Quyết định về đất đai đã 3 năm thì có khiếu nại được không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 22/08/2022

Quyết định về đất đai đã 3 năm thì có khiếu nại được không? Thời hạn khiếu nại lần hai là 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu? Thời gian đi công tác nước ngoài 3 tháng có được trừ vào thời hiệu khiếu nại không?

  • Quyết định về đất đai đã 3 năm thì có khiếu nại được không?
   (ảnh minh họa)
  • Quyết định về đất đai đã 3 năm thì có khiếu nại được không?

   Dạ, xã tôi nhận được đơn khiếu nại về đất đai mà quyết định khiếu nại về là từ 8/2018 rồi. Khi đó, phía người dân cũng đã được nhận tiền đền bù và đã ký xác nhận. Vậy bên xã tôi ra thông báo không thụ lý của người này có phù hợp không?

   Trả lời:

   Theo Điều 9 Luật khiếu nại 2011 quy định về thời hiệu khiếu nại như sau:

   - Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

   - Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

   Như vậy, thời hạn khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính là 90 ngày (khoảng 3 tháng), trừ một số trường hợp được nêu trên.

   Do đó, trường hợp này đã hết thời hiệu khiếu nại và UBND xã ra thông báo không thụ lý giải quyết là phù hợp với quy định của pháp luật (Điều 11 Luật khiếu nại 2011).

   Thời hạn khiếu nại lần hai là 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu?

   Cho hỏi, thời hạn khiếu nại lần hai là 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu có đúng không?

   Trả lời:

   Khoản 1 Điều 33 Luật khiếu nại 2011 có quy định:

   Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại quy định tại Điều 28 của Luật này mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

   Như vậy, theo quy định thì trong thời hạn 30 ngày (đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày) kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

   Thời gian đi công tác nước ngoài 3 tháng có được trừ vào thời hiệu khiếu nại không?

   Cho hỏi về khiếu nại ạ. Trường phải đi công tác ở nước ngoài 3 tháng thì thời gian này có được trừ vào thời hiệu khiếu nại hay không?

   Trả lời:

   Căn cứ Điều 9 Luật khiếu nại 2011 có quy định:

   Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

   Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

   Như vậy, theo quy định thì trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì phải đi công tác thì thời gian này không tính vào thời hiệu khiếu nại.

   Cho nên nếu thời gian đi công tác nước ngoài 3 tháng làm cho người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu thì thời gian này sẽ không được tính vào thời hiệu khiếu nại.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn