"Biên bản ghi nhớ" có được đơn phương chấm dứt hay không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 08/09/2020

Công ty A và Công ty B đã ký 01 Biên bản ghi nhớ, theo đó: Biên bản này có nội dung: "Công ty A sẽ chuyển 10 tỷ cho Công ty B để phát triển dự án (thời gian, điều kiện và phương thức giải ngân khoản tiền này hai bên sẽ thỏa thuận sau)”. Biên bản này không có nội dung: Đơn phương chấm dứt Biên bản ghi nhớ và không có quy định về phạt và bồi thường thiệt hại đối với hành vi vi phạm. Hiện nay: Hai bên đã thực hiện được một phần Biên bản ghi nhớ nhưng công ty B đang vi phạm cam kết trong Biên bản ghi nhớ. Công ty A có quyền đơn phương chấm dứt Biên bản ghi nhớ trên hay không? 

  • "Biên bản ghi nhớ" có được đơn phương chấm dứt hay không?
   (ảnh minh họa)
  • Xét về bản chất “văn bản ghi nhớ đã có chữ ký của các bên” nếu không có 1 văn bản nào có nội dung hủy bỏ nội dung của bản ghi nhớ thì văn bản ghi nhớ này được xem là thỏa thuận của các bên.

   Cho nên, các bên phải thực hiện quyền nghĩa vụ trong văn bản ghi nhớ.

   Về quyền đơn phương chấm dứt bản ghi nhớ (văn bản thỏa thuận)

   Căn cứ Điều 428 Bộ luật dân sự 2015 quy định quyền đơn phương chấm dứt hiệu lực hợp đồng (văn bản ghi nhớ) thì bạn có quyền đơn phương chấm dứt bản ghi nhớ.

   Bên công ty bạn muốn đơn phương chấm dứt bản ghi nhớ mà không phải bồi thường thiệt hại cho bên kia chỉ khi công ty B vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn