Người già yếu có được nhờ người khác khiếu nại?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 13/05/2022

Người già yếu có được nhờ người khác khiếu nại? Khiếu nại như thế nào không được thụ lý giải quyết? Cha tôi có vụ việc muốn khiếu nại, tuy nhiên ông đã già yêu đi lại khó khăn, vậy có thể nhờ người khác thực hiện khiếu nại giúp được không?

  • Người già yếu có được nhờ người khác khiếu nại?
   (ảnh minh họa)
  • Người già yếu có được nhờ người khác khiếu nại?

   Tại Khoản 1 Điều 12 Luật khiếu nại 2011 người khiếu nại có các quyền sau đây:

   a) Tự mình khiếu nại.

   Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại;

   Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại;

   b) Nhờ luật sư tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

   Trường hợp người khiếu nại là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật thì được nhờ trợ giúp viên pháp lý tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình;

   c) Tham gia đối thoại hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia đối thoại;

   ....

   Như vậy, theo quy định như trên, cha của bạn có quyền ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên, người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc luật sư, trợ giúp viên pháp lý để thực hiện việc khiếu nại.

   Khiếu nại như thế nào không được thụ lý giải quyết?

   Theo Điều 11 Luật này khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý giải quyết:

   1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định;

   2. Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;

   3. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;

   4. Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại;

   5. Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;

   6. Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng;

   7. Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;

   8. Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại;

   9. Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án.

   Theo đó, nếu cha của bạn thực hiện khiếu nại thuộc vào một trong các trường hợp như trên thì sẽ không được xem xét giải quyết.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn