Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất của Bộ Công thương

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 07/01/2019

Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất của Bộ Công thương được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi rất quan tâm tới vấn đề về hoạt động hóa chất, hiện nay, tôi cũng đang công tác trong lĩnh vực có liên quan nên rất mong câu trả lời của Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn!

Phương (phuong***@yahoo.com)

  • Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất của Bộ Công thương
   (ảnh minh họa)
  • Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất của Bộ Công thương được quy định tại Điều 63 Luật Hóa chất 2007 như sau:

   1. Bộ Công thương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất sau đây:

   a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch phát triển công nghiệp hóa chất; quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hóa chất; (Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 7 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018)

   b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và trình Chính phủ ban hành Danh mục hóa chất quốc gia; Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện; Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh; Danh mục hóa chất cấm; Danh mục hóa chất phải khai báo; Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất;

   c) Quản lý hóa chất sử dụng trong công nghiệp, hóa chất là tiền chất sử dụng trong công nghiệp và hóa chất thuộc Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học; quản lý hóa chất sử dụng trong các sản phẩm công nghiệp tiêu dùng; ban hành Danh mục các hóa chất không được sử dụng trong các sản phẩm gia dụng, sản phẩm tiêu dùng, trừ các sản phẩm do Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;

   d) Xây dựng Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia;

   đ) Thống nhất quản lý hoạt động phân loại, ghi nhãn hóa chất nguy hiểm; đăng ký, khai báo hóa chất; thông tin an toàn hóa chất;

   e) Tổng hợp, thống kê tình hình thực hiện an toàn hóa chất trong phạm vi cả nước;

   g) Hướng dẫn xây dựng, tổ chức việc thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố hóa chất;

   h) Thực hiện hợp tác quốc tế trong hoạt động hóa chất và an toàn hóa chất;

   i) Quy định cụ thể về điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật, chuyên môn nghề nghiệp của các cơ sở hoạt động hóa chất thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương;

   k) Tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hóa chất;

   l) Thanh tra về hoạt động hóa chất; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động hóa chất;

   m) Các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động hóa chất được Chính phủ phân công.

   2. Chính phủ quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của cơ quan nhà nước quản lý về hoạt động hóa chất thuộc Bộ Công thương để giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất.

   Trên đây là nội dung quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất của Bộ Công thương. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Hóa chất 2007.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn