Hồ sơ để tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam thay đổi tên gọi gồm những giấy tờ như thế nào?

Hồ sơ để tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam thay đổi tên gọi gồm những giấy tờ như thế nào? Câu hỏi của bạn An ở Huế.

Hồ sơ để tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam thay đổi tên gọi thì gồm có những gì?

Căn cứ quy định tại tiểu mục 3 Mục A Phần II Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 169/QĐ-BTP năm 2021.

Khi thực hiện thay đổi tên gọi, tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam phải thực hiện 01 bộ hồ sơ gửi về cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Theo đó, hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin sửa đổi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

- Bản chính Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

Hồ sơ cần phải được dịch ra tiếng Việt; bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hồ sơ để tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam thay đổi tên gọi gồm những giấy tờ như thế nào?

Hồ sơ để tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam thay đổi tên gọi gồm những giấy tờ như thế nào?

Thủ tục thay đổi tên gọi tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện thế nào?

Căn cứ vào tiểu mục 3 Mục A Phần II Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 169/QĐ-BTP năm 2021 quy định như sau:

Thủ tục Sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam
Trình tự thực hiện:
- Tổ chức con nuôi nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi giấy phép tại Cục Con nuôi thuộc Bộ Tư pháp.
- Cục Con nuôi thẩm định hồ sơ:
* Trường hợp tổ chức con nuôi nước ngoài thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trụ sở chính tại nước nơi tổ chức được thành lập, thay đổi trụ sở của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam:
+ Cục Con nuôi báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ghi nội dung thay đổi vào Giấy phép;
+ Cục Con nuôi thông báo cho Bộ Công an, cơ quan thuế có thẩm quyền để phối hợp quản lý.
* Trường hợp tổ chức con nuôi nước ngoài thay đổi người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam:
+ Cục Con nuôi báo cáo Bộ trưởng đề nghị Bộ Công an cho ý kiến về việc thay đổi người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam;
+ Bộ Công an có ý kiến bằng văn bản;
+ Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cho phép thay đổi người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam và thông báo cho Bộ Công an, cơ quan thuế có thẩm quyền để phối hợp quản lý. Trường hợp không chấp nhận người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam, Cục Con nuôi thông báo lý do bằng văn bản cho tổ chức con nuôi nước ngoài.

Theo như quy định trên thì tổ chức con nuôi nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị thay đổi tên gọi đến Cục Con nuôi. Cục Con nuôi báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ghi nội dung thay đổi vào Giấy phép.

Sau đó, Cục Con nuôi thông báo cho Bộ Công an, cơ quan thuế có thẩm quyền để phối hợp quản lý.

Thời hạn giải quyết thủ tục thay đổi tên gọi tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam là bao lâu?

Căn cứ vào tiểu mục 3 Mục A Phần II Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 169/QĐ-BTP năm 2021 quy định như sau:

Thủ tục Sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam
...
Thời hạn giải quyết
- Đối với trường hợp thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trụ sở chính tại nước nơi tổ chức được thành lập, thay đổi trụ sở của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị ghi chú thay đổi, Cục Con nuôi báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ghi chú nội dung thay đổi vào Giấy phép.
- Đối với trường hợp thay đổi người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam:
+ Cục Con nuôi thẩm định hồ sơ, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;
+ Bộ Công an có văn bản trả lời Bộ Tư pháp: 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Bộ Tư pháp;
+ Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định sửa đổi Giấy phép: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn trả lời của Bộ Công an.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp.
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục TTHC: Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp.
Cơ quan phối hợp: Bộ Công an.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức con nuôi nước ngoài.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.
Lệ phí: Không.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam được sửa đổi.

Theo đó, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị thay đổi tên gọi tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam thì Cục Con nuôi báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ghi chú nội dung thay đổi vào Giấy phép.

Kết quả nhận được sẽ là Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam được sửa đổi.

Nguyễn Hạnh Phương Trâm

- Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của Law Net Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn

- Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

- Bài viết có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

- Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail banquyen@lawnet.vn;

Tư vấn pháp luật mới nhất
ĐỌC NHIỀU NHẤT
{{i.ImageTitle_Alt}}
{{i.Title}}