Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô khác

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 06/11/2018

Tôi đã tham khảo Bảng giá tính lệ phí trước bạ của các dòng xe ô tô có thương hiệu nhưng có một số dòng khác (thương hiệu lạ) tôi không tìm thấy, Ban biên tập có thể cung cấp giúp tôi về giá tính lệ phí trước bạ của các loại xe máy này được không? Chân thành cảm ơn Ban biên tập rất nhiều

Nhật Cường (0907***)

  • Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô khác
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ pháp lý: Thông tư 304/2016/TT-BTC

   STT Nhãn hiệu Loại xe (gồm chỉ tiêu: Số loại/Tên thương mại, thể tích làm việc) Nguồn gốc Giá (VND)
   1 NHẪN HIỆU KHÁC KOODOO 406 1.1 Việt Nam 120,000,000
   2 NHẪN HIỆU KHÁC MEFA5-LAVI-304N SAGACO I 08 chỗ Việt Nam 180,000,000
   3 NHẪN HIỆU KHÁC SOYAT NHQ6520E3 2.8 07 chỗ Việt Nam 200,000,000
   4 NHẪN HIỆU KHÁC SUBARU LEGACY Việt Nam 400,000,000
   5 NHẪN HIỆU KHÁC Dung tích xi lanh từ 1.0L đến dưới 1.5L Việt Nam 100,000,000
   6 NHẪN HIỆU KHÁC Dung tích xi lanh từ 1.5L đến dưới 1.8L Việt Nam 140,000,000
   7 NHẪN HIỆU KHÁC Dung tích xi lanh từ 1.8L đến dưới 2.0L Việt Nam 180,000,000
   8 NHẪN HIỆU KHÁC Dung tích xi lanh từ 2.0L đến dưới 2.3L Việt Nam 220,000,000
   9 NHẪN HIỆU KHÁC Dung tích xi lanh từ 2.3L đến dưới 2.5L Việt Nam 260,000,000
   10 NHẪN HIỆU KHÁC Dung tích xi lanh từ 2.5L đến dưới 3.0L Việt Nam 300,000,000
   11 NHẪN HIỆU KHÁC Dung tích xi lanh từ 3.0L trở lên Việt Nam 340,000,000
   12 Ô TÔ CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG HOÁ) Dung tích xi lanh từ 3.2 L đến dưới 3.5L Nhập khẩu 210,000,000
   13 Ô TÔ CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG HOÁ) Dung tích xi lanh từ 3.5L trở lên Nhập khẩu 230,000,000
   14 Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 10 CHỖ TRỞ LÊN Từ 10 đến dưới 15 chỗ Nhập khẩu 300,000,000
   15 Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 10 CHỖ TRỞ LÊN Từ 15 đến dưới 24 chỗ Nhập khẩu 460,000,000
   16 Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 10 CHỖ TRỞ LÊN Từ 24 đến dưới 30 chỗ Nhập khẩu 610,000,000
   17 Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 10 CHỖ TRỞ LÊN Từ 30 đến dưới 35 chỗ Nhập khẩu 770,000,000
   18 Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 10 CHỖ TRỞ LÊN Từ 35 đến dưới 40 chỗ Nhập khẩu 920,000,000
   19 Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 10 CHỖ TRỞ LÊN Từ 40 đến dưới 45 chỗ Nhập khẩu 1,080,000,000
   20 Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 10 CHỖ TRỞ LÊN Từ 45 đến dưới 50 chỗ Nhập khẩu 1,240,000,000
   21 Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 10 CHỖ TRỞ LÊN Từ 50 đến dưới 60 chỗ Nhập khẩu 1,390,000,000
   22 Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 10 CHỖ TRỞ LÊN Từ 60 chỗ trở lên Nhập khẩu 1,550,000,000
   23 Ô TÔ ĐIỆN MARSHELL DN-14 (xe chở người bốn bánh có gắn động cơ) Nhập khẩu 271,000,000
   24 Ô TÔ ĐIỆN MARSHELL DN-8 (xe chở người bốn bánh có gắn động cơ) Nhập khẩu 180,000,000
   25 Ô TÔ ĐIỆN MARSHELL DN-8F (xe chở người bốn bánh có gắn động cơ) Nhập khẩu 180,000,000
   26 Ô TÔ ĐIỆN Xe 4 bánh gắn động cơ xăng DAMSEL Việt Nam 25,000,000
   27 Ô TÔ VẬN TẢI Ô tô sát si tải SC2-B 2365 kg Việt Nam 166,000,000
   28 Ô TÔ VẬN TẢI Ô tô sát si tải SC2-B2 2365 kg Việt Nam 166,000,000
   29 Ô TÔ VẬN TẢI Ô tô tải SC2-A 1000 kg Việt Nam 171,000,000
   30 Ô TÔ VẬN TẢI Ô tô tải SC2-A2 1000 kg Việt Nam 166,000,000
   31 Ô TÔ VẬN TẢI TMT HYUNDAI HD65/MB1 2,4 tấn Việt Nam 390,000,000
   32 Ô TÔ VẬN TẢI TMT HYUNDAI HD65/MB2 2,4 tấn Việt Nam 390,000,000
   33 Ô TÔ VẬN TẢI TMT HYUNDAI HD65/MB3 1,9 tấn Việt Nam 390,000,000
   34 Ô TÔ VẬN TẢI TMT HYUNDAI HD65/MB4 1,9 tấn Việt Nam 390,000,000
   35 Ô TÔ VẬN TẢI TMT HYUNDAI HD65/TK 2,4 tấn Việt Nam 390,000,000
   36 Ô TÔ VẬN TẢI TMT HYUNDAI HD65/TL 2,5 tấn Việt Nam 390,000,000
   37 Ô TÔ VẬN TẢI TMT HYUNDAI HD72/MB1 3,4 tấn Việt Nam 420,000,000
   38 Ô TÔ VẬN TẢI TMT HYUNDAI HD72/MB2 3,4 tấn Việt Nam 420,000,000
   39 Ô TÔ VẬN TẢI TMT HYUNDAI HD72/TK 3,4 tấn Việt Nam 420,000,000
   40 Ô TÔ VẬN TẢI TMT HYUNDAI HD72/TL 3,5 tấn Việt Nam 420,000,000
   41 OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) Dung tích Xi lanh dưới 1.0L Nhập khẩu 120,000,000
   42 OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) Dung tích Xi lanh từ 1.8L đế dưới 2.0L Nhập khẩu 300,000,000
   43 OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) Dung tích Xi lanh từ 2.5L đế dưới 2.8L Nhập khẩu 480,000,000
   44 OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) Dung tích Xi lanh từ 2.8L đến dưới 3.2L Nhập khẩu 540,000,000
   45 OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) Dung tích Xi lanh từ 3.2L đến dưới 3.5L Nhập khẩu 600,000,000
   46 OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) Dung tích Xi lanh từ 3.5L đến dưới 3.8L Nhập khẩu 660,000,000
   47 OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) Dung tích Xi lanh từ 3.8L đến dưới 4.2L Nhập khẩu 720,000,000
   48 OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) Dung tích Xi lanh từ 4.2L đến dưới 4.5L Nhập khẩu 780,000,000
   49 OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) Dung tích Xi lanh từ 4.5L đến dưới 4.7L Nhập khẩu 840,000,000
   50 OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) Dung tích Xi lanh từ 4.7L đến dưới 5.0L Nhập khẩu 900,000,000
   51 OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) Dung tích Xi lanh từ 5.0L đến dưới 5.5L Nhập khẩu 960,000,000
   52 OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) Dung tích Xi lanh từ 5.5L trở lên Nhập khẩu 1,020,000,000
   53 OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) Dung tích xi lanh dưới 2.0L Nhập khẩu 260,000,000
   54 OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) Dung tích xi lanh từ 2.5L đến dưới 2.8L Nhập khẩu 800,000,000
   55 OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) Dung tích xi lanh từ 4.2Lđến dưới 4.5L Nhập khẩu 980,000,000
   56 OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) Dung tích xi lanh từ 4.5Lđến dưới 4.7L Nhập khẩu 1,070,000,000
   57 OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) Dung tích xi lanh từ 4.7Lđến dưới 5.0L Nhập khẩu 1,160,000,000
   58 OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) Dung tích xi lanh từ 5.5L đến dưới 6.0L Nhập khẩu 1,700,000,000
   59 OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) Dung tích xi lanh từ 6.0L đến dưới 6.7L Nhập khẩu 1,520,000,000
   60 OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) Dung tích xi lanh từ 6.0L trở lên Nhập khẩu 1,800,000,000
   61 OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) Dung tích xi lanh từ 6.7L đến dưới 7.0L Nhập khẩu 1,610,000,000
   62 OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) Dung tích xi lanh từ 7.0L trở lên Nhập khẩu 1,700,000,000
   63 OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) Dung tích xi lanh từ 4.5L trở lên Nhập khẩu 680,000,000
   64 OTO chở người dưới 10 chỗ ngồi(kể cả vừa chở người vừa chở hàng hoá SUPER 0.8 05 chỗ Nhập khẩu 280,000,000
   65 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải dưới 750 kg Nhập khẩu 90,000,000
   66 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 1 tấn đến dưới 1,25 tấn Nhập khẩu 160,000,000
   67 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 1,25 tấn đến dưới 1,5 tấn Nhập khẩu 190,000,000
   68 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 1,5 tấn đến dưới 2,0 tấn Nhập khẩu 250,000,000
   69 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 11 tấn đến dưới 12,5 tấn Nhập khẩu 620,000,000
   70 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 12,5 tấn đến dưới 14 tấn Nhập khẩu 670,000,000
   71 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 14 tấn đến dưới 16 tấn Nhập khẩu 710,000,000
   72 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 16 tấn đến dưới 18 tấn Nhập khẩu 750,000,000
   73 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 18 tấn đến dưới 20 tấn Nhập khẩu 790,000,000
   74 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 2,0 tấn đến dưới 2,5 tấn Nhập khẩu 250,000,000
   75 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 2,5 tấn đến dưới 3,0 tấn Nhập khẩu 280,000,000
   76 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 20 tấn đến dưới 22 tấn Nhập khẩu 830,000,000
   77 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 22 tấn đến dưới 25 tấn Nhập khẩu 880,000,000
   78 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 25 tấn trở lên Nhập khẩu 920,000,000
   79 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 3,0 tấn đến dưới 3,5 tấn Nhập khẩu 310,000,000
   80 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 3,5 tấn đến dưới 4,0 tấn Nhập khẩu 340,000,000
   81 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 4,0 tấn đến dưới 4,5 tấn Nhập khẩu 370,000,000
   82 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 4.5 tấn đến dưới 5,5 tấn Nhập khẩu 400,000,000
   83 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 5,5 tấn đến dưới 6,5 tấn Nhập khẩu 430,000,000
   84 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 6,5 tấn đến dưới 7,5 tấn Nhập khẩu 460,000,000
   85 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 7,5 tấn đến dưới 8,5 tấn Nhập khẩu 500,000,000
   86 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 750 kg đến dưới 1 tấn Nhập khẩu 130,000,000
   87 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 8,5 tấn đến dưới 9,5 tấn Nhập khẩu 540,000,000
   88 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 9,5 tấn đến dưới 11 tấn Nhập khẩu 580,000,000
   89 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 1 tấnđến dưới 1,25 tấn Nhập khẩu 180,000,000
   90 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 1,25 tấnđến dưới 1,5 Nhập khẩu 220,000,000
   91 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 1,5 tấnđến dưới 2,0 tấn Nhập khẩu 250,000,000
   92 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 11 tấnđến dưới 12,5 tấn Nhập khẩu 730,000,000
   93 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 12,5 tấnđến dưới 14 tấn Nhập khẩu 780,000,000
   94 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 14 tấnđến dưới 16 tấn Nhập khẩu 830,000,000
   95 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 16 tấnđến dưới 18 tấn Nhập khẩu 880,000,000
   96 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 18 tấnđến dưới 20 tấn Nhập khẩu 920,000,000
   97 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 2,0 tấnđến dưới 2,5 tấn Nhập khẩu 290,000,000
   98 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 2,5 tấnđến dưới 3,0 tấn Nhập khẩu 320,000,000
   99 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 20 tấnđến dưới 22 tấn Nhập khẩu 970,000,000
   100 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 22 tấnđến dưới 25 tấn Nhập khẩu 1,020,000,000
   101 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 25 trở lên Nhập khẩu 1,070,000,000
   102 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 3,0 tấnđến dưới 3,5 tấn Nhập khẩu 360,000,000
   103 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 3,5 tấnđến dưới 4,0 tấn Nhập khẩu 390,000,000
   104 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 4,0 tấnđến dưới 4,5 tấn Nhập khẩu 430,000,000
   105 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 4,5 tấnđến dưới 5,5 tấn Nhập khẩu 460,000,000
   106 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 5,5 tấnđến dưới 6,5 tấn Nhập khẩu 500,000,000
   107 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 6,5 tấnđến dưới 7,5 tấn Nhập khẩu 530,000,000
   108 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 7,5 tấnđến dưới 8,5 tấn Nhập khẩu 580,000,000
   109 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 750kg đến dưới 1 tấn Nhập khẩu 150,000,000
   110 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 8,5 tấnđến dưới 9,5 tấn Nhập khẩu 630,000,000
   111 XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI Trọng tải từ 9,5 tấnđến dưới 11 tấn Nhập khẩu 680,000,000


   Trên đây là nội dung quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô khác. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 304/2016/TT-BTC.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn