Sức Khỏe

  • Bác sĩ làm tại trạm y tế, không 'lụt nghề' nếu...

    Nằm trong kế hoạch nâng cao chất lượng tuyến y tế phường, xã, ngành y tế TP.HCM lần đầu tiên đã tổ chức cuộc thi trạm y tế giỏi cấp thành phố năm 2022.
  • 17/11/2022 13:13
  • Trạm y tế  Bác sĩ 
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn