Người mất tích bao lâu thì tuyên bố người đã chết?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 24/12/2022

Người mất tích bao lâu thì tuyên bố người đã chết? Thủ tục tuyên bố chết cho người mất tích lâu năm? Quy định về hủy bỏ quyết định tuyên bố chết?

Chào anh/chị, em họ tôi (con trai của bác tôi) đã đi khỏi nhà cách đây 8 năm, gia đình đã làm mọi cách để tìm ra em nhưng không tài nào tìm thấy. Nay, do một số vấn đề pháp lý liên quan đến thừa kế sau khi bác tôi mất nên gia đình muốn làm thủ tục tuyên bố đã chết cho em. Anh/chị cho tôi hỏi, một người mất tích bao lâu thì bị tuyên bố đã chết? Thủ tục tuyên bố đã chết diễn ra như thế nào?

Mong anh/chị tư vấn!

  • Người mất tích bao lâu thì tuyên bố người đã chết?

   Điều 71 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về tuyên bố chết như sau:

   1. Người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết trong trường hợp sau đây:

   a) Sau 03 năm, kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án có hiệu lực pháp luật mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;

   b) Biệt tích trong chiến tranh sau 05 năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;

   c) Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau 02 năm, kể từ ngày tai nạn hoặc thảm hoạ, thiên tai đó chấm dứt vẫn không có tin tức xác thực là còn sống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

   d) Biệt tích 05 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống; thời hạn này được tính theo quy định tại khoản 1 Điều 68 của Bộ luật này.

   2. Căn cứ vào các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, Tòa án xác định ngày chết của người bị tuyên bố là đã chết.

   3. Quyết định của Tòa án tuyên bố một người là đã chết phải được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người bị tuyên bố là đã chết để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

   Khoản 1 Điều 68 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

   Khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích.

   Theo quy định của pháp luật, người đã biệt tích 05 năm liền trở mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì có thể tuyên bố đã chết nếu có yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan.

   Vậy, trong trường hợp bạn nhắc đến ở trên, người em họ của bạn đã mất tích 8 năm liền mà dùng mọi biện pháp cũng không thể tìm được thì có thể được tuyên bố người đã chết nếu người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án.

   Hình từ Internet

   Thủ tục tuyên bố chết cho người mất tích lâu năm?

   Điều 391, Điều 392, Điều 393 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về thủ tục tuyên bố một người đã chết như sau:

   Điều 391. Quyền yêu cầu tuyên bố một người là đã chết

   1. Người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố một người là đã chết theo quy định của Bộ luật dân sự.

   2. Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi tài liệu, chứng cứ để chứng minh người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết thuộc trường hợp theo quy định của Bộ luật dân sự.

   Điều 392. Chuẩn bị xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết

   1. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết, Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết.

   2. Nội dung thông báo, việc công bố thông báo và thời hạn thông báo được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 388 của Bộ luật này.

   3. Trong thời hạn thông báo, nếu người yêu cầu rút đơn yêu cầu hoặc người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết trở về và thông báo cho Tòa án biết thì Tòa án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu.

   4. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn thông báo thì Tòa án phải mở phiên họp xét đơn yêu cầu.

   Điều 393. Quyết định tuyên bố một người là đã chết

   Trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết; trong quyết định này, Tòa án phải xác định ngày chết của người đó và hậu quả pháp lý của việc tuyên bố một người là đã chết theo quy định của Bộ luật dân sự.

   Người yêu cầu tuyên bố một người đã chết phải nộp đơn yêu cầu kèm tài liệu, chứng cứ để chứng minh người được yêu cầu đủ điều kiện để tuyên bố đã chết. Trong 20 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu, Tòa án sẽ ra quyết định thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết.

   Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn thông báo thì Tòa án phải mở phiên họp xét đơn yêu cầu và ra quyết định công nhận người này đã chết.

   Trên đây là thủ tục tuyên bố chết cho người mất tích lâu năm.

   Quy định về hủy bỏ quyết định tuyên bố chết?

   Điều 73 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hủy bỏ quyết định tuyên bố chết như sau:

   1. Khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết.

   2. Quan hệ nhân thân của người bị tuyên bố là đã chết được khôi phục khi Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết, trừ trường hợp sau đây:

   a) Vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã được Tòa án cho ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 68 của Bộ luật này thì quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật;

   b) Vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã kết hôn với người khác thì việc kết hôn đó vẫn có hiệu lực pháp luật.

   3. Người bị tuyên bố là đã chết mà còn sống có quyền yêu cầu những người đã nhận tài sản thừa kế trả lại tài sản, giá trị tài sản hiện còn.

   Trường hợp người thừa kế của người bị tuyên bố là đã chết biết người này còn sống mà cố tình giấu giếm nhằm hưởng thừa kế thì người đó phải hoàn trả toàn bộ tài sản đã nhận, kể cả hoa lợi, lợi tức; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

   4. Quan hệ tài sản giữa vợ và chồng được giải quyết theo quy định của Bộ luật này, Luật hôn nhân và gia đình.

   5. Quyết định của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết phải được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người bị tuyên bố là đã chết để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

   Trên đây là quy định của pháp luật về hủy bỏ quyết định tuyên bố chết.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn