Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô DAEWOO, CHEVROLET

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 26/10/2018

Tôi muốn tìm hiểu thông tin về giá tính lệ phí trước bạ cho xe ô tô. Cụ thể là dòng xe DAEWOO, CHEVROLET. Ban biên tập có thể cung cấp giúp tôi Bảng giá tính lệ phí trước bạ của loại xe ô tô này được không? Chân thành cảm ơn

Ngọc Hiếu (hieu***@gmail.com)

  • Căn cứ pháp lý: Thông tư 304/2016/TT-BTC

   STT

   Nhãn hiệu

   Loại xe (gồm chỉ tiêu: Số loại/Tên thương mại, thể tích làm việc)

   Nguồn gốc

   Giá (VND)

   1

   DAEWOO, CHEVROLET

   AVEO KLASN1FYU 1.5

   Việt Nam

   379,000,000

   2

   DAEWOO, CHEVROLET

   CAPTIVA 1LR26 WITH LE9 ENGINE 2.4 07 chỗ

   Việt Nam

   850,000,000

   3

   DAEWOO, CHEVROLET

   CAPTIVA CA26R 2.0

   Việt Nam

   779,000,000

   4

   DAEWOO, CHEVROLET

   CAPTIVA CF26R 2.0

   Việt Nam

   723,000,000

   5

   DAEWOO, CHEVROLET

   CAPTIVA KLAC CM51/2256 2.4

   Việt Nam

   684,000,000

   6

   DAEWOO, CHEVROLET

   CAPTIVA KLAC CM51/2257 2.4

   Việt Nam

   750,000,000

   7

   DAEWOO, CHEVROLET

   CAPTIVA KLAC1DF 2.4 07 chỗ

   Việt Nam

   789,000,000

   8

   DAEWOO, CHEVROLET

   CAPTIVA KLAC1FF 2.4 07 chỗ

   Việt Nam

   733,000,000

   9

   DAEWOO, CHEVROLET

   CHEVROLET AVEO KLAS SN4/446 1.5

   Việt Nam

   453,000,000

   10

   DAEWOO, CHEVROLET

   CHEVROLET AVEO KLASN 1FYU 1.5

   Việt Nam

   417,000,000

   11

   DAEWOO, CHEVROLET

   CHEVROLET AVEO KLASN 1FYU 1.6

   Việt Nam

   398,000,000

   12

   DAEWOO, CHEVROLET

   CHEVROLET CRUZE KL1J-JNB11/AC5 1.8

   Việt Nam

   563,000,000

   13

   DAEWOO, CHEVROLET

   CHEVROLET CRUZE KL1J-JNB11/CD5 1.8

   Việt Nam

   652,000,000

   14

   DAEWOO, CHEVROLET

   CHEVROLET CRUZE KL1J-JNE11/AA5 1.6

   Việt Nam

   540,000,000

   15

   DAEWOO, CHEVROLET

   CIELO

   Việt Nam

   250,000,000

   16

   DAEWOO, CHEVROLET

   COLORADO LTZ 2.8

   Việt Nam

   733,000,000

   17

   DAEWOO, CHEVROLET

   CRUZE KL1J-JNB11/AC5 1.8

   Việt Nam

   564,000,000

   18

   DAEWOO, CHEVROLET

   CRUZE KL1J-JNB11/CD5 1.8

   Việt Nam

   620,000,000

   19

   DAEWOO, CHEVROLET

   CRUZE KL1J-JNB11/CD5-1 1.8 05 chỗ

   Việt Nam

   626,000,000

   20

   DAEWOO, CHEVROLET

   CRUZE KL1J-JNE11/AA5 1.6

   Việt Nam

   520,000,000

   21

   DAEWOO, CHEVROLET

   CRUZE KL1J-JNE11/AA5-1 1.6 05 chỗ

   Việt Nam

   522,000,000

   22

   DAEWOO, CHEVROLET

   DAEWOO NUBIRA 2.0

   Việt Nam

   300,000,000

   23

   DAEWOO, CHEVROLET

   GENTRA 1.5 05 chỗ

   Việt Nam

   310,000,000

   24

   DAEWOO, CHEVROLET

   GENTRA SF69Y-2 1.5 05 chỗ

   Việt Nam

   357,000,000

   25

   DAEWOO, CHEVROLET

   LACETTI EX 1.6 05 chỗ

   Việt Nam

   355,000,000

   26

   DAEWOO, CHEVROLET

   LACETTI KLANF6U 1.5

   Việt Nam

   433,000,000

   27

   DAEWOO, CHEVROLET

   LACETTI KLANF6U 1.6

   Việt Nam

   415,000,000

   28

   DAEWOO, CHEVROLET

   LACETTI MAX 1.8 05 chỗ

   Việt Nam

   415,000,000

   29

   DAEWOO, CHEVROLET

   LACETTI SE 1.6 05 chỗ

   Việt Nam

   392,000,000

   30

   DAEWOO, CHEVROLET

   LANOS

   Việt Nam

   300,000,000

   31

   DAEWOO, CHEVROLET

   LEGANZA-CDX 2.0 05 chỗ

   Việt Nam

   320,000,000

   32

   DAEWOO, CHEVROLET

   MAGNUS 2.0

   Việt Nam

   480,000,000

   33

   DAEWOO, CHEVROLET

   MAGNUS 2.5

   Việt Nam

   480,000,000

   34

   DAEWOO, CHEVROLET

   MATIZ S 0.8 05 chỗ

   Việt Nam

   210,000,000

   35

   DAEWOO, CHEVROLET

   MATIZ SE 0.8 05 chỗ

   Việt Nam

   220,000,000

   36

   DAEWOO, CHEVROLET

   NUBIRA 1.6

   Việt Nam

   350,000,000

   37

   DAEWOO, CHEVROLET

   NUBIRA 1.8

   Việt Nam

   380,000,000

   38

   DAEWOO, CHEVROLET

   NUBIRA 2.0 05 chỗ

   Việt Nam

   340,000,000

   39

   DAEWOO, CHEVROLET

   NUBIRA II CDX 2.0 05 chỗ

   Việt Nam

   310,000,000

   40

   DAEWOO, CHEVROLET

   ORLANDO KL1Y YMA11/AA7 (LS) 1.8

   Việt Nam

   619,000,000

   41

   DAEWOO, CHEVROLET

   ORLANDO KL1Y YMA11/AA7 (LT) 1.8

   Việt Nam

   634,000,000

   42

   DAEWOO, CHEVROLET

   ORLANDO KL1Y YMA11/AA7 1.8

   Việt Nam

   692,000,000

   43

   DAEWOO, CHEVROLET

   ORLANDO KL1Y YMA11/BB7 (LTZ) 1.8

   Việt Nam

   676,000,000

   44

   DAEWOO, CHEVROLET

   ORLANDO KL1Y YMA11/BB7 1.8

   Việt Nam

   684,000,000

   45

   DAEWOO, CHEVROLET

   ORLANDO LTZMY 13 1.8

   Việt Nam

   743,000,000

   46

   DAEWOO, CHEVROLET

   SPARK 1CS48 WITH LMT ENGINE 1.0 05 chỗ

   Việt Nam

   382,000,000

   47

   DAEWOO, CHEVROLET

   SPARK KL1M-MHA12/1AA5 (LS) 1.0

   Việt Nam

   314,000,000

   48

   DAEWOO, CHEVROLET

   SPARK KL1M-MHA12/1AA5 (LS) 1.0 05 chỗ

   Việt Nam

   312,000,000

   49

   DAEWOO, CHEVROLET

   SPARK KL1M-MHA12/1AA5 (LT) 1.0

   Việt Nam

   340,000,000

   50

   DAEWOO, CHEVROLET

   SPARK KL1M-MHA12/1AA5 (LT) 1.0 05 chỗ

   Việt Nam

   345,000,000

   51

   DAEWOO, CHEVROLET

   SPARK KL1M-MHA12/1AA5 1.0

   Việt Nam

   349,000,000

   52

   DAEWOO, CHEVROLET

   SPARK KL1M-MHA12/1AA5 1.0 05 chỗ

   Việt Nam

   309,000,000

   53

   DAEWOO, CHEVROLET

   SPARK KL1M-MHB12/2BB5 (LS) 1.2

   Việt Nam

   339,000,000

   54

   DAEWOO, CHEVROLET

   SPARK KL1M-MHB12/2BB5 (LT) 1.2

   Việt Nam

   359,000,000

   55

   DAEWOO, CHEVROLET

   SPARK KL1M-MHB12/2BB5 1.2

   Việt Nam

   353,000,000

   56

   DAEWOO, CHEVROLET

   SPARK KL1M-MHB12/2BB5 1.2 05 chỗ

   Việt Nam

   310,000,000

   57

   DAEWOO, CHEVROLET

   SPARK KL1M-MHD12/2BB5 (LS) 1.2

   Việt Nam

   339,000,000

   58

   DAEWOO, CHEVROLET

   SPARK KL1M-MHD12/2BB5 (LT) 1.2

   Việt Nam

   359,000,000

   59

   DAEWOO, CHEVROLET

   SPARK KLAKA4U 0.8 05 chỗ

   Việt Nam

   333,000,000

   60

   DAEWOO, CHEVROLET

   SPARK KLAKF4U 0.8 05 chỗ

   Việt Nam

   303,000,000

   61

   DAEWOO, CHEVROLET

   SPARK KLAKFOU 1.0

   Việt Nam

   296,000,000

   62

   DAEWOO, CHEVROLET

   SPARK VAN 0.8 02 chỗ (tải van)

   Việt Nam

   244,000,000

   63

   DAEWOO, CHEVROLET

   SPARK VAN 1.2L 02 chỗ (tải van)

   Việt Nam

   275,000,000

   64

   DAEWOO, CHEVROLET

   VIVAN KLAUAZU 2.0 07 chỗ

   Việt Nam

   571,000,000

   65

   DAEWOO, CHEVROLET

   VIVAN KLAUFZU 2.0 07 chỗ

   Việt Nam

   360,000,000

   66

   DAEWOO, CHEVROLET

   DAEWOO, CHEVROLET CAPTIVA CA26R

   Việt Nam

   591,000,000

   67

   DAEWOO, CHEVROLET

   DAEWOO, CHEVROLET CAPTIVA CF26R

   Việt Nam

   637,000,000

   68

   DAEWOO, CHEVROLET

   DAEWOO, CHEVROLET CAPTIVA KLAC1DF

   Việt Nam

   672,000,000

   69

   DAEWOO, CHEVROLET

   DAEWOO, CHEVROLET CAPTIVA KLAC1FF

   Việt Nam

   600,000,000

   70

   DAEWOO, CHEVROLET

   DAEWOO, CHEVROLET GENTRA SF69Y-2-1

   Việt Nam

   313,000,000

   71

   DAEWOO, CHEVROLET

   DAEWOO, CHEVROLET LACETTI CDX

   Việt Nam

   411,000,000

   72

   DAEWOO, CHEVROLET

   DAEWOO, CHEVROLET LACETTI SE-1

   Việt Nam

   354,000,000

   73

   DAEWOO, CHEVROLET

   DAEWOO, CHEVROLET SPARK KLAKA4U

   Việt Nam

   272,000,000

   74

   DAEWOO, CHEVROLET

   DAEWOO, CHEVROLET SPARK KLAKF0U

   Việt Nam

   272,000,000

   75

   DAEWOO, CHEVROLET

   DAEWOO, CHEVROLET SPARK KLAKF4U

   Việt Nam

   237,000,000

   76

   DAEWOO, CHEVROLET

   DAEWOO, CHEVROLET SPARK VAN 0.8

   Việt Nam

   176,000,000

   77

   DAEWOO, CHEVROLET

   DAEWOO, CHEVROLET VIVANT KLAC1DF

   Việt Nam

   672,000,000

   78

   DAEWOO, CHEVROLET

   DAEWOO, CHEVROLET VIVANT KLAC1FF

   Việt Nam

   635,000,000

   79

   DAEWOO, CHEVROLET

   DAEWOO, CHEVROLET VIVANT KLAUAZU

   Việt Nam

   466,000,000

   80

   DAEWOO, CHEVROLET

   DAEWOO, CHEVROLET VIVANT KLAUFZU

   Việt Nam

   413,000,000


   Trên đây là nội dung quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô DAEWOO, CHEVROLET. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 304/2016/TT-BTC.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn