Thi thử bằng lái xe A1:

Bạn đang mở bài thi thử phần thi lý thuyết sát hạch bằng lái xe 2 bánh (A1). Nội dung bài thi được lấy ngẫu nhiên 20 câu từ ngân hàng đề thi.

Căn cứ vào Công văn số 6534/TCĐBVN-QLPT&NL V/v hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng A1, A2 do Tổng cục đường bộ Việt Nam ban hành ngày và áp dụng từ ngày 01/01/2016
( Tải về Công văn 6534/TCĐBVN-QLPT&NL )

Bạn sẽ có thời gian làm bài 15 phút
- Thang điểm: 20
- Điểm đạt: từ 16 điểm trở lên.
Chúc bạn có thêm nhiều kiến thức cần thiết trước khi tham gia cuộc thi thật sự cũng như kiểm tra lại kiến thức về Luật giao thông đường bộ khi tham gia lưu thông trên đường.
Hãy click vào nút Bắt đầu* Nguồn câu hỏi: Sở Giao Thông Vận Tải Tp.Hồ Chí Mình (Tải về)
* Công văn số 6534/TCĐBVN-QLPT&NL V/v hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng A1, A2 do Tổng cục đường bộ Việt Nam ban hành ngày và áp dụng từ ngày 01/01/2016 (Tải về Công văn 6534/TCĐBVN-QLPT&NL)


Lĩnh Vực Câu Hỏi