Xã Hội

  • Dạy nghề: Tuyển được nhiều, rơi rụng cũng quá nhiều!

    (PL)- Hàng loạt trường nghề đau đầu trước cảnh mỗi khóa học có đến 30%-50% học sinh bỏ học giữa chừng.
  • Thứ Ba, ngày 17/12/2019 - 06:40
  • Cơ sở dạy nghề  Học nghề 
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn