Điều kiện nâng ngạch Thẩm Tra Viên, Thư Ký Tòa án - Dự thảo

Nội dung tại Dự thảo Quyết định quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, điều kiện và thủ tục, hồ sơ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành:

 

Ban hành theo Dự thảo Quyết định của TANDTC là bản Quy định về tiêu chuản nghiệp vụ chuyên môn, điều kiện và thủ tục hồ sơ thi nâng ngạch thẩm tra viên, thư ký tòa án. Quy định tiêu chuẩn gồm có 20 Điều nội dung cụ thể về tiêu chuẩn từng ngạch của Thẩm tra viên (gồm Thẩm tra viên cao cấp, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên), Thư ký Tòa án( Thư ký viên cao cấp, Thư ký viên chính, Thư ký viên); quy định thủ tục hồ sơ, thi nâng ngạch...

Theo đó, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án  khi đủ các điều kiện nhất định quy định tại Điều 13 Dự thảo Quyết định được đăng ký dự thi nâng ngạch. Kỳ thi nâng ngạch được tổ chức theo nguyên tắc cạnh tranh, được thực hiện giữa các Thẩm tra viên, Thư ký cùng Tòa án nhân dân.

Ngoài ra, Công chức, nhân viên khác trong các Tòa án  nhân dân nếu đủ điều kiện cũng có thể tham gia thi và được chuyển ngạch, nâng ngạch thành Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án.

Điều kiện dự thi nâng ngạch đối với Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án:

Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án muốn tham gia thi nâng ngạch phải đáp ứng các điều kiện tại Khoản 1 Điều 13 Dự thảo Quyết định chung như :

- "Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn ngạch hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch đăng ký dự thi."

Ngoài điều kiện chung, Dự thảo Quyết định quy định đối với ngạch Thư ký viên yêu cầu phải có trình độ Cử nhân trở lên, được Tòa án các cấp tuyển dụng, được đào tạo Nghiệp vụ Thư ký viên, đã qua thời gian tập sự và được bổ nhiệm vào ngạch Thư ký viên. Công chức, nhân viên khác trong các Tòa án nhân dân phải có thời gian giữ ngạch cán sự hoặc tương đương tối thiểu là 3 năm (36 tháng). Trường hợp đang giữ ngạch nhân viên thì thời gian giữ ngạch nhân viên hoặc tương đương tối thiểu là 5 năm (60 tháng); đã được đào tạo Nghiệp vụ ngạch Thư ký viên. (Điểm a Khoản 2 Điều 13).

Đối với ngạch Thẩm tra viên, Dự thảo Quyết định quy định điều kiện công chức đăng ký dự thi nâng ngạch Thẩm tra viên phải là Thư ký viên và có thời gian công tác từ 5 năm (60 tháng) trở lên và được đào tạo Nghiệp vụ ngạch Thẩm tra viên thì có thể được xem xét, bổ nhiệm vào ngạch Thẩm tra viên. (Điểm a Khoản 3 Điều 13). Việc chuyển ngạch từ Thư ký viên sang Thẩm tra viên được thực hiện khi công chức thay đổi vị trí việc làm hoặc theo quy định phải chuyển đổi vị trí công tác để phù hợp với yêu cầu ngạch công chức của vị trí việc làm mới. Việc chuyển ngạch phải dựa trên cơ sở đề nghị của Thủ trưởng đơn vị, cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức chuyển ngạch công chức. Lưu ý khi chuyển ngạch từ Thư ký viên sang Thẩm tra viên không được kết hợp nâng ngạch, nâng bậc lương. (Khoản 4 Điều 13)

 

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
1709 lượt xem
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;