Tới đâu để khiếu nại lần đầu đối với việc phạt sai của CSGT?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 16/07/2022

Tới đâu để khiếu nại lần đầu đối với việc phạt sai của CSGT? Hành vi phạm của Bộ trưởng, thì khiếu nại tới ai?

Chào luật sư, Tôi có tham gia giao thông qua đoạn đường mòn HCM, bị CSGT dừng xe và sau đó ra quyết định xử phạt về lỗi vượt tốc độ nhưng không trích xuất được hình ảnh, nên tôi muốn hỏi khi khiếu lại lần đầu thì đến đâu? Và hỏi thêm nếu Hành vi phạm của Bộ trưởng bộ GTVT, thì khiếu nại tới ai?

  • Tới đâu để khiếu nại lần đầu đối với việc phạt sai của CSGT?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Luật khiếu nại 2011 quy định về trình tự khiếu nại như sau:

   1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

   Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

   Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

   Do đó, đối chiếu trường hợp bạn đề cập khi tham gia giao thông qua đoạn đường mòn HCM, bị CSGT dừng xe và sau đó ra quyết định xử phạt về lỗi vượt tốc độ nhưng không trích xuất được hình ảnh thì bạn có thể khiếu nại trực tiếp đến CSGT đó hoặc bạn có thể tới trụ sở Đội, Trạm cảnh sát giao thông nơi người lập biên bản công tác để thực hiện quyền trên.

   Hành vi phạm của Bộ trưởng, thì khiếu nại tới ai?

   Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Văn bản trên quy định cụ thể:

   2. Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ trưởng) thì người khiếu nại khiếu nại đến Bộ trưởng hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

   Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

   Như vậy, đối với hành vi hành chính của Bộ trưởng khi vi phạm thì bạn có thể khiếu nại trực tiếp đến Bộ trưởng đó hoặc bạn có thể lựa chọn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn