- Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để tính án phí;
- Vụ án dân sự không có giá ngạch: là vụ án mà trong đó yêu cầu của đương sự không phải là một số tiền hoặc không thể xác định được giá trị bằng một số tiền cụ thể;
- Vụ án dân sự có giá ngạch: là vụ án mà trong đó yêu cầu của đương sự là một số tiền hoặc là tài sản có thể xác định được bằng một số tiền cụ thể;
- Số tiền tranh chấp: Vui lòng nhập kết quả viết liền, không dấu chấm, phẩy, dấu cách... Ví dụ số tiền tranh chấp là 5 triệu đồng thì sẽ nhập là: 5000000;


{{NumberFormat(KetQua)}} đ
{{NumberFormat(TamUng)}} đ
Lưu ý: Kết quả trên đây chỉ mang tính tham khảo, không phải là nội dung tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào.

TỪ KHÓA NỔI BẬT