Người dưới 18 tuổi có thể tự mình khiếu nại hay không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 02/08/2022

Người dưới 18 tuổi có thể tự mình khiếu nại hay không? Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại năm 2022?

Chào Ban biên tập, em có vấn đề này cần được giải đáp. Em đang muốn khiếu nại một cán bộ trong xã của em nhưng mà năm nay em mới 16 tuổi. Cho em hỏi là em dưới 18 tuổi thì em có thể tự khiếu nại được không ạ hay là phải có người khiếu nại giúp?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp vấn đề này, em cảm ơn.

  • 1. Người dưới 18 tuổi có thể tự mình khiếu nại hay không?

   Tại Khoản 1 Điều 12 Luật khiếu nại 2011 quy định người khiếu nại có các quyền sau đây:

   a) Tự mình khiếu nại.

   Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại;

   Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại;

   b) Nhờ luật sư tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

   Trường hợp người khiếu nại là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật thì được nhờ trợ giúp viên pháp lý tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình;

   c) Tham gia đối thoại hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia đối thoại;

   d) Được biết, đọc, sao chụp, sao chép, tài liệu, chứng cứ do người giải quyết khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước;

   Như vậy, người chưa thành niên thì chưa thể tự mình khiếu nại được mà phải là do người đại diện theo pháp luật thực hiện việc khiếu nại. Bạn năm nay mới 16 tuổi thì bạn chưa tự mình thực hiện được việc khiếu nại, việc khiếu nại của bạn có thể ủy quyền cho bố hoặc mẹ để thực hiện thay bạn.

   2. Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại năm 2022?

   Theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định mẫu giấy ủy quyền khiếu nại như sau:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   ..., ngày... tháng... năm...

   GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI

   Họ và tên người khiếu nại:..................................................................................;

   Địa chỉ: .................................................................................................................;

   Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân......, ngày cấp........, nơi cấp: ..........

   Họ và tên người được ủy quyền khiếu nại...........................................................

   Địa chỉ: .................................................................................................................;

   Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân......................................................, ngày cấp................................................ nơi cấp:.........................................................

   Nội dung ủy quyền khiếu nại: ..........................................................................(1)

   (Trong quá trình thực hiện việc khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền).

   NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
   (Chữ ký hoặc điểm chỉ)


   Họ và tên

   NGƯỜI ỦY QUYỀN
   (Chữ ký hoặc điểm chỉ)


   Họ và tên

   Trên đây là mẫu giấy ủy quyền khiếu nại mới nhất trong năm 2022.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn