Trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 08/01/2019

Theo quy định mới nhất thì trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất được quy định như thế nào? Có văn bản nào quy định về vấn đề này không? Hy vọng sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn rất nhiều

Ngọc Hiền - Thanh Hóa 

  • Trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất như sau:

   1. Trình tự xây dựng bảng giá đất thực hiện theo quy định sau đây:

   a) Xác định loại đất, vị trí đất theo xã đồng bằng, trung du, miền núi và theo loại đô thị trên địa bàn đơn vị hành chính cấp tỉnh;

   b) Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất;

   c) Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành;

   d) Xây dựng bảng giá đất và Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất; xử lý giá đất trong bảng giá đất tại khu vực giáp ranh theo quy định tại Điều 13 của Nghị định này;

   đ) Tổ chức lấy ý kiến về dự thảo bảng giá đất;

   e) Hoàn thiện dự thảo bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

   g) Thẩm định dự thảo bảng giá đất;

   h) Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất;

   i) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định ban hành bảng giá đất.

   2. Hồ sơ xây dựng bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm có:

   a) Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất;

   b) Dự thảo bảng giá đất;

   c) Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất;

   đ) Văn bản thẩm định bảng giá đất.

   3. Hồ sơ xây dựng bảng giá đất trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua gồm: Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; dự thảo bảng giá đất và Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất.

   4. Việc thẩm định bảng giá đất do Hội đồng thẩm định bảng giá đất thực hiện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất bao gồm các thành phần sau:

   a) Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng;

   b) Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính làm thường trực Hội đồng; đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện); tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

   5. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành bảng giá đất tại địa phương định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

   Trên đây là nội dung quy định về trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 44/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn