyết định 512/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch cắm mốc giới; xây dựng, tu sửa bia, biển di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023-2030
Bổ trợ tư pháp
1. (29/05/2023) Quyết định 1801/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Luật sư và lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
2. (26/05/2023) Quyết định 691/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận
3. (26/05/2023) Quyết định 1371/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
4. (26/05/2023) Quyết định 1064/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
5. (26/05/2023) Quyết định 1015/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Luật sư, lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk
6. (26/05/2023) Quyết định 1862/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Luật sư, Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
7. (25/05/2023) Quyết định 1145/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên
8. (25/05/2023) Quyết định 1144/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên
9. (23/05/2023) Quyết định 1227/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
10. (19/05/2023) Quyết định 590/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục và quy trình giải quyết nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong luật sư, lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh
Hành chính tư pháp
1. (29/05/2023) Quyết định 1801/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Luật sư và lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
2. (25/05/2023) Quyết định 1143/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên
3. (19/05/2023) Quyết định 590/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục và quy trình giải quyết nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong luật sư, lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh
4. (18/05/2023) Quyết định 1183/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
Hình sự
1. (27/05/2023) Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2023 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp
1. (23/05/2023) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2023 về tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (29/05/2023) Quyết định 1276/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ
2. (29/05/2023) Quyết định 919/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn
3. (29/05/2023) Quyết định 1801/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Luật sư và lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
4. (29/05/2023) Quyết định 849/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định y khoa thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
5. (26/05/2023) Quyết định 1038/QĐ-UBND năm 2023 về ủy quyền quyết định giá đất cụ thể do tỉnh Nam Định ban hành
6. (26/05/2023) Quyết định 1372/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/ Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
7. (26/05/2023) Quyết định 691/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận
8. (26/05/2023) Quyết định 1371/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
9. (26/05/2023) Quyết định 1064/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
10. (26/05/2023) Quyết định 1015/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Luật sư, lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk
11. (26/05/2023) Quyết định 265/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
12. (26/05/2023) Quyết định 1255/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
13. (26/05/2023) Quyết định 1862/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Luật sư, Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
14. (26/05/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND bãi bỏ 06 quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành
15. (26/05/2023) Công văn 1555/UBND-SNV năm 2023 thực hiện Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại phiên họp thứ tư ngày 19/4/2023 do thành phố Hà Nội ban hành
16. (26/05/2023) Quyết định 954/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình
17. (26/05/2023) Quyết định 953/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình
18. (25/05/2023) Quyết định 1248/QĐ-UBND năm 2023 về Danh mục loại dự án áp dụng cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
19. (25/05/2023) Quyết định 897/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn
20. (25/05/2023) Quyết định 1143/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên
21. (25/05/2023) Quyết định 1145/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên
22. (25/05/2023) Quyết định 1146/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên
23. (25/05/2023) Quyết định 1144/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên
24. (25/05/2023) Kế hoạch 3212/KH-UBND về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Quảng Nam năm 2023 và những năm tiếp theo
25. (25/05/2023) Kế hoạch 154/KH-UBND năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; Xử lý việc lấn, chiếm và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội
26. (24/05/2023) Quyết định 23/2023/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
27. (24/05/2023) Quyết định 787/QĐ-UBND năm 2023 bãi bỏ Quyết định 170/QĐ-UBND về Mẫu phiếu chấm điểm để đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
28. (23/05/2023) Quyết định 878/QĐ-UBND thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023
29. (23/05/2023) Quyết định 1227/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
30. (23/05/2023) Quyết định 1162/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh (thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế)
31. (23/05/2023) Quyết định 2285/QĐ-BYT năm 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư 18/2022/TT-BYT
32. (22/05/2023) Quyết định 1010/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Đường bộ)
33. (22/05/2023) Quyết định 256/QĐ-UBND năm 2023 công bố bổ sung thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum
34. (22/05/2023) Quyết định 254/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
35. (22/05/2023) Quyết định 255/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
36. (19/05/2023) Quyết định 1199/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ
37. (19/05/2023) Quyết định 1002/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: Bảo trợ xã hội)
38. (19/05/2023) Quyết định 16/2023/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
39. (19/05/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
40. (19/05/2023) Quyết định 591/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục và nội dung quy trình giải quyết nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh
41. (19/05/2023) Quyết định 590/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục và quy trình giải quyết nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong luật sư, lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh
42. (19/05/2023) Quyết định 1000/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
43. (18/05/2023) Quyết định 1114/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa
44. (18/05/2023) Quyết định 1183/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
45. (18/05/2023) Quyết định 1098/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên
46. (17/05/2023) Quyết định 498/QĐ-BXD về Kế hoạch tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 và giai đoạn 2023-2027 của Bộ Xây dựng
47. (17/05/2023) Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 37/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động 73-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" do tỉnh Lạng Sơn ban hành
48. (16/05/2023) Quyết định 1041/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên về thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
49. (16/05/2023) Quyết định 1043/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
50. (15/05/2023) Quyết định 1047/QĐ-CT năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc
51. (15/05/2023) Quyết định 1076/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Tiền lương và lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Bảo hiểm xã hội tỉnh/Ngân hàng chính sách xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
52. (15/05/2023) Quyết định 827/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn
53. (08/05/2023) Quyết định 787/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn
54. (05/05/2023) Quyết định 1028/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
55. (14/03/2023) Công văn 925/BXD-KTXD năm 2023 về hướng dẫn thu chi phí thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định tại Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành
Thống kê
1. (24/05/2023) Thông báo 488/TB-UBND năm 2023 kết luận của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về chủ trương xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố sửa đổi nội dung chi và mức chi quy định tại Phụ lục 01 Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi của các cuộc điều tra thống kê do Ngân sách Thành phố bảo đảm
Dân tộc
1. (29/05/2023) Kế hoạch 1251/KH-UBND năm 2023 về bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030
2. (26/05/2023) Báo cáo 862/BC-UBDT về tình hình công tác dân tộc tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023 do Ủy ban Dân tộc ban hành
3. (26/05/2023) Công văn 863/UBDT-TCCB năm 2023 về lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
1. (17/05/2023) Kế hoạch 154/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (29/05/2023) Quyết định 25/2023/QĐ-UBND về quy chế đào tạo sau đại học ở nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2. (26/05/2023) Công văn 863/UBDT-TCCB năm 2023 về lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
3. (24/05/2023) Quyết định 1245/QĐ-UBND năm 2023 về kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1046/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 28-KL/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận 40-KL/TW về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Quy định 70/QĐ/TW về quản lý biên chế của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
4. (15/03/2023) Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (29/05/2023) Quyết định 651/QĐ-BGTVT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (26/05/2023) Quyết định 2316/QĐ-BYT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế thuộc Bộ Y tế
3. (26/05/2023) Quyết định 2318/QĐ-BYT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế
4. (26/05/2023) Thông báo 17/TB-HĐND về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
5. (26/05/2023) Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2023 về triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở do thành phố Cần Thơ ban hành
6. (23/05/2023) Kế hoạch 4417/KH-UBND thực hiện công tác dân vận, dân chủ năm 2023 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
7. (22/05/2023) Quyết định 25/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu tinh tế tỉnh Kon Tum kèm theo Quyết định 32/2018/QĐ-UBND (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 19/2021/QĐ-UBND)
8. (22/05/2023) Quyết định 23/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
9. (19/05/2023) Quyết định 16/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương
10. (19/05/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương
11. (19/05/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương
12. (17/05/2023) Quyết định 1066/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc
13. (10/05/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (26/05/2023) Kế hoạch 155/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030
2. (26/05/2023) Quyết định 193/QĐ-UBND phê duyệt đơn giá dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì các tuyến đường đô thị trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, năm 2023
 
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
259 lượt xem
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;