Danh mục văn bản mới (từ ngày 02 - 05/12/2023)

LawNet trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 02 - 05/12/2023.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (01/12/2023) Công văn 1275/TTg-NN năm 2023 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện Dự án Đường kết nối đê bao ven biển với cầu Thứ Ba tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (01/12/2023) Quyết định 46/2023/QĐ-UBND về Quy định định mức đất sản xuất làm cơ sở xác định hộ thiếu đất sản xuất thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
3. (30/11/2023) Quyết định 595/QĐ-UBND năm 2023 về tổ chức lại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum
4. (29/11/2023) Công văn 5329/TCT-DNNCN năm 2023 về kê khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản của hộ kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành
5. (29/11/2023) Quyết định 4510/QĐ-UBND năm 2023 về chấp thuận điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất và cập nhật kế hoạch sử dụng đất hằng năm, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
6. (28/11/2023) Quyết định 2149/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt bổ sung các dự án, công trình vào Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2023 trên địa bàn huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
7. (27/11/2023) Quyết định 4480/QĐ-UBND năm 2023 về chấp thuận điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất và cập nhật kế hoạch sử dụng đất hằng năm, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
8. (24/11/2023) Quyết định 74/2023/QĐ-UBND về Quy định các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trên địa bàn tỉnh Bình Định
9. (24/11/2023) Quyết định 55/2023/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách phần diện tích đất Nhà nước quản lý thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
10. (22/11/2023) Quyết định 34/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 04/2022/QĐ-UBND quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
11. (21/11/2023) Quyết định 28/2023/QĐ-UBND về giá dịch vụ Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trích lục bản đồ địa chính; trích sao hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang
12. (21/11/2023) Quyết định 1279/QĐ-UBND năm 2023 về phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
13. (21/11/2023) Quyết định 1280/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
14. (20/11/2023) Quyết định 26/2023/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
15. (14/11/2023) Nghị quyết 20/2023/NQ-HĐND sửa đổi Quy định bảng giá đất áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND và 01/2022/NQ-HĐND
16. (31/10/2023) Quyết định 38/2023/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
17. (31/10/2023) Quyết định 39/2023/QĐ-UBND về bổ sung Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 70/2019/QĐ-UBND
18. (02/10/2023) Thông báo 400/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp xử lý sau thanh tra liên quan đến kết quả rà soát xác định lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại một số dự án trên địa bàn xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
Tài nguyên
1. (29/11/2023) Quyết định 4513/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
2. (29/11/2023) Quyết định 1769/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi
3. (28/11/2023) Quyết định 36/2023/QĐ-UBND về bổ sung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản đá Ba zan làm phụ gia xi măng vào Phụ lục II kèm theo Quyết định 42/2022/QĐ-UBND quy định bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La
4. (28/11/2023) Quyết định 4410/QĐ-UBND năm 2023 kế hoạch thực hiện Kết luận 61-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13-CT /TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng do tỉnh Bình Định ban hành
5. (27/11/2023) Kế hoạch 914/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh Nghệ An
6. (27/11/2023) Quyết định 4484/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
7. (27/11/2023) Kế hoạch 252/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo do tỉnh Tuyên Quang ban hành
8. (24/11/2023) Quyết định 40/2023/QĐ-UBND về Quy định giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Rồng Phát do tỉnh Bến Tre ban hành
9. (23/11/2023) Quyết định 33/2023/QĐ-UBND về Quy định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng tỉnh Lai Châu
10. (21/11/2023) Kế hoạch 241/KH-UBND năm 2023 hành động thực hiện Công điện 1058/CĐ-TTg về tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
11. (20/11/2023) Quyết định 63/2023/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
12. (14/11/2023) Quyết định 1827/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
13. (10/11/2023) Kế hoạch 368/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” do tỉnh Bắc Ninh ban hành
14. (25/10/2023) Quyết định 33/2023/QĐ-UBND Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Môi trường
1. (30/11/2023) Công văn 9416/VPCP-QHQT năm 2023 về thỏa thuận thí điểm thực hiện Điều 6 Thỏa thuận Paris về tín chỉ các bon Việt Nam - Singapore do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (30/11/2023) Thông tư 99/2023/TT-BQP quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng
3. (27/11/2023) Quyết định 4484/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
4. (23/11/2023) Quyết định 2460/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế thực hiện thí điểm liên thông nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường, hoạt động xây dựng, đầu tư, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
5. (22/11/2023) Kế hoạch 200/KH-UBND năm 2023 về sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu (hạn hán, xăm nhập mặn) vụ mùa 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
6. (03/11/2023) Kế hoạch 212/KH-UBND năm 2023 về xây dựng và phát triển mạng lưới đối tác công viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2023-2025
Nông nghiệp, nông thôn
1. (04/12/2023) Quyết định 5127/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2. (01/12/2023) Quyết định 46/2023/QĐ-UBND quy định về phân cấp và giao nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
3. (01/12/2023) Quyết định 46/2023/QĐ-UBND về Quy định định mức đất sản xuất làm cơ sở xác định hộ thiếu đất sản xuất thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
4. (30/11/2023) Quyết định 4542/QĐ-UBND năm 2023 đính chính nội dung Phụ lục I kèm theo Quyết định 3866/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 và năm 2023 của dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
5. (30/11/2023) Quyết định 2510/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
6. (30/11/2023) Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc th​ẩm quyền tiếp nhận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
7. (29/11/2023) Quyết định 1641/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
8. (29/11/2023) Quyết định 2265/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính mới; thay thế trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
9. (29/11/2023) Quyết định 2266/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
10. (29/11/2023) Quyết định 2736/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương
11. (28/11/2023) Quyết định 2614/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình
12. (28/11/2023) Quyết định 1758/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
13. (28/11/2023) Quyết định 2360/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
14. (28/11/2023) Quyết định 2531/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch khuyến nông cấp tỉnh Sơn La năm 2024
15. (28/11/2023) Quyết định 2805/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Trồng trọt và lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
16. (27/11/2023) Quyết định 1441/QĐ-UBND năm 2023 công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng; trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
17. (27/11/2023) Công văn 8680/BNN-VPĐP năm 2023 về đảm bảo chất lượng thẩm định địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
18. (24/11/2023) Quyết định 2203/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
19. (24/11/2023) Kế hoạch 209/KH-UBND năm 2023 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
20. (23/11/2023) Kế hoạch 4579/KH-UBND năm 2023 về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2024 do tỉnh Bình Thuận ban hành
21. (22/11/2023) Quyết định 43/2023/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2030
22. (22/11/2023) Kế hoạch 200/KH-UBND năm 2023 về sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu (hạn hán, xăm nhập mặn) vụ mùa 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
23. (17/11/2023) Quyết định 41/2023/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
24. (16/11/2023) Kế hoạch 369/KH-UBND năm 2023 về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
25. (13/11/2023) Quyết định 3025/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
26. (10/11/2023) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2023 về đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
27. (09/11/2023) Quyết định 1800/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
28. (08/11/2023) Chỉ thị 4/CT-UBND năm 2023 tăng cường công tác quản lý giống cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Trật tự an toàn xã hội
1. (28/11/2023) Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2023 về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 do tỉnh Sơn La
2. (23/11/2023) Quyết định 33/2023/QĐ-UBND về Quy định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng tỉnh Lai Châu
3. (13/11/2023) Kế hoạch 414/KH-UBND năm 2023 xây dựng "xã, phường, thị trấn không có ma túy" trên địa bàn tỉnh Lào Cai
4. (09/11/2023) Kế hoạch 1037/KH-UBND về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023
Quốc phòng
1. (30/11/2023) Thông tư 99/2023/TT-BQP quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng
2. (29/11/2023) Thông tư 95/2023/TT-BQP năm 2023 quy định về cải tạo xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
3. (24/11/2023) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2023 tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024 do tỉnh Phú Thọ ban hành
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (01/12/2023) Nghị định 84/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 129/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực giai đoạn 2022-2027
2. (30/11/2023) Công văn 9416/VPCP-QHQT năm 2023 về thỏa thuận thí điểm thực hiện Điều 6 Thỏa thuận Paris về tín chỉ các bon Việt Nam - Singapore do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (27/11/2023) Kế hoạch 253/KH-UBND năm 2023 triển khai Nghị quyết 93/NQ-CP về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4. (27/11/2023) Kế hoạch 254/KH-UBND năm 2023 triển khai thực hiện Kết luận 57-KL/TW và Kế hoạch 391-KH/TU về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới do tỉnh Tuyên Quang ban hành
5. (24/11/2023) Kế hoạch 202/KH-UBND năm 2023 đưa lao động tỉnh Bạc Liêu đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước giai đoạn 2023-2027
6. (21/11/2023) Kế hoạch 242/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án "Phát triển hệ thống đánh giá diện rộng cấp quốc gia đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế của giáo dục phổ thông giai đoạn 2022-2030" do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
7. (21/11/2023) Kế hoạch 4071/KH-UBND năm 2023 hành động thực hiện Kế hoạch 78-KH/TU và Nghị quyết 21/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022-2026 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030 do tỉnh Kon Tum ban hành
8. (17/11/2023) Quyết định 42/2023/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hải Dương
9. (01/11/2023) Kế hoạch 210/KH-UBND năm 2023 về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024
Tài chính
1. (02/12/2023) Công văn 9469/VPCP-KTTH năm 2023 chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (01/12/2023) Nghị định 84/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 129/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực giai đoạn 2022-2027
3. (01/12/2023) Thông tư 72/2023/TT-BTC quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (30/11/2023) Quyết định 1996/QĐ-UBND năm 2023 về kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
5. (30/11/2023) ​Kế hoạch 3377/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 168/NQ-CP về Chiế​n lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 và Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng giai đoạn 2023-2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
6. (30/11/2023) Thông tư 34/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 17/2019/TT-BGTVT về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
7. (29/11/2023) Công văn 753/TTr-NCC năm 2023 về báo cáo kết quả thu hồi số tiền hưởng sai chế độ ưu đãi người có công do Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
8. (29/11/2023) Dự thảo Thông tư hướng dẫn chi trả kinh phí tại Việt Nam thực hiện đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
9. (29/11/2023) Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
10. (29/11/2023) Kế hoạch 4180/KH-UBND năm 2023 triển khai thi hành Luật Giá 16/2023/QH15 do tỉnh Kon Tum ban hành
11. (28/11/2023) Quyết định 19/2023/QĐ-UBND về Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
12. (28/11/2023) Kế hoạch 181/KH-UBND về thực hiện kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do tỉnh Đắk Lắk ban hành
13. (28/11/2023) Quyết định 4420/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định
14. (25/11/2023) Công văn 9299/VPCP-KTTH năm 2023 thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về phiên giải trình Việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nướcđến hết niên độ ngân sách nhà nước năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
15. (24/11/2023) Quyết định 40/2023/QĐ-UBND về Quy định giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Rồng Phát do tỉnh Bến Tre ban hành
16. (24/11/2023) ​Quyết định 41/2023/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương​
17. (23/11/2023) Quyết định 27/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 35/2016/QĐ-UBND quy định về quản lý, thu hồi vốn nhà nước đầu tư tại các dự án, hạng mục cấp nước sạch đô thị bàn giao cho các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
18. (22/11/2023) Quyết định 34/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 04/2022/QĐ-UBND quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
19. (21/11/2023) Quyết định 28/2023/QĐ-UBND về giá dịch vụ Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trích lục bản đồ địa chính; trích sao hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang
20. (20/11/2023) Kế hoạch 417/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 168/NQ-CP về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 do tỉnh Lào Cai ban hành
21. (18/11/2023) Quyết định 1272/QĐ-UBND năm 2023 bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
22. (14/11/2023) Quyết định 1868/QĐ-UBND về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
23. (14/11/2023) Nghị quyết 23/2023/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được phân công trực tiếp giúp đỡ người đang trong thời hạn quản lý do sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh An Giang
24. (14/11/2023) Nghị quyết 20/2023/NQ-HĐND sửa đổi Quy định bảng giá đất áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND và 01/2022/NQ-HĐND
25. (14/11/2023) Nghị quyết 29/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh An Giang ban hành
26. (14/11/2023) Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2023 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2022
27. (13/11/2023) Kế hoạch 376/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 168/NQ-CP về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
28. (13/11/2023) Nghị quyết 13/2023/NQ-HĐND sửa đổi Điều 3 của Quy định kèm theo Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29. (13/11/2023) Nghị quyết 38/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 do tỉnh Lào Cai ban hành
30. (02/11/2023) Quyết định 32/2023/QĐ-UBND về Quy định quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La
31. (01/11/2023) Kế hoạch 211/KH-UBND năm 2023 triển khai Quyết định 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù do tỉnh Lạng Sơn ban hành
32. (31/10/2023) Quyết định 39/2023/QĐ-UBND về bổ sung Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 70/2019/QĐ-UBND
Bảo hiểm
1. (02/12/2023) Thông báo 501/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (27/11/2023) Công văn 6940/BHXH-TST năm 2023 về nộp hồ sơ, chuyển tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cấp giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế năm 2024 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (26/11/2023) Công văn 6913/BHXH-TST năm 2023 về hướng dẫn nghiệp vụ thu bảo hiểm y tế hộ gia đình và đối chiếu, quyết toán thù lao cho Tổ chức dịch vụ do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Công nghiệp
1. (29/11/2023) Thông báo 495/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 24/2017/QĐ-TTg về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (29/11/2023) Quyết định 39/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 30/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
3. (27/11/2023) Kế hoạch 252/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo do tỉnh Tuyên Quang ban hành
Y tế - dược
1. (04/12/2023) Quyết định 4397/QĐ-BYT năm 2023 về Tiêu chí và quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy thận nhân tạo dùng trong điều trị người bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (04/12/2023) Quyết định 4395/QĐ-BYT năm 2023 về Tiêu chí và quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Lồng ấp trẻ sơ sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3. (04/12/2023) Quyết định 4396/QĐ-BYT năm 2023 về Tiêu chí và quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy phá rung tim dùng trong điều trị người bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4. (01/12/2023) Quyết định 4384/QĐ-BYT năm 2023 công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP và công bố 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Quyết định 7291/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP
5. (28/11/2023) Quyết định 1634/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
6. (27/11/2023) Công văn 6940/BHXH-TST năm 2023 về nộp hồ sơ, chuyển tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cấp giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế năm 2024 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
7. (26/11/2023) Công văn 6913/BHXH-TST năm 2023 về hướng dẫn nghiệp vụ thu bảo hiểm y tế hộ gia đình và đối chiếu, quyết toán thù lao cho Tổ chức dịch vụ do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (24/11/2023) Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2023 thực hiện "Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
9. (24/11/2023) Kế hoạch 380/KH-UBND năm 2023 thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
10. (20/11/2023) Kế hoạch 219/KH-UBND năm 2023 triển khai thực hiện quyết định 85/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
11. (31/10/2023) Quyết định 804/QĐ-QLD năm 2023 về Quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý nhà nước tại Cục Quản lý Dược
12. (20/10/2023) Quyết định 1693/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang
13. (19/10/2023) Báo cáo 1357/BC-BYT về công tác An toàn thực phẩm 8 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm do Bộ Y tế ban hành
Thuế, phí, lệ phí
1. (01/12/2023) Công điện 1284/CĐ-TTg năm 2023 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu của Thủ tướng Chính phủ
2. (01/12/2023) Nghị định 84/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 129/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực giai đoạn 2022-2027
3. (01/12/2023) Dự thảo Nghị định hướng dẫn giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết .../2023/QH15
4. (29/11/2023) Công văn 5334/TCT-KK năm 2023 về chuyển trạng thái mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành
5. (29/11/2023) Công văn 5327/TCT-KK năm 2023 về khai thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn điều chỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
6. (29/11/2023) Công văn 5329/TCT-DNNCN năm 2023 về kê khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản của hộ kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành
7. (28/11/2023) Quyết định 36/2023/QĐ-UBND về bổ sung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản đá Ba zan làm phụ gia xi măng vào Phụ lục II kèm theo Quyết định 42/2022/QĐ-UBND quy định bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La
8. (20/11/2023) Quyết định 63/2023/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
9. (28/09/2023) Công văn 5043/TCHQ-TXNK năm 2023 xử lý tiền thuế hàng hóa bị tịch thu do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngân hàng, tiền tệ
1. (22/11/2023) Kế hoạch 4182/KH-UBND năm 2023 triển khai Quyết định 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù do tỉnh Bắc Ninh ban hành
Kế toán, kiểm toán
1. (01/12/2023) Công điện 1284/CĐ-TTg năm 2023 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu của Thủ tướng Chính phủ
2. (29/11/2023) Công văn 5327/TCT-KK năm 2023 về khai thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn điều chỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
3. (25/11/2023) Công văn 9299/VPCP-KTTH năm 2023 thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về phiên giải trình Việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nướcđến hết niên độ ngân sách nhà nước năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (01/12/2023) Kế hoạch 4205/KH-UBND năm 2023 về củng cố, kiện toàn, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023-2025
2. (30/11/2023) Quyết định 2574/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Quảng Nam
3. (22/11/2023) Kế hoạch 276/KH-UBND năm 2023 thực hiện chỉnh trang các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (30/11/2023) Quyết định 4542/QĐ-UBND năm 2023 đính chính nội dung Phụ lục I kèm theo Quyết định 3866/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 và năm 2023 của dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
2. (30/11/2023) Quyết định 45/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về thời gian bán hàng, tạm dừng bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 262/2015/QĐ-UBND
3. (30/11/2023) Quyết định 42/2023/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
4. (30/11/2023) Công văn 9435/VPCP-CN năm 2023 về triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (29/11/2023) Thông báo 495/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 24/2017/QĐ-TTg về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (27/11/2023) Kế hoạch 253/KH-UBND năm 2023 triển khai Nghị quyết 93/NQ-CP về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
7. (24/11/2023) Quyết định 2542/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
8. (24/11/2023) Nghị quyết 45-NQ/TW năm 2023 tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
9. (24/11/2023) Nghị quyết 43-NQ/TW năm 2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
10. (23/11/2023) Quyết định 36/2023/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
11. (21/11/2023) Kế hoạch 4071/KH-UBND năm 2023 hành động thực hiện Kế hoạch 78-KH/TU và Nghị quyết 21/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022-2026 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030 do tỉnh Kon Tum ban hành
12. (21/11/2023) Quyết định 2318/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến thương mại tỉnh Lâm Đồng năm 2024
13. (21/11/2023) Công văn 3310/HQTPHCM-GSQL năm 2023 thực hiện hợp đồng gia công do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
14. (14/11/2023) Quyết định 1868/QĐ-UBND về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
15. (14/11/2023) Nghị quyết 21/2023/NQ-HĐND phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm trong giai đoạn 2021-2025 của Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh An Giang
16. (14/11/2023) Nghị quyết 29/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh An Giang ban hành
17. (13/11/2023) Quyết định 2704/QĐ-UBND năm 2023 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ
18. (13/11/2023) Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2023 điều chỉnh kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
19. (13/11/2023) Nghị quyết 38/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 do tỉnh Lào Cai ban hành
20. (02/11/2023) Quyết định 32/2023/QĐ-UBND về Quy định quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La
21. (30/10/2023) Kế hoạch 209/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 165/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Lao động
1. (01/12/2023) Quyết định 2166/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu
2. (29/11/2023) Quyết định 2565/QĐ-UBND năm 2023 công bố, bãi bỏ danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động; Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
3. (28/11/2023) Kế hoạch 181/KH-UBND về thực hiện kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do tỉnh Đắk Lắk ban hành
4. (28/11/2023) Kế hoạch 5106/KH-BCĐTƯ năm 2023 triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương ban hành
5. (28/11/2023) Kế hoạch 284/KH-UBND về thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023
6. (24/11/2023) Nghị quyết 45-NQ/TW năm 2023 tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
7. (24/11/2023) Kế hoạch 202/KH-UBND năm 2023 đưa lao động tỉnh Bạc Liêu đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước giai đoạn 2023-2027
8. (09/11/2023) Quyết định 1802/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
9. (25/10/2023) Quyết định 1709/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lao động nước ngoài làm việc tai Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
10. (20/10/2023) Quyết định 1692/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
Chính sách xã hội
1. (30/11/2023) Quyết định 1829/QĐ-LĐTBXH năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
2. (29/11/2023) Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030", trên địa bàn tỉnh Nam Định
3. (29/11/2023) Công văn 753/TTr-NCC năm 2023 về báo cáo kết quả thu hồi số tiền hưởng sai chế độ ưu đãi người có công do Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (27/11/2023) Kế hoạch 4593/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Lai Châu
5. (24/11/2023) Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2023 thực hiện "Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6. (24/11/2023) ​Quyết định 41/2023/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương​
7. (24/11/2023) Nghị quyết 42-NQ/TW năm 2023 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
8. (22/11/2023) Kế hoạch 4182/KH-UBND năm 2023 triển khai Quyết định 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù do tỉnh Bắc Ninh ban hành
9. (15/11/2023) Quyết định 2637/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre
10. (14/11/2023) Nghị quyết 22/2023/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
11. (14/11/2023) Nghị quyết 23/2023/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được phân công trực tiếp giúp đỡ người đang trong thời hạn quản lý do sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh An Giang
12. (01/11/2023) Kế hoạch 211/KH-UBND năm 2023 triển khai Quyết định 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù do tỉnh Lạng Sơn ban hành
Giáo dục, đào tạo
1. (01/12/2023) Thông báo 498/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Lễ Khai khóa-2023 và buổi làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (01/12/2023) Quyết định 2560/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
3. (29/11/2023) Kế hoạch 209/KH-UBND về thực hiện nội dung 01: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc tiểu dự án 2, dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi năm 2023
4. (29/11/2023) Dự thảo Thông tư hướng dẫn chi trả kinh phí tại Việt Nam thực hiện đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (28/11/2023) Quyết định 4423/QĐ-UBND năm 2023 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Phát triển hệ thống đánh giá diện rộng cấp quốc gia đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế của giáo dục phổ thông giai đoạn 2022-2030" trên địa bàn tỉnh Bình Định
6. (27/11/2023) Kế hoạch 4593/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Lai Châu
7. (21/11/2023) Kế hoạch 242/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án "Phát triển hệ thống đánh giá diện rộng cấp quốc gia đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế của giáo dục phổ thông giai đoạn 2022-2030" do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
8. (20/11/2023) Kế hoạch 219/KH-UBND năm 2023 triển khai thực hiện quyết định 85/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
9. (16/11/2023) Quyết định 22/2023/QĐ-UBND quy định về danh mục tên học phẩm, số lượng học phẩm hỗ trợ học viên học các lớp xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021-2030
10. (14/11/2023) Quyết định 24/2023/QĐ-UBND định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo các nghề trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
11. (10/11/2023) Kế hoạch 4005/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027" do tỉnh Bắc Ninh ban hành
Giao thông, vận tải
1. (30/11/2023) Thông tư 99/2023/TT-BQP quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng
2. (30/11/2023) Thông tư 34/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 17/2019/TT-BGTVT về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
3. (28/11/2023) Quyết định 1973/QĐ-UBND năm 2023 về Quy định phạm vi, tuyến đường, thời gian hoạt động và quản lý hoạt động thí điểm sử dụng xe bốn bánh có gắn động cơ chạy bằng năng lượng điện và xăng sinh học để vận chuyển khách trong phạm vi hạn chế trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
4. (27/11/2023) Quyết định 4388/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
5. (23/11/2023) Quyết định 35/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện đường xã và đường chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định 46/2017/QĐ-UBND
6. (22/11/2023) Quyết định 2581/QĐ-CHK năm 2023 về điều chỉnh tên tài liệu theo Quyết định 2411/QĐ-CHK và 2412/QĐ-CHK do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
7. (20/11/2023) Kế hoạch 273/KH-UBND năm 2023 triển khai nhiệm vụ xây dựng cứng hóa đường giao thông từ xã đến trung tâm bản trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2023-2025
8. (20/11/2023) Kế hoạch 780/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 149/NQ-CP chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới do tỉnh Bắc Kạn ban hành
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (04/12/2023) Quyết định 1570/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (02/12/2023) Quyết định 1516/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Quy hoạch Thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (02/12/2023) Quyết định 1519/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Quy hoạch Thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (01/12/2023) Quyết định 2584/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt điều chỉnh đề cương nhiệm vụ lập Chương trình phát triển đô thị thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
5. (01/12/2023) Quyết định 46/2023/QĐ-UBND về Quy định định mức đất sản xuất làm cơ sở xác định hộ thiếu đất sản xuất thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
6. (30/11/2023) Quyết định 1496/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (30/11/2023) Quyết định 1869/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang
8. (30/11/2023) Công văn 9435/VPCP-CN năm 2023 về triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (29/11/2023) Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030", trên địa bàn tỉnh Nam Định
10. (28/11/2023) Quyết định 1456/QĐ-UBND năm 2023 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
11. (27/11/2023) Quyết định 588/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt sửa đổi Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Ngành Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
12. (27/11/2023) Quyết định 1446/QĐ-UBND năm 2023 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang
13. (27/11/2023) Quyết định 3375/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
14. (27/11/2023) Công văn 8680/BNN-VPĐP năm 2023 về đảm bảo chất lượng thẩm định địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
15. (24/11/2023) Quyết định 1934/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt đề án xây dựng đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2023-2025
16. (24/11/2023) Quyết định 74/2023/QĐ-UBND về Quy định các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trên địa bàn tỉnh Bình Định
17. (23/11/2023) Quyết định 27/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 35/2016/QĐ-UBND quy định về quản lý, thu hồi vốn nhà nước đầu tư tại các dự án, hạng mục cấp nước sạch đô thị bàn giao cho các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
18. (21/11/2023) Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
19. (13/11/2023) Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2023 điều chỉnh kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
20. (10/11/2023) Quyết định 5758/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Luật sư, Công chứng, Hộ tịch, Lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội
21. (10/11/2023) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2023 về đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22. (02/11/2023) Quyết định 32/2023/QĐ-UBND về Quy định quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La
Khoa học, công nghệ
1. (01/12/2023) Quyết định 706/QĐ-UBND năm 2023 sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum kèm theo Quyết định 1247/QĐ-UBND
2. (28/11/2023) Quyết định 19/2023/QĐ-UBND về Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
3. (27/11/2023) Quyết định 3029/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai
4. (27/11/2023) Thông tư 17/2023/TT-BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 25 MHz và thiết bị vòng từ hoạt động trong dải tần từ 9 kHz đến 30 MHz” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
5. (22/11/2023) Quyết định 2692/QĐ-BKHCN năm 2023 về Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức xét tặng “Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
6. (15/11/2023) Quyết định 2629/QĐ-BKHCN năm 2023 về Quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
7. (31/10/2023) Quyết định 804/QĐ-QLD năm 2023 về Quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý nhà nước tại Cục Quản lý Dược
Bưu chính, viễn thông
1. (29/11/2023) Kế hoạch 7386/KH-UBND năm 2023 về triển khai chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm "Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bến Tre"
2. (28/11/2023) Kế hoạch 284/KH-UBND về thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023
3. (27/11/2023) Quyết định 2829/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ
4. (27/11/2023) Kế hoạch 254/KH-UBND năm 2023 triển khai thực hiện Kết luận 57-KL/TW và Kế hoạch 391-KH/TU về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới do tỉnh Tuyên Quang ban hành
5. (27/11/2023) Kế hoạch 389/KH-UBND năm 2023 về tái cấu trúc hệ thống Cổng, Trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế
6. (27/11/2023) Thông tư 17/2023/TT-BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 25 MHz và thiết bị vòng từ hoạt động trong dải tần từ 9 kHz đến 30 MHz” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
7. (24/11/2023) Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2023 triển khai Chiến lược chuyển đổi số và phát triển báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
8. (24/11/2023) Công văn 5901/BTTTT-CĐSQG năm 2023 đôn đốc, nhắc nhở việc tuân thủ quy định của pháp luật về giám sát, đánh giá hiệu quả, mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua Hệ thống EMC do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
9. (17/11/2023) Quyết định 42/2023/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hải Dương
10. (13/11/2023) Kế hoạch 266/KH-UBND năm 2023 về điều chỉnh Kế hoạch 274/KH-UBND do tỉnh Kiên Giang ban hành
11. (03/11/2023) Kế hoạch 1011/KH-UBND triển khai nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang
12. (01/11/2023) Kế hoạch 210/KH-UBND năm 2023 về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024
Thông tin báo chí, xuất bản
1. (24/11/2023) Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2023 triển khai Chiến lược chuyển đổi số và phát triển báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
2. (22/11/2023) Quyết định 2692/QĐ-BKHCN năm 2023 về Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức xét tặng “Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (04/12/2023) Quyết định 1570/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (01/12/2023) Quyết định 3698/QÐ-BVHTTDL năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3. (30/11/2023) Quyết định 4542/QĐ-UBND năm 2023 đính chính nội dung Phụ lục I kèm theo Quyết định 3866/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 và năm 2023 của dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
4. (30/11/2023) Quyết định 1996/QĐ-UBND năm 2023 về kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
5. (30/11/2023) Quyết định 1496/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (29/11/2023) Quyết định 4513/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
7. (28/11/2023) Quyết định 2498/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Bình Thuận trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8. (28/11/2023) Quyết định 4420/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định
9. (27/11/2023) Quyết định 4378/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực tỉnh Bình Định
10. (27/11/2023) Quyết định 24/2023/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, làng, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
11. (24/11/2023) Nghị quyết 43-NQ/TW năm 2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
12. (20/11/2023) Quyết định 2808/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án tự chủ của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa
13. (15/11/2023) Quyết định 2637/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre
14. (13/11/2023) Quyết định 2083/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực Thể dục, thể thao)
15. (03/11/2023) Kế hoạch 212/KH-UBND năm 2023 về xây dựng và phát triển mạng lưới đối tác công viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2023-2025
Dân sự
1. (28/11/2023) Quyết định 1457/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục 28 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
2. (23/11/2023) Quyết định 2790/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân quận, huyện; xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
3. (31/10/2023) Quyết định 38/2023/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
Bổ trợ tư pháp
1. (30/11/2023) Quyết định 4534/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới/sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
2. (27/11/2023) Quyết định 3028/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung/thay thế, bị bãi bỏ trong các lĩnh vực hộ tịch, hòa giải thương mại, luật sư, giám định tư pháp, chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai
3. (24/11/2023) Quyết định 2341/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực công chứng, nuôi con nuôi, hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, huyện và xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
4. (21/11/2023) Quyết định 2130/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực: Công chứng; Nuôi con nuôi)
5. (20/11/2023) Quyết định 3139/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương
6. (17/11/2023) Quyết định 2665/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
Hành chính tư pháp
1. (30/11/2023) Quyết định 2712/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
2. (29/11/2023) Quyết định 2622/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình
3. (28/11/2023) Quyết định 2376/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã do tỉnh Nam Định ban hành
4. (28/11/2023) Quyết định 3403/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
5. (28/11/2023) Quyết định 3408/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
6. (27/11/2023) Quyết định 3028/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung/thay thế, bị bãi bỏ trong các lĩnh vực hộ tịch, hòa giải thương mại, luật sư, giám định tư pháp, chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai
7. (24/11/2023) Quyết định 2341/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực công chứng, nuôi con nuôi, hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, huyện và xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
8. (24/11/2023) Quyết định 5511/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh
9. (22/11/2023) Quyết định 3334/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
10. (22/11/2023) Quyết định 2959/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
11. (21/11/2023) Quyết định 2130/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực: Công chứng; Nuôi con nuôi)
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (04/12/2023) Quyết định 5127/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2. (01/12/2023) Thông báo 498/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Lễ Khai khóa-2023 và buổi làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (01/12/2023) Quyết định 3698/QÐ-BVHTTDL năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4. (01/12/2023) Nghị quyết 203/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2023 do Chính phủ ban hành
5. (01/12/2023) Quyết định 2560/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
6. (01/12/2023) Quyết định 2166/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu
7. (01/12/2023) Quyết định 4384/QĐ-BYT năm 2023 công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP và công bố 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Quyết định 7291/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP
8. (30/11/2023) Quyết định 4534/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới/sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
9. (30/11/2023) Quyết định 2712/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
10. (30/11/2023) Quyết định 2510/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
11. (30/11/2023) Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc th​ẩm quyền tiếp nhận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
12. (30/11/2023) Quyết định 1869/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang
13. (30/11/2023) Quyết định 1829/QĐ-LĐTBXH năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
14. (29/11/2023) Quyết định 2622/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình
15. (29/11/2023) Quyết định 1641/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
16. (29/11/2023) Kế hoạch 4180/KH-UBND năm 2023 triển khai thi hành Luật Giá 16/2023/QH15 do tỉnh Kon Tum ban hành
17. (29/11/2023) Quyết định 2565/QĐ-UBND năm 2023 công bố, bãi bỏ danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động; Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
18. (29/11/2023) Kế hoạch 391/KH-UBND năm 2023 kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
19. (29/11/2023) Kế hoạch 390/KH-UBND năm 2023 rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
20. (29/11/2023) Quyết định 2265/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính mới; thay thế trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
21. (29/11/2023) Quyết định 2266/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
22. (29/11/2023) Quyết định 1769/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi
23. (29/11/2023) Quyết định 2736/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương
24. (28/11/2023) Quyết định 2614/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình
25. (28/11/2023) Thông báo 489/TB-VPCP kết luận Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ sáu ngày 14 tháng 11 năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành
26. (28/11/2023) Quyết định 2376/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã do tỉnh Nam Định ban hành
27. (28/11/2023) Quyết định 1634/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
28. (28/11/2023) Quyết định 3403/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
29. (28/11/2023) Quyết định 3408/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
30. (28/11/2023) Quyết định 1457/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục 28 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
31. (28/11/2023) Quyết định 1758/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
32. (28/11/2023) Quyết định 2360/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
33. (28/11/2023) Quyết định 2805/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Trồng trọt và lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
34. (28/11/2023) Quyết định 1456/QĐ-UBND năm 2023 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
35. (27/11/2023) Quyết định 588/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt sửa đổi Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Ngành Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
36. (27/11/2023) Quyết định 1441/QĐ-UBND năm 2023 công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng; trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
37. (27/11/2023) Quyết định 2829/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ
38. (27/11/2023) Quyết định 4484/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
39. (27/11/2023) Quyết định 1446/QĐ-UBND năm 2023 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang
40. (27/11/2023) Quyết định 3375/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
41. (27/11/2023) Quyết định 3029/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai
42. (27/11/2023) Quyết định 3028/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung/thay thế, bị bãi bỏ trong các lĩnh vực hộ tịch, hòa giải thương mại, luật sư, giám định tư pháp, chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai
43. (27/11/2023) Quyết định 4388/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
44. (27/11/2023) Quyết định 63/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 71/2017/QĐ-UBND và Chỉ thị 22/2007/CT-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
45. (27/11/2023) Quyết định 1930/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
46. (24/11/2023) Quyết định 2341/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực công chứng, nuôi con nuôi, hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, huyện và xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
47. (24/11/2023) Quyết định 2203/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
48. (24/11/2023) Quyết định 2542/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
49. (24/11/2023) Quyết định 5511/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh
50. (24/11/2023) Công văn 5901/BTTTT-CĐSQG năm 2023 đôn đốc, nhắc nhở việc tuân thủ quy định của pháp luật về giám sát, đánh giá hiệu quả, mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua Hệ thống EMC do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
51. (23/11/2023) Quyết định 2790/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân quận, huyện; xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
52. (23/11/2023) Quyết định 2460/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế thực hiện thí điểm liên thông nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường, hoạt động xây dựng, đầu tư, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
53. (22/11/2023) Quyết định 1920/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến so với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
54. (22/11/2023) Quyết định 3334/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
55. (22/11/2023) Quyết định 2959/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
56. (21/11/2023) Quyết định 2130/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực: Công chứng; Nuôi con nuôi)
57. (20/11/2023) Quyết định 63/2023/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
58. (20/11/2023) Quyết định 3139/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương
59. (17/11/2023) Thông tư 70/2023/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 42/2008/QĐ-BTC và 43/2008/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
60. (17/11/2023) Quyết định 2665/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
61. (17/11/2023) Quyết định 2096/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
62. (16/11/2023) Quyết định 2110/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, Ngành: Xây dựng/ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Công Thương/ Giao thông vận tải/ Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu
63. (15/11/2023) Quyết định 2629/QĐ-BKHCN năm 2023 về Quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
64. (15/11/2023) Quyết định 5850/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
65. (14/11/2023) Quyết định 1827/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
66. (13/11/2023) Quyết định 3025/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
67. (13/11/2023) Quyết định 2083/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực Thể dục, thể thao)
68. (13/11/2023) Quyết định 2704/QĐ-UBND năm 2023 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ
69. (10/11/2023) Quyết định 5758/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Luật sư, Công chứng, Hộ tịch, Lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội
70. (09/11/2023) Quyết định 1800/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
71. (09/11/2023) Quyết định 1802/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
72. (25/10/2023) Quyết định 1714/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang
73. (25/10/2023) Quyết định 1709/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lao động nước ngoài làm việc tai Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
74. (20/10/2023) Quyết định 1692/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
75. (20/10/2023) Quyết định 1693/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang
Thống kê
1. (27/11/2023) Quyết định 1297/QĐ-UBND năm 2023 về biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Dân tộc
1. (15/11/2023) Quyết định 5850/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
1. (17/11/2023) Quyết định 2096/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (30/11/2023) ​Kế hoạch 3377/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 168/NQ-CP về Chiế​n lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 và Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng giai đoạn 2023-2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
2. (30/11/2023) Thông tư 25/2023/TT-BCT quy định về số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
3. (20/11/2023) Kế hoạch 417/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 168/NQ-CP về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 do tỉnh Lào Cai ban hành
4. (13/11/2023) Kế hoạch 376/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 168/NQ-CP về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (01/12/2023) Thông tư 72/2023/TT-BTC quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (30/11/2023) Kế hoạch 392/KH-UBND năm 2023 về công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
3. (30/11/2023) Quyết định 595/QĐ-UBND năm 2023 về tổ chức lại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum
4. (29/11/2023) Quyết định 39/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 30/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
5. (28/11/2023) Quyết định 2498/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Bình Thuận trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6. (27/11/2023) Quyết định 24/2023/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, làng, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
7. (24/11/2023) Quyết định 56/2023/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
8. (21/11/2023) Quyết định 01/2023/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
9. (20/11/2023) Kế hoạch 5659/KH-BTP tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2023, đánh giá kết quả công tác giữa nhiệm kỳ và triển khai công tác năm 2024, định hướng nhiệm vụ công tác đến hết nhiệm kỳ (2021-2026) do Bộ Tư pháp ban hành
10. (18/11/2023) Quyết định 1272/QĐ-UBND năm 2023 bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
11. (17/11/2023) Quyết định 41/2023/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
12. (14/11/2023) Nghị quyết 21/2023/NQ-HĐND phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm trong giai đoạn 2021-2025 của Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh An Giang
Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
1. (04/12/2023) Quyết định 5127/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2. (02/12/2023) Công văn 9469/VPCP-KTTH năm 2023 chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (24/11/2023) Công văn 6557/BGDĐT-TCCB năm 2023 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối các đơn vị trực thuộc Bộ năm học 2023-2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (22/11/2023) Quyết định 2692/QĐ-BKHCN năm 2023 về Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức xét tặng “Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (29/11/2023) Thông tư 95/2023/TT-BQP năm 2023 quy định về cải tạo xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
2. (28/11/2023) Quyết định 1761/QĐ-UBND năm 2023 bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
3. (25/11/2023) Quyết định 52/2023/QĐ-UBND về Danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
4. (25/10/2023) Quyết định 1714/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang
 
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
861 lượt xem
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;