Xã Hội

  • Kỳ thi '2 trong 1', lợn cợn tổ hợp '3 trong 1'
  • (PLO)- Thay đổi giáo dục không chỉ mỗi năm thay đổi hình thức tổ chức thi để sàng lọc, mà cốt lõi của vấn đề giáo dục là tạo môi trường thuận lợi cho tất cả người học đều có cơ hội phát triển để phát huy năng lực bản thân.
  • Thứ Bảy, ngày 20/7/2019 - 09:00
  • Điều chỉnh  Giáo dục 
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn