Đà Nẵng kỷ luật nhiều tổ chức đảng và cá nhân liên quan phòng, chống dịch COVID-19

05/12/2022 11:32

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên liên quan đến vi phạm, khuyết điểm được nêu tại thông báo kết luận số 367 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đà Nẵng kỷ luật nhiều tổ chức đảng và cá nhân liên quan phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Căn cứ thông báo kết luận số 367 ngày 26-10-2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, căn cứ các quy định của Đảng và kết luận của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định:

Kỷ luật khiển trách đối với các Đảng ủy: Sở Y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025, Sở Tài chính Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025, Bệnh viện Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2022 và các cá nhân: bà Trần Thanh Thủy - bí thư Chi bộ văn phòng sở, phó bí thư Đảng ủy, phó giám đốc Sở Y tế thành phố.

Ông Trần Thủ - ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, phó giám đốc Sở Tài chính thành phố.

Ông Lê Đức Nhân - bí thư Đảng ủy, giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng.

Ông Lê Thành Phúc - bí thư chi bộ, giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Kỷ luật cảnh cáo Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng xem xét trách nhiệm đối với Đảng đoàn và lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Theo đó, ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của Đảng đoàn và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố các cấp trong công tác phòng, chống dịch, góp phần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024 và các lãnh đạo chủ chốt đã thiếu trách nhiệm dẫn đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các lãnh đạo chủ chốt có vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện thủ tục đấu thầu, mua sắm gạo và quản lý các nguồn hỗ trợ.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, hoàn cảnh cụ thể, nguyên nhân vi phạm, khuyết điểm và kết quả khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm của Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy xét thấy vi phạm, khuyết điểm chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật; yêu cầu Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024 và các lãnh đạo chủ chốt nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc.

ĐOÀN CƯỜNGTin tức liên quan


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn