Danh mục văn bản mới (từ ngày 20 - 22/09/2023)

LawNet trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 20 - 22/09/2023.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (19/09/2023) Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTNMT năm 2023 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (18/09/2023) Quyết định 28/2023/QĐ-UBND về Đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương
3. (15/09/2023) Quyết định 1392/QĐ-UBND năm 2023 về Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với hoạt động quản lý đất công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
4. (14/09/2023) Quyết định 3267/QĐ-UBND năm 2023 về chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất và cập nhật kế hoạch sử dụng đất hằng năm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
5. (14/09/2023) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2023 về chấn chỉnh công tác quản lý, xử lý vi phạm đối với các tổ chức chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Sơn La
6. (14/09/2023) Quyết định 2129/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 37/NQ-CP và Kế hoạch 81-KH/TU về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
7. (12/09/2023) Nghị quyết 55/NQ-HĐND năm 2023 quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác do tỉnh Bắc Giang ban hành
8. (11/09/2023) Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2023 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An
9. (11/09/2023) Nghị quyết 43/NQ-HĐND năm 2023 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ theo quy định tại khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai và khoản 2, Điều 4 Nghị quyết 36/2021/QH15 để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An
10. (11/09/2023) Quyết định 917/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
11. (11/09/2023) Quyết định 639/QĐ-UBND phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2023 do tỉnh Ninh Bình ban hành
12. (31/08/2023) Chỉ thị 11/UBND-TN năm 2023 về chấn chỉnh và chỉ đạo biện pháp tăng cường công tác quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
13. (29/08/2023) Quyết định 2686/QĐ-UBND năm 2023 về phê duyệt các quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai đối với tổ chức, thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An
14. (25/08/2023) Công văn 3786/TCT-CS năm 2023 về chính sách tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Quyết định 01/2023/QĐ-TTg do Tổng cục Thuế ban hành
15. (25/08/2023) Công văn 3787/TCT-CS năm 2023 về xác định địa bàn kinh tế xã hội khó khăn được ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
16. (25/08/2023) Công văn 3783/TCT-CS năm 2023 về tiền chậm nộp tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
Tài nguyên
1. (18/09/2023) Quyết định 2281/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
2. (18/09/2023) Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
3. (14/09/2023) Quyết định 528/QĐ-UBND Kế hoạch thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023
4. (11/09/2023) Kế hoạch 218/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình hành động 21-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW “Về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững trong tình hình mới” do tỉnh Sơn La ban hành
5. (06/09/2023) Quyết định 908/QĐ-UBND năm 2023 quy định về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
6. (31/08/2023) Quyết định 3689/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
7. (24/08/2023) Quyết định 1280/QĐ-UBND năm 2023 về đính chính một phần Quyết định 422/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
8. (21/08/2023) Quyết định 1342/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
9. (19/08/2023) Công văn 6396/VPCP-CN năm 2023 về phân loại vật liệu xây dựng thông thường và khoáng sản khác do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (16/08/2023) Quyết định 1296/QĐ-UBND năm 2023 về giảm tiền sử dụng nước sạch cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để hỗ trợ các doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững
11. (14/08/2023) Quyết định 1895/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Môi trường
1. (19/09/2023) Quyết định 36/2023/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
2. (18/09/2023) Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án phát triển, nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
3. (18/09/2023) Quyết định 1406/QĐ-UBND năm 2023 về Bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
4. (15/09/2023) Kế hoạch 5655/KH-UBND năm 2023 về Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2023-2024
5. (14/09/2023) Quyết định 528/QĐ-UBND Kế hoạch thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023
6. (14/09/2023) Công văn 6484/BNN-LN năm 2023 báo cáo sơ kết thực hiện Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
7. (13/09/2023) Quyết định 423/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
8. (08/09/2023) Quyết định 2243/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
9. (06/09/2023) Quyết định 36/2023/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi
10. (05/09/2023) Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án thành lập Quỹ Bảo vệ môi trưởng tỉnh Ninh Bình
11. (11/08/2023) Kế hoạch 172/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Nông nghiệp, nông thôn
1. (19/09/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
2. (19/09/2023) Quyết định 2102/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
3. (19/09/2023) Quyết định 2103/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt 01 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
4. (18/09/2023) Quyết định 1481/QĐ-UBND năm 2023 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
5. (18/09/2023) Quyết định 2281/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
6. (15/09/2023) Quyết định 27/2023/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
7. (15/09/2023) Quyết định 26/2023/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
8. (14/09/2023) Công văn 1458/GSQL-GQ1 năm 2023 về kiểm tra chất lượng máy, thiết bị dùng trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
9. (13/09/2023) Quyết định 41/2023/QĐ-UBND quy định nội dung chi, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
10. (12/09/2023) Quyết định 18/2023/QĐ-UBND quy định về phân cấp phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
11. (12/09/2023) Quyết định 58/2023/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
12. (12/09/2023) Kế hoạch 233/KH-UBND về sản xuất vụ Đông năm 2023 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
13. (11/09/2023) Quyết định 4537/QĐ-UBND năm 2023 về Danh mục định hướng vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội
14. (11/09/2023) Quyết định 639/QĐ-UBND phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2023 do tỉnh Ninh Bình ban hành
15. (06/09/2023) Kế hoạch 214/KH-UBND năm 2023 về phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2024
16. (06/09/2023) Quyết định 2044/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị
17. (05/09/2023) Kế hoạch 166/KH-UBND năm 2023 triển khai công tác duy trì, thiết lập và cấp, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đối với một số cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2024-2025
18. (31/08/2023) Quyết định 18/2023/QĐ-UBND về Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030
19. (31/08/2023) Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2023 thực hiện và nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 của các xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bình Định
20. (31/08/2023) Quyết định 1638/QĐ-UBND năm 2023 về Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
21. (31/08/2023) Chỉ thị 11/UBND-TN năm 2023 về chấn chỉnh và chỉ đạo biện pháp tăng cường công tác quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
22. (28/08/2023) Quyết định 26/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
23. (23/08/2023) Quyết định 1368/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
24. (22/08/2023) Công văn 5824/BNN-TY năm 2023 về chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2024 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
25. (15/08/2023) Kế hoạch 3362/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Trật tự an toàn xã hội
1. (18/09/2023) Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án phát triển, nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
2. (15/09/2023) Kế hoạch 306/KH-UBND năm 2023 kiểm tra thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới do tỉnh Đồng Tháp ban hành
3. (15/09/2023) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác vận động thu hồi, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
4. (13/09/2023) Kế hoạch 604/KH-UBND năm 2023 thực hiện Dự án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trong ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
5. (11/09/2023) Kế hoạch 299/KH-UBND năm 2023 về phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
6. (28/08/2023) Kế hoạch 163/KH-UBND năm 2023 thực hiện dự án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
7. (15/08/2023) Quyết định 5625/QĐ-BCA-C06 năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý con dấu; quản lý, sử dụng pháo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
8. (15/08/2023) Kế hoạch 3359/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 47-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
9. (10/08/2023) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2023 về tăng cường đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc số lô, số đề và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10. (04/08/2023) Kế hoạch 166/KH-UBND năm 2023 thực hiện Dự án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do tỉnh Lạng Sơn ban hành
An ninh quốc gia
1. (24/08/2023) Quyết định 35/2023/QĐ-UBND về Quy định khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Quốc phòng
1. (18/09/2023) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2023 về tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới do tỉnh Quảng Nam ban hành
2. (15/09/2023) Công văn 5031/BGDĐT-GDQPAN năm 2023 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (08/09/2023) Quyết định 845/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nghĩa vụ quân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Chỉ h​uy quân sự các xã, phường, thị trấn, tỉnh Gia Lai
4. (24/08/2023) Quyết định 35/2023/QĐ-UBND về Quy định khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (15/09/2023) Kế hoạch 3083/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kế hoạch 106-KH/TU về thực hiện Kết luận 57-KL/TW "về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới" do tỉnh Kon Tum ban hành
2. (02/08/2023) Kế hoạch 164/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 93/NQ-CP về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Tài chính
1. (18/09/2023) Quyết định 28/2023/QĐ-UBND về Đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương
2. (18/09/2023) Quyết định 959/QĐ-UBND năm 2023 về điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3. (18/09/2023) Quyết định 1406/QĐ-UBND năm 2023 về Bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
4. (18/09/2023) Công văn 4830/TCHQ-TXNK năm 2023 về hàng hóa tạm xuất tái nhập cho doanh nghiệp chế xuất thuê do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (18/09/2023) Quyết định 2195/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực ngân sách Nhà nước trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ
6. (18/09/2023) Quyết định 32/2023/QĐ-UBND về giá thuê nhà ở khu nhà ở sinh viên tập trung tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
7. (15/09/2023) Công văn 4795/TCHQ-TXNK năm 2023 về hoàn thuế nhập khẩu cho hàng hóa nhập khẩu tại chỗ sau đó xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (15/09/2023) Quyết định 1965/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023 do Bộ Tài chính ban hành
9. (15/09/2023) Quyết định 1392/QĐ-UBND năm 2023 về Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với hoạt động quản lý đất công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
10. (15/09/2023) Thông tư 25/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 11/2021/TT-BGTVT hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
11. (14/09/2023) Công văn 805/TTg-CN năm 2023 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành
12. (14/09/2023) Công văn 1458/GSQL-GQ1 năm 2023 về kiểm tra chất lượng máy, thiết bị dùng trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
13. (13/09/2023) Quyết định 41/2023/QĐ-UBND quy định nội dung chi, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
14. (13/09/2023) Công văn 9773/BTC-ĐT năm 2023 về đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả thanh toán vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn giai đoạn 2021-2025 đúng quy định do Bộ Tài chính ban hành
15. (12/09/2023) Thông báo 4738/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Polystyrene lumps - Polystyren ở dạng cục (sử dụng phương pháp nóng chảy) do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (12/09/2023) Quyết định 925/QĐ-UBND năm 2023 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi
17. (11/09/2023) Quyết định 639/QĐ-UBND phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2023 do tỉnh Ninh Bình ban hành
18. (07/09/2023) Quyết định 1144/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông
19. (07/09/2023) Quyết định 2056/QĐ-UBND năm 2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 53/NQ-CP về thực hiện Nghị quyết 74/2022/QH15 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do tỉnh Quảng Trị ban hành
20. (06/09/2023) Quyết định 908/QĐ-UBND năm 2023 quy định về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
21. (06/09/2023) Quyết định 26/2023/QĐ-UBND quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
22. (06/09/2023) Nghị quyết 37/2023/UBTVQH15 quy định về cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
23. (05/09/2023) Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án thành lập Quỹ Bảo vệ môi trưởng tỉnh Ninh Bình
24. (03/09/2023) Chỉ thị 12/CT-UBND về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023 do tỉnh Lào Cai ban hành
25. (31/08/2023) Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND quy định về mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Thái Nguyên ban hành
26. (31/08/2023) Quyết định 1638/QĐ-UBND năm 2023 về Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
27. (30/08/2023) Công văn 1460/UBTCNS15 năm 2023 báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 74/2022/QH15 do Ủy ban Tài chính, Ngân sách ban hành
28. (28/08/2023) Quyết định 26/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
29. (25/08/2023) Công văn 3786/TCT-CS năm 2023 về chính sách tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Quyết định 01/2023/QĐ-TTg do Tổng cục Thuế ban hành
30. (25/08/2023) Công văn 3787/TCT-CS năm 2023 về xác định địa bàn kinh tế xã hội khó khăn được ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
31. (25/08/2023) Công văn 3783/TCT-CS năm 2023 về tiền chậm nộp tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
32. (24/08/2023) Kế hoạch 207/KH-UBND năm 2023 về tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026 tỉnh Cà Mau
33. (24/08/2023) Công văn 1354/GSQL-GQ4 năm 2023 vướng mắc chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
34. (24/08/2023) Công văn 1354/GSQL-GQ4 năm 2023 vướng mắc chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
35. (22/08/2023) Quyết định 1084/QĐ-UBND năm 2023 về áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật trong việc thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện và dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
36. (16/08/2023) Quyết định 1296/QĐ-UBND năm 2023 về giảm tiền sử dụng nước sạch cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để hỗ trợ các doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững
37. (15/08/2023) Quyết định 1315/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang
Công nghiệp
1. (12/09/2023) Quyết định 2088/QĐ-UBND năm 2023 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang
2. (12/09/2023) Quyết định 57/2023/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình
3. (14/08/2023) Quyết định 1432/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Y tế - dược
1. (19/09/2023) Quyết định 657/QĐ-QLD năm 2023 sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo các Quyết định cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược
2. (19/09/2023) Công văn 9453/QLD-MP năm 2023 về thu hồi sản phẩm Serum Burst Lotion Diếp cá siêu kích trắng-lọ 250g không rõ nguồn gốc xuất xứ do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (19/09/2023) Công văn 9446/QLD-CL năm 2023 về mẫu thuốc Cefixim 200 giả do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (19/09/2023) Quyết định 656/QĐ-QLD công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Đợt 4 - Năm 2023 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
5. (15/09/2023) Quyết định 2212/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Dược phẩm; Mỹ phẩm; Giám định Y khoa; Trang thiết bị và công trình y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên
6. (15/09/2023) Công văn 5864/BYT-TCDS năm 2023 thực hiện chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 theo quy định tại Quyết định 1999/QĐ-TTg do Bộ Y tế ban hành
7. (12/09/2023) Kế hoạch 303/KH-UBND năm 2023 về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tập trung vào chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023 -2025
8. (12/09/2023) Quyết định 430/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược, Mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
9. (11/09/2023) Quyết định 1185/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên
10. (11/09/2023) Kế hoạch 1788/KH-UBND năm 2023 triển khai Quyết định 569/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Quảng Bình ban hành
11. (07/09/2023) Kế hoạch 573/KH-UBND năm 2023 triển khai nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2023-2030
12. (06/09/2023) Kế hoạch 214/KH-UBND năm 2023 về phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2024
13. (31/08/2023) Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 104/2016/NĐ-CP về hoạt động tiêm chủng
14. (31/08/2023) Kế hoạch 225/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình phát triển hệ thống Phục hồi chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2050
15. (24/08/2023) Quyết định 1377/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
16. (23/08/2023) Công văn 9144/QLD-ĐK năm 2023 công bố danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư 08/2022/TT-BYT (Đợt 8) do Cục Quản lý Dược ban hành
17. (18/08/2023) Quyết định 1289/QĐ-UBND năm 2023 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
18. (16/08/2023) Quyết định 1080/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
19. (14/08/2023) Quyết định 1436/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính được quy định tại Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH hướng dẫn xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Cà Mau thực hiện
20. (08/08/2023) Kế hoạch 169/KH-UBND năm 2023 về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023-2030
Thuế, phí, lệ phí
1. (18/09/2023) Công văn 4830/TCHQ-TXNK năm 2023 về hàng hóa tạm xuất tái nhập cho doanh nghiệp chế xuất thuê do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (15/09/2023) Công văn 67047/CTHN-TTHT năm 2023 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
3. (15/09/2023) Công văn 67048/CTHN-TTHT năm 2023 về ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
4. (15/09/2023) Công văn 67051/CTHN-TTHT năm 2023 quy định về hóa đơn đối với sản xuất sản phẩm xuất dùng làm tài sản cố định cho chi nhánh do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
5. (15/09/2023) Công văn 4795/TCHQ-TXNK năm 2023 về hoàn thuế nhập khẩu cho hàng hóa nhập khẩu tại chỗ sau đó xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (15/09/2023) Công văn 66927/CTHN-TTHT về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (15/09/2023) Công văn 67046/CTHN-TTHT năm 2023 về tiêu thức tên hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
8. (11/09/2023) Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 165/NQ-CP về học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
9. (09/09/2023) Quyết định 18/2023/QĐ-UBND về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10. (29/08/2023) Công văn 3829/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
11. (25/08/2023) Công văn 3782/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế đối với thu nhập từ lãi cho vay do Tổng cục Thuế ban hành
12. (22/08/2023) Công văn 3705/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành
13. (18/08/2023) Công văn 4320/TCHQ-TTKT năm 2023 về trả lời vướng mắc của Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (17/08/2023) Công văn 4286/TCHQ-TXNK năm 2023 về thuế tiêu thụ đặc biệt xe điện chạy pin do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (17/08/2023) Công văn 4282/TCHQ-TXNK năm 2023 về thủ tục miễn thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng đối với hàng viện trợ nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (11/08/2023) Công văn 8606/BTC-TCT năm 2023 về trả lời các kiến nghị do Bộ Tài chính ban hành
Ngân hàng, tiền tệ
1. (20/09/2023) Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2023 tiếp tục triển khai thi hành Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng do Chính phủ ban hành
Kế toán, kiểm toán
1. (15/09/2023) Công văn 67048/CTHN-TTHT năm 2023 về ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
2. (15/09/2023) Công văn 67051/CTHN-TTHT năm 2023 quy định về hóa đơn đối với sản xuất sản phẩm xuất dùng làm tài sản cố định cho chi nhánh do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (20/09/2023) Thông báo 385/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về Phương án hoàn thiện Quyết định sửa đổi Quyết định 26/2021/QĐ-TTg về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (12/09/2023) Quyết định 925/QĐ-UBND năm 2023 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi
3. (12/09/2023) Quyết định 432/QĐ-UBND năm 2023 về phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4. (12/09/2023) Kế hoạch 232/KH-UBND năm 2023 về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh năm 2024
5. (06/09/2023) Kế hoạch 299/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án “Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6. (05/09/2023) Quyết định 2457/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và Hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
7. (30/08/2023) Quyết định 1132/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế trích lập, quản lý Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên quản lý
8. (16/08/2023) Quyết định 1296/QĐ-UBND năm 2023 về giảm tiền sử dụng nước sạch cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để hỗ trợ các doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững
9. (02/08/2023) Quyết định 1982/QĐ-UBND năm 2023 về Quy trình áp dụng quản lý rủi ro và Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro về theo dõi và giám sát hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
10. (30/06/2023) Công văn 4835/VPCP-DMDN năm 2023 báo cáo kết quả khảo sát tình hình doanh nghiệp và đề xuất, tham mưu để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (21/09/2023) Công văn 6504/BTC-TTTN năm 2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công Thương ban hành
2. (18/09/2023) Quyết định 1398/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024
3. (18/09/2023) Quyết định 2224/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
4. (15/09/2023) Công văn 66927/CTHN-TTHT về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (15/09/2023) Quyết định 2064/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình
6. (14/09/2023) Kế hoạch 176/KH-UBND năm 2023 thực hiện quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020-2024
7. (14/09/2023) Công văn 7560/BKHĐT-TH năm 2023 đề nghị Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
8. (14/09/2023) Công văn 805/TTg-CN năm 2023 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (13/09/2023) Công văn 9773/BTC-ĐT năm 2023 về đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả thanh toán vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn giai đoạn 2021-2025 đúng quy định do Bộ Tài chính ban hành
10. (08/09/2023) Kế hoạch 217/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023
11. (06/09/2023) Quyết định 26/2023/QĐ-UBND quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
12. (05/09/2023) Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
13. (03/09/2023) Chỉ thị 12/CT-UBND về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023 do tỉnh Lào Cai ban hành
14. (31/08/2023) Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2023 thực hiện và nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 của các xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bình Định
15. (30/08/2023) Quyết định 2566/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh
16. (25/08/2023) Quyết định 476/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế quản lý sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Kon Tum
17. (15/08/2023) Kế hoạch 699/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ và giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Chỉ số PCI) và đẩy mạnh thu hút đầu tư năm 2023 và các năm tiếp theo do tỉnh An Giang ban hành
18. (02/08/2023) Kế hoạch 164/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 93/NQ-CP về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
19. (26/07/2023) Quyết định 20/2023/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh
20. (13/07/2023) Nghị quyết 121/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 do tỉnh Quảng Bình ban hành
21. (30/06/2023) Công văn 4291/CĐBVN-CCĐT năm 2023 về nội dung thực hiện Hợp phần đường, Dự án LRAMP do Cục Đường bộ Việt Nam ban hành
22. (27/06/2023) Quyết định 1450/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế quản lý sản phẩm sau khi được đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Lao động
1. (31/08/2023) Quyết định 2036/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2. (30/08/2023) Quyết định 1132/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế trích lập, quản lý Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên quản lý
3. (30/08/2023) Quyết định 2440/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến thí điểm tiếp nhận hồ sơ hoàn toàn qua trực tuyến trong lĩnh vực Lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
4. (10/08/2023) Quyết định 1422/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp; bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm; hạng chức danh nghề nghiệp và cơ cấu chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
Chính sách xã hội
1. (19/09/2023) Công văn 7176/VPCP-CN năm 2023 về Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (19/09/2023) Quyết định 2097/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
3. (19/09/2023) Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội năm 2024 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
4. (18/09/2023) Kế hoạch 189/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật năm 2024 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
5. (18/09/2023) Quyết định 959/QĐ-UBND năm 2023 về điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6. (15/09/2023) Quyết định 1645/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Điều lệ Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ người khuyết tật, bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2023-2028
7. (15/09/2023) Quyết định 51/2023/QĐ-UBND về Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8. (14/09/2023) Quyết định 42/2023/QĐ-UBND quy định về biện pháp quản lý tình trạng người lang thang xin ăn, đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
9. (13/09/2023) Quyết định 41/2023/QĐ-UBND quy định nội dung chi, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
10. (07/09/2023) Kế hoạch 596/KH-UBND thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
11. (30/08/2023) Quyết định 1006/QĐ-TTg năm 2023 công nhận xã an toàn khu, vùng an toàn khu thuộc tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
12. (29/08/2023) Kế hoạch 164/KH-UBND về Kiểm tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025
Giáo dục, đào tạo
1. (20/09/2023) Kế hoạch 5344/KH-SGDĐT năm 2023 về tuyên truyền điển hình tiên tiến giai đoạn 2023-2025 Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (19/09/2023) Quyết định 19/2023/QĐ-UBND về Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Thành phố Cần Thơ ban hành
3. (18/09/2023) Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 năm 2023 giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và 51/2017/QH14 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
4. (15/09/2023) Kế hoạch 3101/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kế hoạch 105-KH/TU thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW "về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" do tỉnh Kon Tum ban hành
5. (15/09/2023) Kế hoạch 6261/KH-UBND năm 2023 về tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024 do tỉnh Quảng Nam ban hành
6. (15/09/2023) Quyết định 2110/QĐ-UBND năm 2023 danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và định mức số người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
7. (15/09/2023) Công văn 5031/BGDĐT-GDQPAN năm 2023 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8. (15/09/2023) Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2023 triển khai nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp năm học 2023 - 2024, trên địa bàn tỉnh Nghệ An
9. (13/09/2023) Kế hoạch 604/KH-UBND năm 2023 thực hiện Dự án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trong ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
10. (12/09/2023) Quyết định 2089/QĐ-UBND năm 2023 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
11. (12/09/2023) Quyết định 56/2023/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình
12. (12/09/2023) Kế hoạch 1809/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
13. (11/09/2023) Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 165/NQ-CP về học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
14. (31/08/2023) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2023 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 do tỉnh Lai Châu ban hành
15. (30/08/2023) Kế hoạch 212/KH-UBND năm 2023 về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động đưa rước học sinh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm học 2023-2024
16. (28/08/2023) Nghị quyết 64/2023/NQ-HĐND quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hưởng chính sách theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP của tỉnh Sơn La
17. (28/08/2023) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2023 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 do tỉnh Lào Cai ban hành
18. (28/08/2023) Kế hoạch 163/KH-UBND năm 2023 thực hiện dự án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
19. (24/08/2023) Quyết định 2131/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
20. (22/08/2023) Quyết định 1084/QĐ-UBND năm 2023 về áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật trong việc thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện và dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
21. (14/08/2023) Quyết định 1439/QĐ-UBND năm 2023 về khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Cà Mau
22. (09/08/2023) Quyết định 1561/QĐ-UBND năm 2023 kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
23. (09/08/2023) Quyết định 1293/QĐ-UBND năm 2023 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang
24. (04/08/2023) Kế hoạch 166/KH-UBND năm 2023 thực hiện Dự án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do tỉnh Lạng Sơn ban hành
25. (26/06/2023) Công văn 3101/BGDĐT-CSVC năm 2023 về phúc đáp kiến nghị, đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại Báo cáo 233/BC-UBND do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Giao thông, vận tải
1. (21/09/2023) Nghị quyết 149/NQ-CP năm 2023 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới do Chính phủ ban hành
2. (19/09/2023) Quyết định 4677/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đường thuỷ nội địa thực hiện theo phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội
3. (15/09/2023) Thông tư 24/2023/TT-BGTVT hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (15/09/2023) Thông tư 25/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 11/2021/TT-BGTVT hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (14/09/2023) Công văn 805/TTg-CN năm 2023 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (13/09/2023) Quyết định 27/2023/QĐ-UBND quy định về công tác quản lý, khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường bộ địa phương tỉnh Đắk Nông
7. (11/09/2023) Quyết định 2655/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2030
8. (11/09/2023) Quyết định 2658/QĐ-UBND năm 2023 về điều chỉnh phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi, xe điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2030
9. (05/09/2023) Quyết định 2000/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị
10. (31/08/2023) Quyết định 1323/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt điều chỉnh tên và số hiệu đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
11. (30/08/2023) Kế hoạch 212/KH-UBND năm 2023 về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động đưa rước học sinh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm học 2023-2024
12. (24/08/2023) Kế hoạch 7401/KH-UBND năm 2023 triển khai Kế hoạch 89-KH/TU thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
13. (15/08/2023) Quyết định 1314/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
14. (30/06/2023) Công văn 4291/CĐBVN-CCĐT năm 2023 về nội dung thực hiện Hợp phần đường, Dự án LRAMP do Cục Đường bộ Việt Nam ban hành
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (19/09/2023) Công văn 7176/VPCP-CN năm 2023 về Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (18/09/2023) Quyết định 1977/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận năm 2023
3. (18/09/2023) Quyết định 1479/QĐ-UBND năm 2023 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
4. (18/09/2023) Công văn 7677/BKHĐT-QLQH năm 2023 về xin ý kiến đối với Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5. (18/09/2023) Quyết định 1244/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên
6. (18/09/2023) Quyết định 32/2023/QĐ-UBND về giá thuê nhà ở khu nhà ở sinh viên tập trung tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
7. (15/09/2023) Quyết định 1072/QĐ-TTg năm 2023 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (15/09/2023) Công văn 7631/BKHĐT-QLQH năm 2023 về xin ý kiến đối với Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
9. (14/09/2023) Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2023 thực hiện Thông báo 1191-TB/TU do tỉnh Ninh Bình ban hành
10. (14/09/2023) Quyết định 3282/QĐ-UBND về Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
11. (14/09/2023) Quyết định 3283/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
12. (12/09/2023) Quyết định 18/2023/QĐ-UBND quy định về phân cấp phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
13. (12/09/2023) Quyết định 2150/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng giải quyết tại Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa
14. (09/09/2023) Quyết định 18/2023/QĐ-UBND về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
15. (08/09/2023) Kế hoạch 171/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc và giữ gìn kiến trúc truyền thống do tỉnh Khánh Hòa ban hành
16. (07/09/2023) Quyết định 2048/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đến năm 2040, định hướng đến năm 2050
17. (06/09/2023) Quyết định 53/2023/QĐ-UBND về Quy định quản lý, sử dụng quỹ biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
18. (06/09/2023) Quyết định 2483/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Quảng Bình
19. (06/09/2023) Quyết định 2488/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến thí điểm tiếp nhận hồ sơ hoàn toàn qua trực tuyến trong lĩnh vực Vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
20. (05/09/2023) Quyết định 2002/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị
21. (05/09/2023) Quyết định 2486/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
22. (05/09/2023) Quyết định 2487/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tỉnh Quảng Bình
23. (31/08/2023) Quyết định 1323/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt điều chỉnh tên và số hiệu đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
24. (31/08/2023) Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2023 thực hiện và nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 của các xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bình Định
25. (19/08/2023) Công văn 6396/VPCP-CN năm 2023 về phân loại vật liệu xây dựng thông thường và khoáng sản khác do Văn phòng Chính phủ ban hành
26. (16/08/2023) Quyết định 1276/QĐ-UBND năm 203 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
27. (15/08/2023) Quyết định 1311/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở và công sở; lĩnh vực thí nghiệm; lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
28. (15/08/2023) Quyết định 1925/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa
29. (10/08/2023) Quyết định 1422/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp; bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm; hạng chức danh nghề nghiệp và cơ cấu chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
30. (18/07/2023) Quyết định 28/2023/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa
31. (14/07/2023) Quyết định 1837/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đến năm 2040
Khoa học, công nghệ
1. (21/09/2023) Quyết định 871/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực ho​ạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai
2. (19/09/2023) Quyết định 2098/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre
3. (19/09/2023) Quyết định 2099/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt 01 quy trình nội bộ mới lĩnh vực chính sách đặc thù khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre
4. (15/09/2023) Kế hoạch 168/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
5. (15/09/2023) Quyết định 2213/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
6. (14/09/2023) Quyết định 1760/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
7. (14/09/2023) Quyết định 2162/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
8. (12/09/2023) Quyết định 722/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới/bị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình
9. (12/09/2023) Quyết định 431/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong các lĩnh vực: an toàn bức xạ và hạt nhân; hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
10. (11/09/2023) Kế hoạch 218/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình hành động 21-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW “Về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững trong tình hình mới” do tỉnh Sơn La ban hành
11. (11/09/2023) Quyết định 2102/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới/bị bãi bỏ và thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (31/08/2023) Quyết định 903/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
13. (24/08/2023) Kế hoạch 3537/KH-UBND năm 2023 triển khai chương trình phối hợp hoạt động về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2023-2030
14. (04/08/2023) Quyết định 1274/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang
Bưu chính, viễn thông
1. (19/09/2023) Công văn 822/TTCS-TTTQ hướng dẫn triển khai công tác thông tin, tuyên truyền trong dịp Tết Trung thu năm 2023 do Cục Thông tin cơ sở ban hành
2. (15/09/2023) Kế hoạch 168/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3. (13/09/2023) Quyết định 1429/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử áp dụng chung đối với cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu
4. (12/09/2023) Quyết định 2022/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre
5. (11/09/2023) Quyết định 2540/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến thí điểm tiếp nhận hồ sơ hoàn toàn qua trực tuyến trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình
6. (08/09/2023) Quyết định 2162/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên
7. (07/09/2023) Kế hoạch 230/KH-UBND về phát triển hạ tầng số tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch triển khai năm 2023
8. (05/09/2023) Quyết định 1710/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt nội dung tái cấu trúc chuẩn hoá quy trình, biểu mẫu điện tử thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử của ngành Thông tin và Truyền thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
9. (05/09/2023) Thông tư 14/2023/TT-BNV về Quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
10. (05/09/2023) Kế hoạch 214/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
11. (31/08/2023) Quyết định 1567/QĐ-UBND năm 2023 về Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Cà Mau
12. (29/08/2023) Kế hoạch 213/KH-UBND về cải thiện và nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) của tỉnh Cà Mau năm 2023
13. (24/08/2023) Quyết định 34/2023/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi
14. (02/08/2023) Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2023 về nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023-2025
15. (27/06/2023) Kế hoạch 407/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
16. (27/06/2023) Kế hoạch 410/KH-UBND thực hiện mô hình triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Thông tin báo chí, xuất bản
1. (15/09/2023) Hướng dẫn 116-HD/BTGTW năm 2023 thực hiện một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
2. (05/09/2023) Quyết định 1710/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt nội dung tái cấu trúc chuẩn hoá quy trình, biểu mẫu điện tử thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử của ngành Thông tin và Truyền thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
3. (14/08/2023) Quyết định 1910/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (19/09/2023) Quyết định 2958/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An
2. (19/09/2023) Quyết định 2957/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An
3. (18/09/2023) Quyết định 2080/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa cơ sở và 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
4. (18/09/2023) Quyết định 2196/QĐ-UBND năm 2023 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển Du lịch Thành phố Cần Thơ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5. (15/09/2023) Quyết định 1072/QĐ-TTg năm 2023 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (15/09/2023) Quyết định 1433/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu
7. (15/09/2023) Quyết định 51/2023/QĐ-UBND về Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8. (14/09/2023) Quyết định 42/2023/QĐ-UBND quy định về biện pháp quản lý tình trạng người lang thang xin ăn, đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
9. (14/09/2023) Kế hoạch 176/KH-UBND năm 2023 thực hiện quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020-2024
10. (14/09/2023) Công văn 7560/BKHĐT-TH năm 2023 đề nghị Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
11. (14/09/2023) Quyết định 4604/QĐ-UBND năm 2023 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội
12. (12/09/2023) Kế hoạch 1809/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
13. (11/09/2023) Kế hoạch 667/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An
14. (11/09/2023) Quyết định 2540/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến thí điểm tiếp nhận hồ sơ hoàn toàn qua trực tuyến trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình
15. (08/09/2023) Kế hoạch 171/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc và giữ gìn kiến trúc truyền thống do tỉnh Khánh Hòa ban hành
16. (08/09/2023) Kế hoạch 217/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023
17. (13/07/2023) Kế hoạch 147/KH-UBND năm 2023 về tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh Viên Việt Nam các cấp, giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
18. (13/07/2023) Nghị quyết 121/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 do tỉnh Quảng Bình ban hành
Dân sự
1. (30/06/2023) Kế hoạch 420/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân do tỉnh Bắc Kạn ban hành
Bổ trợ tư pháp
1. (15/09/2023) Quyết định 1778/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2023-2025
2. (12/09/2023) Kế hoạch 304/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kế hoạch 1829-KH/BCSĐCP triển khai Chỉ thị 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với Hội luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
3. (21/08/2023) Kế hoạch 7293/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kế hoạch 1829-KH/BCSĐCP về triển khai Chỉ thị 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới do tỉnh Lâm Đồng ban hành
Hành chính tư pháp
1. (19/09/2023) Kế hoạch 180/KH-UBND năm 2023 triển khai cung cấp 02 dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
2. (18/09/2023) Kế hoạch 202/KH-UBND năm 2023 triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam sửa đổi và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Thành phố Cần Thơ ban hành
3. (29/08/2023) Kế hoạch 5289/KH-UBND năm 2023 triển khai cung cấp 02 dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
4. (11/08/2023) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2023 về tăng cường cải cách thủ tục hành chính và xử lý hiệu quả các vướng mắc liên quan đến cấp phiếu lý lịch tư pháp do tỉnh Bình Dương ban hành
5. (07/08/2023) Kế hoạch 168/KH-UBND năm 2023 triển khai cung cấp 02 dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
6. (14/07/2023) Quyết định 1133/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Hình sự
1. (15/08/2023) Kế hoạch 3359/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 47-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2. (10/08/2023) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2023 về tăng cường đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc số lô, số đề và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Thi hành án
1. (24/08/2023) Kế hoạch 345/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 17/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028 do tỉnh Lào Cai ban hành
Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp
1. (24/08/2023) Kế hoạch 345/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 17/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028 do tỉnh Lào Cai ban hành
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (21/09/2023) Quyết định 871/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực ho​ạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai
2. (19/09/2023) Quyết định 2958/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An
3. (19/09/2023) Quyết định 2957/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An
4. (19/09/2023) Quyết định 4677/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đường thuỷ nội địa thực hiện theo phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội
5. (19/09/2023) Kế hoạch 180/KH-UBND năm 2023 triển khai cung cấp 02 dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
6. (19/09/2023) Quyết định 2097/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
7. (19/09/2023) Quyết định 2098/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre
8. (19/09/2023) Quyết định 2099/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt 01 quy trình nội bộ mới lĩnh vực chính sách đặc thù khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre
9. (19/09/2023) Quyết định 2102/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
10. (19/09/2023) Quyết định 2103/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt 01 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
11. (18/09/2023) Kế hoạch 202/KH-UBND năm 2023 triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam sửa đổi và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Thành phố Cần Thơ ban hành
12. (18/09/2023) Quyết định 1481/QĐ-UBND năm 2023 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
13. (18/09/2023) Quyết định 1479/QĐ-UBND năm 2023 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
14. (18/09/2023) Quyết định 2198/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Ủy ban nhân dân quận, huyện, phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện xã, phường, thị trấn
15. (18/09/2023) Kế hoạch 201/KH-UBND năm 2023 triển khai thi hành Luật Công an nhân dân sửa đổi do Thành phố Cần Thơ ban hành
16. (18/09/2023) Quyết định 2080/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa cơ sở và 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
17. (18/09/2023) Quyết định 2281/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
18. (18/09/2023) Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 năm 2023 giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và 51/2017/QH14 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
19. (18/09/2023) Quyết định 440/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
20. (18/09/2023) Quyết định 1244/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên
21. (18/09/2023) Quyết định 2195/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực ngân sách Nhà nước trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ
22. (18/09/2023) Quyết định 2224/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
23. (15/09/2023) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2023 về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
24. (15/09/2023) Quyết định 2212/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Dược phẩm; Mỹ phẩm; Giám định Y khoa; Trang thiết bị và công trình y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên
25. (15/09/2023) Quyết định 2213/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
26. (15/09/2023) Quyết định 1433/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu
27. (15/09/2023) Quyết định 2064/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình
28. (14/09/2023) Quyết định 4603/QĐ-UBND năm 2023 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội
29. (14/09/2023) Quyết định 1760/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
30. (14/09/2023) Công văn 2967/UBND-KTTH năm 2023 về đính chính sai sót tại Quyết định 17/2023/QĐ-UBND do Thành phố Hà Nội ban hành
31. (14/09/2023) Quyết định 2129/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 37/NQ-CP và Kế hoạch 81-KH/TU về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
32. (14/09/2023) Quyết định 2162/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
33. (14/09/2023) Quyết định 2164/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Khánh Hòa
34. (14/09/2023) Kế hoạch 151/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg về tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
35. (14/09/2023) Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2023 thực hiện Thông báo 1191-TB/TU do tỉnh Ninh Bình ban hành
36. (14/09/2023) Quyết định 4604/QĐ-UBND năm 2023 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội
37. (13/09/2023) Quyết định 2682/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh
38. (13/09/2023) Quyết định 1429/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử áp dụng chung đối với cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu
39. (13/09/2023) Kế hoạch 606/KH-UBND thực hiện Quyết định 933/QĐ-TTg về Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
40. (13/09/2023) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP về giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ do tỉnh Thừa Thiên Huến ban hành
41. (12/09/2023) Quyết định 2089/QĐ-UBND năm 2023 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
42. (12/09/2023) Quyết định 2088/QĐ-UBND năm 2023 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang
43. (12/09/2023) Quyết định 2022/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre
44. (12/09/2023) Quyết định 2146/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Khánh Hòa
45. (12/09/2023) Quyết định 2150/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng giải quyết tại Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa
46. (12/09/2023) Quyết định 722/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới/bị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình
47. (12/09/2023) Quyết định 430/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược, Mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
48. (12/09/2023) Quyết định 431/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong các lĩnh vực: an toàn bức xạ và hạt nhân; hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
49. (12/09/2023) Quyết định 432/QĐ-UBND năm 2023 về phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum
50. (12/09/2023) Quyết định 2680/QĐ-UBND năm 2023 về Bộ tiêu chí và phương pháp xác định Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
51. (11/09/2023) Quyết định 28/2023/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
52. (11/09/2023) Quyết định 2102/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới/bị bãi bỏ và thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
53. (11/09/2023) Quyết định 1185/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên
54. (11/09/2023) Quyết định 2540/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến thí điểm tiếp nhận hồ sơ hoàn toàn qua trực tuyến trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình
55. (08/09/2023) Quyết định 2243/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
56. (08/09/2023) Kế hoạch 580/KH-UBND năm 2023 triển khai nhân rộng sáng kiến cải cách hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
57. (08/09/2023) Quyết định 845/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nghĩa vụ quân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Chỉ h​uy quân sự các xã, phường, thị trấn, tỉnh Gia Lai
58. (08/09/2023) Quyết định 2162/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên
59. (07/09/2023) Quyết định 1144/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông
60. (07/09/2023) Quyết định 2056/QĐ-UBND năm 2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 53/NQ-CP về thực hiện Nghị quyết 74/2022/QH15 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do tỉnh Quảng Trị ban hành
61. (06/09/2023) Quyết định 2044/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị
62. (06/09/2023) Nghị quyết 37/2023/UBTVQH15 quy định về cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
63. (06/09/2023) Quyết định 2483/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Quảng Bình
64. (06/09/2023) Quyết định 2488/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến thí điểm tiếp nhận hồ sơ hoàn toàn qua trực tuyến trong lĩnh vực Vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
65. (05/09/2023) Quyết định 1710/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt nội dung tái cấu trúc chuẩn hoá quy trình, biểu mẫu điện tử thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử của ngành Thông tin và Truyền thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
66. (05/09/2023) Quyết định 2000/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị
67. (05/09/2023) Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
68. (05/09/2023) Quyết định 2002/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị
69. (05/09/2023) Thông tư 14/2023/TT-BNV về Quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
70. (05/09/2023) Quyết định 2457/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và Hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
71. (05/09/2023) Quyết định 2486/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
72. (05/09/2023) Quyết định 2487/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tỉnh Quảng Bình
73. (31/08/2023) Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND quy định về mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Thái Nguyên ban hành
74. (31/08/2023) Quyết định 1891/QĐ-UBND năm 2023 về Bộ chỉ số theo dõi đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
75. (31/08/2023) Quyết định 903/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
76. (31/08/2023) Quyết định 1290/QĐ-LĐTBXH năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
77. (30/08/2023) Quyết định 2440/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến thí điểm tiếp nhận hồ sơ hoàn toàn qua trực tuyến trong lĩnh vực Lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
78. (30/08/2023) Quyết định 2566/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh
79. (30/08/2023) Công văn 1460/UBTCNS15 năm 2023 báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 74/2022/QH15 do Ủy ban Tài chính, Ngân sách ban hành
80. (29/08/2023) Kế hoạch 5289/KH-UBND năm 2023 triển khai cung cấp 02 dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
81. (29/08/2023) Quyết định 2686/QĐ-UBND năm 2023 về phê duyệt các quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai đối với tổ chức, thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An
82. (28/08/2023) Quyết định 26/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
83. (24/08/2023) Quyết định 2131/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
84. (24/08/2023) Quyết định 1280/QĐ-UBND năm 2023 về đính chính một phần Quyết định 422/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
85. (24/08/2023) Quyết định 34/2023/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi
86. (24/08/2023) Quyết định 1377/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
87. (23/08/2023) Quyết định 1368/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
88. (21/08/2023) Quyết định 25/2023/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
89. (21/08/2023) Quyết định 1342/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
90. (16/08/2023) Quyết định 1276/QĐ-UBND năm 203 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
91. (16/08/2023) Quyết định 1080/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
92. (15/08/2023) Quyết định 1315/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang
93. (15/08/2023) Quyết định 5625/QĐ-BCA-C06 năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý con dấu; quản lý, sử dụng pháo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
94. (15/08/2023) Kế hoạch 699/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ và giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Chỉ số PCI) và đẩy mạnh thu hút đầu tư năm 2023 và các năm tiếp theo do tỉnh An Giang ban hành
95. (15/08/2023) Quyết định 1311/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở và công sở; lĩnh vực thí nghiệm; lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
96. (15/08/2023) Quyết định 1925/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa
97. (15/08/2023) Quyết định 1314/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
98. (15/08/2023) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2023 về đẩy mạnh thực hiện giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
99. (14/08/2023) Quyết định 1436/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính được quy định tại Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH hướng dẫn xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Cà Mau thực hiện
100. (14/08/2023) Quyết định 1437/QĐ-UBND năm 2023 Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Cà Mau
101. (14/08/2023) Quyết định 1910/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa
102. (14/08/2023) Quyết định 1895/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
103. (14/08/2023) Quyết định 1911/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
104. (11/08/2023) Công văn 8606/BTC-TCT năm 2023 về trả lời các kiến nghị do Bộ Tài chính ban hành
105. (11/08/2023) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2023 về tăng cường cải cách thủ tục hành chính và xử lý hiệu quả các vướng mắc liên quan đến cấp phiếu lý lịch tư pháp do tỉnh Bình Dương ban hành
106. (07/08/2023) Kế hoạch 168/KH-UBND năm 2023 triển khai cung cấp 02 dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
107. (04/08/2023) Quyết định 1274/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang
108. (02/08/2023) Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2023 về nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023-2025
109. (14/07/2023) Quyết định 1133/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
110. (27/06/2023) Kế hoạch 407/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
111. (27/06/2023) Kế hoạch 410/KH-UBND thực hiện mô hình triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Văn thư, lưu trữ
1. (14/09/2023) Quyết định 528/QĐ-UBND Kế hoạch thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023
2. (07/09/2023) Kế hoạch 182/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 71/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ, giải pháp bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia, giai đoạn II do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
3. (05/09/2023) Thông tư 14/2023/TT-BNV về Quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
1. (20/09/2023) Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2023 hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
2. (19/09/2023) Công văn 822/TTCS-TTTQ hướng dẫn triển khai công tác thông tin, tuyên truyền trong dịp Tết Trung thu năm 2023 do Cục Thông tin cơ sở ban hành
3. (12/09/2023) Kế hoạch 303/KH-UBND năm 2023 về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tập trung vào chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023 -2025
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (20/09/2023) Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
2. (11/09/2023) Kế hoạch 155/KH-UBND về bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 do tỉnh Bình Định ban hành
3. (05/09/2023) Kế hoạch 152/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị định 33/2023/NĐ-CP về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do tỉnh Bình Định ban hành
4. (10/08/2023) Quyết định 1301/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt tạm thời cơ cấu ngạch công chức, viên chức hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh An Giang
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (19/09/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
2. (19/09/2023) Quyết định 36/2023/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
3. (19/09/2023) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2023 về chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đẩy mạnh cải cách hành chính do tỉnh Đồng Tháp ban hành
4. (18/09/2023) Quyết định 2196/QĐ-UBND năm 2023 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển Du lịch Thành phố Cần Thơ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5. (15/09/2023) Kế hoạch 178/KH-UBND năm 2023 thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 thuộc tỉnh Sóc Trăng
6. (15/09/2023) Quyết định 1072/QĐ-TTg năm 2023 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (15/09/2023) Quyết định 2110/QĐ-UBND năm 2023 danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và định mức số người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
8. (15/09/2023) Quyết định 32/2023/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
9. (15/09/2023) Quyết định 30/2023/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
10. (15/09/2023) Quyết định 29/2023/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
11. (15/09/2023) Quyết định 28/2023/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
12. (15/09/2023) Quyết định 27/2023/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
13. (15/09/2023) Quyết định 26/2023/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
14. (15/09/2023) Thông tư 24/2023/TT-BGTVT hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
15. (14/09/2023) Quyết định 424/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Bắc Ninh
16. (13/09/2023) Kế hoạch 232/KH-UBND năm 2023 về quản lý biên chế khối các cơ quan Nhà nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2024-2026
17. (12/09/2023) Nghị quyết 56/NQ-HĐND năm 2023 về tán thành chủ trương thành lập thị xã Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang và thành lập các phường thuộc thị xã Việt Yên
18. (12/09/2023) Quyết định 58/2023/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
19. (12/09/2023) Quyết định 57/2023/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình
20. (12/09/2023) Quyết định 56/2023/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình
21. (06/09/2023) Quyết định 36/2023/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi
22. (06/09/2023) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2023 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh
23. (06/09/2023) Quyết định 1918/QĐ-UBND năm 2023 bãi bỏ Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ; Ban Tôn giáo, Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ Thành phố Đà Nẵng
24. (06/09/2023) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2023 về nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
25. (31/08/2023) Quyết định 1975/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2025
26. (31/08/2023) Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2023 triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
27. (31/08/2023) Quyết định 3689/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
28. (25/08/2023) Kế hoạch 3569/KH-UBND năm 2023 thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
29. (24/08/2023) Kế hoạch 162/KH-UBND năm 2023 thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2023-2025
30. (18/08/2023) Quyết định 1289/QĐ-UBND năm 2023 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
31. (15/08/2023) Công văn 6675/BTNMT-CĐKDLTTĐĐ năm 2023 hướng dẫn chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
32. (10/08/2023) Quyết định 1301/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt tạm thời cơ cấu ngạch công chức, viên chức hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh An Giang
33. (26/07/2023) Quyết định 20/2023/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh
34. (18/07/2023) Quyết định 28/2023/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa
Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
1. (20/09/2023) Kế hoạch 5344/KH-SGDĐT năm 2023 về tuyên truyền điển hình tiên tiến giai đoạn 2023-2025 Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (15/09/2023) Hướng dẫn 116-HD/BTGTW năm 2023 thực hiện một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
3. (05/09/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND quy định về điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4. (23/08/2023) Quyết định 25/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2014/QĐ-UBND về Quy chế Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Quảng Bình
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (18/09/2023) Dự thảo Thông tư quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (15/09/2023) Quyết định 1392/QĐ-UBND năm 2023 về Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với hoạt động quản lý đất công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
3. (06/09/2023) Quyết định 53/2023/QĐ-UBND về Quy định quản lý, sử dụng quỹ biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
4. (14/08/2023) Quyết định 1911/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
Tổ chức chính trị - xã hội
1. (15/09/2023) Quyết định 1645/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Điều lệ Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ người khuyết tật, bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2023-2028
2. (15/09/2023) Hướng dẫn 116-HD/BTGTW năm 2023 thực hiện một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
259 lượt xem
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;