Các phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí từ ngày 01/8/2024

Các phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí từ ngày 01/8/2024
Trần Thanh Rin

Các phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí từ ngày 01/8/2024 là nội dung được đề cập tại Thông tư 05/2024/TT-BTTTT.

Các phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí từ ngày 01/8/2024

Các phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí từ ngày 01/8/2024 (Hình từ Internet)

Ngày 14/6/2024, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 05/2024/TT-BTTTT hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Căn cứ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí từ ngày 01/8/2024

Việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí từ ngày 01/8/2024 sẽ được dựa trên các căn cứ như sau:

- Thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước được cơ quan có thẩm quyền ban hành;

- Quy định của pháp luật hiện hành về chế độ làm việc của người lao động.

- Điều kiện thực tế hoạt động của đơn vị về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị hạ tầng kỹ thuật, năng lực trình độ tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ công của đơn vị.

- Số liệu thống kê, số liệu khảo sát thực tế và các tài liệu có liên quan đến nội dung xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật được xây dựng.

(Điều 6 Thông tư 05/2024/TT-BTTTT)

Các phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí từ ngày 01/8/2024

Các phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí từ ngày 01/8/2024 bao gồm:

(i) Phương pháp thống kê, tổng hợp là phương pháp căn cứ số liệu thống kê hằng năm hoặc trong các kỳ báo cáo (số liệu thống kê phải đảm bảo độ tin cậy, tính pháp lý trong thời gian tối thiểu ba năm liên tục liền kề thời điểm xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật) và dựa vào kinh nghiệm thực tế hoặc các thông số so sánh để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

(ii) Phương pháp so sánh là phương pháp căn cứ vào các định mức của công việc, sản phẩm, dịch vụ tương đương đã có hoặc đã thực hiện trong thực tế để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

(iii) Phương pháp tiêu chuẩn là phương pháp căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị, vật tư để xây dựng định mức lao động, định mức máy móc, thiết bị, vật tư cho từng công việc hoặc nhóm công việc.

(iv) Phương pháp phân tích thực nghiệm là phương pháp tổ chức khảo sát, thực nghiệm theo từng quy trình, nội dung công việc được tiến hành trong điều kiện tổ chức - kỹ thuật hiện tại của đơn vị, căn cứ kết quả khảo sát, thực nghiệm để phân tích, tính toán từng yếu tố cấu thành định mức.

(v) Phương pháp tổng hợp là phương pháp kết hợp trong số các phương pháp quy định tại (i), (ii), (iii), (iv).

Cơ quan báo chí tổ chức xây dựng định mức căn cứ điều kiện thực tế xem xét lựa chọn áp dụng phương pháp nêu trên.

(Điều 7 Thông tư 05/2024/TT-BTTTT)

Mục tiêu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí

Việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí nhằm bảo đảm các mục tiêu như sau:

- Làm cơ sở xây dựng giá, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí. Phương pháp tính giá theo quy định của Bộ Tài chính được mô tả tại Phụ lục V.

- Đáp ứng điều kiện đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí.

- Làm căn cứ để xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động sản xuất, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí.

(Điều 4 Thông tư 05/2024/TT-BTTTT)

Xem thêm tại Thông tư 05/2024/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2024.

143 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;